Asigurarea de asistenta medicala pentru Lucratori Romani in Uniunea Europeana

asigurari city insurance asistenta medicala calatorie strainatate vacanta turist studii muncitori sportiv pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Constantin Aricescu, Nr. 5-7, Parter-Demisol.

office@cityinsurance.ro

Tel:    021.231.0090, 021.231.0079, 021.230.3248, 021.231.0054, 021.231.0713

Fax:   021.231.0442

             Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. este o companie de asigurari generale, 100% romaneasca. Conferind incredere si performanta clientilor sai compania pune accentul, de 15 ani incoace, pe transparenta, stabilitate si coerenta. In 2008 City Insurance devine prima companie de asigurari din Romania care isi dezvolta activitatea in tari membre UE si vinde produse specifice la nivel international pe baza dreptului de libera circulatie a serviciilor. Incepand cu anul 2010, societatea a inceput sa ofere un portofoliu de produse si de servicii de asigurare complet, pe piata romaneasca. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", CITY INSURANCE S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Bulgaria, Grecia, Spania, Lituania, Italia. CITY INSURANCE S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-008-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai, o polita de asigurare de asistenta medicala pentru persoanele fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania, cu varsta intre 18 si 65 de ani inclusiv, care presteaza diverse activitati remunerate in Uniunea Europeana, in baza unui contract de munca semnat cu contractantul politei si care este recunoscut de Camera de Munca din Romania.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare de asistenta medicala pentru persoanele fizice care calatoresc in Uniunea Europeana, pentru a presta diverse activitati remunerate in baza unui contract de munca, de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. il constituie preluarea cheltuielilor medicale de urgenta si a altor cheltuieli de asistenta ale acestora, ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, respectiv accidente si / sau accidente de munca / imbolnaviri imprevizibile ale acestora, in timpul perioadei asigurate.

  Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de asistenta medicala pentru persoanele fizice care calatoresc in Uniunea Europeana, pentru a presta diverse activitati remunerate in baza unui contract de munca, de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • sa fie persoana fizica, cu domiciliul sau resedinta in Romania, cu varsta intre 18 si 65 de ani inclusiv;
  • sa calatoreasca in Uniunea Europeana, in scopul de a presta diverse activitati remunerate, in baza unui contract de munca semnat cu contractantul politei si care este recunoscut de Camera de Munca din Romania;
  • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante: despre asigurat / contractant; despre destinatia calatoriei; despre scopul calatoriei; mijlocul de deplasare; ruta folosita pentru Calatorie; istoricul si situatia medicala prezenta; perioada calatoriei; etc.
  • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare si de Calatorie ale asiguratului / contractantului - C.I. sau pasaport;
  • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
  • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

                Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

  • incheierea unei polite noi;
  • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
  • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

               Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

  • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
  • adresa asiguratului;
  • datele de contact ale asiguratului;
  • scopul calatoriei;
  • tara si zona geografica de destinatie;
  • mijlocul de transport cu care efectueaza calatoria, eventualele escale si tranzitari de tari;
  • prima zi de iesire din tara;
  • ziua intoarcerii in tara;
  • moneda contractului;
  • suma asigurata;
  • informatii privind istoricul de daune;
  • modalitatea de plata a primei anuale;
  • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceleasi riscuri.
  Perioada Asigurata: 

               Polita de asigurare de asistenta medicala pentru persoanele fizice care calatoresc in Uniunea Europeana, pentru a presta diverse activitati remunerate in baza unui contract de munca, de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A., poate fi incheiata, pentru o perioada de 1 (un) an daca nu s-a convenit altfel, cu posibilitatea reinnoirii ei succesive si este valabila pentru calatoria efectuata de asigurat exclusiv pe teritoriul tarilor din Uniunea Europeana.

               Raspunderea asiguratorului incepe la ora 00:00 a datei de inceput, inscrisa in polita de asigurare, si expira la ora 24:00 a datei de sfarsit, inscrisa in polita de asigurare.

               Raspunderea asiguratorului inceteaza:

  • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
  • ìn caz de dauna totala;
  • la data schimbarii asiguratului;
  • cu acordul ambelor parti;
  • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
  • ìn caz de forta majora;
  • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
  Teritorialitate: 

                 Polita de asigurare de asistenta medicala pentru persoanele fizice care calatoresc in Uniunea Europeana, pentru a presta diverse activitati remunerate in baza unui contract de munca, de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A., este valabila numai pe teritoriul tarilor din Uniunea Europeana.

  Asiguratul: 

                  Asigurat pe polita de asigurare de asistenta medicala pentru persoanele fizice care calatoresc in Uniunea Europeana, pentru a presta diverse activitati remunerate in baza unui contract de munca, de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A., este orice persoana fizica, cu domiciliul sau resedinta in Romania, cu varsta intre 18 si 65 de ani inclusiv, care presteaza diverse activitati remunerate in Uniunea Europeana, in baza unui contract de munca semnat cu contractantul politei si care este recunoscut de Camera de Munca din Romania.

   Suma Asigurata: 

                 Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

                 asistenta medicala de urgenta consta in consultatie si diagnosticare, tratament si medicatie, spitalizare, interventie chirurgicala (inclusiv anestezie si utilizarea salii de operatie), tratament dentar acordat ca urmare a unui accident sau a unei crize acute, necesar si uzual pentru calmarea durerii.

                 In urma producerii unuia dintre riscurile asigurate si din momentul declansarii procedurii de asistenta, echipa medicala care va prelua cazul se informeaza asupra starii de sanatate a asiguratului, se consulta daca este necesar cu medicul de familie al asiguratului, sprijina sau il consiliaza pe asigurat cu privire la obtinerea documentatiei necesare pentru deschiderea si solutionarea dosarului sau de dauna, stabileste, dupa caz, asistenta medicala de urgenta care este necesara in functie de natura si gravitatea evenimentului, organizeaza transportul medical al asiguratului catre o unitate medicala in cazul in care acesta nu se poate deplasa.

                 Transportul medical de urgenta consta in transportul asiguratului, necesar si recomandat de medic, in tara straina, de la locul urgentei medicale aparute pana la cea mai apropiata unitate medicala abilitata sa acorde ingrijirea medicala adecvata urgentei si acoperirea cheltuielilor cu transportul medical de urgenta al asiguratului la o alta clinica, daca transferul este impus de starea sanatatii si este efectuat in urma unei recomandari medicale.

                  Repatrierea reprezinta transportul asiguratului si poate fi:

   • repatriere medicala: repatrierea la adresa de resedinta a asiguratului, daca acesta se afla in imposibilitatea de a se deplasa ca urmare a producerii unui risc asigurat, organizata de serviciul de asistenta pus la dispozitie de asigurator. Momentul repatrierii si mijlocul de transport cu care se va efectua repatrierea, va fi decis de catre medicul curant, in acord cu echipa medicala, repatrierea urmand a se va efectua imediat ce acestia decid ca pacientul poate calatori. De asemenea, in cazul in care asiguratul este spitalizat si necesita interventie chirurgicala, iar aceasta poate fi amanata cateva zile, in masura in care in perioada respectiva este posibila repatrierea si din punct de vedere organizatoric, atunci asiguratul va fi repatriat in vederea efectuarii interventiei de chirurgicale in tara in care asiguratul are domiciliul sau resedinta (numai pentru tari din cadrul Uniunii Europene). Asiguratorul va suporta costurile medicale de urgenta din strainatate, precum si cele aferente repatrierii. Astfel, repatrierea asiguratului se poate organiza:
    • pana la o unitate spitaliceasca de profil, corespunzatoare cazului medical survenit sau la o unitate spitaliceasca apropiata de resedinta sau domiciliul sau, daca este necesara continuarea tratamentului in tara unde isi are domiciliul sau resedinta sau daca costul tratamentului in respectiva tara este mai redus;
    • la solicitarea expresa a asiguratului, pana la resedinta sau domiciliul sau (numai pe teritoriul Uniunii Europene).
   • repatriere in caz de deces: repatrierea corpului neinsufletit al asiguratului pana la resedinta sau domiciliul acestuia (numai pentru tari din cadrul Uniunii Europene) ca urmare a decesului survenit in urma producerii in perioada de valabilitate a politei a unui risc asigurat, repatriere organizata de serviciul de asistenta pus la dispozitie de asigurator sau de catre familie, cu acordul scris al asiguratorului, in cazul repatrierii organizate de familie, cheltuielile de repatriere se despagubesc pe baza documentelor prezentate de familia asiguratului. Asiguratorul sau serviciul de asistenta al asiguratorului stabilesc modalitatea si data de repatriere, precum si toate celelalte detalii necesare, in functie de reglementarile sanitare in vigoare. Asiguratorul acopera cheltuielile privind serviciile de asistenta in caz de deces al asiguratului, daca decesul survine ca urmare a producerii unui eveniment asigurat (accident sau imbolnavire imprevizibila). Daca perioada necesara acordarii serviciilor de asistenta se prelungeste dupa expirarea perioadei asigurate, asiguratul va beneficia de asistenta pana la incheierea repatrierii acestuia pana la limita sumei asigurate.

                    Refuzul de a respecta instructiunile de mai sus duce la pierderea oricaror beneficii si / sau drepturi de despagubire.

                    servicii de asistenta: acoperirea costului primului apel catre centrala de asistenta a prestatorului de servicii APRIL (apel telefonic, fax, telegrama sau telex) efectuat de asigurat pentru avizarea producerii evenimentului asigurat, daca acesta implica acordarea de asistenta in baza politei si in masura in care acesta poate fi dovedit prin documente justificative (facturi, chitante).

                    Preluarea cheltuielilor consta in plata despagubirii de catre asigurator, centrelor medicale si / sau asiguratului / contractantului / persoanelor in drept conform acoperirilor de care beneficiaza in baza politei, in functie de sumele asigurate, stabilite in polita pe tipuri de cheltuieli.

                     In cazul aparitiei unui eveniment asigurat, in aria de acoperire si pe durata perioadei de asigurare, asigurarea acopera cheltuielile medicale de urgenta precum si cheltuielile de asistenta in functie de prevederile politei si conform limitelor stabilite in polita.

                      Pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre minim 18 ani pana la 65 ani (inclusiv):

   • pentru tarile din Uniunea Europeana, pana la suma maxima stabilita in polita, cheltuielile care se vor prelua sunt dupa cum urmeaza:
    • Cheltuieli de asistenta: in limita raspunderii stabilita in polita, cu limita pe eveniment pentru cheltuieli de asistenta, altele decat cele medicale de urgenta, care au un caracter colateral acestora.
    • Cheltuieli medicale de urgenta: in limita raspunderii stabilita in polita, cu limita pe eveniment pentru cheltuieli medicale de urgenta si diagnosticare in caz accident si / sau accident de munca / imbolnaviri, dentare de urgenta, repatriere sanitara, repatriere in caz de deces, spitalizare, farmaceutice, transport sanitar de urgenta, chirurgicale.
    • Deces in limita raspunderii stabilita in polita;

                      In cazul aparitiei mai multor evenimente asigurate in cadrul aceleiasi perioade de asigurare, sumele asigurate se diminueaza, incepand cu cel de-al doilea eveniment, cu suma platita de asigurator in contul serviciilor de care a beneficiat asiguratul. Sumele platite pe tipuri de cheltuieli vor fi deduse din sumele maxime asigurate aferente in decursul aceleiasi perioade de asigurare. Valoarea tuturor despagubirilor acordate nu poate depasi in nici un caz sumele maxime asigurate.

   Prima de Asigurare: 

                  Prima de asigurare se va achita anticipat si integral sau in rate subanuale in cuantumul si la datele scadente mentionate in polita, in lei sau in valuta convertibila corespunzatoare limitei raspunderii convenita in polita.

                  Prima de asigurare va fi actualizata lunar in functie de fluctuatia numarului de persoane asigurate conform tabelului trimis de catre contractant in primele 10 zile ale fiecarei luni pentru luna anterioara.

                  La calculul primei de asigurare pentru fiecare persoana asigurata care adera la asigurare, fractia de luna va fi considerata luna intreaga.

                  Restul primei de asigurare pentru persoanele asigurate al caror contract de munca inceteaza si nu mai beneficiaza de asigurare se poate compensa cu primele de asigurare ce trebuie achitate de catre contractant pentru persoanele care adera la acesta asigurare.

                  Asiguratorul nu are obligatia de a aminti contractantului scadenta obligatiilor de plata.

                  In cazul neachitarii in termen a unei rate de prima, la data scadenta, se acorda o perioada de pasuire de 15 zile calendaristice dupa care polita de asigurare se suspenda. Daca neachitarea la scadenta a unei rate se datoreaza unor cauze neimputabile contractantului, polita de asigurare poate fi repusa in vigoare intr-un interval de maxim 15 de zile de la data suspendarii prin plata primei restante, cu conditia ca in perioada de suspendare a acesteia sa nu se fi inregistrat daune in legatura cu aceasta asigurare.

   Sistemul de Fransize: 

                 Polita de asigurare de asistenta medicala pentru persoanele fizice care calatoresc in Uniunea Europeana, pentru a presta diverse activitati remunerate in baza unui contract de munca, de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A., poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

   Riscuri Asigurate Standard: 

                  Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de asistenta medicala pentru persoanele fizice care calatoresc in Uniunea Europeana, pentru a presta diverse activitati remunerate in baza unui contract de munca, de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A., sunt:

   • Accidentele de munca si / sau accidente / imbolnaviri imprevizibile care survin exclusiv in perioada de asigurare, cu conditia ca asiguratul sa aiba la momentul producerii evenimentului asigurat un contract de munca semnat cu contractantul politei si sa fi ajuns la destinatia unde urmeaza sa lucreze conform respectivului contract. Evenimentele asigurate nu intra sub incidenta excluderilor din polita si sunt constatate de catre o autoritate medicala abilitata, care impune acordarea de servicii medicale de urgenta.
   Riscuri Excluse: 

                  Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de asistenta medicala pentru persoanele fizice care calatoresc in Uniunea Europeana, pentru a presta diverse activitati remunerate in baza unui contract de munca, de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A., sunt:

   • Nu sunt cuprinse in asigurare si asiguratorul nu acorda despagubiri pentru prejudicii generate de consecinte directe si indirecte cum ar fi:
    • razboi (declarat sau nu), razboi civil, invazii, actiuni ale unui inamic strain, ostilitati (fie ca este declarata sau nu stare de razboi), conflicte armate, politice, lovituri de stat, dictatura militara, revolta, greve, tulburari civile, rebeliune, revolutii, conspiratii, insurectii, razvratiri militare cu sau fara uzurparea puterii, rascoale, legea martiala, actele persoanelor raufacatoare actionand in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, confiscari, rechizitionari, distrugeri sau avarierierea proprietatii ordonate de catre guvernarea de drept sau de fapt sau din partea oricarei autoritati publice, municipale sau locale, interdictii sau restrictii oficiale, sabotaj sau actiuni teroriste, terorism asa cum este definit in legea interna sau in tratatele / conventiile internationale, catastrofe naturale, fenomene meteo, calamitati, embargou international;
    • cazul in care companiile aeriene, in mod unilateral, stabilesc limite de raspundere sau aduc modificari cu privire la orar, itinerar;
    • accidente nucleare, radiatii sau a substantelor continand izotopi radioactivi, Explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive, ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fasionabile / fusionabile, poluare si / sau contaminare de orice fel si din orice cauza;
    • epidemii, pandemii;
    • conditii medicale existente, afectiuni, stari patologice sau boli cronice de care asiguratul suferea inainte de incheierea politei, inclusiv consecintele acestora precum cele ale revenirilor si convalescentelor unor afectiuni neconsolidate;
    • starea de graviditate, in orice faza a acesteia, nasterea sau intreruperea sarcinii, precum si ale oricaror boli sau complicatii ale organelor de reproducere, bolilor venerice, infectare cu HIV, SIDA, cancer;
    • boli sau accidente rezultate in urma desfasurarii unor activitati ce nu corespund cu scopul declarat al activitatii;
    • boli pre-existente inaintea datei de intrare in vigoare a politei, precum si orice accident sau imbolnavire generate sau favorizate de acestea si care au provocat alterari neurologice, respiratorii, circulatorii, sanguine, renale, cardiace, reumatologice, digestive, indiferent de momentul debutului acestora;
    • boli de piele (cu exceptia reactiilor alergice si a bolilor infecto-contagioase), boli mintale, tulburari psiho-motorii, apoplexie, stari depresive, afectiuni neuro-psihice si psihiatrice, malformatii congenitale precum si consecintele acestora;
    • urmatoarele boli sau afectiuni, indiferent ca ele au fost sau nu diagnosticate anterior semnarii politei, hipertensiune arteriala, cancer, tuberculoza, litiaza renala, litiaza biliara, diabet, osteoporoza si arterioscleroza;
    • diagnosticare, tratament sau procedura medicala cu caracter experimental ori nerecunoscute din punct de vedere medical, precum si ale oricaror boli necunoscute sau care au cauze necunoscute din punct de vedere medical;
    • diagnosticare, tratament sau procedura medicala, cancer, SIDA, boli venerice, infectare cu HIV, prescrise de un medic, stomatologice, legate de sarcina, contraceptie, sterilizare, fertilizare si consecintele acestora, recomandate de medic autorizat dupa incheierea asistentei necesare rezolvarii urgentei medicale, nejustificate de producerea unui risc asigurat vaccinuri si vaccinari, acte de medicina preventiva, fizioterapia, curele de orice fel;
    • proceduri terapeutice nerecunoscute din punct de vedere medical ca urgenta si neautorizate de institutii medicale competente din tara unde a aparut urgenta sau care au caracter experimental si implicit consecintele acestora;
    • tratamente, investigatii, consultatii, ulterioare stabilizarii starii de sanatate a asiguratului, estetice, dietetice, homeopate, geriatrice, chiropractice, balneoterapeutice, de acupunctura, precum si cele nerecunoscute de asigurarile sociale;
    • servicii medicale care nu sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului sau pentru efectuarea tratamentului sau care nu sunt impuse de urmarile unei imbolnaviri acute sau a unui accident, precum si interventii chirurgicale sau tratamente medicale care pot fi amanate pana la revenirea in tara a asiguratului;
    • calatorii efectuate cu incalcarea sfatului medicului sau in scopul de a primi consultanta sau tratament medical;
    • efectuarea serviciului militar sau a cursurilor de pregatire in cadrul unei armate, politii, jandarmerii, organizatii paramilitare sau alte institutii similare;
    • consumul de alcool, droguri, consumul excesiv de medicamente ori ale consumului de medicamente fara prescriptie medicala, automutilare voluntara, sinucidere si tentativa de suicid;
    • participarea asiguratului la orice fel de fapta prevazuta cu titlu de infractiune de legislatia tarii unde a survenit evenimentul, culpa asiguratului, fapte intentionate ale asiguratului care poate antrena imbolnavirea, vatamarea corporala sau decesul acestuia;
    • decesul survenit datorita oricaror evenimente care nu sunt acoperite prin prezenta asigurare;
    • evenimente asigurate produse in situatii de forta majora;
   • Nu se despagubesc cheltuieli privind:
    • diagnostice si tratamente efectuate sau prescrise in tara in care asiguratul are domiciliul sau resedinta;
    • interventii chirurgicale pentru transplant de organe precum si interventii chirurgicale pentru implant de organe artificiale sau aparate care inlocuiesc sau sustin functii ale unor organe, interventii chirurgicale pentru implant stent si pacemaker, precum si cele privind consecintele transplanturilor sau ale implanturilor (complicatii, tratament adjuvant);
    • cumpararea sau repararea de ochelari, lentile de contact, aparate medicale, proteze si orteze de orice fel, oricaror accesorii medicale de folosinta indelungata care nu contribuie in mod direct si substantial la stabilizarea starii de sanatate sau care sunt indicate de medicul curant in cazul unui eveniment asigurat care presupune tratament medical mai mare de 15 zile;
    • efectuarea de interventii stomatologice sau tratamente stomatologice definitive, tratamente de canal, obturatii coronare fizionomice si nefizionomice, coroane, punti, proteze, implanturi, tratamente ortodontice, detartraje, tratamentul parodontopatiilor;
    • asistenta acordata ulterior repatrierii;
   • Asiguratorul nu acorda prejudicii generate de:
    • practicarea sporturilor extreme si ale activitatilor cu un grad ridicat de risc, individual sau in cadrul unor intreceri sau competitii, atat pe parcursul desfasurarii acestora cat si in timpul antrenamentelor si participarii la competitii sportive oficiale;
    • participarea asiguratului la orice tip de competitii, intreceri, raliuri, curse, precum si antrenamente pentru acestea sau a unor activitati considerate periculoase, participarea ca membru al unei echipe de navigatie dintr-o tara in alta, sporturi profesioniste sau semiprofesioniste, curse (dar nu alergari) etc. enumerarea nu este limitativa si nici exhaustiva;
    • sporturi de agrement, cum ar fi: salt cu coarda elastica, alpinism, parasutism, planorism, ciclism montan, acrobatii, cascadorii, manipularea focurilor de artificii sau a materialelor explozibile, vanatoare coborarea pe franghie, participarea la o expeditie, heats, conducerea de jet bike, jetski, bob, practicare de scuba diving, navigari cu pluta. Enumerarea anterioara nu este limitativa si nici exhaustiva;
    • orice solicitari decurgand sau rezultand din escaladarea canioanelor, escaladare montana sau explorarea de pesteri, sau orice activitati care presupun utilizarea de echipament special pentru aceste evenimente;
    • practicarea activitatilor artistice, inclusiv in cadrul repetitiilor, daca nu s-a convenit altfel intre parti;
    • participarea la zboruri aeriene daca asiguratul nu are calitatea de pasager platitor al unui bilet valabil al unei companii aeriene licentiate;
    • conducerea unui vehicul motorizat, pentru care asiguratul nu detine un permis de conducere valabil;
    • practicarea sporturilor de agrement.
   • Nu se considera urgenta medicala acele situatii in care interventia, de orice natura, a medicului este amanata mai mult de 24 de ore de la data aparitiei evenimentului asigurat; cheltuielile medicale aparute in astfel de circumstante nu sunt considerate a fi de urgenta, urmand in consecinta a nu face obiectul politei. Nu au caracter urgent cheltuielile medicale solicitate in conditiile in care fie serviciile medicale prestate nu pot sau nu mai pot urmari stabilizarea starii de sanatate, fie serviciile medicale sunt prestate pe o perioada mai mare de 15 zile;
   Clauze Suplimentare: 

                 La polita de asigurare de asistenta medicala pentru persoanele fizice care calatoresc in Uniunea Europeana, pentru a presta diverse activitati remunerate in baza unui contract de munca, de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A., nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare sau excluse.

   Obligatiile Asiguratului: 

                  Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de asistenta medicala pentru persoanele fizice care calatoresc in Uniunea Europeana, pentru a presta diverse activitati remunerate in baza unui contract de munca, de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A., sunt:

   • Inainte de semnarea politei:
    • sa declare corect si complet asiguratorului starea sanatatii persoanelor asigurate si riscurile la care se expun persoanele asigurate in timpul prestarii contracului de munca, prin completarea si semnarea de catre fiecare persoana asigurata a declaratiei pe proprie raspundere din tabelul anexat la polita, care face parte integranta din polita. Asiguratul trebuie sa aiba asupra sa, pe tot parcursul deplasarii, atat cardul de asigurare, acte de identitate, in vederea identificarii sale in cazul aparitiei evenimentului asigurat;
    • sa declare existenta altor polite pentru aceleasi riscuri la alte societati de asigurare, atat la incheierea politei, cat si pe parcursul derularii acesteia;
    • sa raspunda in scris la solicitarile asiguratorului cu privire la conditiile care influenteaza riscul, pe care le cunoaste si sa se conformeze recomandarilor facute de acesta privind masurile de prevenire a daunelor;
    • sa ia, potrivit cu imprejurarile, toate masurile rezonabile in scopul prevenirii / diminuarii aparitiei / producerii riscurilor asigurate si sa respecte reglementarile legale incidente;
    • sa se conformeze masurilor preventive obligatorii sau recomandate de autoritatile locale (vaccin / medicatie), sa respecte indicatiile privind alimentatia, igiena, specifice tarii si / sau zonei geografice si sa respecte reglementarile legale in vigoare. Emiterea politei in lipsa declaratiei asiguratului nu reprezinta o renuntare din partea asiguratorului la exigenta respectarii obligatiei asiguratului. La solicitarea expresa a asiguratului, asiguratorul poate pune la dispozitia acestuia un model orientativ al unei astfel de declaratii.
   • In timpul derularii politei, asiguratul este obligat:
    • sa informeze asiguratorul referitor la orice modificare survenita in starea de sanatate, ulterior incheierii politei si anterior plecarii in Calatorie.
     • Lipsa declaratiei asiguratului poate afecta valabilitatea politei in masura in care se dovedeste ca asiguratul suferea de boli sau afectiuni preexistente momentului semnarii acesteia.
   • In cazul producerii unui eveniment acoperit prin asigurarea medicala, asiguratul este obligat:
    • sa ia legatura cu centrala de asistenta a prestatorului de servicii APRIL, inainte de a se adresa unui medic autorizat, pentru a fi indrumat catre cea mai apropiata unitate medicala, unde i se va garanta preluarea cheltuielilor pentru evenimentul asigurat. In cazul in care asiguratul este in imposibilitate obiectiva de a contacta prestatorul de servicii APRIL, datorita unui eveniment asigurat grav, care a necesitat transportul de urgenta al asiguratului catre cel mai apropiat centru medical adecvat situatiei, asiguratul va trebui sa contacteze ulterior prestatorul de servicii APRIL la numerele de telefon: +4021-201.90.44 sau +4031-730.99.44 si fax: +4021-201.90.40 (disponibile permanent) pentru a da toate informatiile cerute si a solicita instructiuni. In acest caz, termenul in care asiguratul trebuie sa contacteze prestatorul de servicii APRIL este de maxim 48 ore de la data producerii evenimentului asigurat. Limbile utilizabile pentru comunicarea cu centrala de asistenta sunt: romana, maghiara, germana, franceza si engleza;
    • asiguratul trebuie sa comunice prestatorului de servicii APRIL ori, dupa caz, asiguratorului, toate informatiile pe care le cunoaste privind producerea evenimentului asigurat si sa ii puna la dispozitie orice document pe care il detine in legatura cu acesta;
    • asiguratul trebuie sa respecte indicatiile echipei medicale precum si recomandarile prestatorului de servicii APRIL sau ale asiguratorului.
   Obligatiile Asiguratorului: 

                  Principalele obligatii, pe care Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de asistenta medicala pentru persoanele fizice care calatoresc in Uniunea Europeana, pentru a presta diverse activitati remunerate in baza unui contract de munca, sunt:

   • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acesteia;
   • sa emita polita de asigurare daca sunt indeplinite conditiile de asigurabilitate;
   • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
   • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
   • sa primeasca avizarile de dauna;
   • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurat / pagubit;
   • sa emita oferte de despagubire;
   • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite (15 zile lucratoare de la data depunerii ultimului document necesar pentru solutionarea dosarului de dauna).
   Procedura Daune: 
   • Asiguratorul va despagubi, in baza asigurarii, cheltuielile efectuate in legatura cu evenimentul asigurat, care au fost garantate / acceptate de prestatorul de servicii APRIL pus la dispozitie de catre asigurator ca urmare a notificarii de catre asigurat a evenimentului asigurat.
   • Daca asiguratul / contractantul a efectuat plati in mod direct in legatura cu producerea evenimentului asigurat, asiguratorul va despagubi numai acele cheltuieli care sunt recunoscute ca necesare de catre prestatorul de servicii APRIL.
   • In cazul producerii mai multor evenimente asigurate in cadrul aceleiasi perioade de asigurare, sumele asigurate se diminueaza, incepand cu cel de-al doilea eveniment, cu suma platita de asigurator in contul serviciilor de care a beneficiat asiguratul. Sumele platite pe tipuri de cheltuieli vor fi deduse din sumele maxime asigurate aferente in decursul aceleiasi perioade de asigurare. Valoarea tuturor despagubirilor acordate nu poate depasi in nici un caz sumele maxime asigurate.
   • Cererea de despagubire va fi insotita de urmatoarele documente:
    • declaratia asiguratului sau a urmasilor cu privire la producerea evenimentului asigurat si la serviciile de asistenta de care a beneficiat acesta;
    • facturile si notele de plata in original privind cheltuielile efectuate, cu specificarea serviciilor de asistenta la care se refera;
    • foaia de observatie a pacientului cu mentiunile zilnice ale medicului;
    • documente medicale care sa contina diagnosticul si tratamentul indicat de medicul curant;
    • polita si orice alte documente necesare pentru solutionarea cererii;
   • Cererea de despagubire si documentele atasate vor fi depuse de catre asigurat sau urmasii acestuia / persoanele in drept, in limba romana, cu traduceri autorizate, costurile acestor traduceri fiind suportate de catre asigurat sau urmasii acestuia / persoanele in drept.
   • Toate actele solicitate de asigurator se depun in original sau in copie legalizata. Regula este aceea ca actele originale raman la dosarul de dauna al asiguratorului, ele constituind acte de justificare a platilor efectuate.
   • Prin simpla semnare a politei de catre contractant, asiguratul este de acord ca in cazul aparitiei unui eveniment asigurat sa permita medicului sau de familie, precum si oricarui medic curant sa dezvaluie asiguratorului orice informatii medicale ce sunt necesare pentru solutionarea dosarului de dauna. De asemenea, asiguratorul este indreptatit sa ceara, iar asiguratul implicat intr-un eveniment asigurat este dator sa se prezinte spre a fi examinat si de medici desemnati de asigurator. In cazul in care starea sa nu-i permite deplasarea, asiguratul se obliga sa primeasca a fi examinat de acesti medici. Cheltuielile legate de consultul efectuat sunt suportate de catre asigurator. Informatiile obtinute de asigurator vor fi utilizate exclusiv in scopul solutionarii dosarului de dauna.
   • Asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii daca asiguratul, urmasii acestuia / persoanele in drept nu se conformeaza instructiunilor primite de la prestatorul de servicii APRIL;

   Notificare daune:

   CALL CENTER APRIL Romania 24 / 7

   +4021 201 90 30

   http: / / april-romania.ro / ro.php?nume_pag=despagubire_medicala&limba=ro

   www.april-romania.ro

      B-dul Regina Maria 36-38, sector 4, Bucuresti, Romania. Tel: (+4021)201 90 30; Fax: (+4021)201 90 40; email: assistance@ro.april.com

    

   Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A.

   Call Center Constatare daune

   Tel: 021.207.00.02 - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

   Diverse: 

                   Legea aplicabila politei de asigurare este legea romana, Legea 136 / 1995 privind asigurarile si reasigurarile din Romania, Legea 32 / 2000 privind asiguratoruluile de asigurare si supravegherea asigurarilor.

                   In vederea protejarii asiguratilor, beneficiarilor asigurarii si tertelor persoane pagubite, asiguratorul contribuie la Fondul de garantare administrat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, destinat platilor de indemnizatii rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii, incheiate in conditiile legii, in cazul constatarii insolvabilitatii asiguratorului.

                    Polita nu este valabila in Romania si nici pe teritoriul statului a carui cetatenie o poseda asiguratul. Polita poate fi emisa numai pentru tarile in care asiguratul nu poseda cetatenie sau drept de resedinta.

                    Polita de asigurare este nula de drept in caz de declaratie inexacta sau de reticenta facuta cu rea-credinta de catre asiguratul / contractantul asigurarii cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta sa nu isi dea consimtamantul ori sa nu il dea in aceleasi conditii. In acest caz primele de asigurare raman dobandite asiguratorului.

                    Daca o clauza a politei este declarata nula sau inaplicabila, valabilitatea celorlalte prevederi nu va fi afectata. Partile convin ca orice astfel de clauza sa fie inlocuita printr-o alta clauza valabila care sa corespunda cat mai bine spiritului politei.

                     Asiguratorul este indreptatita sa nu acorde si sa refuze plata despagubiri daca:

   • asiguratul / urmasii sau persoanele in drept nu au indeplinit obligatiile / instructiuniile din polita;
   • evenimentul asigurat s-a produs in perioada de suspendare a efectelor juridice ale politei;
   • in declaratiile asiguratului sau ale reprezentantilor acestuia, care au stat la baza incheierii politei sau care sunt facute ulterior, inclusiv cu ocazia cererii de despagubire in declaratiile asiguratului, ale reprezentantilor acestuia ori ale beneficiarului, se constata neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase sau in mod evident exagerari; in aceste situatii polita devine nula si nu mai poate produce efecte juridice;
   • asiguratul nu a respectat recomandarile asiguratorului si din constatarile facute ulterior producerii evenimentului asigurat rezulta ca, din acest motiv, dauna nu a putut fi evitata sau a fost favorizata, ori ca dauna s-a marit, pentru partea de dauna care s-a marit;
   • beneficiarul despagubirii sau, dupa caz, asiguratul nu prezinta dovezi suficiente pentru justificarea dreptului sau la plata despagubirii;
   • se constata nerespectarea oricaror prevederi ale politei.

                    Asiguratorul are dreptul sa amane acordarea despagubirii pana la finalizarea anchetei declansata impotriva asiguratului din partea autoritatilor publice ori a procedurii penale, daca acestea sunt in legatura cu producerea evenimentului asigurat.

                    In cazul unui eveniment asigurat, asiguratorul va plati sumele cuvenite in termen de 30 zile lucratoare de la data depunerii ultimului document necesar pentru solutionarea dosarului de dauna.

                     Drepturile de despagubire dobandite in baza politei nu pot fi cesionate si nici transferate catre terte persoane decat cu acordul expres al asiguratorului.

                     Asiguratul raspunde fata de asigurator pentru prejudiciile aduse prin acte care ar impiedica exercitarea dreptului de regres impotriva persoanelor raspunzatoare de producerea evenimentului asigurat. Daca asiguratul renunta la drepturile sale de indemnizare fata de tertii raspunzatori, de descarcare sau face o tranzactie etc., indemnizatia care ar fi fost cuvenita se va reduce in mod corespunzator cu sumele care au facut obiectul acestor acte juridice. Daca indemnizarea a fost deja efectuata, asiguratul este obligat sa inapoieze indemnizatia incasata.

                     Orice litigiu sau disputa ce apare intre asigurat / beneficiar / contractant si asigurator, vor fi solutionate pe cale amiabila sau prin mediere, iar in cazul in care acestea persista, urmand a fi supuse spre rezolvare instantelor de judecata competente din Romania. In situatia in care partile nu se inteleg asupra cuantumului indemnizatiei de asigurare, suma care nu face obiectul litigiului va fi platita de asigurator, inainte ca acesta sa fi fost solutionat de catre instanta judecatoreasca.

                     Forta majora exonereaza de raspundere partea care, aflata in aceasta situatie, o notifica celeilalte parti in termen de cel mult 5 zile de la aparitia fortei majore si o dovedeste cu inscrisuri oficiale in termen de 30 de zile de la aparitia acesteia.