Asigurarea de asistenta si cheltuieli medicale pentru CALATORIE in STRAINATATE "BULGARIA"

asigurari mondial assistance asistenta medicala calatorie strainatate vacanta turist studii sportiv pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca, nr. 169.

office.ro@mondial-assistance.at

Tel:    021-312 22 36

Fax:   021-312 22 38 

               Grupul Mondial Assistance (parte a renumitului grup german Allianz) este liderul mondial in asigurari de Calatorie, activitati de asistenta medicala, tehnica, precum si servicii clienti. Grupul ofera solutii inovatoare si de incredere, precum si o consiliere rapida pe intreg parcursul procedurii de daune, oricand si oriunde in lume. Mondial Assistance detine o paleta larga de produse in domeniul asigurarilor de Calatorie iar activitatea sa consta exclusiv in furnizarea de produse de protectie a calatoriei.

               Avand peste 10 230 de angajati, vorbind 40 de limbi, Mondial Assistance se bazeaza pe o retea internationala de 400 000 de furnizori de servicii, inclusiv personal medical profesional si institutii medicale, muncitori calificati, mecanici auto, dealeri si companii de inchirieri, companii aeriene si feroviare. Mai mult, un sprijin important este oferit de cei 240 de corespondenti, reprezentanti operationali ai grupului, fapt ce permite sa actioneze in fiecare tara din lume.

               Grupul Mondial Assistance dispune de 37 de centrale proprii de urgenta, care va stau la dispozitie 24 de ore in 34 de tari, de pe toate continentele, dintre care una in Viena.

Aspecte Generale: 

MONDIAL Assistance detine in portofoliu, polita de asigurare BULGARIA de asistenta si cheltuieli medicale pentru Calatorie in Bulgaria, cu valabilitate pana la 31 zile consecutive per Calatorie, destinata persoanelor fizice care au in momentul incheierii asigurarii domiciliul stabil in Romania, Elvetia, Liechtenstein sau orice alt stat al UE de cel putin 6 luni si care calatoresc exclusiv in Bulgaria in scop turistic, in urma achizitionarii unui pachet de servicii turistice printr-o agentie de turism.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare BULGARIA de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in Bulgaria, a persoanelor fizice, de la MONDIAL Assistance il constituie acoperirea riscurilor asigurate asa cum sunt prevazute in polita de asigurare, ca urmare a producerii evenimentului asigurat pe timpul calatoriei in stainatate.

              Asiguratorul va acorda indemnizatia cuvenita asiguratului / beneficiarului, in conditiile si in cuantumul prevazute in polita de asigurare, reprezentand:

 • BULGARIA
  • ​Costuri pentru tratamente ambulatorii;
  • Costuri medicale de spitalizare;
  • Costuri pentru interventii chirurgicale;
  • Costuri pentru medicamentele prescrise de medicul de la fata locului;
  • Costuri pentru tratamentele stomatologice de urgenta;
  • Transportul asiguratului la domiciliu, in caz de necesitate medicala. Costuri de repatriere a corpului neinsufletit al asiguratului, in caz de deces;
  • Costuri pentru transportul cu ambulanta pana la cel mai apropiat spital;
  • Costuri pentru ochelari de vedere inlocuitori, in caz de accident;
Conditii de Preluare in Asigurare: 

            Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare BULGARIA de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in Bulgaria, a persoanelor fizice, de la MONDIAL Assistance, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica, cu domiciliul stabil in Romania, Elvetia, Liechtenstein sau orice alt stat al UE de cel putin 6 luni;
 • sa calatoreasca in Bulgaria, in scop turistic, in urma achizitionarii unui pachet de servicii turistice printr-o agentie de turism;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante: despre asigurat / contractant; despre destinatia calatoriei; despre scopul calatoriei; mijlocul de deplasare; ruta folosita pentru Calatorie; istoricul si situatia medicala prezenta; perioada calatoriei; etc.
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare si de Calatorie ale asiguratului / contractantului - C.I. sau pasaport in termen de valabilitate;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Polita de asigurare se incheie obligatoriu inaintea parasirii teritoriului Romaniei prin prezentarea pasaportului asiguratului (sau a cartii de identitate, pentru cazul in care deplasarea este permisa pe baza acestui document) in original si prin plata integrala a primei de asigurare. In caz contrar asigurarea nu este valabila.             

              Asigurarea poate fi incheiata de catre o persoana fizica individual sau pentru intreaga familie (2 adulti si maxim 5 copii minori - cu varsta pana in 18 ani independent de gradul de rudenie, ca persoane coasigurate).

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • adresa asiguratului;
 • datele de contact ale asiguratului;
 • scopul calatoriei;
 • tara si zona geografica de destinatie;
 • mijlocul de transport cu care efectueaza calatoria, eventualele escale si tranzitari de tari;
 • prima zi de iesire din tara;
 • ziua intoarcerii in tara;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata;
 • informatii privind istoricul de daune;
 • modalitatea de plata a primei anuale;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceleasi riscuri.
Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare BULGARIA de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in Bulgaria, a persoanelor fizice, de la MONDIAL Assistance, poate fi incheiata pentru o perioada de maxim 31 zile consecutive per Calatorie si este valabila pentru calatoria efectuata de asigurat, in Bulgaria, cu conditia ca SCOPUL calatoriei sa fie turistic, in urma achizitionarii unui pachet de servicii turistice printr-o agentie de turism.

             Acoperirea politei este valabila pentru o singura Calatorie, 24h / 24h si nu se pot incheia polite in prelungire.

             Raspunderea asiguratorului incepe la ora 00:00 a datei de inceput, inscrisa in polita de asigurare, si expira la ora 24:00 a datei de sfarsit, inscrisa in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii asiguratului;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare BULGARIA de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in Bulgaria, a persoanelor fizice, de la MONDIAL Assistance, este valabila exclusiv pe teritoriul Bulgariei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare BULGARIA de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in Bulgaria, a persoanelor fizice, de la MONDIAL Assistance, este orice persoana fizica, cu domiciliul stabil in Romania, Elvetia, Liechtenstein sau orice alt stat al UE de cel putin 6 luni si care calatoreste in Bulgaria in scop turistic, in urma achizitionarii unui pachet de servicii turistice printr-o agentie de turism.

              Asigurarea poate fi incheiata de catre o persoana fizica individual sau pentru intreaga familie (2 adulti si maxim 5 copii minori - cu varsta pana in 18 ani independent de gradul de rudenie, ca persoane coasigurate).

Suma Asigurata: 

                  Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

                  Sumele asigurate pe polita de asigurare BULGARIA de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in Bulgaria, a persoanelor fizice, de la MONDIAL Assistance, se prezinta sub forma unor plafoane valorice maximale, in ron, diferentiate in functie de pachetul de riscuri acoperite, BULGARIA CLASIC sau BULGARIA PREMIUM astfel:

SUMELE MAXIME ASIGURATE ( RON )

 

BULGARIA CLASIC BULGARIA PREMIUM
Costuri pentru tratamente ambulatorii 2.200 2.200
Costuri medicale de spitalizare 2.200 4.400
Costuri pentru interventii chirurgicale 4.400 4.400
Costuri pentru medicamentele prescrise de medicul de la fata locului 2.200 4.400
Costuri pentru tratamentele stomatologice de urgenta 900 900
Transportul asiguratului la domiciliu, in caz de necesitate medicala. Costuri de repatriere a corpului neinsufletit al asiguratului, in caz de deces. 4.400 4.400
Costuri pentru transportul cu ambulanta pana la cel mai apropiat spital 2.200 4.400
Costuri pentru ochelari de vedere inlocuitori, in caz de accident 650 650
fransiza 90 45
Suma maxima asigurata pentru toate serviciile incluse 18.000 22.000
Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in baza unui tarif de prime al asiguratorului si se prezinta sub forma unor plafoane valorice fixe, in ron, diferentiate in functie de pachetul de riscuri acoperite pentru care se opteaza.

               Prima de asigurare se calculeaza in functie de numarul de zile de Calatorie in strainatate, de varsta asiguratului, teritorialitate si scopul calatoriei pentru care asiguratul / contractantul a optat in polita.

               Prima de asigurare trebuie platita integral anterior efectuarii calatoriei asigurate.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare BULGARIA de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in Bulgaria, a persoanelor fizice, de la MONDIAL Assistance, poate fi incheiata cu fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator, astfel:

 • BULGARIA CLASIC - fransiza deductibila de 90 ron;
 • BULGARIA PREMIUM - fransiza deductibila de 45 ron;
Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare BULGARIA de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in Bulgaria, a persoanelor fizice, de la MONDIAL Assistance, sunt:

 • Costuri pentru tratamente ambulatorii;
 • Costuri medicale de spitalizare;
 • Costuri pentru interventii chirurgicale;
 • Costuri pentru medicamentele prescrise de medicul de la fata locului;
 • Costuri pentru tratamentele stomatologice de urgenta;
 • Transportul asiguratului la domiciliu, in caz de necesitate medicala. Costuri de repatriere a corpului neinsufletit al asiguratului, in caz de deces;
 • Costuri pentru transportul cu ambulanta pana la cel mai apropiat spital;
 • Costuri pentru ochelari de vedere inlocuitori, in caz de accident;
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare BULGARIA de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in Bulgaria, a persoanelor fizice, de la MONDIAL Assistance, sunt:

 • Nu se acorda protectie prin asigurare in cazul evenimentelor:
  • care sunt pricinuite premeditat sau din culpa grava de catre persoana asigurata;
  • care au legatura directa sau indirecta cu actiuni de revolta, razboaie, acte teroriste de orice fel;
  • care sunt provocate de greve;
  • care sunt provocate de actele de violenta, ce se afla in corelatie cu adunari sau manifestatii (demonstratii) publice, in masura in care persoana asigurata participa activ la acestea;
  • care sunt declansate ca urmare a sinuciderii sau tentativei de sinucidere a persoanei asigurate sau a membrilor familiei acesteia;
  • care sunt provocate ca urmare a dispozitiilor autoritatilor publice;
  • care sunt cauzate in mod direct sau indirect ca urmare a influentei radiatiilor ionizante, in sensul legii referitoare la protectia impotriva radiatiilor in varianta valabila la momentul respectiv sau care sunt cauzate de energia nucleara;
  • in care persoana asigurata sufera leziuni ca urmare a consumului de alcool, stupefiante sau medicamente, respectiv in cazul intreruperii sau renuntarii la o terapie prescrisa;
  • care intervin in cadrul concursurilor sportive motorizate (raliuri) si in cadrul antrenamentelor necesare acestor sporturi;
  • care au intervenit sau care erau de asteptat inca din momentul incheierii asigurarii, respectiv al rezervarii sau inceperii calatoriei. Acest lucru este valabil si in cazul bolilor (suferintelor) survenite inainte de incheierea politei;
  • care intervin ca urmare a epidemiilor si epidemiilor generalizate;
  • in care persoana asigurata incepe calatoria in ciuda avertismentelor din partea Ministerului de Externe, aceasta nefiind intrerupta (oprita) imediat;
  • care sunt cauzate direct sau indirect de catastrofe naturale, fenomene seismice sau intemperii.
 • Pierderile suvenirurilor achizitionate in concedii nu se compenseaza.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare BULGARIA de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in Bulgaria, a persoanelor fizice, de la MONDIAL Assistance, nu exista clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare sau excluse.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare BULGARIA de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in Bulgaria, a persoanelor fizice, de la MONDIAL Assistance, sunt:

 • sa mentina paguba la un nivel cat mai redus posibil si sa evite cheltuielile inutile;
 • sa informeze asiguratorul in mod direct cu privire la paguba respectiva si sa urmeze indicatiile acestuia;
 • sa prezinte si sa demonstreze paguba conform adevarului. Persoana asigurata trebuie sa acorde orice informatie utila si sa permita asiguratorului accesul la facturile si actele justificative originale. Daca este cazul, medicii si / sau spitalele, reprezentantii asigurarilor sociale si a altor organisme implicate, trebuie sa fie autorizate si obligate de catre asigurat sa furnizeze informatiile solicitate de asigurator, in vederea stabilirii cauzei evenimentului si a nivelului de despagubire solicitat;
 • sa pastreze in forma corecta si in termenul acordat pretentiile fata de terti si sa cedeze drepturile de plata catre asigurator;
 • sa anunte imediat daunele cauzate prin infractiuni. Situatia reala se va prezenta in mod exact politiei, care va elibera procesul verbal, indicandu-se totodata proportia daunelor;
 • sa predea asiguratorului in original mijloacele doveditoare, ca: procesele-verbale ale politiei, adeverintele ghidului de Calatorie, facturile emise de medici si spitale, certificatele de cumparaturi, etc.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care MONDIAL Assistance, le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare BULGARIA de asistenta si cheltuieli medicale, de Calatorie in Bulgaria, a persoanelor fizice, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acesteia;
 • sa emita polita de asigurare daca sunt indeplinite conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurat / pagubit;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite (2 saptamani de la data depunerii ultimului document necesar pentru solutionarea dosarului de dauna).
Procedura Daune: 
 • In cazul aparitiei unei situatii de urgenta, persoana asigurata poate solicita ajutor prin centrala pentru apeluri de urgenta cu program de lucru de 24 ore, conform politei. Centrala pentru apeluri de urgenta cu program de lucru de 24 ore va lua deciziile cu privire la alegerea si executarea masurilor de ajutor corespunzatoare.
 • Daca centrala pentru apeluri de urgenta cu program de lucru de 24 ore nu este instiintata imediat, pretentiile cu privire la plata compensatiei nu exista.
 • Asiguratorul isi rezerva dreptul de a respinge pretentiile de despagubire daca:
  • Persoana asigurata face in mod intentionat declaratii false privind evenimentul asigurat, persoana asigurata ascunde circumstante esentiale pentru cazul / cazurile de dauna sau falsifica documentele doveditoare prezentate, chiar daca prin acest lucru nu i-au fost aduse prejudicii asiguratorului.
 • Daca in legatura cu cazul asigurat au fost intentate anchete sau demersuri judiciare de catre institutiile oficiale, plata compensatiilor nu se va efectua decat dupa ce acestea se vor incheia.
 • Dupa obtinerea documentelor necesare pentru stabilirea evenimentului asigurat, a sumei totale a compensatiilor si finalizarea investigatiilor, plata compensatiei devine scadenta dupa 2 saptamani.

Asigurarea medicala de sanatate si asigurarea contra accidentelor (pentru calatoriile in strainatate)

                  Asiguratorul isi rezerva dreptul de a respinge pretentiile de despagubire daca persoana asigurata nu respecta, pe langa obligatiile specificate, si urmatoarele:

  • Persoana asigurata este obligata sa solicite cat mai curand posibil ajutorul medical si sa urmeze prescriptiile medicului in oricare din cazurile care ar putea presupune o pretentie la plata compensatiilor.
  • Instiintarea imediata a centralei pentru apeluri de urgenta cu program de lucru de 24 ore in cazul spitalizarii, respectiv in cazul imbolnavirilor, care necesita de mai multe ori un tratament ambulant. In cazul in care instiintarea nu se face iar cheltuielile depasesc 1.320 RON, asiguratorul isi rezerva dreptul de a efectua o scadere a costurilor despagubite fata de costurile solicitate a fi despagubite.
  • Decesele trebuie anuntate imediat, chiar daca accidentul a fost deja anuntat. Acest lucru este necesar, pentru ca inainte de inmormantare sa poata fi facuta o autopsie.
  • Persoana asigurata este obligata sa se conformeze fara intarziere ordinului de consultare de catre un medic de incredere.
  • Asiguratorului i se vor trimite urmatoarele documente:
   • polita de asigurare;
   • confirmarea rezervarii din partea organizatorului de calatorii;
   • raportul medical cu numele pacientului, diagnosticul, datele referitoare la tratament, durata si gradul incapacitatii de munca, respectiv durata si gradul invaliditatii;
   • factura medicala si factura de spitalizare in original, continand numele pacientului, data nasterii, precum si diagnosticul si datele referitoare la tratament;
   • constatarile medicale, pe baza carora se confirma necesitatea transportarii bolnavului;
   • alte facturi sau acte justificative originale solicitate in vederea compensatiei;
   • certificatul de deces.

  Notificare daune:

  AGA International S.A. Filiala pentru Austria Pottendorfer Straße 23-27 1120 Viena

  Calea Floreasca nr 169, Corp P1, etaj 2, camera 2, sector 1, Bucuresti, Romania

  Tel/Fax: +40 21 312 22 36; +40 21 312 22 38

  office.ro@mondial-assistance.at

  transport de urgenta

  Zborul de salvare (Aeroambulanta) poate fi organizat exclusiv de catre Mondial Assistance.

  Pentru a solicita un zbor de salvare, contactati Centrala de Urgenta Mondial Assistance:

  Tel: +40 21-312 22 37 

  Fax: +43 1 525 03 888

  - de LUNI pana DUMINICA 24/24 -

  Diverse: 

                  4% din populatia globala foloseste produsele de asigurare ale MONDIAL ASSISTANCE care este parte a grupului ALLIANZ.

  • Produse fara protectie in cazul anularii calatoriei
   • Cititi cu atentie detalierea serviciilor incluse in fiecare tip de pachet de asigurare!
   • Alegeti cel mai potrivit pachet de asigurare in functie de destinatia calatoriei, durata si tipul calatoriei!
   • Plata primei de asigurare si incheierea politei trebuie sa se faca cu cel putin o zi inainte de inceperea calatoriei, pentru intreaga perioada a calatoriei. O prelungire a protectiei prin asigurare dupa inceperea calatoriei nu mai este posibila.
  • Produse cu protectie in cazul anularii calatoriei
   • O protectie eficienta in cazul necesitatii anularii calatoriei poate fi realizata daca incheierea politei se face in ziua rezervarii calatoriei, indiferent de momentul plecarii in Calatorie.
   • In cazul in care incheierea asigurarii se face dupa data rezervarii calatoriei, vor fi asigurate numai acele evenimente care au loc incepand cu a 10-a zi de la data incheierii asigurarii (exceptii: accident, deces, eveniment elementar).
   • Pentru produsele ce includ protectie in cazul anularii calatoriei cititi cu atentie evenimentele asigurate pentru fiecare tip de pachet in parte si alegeti produsul potrivit nevoilor dumneavoastra de protectie in functie de evenimentele asigurate!
   • Verificati cu atentie suma maxima asigurata pentru fiecare tip de pachet ce include protectie in cazul anularii calatoriei.

                 Legea aplicabila este legea austriaca si polita de asigurare va fi guvernata de normele legislative in vigoare din dreptul austriac.