PAD - Polita de asigurare obligatorie a locuintelor impotriva dezastrelor naturale: cutremur, alunecari de teren, inundatii naturale - ERGO Asigurari

asigurari ergo obligatorii locuinte dezastre naturale cutremur alunecari teren inundatii pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti - Ploiesti nr.1A, cladirea A, etaj 4, Unitatea 4A

ergo@ergo.ro

Tel:    031 224 86 00

Fax:   031 224 86 88

              ERGO Asigurari S.A. Romania este o societate pe actiuni membra a ERGO GROUP AG, unul dintre cele mai mari grupuri de asigurari din Germania si Europa, care la randul sau este membru al MUNICH Re, unul dintre liderii internationali in materie de reasigurari. Cu o activitate vasta, in peste 30 de tari din Europa, Asia si Canada, ERGO GROUP AG a decis la finele anului 2016, sa-si extinda sfera de activitate in Romania si pe segmentul asigurarilor generale, prin preluarea societatii de asigurari CREDIT EUROPE Asigurari-Reasigurari S.A. Romania. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ERGO Asigurari S.A. Romania este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Belgia, Germania, Franta, Olanda. ERGO Asigurari S.A. Romania este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-059-09.07.2007.

Aspecte Generale: 

ERGO Asigurari S.A. ofera clientilor sai polita PAD, prin care sunt asigurate cladirile cu destinatie de locuinta, detinute pe teritoriul Romaniei, de catre persoanele fizice sau juridice. Polita asigura standard doar riscurile de avariere a cladirilor asigurate ca urmare a manifestarii unor dezastre naturale expres precizate si anume: cutremur de pamant, inundatii naturale provocate de revarsarea apelor si alunecari de teren.

CREDIT EUROPE Asigurari-Reasigurari S.A. Romania este una dintre cele 12 companii de asigurare, care au participat ca actionar la fondarea, in Noiembrie 2009, a societatii de asigurare-reasigurare cunoscuta sub denumirea de Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (P.A.I.D.).

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare PAD de la ERGO Asigurari S.A. il constituie, toate constructiile cu destinatie de locuinta, situate pe teritoriul Romaniei si detinute de persoane fizice sau juridice

              Se considera, constructii cu destinatie de locuinta, constructiile destinate locuirii permanente sau temporare, care sunt alcatuite din una ori mai multe camere de locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare care fac corp comun cu constructia cu destinatia de locuinta, avand structura si peretii din elementele precizate in clasificarea urmatoarele:

 • tip A - constructia cu structura de rezistenta din beton armat, metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa ori din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic;
 • tip B - constructia cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic (paianta, chirpici, ostreata, etc.).

              In situatia in care o locuinta este compusa din mai multe corpuri de cladire, construite din materiale diferite, la perioade diferite sau in acelasi timp, tipul locuintei se stabileste in functie de materialele din care au fost executate structura
de rezistenta si peretii exteriori pentru partea de constructie care are cea mai mare suprafata construita.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare impotriva dezastrelor naturale PAD, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa detina calitatea de proprietar, administrator, locator al locuintei sau imputernicit ori reprezentantul legal al acestora;
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia asigurata, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identitate ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; documentul privind detinerea locuintei; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             In cazul constructiilor cu destinatie de locuinta aflate in coproprietate, se incheie cate o polita de asigurare obligatorie PAD pentru fiecare locuinta in parte.

             Pentru condominiile in care sunt cel putin 4 apartamente se incheie cate o polita de asigurare obligatorie PAD pentru fiecare locuinta in parte. In acest caz, valoarea sumei asigurate obligatoriu, precum si a primelor de asigurare se constituie din totalul sumelor care sunt datorate pentru fiecare locuinta in parte. In situatia in care o persoana este proprietara unui numar mai mare de locuinte, prima de asigurare va fi reprezentata in raport cu cota-parte care revine persoanei respective, valoarea sumei asigurate obligatoriu fiind calculata asa cum este precizat anterior.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare obligatorie a locuintelor PAD, de la ERGO Asigurari S.A. poate fi incheiata, numai pe o perioada de 12 luni. Intrarea in valabilitate a politei se face astfel:

 • peste 5 zile calendaristice de la data emiterii politei, in cazul politelor noi si al celor care nu au fost reinoite pana la data expirarii politei anterioare;
 • in ziua urmatoarele celei in care expira polita curenta, daca reinoirea se realizeaza inainte de data de expirare;

             Raspunderea PAID incepe cel mai devreme de la ora 00:00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima de asigurare obligatorie, dar nu mai devreme de:

 • ziua urmatoare celei in care expira valabilitatea politei de asigurare anterioare, pentru asiguratul care isi indeplineste obligatia incheierii asigurarii cel mai tarziu in ultima zi de valabilitate a acesteia;
 • data la care produce efecte actul care da persoanei fizice sau juridice dreptul legal de proprietate/folosinta.

             In cazul schimbarii proprietarului/administratorului/locatorului constructiei cu destinatia de locuinta, raspunderea PAID curge pana la data expirarii valabilitatii PAD pentru locuinta care face obiectul politei.

           Raspunderea PAID inceteaza la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrise in PAD sau anterior acestei date in momentul in care constructia asigurata isi pierde integral destinatia de locuinta ori bunul piere din alte cauze decat cele cuprinse in asigurarea obligatorie. In aceasta situatie, suma corespunzatoare valorii primei obligatorii platite, nu se restituie.

Teritorialitate: 

              Polita de asigurare obligatorie a locuintelor PAD, de la ERGO Asigurari S.A. isi exercita acoperirea numai pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare obligatorie a locuintelor PAD, de la ERGO Asigurari S.A. poate sa fie orice persoana fizica sau juridica, titulara a unui interes asigurabil asupra locuintei care face obiectul asigurarii PAD si care intruneste calitatea de proprietar, administrator, locator al locuintei sau imputernicit ori reprezentantul legal al acestora.

               Beneficiarul politei de asigurare a locuintelor PAD este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate locuintei asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata obligatoriu reprezinta limita maxima de raspundere asumata de PAID pentru subscrierea riscurilor de cutremur de pamant, inundatii naturale provocate de revarsarea apelor si alunecari de teren, pentru fiecare tip de locuinta asigurata, per eveniment si in agregat, indiferent de numarul de evenimente asigurate produse pe parcursul valabilitatii politei, si care este precizata in PAD.

              Dupa fiecare dauna, suma asigurata se micsoreaza pentru restul perioadei de asigurare, cu incepere de la data producerii oricarui eveniment asigurat, cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuând cu suma asigurata ramasa.

              Dupa fiecare dauna partiala, suma asigurata se reintregeste automat de la data evenimentului asigurat prin plata unei prime de asigurare suplimentare care se retine din despagubirea datorata; prima suplimentara se calculeaza proportional cu despagubirea primita si perioada ramasa de asigurare.

              Daca prin plata despagubirii pentru unul ori mai multe evenimente asigurate se atinge suma asigurata prevazuta in PAD, proprietarul este obligat sa incheie o noua asigurare obligatorie, dar numai dupa efectuarea tuturor reparatiilor care sa satisfaca cerintele de locuit ale unei persoane sau familii.

             Suma asigurata este:

 • pentru locuintele de tip A - echivalentul in lei al sumei de 20.000 euro, potrivit cursului de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data incheierii politei de asigurare obligatorie a locuintei;
 • pentru locuintele de tip B - echivalentul in lei al sumei de 10.000 euro, potrivit cursului de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data incheierii politei de asigurare obligatorie a locuintei.
Prima de Asigurare: 

               Asigurarea riscurilor de cutremur, alunecari de teren si inundatii pentru fiecare constructie cu destinatia de locuinta se incheie pe perioade de 12 luni, pana la momentul la care constructia isi pierde destinatia de locuinta, data inceperii si data incheierii valabilitatii fiind precizate in PAD.

               Plata primei de asigurare obligatorii se face integral si anticipat, inainte de expirarea valabilitatii PAD, astfel:

 • 20 euro pentru constructiile cu destinatia de locuinta de tip A;
 • 10 euro pentru constructiile cu destinatia de locuinta de tip B.

               Prima de asigurare, pentru asigurarea obligatorie a locuintelor, se plateste in lei de catre contractantul/asiguratul politei, la cursul Bancii Nationale a Romaniei valabil la data efectuarii platii.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare obligatorie a locuintelor PAD, de la ERGO Asigurari S.A. nu se incheie cu fransize deductibile pe eveniment.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare de catre PAID, prin polita de asigurare obligatorie a locuintelor PAD, de la ERGO Asigurari S.A., pentru locuinta asigurata, inclusiv pentru elementele de constructie si dependintele, dotarile si utilitatile constructiei, sunt:

 • cutremurele de pamant;
 • alunecarile de teren;
 • inundatiile, ca fenomene naturale.

                Polita de asigurare obligatorie a locuintelor acopera si daunele directe provocate constructiilor cu destinatia de locuinte, consecinta indirecta a producerii evenimentelor mentionate anterior, cum ar fi incendiul, explozia ca urmare a producerii unui cutremur ori alunecari de teren sau alte asemenea cazuri.

               In cazul producerii unui risc asigurat se acorda despagubiri pentru pagubele provocate constructiei cu destinatia de locuinta, pentru elementele constructiei, precum si pentru dependintele, dotarile si utilitatile aferente locuirii, numai daca acestea fac corp comun cu constructia destinata locuirii, astfel:

 • pentru pagubele efectiv produse prin actiunea miscarii seismice asupra locuintei;
 • pentru pagubele efectiv produse prin alunecari de teren;
 • pentru pagubele provocate de precipitatii atmosferice ori topirea brusca a zapezii sau revarsari de cursuri de ape, care au ca efect producerea de inundatii;
 • pentru pagubele produse constructiilor in urma patrunderii si infiltrarii apei, in cazul acoperirii pe scurta durata a terenului cu un strat de apa, provenit din:
  • revarsarea unui curs de apa, a unui lac sau a marii ori din formarea sau revarsarea torentelor, suvoaielor sau puhoaielor din orice cauza, inclusiv ruperea digurilor;
  • acumularea apelor provenite din precipitatii atmosferice abundente sau topirea zapezii, in zone joase, lipsite de posibilitati de scurgere sau cu posibilitati reduse de evacuare a apelor;
 • pentru pagubele produse constructiilor de apele provenite din una dintre cauzele prevazute anterior, precum si de apele subterane care ies la suprafata terenului, chiar daca stratul de apa care acopera terenul atinge (in exterior) numai partial constructia cu destinatia de locuinta si patrunde si se infiltreaza prin pereti sau prin pardoseala in interiorul acesteia;
 • pentru pagubele efectiv produse prin actiunea cutremurelor de pamant ori a inundatiilor asupra constructiei, care provoaca alunecari ale terenului care sustine constructia;
 • pentru pagubele indirecte provocate locuintei, consecinta directa a producerii evenimentului asigurat, daca daunele sunt confirmate de autoritatile competente.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare de catre PAID, prin polita de asigurare obligatorie a locuintelor PAD, de la ERGO Asigurari S.A., pentru locuinta asigurata, inclusiv pentru elementele de constructie si dependintele, dotarile si utilitatile constructiei, sunt:

 • daunele provocate de inundatii produse in timpul formarii unor lacuri de acumulare sau in timpul schimbarii artificiale a cursurilor de apa; prin timpul formarii lacului de acumulare se intelege umplerea cu apa a lacului de acumulare pana la nivelul deversorului;
 • daunele provocate in cazurile de amenintare brusca de prabusire sau alunecare de teren, precum si in cazul imposibilitatii folosirii chiar prin repararea sau consolidarea cladirilor, daca aceste fenomene au fost prilejuite, inlesnite ori agravate de sapaturi sau lucrari edilitare de orice fel, lucrari de prospectiuni, explorari ori exploatari miniere sau petroliere, la suprafata ori in profunzime, indiferent de timpul trecut de la terminarea sau abandonarea lor;
 • daunele provocate de tasarea (lasarea) terenului de fundatie fie sub sarcina constructiei, fie datorita altor cauze;
 • daunele provocate de formarea de crapaturi in terenul de fundatie sau in terenul din preajma cladirii, datorita variatiei de volum a terenului, ca urmare a contractiei/dilatarii produse de inghet/dezghet;
 • daunele provocate terenului care imprejmuieste locuinta si care nu este asociat notiunii de locuinta si nu face obiectul asigurarii;
 • daunele provocate la anexele care fac ori nu fac corp comun cu constructia cu destinatia de locuinta asigurata (garaje, magazii, soproane, grajduri, jardiniere, pergole, imprejmuiri etc.), precum si la instalatiile si amenajarile speciale (piscine, saune, rampe auto etc.);
 • daunele provocate la bunurile de orice fel, altele decat constructia cu destinatia de locuinta (bunuri sau obiecte necesare locuirii, hartii de valoare etc.).

               PAID nu acorda despagubiri pentru:

 • locuinte construite in zone in care organele in drept au interzis acest lucru prin acte publice sau comunicate asiguratului;
 • prabusirea cladirilor exclusiv ca urmare a defectelor de constructie, chiar daca are legatura cu producerea unui risc asigurat;
 • cheltuielile de cazare provizorie pana la refacerea locuintei care face obiectul asigurarii PAD si care a fost avariata in urma producerii unui risc acoperit.

               PAID este indreptatit sa nu acorde despagubiri daca:

 • asiguratul/contractantul nu si-a indeplinit obligatiile decurgand din polita de asigurare;
 • in declaratiile contractantului/beneficiarului ori ale reprezentantilor acestuia, care au stat la baza incheierii politei de asigurare sau care sunt facute cu ocazia cererii de despagubire ori cu oricare alt prilej, se constata neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase, exagerari sau omisiuni care conduc la inducerea in eroare a PAID ori a asiguratorului care a eliberat PAD;
 • beneficiarul nu prezinta dovezi suficiente pentru justificarea dreptului sau la plata despagubirii;
 • pagubele au fost favorizate sau agravate din culpa, pentru partea de dauna care s-a marit cu intentie de catre asigurat/beneficiar ori de persoanele care locuiesc impreuna cu asiguratul/beneficiarul la locuinta asigurata, de prepusii asiguratului/beneficiarului, de persoanele autorizate sa reprezinte beneficiarul pentru obtinerea de despagubiri ori de contractantul asigurarii.

               Se considera culpa in producerea/marirea pagubei numai urmatoarele cazuri:

 • agravarea intentionata a efectelor unui eveniment asigurat in scopul distrugerii cladirii, daca aceste fapte rezulta din actele incheiate de organele in drept (politia, pompierii, instantele judecatoresti etc.);
 • construirea de Cladiri in zone periclitate de inundatii, prabusiri si alunecari de teren, daca organele in drept au interzis prin acte publicate sau au comunicat in scris asiguratului (inainte de construire) interdictia de a se construi in acea zona, iar pagubele au fost produse de inundatie, prabusire ori alunecare de teren.

               Beneficiarii asigurarii si asiguratii care, dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 260/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, vor proceda la construirea, largirea ori modificarea locuintelor fara autorizatie de construire, emisa in conditiile legii, sau cu nerespectarea autorizatiei respective, afectand structura de rezistenta a locuintelor si favorizand expunerea la unul dintre riscurile asigurate obligatoriu, nu vor fi despagubiti in baza asigurarii obligatorii, in cazul producerii riscului asigurat.

               Persoanele fizice sau juridice care nu isi asigura locuintele aflate in proprietate, in conditiile Legii nr. 260/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu beneficiaza, in cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale definite potrivit legii, de niciun fel de despagubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuintelor.

Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare obligatorie a locuintelor PAD, de la ERGO Asigurari S.A. nu exista si nu se ataseaza clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

  Obligatiile Asiguratului: 

                 Proprietarul/administratorul/locatorul unei constructii cu destinatia de locuinta are obligatia sa incheie cate o polita de asigurare obligatorie a locuintelor pentru fiecare locuinta detinuta in proprietate/administrare/locatiune si sa mentina valabilitatea politei de asigurare prin plata primelor de asigurare.

                 Persoana fizica sau juridica ce devine proprietar/administrator/locator al unei locuinte neasigurate pentru riscurile acoperite prin asigurarea obligatorie a locuintelor este obligata sa contracteze o PAD pentru acea locuinta, in termen de 5 zile lucratoare de la data la care dobandeste aceasta calitate in mod legal, respectiv de la data autentificarii titlului de proprietate ori de la data desemnarii ca administrator.

                 In cazul schimbarii proprietarului/administratorului/locatorului locuintei, persoana care instraineaza o locuinta asigurata este obligata, odata cu autentificarea actului de instrainare, sa inmaneze PAD persoanei care devine proprietara a acesteia, aceasta operatiune fiind consemnata obligatoriu in actul de instrainare. Noul proprietar are obligatia de a instiinta in scris despre acest fapt in termen de 5 zile lucratoare asiguratorul care a eliberat PAD pentru locuinta respectiva si de a prezenta o copie a documentului doveditor. PAD emisa pe numele asiguratului initial ramane valabila pana la expirarea acesteia, asiguratorul eliberand suplimentar un act aditional la PAD cu numele noului proprietar al locuintei care face obiectul politei. Actul aditional face parte integranta din PAD, fapt ce trebuie mentionat in scris pe polita, sub semnatura si stampila asiguratorului autorizat care a eliberat polita.

                 Inaintea intrarii in vigoare si in timpul derularii asigurarii obligatorii a locuintei asiguratul are urmatoarele obligatii:

  • sa intretina locuinta asigurata in bune conditii si in conformitate cu dispozitiile legale in materie si cu recomandarile autoritatilor, constructorului sau, dupa caz, producatorului, in scopul prevenirii producerii ori aparitiei oricarui eveniment asigurat;
  • sa raspunda in scris la solicitarile PAID, prin intermediul asiguratorului, cu privire la imprejurarile referitoare la risc pe care le cunoaste si sa se conformeze recomandarilor facute de PAID, prin intermediul asiguratorului, privind masurile de prevenire a daunelor;
  • sa comunice de indata catre PAID ori asiguratorului disparitia interesului asigurabil in cazul incetarii destinatiei de locuinta asupra obiectului asigurat etc.

                 In cazul producerii oricarui eveniment asigurat, asiguratul are urmatoarele obligatii:

  • sa instiinteze de indata producerea evenimentului asigurat, dupa caz, la unitatile de pompieri, politie, primaria localitatii sau la alte organe abilitate prin lege, cele mai apropiate de locul producerii acestuia, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii sau aparitiei evenimentului, la daunele provocate, precum si la precizarea vinovatilor de eventuala marire a pagubei;
  • sa instiinteze in scris PAID ori asiguratorul, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la momentul in care s-a produs riscul asigurat, precizand seria, numarul si data emiterii politei, despre producerea evenimentului, daunele suferite si marimea probabila a daunei;
  • sa puna de indata la dispozitia PAID ori a asiguratorului toate actele incheiate de organele abilitate, documentele si evidentele necesare, precum si orice alte detalii, probe si dovezi de care dispune, referitoare la cauza si cuantumul daunelor suferite care au relevanta pentru stabilirea dreptului la despagubire si a despagubirii cuvenite sau care sunt solicitate de PAID ori de asigurator;
  • sa faca dovada dreptului de proprietate/administrare asupra locuintei, potrivit prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 260/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care PAID si ERGO Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare obligatorie a locuintelor PAD, sunt:

  • sa emita polita de asigurare daca locuinta indeplineste conditiile de asigurabilitate specificate in Legea nr. 260/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • sa primeasca avizarile de dauna;
  • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
  • sa emita oferte de despagubire;
  • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept;
  Procedura Daune: 

                 Avizarea, constatarea si evaluarea prejudiciilor

                       Asiguratii/beneficiarii PAD sunt obligati sa instiinteze in cel mai scurt timp, fara a depasi insa termenul de 60 de zile de la data producerii riscului asigurat, asiguratorul cu privire la producerea riscului asigurat si sa precizeze imprejurarile cu privire la acest eveniment, iar pe parcursul constatarilor referitoare la acest eveniment sa procedeze in conformitate cu instructiunile primite de la asigurator.

                       Daca informatiile inscrise in PAD au suferit modificari in timpul valabilitatii asigurarii, asiguratii/beneficiarii PAD sunt obligati sa instiinteze in scris, in termen de 30 de zile calendaristice de la data aparitiei modificarilor, asiguratorul cu privire la modificarile intervenite.

                       In cazul producerii unui risc asigurat prin PAD, asiguratii/beneficiarii PAD vor depune o cerere de despagubire in scris catre asigurator. In cazul proprietarilor care beneficiaza de subventionarea primei de asigurare, cererea de despagubire se adreseaza prin intermediul autoritatilor locale direct catre PAID si, prin derogare, constatarea si evaluarea prejudiciilor, respectiv lichidarea daunelor se pot face si de o societate desemnata de PAID.

                       Asiguratorul este obligat sa desfasoare constatarea privind producerea riscului asigurat in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii instiintarii despre producerea evenimentului asigurat, respectiv din momentul in care accesul direct in zona calamitata este posibil. Constatarea daunei contine minimum raportul de constatare tehnica si determinarea cauzelor si imprejurarilor producerii riscului asigurat.

                       Asiguratorul este obligat sa deschida dosarul de dauna, sa initieze procedura de regularizare a daunelor si sa instiinteze PAID in termen de 5 zile calendaristice despre formularea in scris a fiecarei cereri de despagubire depuse
  de asiguratii/beneficiarii PAD, ca urmare a constatarii de catre institutiile abilitate a starii de dezastru natural.

                       In vederea regularizarii unei daune, dosarul de daune va contine cel putin urmatoarele documente:

  • avizarea in scris a daunei de catre asiguratul/beneficiarul PAD;
  • procesul-verbal de constatare a pagubelor;
  • fotografii ale elementelor de constructie avariate in evenimentul asigurat;
  • documente de evaluare a pagubei si stabilire a cuantumului despagubirii;
  • cererea de despagubire completata de asiguratul/beneficiarul PAD;
  • referatul intocmit de lichidatorul de daune.

                       Procesul-verbal de constatare a pagubelor se semneaza de catre partile implicate, respectiv de catre reprezentantul asiguratorului sau de cel al societatii desemnate de PAID sa instrumenteze dosarul de dauna si de catre asiguratul/beneficiarul PAD. Eventuale obiectii ale partilor cu privire la prejudiciile constatate se vor mentiona in procesul-verbal sau intr-o anexa a acestuia, iar orice modificare in cuprinsul procesului-verbal trebuie efectuata cu acordul scris al persoanelor prevazute anterior. Daca ulterior incheierii procesului-verbal apar si alte pagube ca urmare a riscului asigurat ce nu au putut fi constatate initial, se va intocmi un proces-verbal suplimentar de constatare a pagubelor, cu participarea acelorasi parti care au luat parte la constatarea initiala. Toate persoanele care participa la intocmirea proceselor-verbale raspund conform legii pentru inscrierea cu intentie (in cunostinta de cauza) a datelor false sau nereale in procesele-verbale respective.

                       Dupa efectuarea constatarii, asiguratorul care instrumenteaza dosarul de dauna este obligat sa elibereze asiguratului/beneficiarului PAD o copie a procesului-verbal de constatare a pagubelor, in care se vor mentiona numarul dosarului deschis, data, localitatea, judetul, adresa completa a locuintei asigurate si elementele de constructie avariate. In procesul-verbal de constatare se vor mentiona elementele de constructie constatate ca fiind avariate in urma producerii riscului asigurat, precum si lista documentelor necesare a fi depuse de catre asiguratul/beneficiarul PAD pentru finalizarea dosarului de daune si efectuarea platii.

                       PAID va recunoaste constatarile tehnice efectuate de catre asiguratorii autorizati sa practice asigurarea obligatorie asociati in PAID, precum si pe cele efectuate de societatile desemnate de catre PAID. PAID are dreptul sa verifice constatarile tehnice efectuate de catre asiguratorii autorizati sa practice asigurarea obligatorie asociati in PAID, precum si pe cele efectuate de societatile desemnate de catre PAID, precum si modul de evaluare si de stabilire a cuantumului despagubirii.

                       Evaluarea despagubirilor cuvenite asiguratului/beneficiarului PAD, pe care asiguratorul este obligat sa o stabileasca, se efectueaza astfel:

  • pentru cazurile in care asiguratul/beneficiarul PAD solicita in scris intocmirea unui deviz estimativ de reparatie, in termen de 5 zile lucratoare de la solicitare;
  • pentru cazurile in care sunt necesare devize de lucrari sau proiecte de consolidare a locuintelor intocmite de firme specializate, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea ultimului document solicitat de asigurator.

                       Dupa definitivarea etapelor prevazute mai sus, asiguratorul sau societatea desemnata de catre PAID sa instrumenteze dosarul de dauna este obligat:

  • sa solicite suplimentar alte documente necesare pentru plata despagubirii (acte de proprietate, eventuale documente justificative ori estimative de reparatie, dupa caz, alte costuri privind lucrari si/sau materiale, documente de identificare ale asiguratului/beneficiarului etc.);
  • dupa primirea tuturor documentelor necesare solutionarii dosarului de dauna, sa raspunda cererii partii solicitante, formuland oferta de despagubire potrivit propriilor constatari cu privire la producerea evenimentului asigurat, acoperit prin PAD;
  • dupa finalizarea dosarului de dauna, sa transmita spre completare asiguratului/beneficiarului PAD declaratia din care sa rezulte faptul ca prin incasarea despagubirii nu va mai avea alte pretentii in legatura cu paguba respectiva de la PAID si de la asigurator;
  • sa comunice asiguratului/beneficiarului PAD motivele pentru care nu a aprobat, in totalitate sau partial, pretentiile de despagubire, atunci cand este cazul.

                       PAID deconteaza asiguratorilor pentru activitatea de constatare si evaluare a prejudiciilor rezultate in urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu echivalentul in lei al sumei de 100 euro, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data incheierii politei de asigurare obligatorie a locuintei pentru fiecare dosar de dauna instrumentat. Pentru fiecare dintre dosarele de daune respinse ca urmare a avizarii unor riscuri care nu sunt cuprinse in PAD si pentru care nu se desfasoara si nu se finalizeaza constatarea tehnica privind producerea riscului asigurat, PAID deconteaza suma de 25 euro.
                       Orice expertiza tehnica (de exemplu: privind structura de rezistenta a locuintei, privind cauza alunecarii de teren etc.) considerata necesara de catre asigurator se va efectua numai cu acordul PAID, care deconteaza si costul acestei expertize.

                 Stabilirea despagubirilor

                        Dreptul la despagubire se stabileste pe baza actelor emise de institutiile abilitate sa constate, potrivit legii, starea de dezastru natural (cutremure de pamant, alunecari de teren sau inundatii, ca fenomene naturale) prin care sa declare si sa delimiteze zonele calamitate pentru orice eveniment cuprins in riscurile asigurate.

                        La stabilirea despagubirii, in cazul avarierii sau distrugerii bunurilor asigurate, se iau in consideratie pretentiile formulate de asiguratii/beneficiarii PAD, despagubirea stabilita de asigurator si eventuale obiectii formulate de asiguratii/beneficiarii PAD, fara a se depasi limitele de despagubire stabilite prin PAD.

                        Repartizarea la asiguratii/beneficiarii coproprietari a sumelor cuvenite cu titlu de despagubire in cazul producerii riscului asigurat se va face in functie de cota de proprietate detinuta de fiecare coproprietar.

                        despagubirile acordate de PAID pentru daunele acoperite prin PAD nu pot depasi valoarea sumei asigurate obligatoriu, cuantumul efectiv al daunei si nici valoarea reala a locuintei la momentul producerii dezastrului natural. Cuantumul daunei la locuinte este egal cu costul reparatiilor partilor componente pentru acelea care se mai pot repara ori cu costul de inlocuire a elementelor care nu se mai pot repara, inclusiv cheltuielile pentru materiale, stabilite la preturile medii de pe piata locala. Costul reparatiilor efectuate la locuinte se stabileste pe baza documentelor eliberate de unitatile de specialitate sau in baza devizului intocmit de asigurator, in cazul lucrarilor in regie proprie. In cazul in care reparatiile locuintei se efectueaza in regie proprie, tariful orei de manopera nu va contine TVA si se va tine seama de preturile practicate pe piata locala, pentru materialele si manopera necesare efectuarii reparatiilor. Prin unitati de specialitate se intelege persoanele juridice legal autorizate, care au in obiectul lor de activitate comercializarea de materiale de constructii si/sau executarea de lucrari de constructii. Costul reparatiilor cladirilor cu destinatie de locuinta se stabileste prin aplicarea preturilor unitare pe articole de deviz pentru lucrari de reparatii la constructii si instalatiile aferente; metodologia si dispozitiile legale in vigoare care se aplica la intocmirea devizelor in vederea stabilirii costului reparatiilor sunt cele valabile la data producerii evenimentului asigurat.

                         In cazul in care asiguratii/beneficiarii PAD prezinta documentatii tehnice, respectiv devize de reparatii sau alte evaluari, acestea pot fi luate in considerare la stabilirea despagubirii, dupa verificarea prealabila facuta de societatea care instrumenteaza dosarul de dauna.

                 Plata despagubirilor

                         Dupa acceptarea despagubirii stabilite, asiguratul/beneficiarul PAD va preciza modalitatea de plata: in numerar, ordin de plata sau in contul bancar al unitatii de specialitate care a efectuat reparatia. PAID va plati asiguratului/beneficiarului PAD numai contravaloarea costurilor de reparatii/inlocuire referitoare la prejudiciile cauzate de producerea riscului asigurat, in limita sumei totale asigurate prin PAD.

                         In cazul in care PAD s-a incheiat pentru o suma asigurata inferioara valorii locuintei, respectiv locuinta este de tip A si suma asigurata trecuta in PAD este de 10.000 euro, iar prima de asigurare platita este de 10 euro, despagubirea cuvenita se plateste doar pana la nivelul sumei asigurate obligatoriu.

                         In cazul in care PAD s-a incheiat pentru o suma asigurata superioara valorii locuintei, respectiv locuinta este de tip B si suma asigurata trecuta in PAD este de 20.000 euro, iar prima de asigurare platita este de 20 euro, despagubirea cuvenita se plateste doar pana la nivelul sumei asigurate obligatoriu prevazuta pentru locuinta de tip B, urmand ca diferenta de prima sa se restituie.

                         Despagubirea se plateste de catre PAID, in baza unui centralizator transmis de asiguratorul care a efectuat constatarea si evaluarea prejudiciilor. Centralizatorul se transmite in maximum 5 zile lucratoare de la data la care asiguratorul sus-mentionat a primit din partea asiguratului toate documentele solicitate, inclusiv acordul privind oferta de despagubire transmisa si declaratia. PAID va face plata despagubirilor catre asiguratul/beneficiarul PAD, pe baza centralizatorului primit de la asigurator, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea acestuia.

                         In cazurile in care despagubirile se stabilesc prin hotarare judecatoreasca, PAID va acorda despagubiri in baza hotararii judecatoresti executorii. Plata despagubirilor stabilite prin hotarare judecatoreasca executorie se face pe baza centralizatorului transmis de asigurator. Centralizatorul se va transmite catre PAID in maximum 5 zile lucratoare de la data depunerii de catre asiguratul/beneficiarul PAD a cererii insotite de hotararea judecatoreasca executorie. In cazul in care partile nu se inteleg asupra cuantumului despagubirii, suma care nu face obiectul litigiului va fi platita de catre PAID inainte ca acesta sa se fi solutionat prin negociere directa sau de catre instanta judecatoreasca. PAID va face plata despagubirilor stabilite prin hotararea judecatoreasca executorie catre asiguratul/beneficiarul PAD pe baza centralizatorului primit de la asigurator, in termen de 5 zile lucratoare.

                         Daca societatea din domeniul asigurarilor care instrumenteaza dosarul de daune sau PAID nu isi indeplinesc obligatiile in termenele prevazute sau si le indeplinesc defectuos, inclusiv daca diminueaza nejustificat despagubirea, aceasta sau PAID, dupa caz, vor plati asiguratului/beneficiarului PAD o penalizare de 0,1% aplicata sumei cuvenite care nu a fost platita, pentru fiecare zi de intarziere, fara insa a se depasi suma asigurata prin PAD.

                         Suma asigurata obligatoriu se reduce cu cuantumul fiecarei despagubiri platite, polita de asigurare continuand pentru suma asigurata ramasa. Sumele platite de catre PAID asiguratului/beneficiarului PAD se constituie in baza principiului asigurarii de prim risc (cuantumul despagubirii se stabileste la nivelul pagubei efective, in limita sumei asigurate). In toate cazurile despagubirile se platesc in lei.

                         In situatia efectuarii platii de catre PAID direct in contul indicat in declaratia de acceptare a despagubirii de catre asigurat, acesta se considera a fi integral despagubit, daca in termen de 30 de zile de la data incasarii sumei in contul sau
  bancar nu a notificat societatii care a instrumentat dosarul de dauna eventuale obiectii referitoare la cuantumul despagubirii.

  Notificare daune:

  http://www.ergo.ro/sidenav/service/formulare/

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Dreptul asiguratilor la despagubiri, ce izvorasc din asigurarea PAD incheiata potrivit prevederilor Legea nr. 260/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                In cazul unui dezastru, cand este depasita retinerea neta (resursele totale de despagubire) a PAID, despagubirile se vor plati de catre PAID dupa primirea sumelor corespunzatoare din reasigurare. Societatile de asigurare actionare ale PAID, autorizate sa incheie PAD, nu pot fi obligate in niciun caz sa suporte din fonduri proprii acoperirea oricaror diferente dintre despagubirile datorate si fondurile disponibile ale PAID.

                In cazul existentei mai multor PAD incheiate pentru aceeasi locuinta prin intermediul asiguratorilor autorizati si valabile la data producerii dezastrului natural, beneficiarul PAD nu poate incasa o despagubire mai mare decat prejudiciul efectiv, consecinta directa a riscului; in aceasta situatie, va fi valabila cea dintai PAD incheiata, celelalte PAD anulandu-se, cu restituirea primelor de asigurare de catre PAID.

               Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.