Asigurarea privata de SANATATE - EUROINS Romania Asigurare-Reasigurare

asigurari euroins sanatate individuala grup persoane fizice pitesti arges

ROMANIA, ILFOV, Voluntari, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park, Cladirea O23, etaj 4.

office@euroins.ro

Tel:   021.317.07.41, 021.317.07.31, 021.317.07.11,

021.233.34.74, 021.317.07.35, 021.317.07.12,

021.317.07.40, 021.317.07.42

Fax:   021.317.07.18, 021.317.07.14

               SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA a fost fondata in 1994 de catre compania bulgara Euroins Insurance Group (EIG) care este de altfel actionarul majoritar. Fiind unul dintre cele mai mari si independente grupuri din regiune, EIG isi propune pe piata de asigurari din Romania, prin Euroins Romania, sa se pozitioneze in top 5 cei mai buni asiguratori si sa devina unul dintre cele mai respectate brand-uri. Propunandu-si o gama completa de riscuri acoperite, simplitate si transparenta, EUROINS Romania actioneaza pentru a se dezvolta pe linia corectitudinii si promptitudinii în prestarea fiecarui serviciu catre clientii sai.  In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Gibraltar, Franta, Italia, Austria, Germania, Ungaria. SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-010-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA detine in portofoliu si ofera clientilor sai polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - EUROPROTECT PREMIUM - un produs flexibil, modular, ce permite configurarea asigurarii potrivit nevoilor solicitantului - formata dintr-o asigurare de baza cu o gama larga de beneficii, la care se pot adauga optional acoperiri suplimentare, astfel incat asiguratul sa se bucure de protectie financiara completa pentru sanatatea sa si a familiei sale.

Obiectul Asigurarii: 

               Obiectul politei de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - EUROPROTECT PREMIUM de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A. il constituie, oferirea de protectie financiara prin acoperirea costurilor pentru serviciile medicale accesate de catre asigurat in cazul bolilor, accidentelor si profilaxiei, strict in conformitate cu limitele de asigurare si cu planul de asigurare agreat si mentionat in polita de asigurare.

               Beneficiile politei de asigurare EUROPROTECT PREMIUM:

 • Accesul la o retea extinsa de furnizori medicali cu competente recunoscute dar si de alegerea libera a medicului si / sau a clinicii medicale in cadrul retelei;
 • Posibilitatea accesarii nelimitate a Call Center-ului medical EuroMed, disponibil 24h/24, 7 zile/7;
 • Consultanta specializata (fiecare persoana interesata de un plan de sanatate va fi informata si ajutata de catre o persoana specializata sa ia cea mai buna decizie in legatura cu protectia sa sau a familiei);
 • Posibilitatea de a construi singuri un produs adaptat necesitatii medicale, bugetului, ocupatiei;
 • Posibilitatea de a plati anual (cu reducerea aferenta) sau esalonat in rate semestriale si trimestriale;
 • Economia de timp – polita fara underwriting (medical, ocupational etc). Polita se emite si se acorda pe loc, fara demersuri sau drumuri suplimentare;
 • Prime de asigurare fixe indiferent de varsta sau sex (intervalul 1 - 65 ani);
 • Asiguratul nu este implicat financiar, decontarea serviciilor medicale se face de catre asigurator direct catre clinicile agreate.

                Avantajele politei de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - EUROPROTECT PREMIUM de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A. in comparatie cu alte produse similare si cu abonamentele medicale:

 • Plan de asigurare flexibil si modular: 3 planuri de asigurare de baza si doua clauze;
  • Spitalizare si/sau interventii chirurgicale: in unitati private sau de stat. In cazul spitalizarii in unitati de stat, indemnizatia acordata acopera platile formale si acces la cei mai buni specialisti preferati de asigurat, la aparatura si echipamente performante de ultima generatie, in cazul spitalizarii in unitati private.
  • asistenta medicala de urgenta: Este asigurat intreg fluxul necesar redobandirii starii de sanatate afectate de evenimentul survenit (ambulanta, proceduri medicale de urgenta).
 • Prime de asigurare fixe indiferent de varsta sau sex (intervalul 1-65 ani);
 • Frecventa de plata: trimestriala, semestriala, anuala;
 • Emitere electronica imediata, fara underwriting medical;
 • Call Center medical: disponibil 24h/24, 7 zile din 7;
 • Retea furnizori medicali extinsa, la nivel national;
 • Durata contractului: 1 an, cu reinnoire;
 • Acoperire teritoriala: Romania;
 • Moneda: Lei;
 • Posibilitatea de a adauga pe polita dependenti de gradul 1 (sot / sotie si copii);
 • Fiecare membru asigurat poate sa opteze pentru o combinatie diferita de clauze sau pachete de baza, pachetul final beneficiaza de o reducere de 25%.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Incheierea unei polite de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - EUROPROTECT PREMIUM de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A. presupune urmatoarele:

 • Polita de asigurare se considera incheiata daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
  • a fost efectuata plata primei de asigurare stabilita conform ofertei de asigurare si aceasta a fost confirmata asiguratorului;
  • asiguratorul a emis polita de asigurare.
 • Polita de asigurare se emite dupa evaluarea medicala. Evaluarea medicala se realizeaza in baza cererii - chestionar si a ofertei de asigurare completate, semnate si stampilate de catre contractant, asigurat si de catre un reprezentant autorizat al asiguratorului.
 • Prin semnarea cererii - chestionar / politei de asigurare, asiguratul / contractantul imputerniceste orice furnizor de servicii medicale, eliberandu-i pe medici de secretul profesional, sa furnizeze toate datele / informatiile medicale necesare asiguratorului pentru plata despagubirilor.
 • Protectia prin asigurare incepe odata ce a fost achitata rata initiala a primei de asigurare si a fost emisa polita, in limitele specificate, insa nu inainte de data inceperii asigurarii mentionata in polita de asigurare.
 • Polita de asigurare se incheie in forma scrisa si cuprinde in mod obligatoriu:
  • Cererea - chestionar;
  • Oferta de asigurare;
  • Polita de asigurare;
  • Planul de asigurare;
  • Conditii specifice de asigurare;
  • Conditiile generale de asigurare;
  • Lista partenerilor medicali agreati;
  • Cardul de asigurat;
  • Eventuale documente anexe.
 • Polita de asigurare nu se poate dovedi prin martori, chiar daca exista un inceput de dovada scrisa.
 • In cazul pierderii, deteriorarii sau distrugerii totale sau partiale a cardului / politei de asigurare, asiguratorul poate emite la cererea scrisa a contractantului, un duplicat al cardului / politei de asigurare, costurile fiind suportate de asigurator. Polita pierduta nu mai are valabilitate.
Perioada Asigurata: 

             Polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - EUROPROTECT PREMIUM de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A. poate fi incheiata pe o perioada de un an.

             Raspunderea asiguratorului incepe de la ora 00:00 a datei indicate in polita, dar nu inainte de ora 00:00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima de asigurare / prima rata / rata scadenta.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • Raspunderea asiguratorului inceteaza la ora 24:00 a ultimei zile din perioada pentru care s-a incheiat asigurarea si s-au platit primele de asigurare;
 • In caz de deces al asiguratului;
 • De la data incetarii politei de asigurare prin:
  • acordul ambelor parti;
  • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 30 ziIe calendaristice;
  • prin rezilierea politei, ca urmare a nerespectarii obligatiilor contractuale in cazurile prevazute in polita de asigurare;
 • In caz de forta majora.

              Polita de asigurare se reinnoieste prin plata primei de asigurare, in perioada de gratie de 15 zile de la expirarea politei anterioare, daca nu intervine denuntarea cu cel putin 30 zile inainte de expirarea anului de asigurare. Raspunderea asiguratorului in cazul politei reinnoite va incepe conform prevederilor de mai sus.

              In cazul in care reinnoirea politei de asigurare se realizeaza in termen de 15 zile de la expirarea politei anterioare, asiguratul beneficiaza de toate drepturile care deriva din reinnoirea politei.

Teritorialitate: 

              Polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - EUROPROTECT PREMIUM de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A. isi exercita acoperirea numai pentru serviciile medicale accesate pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - EUROPROTECT PREMIUM de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A. poate sa fie:

 • Calitatea de asigurat se poate atribui oricarei persoane care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii de eligibilitate:
  • are domiciliul sau rezidenta pe teritoriul Romaniei;
  • indeplineste conditiile de asigurare prevazute de lege si are dreptul la pachetul de servicii medicale de baza in temeiul asigurarilor sociale de sanatate, conform prevederilor legale si care poate incheia o polita de asigurare voluntara de sanatate;
  • are varsta de intrare in asigurare cuprinsa intre 0 si 60 ani, la data intrarii in vigoare a politei. In sensul politei de asigurare se ia in calcul varsta in ani impliniti.
   • Persoana dependenta preluata in asigurare, daca nu se convine altfel in scris, are aceleasi drepturi ca si asiguratul.

               Contractant poate fi persoana fizica sau juridica care incheie polita de asigurare pentru asigurat si care are obligatia de plata a primei de asigurare catre asigurator.

               Beneficiar al asigurarii este asiguratul si / sau asiguratii dependenti mentionati in polita de asigurare.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Limitele de acoperire sunt mentionate in tabelele aferente asigurarii de baza si a clauzelor suplimentare atasate politei de asigurare.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se calculeaza in baza tarifului de prime al asiguratorului si in functie de factorii particulari de risc stabiliti de asigurator ca urmare a analizarii cererii - chestionar.

               Asiguratorul isi rezerva dreptul ca in urma procesului de evaluare a riscului sa accepte in asigurare in conditii standard sau speciale (cu prime speciale de asigurare, acoperire restransa, etc.) persoana asigurata, in conformitate cu prevederile
politei de asigurare sau sa refuze cuprinderea in asigurare.

               Primele de asigurare, se pot achita anticipat si integral pentru intreaga perioada asigurata mentionata in polita sau esalonat in rate semestriale, trimestriale sau lunare din care prima rata se plateete inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele anterior datelor scadente mentionate in aceasta.

               Plata primelor de asigurare, calculate de asigurator, se va efectua de catre contractant sau asigurat in moneda politei si poate fi facuta in numerar sau prin virament bancar.

               In cazul intarzierii platii ratelor de prima de asigurare, contractantul / asiguratul beneficiaza de un termen de gratie de 15 zile de la data scadentei prevazuta in polita, acoperirea prin asigurare fiind valida pana la expirarea acestui termen.

               Daca rata de prima de asigurare nu a fost platita in perioada de gratie, polita de asigurare este suspendata pe o perioada de alte 60 de zile, dupa care este reziliata de drept fara nicio obligatie din partea asiguratorului. In perioada de suspendare asiguratorul nu are raspundere.

               Polita de asigurare de sanatate suspendata pentru neplata primelor de asigurare poate fi repus in vigoare, in cazul in care contractantul plateste toate primele de asigurare restante in termen de maximum 75 de zile de la ultima scadenta de plata a primelor de asigurare si se aplica din nou procedura de evaluare a riscului asigurabil.

               Asiguratorul isi pastreaza dreptul de a respinge cererea de reactivare a politei fara a avea obligatia de a-si motiva hotararea. In acest caz, asiguratorul returneaza primele de asigurare restante platite de contractant / asigurat pentru reactivarea
politei.

              In cazul depasirii termenului de 75 de zile, o polita de asigurare nu va mai fi repusa in vigoare.

              In cazul rezilierii de drept a politei de asigurare pentru care s-au platit despagubiri / indemnizatii de asigurare, contractantul / asiguratul este obligat la plata integrala a primei de asigurare anuale.

              Prima de asigurare, in cazul reinnoirii politei de asigurare, se modifica in functie de grupa de varsta / varsta in ani impliniti.

              Prima de asigurare inglobeaza un retur de prima de 20% din valoarea acesteia, care se acorda la reinnoirea politei de asigurare, in conditiile in care rata daunei simpla este mai mica de 15%.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - EUROPROTECT PREMIUM de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - EUROPROTECT PREMIUM de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A. sunt:

 • riscurile de imbolnavire sau accidentare a asiguratului, in conformitate cu planul de asigurare inscris in polita de asigurare si conditiile specifice anexate politei, convenite la incheierea asigurarii;
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - EUROPROTECT PREMIUM de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A. sunt:

 • Asiguratorul nu va plati indemnizatia / despagubirea pentru:
  • orice serviciu medical care nu este mentionat in conditiile specifice si planul de asigurare anexate politei;
  • evenimente produse in perioadele de asteptare, definite si prevazute si precizate in planul de asigurare;
  • evenimentele produse in perioada de gratie reinnoire pentru care nu s-a platit prima de asigurare;
  • orice conditie (afectiune) medicala preexistenta, cronica sau incurabila despre a caror existenta asiguratul avea cunostinta in momentul incheierii asigurarii si / sau in momentul intrarii in vigoare a asigurarii, daca nu s-a agreat altfel intre parti conform mentiunilor din polita de asigurare;
  • serviciile medicale de care a beneficiat asiguratul si care nu au fost programate prin intermediul Call Center-ului medical EuroMed, cu exceptia urgentelor medico - chirurgicale, in situatia in care contactarea serviciului de Call Center nu a fost posibila. In acest caz, instiintarea asiguratorului se va face in maximum 3 zile.
  • cazurile in care datele comunicate de contractant / asigurat sunt incorecte, incomplete sau facute cu intentia de a induce in eroare.
  • urmarile razboiului (declarat sau nu), ale invaziei sau actiunii unui dusman extern, ale razboiului civil, revolutiei, insurectiei, dictaturii militare, conspiratiei, actelor de terorism;
  • urmarile exploziilor atomice, radiatiilor sau infestarilor radioactive, ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile si urmarile poluarii, precum si orice costuri legate direct sau indirect de actiuni intreprinse cu scopul de a controla, a preveni sau a suprima orice eveniment mentionat anterior;
  • tentativa de sinucidere sau autoranire a asiguratului ei urmarile acesteia, indiferent de starea lui de ratiune (chiar daca acesta s-a aflat intr-o stare mintala care exclude discernamantul);
  • urmarile consumului de alcool, droguri sau alte substante care creeaza dependenta, abuzul ori utilizarea de medicamente fara prescriptie medicala (inclusiv tratamente sau cure de dezintoxicare / dezalcoolizare);
  • comiterea cu intentie sau tentativa de savarsire de catre asigurat a unor fapte incriminate de legea penala;
  • evenimente produse in caz de cutremur, inundatii, incendii si orice alte dezastre naturale;
  • orice fel de boli mintale, tulburari psihosomatice sau obnubilare, atacuri de epilepsie, precum si urmarile acestora;
  • consecintele infectarii cu bacilul Koch (TBC), malarie si antrax, precum si cu virusul HIV, respectiv SIDA (Sindromul Imunodeficientei Dobandite - definitie conform Organizatiei Mondiale a sanatatii), indiferent de modul de transmitere;
  • proceduri medicale experimentale sau care se folosesc in cercetarea medicala nerecunoscute / neomologate de catre institutiile abilitate;
  • prevenirea imbolnavirii (servicii medicale profilactice), screening medical;
  • avortul voluntar, nefiind necesar din motive medicale;
  • orice cheltuieli in legatura cu nasterea copilului, precum si tratamente sau controale medicale specifice starii de graviditate; sunt acoperite riscurile de imbolnavire sau accident pe parcursul sarcinii sau cele aparute in urma nasterii;
  • inseminarea artificiaIa / fertilizarea in vitro, schimbarea sexui, infertilitate, sterilitate, disfunctii sexuale, masuri anticonceptionale, insemnand montarea si indepartarea dispozitivelor contraceptive si orice alte contraceptive chiar daca sunt prescrise din motive medicale;
  • boli cu transmitere sexuala;
  • costuri de cazare pentru insotitori, cu exceptia cazului in care asiguratul este minor si se impune prezenta unui insotitor (parinte / tutore), in conformitate cu mentiunile din conditiile specifice de asigurare.
  • asiguratorul este exonerat de raspundere si nu plateste despagubiri pentru serviciile medicale acordate de furnizori de servicii medicale aflati in afara limitelor teritoriale specificate in polita de asigurare;
  • teste / analize genetice - screening;
  • tratamente regulate de intretinere, ingrijiri paleative;
  • servicii medicale acordate de catre membrii familiei asiguratului (sot, sotie, parinti, copii);
  • cheltuieli efectuate pentru procurarea, inlocuirea sau refacerea protezelor de orice fel, a ochelarilor de vedere, inclusiv a lentilelor de contact, tratamente pentru corectarea viciilor de refractie inclusiv keratectomie (fotorefractiva);
  • servicii de nursing, ingrijire la domiciliu;
  • spitalizarea sau serviciile medicale care nu sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului sau pentru efectuarea tratamentului;
  • spitalizarea sau serviciile medicale acordate ca urmare a diagnosticarii sau tratamentului gresit acordat de un cadru medical (culpa medicala certificata);
  • servicii spitalicesti (recuperare, reabilitare, balneologice) pentru afectiuni cronice sau acordate in:
   • unitati destinate persoanelor dependente de alcool / substante psihoactive, unitati destinate ingrijirii batranilor si azile de batrani, unitati / spitale medicosociale, sectii destinate cazurilor sociale a bolnavilor cronici, convalescentilor, institutii de nursing sau de ingrijiri medicale la domiciliu, sanatorii balneare si sectiile de balneofizioterapie, clinici de chirurgie estetica si infrumusetare, sanatorii si preventorii TBC, unitati / sectii de pneumoftiziologie si ftiziologie;
  • chirurgia estetica sau orice alt tratament, activitate efectuata in scop cosmetic sau estetic, cu exceptia tratamentului necesar pentru corectarea unor defecte functionale ca urmare a unui accident (ratiunea pur psihologica nu este valida). De asemenea, sunt excluse tratamentul venelor varicoase, tratamentele de scadere a greutatii, tratamentele dermatologice efectuate in scop estetic;
  • produse clasificate ca: vitamine, minerale, suplimente nutritionale sau dietetice, produse cosmetice, chiar daca sunt prescrise de un medic sau sunt recunoscute ca avand efecte terapeutice;
  • tratamente / investigatii pentru afectiunile aparute ca urmare a faptului ca asiguratul ignora, nu respecta sau actioneaza impotriva indicatiilor si recomandarilor medicului care il trateaza; de asemenea, nu sunt acoperite urmarile automedicatiei sau a tratamentului urmat de asigurat fara prescriptie medicala;
  • boli sau leziuni consecutive practicarii la nivel profesionist a oricarui sport atat in timpul antrenamentelor, cat si al competitiilor, practicarea la nivel de amator sau profesionist a unor activitati considerate periculoase cum ar fi alpinism, scufundari, arte martiale, curse de vehicule motorizate, rugby, speologie, box, parapanta, alte activitati (aeronautice) de planare in aer nedestinate transportului autorizat de persoane, activitati de navigatie, K1, lupte de corp, etc.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - EUROPROTECT PREMIUM de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A. exista si se pot atasa clauze de asigurare suplimentare, astfel:

Clauza speciala - AMBULANTA

 • In conditiile asigurarii, preluarea costurilor serviciilor medicale se refera la urmatoarele cazuri:
 • Toate serviciile medicale mentionate in polita de asigurare vor fi programate exclusiv prin intermediul serviciului de Call Center medical EuroMed.
 • Pentru constatarea producerii riscurilor asigurate descrise in planul de asigurare si preluarea costurilor serviciilor medicale de catre asigurator, in functie de riscul produs, asiguratul trebuie sa puna la dispozitie:
  • documente medicale care atesta diagnosticul si recomandarile medicale privind diagnosticarea / tratamentul.
 • Serviciul de Call Center medical EuroMed poate fi apelat la numarul de telefon 031.9483 inscris pe cardul de asigurare.
 • Serviciile medicale de care a beneficiat asiguratul si care nu au fost programate prin intermediul Call Center-ului medical EuroMed nu se despagubesc de catre asigurator, cu exceptia urgentelor medico - chirurgicale, in situatia in care contactarea serviciului de Call Center nu a fost posibila. In acest caz, instiintarea asiguratorului se va face in maximum 3 ziIe.
 • asiguratul poate opta pentru servicii medicale acordate de catre reteaua de furnizori de servicii medicale ai asiguratorului sau pentru servicii medicale oferite de alti furnizori medicali de pe teritoriul Romaniei, conform conditiiIor specifice de asigurare si al planului de asigurare pentru care s-a optat.
 • In cazul in care asiguratul opteaza pentru servicii medicale acordate de catre reteaua de furnizori de servicii medicale a asiguratorului, cheltuielile se ramburseaza in proportie de 100%, direct catre institutia medicala care a tratat asiguratul.
 • In cazul in care asiguratul opteaza pentru servicii medicale acordate de catre alti furnizori medicali de pe teritoriul Romaniei:
  • Pentru serviciile medicale nominalizate in conditiile specifice si planul de asigurare, asiguratorul va rambursa 80% din costul practicat de catre partenerii medicali din localitatea in care serviciile medicale au fost prostate.
  • In cazul in care asiguratul apeleaza la serviciile altei institutii medicale, asiguratorul va rambursa cheltuielile direct catre asigurat, in cuantumul stabilit anterior in acest caz, informatiile si documentele solicitate de asigurator sunt:
   • cererea de despagubire, completata si semnata;
   • actul de identitate (copie);
   • facturi / chitante fiscale pe baza carora asiguratul a efectuat plata serviciilor medicale prestate de institutia medicala (in original);
   • documente medicale care atesta diagnosticul asiguratului, serviciile medicale platite de acesta si pentru care s-au eliberat facturi / chitante fiscale; aceste documente trebuie sa contina detalii asupra investigatiilor efectuate, tratamentul aplicat si data la care acestea s-au efectuat (in original).
  • In vederea solutionarii cererii de rambursare, asiguratorul isi rezerva dreptul de a solicita si alte documente si informatii in afara de cele prevazute mai sus.
  • Cererile de despagubire / rambursare a cheltuielilor medicale trebuie adresate asiguratorului in termen de 30 zile calendaristice de la data efectuarii serviciului medical.
  • Platile pentru serviciile medicale acoperite conform planului de asigurare, accesate de catre asigurat in afara retelei agreate de furnizori de servicii medicale, vor fi efectuate de asigurator:
   • in moneda politei de asigurare;
   • in maximum 30 de zile lucratoare de la depunerea ultimui document solicitat de catre asigurator.
 • In vederea stabilirii valorii despagubirii / indemnizatiilor de asigurare, asiguratul trebuie sa autorizeze asiguratorul sa obtina toate informatiile cu caracter medical considerate necesare, de la terte persoane (medici, unitati sanitare, etc.) ei sa elibereze aceste persoane de obligatia de a pastra secretul profesional cu privire la aceste date.

Conditii speciale - AMBULATORIU

 • In baza acestei conditii specifice, preluarea costurilor serviciilor medicale se refera la urmatoarele cazuri:
  • Consultatii de medicina generala si specialitate, inclusiv consultatii de tip a doua opinie medicala sau consultatii de control, la una dintre urmatoarele specialitati: alergologie, balneofizioterapie si recuperare medicala, boli infectioase, cardiologie, chirurgie generala si orice alta specialitate chirurgicala, dermatovenerologie, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, endocrinologie, gastroenterologie, geriatrie si gerontologie, hematologie, hepatologie, imunologie clinica, medicina generala, medicina interna, medicina de urgenta, nefrologie, neonatologie, neurochirurgie, neurologie, obstetrica - ginecologie, oftalmologie, oncologie, otorinolaringologie, ortopedie si traumatologie, pediatrie, pneumoftiziologie, proctologie, reumatologie, urologie.
  • Analize medicale de laborator, efectuate in scopul diagnosticarii, cu recomandare medicala: biochimie, hematologie, coagulare, microbiologie, bacteriologie, citologie, alergologie si imunologie, histopatologie, serologie, markeri endocrini, tumorali, virali, cardiaci, anemie, osoei, boli autoimune.
  • Investigatii medicale efectuate in scopul diagnosticarii, cu recomandare medicala: ecografie, endoscopie, radiologie, osteometrie DEXA, mamografie, computer tomograf (CT), rezonanta magnetica (RMN), scintigrafie si orice alte investigatii medicale, cu recomandarea medicului;
  • Interventii chirurgicale efectuate in regim ambulator, cu recomandare medicala: medicina generala, chirurgie, dermatologie, gastroenterologie, oftalmologie, ORL, otopedie si traumatologie, urologie si orice alta interventie chirurgicala efectuata in ambulator, cu recomandarea medicului;
  • Proceduri medicale / tratamente administrate in regim ambulator, pentru urgente medicale: chirurgie generala si plastica, ORL, ortopedie si orice alta procedura sau tratament administrat in regim ambulator.
  • Pachet preventiv: control anual preventiv (accesat integral) in reteaua clinicilor Anima si Gral, ce include:
   • Pachet preventiv adulti: consult medic generalist, analize de laborator (creatinina, glicemie, hemoleucograma, TGO, TGP, Uree serica, VSH), examen sumar urina, EKG de repaus, analize specifice pentru femei (test Babee-Papanicolau) si analize specifice pentru barbati (PSA - antigen specific prostatic).
   • Pachet preventiv cogii: consult medic generalist sau pediatru, analize de laborator (ASLO, CRP, creatinina, glicemie, hemoleucograma, TGO, TGP, Uree serica, VSH), examen sumar urina, exudat nazal si faringian, exament coproparazitologic.
 • Toate serviciile medicale mentionate in polita de asigurare vor fi programate exclusiv prin intermediul serviciului de Call Center medical EuroMed.
 • Pentru constatarea producerii riscurilor asigurate descrise in planul de asigurare si preluarea costurilor serviciilor medicale de catre asigurator, in functie de riscul produs, asiguratul trebuie sa puna la dispozitie: documente medicale care atesta diagnosticul si recomandarile medicale privind diagnosticarea / tratamentul.
 • Serviciul de Call Center medical EuroMed poate fi apelat la numarul de telefon 031.9483 inscris pe cardul de asigurare.
 • Serviciile medicaIe de care a beneficiat asiguratul si care nu au fost programate prin intermediul Call Center-ului medical EuroMed nu se despagubesc de catre asigurator, cu exceptia urgentelor medico - chirurgicale, in situatia in care contactarea serviciului de Call Center nu a fost posibila. In acest caz, instiintarea asiguratorului se va face in maximum 3 zile.
 • Asiguratul poate opta pentru servicii medicale acordate de catre reteaua de furnizori de servicii medicale a asiguratorului sau pentru servicii medicale oferite de alti furnizori medicali de pe teritoriul Romaniei, conform conditiilor specifice de asigurare si al planului de asigurare pentru care s-a optat.
 • In cazul in care asiguratul opteaza pentru servicii medicale acordate de catre reteaua de furnizori de servicii medicale a asiguratorului, cheltuielile se ramburseaza in proportie de 100%, direct catre institutia medicala care a tratat asiguratul.
 • In cazul in care asiguratul opteaza pentru servicii medicale acordate de catre alti furnizori medicali de pe teritoriul Romaniei:
  • Pentru serviciile medicale nominalizate in conditiile specifice si planul de asigurare, asiguratorul va rambursa 80% din costul practicat de catre partenerii medicali din localitatea in care serviciile medicale au fost prostate.
  • In cazul in care asiguratul apeleaza la serviciile altei institutii medicale, asiguratorul va rambursa cheltuielile direct catre asigurat, in cuantumul stabilit anterior in acest caz, informatiile si documentele solicitate de asigurator sunt:
   • cererea de despagubire, completata si semnata;
   • actul de identitate (copie);
   • facturi / chitante fiscale pe baza carora asiguratul a efectuat plata serviciilor medicale prestate de institutia medicala (in original);
   • documente medicale care atesta diagnosticul asiguratului, serviciile medicale platite de acesta si pentru care s-au eliberat facturi / chitante fiscale; aceste documente trebuie sa contina detalii asupra investigatiilor efectuate, tratamentul aplicat si data la care acestea s-au efectuat (in original).
  • In vederea solutionarii cererii de rambursare, asiguratorul isi rezerva dreptul de a solicita si alte documente si informatii in afara de cele prevazute mai sus.
  • Cererile de despagubire / rambursare a cheltuielilor medicale trebuie adresate asiguratorului in termen de 30 zile calendaristice de la data efectuarii serviciului medical.
  • Platile pentru serviciile medicale acoperite conform planului de asigurare, accesate de catre asigurat in afara retelei agreate de furnizori de servicii medicale, vor fi efectuate de asigurator:
   • in moneda politei de asigurare;
   • in maximum 30 de zile lucratoare de la depunerea ultimui document solicitat de catre asigurator.
 • In vederea stabilirii valorii despagubirii / indemnizatiilor de asigurare, asiguratul trebuie sa autorizeze asiguratorul sa obtina toate informatiile cu caracter medical considerate necesare, de la terte persoane (medici, unitati sanitare, etc.) ei sa elibereze aceste persoane de obligatia de a pastra secretul profesional cu privire la aceste date.

Conditii speciale - SPITALIZARE

 • Spitalizare in unitati private consta in preluarea costurilor serviciilor medicale referitor la urmatoarele cazuri:
  • Cazarea si dieta recomandata de medic, pentru maxim 30 de zile de spitalizare / an de asigurare;
  • Cazarea unui insotitor, daca sunt indeplinite cumulativ conditiile: 
   • asiguratul este minor si se impune prezenta unui insotitor (parinte / tutore), in cazul spitalizarii acestuia;
   • exista o polita de asigurare voluntara suplimentara de sanatate, planul spitalizare, in vigoare, incheiata cu asiguratorul pentru insotitor - parinte / tutore.
  • Consultatii, analize de laborator, investigatii medicale pe parcursul spitalizarii, cu recomandare medicala;
  • Interventii chirurgicale, la recomandarea medicului de specialitate;
  • Medicamente si consumabile, necesare pe durata spitalizarii;
 • Spitalizare in unitagi de stat consta in preluarea costurilor serviciilor medicale referitor la urmatoarele cazuri:
  • in cazul in care spitalizarea este gratuita (platita prin sistemul asigurarilor sociale de stat), asiguratul va primi o indemnizatie de spitalizare in valoare de 400 LEI / zi de spitalizare pentru primele 10 ziIe si 200 LEI / zi de Spitalizare pentru zilele 11-30. Sunt acoperite maxim 30 de zile de spitalizare pe an de asigurare.
  • costul serviciilor medicale, recomandate de medic, neacoperite de catre asigurarile sociale de sanatate (numai daca se emite factura), in limita sumei asigurate mentionata in polita de asigurare.
 • Toate serviciile medicale mentionate in polita de asigurare vor fi programate exclusiv prin intermediul serviciului de Call Center medical EuroMed.
 • Pentru constatarea producerii riscurilor asigurate descrise in planul de asigurare si preluarea costurilor serviciilor medicale de catre asigurator, in functie de riscul produs, asiguratul trebuie sa puna la dispozitie: documente medicale care atesta diagnosticul si recomandarile medicale privind diagnosticarea / tratamentul.
 • Serviciul de Call Center medical EuroMed poate fi apelat la numarul de telefon 031.9483 inscris pe cardul de asigurare.
 • Serviciile medicaIe de care a beneficiat asiguratul si care nu au fost programate prin intermediul Call Center-ului medical EuroMed nu se despagubesc de catre asigurator, cu exceptia urgentelor medico - chirurgicale, in situatia in care contactarea serviciului de Call Center nu a fost posibila. In acest caz, instiintarea asiguratorului se va face in maximum 3 zile.
 • Asiguratul poate opta pentru servicii medicale acordate de catre reteaua de furnizori de servicii medicale a asiguratorului sau pentru servicii medicale oferite de alti furnizori medicali de pe teritoriul Romaniei, conform conditiilor specifice de asigurare si al planului de asigurare pentru care s-a optat.
 • In cazul in care asiguratul opteaza pentru servicii medicale acordate de catre reteaua de furnizori de servicii medicale a asiguratorului, cheltuielile se ramburseaza in proportie de 100%, direct catre institutia medicala care a tratat asiguratul.
 • In cazul in care asiguratul opteaza pentru servicii medicale acordate de catre alti furnizori medicali de pe teritoriul Romaniei:
  • Pentru serviciile medicale nominalizate in conditiile specifice si planul de asigurare, asiguratorul va rambursa 80% din costul practicat de catre partenerii medicali din localitatea in care serviciile medicale au fost prostate.
  • In cazul in care asiguratul apeleaza la serviciile altei institutii medicale, asiguratorul va rambursa cheltuielile direct catre asigurat, in cuantumul stabilit anterior in acest caz, informatiile si documentele solicitate de asigurator sunt:
   • cererea de despagubire, completata si semnata;
   • actul de identitate (copie);
   • facturi / chitante fiscale pe baza carora asiguratul a efectuat plata serviciilor medicale prestate de institutia medicala (in original);
   • documente medicale care atesta diagnosticul asiguratului, serviciile medicale platite de acesta si pentru care s-au eliberat facturi / chitante fiscale; aceste documente trebuie sa contina detalii asupra investigatiilor efectuate, tratamentul aplicat si data la care acestea s-au efectuat (in original).
  • In vederea solutionarii cererii de rambursare, asiguratorul isi rezerva dreptul de a solicita si alte documente si informatii in afara de cele prevazute mai sus.
  • Cererile de despagubire / rambursare a cheltuielilor medicale trebuie adresate asiguratorului in termen de 30 zile calendaristice de la data efectuarii serviciului medical.
  • Platile pentru serviciile medicale acoperite conform planului de asigurare, accesate de catre asigurat in afara retelei agreate de furnizori de servicii medicale, vor fi efectuate de asigurator:
   • in moneda politei de asigurare;
   • in maximum 30 de zile lucratoare de la depunerea ultimui document solicitat de catre asigurator.
 • In vederea stabilirii valorii despagubirii / indemnizatiilor de asigurare, asiguratul trebuie sa autorizeze asiguratorul sa obtina toate informatiile cu caracter medical considerate necesare, de la terte persoane (medici, unitati sanitare, etc.) ei sa elibereze aceste persoane de obligatia de a pastra secretul profesional cu privire la aceste date.
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - EUROPROTECT PREMIUM de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A. sunt:

 • sa dea raspunsuri exacte si complete in documentele intocmite la incheierea politei sau solicitate ulterior de catre asigurator.
 • sa furnizeze toate informatiile si probele documentare solicitate de asigurator si sa permita acestuia sa faca investigatii referitoare la circumstantele producerii riscului asigurat. In caz de nerespectare a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul iei rezerva dreptul de a rezilia polita de asigurare, urmand ca aceasta sa inceteze in 10 zile de la data primirii notificarii de reziliere de catre contractant / asigurat.
 • sa anunte in scris asiguratorul cu privire la schimbarea sediului / domiciliului. In caz contrar asiguratorul isi rezerva dreptul de a trimite toata corespondenta la ultimul sediu / domiciliu cunoscut al contractantului, cu efect juridic pentru polita.
 • sa informeze asiguratorul in maximum 48 de ore de la data luarii la cunostinta despre orice modificare a datelor luate in considerare la emiterea politei.
 • sa achite primele de asigurare in cuantumul si la termeneIe convenite, inclusiv prima aferenta lunii in care polita de asigurare inceteaza.
 • sa continue plata ratelor de prima in cursul / dupa terminarea evenimentului asigurat.
 • sa solicite programarea serviciilor medicale de care va beneficia in baza politei de asigurare exclusiv prin serviciul de Call Center medical EuroMed la numarul de telefon 031.9483. Exceptie fac urgentele medico - chirurgicale, in situatia in care contactarea serviciului de Call Center nu a fost posibila. In acest caz instiintarea asiguratorului se va face in maximum 3 zile.
 • sa prezinte clinicii medicale prestatoare dovada stabilirii diagnosticului (in cazuI accesarii consultatiei de tip ,,second opinion”) sau alte documente medicale solicitate de medicii de la Call Center (in cazul accesarii altor servicii medicale acoperite prin planul de asigurare ales).
 • sa ia masurile necesare minimizarii duratei evenimentului asigurat, respectand recomandarile medicilor curanti, urmand cu strictete tratamentul prescris, abtinandu-se de la activitati care ii pot afecta / influenta negativ recuperarea.
 • sa comunice asiguratorului toate informatiile si documentele medicale solicitate de acesta oferind suportul necesar obtinerii tuturor documentelor justificative (ex. facturi, chitante, raport medical, copie dupa protocolul operator, fisa de spitalizare, confirmari privind plata despagubirilor de catre alte societati de asigurare).
 • sa declare existenta altor asigurari care acopera aceleasi servicii medicale.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - EUROPROTECT PREMIUM sunt:

 • Asiguratorul este obligat ca la incheierea politei de asigurare de sanatate sa ofere asiguratului / contractantului toate informatiile necesare privind drepturile si obligatiile rezultand din polita, in vederea protejarii intereselor asiguratilor. Informatiile furnizate de catre cei interesati sa incheie o polita de asigurare de sanatate sunt confidentiale. Divulgarea informatiei asupra starii de sanatate a asiguratilor se face numai cu permisiunea expresa scrisa a acestora sau in situatiile prevazute de lege.
 • Asiguratorul se obliga ca, la producerea riscurilor asigurate, in perioada asigurata si in limitele teritoriale mentionate in polita de asigurare, sa achite costurile pentru serviciile medicale accesate de catre asigurat care sunt prevazute in planul de asigurare mentionat in polita.
Procedura Daune: 
 • Toate serviciile medicale mentionate in polita de asigurare vor fi programate exclusiv prin intermediul serviciului de Call Center medical EuroMed.
 • Pentru constatarea producerii riscurilor asigurate descrise in planul de asigurare si preluarea costurilor serviciilor medicale de catre asigurator, in functie de riscul produs, asiguratul trebuie sa puna la dispozitie: documente medicale care atesta diagnosticul si recomandarile medicale privind diagnosticarea / tratamentul.
 • Serviciul de Call Center medical EuroMed poate fi apelat la numarul de telefon 031.9483 inscris pe cardul de asigurare.
 • Serviciile medicale de care a beneficiat asiguratul si care nu au fost programate prin intermediul Call Center-ului medical EuroMed nu se despagubesc de catre asigurator, cu exceptia urgentelor medico - chirurgicale, in situatia in care contactarea serviciului de Call Center nu a fost posibila. In acest caz, instiintarea asiguratorului se va face in maximum 3 ziIe.
 • Asiguratul poate opta pentru servicii medicale acordate de catre reteaua de furnizori de servicii medicale a asiguratorului sau pentru servicii medicale oferite de alti furnizori medicali de pe teritoriul Romaniei, conform conditiilor specifice de asigurare si al planului de asigurare pentru care s-a optat.
 • In cazul in care asiguratul opteaza pentru servicii medicale acordate de catre reteaua de furnizori de servicii medicale a asiguratorului, cheltuielile se ramburseaza in proportie de 100%, direct catre institutia medicala care a tratat asiguratul.
 • In cazul in care asiguratul opteaza pentru servicii medicale acordate de catre de alti furnizori medicali de pe teritoriul Romaniei:
  • Pentru serviciile medicale nominalizate in conditiile specifice si planul de asigurare, asiguratorul va rambursa 80% din costul practicat de catre partenerii medicali din localitatea in care serviciile medicale au fost prestate.
  • In cazul in care asiguratul apeleaza la serviciile altei institutii medicale, asiguratorul va rambursa cheltuielile direct catre asigurat, in cuantumul stabilit. In acest caz, informatiile si documentele solicitate de asigurator sunt:
   • cererea de despagubire, completata si semnata;
   • actul de identitate (copie);

Notificare daune:

Call Center-ului medical EuroMed la numărul de telefon 031.9483.

linie telefonica disponibila 24 / 24 h, 7 / 7 zile

unde apelul asiguratului va fi preluat de o persoana specializata (medic)

care asigura consilierea medicala primara si programarea catre serviciul medical necesar asiguratului

Diverse: 
 • Asiguratorul nu are obligatia sa reaminteasca contractantului / asiguratului data scadenta a ratelor de prima.
 • Asigurarea este supusa legilor si practicilor din Romania.
 • Dreptul de a ridica pretentii fata de asigurator privind achitarea despagubirii, se stinge in termen de doi ani de la expirarea termenelor stabilite de parti pentru plata indemnizatiei sau, dupa caz, a despagubirilor datorate de asigurator.
 • Adresele la care asiguratorul / asiguratul / contractantul asigurarii primeste corespondenta sunt cele prevazute in polita de asigurare sau in alte inscrisuri prin care partile isi anunta modificarea adreselor.
 • Toate comunicarile intre parti se vor face in forma scrisa la adresele mentionate in polita de asigurare.
 • Comunicarile adresate asiguratorului prin scrisoare recomandata se considera primite la data inegistrarii acestora la oficiul postal al destinatarului sau la registratura / secretariatul destinatarului.
 • Comunicarile adresate contractantului / asiguratului in scris la ultima adresa declarata de acesta au efect juridic pentru polita de asigurare.
 • Toate taxele / impozitele / spezele bancare care se refera la plata primelor de asigurare / despagubirilor sunt suportate, dupa caz, de asigurat / contractant.
 • Orice modificare a continutului politei impuse de o schimbare legislativa sau de o decizie a organelor de drept, va fi acceptata neconditionat de ambele parti.
 • Prin semnarea politei de asigurare contractantul / asiguratul declara ca a fost informat si cunoaste toate conditiile de asigurare inca de dinaintea semnarii ei.
 • Fondul de garantare a asiguratilor se constituie ca persoana juridica de drept public prin contributia tuturor societatilor de asigurare. Fondul garanteaza plata de indemnizatii / despagubiri rezultate din politele de asigurare facultative si obligatorii, incheiate, in conditiile legii, in cazul falimentului unui asigurator, cu respectarea plafonului de garantare prevazut in Legea nr. 213 / 2015 ei in limita resurselor financiare disponibile la momentul platii, asa cum sunt definite la art. 5 din lege. Platile pot fi efectuate catre creditorii de asigurari numai daca acestia depun o cerere in acest sens si prezinta toate documentele solicitate potrivit legislatiei in vigoare.