Asigurarea privata de SANATATE - METROPOLITAN Life

asigurari metropolitan life metlife sanatate individuala grup persoane fizice pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Bd. Lascar Catargiu, nr. 47-53, et. 4.

client@metropolitanlife.ro

Tel:    021.203.83.00, 021.208.40.23, 021.208.41.00

Fax:   021.208.41.04, 021.208.41.01

               METROPOLITAN Life este parte din MetLife Inc., una dintre cele mai mari companii de asigurari de viata din lume. Infiintata in 1868, MetLife ofera, la nivel global, asigurari de viata, planuri de pensii, beneficii pentru angajati si servicii de administrare a activelor. Cu aproximativ 100 de milioane de clienti, MetLife are operatiuni deschise in aproape 50 de tari si detine pozitii de conducere in piete din Japonia, America Latina, Asia, Europa si Orientul Mijlociu. In Romania, Metropolitan Life are peste 17 ani de activitate pe piata de asigurari de viata. 2 milioane de clienti beneficiaza de asigurari de viata si pensii private obligatorii oferite de Metropolitan Life la nivel local. Metropolitan Life este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-001-11.10.2001.

Aspecte Generale: 

METROPOLITAN Life detine in portofoliu si ofera clientilor sai polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - ExtraMED - un produs flexibil, modular, ce permite configurarea asigurarii potrivit nevoilor solicitantului - structurata pe 3 pachete de asigurare conform nevoilor si disponibilitatilor financiare: Silver, Gold, Platinum, astfel incat asiguratul sa se bucure de protectie financiara completa pentru sanatatea sa si a familiei sale

Obiectul Asigurarii: 

               Obiectul politei de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - ExtraMED de la METROPOLITAN Life consta in faptul ca asiguratorul se obliga sa asigure accesul la servicii de asigurare de sanatate doar ca urmare a unei necesitati medicale in limitele mentionate in conditiile de asigurare, pentru:

 • Spitalizare
  • spitalizare
  • spitalizare in terapie intensiva
  • spitalizare pentru copii de pana in 14 ani
  • convalescenta
 • Interventii chirurgicale
  • interventii chirurgicale diverse
  • cezariana
 • Bonus pentru zero despagubiri
 • Facilitati extra - spitalicesti
  • transportul cu ambulanta
  • vizita medicala la domiciliu
  • monitorizarea diagnosticarii
 • Telediagnostic - A doua opinie - Consult medical in caz de imbolnavire a asiguratului

                Societatea va plati, in conformitate cu prevederile politei urmatoarele:

 • indemnizatia de spitalizare a asiguratului ca urmare a unor vatamari corporale sau a unei imbolnaviri;
 • indemnizatia chirurgicala a asiguratului ca urmare a unor vatamari corporale sau a unei imbolnaviri;
 • beneficii extra - spitalicești: transportul cu ambulanta, vizita medicala la domiciliu, diagnosticarea si monitorizarea asiguratului ca urmare a unor vatamari corporale sau a unei imbolnaviri;
 • a doua opinie – o evaluare a documentelor medicale furnizate de client, pentru afectiunile specificate;

                Beneficiile politei de asigurare ExtraMED:

 • Valoarea contributiilor

  • Asiguratul poate alege pachetul dorit in functie de nevoile si disponibilitatile sale financiare.
  • Din 5 in 5 ani, daca asiguratul nu a solicitat nicio despagubire pentru beneficii de spitalizare si/sau beneficii chirurgicale, va primi un bonus de 30% din primele platite pentru acestea
 • Eligibilitate

  • Asigurarea se adreseaza oricarei persoane cu varsta intre 3 luni si 64 de ani.
 • Flexibilitate pe parcursul contractului:

  • Polita poate fi modificata in ceea ce priveste valoarea beneficiilor prin alegerea unui pachet ce ofera asiguratului sume de bani mai mari.
  • Poate fi modificata frecventa de plata a primelor pentru a fi in avantajul asiguratului.
 • Accesul facil de serviciile Metropolitan Life

  • In orice regiune a tarii, asiguratul poate fi sigur ca unul dintre consultantii si managerii asiguratorului ii va fi alaturi. Fiecare dintre acesti profesionisti are pregatirea si instrumentele necesare sa ajute la identificarea necesitatilor reale pe care le are asiguratul si, pe baza acestor necesitati concrete, sa alegeaga impreuna cea mai buna solutie de asigurare.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Incheierea unei polite de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - ExtraMED de la METROPOLITAN Life presupune urmatoarele:

 • In vederea incheierii politei de asigurare, titularul si asiguratul / vor completa si semna cererea de asigurare, document ce face parte integranta din polita de asigurare. Prin completarea si semnarea cererii de asigurare, titularul / asiguratul au obligatia de a declara in scris asiguratorului toti factorii de risc esentiali din punctul de vedere al acceptarii asigurarii. Asiguratorul va pastra confidentialitatea informatiilor.
 • In vederea acceptarii cererii de asigurare si emiterii politei de asigurare, asiguratorul isi rezerva dreptul de a solicita informatii suplimentare pentru a verifica urmatoarele aspecte: existenta interesului asigurabil, capacitatea titularului asigurarii de a plati primele de asigurare, justificarea sumelor asigurate alese sau orice alt document necesar pentru evaluarea medicala a persoanei asigurate.
 • Varsta asiguratului la data incheierii politei de asigurare poate fi cuprinsa intre 3 (trei) luni implinite si 64 (saizeci si patru) de ani impliniti.
 • Titularul asigurarii / asiguratul este raspunzator pentru corectitudinea informatiilor furnizate asiguratorului privind datele personale ale asiguratului. De asemenea, titularul asigurarii / asiguratul este obligat sa raspunda in scris, la intrebarile formulate de asigurator, precum si sa declare, la data incheierii politei de asigurare, orice informatie sau imprejurari pe care le cunoaste si care, de asemenea, sunt esentiale pentru evaluarea riscului.
 • Daca imprejurarile esentiale privind riscul se modifica in cursul executarii politei (incluzand, dar fara a se limita la modificarea ocupatiei, a hobby-urilor), titularul asigurarii / asiguratul este obligat sa comunice in scris asiguratorului modificarea survenita.
 • In caz de frauda, declaratie falsa, neconforma realitatii, inexacta, reticenta facuta cu rea credinta de catre titularul asigurarii / asigurat in cererea de asigurare sau in orice alt document ce face parte sau este emis ca urmare a executarii politei de asigurare, a primei de asigurare sau a oricarui alt aspect care ar putea afecta asigurarea sau in legatura cu orice solicitare de despagubire pe baza politei de asigurare, chiar daca declaratia sau reticenta nu a avut influenta asupra producerii riscului asigurat, polita de asigurare este nula. In acest caz, primele platite raman dobandite asiguratorului, care, de asemenea, poate cere si plata primelor cuvenite pana la momentul la care a luat la cunostinta de cauza de nulitate. In cazul in care reaua credinta nu a putut fi stabilita, iar constatarea acestor incalcari are loc anterior producerii riscului asigurabil, asiguratorul are dreptul fie de a mentine polita de asigurare solicitand majorarea primei, fie de a rezilia polita la implinirea unui termen de 10 (zece) zile, calculat de la notificarea primita din partea asiguratului, restituindu-i acestuia din urma partea din primele platite aferenta perioadei in cadrul careia asigurarea nu mai functioneaza. Atunci cand constatarea declaratiei inexacte sau a reticentei are loc ulterior producerii riscului asigurat, indemnizatia se reduce in raport cu proportia dintre nivelul primelor platite si nivelul primelor ce ar fi trebuit sa fie platite.
 • Asiguratorul isi rezerva dreptul sa solicite oricand pe perioada politei de asigurare documente care sa probeze informatiile si declaratiile furnizate de catre titularul asigurarii, inclusiv, dar fara a se limita la adeverinte de venit, documente oficiale cu privire la activitatea desfasurata si orice alte documente considerate relevante.
 • Daca declaratiile referitoare la varsta asiguratului sunt eronate, asiguratorul are dreptul de a ajusta suma asigurata, in conformitate cu datele corecte ale asiguratului la data incheierii politei de asigurare.
 • In cazul in care varsta asiguratului, la momentul incheierii politei de asigurare, era in afara limitelor de varsta prevazute in tarifele corespunzatoare ale asiguratorului, atunci asiguratorul are dreptul de a rezilia polita de asigurare cu aplicarea prevederilor de mai sus.
 • Daca titularul politei sau asiguratul nu au raspuns sincer si complet la intrebarile care pot afecta corecta evaluare a riscului asigurat si sunt incluse in documentele care constituie baza politei, asiguratorul si titularul politei sau asiguratul convin sa se aplice prevederile referitoare la acuratetea declaratiilor.
 • Daca totusi polita de asigurare ramane in vigoare pentru o perioada de 5 (cinci) ani fara intrerupere, de la data intrarii in vigoare si daca asiguratul se afla in viata la sfarsitul acestei perioade, asiguratorul nu-i poate contesta valabilitatea, cu exceptia cazului referitor la acuratetea declaratiilor de mai sus. Totusi, asiguratorul poate contesta oricand valabilitatea unui contract suplimentar anexat politei.
 • In cazul in care polita de asigurare a incetat si dupa o perioada a fost repusa in vigoare sau suma asigurata a fost marita, atunci perioada de 5 (cinci) ani mai sus mentionata se va calcula de la data reintrarii in vigoare a politei, respectiv de la data maririi sumei asigurate, numai in privinta informatiilor si evenimentelor declarate asiguratorului pentru repunerea in vigoare, respectiv pentru marirea sumei asigurate.
 • Asiguratul are obligatia de a transmite asiguratorului, o notificare scrisa in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului asigurat cu privire la aceasta, si, ca urmare a solicitarilor asiguratorului, va transmite toate documentele necesare pentru a determina cand a avut loc evenimentul asigurat si care sunt consecintele acesteia.
 • Pentru acoperirile din imbolnavire exista o perioada de asteptare de 6 (sase) luni de la data intrarii / repunerii in vigoare a politei de asigurate, respectiv de la data majorarii sumei asigurate. Pentru beneficiul de cezariana, perioada de asteptare este de 12 (douasprezece) luni.
 • Modificale politei:
  • Schimbarea titularului:
   • Titularul asigurarii poate fi modificat oricand pe durata politei de asigurare prin solicitare scrisa si semnata de catre vechiul si noul titular, cu consimtamantul asiguratului / reprezentantului legal si al asiguratorului, cu conditia existentei unui interes asigurat. Aceasta cerere va fi insotita de copiile actelor de identitate ale persoanelor semnatare.
  • Schimbarea frecventei de plata:
   • Schimbarea frecventei de plata se poate face la orice aniversare a politei, pe baza unei solicitari scrise si semnate de catre titularul asigurarii si transmisa asiguratorului cu cel mult 30 (treizeci) de zile inainte de data aniversarii.
  • Schimbarea pachetului de asigurare:
   • Titularul asigurarii are dreptul sa majoreze beneficiile pachetului de asigurare la orice aniversare a politei, conform optiunilor puse la dispozitie de asigurator, pe baza unei solicitari scrise si semnate de catre acesta si transmisa asiguratorului cu cel mult 30 (treizeci) de zile inainte de data aniversarii. Pe durata totala a politei, se pot realiza maxim 2 (doua) majorari.
  • Schimbarea beneficiarului
   • Oricand pe intreaga durata a politei de asigurare titularul asigurarii are dreptul sa schimbe beneficiarul, iar acest drept se exercita prin solicitare scrisa si semnata si cu consimtamantul asiguratului / reprezentantului legal al acestuia.
 • Fiecare modificare a prevederilor politei se va realiza cu emiterea unei anexe, care va fi parte integranta din polita si va inlocui partile relevante precedente din aceasta, cu exceptia cazurilor in care este prevazut altfel in conditiile de asigurare.
Perioada Asigurata: 

             Polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - ExtraMED de la METROPOLITAN Life poate fi incheiata pe o perioada de 1 an, reinnoibila pe o durata maxima de 10 ani.

             In cazul acceptarii cererii de asigurare, asiguratorul va emite polita de asigurare, urmand ca riscurile asigurate mentionate in polita sa fie acoperite in integralitate de la data intrarii in vigoare mentionata pe polita.

             Asigurarea intra in vigoare si riscurile asigurate mentionate in polita de asigurare vor fi acoperite incepand cu ora 00:00 a zilei care urmeaza dupa indeplinirea simultana a urmatoarelor conditii:

 • Cererea de asigurare a fost completata si semnata;
 • Prima de asigurare a fost platita integral;
 • Polita de asigurare a fost emisa, ca efect al acceptului asiguratorului de preluare a riscurilor asigurate.

             Polita va inceta fara interventia instantelor judecatoresti in urmatoarele cazuri:

 • prin reziliere unilaterala a politei de asigurare, de catre oricare dintre parti, in cazul nerespectarii obligatiilor de catre cealalta parte. Rezilierea se va face printr-o notificare scrisa, transmisa celeilalte parti, la ultima adresa comunicata, fara indeplinirea niciunei alte formalitati prealabile si fara interventia instantelor judecatoresti; in acest caz, polita va inceta incepand cu sfarsitul perioadei acoperite de ultima prima de asigurare platita.
 • de drept la data decesului asiguratului;
 • de drept la data maturitatii politei de asigurare;
 • de drept la prima aniversare a politei, imediat dupa ce asiguratul implineste varsta de 65 (saizeci si cinci) de ani;
 • in caz de neplata a unei prime pentru polita, la sfarsitul perioadei de gratie;
 • in cazul in care titularul refuza modificarea / ajustarea primei de asigurare, conform prevederilor articolului referitor la plata primei de asigurare;
 • prin renuntarea de catre titularul asigurarii la polita de asigurare. Renuntarea la polita se poate face in termen de 20 (douazeci) de zile calendaristice; calculate de la data intrarii in vigoare a politei, fara plata vreunei penalitati si cu restituirea eventualelor prime platite. Pentru ca renuntarea sa produca efecte, notificarea de renuntare trebuie inregistrata de titularul asigurarii la sediile asiguratorului si va trebui sa contina datele de identificare si semnatura titularului asigurarii. Restituirea primei se va efectua catre titularul politei de asigurare;
 • prin denuntarea unilaterala a politei de asigurare, de catre titularul asigurarii, prin notificare scrisa, transmisa cu preaviz de 20 (douazeci) de zile calendaristice (in acest caz, polita va inceta incepand cu sfarsitul perioadei acoperite de ultima prima de asigurare platita).

             La incetarea politei, obligatia titularului de plata a primei, precum si obligatia asiguratorului de plata a beneficiilor aferente politei vor inceta. In cazul in care titularul a platit o prima suplimentara pentru perioada in care incetarea devine efectiva sau o prima / prime pentru o perioada ulterioara incetarii, asiguratorul ii va returna valoarea acesteia / acestora.

             Polita de asigurare poate fi repusa in vigoare in interval de 3 (trei) ani de la ultima data scadenta a primei neachitate, daca planul de asigurare de baza mai este oferit de asigurator.

             Pentru repunerea in vigoare a politei, sunt necesare urmatoarele:

 • cerere de repunere in vigoare, format standard oferit de asigurator, scrisa si semnata de catre titularul asigurarii si de catre asigurat;
 • dovada faptului ca asiguratul corespunde din punct de vedere al sanatatii si al conditiilor pentru asigurare;
 • plata ultimei prime pe care titularul ar fi platit-o, daca asigurarea ar fi ramas in vigoare pana la acel moment.
Teritorialitate: 

              Polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - ExtraMED de la METROPOLITAN Life isi exercita acoperirea in intreaga lume.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - ExtraMED de la METROPOLITAN Life poate sa fie:

 • oricce persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii de eligibilitate:
  • varsta asiguratului la data incheierii politei de asigurare poate fi cuprinsa intre 3 (trei) luni implinite si 64 (saizeci si patru) de ani impliniti;

               Titular poate fi persoana fizica sau juridica care incheie polita de asigurare pentru asigurat si care are obligatia de plata a primei de asigurare catre asigurator.

               Beneficiar al asigurarii este persoana desemnata sa incaseze beneficiile platibile in baza politei, in cazul decesului asiguratului. Beneficiarul este desemnat pe cererea de asigurare sau intr-o anexa de catre titular si cu acordul asiguratului.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Suma asigurata este suma stabilita in polita de asigurare, in functie de solicitarea titularului asigurarii si de evaluarea riscului realizata de catre asigurator.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se calculeaza in baza tarifului de prime al asiguratorului si in functie de factorii particulari de risc stabiliti de asigurator ca urmare a analizarii cererii - chestionar.

               Prima de asigurare se calculeaza in functie de: varsta asiguratului, suma asigurata, tabelele de mortalitate si morbiditate specifice politei de asigurare, frecventa de plata, cheltuielile de administrare ale asiguratorului, starea de sanatate a asiguratului, hobby-uri si sporturi profesioniste practicate de catre acesta. Primele de asigurare se platesc integral la termenele scadente, conform frecventei de plata specificata in polita de asigurare sau intr-o anexa ulterioara. Plata primei de asigurare se poate face: la casieriile bancilor partenere, prin transfer bancar, prin Direct Debit, ori prin orice alt mijloc de plata prevazut in anexa la cererea de asigurare.

                Nu se accepta plata in avans a primei de asigurare, cu mai mult de 2 (doua) luni inainte de data scadenta.

                Dupa plata primei initiale, pentru plata fiecarei prime care urmeaza se acorda o perioada de gratie de 30 (treizeci) de zile de la data scadenta.

                Daca prima nu a fost platita pana la sfarsitul perioadei de gratie, la expirarea acesteia polita de asigurare este reziliata de plin drept, fara nicio notificare.

                Daca survine evenimentul asigurat in perioada de gratie, prima de plata scadenta ramasa neachitata va fi scazuta din suma oricarui beneficiu pe care asiguratorul este obligata sa-l plateasca in baza politei de asigurare.

                Asiguratorul nu este obligat sa trimita nicio notificare privind plata primelor. Trimiterea unei astfel de notificari nu poate fi considerata in niciun caz o renuntare la aceasta dispozitie contractuala.

                Dovada platii primelor o reprezinta inregistrarea realizata de banca cu privire la tranzactie. Plata primelor trebuie efectuata de titularul asigurarii in conformitate cu indicatiile asiguratorului.

                Pe durata politei de asigurare, primele de asigurare vor suferi modificari in urmatoarele situatii:

 • Prima de asigurare pentru indemnizatia de spitalizare si indemnizatia chirurgicala va suferi modificari in functie de varsta asiguratului la aniversarea politei, pentru un beneficiu zilnic de spitalizare de 100 RON si o suma asigurata aferenta indemnizatiei chirurgicale de 1.000 RON. Noile prime de asigurare pentru sumele asigurate, asa cum sunt ele mentionate in polita de asigurare, se vor calcula proportional, folosind urmatoarele formule:
  • pentru indemnizatia de spitalizare: Suma asigurata x Prima de Asigurare pentru un beneficiu zilnic de spitalizare de 100 RON (corespunzatoare noului interval de varsta) / 100 RON, respectiv
  • pentru Indemnizatia chirurgicala: Suma asigurata x Prima de Asigurare pentru o suma asigurata de 1.000 RON (corespunzatoare noului interval de varsta) / 1.000 RON
 • Asiguratorul isi rezerva dreptul de a modifica conditiile si primele de asigurare (inclusiv cele mentionate in exemplul anterior), la orice aniversare incepand cu a 5-a aniversare. Pe parcursul primilor 5 ani de asigurare, primele mai sus mentionate sunt garantate de catre asigurator. Modificarea primelor de asigurare va tine cont de parametrii de baza care pot influenta evolutia costurilor beneficiilor oferite, bazate pe experienta asiguratorului, in functie de varsta asiguratului la data aniversarii si/sau repunerii in vigoare a politei. Conditiile si prima de asigurare astfel modificate vor fi propuse spre acceptare titularului politei de asigurare cu minimum 20 de zile inainte de fiecare aniversare a politei de asigurare. Titularul are dreptul de a refuza plata primei de asigurare modificate sau de o achita integral pana la data scadenta sau in perioada de gratie (aceasta perioada de gratie este de 30 zile de la data scadenta). Daca titularul nu plateste prima modificata pana in ultima zi a perioadei de gratie sau plateste o suma mai mica decat valoarea primei de asigurare modificate si propuse spre acceptare, polita de asigurare va inceta de drept la data aniversarii, prin neacceptarea modificarii de prima a politei de asigurare.
Sistemul de Fransize: 

              Polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - ExtraMED de la METROPOLITAN Life poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - ExtraMED de la METROPOLITAN Life sunt:

 • Asiguratorul se obliga sa plateasca in cazul producerii evenimentului asigurat pe durata valabilitatii politei, urmatoarele beneficii:
  • Indemnizatii de spitalizare
   • Indemnizatia zilnica de spitalizare
    • Daca asiguratul va fi spitalizat ca si pacient la pat, ca urmare a unei vatamari corporale sau a unei imbolnaviri, ce s-a produs pentru prima data dupa intrarea / repunerea in vigoare a asigurarii, asiguratorul va plati catre asigurat o indemnizatie de spitalizare. Indemnizatia zilnica de spitalizare este egala cu suma asigurata specificata in „Tabelul de Beneficii si Prime”. Indemnizatia zilnica de spitalizare este platita pentru fiecare zi de spitalizare. Perioada maxima de spitalizare nu poate depasi 180 (o suta optzeci) de zile intr-un an.
   • Indemnizatia zilnica de spitalizare in Terapie Intensiva
    • Daca asiguratul va fi spitalizat la Terapie Intensiva ca si pacient la pat, ca urmare a unei vatamari corporale sau a unei imbolnaviri, ce s-a produs pentru prima data dupa intrarea / repunerea in vigoare a asigurarii, asiguratorul va plati catre asigurat o indemnizatie de spitalizare in Terapie Intensiva. Indemnizatia zilnica de spitalizare in Terapie Intensiva este egala cu suma asigurata pentru o zi spitalizare asa cum este aceasta definita in „Tabelul de Beneficii si Prime”. Indemnizatia de spitalizare in Terapie Intensiva se plateste pentru fiecare zi de spitalizare in Terapie Intensiva. Perioada maxima de spitalizare in Terapie Intensiva nu poate depasi 180 (o suta optzeci) de zile intr-un an.
   • Indemnizatia zilnica de spitalizare pentru copii de pana in 14 ani
    • In cazul in care prin polita de asigurare este asigurat un copil, iar acesta sufera o vatamare corporala sau o imbolnavire, in urma careia este internat ca pacient intr-un spital, indemnizatia zilnica de spitalizare se majoreaza cu 50%, daca varsta copilului la momentul internarii nu depaseste 14 ani. Aceasta majorare nu se aplica si pentru indemnizatia zilnica de internare in terapie intensiva.
   • Indemnizatia zilnica de convalescenta
    • In situatia in care, conform opiniei medicale, asiguratul trebuie sa ramana la domiciliu dupa perioada de spitalizare, asiguratorul va plati asiguratului indemnizatia zilnica de convalescenta. Indemnizatia zilnica de convalescenta este egala cu jumatate din suma asigurata pentru indemnizatia zilnica de spitalizare aferenta unei zile de spitalizare, asa cum este specificata in „Tabelul de Beneficii si Prime” si va fi platita pentru un numar de zile egal cu perioada de internare in spital.
  • Indemnizatii chirurgicale
   • Indemnizatie pentru interventie chirurgicala
    • Daca asiguratul a fost internat ca si pacient la pat si a suferit o operatie sau o interventie chirurgicala specificata in polita de asigurare, ca urmare a unei vatamari corporale sau a unei imbolnaviri, ce s-a produs pentru prima data dupa intrarea / repunerea in vigoare a asigurarii, asiguratorul va plati catre asigurat o indemnizatie pentru interventie chirurgicala. In caz de vatamare corporala, constand in fracturarea oaselor, indemnizatia pentru interventii chirurgicale corespunzatoare tipului de fractura va fi platita chiar daca asiguratului ii este administrat numai tratament nechirurgical, cu conditia ca asiguratul sa fi fost internat ca si pacient la pat. Indemnizatia pentru interventii chirurgicale se calculeaza ca procent din suma asigurata aferenta acestui beneficiu, procent ce nu poate depasi maxim 500%.
    • Daca, in timpul unei interventii chirurgicale sunt efectuate mai multe operatii, indemnizatia platita va fi calculata luand in considerare cel mai mare procent specificat in Anexa 1-“Pachetul de asigurare medicala acoperit de asigurarea de sanatate” pentru operatiile individuale din cadrul acestei interventii. Daca asiguratul a suferit o operatie care nu a fost inclusa in „pachetul de asigurare medicala acoperit de asigurarea de sanatate”, asiguratorul va indemniza prin analogie cu o procedura specificata, de gravitate comparabila dupa aprecierea asiguratorului, cu exceptia cazului cand acea operatie este exclusa in mod explicit printr-o anexa la polita de asigurare.
  • Beneficiul de cezariana
   • Daca, in urma unei sarcini, nasterea copilului are loc prin cezariana, asiguratorul va plati catre persoana asigurata beneficiul de cezariana, calculat ca procent din suma asigurata, conform „Tabelului de Beneficii si Prime”. Nicio alta afectiune cauzata de sarcina nu este acoperita prin polita de asigurare de asigurare si nu poate fi cumulata cu niciun alt beneficiu platibil in baza politei de asigurare.
   • Pentru acest tip de beneficiu, perioada de asteptare este de 12 (douasprezece) luni de la data intrarii / repunerii in vigoare a politei, respectiv data majorarii sumei asigurate.
  • Bonus pentru zero despagubiri
   • La fiecare 5 ani consecutivi de la emiterea politei, pe parcursul carora titularul / asiguratul nu a solicitat si / sau asiguratorul nu a platit nicio indemnizatie de spitalizare si / sau chirurgicala in baza politei, asiguratorul va returna 30% din totalul primelor platite in ultimii 5 ani pentru respectivul beneficiu. Acest beneficiu va fi acordat de catre asigurator atata timp cat polita de asigurare ramane in vigoare.
   • Acest beneficiu va fi platit asiguratului in contul bancar al acestuia.
  • Indemnizatii extra - spitalicesti
   • Indemnizatie pentru transportul cu ambulanta
    • Daca asiguratul a fost transportat de urgenta la si de la spital sau intre spitale, ca urmare a unei vatamari corporale sau a unei imbolnaviri, ce s-a produs pentru prima data dupa intrarea / repunerea in vigoare a asigurarii, asiguratorul va plati catre asigurat o indemnizatie pentru transportul cu ambulanta. Indemnizatia se plateste cu conditia ca asiguratul sa fi fost spitalizat ca si pacient la pat sau sa fi suferit o operatie sau interventie chirurgicala pentru care s-au platit beneficii in cadrul politei. Indemnizatia pentru transportul cu ambulanta este egala cu dublul sumei asigurate pentru indemnizatia pentru vizita medicala la domiciliu, asa cum este aceasta este specificata in „Tabelul de Beneficii si Prime” si va fi platita ca suma asigurata. Indemnizatia pentru transportul cu ambulanta se plateste pentru maximum 3 (trei) transportari pentru fiecare an de asigurare. Un transport catre si de la spital sau intre spitale este considerat un singur transport.
   • Indemnizatie in caz de vizita medicala la domiciliu
    • Asiguratorul va plati asiguratului o indemnizatie in cazul vizitei medicale la domiciliul a medicului, daca aceasta vizita este in legatura directa cu tratamentul post - spitalizare sau dupa operatii sau interventii chirurgicale ca urmare a unei vatamari corporale sau imbolnaviri, ce s-au produs pentru prima oara dupa intrarea in vigoare a politei si pentru care s-au platit beneficii. Indemnizatia este specificata in „Tabelul de Beneficii si Prime” ca suma asigurata pentru vizita medicala la domiciliu. Indemnizatia se plateste pentru maximum 2 (doua) vizite medicale la domiciliu dupa fiecare spitalizare sau interventie chirurgicala specificata in polita de asigurare. Indemnizatia va fi platita cu conditia ca vizita medicala sa aiba loc intr-un termen de 180 (o suta optzeci) de zile de la incetarea spitalizarii sau de la interventia chirurgicala pentru care s-au platit beneficii in polita de asigurare.
   • Indemnizatie pentru monitorizarea diagnosticarii
    • In cadrul politei de asigurare, monitorizarea diagnosticarii se refera exclusiv la: rezonanta magnetica (RMN), radiografie, ecografie, tomografie computerizata. Asiguratorul va plati asiguratului o indemnizatie pentru monitorizarea diagnosticarii, daca aceasta monitorizare este in legatura directa cu tratamentul post - spitalizare, in calitate de pacient la pat sau dupa o interventie chirurgicala ca urmare a unei vatamari corporale sau imbolnaviri, ce s-a produs pentru prima oara dupa intrarea in vigoare a politei.
    • Indemnizatia pentru monitorizarea diagnosticarii este egala cu suma asigurata pentru indemnizatia pentru vizita medicala la domiciliu asa cum este aceasta specificata in „Tabelul de Beneficii si Prime”. Indemnizatia se plateste ca suma asigurata pentru o monitorizare dupa fiecare spitalizare sau interventie chirurgicala specificate in polita. Indemnizatia va fi platita cu conditia ca monitorizarea diagnosticarii sa aiba loc in 180 (o suta optzeci) de zile de la incetarea spitalizarii sau de la o operatie sau interventie chirurgicala specificate in polita de asigurare, pentru care s-au platit beneficii.
  • Telediagnostic - A doua opinie - Consult medical in caz de imbolnavire a asiguratului
   • Asiguratorul va acoperi costurile consultarii asiguratului in caz de producere a unei boli specificate mai jos si care s-a produs dupa intrarea / repunerea in vigoare a asigurarii, caz in care asiguratul solicita reprezentantului consortiului furnizarea consultului medical, la care are dreptul conform politei. Consultatiile medicale sunt asigurate de specialistii consortiului si vizeaza sprijinirea asiguratului si asistarea medicului care il ingrijeste in stabilirea diagnosticului si a protocoalelor de tratament.
   • Consultul medical include:
    • o opinie in scris din partea unui specialist al consortiului avizat de reprezentantul consortiului autorizat conform legii romane,
    • o interpretare pentru CT (computer tomograf), RMN (rezonanta magnetica nucleara), raze X, ultrasunete, alte studii radiologice sau de patologie,
    • un consult ulterior de monitorizare, daca este necesar in cazul in care asiguratul solicita rapoarte aditionale de diagnosticare / consult sau prezinta intrebari suplimentare in termen de treizeci (30) de zile de la primirea opiniei initiale de consult medical, acesta solicitare va fi considerata un consult de monitorizare, fiind parte din consultul medical initial,
    • un plan de tratament recomandat de specialistii consortiului si avizat de reprezentantul consortiului autorizat conform legii romane. Cazurile pot include investigatii clinice si paraclinice, dupa caz,
    • o convorbire telefonica in limba engleza, daca este cazul in opinia asiguratorului, intre medicul asiguratului si specialistul consortiului.
   • Daca sunt transmise mai multe studii ale aceleasi regiuni anatomice utilizand acelasi procedeu in legatura cu aceeasi problema medicala, va fi analizat cel mai recent studiu. Toate celelalte studii ale aceleasi regiuni anatomice utilizand acelasi procedeu prezentate in termen de 30 (treizeci) de zile de la opinia medicala initiala vor fi considerate studii comparative si nu vor fi privite ca o cerere noua de consult intrebarile sau cererile suplimentare de informatii aditionale inaintate in termen de peste 30 (treizeci) de zile de la opinia medicala initiala sau in afara obiectului consultului si opiniei initiale vor fi considerate o cerere noua de consult.
   • Numarul de cereri pentru consult este limitat la maximum:
    • 2 (doua)pe durata unui an de valabilitate a politei;
    • 6 (sase) pe intreaga perioada de valabilitate a politei.
   • Procesarea si transmiterea de date medicale furnizate de asigurat si medicul care il ingrijeste si intretinerea (pastrarea) retelei de spitale a consortiului si de specialisti medicali care vor asigura consulturi in baza politei sunt responsabilitatea deplina a consortiului, respectiv a reprezentantului acestuia autorizat conform legii romane. Asiguratorul nu isi asuma nicio raspundere pentru conformitatea studiilor realizate de specialistii, respectiv de reprezentantii autorizati ai consortiului.
   • Asiguratul are dreptul de a primi consultari pentru urmatoarele stari medicale grave, acute sau complicatii ale acestora:
    • Cancer
    • Infarct Miocardic (IM)
    • Boala Coronariana ce necesita chirurgie cardiaca
    • Coma
    • accident Vascular Cerebral (AVC)
    • Scleroza multipla
    • Paralizie
    • Bronhopneumopatie Cronica Obstructiva
    • Emfizem
    • Boala Inflamatorie Intestinala (Boala Crohn, Rectocolita ulcerohemoragica)
    • Hepatopatie cronica (Hepatita cronica, Ciroza hepatica)
    • Insuficienta renala
    • Durere cronica pelvina, Boala inflamatorie pelvina (boala anexiala)
    • Diabet zaharat
    • Tromboflebita si Embolie pulmonara (Tromboembolism pulmonar)
    • Amputatie
    • Poliartrita reumatoida
    • Melanom malign
    • Arsuri majore
    • Orbirea brusca datorata unor afectiuni
    • Transplant de organe majore (inima, cord-pulmon, ficat, rinichi, transplant de maduva osoasa hematogena)
    • Boli neurodegenerativa
    • Conditii patologice amenintatoare de viata
   • Consultatiile medicale acordate in baza politei sunt asigurate de reprezentantii consortiului, autorizati conform legii romane. Realizarea consulturilor medicale este responsabilitatea exclusiva a consortiului WorldCare, prin reprezentantii autorizati ai acestuia. Asiguratorul nu isi asuma nicio raspundere si nu va fi tras la raspundere pentru erorile sau omisiunile consortiului aparute in acordarea consulturilor sus mentionate.
   • Documentatia necesara solicitarilor de despagubire
    • Cererea de consult in baza politei va fi realizata de catre asigurat sau medicul care il ingrijeste prin contactarea asiguratorului, care va trimite cererea de consult catre reprezentantii consortiului din Romania. Reprezentantul autorizat al consortiului va specifica asiguratului sau medicului care il ingrijeste procedura ce trebuie urmata, ce evidente medicale sunt necesare si va pune la dispozitie toate formularele si ajutorul necesar asiguratului sa solicite consulturile specificate mai sus. Reprezentantul autorizat al The WorldCare International Ltd. va raspunde de obtinerea traducerii in limba engleza a evidentelor medicale furnizate de asigurat in limba romana si de traducerile in limba romana si a avizului reprezentantului autorizat asupra opiniei rezultate in urma consultului sus mentionat.
     • Cererea de consult -> transmisa de catre asigurat / medicul acestuia -> catre asigurator -> asiguratorul transmite cererea catre reprezentantii consortiului din Romania;
     • Reprezentantii consortiului din Romania (The WorldCare International Ltd.) -> transmit catre asigurat / medicul acestuia procedura ce trebuie urmata (inclusiv traducerea in limba engleza a documentelor);
     • Reprezentantii consortiului din Romania trimit documentele primite si traduse catre consortiu (The WorldCare International Ltd.);
     • Reprezentantul consortiului din Romania -> transmite catre asigurat / medicul acestuia raspunsul solicitarii de Telediagnostic (A doua opinie medicala), inclusiv traducerea din limba engleza in limba romana a rezultatului.
   • Excluderi:
    • Nu se va acorda consult medical in caz de imbolnavire sau probleme medicale ale asiguratului cauzate direct sau indirect de:
     • orice conditii preexistente,
     • tentativa de sinucidere, raniri provocate intentionat de catre asigurat ori raniri cauzate de un tert cu buna - stiinta a asiguratului,
     • intoxicatii datorate consumului de droguri, medicamente sau alte substante toxice, exceptand cazul in care au fost administrate ca urmare a prescriptiei unui medic,
     • influenta alcoolului, indiferent de gradul de alcoolemie a asiguratului,
     • SIDA, complexul asociat SIDA, boli cu transmitere sexuala sau daca asiguratul are HIV pozitiv,
     • contaminarea radioactiva,
     • otravirea sau inhalarea de gaze otravitoare,
     • anomaliile congenitale sau defectele din nastere evidente imediat dupa nastere sau posibil aparute intr-o etapa ulterioara.
   • Incetarea protectiei prin Telediagnostic
    • Asigurarea Telediagnostic inceteaza de drept, automat, in momentul incheierii colaborarii dintre asigurator si consortiu, cu exceptia cazului in care consortiul este inlocuit de o alta retea de medici specialisti care va continua prestarea acestor servicii. In cazul inlocuirii, noua retea de medici specialisti va fi anuntata de asigurator pe site-ul propriu.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - ExtraMED de la METROPOLITAN Life sunt:

 • Daca nu se specifica altfel, asigurarea de sanatate nu se va aplica vatamarilor corporale si imbolnavirilor cauzate de urmatoarele:
  • orice conditie preexistenta;
  • cauzate sau provocate intentionat de asigurat;
  • intentia de sinucidere, vatamarea corporala sau tentativa de vatamare corporala a asiguratului, comise intentionat de el insusi sau de orice alta persoana la cererea asiguratului, indiferent de starea mentala;
  • orice anomalie congenitala;
  • orice tratament spitalicesc sau interventie chirurgicala care au legatura cu o boala aparuta in perioada de asteptare a politei de asigurare;
  • orice spitalizare si / sau interventie chirurgicala planificata, fara o cerinta medicala expresa sau care a fost stabilita / agreata inainte de intrarea in asigurare sau in perioada de asteptare specificata in polita de asigurare;
  • chirurgie plastica sau cosmetica, cu exceptia celei necesare din cauza unei vatamari corporale acoperite de polita de asigurare;
  • orice eveniment survenit pe fondul afectiunilor mentale sau nervoase, indiferent de clasificarea acesteia, conditie psihica, depresie mentala sau tulburare psihica, tratament de odihna, sau de refacere in urma efectelor abuzului de alcool sau de droguri sau de substante similar;
  • orice afectiune provocata de sarcina, cu exceptia cezarianei;
  • cauzate de influenta alcoolului, indiferent de gradul de alcoolemie al asiguratului;
  • cauzate de intoxicatii datorate consumului de droguri, medicamente sau alte substante toxice, exceptand cazul in care au fost administrate ca urmare a prescriptiei unui medic;
  • orice infectie aparuta in timpul spitalizarii;
  • orice afectiune, imbolnavire, pierdere sau cheltuiala legata de HIV (Virusul Imuno Deficientei Umane) si / sau orice boala legata de HIV inclusiv SIDA (Sindromul Imuno Deficientei Dobindite) si / sau orice mutatie derivata sau variatii ale celor de mai sus, cauzate in orice mod;
  • vatamari corporale cauzate de sau in legatura cu comiterea unei crime, participarea voita la un act ilegal, alte situatii de incalcare a legii sau act de opunere de rezistenta in timpul detentiei sau la arestare;
  • orice tratament si orice internari intr-o institutie de ingrijire de lunga durata (camine de batrani, centre pentru convalescenta, centre de dezintoxicare, centre de sanatate, etc.), Sectie Clinica de Recuperare sau Centru de recuperare din cadrul unui spital, centre cu consult extern sau centru de reabilitare / recuperare;
  • ocazionate de razboi sau razboi civil;
  • serviciul activ al asiguratului in oricare din fortele armate ale orcarei tari. Asiguratorul va returna, la solicitarea titularului, o parte din prima proportional cu perioada de serviciu militar. Returnarea primei nu se aplica si pentru perioada de serviciu a asiguratului in calitate de soldat de profesie;
  • tratarea prin operatie chirurgicala a amigdalelor in perioada initiala de o suta optzeci (180) de zile de la data intrarii in vigoare a politei;
  • cauzata direct sau indirect de zborul asiguratului ca pasager, intr-un aparat de zbor care nu apartine unei societati de transport aerian inregistrata si autorizata din punct de vedere legal pentru transportul de pasageri platitori, pe rute programate, regulate si publicate.
  • participarea asiguratului la orice sport profesionist;
  • participarea asiguratului la orice competitie implicand utilizarea unui vehicul motorizat terestru, acvatic sau aerian;
  • calatoria cu / conducerea de catre asigurat a unei motociclete sau a unui scooter mai mare de 125 cm3, daca nu se specifica altfel printr-o anexa speciala;
  • participarea asiguratului la savarsirea unei infractiuni;
  • tratamentul dentar si chirurgie dentara, cu exceptia celor necesare unei danturi natural sanatoase, dar lezate de o vatamare corporala;
  • spitalizare sau interventii chirurgicale pentru tratamente / investigatii in scop de diagnostic, sterilitate, fertilizarea “in vitro”, in scopuri de inseminare artificiala.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - ExtraMED de la METROPOLITAN Life nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - ExtraMED de la METROPOLITAN Life sunt:

 • Asiguratul / contractantul are obligatia sa furnizeze informatii corecte si complete prin cererea de asigurare si celelalte documente ale politei de asigurare.
 • Dupa instiintarea producerii riscului asigurat, pentru obtinerea indemnizatiei in caz de spitalizare, interventii chirurgicale, asiguratul / contractantul / beneficiarul are obligatia sa depuna, la sediul asiguratorului, documentele solicitate de acesta referitoare la producerea riscului asigurat si / sau necesare la evaluarea acordarii indemnizatiei de asigurare / platii costului serviciilor medicale.
 • Semnarea cererii de asigurare este obligatorie, prin aceasta contractantul / asiguratul imputerniceste asiguratorul sa obtina de la medicii curanti datele privind istoricul medical, starea de sanatate si tratamentul aplicat, dezlegandu-i de secretul profesional.
 • Asiguratul, rudele sale, reprezentantii legali, trebuie sa consimta la examinarea medicala a asiguratului de catre medicii agreati de asigurator.
 • Contractantul, daca este diferit de asigurat, este obligat sa aduca la cunostinta, sub semnatura, asiguratului / persoanelor ce urmeaza a fi cuprinse in asigurare, polita de asigurare.
 • In cazul nerespectarii obligatiilor prevazute anterior, asiguratorul poate refuza plata indemnizatiei de asigurare.
 • In cazul in care contractantul este o alta persoana decat asiguratul, iar acesta decedeaza in perioada de valabilitate a politei, drepturile si obligatiile sale sunt transferate asupra asiguratului, daca in polita de asigurare nu este prevazut altfel.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care METROPOLITAN Life le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - ExtraMED sunt:

 • Asiguratorul este obligat ca la incheierea politei de asigurare de sanatate sa ofere asiguratului / contractantului toate informatiile necesare privind drepturile si obligatiile rezultand din polita, in vederea protejarii intereselor asiguratilor. Informatiile furnizate de catre cei interesati sa incheie o polita de asigurare de sanatate sunt confidentiale. Divulgarea informatiei asupra starii de sanatate a asiguratilor se face numai cu permisiunea expresa scrisa a acestora sau in situatiile prevazute de lege.
 • Asiguratorul se obliga ca, la producerea riscurilor asigurate, in perioada asigurata si in limitele teritoriale mentionate in polita de asigurare, sa achite costurile pentru serviciile medicale accesate de catre asigurat care sunt prevazute in planul de asigurare mentionat in polita.
Procedura Daune: 
 • Asiguratorul va fi notificat in scris, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 30 (treizeci) de zile, despre orice eveniment care ar putea face obiectul unei solicitari de despagubire in conditiile politei de asigurare. In cazul depasirii termenului de 30 (treizeci) de zile asiguratorul isi rezerva dreptul de a refuza plata despagubirii daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului notificat.
 • Toate notificarile catre asigurator vor fi transmise in scris de catre titularul / asiguratul asigurarii sau, dupa caz, de catre beneficiarul asigurarii. Furnizarea documentelor suplimentare necesare pentru evaluarea solicitarii de despagubire va intra in sarcina asiguratului.
 • Toate costurile legate de obtinerea si furnizarea informatiilor necesare procesului de evaluare a solicitarii de despagubire vor intra exclusiv in sarcina asiguratului asigurarii; aceste costuri nu pot face obiectul solicitarii de despagubire.
 • In cazurile justificate, asiguratorul isi rezerva dreptul de a verifica documentatia transmisa de asigurat si a recurge la consultarea aditionala a unor specialisti.
 • Notificarea scrisa transmisa asiguratorului va contine urmatoarele elemente:
  • Indemnizatia de spitalizare, indemnizatia chirurgicala si indemnizatii extra - spitalicesti:
   • formular de notificare a evenimentului (declaratia persoanei care face solicitarea si declaratiile medicului);
   • copie dupa documentul medical referitor la spitalizare incluzand informatiile relevante: diagnosticare, diagnostic stabilit, tratament aplicat, in special tratamentul chirurgical, recomandare cu privire la vizita medicala dupa spitalizare;
   • copie dupa documentul medical referitor la anestezie;
   • copie dupa trimiterea medicala cu privire la monitorizarea diagnosticarii in legatura cu spitalizarea;
   • copie dupa documentatia referitoare la transportul cu ambulanta si la traseul parcurs (la si de la spital sau intre spitale).
   • copie dupa fisa medicala a asiguratului sau un raport medical care sa contina istoricul starii de sanatate a asiguratului.
    • asiguratul este obligat sa prezinte o copie a documentatiei medicale tradusa de un traducator autorizat in cazul producerii unui eveniment acoperit de asigurare in strainatate. Asiguratorul isi rezerva dreptul de a solicita si alte documente necesare solutionarii cererii de despagubire.
  • Consultul medical in caz de imbolnavire a asiguratului (pentru beneficiul de Telediagnostic – A doua opinie medicala) - documentele necesare sunt:
   • Cererea de consult in baza politei va fi realizata de catre asigurat sau medicul care il ingrijeste prin contactarea asiguratorului, care va trimite cererea de consult catre reprezentantii consortiului din Romania. Reprezentantul autorizat al consortiului va specifica asiguratului sau medicului care il ingrijeste procedura ce trebuie urmata, ce evidente medicale sunt necesare si va pune la dispozitie toate formularele si ajutorul necesar asiguratului sa solicite consulturile specificate mai sus. Reprezentantul autorizat al The WorldCare International Ltd. va raspunde de obtinerea traducerii in limba engleza a evidentelor medicale furnizate de asigurat in limba romana si de traducerile in limba romana si a avizului reprezentantului autorizat asupra opiniei rezultate in urma consultului sus mentionat.
    • Cererea de consult -> transmisa de catre asigurat / medicul acestuia -> catre asigurator -> asiguratorul transmite cererea catre reprezentantii consortiului din Romania;
    • Reprezentantii consortiului din Romania (The WorldCare International Ltd.) -> transmit catre asigurat / medicul acestuia procedura ce trebuie urmata (inclusiv traducerea in limba engleza a documentelor);
    • Reprezentantii consortiului din Romania trimit documentele primite si traduse catre consortiu (The WorldCare International Ltd.);
    • Reprezentantul consortiului din Romania -> transmite catre asigurat / medicul acestuia raspunsul solicitarii de Telediagnostic (A doua opinie medicala), inclusiv traducerea din limba engleza in limba romana a rezultatului.
  • Orice alte documente solicitate de asigurator.
 • Dosarul de despagubire va fi analizat dupa ce asiguratorul intra in posesia tuturor documentelor solicitate si necesare evaluarii evenimentului asigurat. Asiguratorul va efectua plata indemnizatiilor de asigurare in termen de 30 zile calendaristice de la data la care documentatia solicitata este completa. Aceasta plata nu este purtatoare de dobanzi.
 • In cazul in care documentele si informatiile puse la dispozitie de catre solicitantul despagubirii contin informatii contradictorii sau nu sunt conforme cu datele furnizate de institutiile medicale sau alte autoritati, asiguratorul va avea dreptul de a respinge solicitarea de despagubire si de a rezilia unilateral polita de asigurare.
 • Plata tuturor indemnizatiilor si a bonusurilor platibile in baza politei de asigurare se va efectua de asigurator, conform indicatiilor beneficiarului / asiguratului direct in contul acestuia (aflat in Romania sau in strainatate).
 • Daca este solicitata o indemnizatie aferenta unui eveniment asigurat, ce a avut loc in perioada de gratie, prima scadenta va fi scazuta din suma oricarui beneficiu pe care asiguratorul este obligata sa il plateasca in conformitate cu polita de asigurare.
 • Daca asiguratul dispare sau este imposibila o identificare obiectiva a corpului sau, aceasta situatie se asimileaza cu decesul asiguratului numai daca exista in acest sens o hotarare definitiva a unei instante judecatoresti.
 • In cazul in care titularul este o persoana fizica, alta decat asiguratul si decedeaza in perioada de valabilitate a politei de sigurare, drepturile si obligatiile acestuia sunt transferate asiguratului, daca nu se precizeaza altfel.
 • In cazul in care titularul este o persoana juridica, iar existenta sa inceteaza in perioada de valabilitate a politei de sigurare, drepturile si obligatiile acestuia sunt transferate asiguratului, daca nu se precizeaza altfel.

Centrul de daune 

despagubiri@metropolitanlife.ro

Metropolitan Life asigurari MetLife Europe d.a.c Dublin Sucursala Bucuresti - Departament Despagubiri

Europe House, B-dul Lascar Catargiu, nr. 47 - 53, Unitatea 4B, et. 4, cod 010665, sector 1, Bucuresti, Romania,

Fax: 021.208.41.04

Tel: 021.208.41.00

Program Call-Center: 8:30 - 19:00 (luni - vineri)

Diverse: 
 • Taxele si impozitele aferente primelor de asigurare vor fi suportate de catre asigurator conform legislatiei fiscale in vigoare. Titularul asigurarii / asiguratul va plati catre asigurator doar primele de asigurare.
 • Orice taxe onorarii notariale si impozitele datorate, daca este cazul, pentru primirea beneficiilor de la asigurator conform asigurarii, vor fi suportate de catre beneficiar / titular, conform legislatiei fiscale in vigoare.
 • Taxele de transfer a primelor platite din strainatate vor fi achitate de catre platitor. Taxele de transfer a indemnizatiilor de asigurare catre strainatate vor fi achitate de catre beneficiarul platii.
 • Orice notificare, declaratie sau cerere a titularului / asiguratului, in legatura cu polita, este valabil indeplinita daca va fi transmisa asiguratorului in scris si semnata prin cel putin una dintre urmatoarele modalitati:
  • livrata personal la sediile asiguratorului,
  • prin posta,
  • prin fax,
  • prin curier,
  • prin intermediul postei electronice (e-mail transmis de la adresele mentionate de titular in cererea de asigurare sau comunicate ulterior in scris de acesta) sau
  • prin serviciul electronic la distanta pus la dispozitie de asigurator.
 • Orice comunicare din partea asiguratorului catre titular / asigurat / beneficiar este valabil indeplinita daca va fi transmisa prin cel putin una dintre urmatoarele modalitati:
  • prin posta electronica de tip e-mail,
  • livrata personal,
  • prin fax,
  • prin posta,
  • prin curier sau
  • prin alte mijloace electronice de comunicare (inclusiv SMS) ori servicii electronice la distanta puse la dispozitie de asigurator.
 • Comunicarea livrata personal catre asigurator se considera primita in momentul inmanarii sau depunerii la sediile asiguratorului. Comunicarea prin curier / servicii postale se considera primita de destinatar la data mentionata in evidentele firmei de curierat ca data a livrarii / data primirii mentionata pe confirmarea de primire. In cazul comunicarilor prin posta simpla, notificarea, declaratia sau cererea se consider primita de destinatar la data inregistrarii acesteia la sediile asiguratorului. Comunicarea trimisa prin fax, SMS si / sau prin posta electronica se va considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost trimisa.
 • Partile convin ca pentru anumite solicitari vor putea fi utilizate mijloace electronice de comunicare, prin intermediul serviciul electronic la distanta ”e-Customer” oferit de asigurator (denumirea serviciului poate fi modificata unilateral de asigurator), prin intermediul caruia titularul asigurarii isi poate administra polita de asigurare, in termenii si conditiile prevazute pentru acest serviciu. Asiguratorul va comunica titularului asigurarii pe adresa de e-mail a acestuia datele de identificare necesare accesarii serviciului electronic la distanta.
 • In cazul in care titularul asigurarii accepta termenii si conditiile serviciului electronic la distanta, acestea devin anexa la polita de asigurare si toate solicitarile / tranzactiile efectuate prin intermediul serviciului vor fi parte integranta a politei de asigurare.
 • In cazul in care polita de asigurare prevede ca anumite comunicari se fac prin afisarea pe pagina de internet a asiguratorului sau prin publicarea intr-un cotidian national, o astfel de comunicare va fi considerata pe deplin valabila.
 • Orice schimbare a datelor de contact ale partilor va fi notificata celeilate parti in scris, in caz contrar comunicarile transmise la ultimele referinte de contact declarate de parti vor fi considerate perfect valabil.
 • In cazul in care se vor constata contradictii intre prevederile conditiilor de asigurare si cele din polita de asigurare, conform legislatiei in vigoare, prevederile din polita de asigurare vor prevala.
 • In cazul in care una din clauzele politei contravine legii sau devine inoperanta ca urmare a aplicarii unei decizii a unui organ jurisdictional, aceasta nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte clauze contractuale care raman in vigoare si produc efecte juridice. Clauza inoperanta si / sau nelegala va fi inlocuita cu prevederea legala modificatoare, daca va fi cazul.
 • Forta majora se refera la un eveniment / o situatie extern / a, imprevizibil / a, absolut / a, invincibil / a, inevitabil / a, neasteptat / a si independent / a de vointa partilor, invocat / a de una din parti, dovedit / a cu documente emise de autoritati publice competente, care a impiedicat una din parti sa isi indeplineasca obligatiile contractuale, desi a depus toate diligentele necesare in vederea indeplinirii obligatiilor respective. Partile sunt exonerate de raspundere pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, daca fac dovada ca acestea s-au datorat unui caz de forta majora. Partile sunt exonerate de raspundere pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, daca fac dovada ca acestea s-au datorat unui caz de forta majora.
 • Politei de asigurare i se aplica legislatia din Romania, incluzand, dar nelimitandu-se la urmatoarele acte normative cu modificarile si completarile ulterioare: Codul Civil al Romaniei, Legea nr. 136 / 1995; Legea nr. 32 / 2000; Legea nr. 237 / 2015 si orice alte acte emise de autoritatea de supraveghere si reglementare in domeniul asigurarilor.
 • Solicitantul (titularul) si persoana propusa spre asigurare (asiguratul) cuprinsi in polita de asigurare si asiguratorul vor incerca solutionarea pe cale amiabila a oricaror litigii rezultate din executarea politei de asigurare. Orice reclamatii adresate asiguratorului de catre solicitant (titularul) si persoana propusa spre asigurare (asiguratul), cuprinsi in polita de asigurare, in legatura cu executarea politei de asigurare vor trebui formulate in scris, sub semnatura autorului, cu indicarea obiectului reclamatiei, a motivelor acesteia, a eventualelor mijloace de proba, a domiciliului si a datelor de identificare ale autorului (CNP, numar si serie act de identitate, numerele tuturor contractelor la care se refera reclamatia) si vor fi depuse de catre acesta sau transmise prin fax / scrisoare recomandata cu confirmare de primire la sediul asiguratorului, sau prin e-mail la adresa client@metropolitanlife.ro ori pe site-ul asiguratorului, www.metropolitanlife.ro, cu conditia completarii tuturor campurilor obligatorii. Asiguratorul va analiza reclamatia si daca va considera necesar va putea invita autorul la sediul sau pentru sustinerea reclamatiei sau va putea solicita acestuia prezentarea de explicatii si / sau documente si ii va comunica raspunsul sau in termen de 30 (treizeci) de zile de la inregistrarea reclamatiei, prin e-mail / fax / scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Procedura amiabila nu constituie o restrangere a dreptului petentului de a se adresa autoritatilor de supraveghere si reglementare in domeniul asigurarilor (Autoritatea de Supraveghere Financiara si Banca Centrala a Irlandei), autoritatilor competente in domeniul protectiei consumatorului si / sau instantelor judecatoresti competente.
 • Orice parte contractuala se poate adresa instantelor judecatoresti din Romania competente, pentru solutionarea oricarei pretentii izvorate din asigurare.
 • Raportul privind solvabilitatea si stabilitatea financiara va putea fi accesat pe site-ul asiguratorului, de la data emiterii acestuia.