Asigurarea privata de SANATATE - GOTHAER Asigurari-Reasigurari

asigurari gothaer sanatate individuala grup persoane fizice pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Strada Barbu Delavrancea, nr.6A, corp A2.

office@gothaer.ro

Tel:   021.200.00.00

Fax:   021.200.00.98

               Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., asa cum este cunoscuta astazi, a luat fiinta in anul 2012 cand Gothaer Finanzholding AG a preluat majoritatea actiunilor societatii Platinum Asigurari Reasigurari. Gothaer Finanzholding AG este parte a grupului Gothaer Versicherungsbank VVaG, una din cele mai importante companii de asigurari mutuale din Germania, cu o experienta de aproape 200 de ani in domeniul asigurarilor, cu peste 3.5 millioane de clienti, gestionand un portofoliu de active de peste 22 miliarde Euro si un volum anual de prime brute subscrise de aproximativ 4 miliarde de Euro. Avand la baza un sistem de valori in care se pune accentul pe siguranta, experienta, incredere, pasiune, flexibilitate si inovatie, Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. isi propune sa protejeze cel mai bine si sa imbunatateasca viata clientilor, a familiilor si a afacerilor acestora, si, sa le ofere solutii de asigurare de calitate acestora. Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-057-06.12.2006. 

Aspecte Generale: 

Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - PROTECTOR MEDICA - care se adreseaza in special clientilor corporate ca o modalitate de protectie pentru angajatii lor dar si clientilor individuali, cu varsta de maxim 64 de ani, care doresc protectie financiara pentru ei si familiile lor in cazul producerii unor evenimente nedorite.

Obiectul Asigurarii: 

               Obiectul politei de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - PROTECTOR MEDICA de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. il constituie, oferirea de protectie financiara prin acoperirea costurilor pentru serviciile medicale accesate de catre asigurat in cazul bolilor, accidentelor si profilaxiei, strict in conformitate cu limitele de asigurare si cu planul de asigurare agreat si mentionat in polita de asigurare.

               Beneficiile politei de asigurare PROTECTOR MEDICA:

 • In baza Sectiunii de Accidente:
  • Invaliditate permanenta din accident;
  • Deces din accident produs in perioada de valabilitate a politei si care poate surveni in decurs de maxim 1 an de la data producerii acestuia.
 • In baza Sectiunii pentru Spitalizare:
  • Asiguratul beneficiaza de indemnizatia de spitalizare din orice cauza (imbolnavire sau accident), incepand cu prima zi de spitalizare, dupa cum urmeaza:
   • In cadrul unitatilor medicale din Romania:
    • Internare in sistem public:
     • Cheltuielile rezultate din factura emisa de unitatea de spitalizare pentru o perioada de maxim 30 zile / an si in limita a 3.000 euro / an;
     • In cazul unitatilor spitalicesti care nu elibereaza factura aferenta serviciilor medicale prestate, asiguratorul acorda o indemnizatie de 100 euro / zi de spitalizare, pentru maxim 30 zile / an, in limita a 3.000 euro / an.
    • Internare in sistem privat:
     • Cheltuielile rezultate din factura emisa de unitatea de spitalizare pentru o perioade de maxim 30 zile / an si in limita a 3.000 euro / an.
   • In cadrul unitatilor medicale din Europa:
    • Internare in sistem public:
     • Cheltuielile rezultate din factura emisa de unitatea de spitalizare pentru o perioada de maxim 10 zile / an si in limita a 5.000 euro / an;
     • In cazul unitatilor spitalicesti care nu elibereaza factura aferenta serviciilor medicale prestate, asiguratorul acorda o indemnizatie de 500 euro / zi de spitalizare, pentru maxim 10 zile / an, in limita a 5.000 euro / an.
    • Internare in sistem privat:
     • Cheltuielile rezultate din factura emisa de unitatea de spitalizare pentru o perioada de maxim 10 zile / an si in limita a 5.000 euro / an.
  • In cazul in care spitalizarea din Romania se continua intr-un spital din Europa, asiguratul beneficiaza de o indemnizatie pentru cheltuielile din strainatate pana la 5.000 euro / an pentru maxim 10 zile / an, din care se vor scadea sumele platite aferente perioadei de spitalizare din Romania.

                Avantajele politei de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - PROTECTOR MEDICA de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. in comparatie cu alte produse similare si cu abonamentele medicale:

 • Protectie completa 24 din 24 ore, atat pe teritoriul Romaniei, cat si in Europa;
 • Cost accesibil al produsului, raportat la beneficiile oferite;
 • Flexibilitatea produsului, avand posibilitatea de a alege unitatea spitaliceasca;
 • Acces permis la servicii de sanatate spitalicesti la standarde de inalta calitate;
 • Asigurarea acopera riscurile de baza – invaliditate permanenta si deces, dar si pentru spitalizare in sistem public sau privat, intr-o unitate spitaliceasca din Romania sau din Europa.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Incheierea unei polite de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - PROTECTOR MEDICA de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. presupune urmatoarele:

 • Polita de asigurare se incheie in baza informatiilor scrise furnizate de catre asigurat / contractant in cererea - chestionar, a eventualelor declaratii / documente solicitate de asigurator.
 • Pot fi cuprinse in asigurare numai persoanele fizice avand, la data incheierii politei de asigurare, varsta cuprinsa intre:
  • 3 – 64 ani (inclusiv) – in cazul politelor individuale;
  • 18 – 64 ani (inclusiv) – in cazul politelor de grup;
 • Nu pot fi cuprinse in asigurare persoanele:
  • care au nevoie de ingrijire permanenta / insotitor;
  • care la data incheierii politei de asigurare au un grad de invaliditate mai mare de 50%;
  • afectate de apoplexie, epilepsie, paralizie, infirmitati mentale, alcoolism, toxicomanie sau alte boli grave si permanente.
 • Daca pe parcursul politei, apar manifestari ale uneia sau mai multor afectiuni precizate anterior, polita de asigurare isi va inceta automat valabilitatea.
 • Asigurarea poate fi incheiata de catre:
  • persoana fizica romana / straina cu domiciliu stabil / rezidenta in Romania, a carei viata si sanatate constituie obiectul asigurarii (polita individuala). Polita poate fi incheiata direct de catre asigurat sau de catre un contractant desemnat de acesta;
  • persoana juridica romana, in calitate de contractant, pentru angajatii proprii (polita de grup) astfel:
   • pentru toti angajatii, indiferent de profesie, in baza unui tabel nominal;
   • pe categorii de personal, pe baza de tabele nominale, cu specificarea in polita a categoriei;
   • pentru numarul maxim de angajati declarat de contractant a se atinge la un moment dat in perioada asigurata, precizat expres in polita, cu sau fara tabel nominal – dupa cum au convenit partile; in situatia in care pe parcursul perioadei asigurate, numarul angajatilor depaseste cu peste 10% numarul maxim declarat de angajati precizat in polita, contractantul este obligat sa notifice in scris asiguratorul in termen de 15 zile de la depasire. Asiguratorul va calcula prima de asigurare suplimentara in termen de 5 zile de la comunicarea precizata anterior si va transmite contractantului decontul de regularizare pentru plata acesteia.
   • pentru un numar mediu de angajati declarat de contractant, precizat expres in polita, cu sau fara tabel nominal – dupa cum au convenit partile. La sfarsitul perioadei asigurate sau la termenele convenite prin polita, prima de asigurare se va regulariza in functie de numarul mediu efectiv comunicat de contractant.
    • Numarul mediu efectiv de angajati se calculeaza ca raport dintre suma numarului de angajati existenti la inceputul fiecarei luni si numarul de luni din perioada asigurata.
 • Polita de asigurare este valabila numai pentru persoanele specificate in polita / tabelele nominale atasate, cu exceptia politelor de grup incheiate pentru un numar mediu sau maxim de angajati.
 • Sunt hotaratoare imprejurarile esentiale pentru incheierea politei de asigurare si pentru conditiile de pret in care acesta se incheie. In mod particular si doar cu valoare de exemplu, sunt esentiale toate imprejurarile la care se refera intrebarile formulate de asigurator sau nedeclararea unor aspecte care conduc la marirea riscului de producere a evenimentelor asigurate.
 • Polita de asigurare este nula in caz de declaratie inexacta sau reticenta facuta cu rea-credinta de catre asigurat ori contractantul asigurarii cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta sa nu isi dea consimtamantul ori sa nu il dea in aceleasi conditii, chiar daca declaratia sau reticenta nu a avut influenta asupra producerii riscului asigurat. primele de asigurare platite raman dobandite asiguratorului care va avea dreptul de a solicita si plata primelor cuvenite pana la momentul in care a luat cunostinta de cauza de nulitate.
 • Declaratiile inexacte sau reticenta din partea asiguratului ori contractantului a carui rea-credinta nu a putut fi stabilita nu atrage nulitatea politei de asigurare. Daca asiguratorul constata ca, asiguratul nu a declarat in cererea – chestionar date esentiale in determinarea marimii riscului care s-au evidentiat ulterior sau ca acestea au suferit unele modificari pe parcursul derularii politei de asigurare pe care asiguratul nu le-a comunicat asiguratorului, se procedeaza astfel:
  • inainte de producerea evenimentului asigurat:
   • asiguratorul are dreptul de a mentine polita solicitand majorarea primei. prima de asigurare se calculeaza proportional cu raportul dintre primele stabilite si platite si primele care ar fi trebuit platite conform tarifului de prima al asiguratorului, daca s-ar fi cunoscut situatia reala. In aceste cazuri, polita ramane in vigoare pana la expirarea politei de asigurare, cu plata diferentei de prima corespunzatoare;
   • in situatia in care, cunoscand exact riscurile reale, asiguratorul nu ar fi incheiat asigurarea, polita se reziliaza fara obligatia de a restitui primele incasate pana la acea data. In acest caz, rezilierea opereaza de drept, fara punere in intarziere, doar in baza unei simple instiintari de reziliere, fara alte formalitati prealabile. Existenta unor riscuri necunoscute de asigurator, respectiv culpa asiguratului in declararea riscurilor, tine loc de punere in intarziere;
   • in situatia in care, cunoscand noile imprejurari intervenite ulterior incheierii politei de asigurare si de la data actionarii acestora, asigurarea nu mai este posibila, polita va fi reziliata, iar primele platite pe perioada ulterioara rezilierii politei se vor restitui asiguratului. Rezilierea va opera in baza unei simple instiintari de reziliere, fara punere in intarziere sau indeplinirea vreunei formalitati prealabile. Neanuntarea asiguratorului despre schimbarea imprejurarilor intervenite ulterior incheierii politei de asigurare, tine loc de punere in intarziere.
  • dupa producerea evenimentului asigurat, asiguratorul are dreptul de a reduce despagubirea cuvenita proportional cu raportul dintre primele achitate (platite) si cele care ar fi trebuit platite (conform tarifului de prima al asiguratorului) fata de conditiile reale de risc.
 • Cu exceptia unei precizari diferite, mentionata expres de catre asigurator in polita de asigurare, interesul asigurabil este considerat cel al persoanei asigurate, chiar daca polita de asigurare a fost incheiata de un contractant, altul decat asiguratul. De asemenea, contractantul va trebui sa respecte obligatiile care deriva din polita de asigurare, in afara celor care prin natura lor nu pot fi respectate decat de catre asigurat.
 • Daca interesul asigurabil nu exista, polita de asigurare, eventual incheiata, este nula de drept si nu poate produce niciun fel de efecte juridice, iar asiguratorul are dreptul de a retine primele de asigurare incasate in cazul in care contractantul a actionat cu rea-credinta.
 • Daca interesul este diferit va trebui declarat acest fapt in scris, in mod explicit, inainte de incheierea politei, acesta constituind o imprejurare esentiala privind riscul, deoarece este avut in vedere la stabilirea primei de asigurare si a conditiilor de preluare in asigurare.
 • Raspunderea asiguratorului:
  • incepe, de regula:
   • la ora 00.00 a primei zile din perioada de asigurare inscrisa in polita (sau in eventualele suplimente de asigurare), dar nu mai devreme de ora 00.00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima de asigurare / rata I de prima;
   • in cazul politelor de grup incheiate cu persoane juridice pentru angajatii acestora:
    • la data incheierii politei - pentru personalul angajat cu contract de munca;
    • la data angajarii - pentru personalul angajat ulterior incheierii politei de asigurare;
  • inceteaza:
   • la ora 24.00 a ultimei zile din perioada de asigurare inscrisa in polita;
   • la data rezilierii / denuntarii unilaterale / incetarii cu acordul partilor;
   • prin consumarea totala a sumei asigurate / limitei de despagubire, ca urmare a efectuarii platii indemnizatiilor de despagubire de catre asigurator;
   • in cazul politelor de grup incheiate cu persoane juridice pentru angajatii acestora - la data incetarii raporturilor de munca / colaborare, din orice motiv intre asigurat si contractant ori la data pensionarii, indiferent de motiv (limita de varsta, anticipat, boala, invaliditate, etc.).
Perioada Asigurata: 

             Polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - PROTECTOR MEDICA de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. poate fi incheiata pe o perioada de un an.

             Polita de asigurare are valabilitate temporala 24 de ore din 24, atat in cazul politelor individuale, cat si in cazul politelor de grup si acopera urmarile accidentelor suferite de catre asigurat in perioada de valabilitate a politei, accidente produse astfel:

 • in exercitarea profesiei / ocupatiei profesionale declarate;
 • in desfasurarea oricarei alte activitati normale, care nu are caracter profesional;
 • in timpul indeplinirii atributiilor / obligatiilor de serviciu;
 • in timpul si pe traseul normal al deplasarii angajatului asigurat de la domiciliul (permanent sau flotant) la locul de desfasurare al activitatii si invers, cu conditia ca deplasarea sa se efectueze fara abateri de la traseul normal;
 • in timpul deplasarii angajatului asigurat de la sediul angajatorului sau la orice alt loc de munca organizat de acesta, in scopul indeplinirii indatoririlor de serviciu si pe durata si traseul normal de deplasare.
Teritorialitate: 

              Polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - PROTECTOR MEDICA de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. isi exercita acoperirea numai pentru accidentele survenite pe teritoriul Romaniei. In schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, asiguratorul poate extinde acoperirea si in Europa.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - PROTECTOR MEDICA de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. poate sa fie:

 • persoana fizica, avand, la data incheierii politei de asigurare, varsta cuprinsa intre:
  • 3 – 64 ani (inclusiv) – in cazul politelor individuale;
  • 18 – 64 ani (inclusiv) – in cazul politelor de grup;

               Contractant este persoana juridica care incheie polita de asigurare pentru grupul de asigurati si care are obligatia de plata a primei de asigurare catre asigurator.

               Beneficiar al asigurarii este asiguratul si / sau coasiguratii mentionati in polita de asigurare.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Suma asigurata este stabilita in Euro.

              Suma asigurata este cea mentionata in polita de asigurare si este stabilita ca suma unica pentru deces si invaliditate permanenta.

              Prin plata unei indemnizatii in urma producerii unui eveniment asigurat suma asigurata stabilita pentru invaliditate permanenta se micsoreaza, cu incepere de la data producerii evenimentului asigurat, pentru restul perioadei asigurate, cu suma cuvenita drept indemnizatie, asigurarea continuand cu suma ramasa, fara ca aceasta sa afecteze prima de asigurare stabilita.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare:

 • se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.
 • se stabileste in aceeasi moneda in care s-a stabilit suma asigurata (moneda politei de asigurare este Euro), plata putand fi efectuata fie in Lei la cursul de schimb B.N.R. valabil la data efectuarii platii, fie in moneda politei;
 • se plateste anticipat si integral pentru intreaga perioada asigurata sau in rate, in cuantumul si pana la datele scadente precizate in polita;
 • in cazul in care se convine ca prima de asigurare sa fie platita in rate, rata intai de prima se achita la incheierea politei de asigurare, iar urmatoarele rate se achita in cuantumul si pana la scadentele mentionate in polita;
 • in caz de neplata la scadenta a unei rate (ulterioare celei dintai), asiguratul / contractantul poate plati rata restanta intr-o perioada de gratie de 15 zile calendaristice, incepand cu ziua urmatoare datei scadentei ratei respective, mentionate in polita. In aceasta perioada de gratie asiguratorul acopera riscurile precizate in polita de asigurare;
 • daca asiguratul / contractantul nu plateste rata de prima restanta in termenul de gratie acordat, polita de asigurare se reziliaza de plin drept fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau orice alta formalitate prealabila, fara interventia vreunei instante judecatoresti si fara restituirea primelor de asigurare platite. Prevederile contractuale se vor aplica in continuare in legatura cu solutionarea daunelor produse in perioada in care asigurarea a fost in vigoare.

                 Regularizarea primei de asigurare:

 • in cazul politelor de grup incheiate cu persoane juridice pentru angajatii acestora, cu stabilirea in polita a numar mediu / maxim de angajati, contractantul are obligatia de a transmite asiguratorului, in termen de 10 zile de la sfarsitul perioadei de raportare (stabilita de parti la incheierea politei de asigurare), o notificare scrisa cu privire la numarul mediu / maxim efectiv de angajati;
 • prima de asigurare se va regulariza pe baza acestor notificari transmise de contractant cu privire la numarul mediu / maxim efectiv de angajati;
 • daca prima de asigurare rezultata, aferenta perioadei raportate, este mai mare decat prima de asigurare achitata, asiguratul va plati diferenta dintre acestea in termen de 5 zile de la primirea decontului de regularizare emis de asigurator, iar daca este mai mica, diferenta incasata in plus va fi returnata asiguratului.

                  In cazul in care asiguratul sufera un accident, dupa achitarea primei de asigurare, insa inainte de inceperea raspunderii asiguratorului, prima de asigurare se restituie asiguratului daca este in viata, iar in caz contrar beneficiarului sau in lipsa acestuia, mostenitorilor legali sau testamentari, dupa caz.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - PROTECTOR MEDICA de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - PROTECTOR MEDICA de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. sunt:

 • Decesul si / sau Invaliditatea permanenta survenite numai ca urmare a unui accident survenit in perioada de valabilitate a politei de asigurare si produs de:
  • Explozie, prabusire / alunecare de teren, Trasnet, actiunea curentului electric;
  • lovire, cadere, alunecare, intepare, taiere, arsuri, inec;
  • urmarile ingerarii accidentale de substante toxice, asfixiere subita produsa de emanatii de gaze / vapori;
  • accidente ca urmare a circulatiei mijloacelor de transport;
  • accidente provocate de functionarea masinilor, aparatelor, utilajelor, uneltelor;
  • urmarile imediate ale efortului fizic excesiv si subit impus de forta majora;
  • consecintele insolatiei, efectele expunerii prelungite la caldura si frig, de la care asiguratul nu s-a putut sustrage din cauza unui accident acoperit in baza politei de asigurare;
  • atac din partea altei persoane, inclusiv daca atacul a avut loc prin folosirea armelor.
Riscuri Excluse: 

               riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - PROTECTOR MEDICA de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. sunt:

 • Nu sunt cuprinse in asigurare si nu se acorda indemnizatii pentru (inclusiv daca riscurile asigurate s-au produs ca urmare a ori au fost favorizate / agravate de):
  • orice boala, inclusiv a celor profesionale (cu exceptia cazului in care bolile profesionale sunt acoperite corespunzator celor precizate in polita / polita de asigurare), afectiuni psihice, stari patologice cronice si / sau acute, incidente si efecte accidentale ale tratamentelor medicale;
  • urmarile bolilor transmisibile prin atacul animalelor (cu exceptia turbarii) sau prin intepatura insectelor; urmarile bolilor infectioase sau virale (malaria, tifosul exantematic, hepatita, SIDA etc.), cu exceptia tetanosului;
  • sinucidere, auto-mutilare, otravire sau tentativele de comitere a acestora;
  • urmarile iradierii puternice cu o intensitate de cel putin 100 electron-volti (prin raze laser, maser sau ultraviolete produse artificial), cat urmarile normale ale luminii, temperaturii sau starii vremii;
  • consecintele expunerii prelungite la razele solare, la temperaturi extreme si la conditii meteorologice nefavorabile, cu exceptia situatiilor pe care asiguratul nu le-a putut evita din cauza unui accident acoperit in baza politei de asigurare;
  • consecintele infectarii cu boli cu transmitere sexuala, cu virusul HIV, respectiv SIDA;
  • expunere deliberata la riscuri exceptionale (cu exceptia incercarii de a salva viata unui om);
  • savarsirea sau incercarea de savarsire, cu intentie, de catre asigurat / contractant / beneficiar a unor fapte grave, cum ar fi (enumerarea ilustrativa, nu exhaustiva):
  • fapte incriminate de dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice ca infractiuni (de ex. conducerea fara permis legal de conducere, prestarea de activitati fara contract de munca etc.);
  • participarea la acte de terorism sau sabotaj, savarsirea unei infractiuni contra patrimoniului ori contra vietii, integritatii corporale si sanatatii, precum si sustragerea de la urmarirea penala pentru asemenea fapte;
  • consumul / abuzul de alcool, consumul de substante toxice / droguri; abuzul de medicamente; medicamente sau tratamente medicale care nu au fost prescrise de un medic autorizat / unitate medicala recunoscuta; folosirea unor preparate / medicamente sau proceduri terapeutice nerecunoscute din punct de vedere medical si neautorizate de institutii medicale competente si consecintele acestora; tratarea necorespunzatoare a unor afectiuni (daca nu au fost respectate intocmai prescriptiile medicului);
  • participarea asiguratului ca subiect la experimente medicale, studii clinice sau lucrari de cercetare de declarate sau nu ca atare;
  • sarcina, complicatii ale sarcinii, nastere, pierdere de sarcina, avort sau consecintele acestora, tentativa sau intreruperea voluntara de sarcina, tratament contraceptiv sau de sterilizare, investigatii de fertilitate precum si consecintele acestora;
  • investigatii medicale, tratamente medicale, interventii chirurgicale pe care asiguratul le face sau accepta sa fie facute asupra persoanei sale fara legatura cu un accident acoperit prin asigurare;
  • consecintele consumului de medicamente pentru care este contraindicata desfasurarea unor activitati fizice sau intelectuale, inclusiv conducerea autovehiculelor, utilizarea utilajelor etc.;
  • evenimente / accidente produse ca urmare a nerespectarii sau lipsei masurilor de securitate si protectie impuse de specificul activitatii prestate;
  • participarea asiguratului la serviciul militar in orice tara sau autoritate internationala, in perioada de pace sau razboi, orice forma de misiuni militare executate ca membru al fortelor armate, antrenament profesional;
  • accidente produse ca urmare a participarii active a asiguratului la actiuni cu grad mare de risc, cum ar fi: competitii / demonstratii / intreceri / curse / antrenamente cu vehicule aeriene / maritime / terestre; alpinism, planorism, parasutism, parapanta, deltaplan, sporturi extreme, bobsleigh, schi acrobatic, sarituri cu schiurile, skeleton, snorkeling, jet skiing, surfing, snowboarding, sarituri cu coarda elastica, speologie, cascadorie, acrobatie, scufundari acvatice, vanatoare, manipulare voluntara a masinariilor de razboi – in masura in care aceste riscuri nu au fost acceptate in prealabil de asigurator cu precizarea expresa in polita;
  • accidente produse ca urmare a practicarii de catre asigurat a sporturilor de performanta – daca nu s-a convenit altfel intre parti, cu precizarea expresa in polita;
  • evenimentele care au legatura directa sau indirecta cu:
   • razboi (declarat sau nu), razboi civil, invazie sau actiune a unui dusman extern, conflicte armate, insurectie, revolutie, rebeliune, razvratire / rascoala, lovitura de stat, uzurpare a puterii, conspiratie, dictatura militara, lege martiala sau stare de asediu sau orice eveniment sau cauza care determina proclamarea sau mentinerea legii martiale sau a starii de asediu;
   • confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, poprire sau distrugere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau al oricarei autoritati publice;
   • Explozie atomica, radiatii sau infestari / contaminari radioactive, ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile / fusionabile;
   • terorism – asa cum este definit in legea interna sau in conventiile / tratatele internationale, sabotaj;
   • poluare si / sau contaminare de orice fel si din orice cauza, inclusiv orice dauna consecinta si costuri de depoluare / decontaminare etc.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - PROTECTOR MEDICA de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. exista si se pot atasa clauze de asigurare suplimentare, astfel:

ASIGURAREA PENTRU SPITALIZARE DIN ORICE CAUZA (accident SI / SAU IMBOLNAVIRE) “PROTECTOR MEDICA”

 • OBIECTUL ASIGURARII
  • Asiguratorul, acorda indemnizatii de spitalizare asiguratului, in situatia in care acesta, ca urmare a producerii unui accident sau survenirii unei imbolnaviri in perioada de asigurare este internat intr-un spital pentru o perioada de minim 3 zile. Indemnizatia se plateste incepand cu prima zi de spitalizare. Ziua de externare nu este indemnizata.
  • Sunt considerate servicii pentru spitalizare din orice cauza (accident si / sau imbolnavire), serviciile efectuate in regim de spitalizare, conform unei recomandari medicale autorizate, pentru afectiuni cauzate de sau ca urmare a unui accident si / sau a unei imbolnaviri.
  • Nu se vor acorda indemnizatii pentru orice conditie sau manifestare a unei afectiuni cronice diagnosticate, cunoscute sau pentru care a fost prescris tratament inainte de intrarea in valabilitate a politei de asigurare.
 • SUMA ASIGURATA
  • Indemnizatia de spitalizare cuprinde cheltuielile medicale de spitalizare in rezerva privata sau salon normal din spitale publice sau private, pentru: consultatii de diverse specialitati, investigatii medicale, analize de laborator, interventii chirurgicale, medicamente si consumabile furnizate pe perioada spitalizarii.
  • Nu sunt acoperite cheltuielile efectuate pentru recuperare si fizioterapie, tratament psihoterapeutic, sau legate de transplantul de organe si dispozitivele medicale protetice.
  • Indemnizatia de spitalizare se acorda pentru spitalizarile efectuate in cadrul unitatilor medicale din Romania, incepand cu prima zi de spitalizare, astfel:
   • Pentru internare in sistem public:
    • cheltuielile rezultate din factura emisa de unitatea de spitalizare pentru o perioada de maxim 30 zile / an si in limita a 3.000 Eur / an;
    • in cazul unitatilor spitalicesti care nu elibereaza factura aferenta serviciilor medicale prestate, asiguratorul va acorda asiguratului o indemnizatie de 100 Eur / zi de spitalizare, pentru maxim 30 zile / an, in limita a 3.000 Eur / an;
   • Pentru internare in sistem privat - cheltuielile rezultate din factura emisa de unitatea de spitalizare pentru o perioada de maxim 30 zile / an si in limita a 3.000 Eur / an;
  • Pentru afectiunile grave care nu pot fi tratate pe teritoriul Romaniei si pentru care exista recomandare medicala scrisa pentru efectuarea tratamentului intr-o unitate spitaliceasca din Europa, indemnizatia se acorda incepand cu prima zi de spitalizare in strainatate, astfel:
   • Pentru internare in sistem public:
    • cheltuielile rezultate din factura emisa de unitatea de spitalizare pentru o perioada de maxim 10 zile / an si in limita a 5.000 Eur / an;
    • in cazul unitatilor spitalicesti care nu elibereaza factura aferenta serviciilor medicale prestate, asiguratorul va acorda asiguratului o indemnizatie de 500 Eur / zi de spitalizare, pentru maxim 10 zile / an, in limita a 5.000 Eur / an;
   • Pentru internare in sistem privat - cheltuielile rezultate din factura emisa de unitatea de spitalizare pentru o perioada de maxim 10 zile / an si in limita a 5.000 Eur / an.
  • In cazul in care spitalizarea din Romania se continua intr-un spital din Europa, asiguratorul va indemniza cheltuielile aferente spitalizarii in strainatate pana la limita maxima a sumei de 5.000 EUR / an, din care se vor scadea sumele cuvenite aferente spitalizarii pe teritoriul Romaniei si fara a depasi perioada maxima de spitalizare in strainatate de 10 zile.
 • PERIOADA DE ASTEPTARE
  • Perioada de asteptare de la intrarea in vigoare a politei si pana la acordarea serviciilor de spitalizare este de 90 de zile. Perioada de asteptare se aplica numai cazurilor de spitalizare ca urmare a unei imbolnaviri.
  • La reinnoirea politei, incepand cu anul 2 de asigurare, nu se va aplica perioada de asteptare.
 • EXCLUDERI
  • Nu se vor acorda servicii medicale / indemnizatii de spitalizare in legatura cu / constand in:
   • tratarea afectiunilor stomatologice, cu exceptia celor necesare in urma unui accident;
   • avort la cerere, cu exceptia avortului in scop terapeutic, recomandat de medicul specialist dupa producerea unui eveniment asigurat;
   • chirurgie plastica si reparatorie, cu exceptia celor recomandate de catre un medic specialist, pentru remedierea consecintelor unui accident;
   • interventii chirurgicale pentru schimbare de sex;
   • bolile / afectiunile preexistente si bolile cronice;
   • spitalizarea pentru nastere normala / cezariana in scop terapeutic;
   • spitalizarea pentru sarcina, complicatii ale sarcinii, pierderi de sarcina, intreruperi voluntare de sarcina, tratament contraceptiv sau de sterilitate, investigatii de fertilitate si consecintele lor
   • spitalizarea in:
    • unitati destinate ingrijirii batranilor si azile de batrani;
    • unitati destinate ingrijirii persoanelor dependente de alcool / substante psihoactive;
    • unitati / spitale medico sociale, sectii destinate internarii cazurilor sociale a bolnavilor cronici / convalescentilor;
    • institutii de nursing sau de ingrijiri medicale la domiciliu;
    • sanatorii balneare si sectiile de balneofizioterapie;
    • clinici de chirutgie estetica de infrumusetare;
    • sanatorii si preventorii TBC, unitati / sectii de pneumoftiziologie / ftiziologie;
    • scop explorator, controale sau verificari medicale generale, consultatii sau analize medicale necesare pentru emiterea unor certificate, rapoarte precum si elaborarea oricarui tip de document care nu are ca scop diagnosticul si tratamentul unei afectiuni.
 • STABILIREA SI PLATA INDEMNIZATIILOR
  • Indemnizatia de spitalizare ca urmare a unui accident / unei imbolnaviri se acorda cu conditia ca internarea asiguratului in spital sa se fi efectuat in maxim 48 de ore de la data aparitiei accidentului / imbolnavirii, in interiorul perioadei de valabilitate a politei.
  • Indemnizatiile se acorda daca boala cauzatoare a fost diagnosticata sau accidentul s-a produs pentru prima data in perioada in care persoana a avut calitatea de asigurat.
  • Pentru perioada de spitalizare care excede valabilitatea politei, dar care este necesara ca urmare a unui eveniment survenit in perioada de valabilitate a politei si cu admitere in spital in interiorul perioadei de valabilitate a politei, indemnizatia zilnica de spitalizare se va acorda pentru un numar de maxim 3 zile.
  • Plata indemnizatiei se va face la sfarsitul perioadei de spitalizare.
  • La sfarsitul perioadei de spitalizare, asiguratul sau contractantul in numele asiguratului, are obligatia de a depune la asigurator, pe langa documentele solicitate si urmatoarele documente:
   • biletul de iesire din spital, din care sa rezulte ca spitalizarea a avut loc ca urmare a unui eveniment asigurat, sa cuprinda diagnosticul clar al asiguratului si sa fie mentionat tipul afectiunii: cronica sau acuta si procedurile medicale efectuate;
   • la cererea asiguratorului se va prezenta si o copie dupa Foaia de Observatie Clinica Generala a asiguratului sau alte adeverinte medicale;
   • declaratia asiguratului / contractantului privind descrierea detaliata a imprejurarilor in care a avut loc evenimentul asigurat;
   • rezultatele testelor medicale efectuate;
   • documente suplimentare in cazul in care sunt necesare asiguratorului pentru solutionarea dosarului de dauna.
  • Asiguratorul are dreptul sa refuze plata indemnizatiei pentru perioada de spitalizare, daca nu ii sunt puse la dispozitie documentele incheiate de catre organele medicale competente in legatura cu producerea evenimentul asigurat.
  • In plus fata de documentele prevazute in polita de asigurare, pentru solutionarea cererii de despagubire sunt necesare urmatoarele documente:
   • adeverinte medicale privind tratamentele prescrise / efectuate (in traducere legalizata, dupa caz) si evolutia starii de sanatate a asiguratului;
   • retete, chitante fiscale, note de plata, toate in original, privind cheltuielile efectuate, din care sa rezulte ca acestea s-au datorat in exclusivitate producerii evenimentului asigurat;
   • orice alte documente solicitate de asigurator si necesare pentru stabilirea si plata indemnizatiilor.
  • Totalul indemnizatiilor de despagubire nu poate depasi suma asigurata stabilita si mentionata in polita de asigurare.
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - PROTECTOR MEDICA de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. sunt:

 • Asiguratul este obligat atat inaintea intrarii in vigoare a politei de asigurare, cat si in timpul derularii acesteia:
  • sa raspunda corect si exact la intrebarile prevazute in cererea - chestionar de asigurare si sa furnizeze toate informatiile pe care le cunoaste sau ar trebui sa le cunoasca relevante pentru evaluarea riscului;
  • in toate cazurile in care circumstantele privind riscul, astfel cum au fost declarate, se schimba (de ex.: prestarea altei profesiei / ocupatii decat cea declarata la incheierea asigurarii, cresterea sau diminuarea numarului personalului angajat – in cazul politelor de grup, dobandirea unei invaliditati permanente, indiferent de cauza etc.) sa comunice in scris asiguratorului cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 2 zile de la data luarii la cunostinta, furnizand detalii complete, conditiile privind continuarea politei de asigurare urmand a fi agreate de parti;
  • sa comunice in scris catre asigurator orice modificare a datelor de identificare (de ex. adresa de corespondenta);
  • sa ia pe seama sa, potrivit cu imprejurarile, toate masurile de prevenire a producerii accidentelor / evenimentelor asigurate;
  • sa raspunda in scris la solicitarile asiguratorului cu privire la conditiile care influenteaza riscul pe care le cunoaste si sa se conformeze recomandarilor facute de acesta privind masurile de prevenire a accidentelor / evenimentelor asigurate;
  • sa plateasca primele de asigurare in cuantumul si pana la scadentele mentionate in polita.
 • In cazul producerii unui accident / evenimentului asigurat, asiguratul / contractantul este obligat:
  • imediat dupa accident sa se prezinte, in masura in care starea sanatatii ii permite, la o unitate medicala sau la un medic, pentru a fi examinat si sa urmeze tratamentul prescris;
  • sa notifice, in scris, asiguratorul in termen de maximum 2 zile de la producerea sau de la luarea la cunostinta despre producerea accidentului / evenimentului asigurat indicand: persoanele accidentate, locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii; in cazul in care, din motive justificate (vatamari grave, ingrijiri medicale), acest lucru nu este posibil, termenul mentionat se prelungeste pana in momentul incetarii acestor motive;
   • Avizarea se va efectua in mod obligatoriu in scris si se va inregistra doar la sediul legal al asiguratorului asa cum rezulta din polita sau modificarile succesive inscrise conform legii la Registrul Comertului, si prin e-mail la adresa avizari@gothaer.ro, sau pe fax la nr. 021 200 0098.
   • Orice informare transmisa si / sau inregistrata la o alta locatie sau adresa de e-mail / fax, nu este valabila si nu va fi luata in considerare.
  • sa imputerniceasca atat medicul prezent la locul accidentului cat si medicul curant / medicul de familie sa furnizeze toate datele medicale privind boala si tratamentul aplicat, dezlegandu-i de secretul profesional;
  • sa instiinteze imediat organele abilitate cele mai apropiate de locul producerii accidentului / evenimentului asigurat, solicitand intocmirea de documente cu privire la cauzele, imprejurarile si vinovatii in producerea accidentului;
  • sa ia toate masurile, potrivit cu imprejurarile, pentru limitarea sau stoparea consecintelor accidentului;
  • sa se supuna, la cererea asiguratorului, la examinare medicala de catre un medic desemnat de acesta si sa raspunda favorabil convocarilor pentru efectuarea expertizelor medicale;
  • dupa terminarea tratamentului medical, asiguratul trebuie sa se prezinte in maximum un an de la producerea accidentului spre a fi examinat medical de medicul desemnat de asigurator;
  • sa furnizeze toate informatiile si probele documentare solicitate de asigurator si sa permita acestuia sa faca investigatii referitoare la caz in vederea stabilirii indemnizatiilor datorate in baza politei de asigurare.
 • In cazul neindeplinirii oricareia dintre obligatiile de mai sus, asiguratorul este indreptatit sa refuze plata despagubirii.
 • Respectarea si indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor ce revin asiguratului prin polita de asigurare si a recomandarilor asiguratorului, precum si prezumtia ca declaratiile si raspunsurile acestuia in cererea - chestionar si alte documente solicitate de asigurator sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere a asiguratorului.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de ASIGURARE PRIVATA de sanatate - PROTECTOR MEDICA sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Asiguratorul are obligatia sa evalueze urmarile evenimentului asigurat prin reprezentantii sai, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii sai, inclusiv prin experti, daca se convine in acest mod de catre partile implicate.
 • despagubirile se pot stabili pe baza conventiei dintre asigurat, beneficiari si asigurator, iar in caz de neintelegere - prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata de instantele competente din Romania.
 • Stabilirea si plata despagubirilor se fac de catre asigurator pe baza documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul asigurat.
 • Valoarea indemnizatiei nu poate sa depaseasca suma asigurata per persoana pentru fiecare risc asigurat si nici limita de indemnizare per eveniment stabilita in contract – in cazul politelor de grup.
 • Asiguratorul acorda indemnizatia cuvenita pentru urmarile directe si exclusive ale accidentului asigurat conform politei, astfel:
  • in cazul decesului asiguratului, asiguratorul plateste intreaga suma asigurata prevazuta in polita pentru acest risc, inclusiv in cazul in care decesul a survenit in maximum 1 an de la data producerii unui accident acoperit prin asigurare;
  • in cazul invaliditatii permanente suferite de catre asigurat: asiguratorul plateste o suma corespunzatoare gradului de invaliditate stabilit conform scalei de indemnizare pentru invaliditate permanenta. Gradul (procentul) de indemnizare se aplica asupra sumei asigurate unice stabilite pentru deces si invaliditate permanenta, dupa caz.
 • Invaliditatea permanenta se stabileste de catre medicul specialist in medicina legala agreat de catre asigurator.
 • Stabilirea gradului de invaliditate si plata indemnizatiilor se vor face numai dupa terminarea tratamentului, in termen de maxim 1 an de la data accidentului, dar nu mai devreme de 3 luni. In cazul in care invaliditatea permanenta este incontestabila, stabilirea gradului de invaliditate si plata indemnizatiilor se pot face si inainte de terminarea tratamentului.
 • Daca pe baza primei examinari medicale nu se poate stabili gradul definitiv de invaliditate permanenta, se plateste o parte din indemnizatia corespunzatoare gradului minim de invaliditate prezumat. Gradul definitiv de invaliditate se stabileste dupa o a doua examinare, insa nu mai tarziu de 1 an de la data accidentului.
 • Daca inainte de accident asiguratul avea o invaliditate permanenta din orice cauza, la examinarea medicala se stabileste gradul total de invaliditate permanenta (care nu poate fi insa mai mare de 100% si nu poate depasi procentul fixat pentru pierderea anatomica sau functionala totala a fiecarui organ), din care se scade gradul de invaliditate permanenta existent inainte de accident, diferenta reprezentand gradul de invaliditate permanenta ca urmare a accidentului care se ia in considerare la stabilirea indemnizatiei din asigurare.
 • Invaliditatea preexistenta va fi avuta in vedere numai daca urmarile accidentului afecteaza aceleasi organe sau aceasta a contribuit in vreun fel la producerea accidentului.
 • Pentru stabilirea gradului de invaliditate, asiguratul este obligat ca dupa 3 luni de la incheierea tratamentului medical, dar nu mai tarziu de 1 an de la data accidentului, sa se prezinte spre a fi examinat de medicii desemnati de asigurator.
 • Pentru sumele asigurate unice in caz de deces si invaliditate permanenta, indemnizatiile se platesc pentru ambele riscuri, in limita sumei asigurate unice si fara a o depasi.
 • In cazul in care decesul asiguratului intervine dupa ce initial au fost acordate indemnizatii pentru invaliditate permanenta, indemnizatia pentru deces ce va fi platita va fi diminuata cu plata efectuata anterior pentru invaliditate permanenta.
 • In caz de deces sau invaliditate permanenta ca urmare a unui efort fizic excesiv, impus de forta majora, asiguratorul acorda indemnizatia numai daca decesul sau invaliditatea permanenta s-au ivit imediat.
 • Indemnizatia cuvenita se plateste astfel:
  • asiguratului insusi, in cazul invaliditatii permanente;
  • beneficiarului(lor) desemnat(i) sau mostenitorilor legali ai asiguratului, suma asigurata stabilita pentru deces, repartizata in conformitate cu vointa asiguratului sau, in lipsa exprimarii exprese a acesteia sau a unei prevederi legale, in parti egale;
  • daca un beneficiar a produs intentionat decesul asiguratului, indemnizatia se plateste celorlalti beneficiari desemnati sau, in lipsa acestora, mostenitorilor legali sau testamentari.
 • Desemnarea beneficiarilor se poate face, fie la incheierea asigurarii, fie in cursul derularii acesteia, prin declaratia scrisa inaintata catre asigurator.
 • Daca asiguratul nu a dispus altfel, atunci cand sunt mai multi beneficiari desemnati, acestia au drepturi egale asupra sumei asigurate.
 • Indemnizatia va fi platita in aceeasi moneda in care s-a platit prima de asigurare, insa, in toate cazurile, facturile in Lei vor fi platite in Lei. In cazul in care prima de asigurare se plateste in echivalentul in Lei al unei valute, indemnizatia se va calcula la cursul comunicat de BNR pentru valuta respectiva, valabil in ziua producerii evenimentului asigurat.
 • Suma asigurata se plateste independent de sumele cuvenite asiguratului sau beneficiarului din alte polite de asigurare.
 • In cazul in care urmarile evenimentului asigurat au fost agravate din alte cauze decat din riscurile asigurate, despagubirea se stabileste numai pentru acea parte care, dupa constatarile ce se mai pot face cu certitudine, a fost cauzata - fara indoiala - de evenimentul asigurat.
 • Asiguratorul are dreptul de a compensa ratele de prima ce i se datoreaza pana la sfarsitul perioadei de asigurare, prin scaderea acestora din valoarea despagubirilor cuvenite, daca la incheierea asigurarii s-a convenit ca plata primei de asigurare sa se efectueze in rate subanuale.
 • Asiguratorul poate fi exonerat de obligatia de plata a indemnizatiilor de despagubire daca asiguratul refuza sa se prezinte spre a fi examinat si de medici desemnati de catre asigurator, iar in cazul in care starea sanatatii nu-i permite deplasarea, sa accepte examinarea de catre acesti medici, fara vreo cheltuiala pentru asigurat.
 • Asiguratorul poate amana plata indemnizatiilor daca, in legatura cu evenimentul asigurat sau dreptul la incasarea indemnizatiei, s-a deschis impotriva asiguratului o ancheta de catre organele de politie sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei, respectiv a cercetarilor penale.
 • Indemnizatiile se platesc in maximum 15 zile lucratoare de la depunerea intregii documentatii la asigurator, in baza acordului scris al asiguratului asupra sumelor cuvenite, exprimat prin semnarea cererii de despagubire
 • Daca legea nu prevede altfel, despagubirea va fi platita asiguratului / beneficiarilor, dupa caz in termen de maxim 15 zile de la primirea ultimului document solicitat de asigurator in vederea instrumentarii dosarului de dauna, in baza acordului scris al asiguratului asupra sumelor cuvenite, exprimat prin semnarea cererii de despagubire.
 • Dreptul la despagubire apartine asiguratului / beneficiarului, iar contractantul nu poate exercita acest drept, chiar daca este in posesia politei de asigurare, cu exceptia cazului in care este imputernicit in acest sens de catre asigurat.
 • Pentru incasarea indemnizatiilor, persoanele indreptatite trebuie sa depuna la asigurator urmatoarele documente:
  • cerere de despagubire;
  • declaratia asiguratului / contractantului sau beneficiarului, dupa caz, privind producerea evenimentului asigurat / accidentului;
  • polita de asigurare;
  • procesul verbal de constatare a accidentului, eliberat de organele abilitate (politie, pompieri, organe de cercetare a accidentelor de munca, etc.) sau adeverinta medicala eliberata de organul medical care a acordat primul ajutor sau, daca este cazul, declaratia asiguratului, probata cu documente justificative;
  • actul de identitate al solicitantului avand calitatea de beneficiar;
  • dovada platii primei de asigurare;
  • adeverinta de salariat, in cazul politelor de grup incheiate de persoana juridica pentru angajatii proprii;
  • pentru accidentele care conduc la invaliditate permanenta, se solicita si urmatoarele:
   • documentul medical care atesta gradul de invaliditate permanenta posttraumatica;
   • documentele medicale privind tratamentele efectuate si evolutia starii de sanatate a asiguratului;
  • pentru accidentele care conduc la decesul asiguratului se solicita si urmatoarele:
   • certificatul de deces (original si copie);
   • actul oficial care sa probeze legitimitatea solicitantului de a obtine indemnizatia (testament sau certificat de mostenitor in original si copie).
 • Prin plata indemnizatiilor si in limita acestora, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului sau beneficiarului contra tertilor raspunzatori de producerea daunei ori de marirea acesteia (pentru partea din dauna care s-a marit).
 • Asiguratul si / sau beneficiarul raspund fata de asigurator pentru prejudiciile aduse prin acte care ar impiedica exercitarea dreptului de regres impotriva persoanelor raspunzatoare de producerea daunei ori de marirea acesteia (pentru partea de dauna care s-a marit).
 • Creditorii asiguratului nu au dreptul sa urmareasca indemnizatia cuvenita beneficiarului.
 • Prin plata despagubirii se sting orice pretentii ale asiguratului sau, dupa caz, beneficiarului, fata de asigurator in legatura evenimentul produs si urmarile acestuia.
 • Asiguratorul nu este raspunzator, nu acopera si nu acorda despagubiri pentru nicio pretentie care ar constitui o incalcare din partea asiguratorului a oricarei interdictii sau restrictii privind sanctiunile economice sau comerciale nationale si / sau internationale si / sau care rezulta direct sau indirect din aplicarea oricarei sanctiuni, interdictii sau restrictii privind sanctiunile economice sau comerciale nationale si / sau internationale.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 021.200.00.00; 021 200 00 98​

Email: avizari@gothaer.ro

Formular on-line pentru avizare daunehttps: / / www.gothaer.ro / daune / anunta-o-dauna /

Diverse: 
 • De comun acord, partile pot aduce modificari politei de asigurare, modificarile respective intrand in vigoare de la data ce se va conveni in scris, intre parti.
 • Oricare dintre parti poate denunta unilateral polita de asigurare, cu notificare prealabila scrisa transmisa celeilalte parti. Polita de asigurare isi va inceta efectele in termen de 20 de zile de la data comunicarii notificarii.
 • In cazul denuntarii / incetarii inainte de termen sau modificarii politei de asigurare cu acordul partilor, la stabilirea diferentelor de prima de restituit ori de incasat se procedeaza astfel:
  • la incasare: se calculeaza prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirare, in proportie de 1 / 12 din prima anuala, pentru fiecare luna de asigurare;
  • la restituire: asiguratorul retine prima de asigurare aferenta perioadei in care polita a fost in vigoare, in proportie de 1 / 10 din prima anuala, pentru fiecare pentru fiecare luna de asigurare, iar restul se restituie.
 • In toate situatiile de mai sus, orice fractiune de luna de asigurare se considera luna intreaga. Cursul de schimb utilizat este cel comunicat de B.N.R. pentru data incasarii / restituirii.
 • Restituirea se va face doar in cazul in care nu a survenit nici un eveniment asigurat pe polita de asigurare.
 • Asiguratorul este exonerat de la plata indemnizatiei dupa producerea evenimentului asigurat, fara restituirea primelor incasate, in cazul in care asiguratul / beneficiarul a incercat sau incearca sa obtina prin frauda sau tentativa de frauda indemnizatii de la asigurator.
 • Toate comunicarile cu privire la executarea politei de asigurare trebuie efectuate in scris, astfel:
  • cele destinate asiguratorului, prin e-mail la adresa clienti@gothaer.ro sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire la sediul legal al acestuia asa cum rezulta din polita sau modificarile succesive inscrise conform legii la Registrul Comertului;
  • cele adresate asiguratului / contractantului, prin e-mail sau prin curier la adresa de domiciliu / sediu, mentionate in documentatia aferenta politei de asigurare, sau care au fost indicate expres de catre asigurat / contractant, pentru trimiterea comunicarilor, ulterior incheierii politei de asigurare.
 • Daca notificarea / comunicarea nu se poate transmite cu posta / curier intrucat asiguratul si-a schimbat adresa mentionata in polita, fara sa comunice asiguratorului schimbarea acesteia, sau in cazul respingerii sau refuzului asiguratului de a primi notificarea - inclusiv in cazul lipsei de la sediu / domiciliu si / sau al expirarii termenului de pastrare a corespondentei, notificarea se considera primita la data la care se constata imposibilitatea transmiterii acesteia, sau, dupa caz, respingerea sau refuzul de a primi notificarea.
 • Asiguratorul are dreptul sa opuna titularului, beneficiarului ori tertului, care invoca drepturi din polita de asigurare, toate apararile pe care le poate opune asiguratului / contractantului in temeiul politei.
 • Forta majora exonereaza de raspundere partea care, aflata in aceasta situatie, o notifica celeilalte parti in termen de cel mult 5 zile de la aparitia fortei majore si o dovedeste cu inscrisuri oficiale in termen de 30 de zile calendaristice de la aparitia acesteia.