Asigurarea de raspundere civila legala a ANGAJATORULUI fata de proprii ANGAJATI - CERTASIG Asigurare Reasigurare

asigurari certasig angajator angajati vatamari corporale deces accident munca pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, str. Nicolae Caramfil, 61B.

office@certasig.ro

Tel:    021.311.91.04

Fax:   021.311.50.56

               Actuala societate de asigurari CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. a luat fiinta si si-a inceput activitatea in anul 2003 in urma fuziunii dintre compania Fortuna SA si societatea de Asigurare Romano-Canadiana Aroca SA Bucuresti. Din decembrie 2007, compania CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este detinuta majoritar (89%) de Royalton Capital Investors II, un fond european de investitii specializat pe achizitionarea si dezvoltarea companiilor orientate spre segmentul de servicii din cadrul statelor Uniunii Europene, din Europa Centrala si de Est. Printre investitorii Royalton Capital Investors II se afla Alpha Associates, Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (EBRD) si Fondul European de Investitii (EIF). In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria. CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-021-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. ofera clientilor sai polita de raspundere Civila Legala a angajatorului fata de proprii angajati pentru asigurarea raspunderii civile delictuale a angajatorului, in calitate de asigurat, fata de lucratorii sai, avand ca temei faptele ilicite ale angajatorului savarsite din culpa, cu discernamant, produse in timpul procesului de munca sau in indeplinirea obligatiilor de serviciu (inclusiv instruire in cazul practicienilor / ucenicilor) constand in incalcarea obligatiilor pentru care acesta devine raspunzator in baza legislatiei in vigoare la data savarsirii lor.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila Legala a angajatorului fata de proprii angajati de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. il constituie, asigurarea raspunderii civile delictuala a angajatorului, in calitate de asigurat, fata de lucratorii sai, avand ca temei faptele ilicite ale angajatorului savarsite din culpa, cu discernamant, produse in timpul procesului de munca sau in indeplinirea obligatiilor de serviciu (inclusiv instruire in cazul practicienilor / ucenicilor) constand in incalcarea obligatiilor pentru care acesta devine raspunzator in baza legislatiei in vigoare la data savarsirii lor.

               Asiguratorul se obliga sa despagubeasca prejudiciile provocate de angajator lucratorilor sai in timpul perioadei de asigurare, pentru care a fost notificata printr-o sesizare sau o cerere scrisa de despagubire indreptata impotriva asiguratului, in timpul perioadei de asigurare.

               Nu fac obiectul asigurarii si asiguratorul nu este raspunzator in niciun fel, pentru prejudiciile izvorate din faptele ilicite ale asiguratului produse inainte de intrarea in vigoare a politei de asigurare, chiar daca descoperirea acestora s-a produs dupa inceperea valabilitatii politei de asigurare.

               Acoperirea raspunderii civile delictuale a asiguratului se face in baza cererii – chestionar semnata de asigurat / contractant si a oricaror altor date privind riscurile asigurate, pe care asiguratul / contractantul le-a transmis in scris catre asigurator.

               Respectarea riguroasa si indeplinirea intocmai a conditiilor prevazute in polita de asigurare, in masura in care se refera la obligatiile ce ii revin asiguratului / contractantului, precum si prezumtia ca declaratiile si raspunsurile asiguratului / contractantului din cererea - chestionar de asigurare sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere care revine asiguratorului.

               Orice persoana are indatorirea sa nu aduca atingere, prin actiunile ori inactiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. Cel care, avand discernamant, incalca aceasta indatorire raspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat sa le repare integral.

               Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca. In cadrul responsabilitatilor sale, angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare pentru:

 • asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor;
 • prevenirea riscurilor profesionale;
 • informarea si instruirea lucratorilor;
 • asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca.

               Tinand seama de natura activitatilor desfasurate in cadrul institutiei, intreprinderii si / sau unitatii, in vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, angajatorii trebuie sa ia urmatoarele masuri:

 • sa obtina autorizatia de functionare din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca, inainte de inceperea oricarei activitati, conform prevederilor legale;
 • sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca si sa intocmeasca un plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii;
 • sa asigure informarea fiecarei persoane, anterior angajarii in munca, asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire si de protectie necesare;
 • sa stabileasca pentru lucratori, prin fisa postului, atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate;
 • sa elaboreze instructiuni proprii pentru completarea si / sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca aflate in responsabilitatea lor;
 • sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si de protectie stabilit, precum si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin lucratorii desemnati;
 • sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica;
 • sa angajeze numai persoane care, in urma examenului medical si, dupa caz, a testarii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinilor de munca pe care urmeaza sa le execute si sa asigure controlul medical periodic si, dupa caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajarii;
 • sa tina evidenta zonelor cu risc ridicat si specific;
 • sa decida asupra masurilor de protectie care trebuie luate si, dupa caz, asupra echipamentului de protectie care trebuie utilizat;
 • sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor tehnologice;
 • sa tina evidenta accidentelor de munca ce au ca urmare o incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor usoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum si a accidentelor de munca;
 • sa elaboreze, pentru autoritatile competente si in conformitate cu reglementarile legale, rapoarte privind accidentele de munca suferite de lucratorii, sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca in timpul controlului sau al efectuarii cercetarii evenimentelor;
 • sa adopte, in fazele de cercetare, proiectare si executie a constructiilor, echipamentelor si elaborare a tehnologiilor de fabricatie, solutii conforme prevederilor legale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca, prin a caror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si de imbolnavire profesionala a lucratorilor;
 • sa asigure echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor;
 • sa asigure echipamente individuale de protectie;
 • sa acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou, in cazul degradarii sau al pierderii calitatilor de protectie;
 • sa acorde alimentatia de protectie gratuita pentu persoanelor care lucreaza in conditii de munca ce impun acest lucru, precum si materialele igienico - sanitare, daca acestea au fost stabilite prin contractul colectiv de munca si / sau contractul individual de munca;

                Asiguratorul acorda despagubiri inclusiv pentru urmatoarele categorii de accidente de munca, cu conditia ca circumstantele, cauza si culpa in producerea prejudiciului sa fie constatate de catre organele competente prevazute de Legea
securitatii si sanatatii in munca in vigoare la data manifestarii acestora:

 • accidente suferite de persoanele care indeplinesc sarcini de stat sau de interes public, inclusiv in cadrul unor activitati culturale in tara, in timpul si din cauza indeplinirii acestor sarcini;
 • accidente produse in timpul pauzelor de masa luate / desfasurate in locatii special amenajate de catre angajator in acest scop, daca acesta nu se datoreaza culpei exclusive a accidentatului;
 • accidente suferite pe timpul deplasarii de la adresa persoanei fizice la locul de munca si invers, sau de la un loc de munca la altul, pentru indeplinirea unei sarcini de munca, cu conditia ca deplasarea sa fi fost facuta fara abateri nejustificate de la traseul normal (prestabilit), iar transportul sa se fi facut in conditiile prevazute de reglementarile de securitate si sanatate in munca sau de circulatie in vigoare;
 • accidente suferite in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la care este incadrata victima, ori de la orice alt loc de munca organizat de acestea, la o alta persoana juridica sau fizica, pentru indeplinirea sarcinilor de munca, pe durata normala de deplasare, cu conditia ca deplasarea sa fi fost facuta fara abateri nejustificate de la traseul normal (prestabilit), iar transportul sa se fi facut in conditiile prevazute de reglementarile de securitate si sanatate in munca sau de circulatie in vigoare;
 • accidente suferite inainte sau dupa incetarea lucrului, daca victima prelua sau preda uneltele de lucru, utilajele sau materialele (inclusiv pe timpul schimbarii de tura), daca schimba imbracamintea personala, echipamentul individual de protectie sau orice alt echipament pus la dispozitie de angajator, daca se afla in baie ori in spalator sau daca se deplasa de la locul de munca la iesirea din intreprindere sau unitate si invers;
 • accidente suferite de cei care urmeaza cursuri de calificare, recalificare sau perfectionare a pregatirii profesionale, in timpul si din cauza efectuarii activitatilor aferente stagiului de practica;
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila Legala a angajatorului fata de proprii angajati de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea raspunderii civile delictuale a angajatorului, in calitate de asigurat, fata de lucratorii sai, avand ca temei faptele ilicite ale angajatorului savarsite din culpa, cu discernamant, produse in timpul procesului de munca sau in indeplinirea obligatiilor de serviciu (inclusiv instruire in cazul practicienilor / ucenicilor) constand in incalcarea obligatiilor pentru care acesta devine raspunzator in baza legislatiei in vigoare la data savarsirii lor, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica (societate comerciala, institutie publica, asociatie etc., inclusiv subunitatile teritoriale ale acestora lipsite de personalitate juridica: sucursale, reprezentante, agentii, puncte de lucru etc., constituite potrivit
  legislatiei in vigoare din Romania) sau persoana fizica autorizata, care:
  • desfasoara in mod legal o activitatea comerciala, industriala, agro-zootehnica, de prestari de servicii sau alte activitati economice, mentionata in polita de asigurare;
  • angajeaza in vederea desfasurarii activitatii proprii (prin incheierea contractelor individuale de munca, a conventiilor civile, a contractelor de scolarizare si a conventiilor de efectuare a practicii profesionale), salariati care participa la procesul de munca (permanenti, temporari, sezonieri, zilieri), colaboratori, ucenici, practicieni (elevi, studenti), personal detasat, etc.;
  • se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorii sai si are responsabilitatea institutiei, intreprinderii si/sau unitatii;
   • Notiunea de angajator asigurat poate sa cuprinda si directorii, actionarii si/sau asociatii in timp ce actioneaza in aceasta calitate pentru asigurat;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare care contine informatii esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului, avize, autorizatii, licente;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • informatii despre administratori si directori;
 • informatii descriptive despre activitatea desfasurata de asigurat, conditiile de muca, autorizatii;
 • informatii privind numarul si structura personalului angajat;
 • informatii privind sucursalele, agentiile, filialele, punctele de lucru ale asiguratului;
 • istoricul litigiilor cu angajatii;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
 • aria geografica de acoperire: in Romania si / sau in alte tari;
 • perioada asigurata;
 • fransize;
 • optiunea pentru extinderea perioadei de avizare a daunelor;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila Legala a angajatorului fata de proprii angajati de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea raspunderii civile delictuale a angajatorului, in calitate de asigurat, fata de lucratorii sai, avand ca temei faptele ilicite ale angajatorului savarsite din culpa, cu discernamant, produse in timpul procesului de munca sau in indeplinirea obligatiilor de serviciu (inclusiv instruire in cazul practicienilor / ucenicilor) constand in incalcarea obligatiilor pentru care acesta devine raspunzator in baza legislatiei in vigoare la data savarsirii lor, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • prin suspendarea sau anularea autorizatiilor de functionare ale asiguratului;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila Legala a angajatorului fata de proprii angajati de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea raspunderii civile delictuale a angajatorului, in calitate de asigurat, fata de lucratorii sai, avand ca temei faptele ilicite ale angajatorului savarsite din culpa, cu discernamant, produse in timpul procesului de munca sau in indeplinirea obligatiilor de serviciu (inclusiv instruire in cazul practicienilor / ucenicilor) constand in incalcarea obligatiilor pentru care acesta devine raspunzator in baza legislatiei in vigoare la data savarsirii lor, isi exercita acoperirea doar pentru riscurile asigurate intamplate ca urmare a activitatii desfasurate de asigurat exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila Legala a angajatorului fata de proprii angajati de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea raspunderii civile delictuale a angajatorului, in calitate de asigurat, fata de lucratorii sai, avand ca temei faptele ilicite ale angajatorului savarsite din culpa, cu discernamant, produse in timpul procesului de munca sau in indeplinirea obligatiilor de serviciu (inclusiv instruire in cazul practicienilor / ucenicilor) constand in incalcarea obligatiilor pentru care acesta devine raspunzator in baza legislatiei in vigoare la data savarsirii lor, poate sa fie:

 • persoana juridica (societate comerciala, institutie publica, asociatie etc., inclusiv subunitatile teritoriale ale acestora lipsite de personalitate juridica: sucursale, reprezentante, agentii, puncte de lucru etc., constituite potrivit
  legislatiei in vigoare din Romania) sau persoana fizica autorizata, care:
  • desfasoara in mod legal o activitatea comerciala, industriala, agro-zootehnica, de prestari de servicii sau alte activitati economice, mentionata in polita de asigurare;
  • angajeaza in vederea desfasurarii activitatii proprii (prin incheierea contractelor individuale de munca, a conventiilor civile, a contractelor de scolarizare si a conventiilor de efectuare a practicii profesionale), salariati care participa la procesul de munca (permanenti, temporari, sezonieri, zilieri), colaboratori, ucenici, practicieni (elevi, studenti), personal detasat, etc.;
  • se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorii sai si are responsabilitatea institutiei, intreprinderii si/sau unitatii;
   • Notiunea de angajator asigurat poate sa cuprinda si directorii, actionarii si/sau asociatii in timp ce actioneaza in aceasta calitate pentru asigurat;

               Contractant poate fi entitate publica sau privata, parte care se angajeaza juridic in numele angajatorului, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (angajat):

 • totalitatea participantilor la procesul de munca, dupa cum urmeaza:
  • salariati (permanenti, temporari, sezonieri, zilieri) - cu contract individual de munca pentru care angajatorul este la zi cu plata obligatiilor privind asigurarile sociale;
  • colaboratorii - cu conventie civila (contract de colaborare);
  • ucenicii - cu contract de ucenicie;
  • personalul detasat din cadrul grupului de firme din care face parte asiguratul - cu act aditional la contractul de munca prin care se stabilesc conditiile detasarii;
  • persoanele aflate in pregatire practica (elevi, studenti) / practica profesionala (someri) - cu conventie de efectuare a practicii / practicii profesionale;
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Limita raspunderii se stabileste in lei sau in valuta.

              Limita raspunderii se stabileste, in functie de optiunea asiguratului, in una din urmatoarele variante:

 • Limita unica a raspunderii pentru intreaga perioada de asigurare - care reprezinta raspunderea maxima a asiguratorului pentru toate evenimentele asigurate intamplate in perioada de valabilitate a politei de asigurare, indiferent de numarul acestora si de cuantumul despagubirilor solicitate pentru un singur eveniment;
 • O limita maxima a raspunderii prevazuta pentru fiecare eveniment asigurat si o limita agregat pe intreaga perioada asigurata:
  • Limita maxima a raspunderii pe eveniment reprezinta despagubirea maxima pe care asiguratorul o poate acorda pentru toate pagubeie inegistrate in perioada de valabilitate a politei ca urmare a producerii unui singur eveniment asigurat;
  • Limita agregat pe intreaga perioada asigurata reprezinta limita totala a raspunderii asiguratorului obtinuta prin cumularea limitelor maxime stabilite pe fiecare eveniment;
   • Limita raspunderii pe eveniment si limita agregat vor fi mentionate clar atat in polita de asigurare cat si in cererea - chestionar.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramanand neschimbata.

              La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, cu acordul asiguratorului.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila Legala a angajatorului fata de proprii angajati de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea raspunderii civile delictuale a angajatorului, in calitate de asigurat, fata de lucratorii sai, avand ca temei faptele ilicite ale angajatorului savarsite din culpa, cu discernamant, produse in timpul procesului de munca sau in indeplinirea obligatiilor de serviciu (inclusiv instruire in cazul practicienilor / ucenicilor) constand in incalcarea obligatiilor pentru care acesta devine raspunzator in baza legislatiei in vigoare la data savarsirii lor, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Legala a angajatorului fata de proprii angajati de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea raspunderii civile delictuale a angajatorului, in calitate de asigurat, fata de lucratorii sai, avand ca temei faptele ilicite ale angajatorului savarsite din culpa, cu discernamant, produse in timpul procesului de munca sau in indeplinirea obligatiilor de serviciu (inclusiv instruire in cazul practicienilor / ucenicilor) constand in incalcarea obligatiilor pentru care acesta devine raspunzator in baza legislatiei in vigoare la data savarsirii lor, sunt:

 • Obligatia de reparare a daunelor materiale ca urmare a distrugerii, avarierii sau degradarii bunurilor apartinand lucratorilor sai;
 • Obligatia de reparare a prejudiciilor rezultate din vatamari corporale;
 • Obligatia de reparare a prejudiciilor cauzate ca urmare a decesului;
 • Asiguratorul acopera de asemenea si:
  • cheltuielile pentru repararea prejudiciilor produse prin pierderea, distrugerea sau deteriorarea documentelor originale predate de catre lucratori angajatorului in vederea exercitarii activitatii specifice a acestuia (ex : buletine / carti de identitate, pasapoarte, certificate de nastere, analize, certificate de concediii medicale etc.). Pierderea, distrugerea sau deteriorarea acestor documente trebuie probata, iar costul pentru reconstituirea, refacerea sau inlocuirea acestor documente va fi suportat de asigurator in limita a 10% din suma asigurata pe eveniment, pe baza documentelor justificative (facturi, chitante) originale.
  • cheltuielile de limitare sau diminuare a pagubelor, dar numai in masura in care acestea se dovedesc a fi justificate si fara ca ele sa depaseasca, singure sau impreuna cu despagubirea si eventuale cheltuieli de judecata, limitele de despagubire stabilite prin polita de asigurare.
 • Asiguratorul acorda despagubiri si pentru urmatoarele tipuri de cheltuieli de judecata indemnizabile in cadrul limitei maxime de despagubire a politei:
  • Cheltuieli de judecata rezonabile facute de asigurat in procesul civil, daca asiguratul a fost obligat la desdaunare;
  • Cheltuieli de judecata rezonabile facute de persoana pagubita in vedere obligarii asiguratului la plata despagubirii, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila la plata acestora.
 • In cadrul a 25% din limita raspunderii inscrisa in polita de asigurare si fara a se putea depasi aceasta limita impreuna cu celelalte despagubiri, asiguratorul poate acorda si despagubiri reprezentand daune morale, dar numai daca acestea au fost stabilite pe cale judecatoreasca.
 • Asiguratorul va acorda despagubiri pentru prejudiciile pe care asiguratul este obligat sa le repare, produse tertelor persoane:
  • din culpa proprie, prin fapta ilicita a asiguratului;
  • prin fapta minorului sau a celui pus sub interdictie, pentru care asiguratul este raspunzator conform legii;
  • de animalele sau de lucrurile mobile aflate in paza juridica sau materiala a asiguratului;
  • prin ruina edificiului (imobilului) al carui proprietar este asiguratul;
 • Pentru ca asiguratorul sa acorde despagubiri in baza politei de asigurare, este necesar sa fie intrunite cumulativ urmatoarele conditii:
  • Sa existe un prejudiciu material produs unui lucrator al asiguratului, savarsit printr-o fapta ilicita a angajatorului;
  • Prejudiciul sa fie cert atat ca existenta cat si ca intindere, nereparat, personal si direct;
  • Fapta ilicita sa fie savarsita din culpa asiguratului sau a persoanelor ori lucrurilor pentru care acesta raspunde legal;
  • Intre fapta ilicita si prejudiciu sa existe un raport de cauzalitate;
  • Fapta ilicita sa fie savarsita in perioada de valabilitate a politei, iar prejudiciul sa se manifeste in perioada de asigurare sau in cel mult sase luni de la incheierea acesteia;
  • Solicitarile de despagubire sa fie introduse in termenul legal de prescriptie.
 • Cauze exoneratoare de raspundere, prevazute de lege:
  • Raspunderea asiguratului este inlaturata atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit. Forta majora este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.
  • Fapta victimei insesi si fapta tertului inlatura raspunderea asiguratului, chiar daca nu au caracteristicile fortei majore, ci doar pe cele ale cazului fortuit.
  • Cel care cauzeaza un prejudiciu prin chiar exercitiul drepturilor sale nu este obligat sa il repare, cu exceptia cazului in care dreptul este exercitat abuziv.
  • Victima nu poate obtine repararea prejudiciului cauzat de asiguratul care i-a acordat ajutor in mod dezinteresat sau de lucrul, animalul ori edificiul de care s-a folosit cu titlu gratuit, decat daca dovedeste intentia sau culpa grava a celui care, potrivit legii, ar fi fost chemat sa raspunda.
  • Nu datoreaza despagubire cel care, fiind in legitima aparare, a cauzat agresorului un prejudiciu.
  • Cel care a cauzat un prejudiciu nu este raspunzator daca in momentul in care a savarsit fapta pagubitoare se afla intr-o stare, chiar vremelnica, de tulburare a mintii care l-a pus in neputinta de a-si da seama de urmarile faptei sale. Cu toate acestea, cel care a cauzat prejudiciul este raspunzator, daca starea vremelnica de tulburare a mintii a fost provocata de el insusi, prin betia produsa de alcool, de stupefiante sau de alte substante.
  • Parintii sau, dupa caz, tutorii, nu raspund pentru fapta minorului daca probeaza ca aceasta constituie urmarea unei alte cauze decat modul in care si-au indeplinit indatoririle decurgand din exercitiul autoritatii parintesti. De asemenea, parintii ori tutorii nu raspund daca fac dovada ca sunt indeplinite cerintele raspunderii persoanei care avea obligatia de supraveghere a minorului.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Legala a angajatorului fata de proprii angajati de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea raspunderii civile delictuale a angajatorului, in calitate de asigurat, fata de lucratorii sai, avand ca temei faptele ilicite ale angajatorului savarsite din culpa, cu discernamant, produse in timpul procesului de munca sau in indeplinirea obligatiilor de serviciu (inclusiv instruire in cazul practicienilor / ucenicilor) constand in incalcarea obligatiilor pentru care acesta devine raspunzator in baza legislatiei in vigoare la data savarsirii lor, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru pretentiile formulate in legatura cu:
  • prejudicii ce decurg din alte contracte incheiate cu asiguratul, decat cele de munca, contracte de colaborare sau ucenicie ori conventii de efectuare a practicii / practicii profesionale conform legislatiei in vigoare, sau provocate altor persoane decat cele definite ca lucratori;
  • daune sau vatamari corporale ori deces provocate unui lucrator in mod intentionat de asigurat, persoanele pentru care acesta raspunde legal, sau persoanele din conducerea asiguratului, si nici pentru daune provenind din indiferenta deliberata, constienta si intentionata a conducerii administrative sau tehnice a asiguratului de a lua toate masurile rezonabile pentru a le preveni (culpa grava);
  • ca urmare a pretentiilor formulate de:
   • asigurat, pentru propriile sale vatamari sau pentru pagube produse propriilor bunuri ori bunurilor inchiriate sau imprumutate si aflate in grija, custodia sau controlul asiguratului;
   • sotul / sotia, rudele si afinii asiguratului;
   • persoanele aflate in intretinerea asiguratului;
  • pretentii de despagubire formulate pentru daune produse ca urmare a comiterii unei infractiuni;
  • amenzi de orice fel, penalitati, dobanzi, cheltuieli de judecata la plata carora ar fi obligat prin hotarare penala asiguratul, persoanele pentru care acesta raspunde legal, incusiv persoanele din conducerea acestuia, si nici pentru cheltuieli de executare silita a hotararilor privind plata despagubirilor;
  • pretentii de despagubiri decurgand din raspunderea civila a producatorului, raspunderi civile profesionale, raspunderi ale prestatorilor de servicii, raspunderea administratorilor si a directorilor executivi;
  • daune provocate de asigurat, persoanele pentru care acesta raspunde legal, inclusiv persoanele din conducerea asiguratului, in timp ce acestia se aflau sub influenta bauturilor alcoolice, drogurilor, narcoticelor sau substantelor halucinogene interzise de lege, ingerate in mod voluntar;
  • salarii, pensii, retributii ori altfel de remuneratii, tratamente medicale si ajutoare sociale, in cazul incapacitatii de munca pe care persoanele vatamate le incaseaza potrivit sistemului de asigurari sociale si de sanatate din Romania;
  • pretentiile formulate de un lucrator al asiguratului constand in incalcarea dreptului la proprietate intelectuala, sau pentru pagubele aduse unor inscrisuri de valoare, documente, carti, acte, manuscrise, bijuterii, obiecte de platina, aur sau argint, marci postale, colectii, picturi, sculpturi, tesaturi sau orice alt obiect cu valoare artistica, stiintifica sau istorica, precum si pentru pagubele rezultand din disparitia sau distrugerea banilor;
  • daune produse de sau in legatura cu intreruperea activitatii mentionate in polita de asigurare si / sau in cererea – chestionar, ca urmare a unor evenimente asigurabile printr-o polita de asigurare a patrimoniului (Cladiri, utilaje, stocuri, echipamente) pentru riscul de Incendiu si alte pericole asociate si / sau riscul de Avarii accidentale;
  • vatamari corporale cauzate de transmiterea unor boli de catre asigurat sau prejudicii cauzate de imbolnavirea animalelor care apartin asiguratului;
  • prejudicii provocate de campurile electromagnetice generate de producerea si / sau distribuirea de energie, telecomunicatii, inclusiv telefonie mobila, producerea sau distributia de aparatura utilizata in telecomunicatii mobile, medicina nucleara sau alte echipamente care utilizeaza sau produc radiatii;
  • prejudicii cauzate direct sau indirect de sau prin efectul de poluare a aerului, solului sau subsolului, indiferent de cauzele care il genereaza, precum si de indepartarea, reducerea sau curatarea substantelor infiltrate, poluante sau contaminante;
  • prejudicii sau daune cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinta a razboiului, invaziei, actiunii unui dusman extern, ostilitatilor (indiferent daca a fost declarat razboi sau nu), razboiului civil, rebeliuni, revolutiei, conspiratiei, insurectiei, rascoalei, razvratiri militare cu sau fara uzurparea puterii, legii martiale, actelor persoanelor rauvoitoare care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, confiscari, nationalizari, exproprieri, sechestrari, rechizitionari, distrugeri sau avarieri din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice, grevei, grevei patronale, revoltei, tulburarilor civile, actelor teroriste ori sabotajului, actelor de Vandalism;
  • pretentii referitoare la daunele de care raspunde asiguratul in legatura cu:
   • Orice vehicul (inclusiv remorca trasa de acesta), proprietate a asiguratului, imprumutat, inchiriat sau condus de acesta, de persoanele pentru care raspunde, inclusiv de prepusii asiguratului, autorizat sa circule pe drumurile publice sau pentru care este prevazuta prin lege obligativitatea incheierii asigurarii;
   • Orice ambarcatiune, nava, planor, avion sau alt mijloc de transport, proprietate a asiguratului, imprumutat, inchiriat, condus sau pilotat de acesta, de persoanele pentru care raspunde, inclusiv de prepusii asiguratului;
   • Incarcarea sau descarcarea mijloacelor de transport mai sus mentionate;
   • Activitati de sau care au legatura cu:
    • industria extractiva si miniera
    • constructii tuneluri si excavatii
    • Demolari – daca nu sunt urmate de o activitate de constructii
    • Industrie petrochimica si petroliera, gaze naturale, inclusiv activitatile desfasurate off-shore;
    • Utilitati publice
    • Linii maritime – tot ce este in legatura cu personalul navigant, constructia si reparatia de nave;
    • Linii aeriene - tot ceea ce sete legat de riscul de zbor;
    • Lucrul la cariere, daca in activitate se utilizeaza explozibil;
    • Productia artizanala sau industriala, depozitarea,umplerea / incarcarea, descompunerea, ori transportul de:
     • artificii, munitie, cartuse, sigurante, pulberi, nitr-glicerina si orice tip de explozibil;
     • recipienti sub presiune cu aer si / sau gaze;
     • butan, metan, propan si orice alt tip de gaz lichefiat
    • Raspunderea ce apare din utilizarea, instalarea sau indepartarea azbestului.
  • prejudicii derivate din proprietatea imobilului, altele decat cele cuprinse in raspunderea civila delictuala nascuta din ruina edificiului, precum: cele produse de revarsari ale apei, de refularea canalelor de scurgere, precum si cele cauzate din umiditate, picurare si in general de insalubritatea localurilor, de lucrarile de intretinere, extindere, supraetajare, reabilitare, consolidare, restaurare sau demolare, si in general orice fel de lucrari de constructii-montaj.
  • prejudicii cauzate de azbest, inclusiv de substante sau produse ce contin azbest, siliciu sau bioxid de siliciu, mucegai, ciuperci (fungus), bacterii;
  • prejudicii datorate bolilor profesionale precum si intoxicatia acuta profesionala;
  • prejudicii ce decurg din neexecutarea, executarea cu intarziere sau executarea necorespunzatoare a unui raport contractual;
  • evenimentele produse inainte de intrarea in vigoare a contractului de asigurare, chiar daca descoperirea acestora sau legatura de cauzalitate cu faptele / actele asiguratului s-a realizat dupa incheierea asigurarii;
  • prejudicii datorate evenimentelor care nu sunt in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu;
  • pretentii de despagubiri decurgand din urmatoarele categorii de accidente de munca:
   • accidente suferite de persoane aflate in vizita in institutie, intreprindere si / sau unitate, cu permisiunea angajatorului;
   • accidente suferite de persoanele care indeplinesc sarcini de serviciu in afara granitelor tarii, in timpul si din cauza indeplinirii acestor sarcini;
   • accidente survenite in cadrul activitatilor sportive, chiar organizate de angajator, in timpul si din cauza indeplinirii acestor activitati;
   • accidente suferite de lucratori, ca urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa (inclusiv pentru salvarea de vieti omenesti, prevenirea ori inlaturarea unui pericol care ameninta avutul public si privat);
   • accidentele de traseu, daca deplasarea nu s-a facut in timpul si pe traseul normal de la domiciliul lucratorului la locul de munca organizat de angajator si invers;
   • accidentele determinat de fenomene sau calamitati naturale, cum ar fi furtuna, viscol, cutremur, inundatie, Trasnet (electrocutare), chiar daca victima se afla in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu;
   • accidentele suferit de un lucrator aflat in indeplinirea atributiilor de serviciu, ca urmare a unei agresiuni de orice fel din partea oricui.
  • pretentii de despagubiri pentru daune morale rezultate din:
   • aplicarea de sanctini disciplinare, inclusiv retrogradarea ori suspendarea din functie;
   • diminuarii salariului;
   • refuzului promovarii in functie;
   • concedierii, indiferent de motivul invocat;
   • faptul ca salariatul, fara sa fie concediat, este impiedicat de a munci;
   • neluarii de masuri corespunzatoare pentru asigurarea si paza imbracamintei personalului care foloseste echipament de lucru, sau de protectie;
   • faptul ca asiguratul nu inmaneaza salariatului sau fostului salariat, in conditiile prevazute de Codul muncii, adeverinta care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, vechimea in munca, functie sau specialitate, urmata de imposibilitatea celui in cauza de a se incadra la un alt angajator datorita acestui fapt;
  • Asiguratorul nu acorda despagubi pentru:
   • pierderi financiare de consecinta (indirecte) („Consequential losses”);
   • pierderi financiare pure („Pure Financial Losses”);
   • daune cu caracter punitiv („Punitive Damage”).
  • Asiguratorul nu acorda indemnizatii nici pentru pretentiile formulate de un lucrator al asiguratulului care isi desfasoara activitatea in domeniul nuclear / fizica atomica.
  • Raspunderea civila a asiguratului nu este angajata si asiguratorul nu acorda despagubiri nici in cazurile exoneratoare de raspundere prevazute de lege.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila Legala a angajatorului fata de proprii angajati de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea raspunderii civile delictuale a angajatorului, in calitate de asigurat, fata de lucratorii sai, avand ca temei faptele ilicite ale angajatorului savarsite din culpa, cu discernamant, produse in timpul procesului de munca sau in indeplinirea obligatiilor de serviciu (inclusiv instruire in cazul practicienilor / ucenicilor) constand in incalcarea obligatiilor pentru care acesta devine raspunzator in baza legislatiei in vigoare la data savarsirii lor, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila Legala a angajatorului fata de proprii angajati de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea raspunderii civile delictuale a angajatorului, in calitate de asigurat, fata de lucratorii sai, avand ca temei faptele ilicite ale angajatorului savarsite din culpa, cu discernamant, produse in timpul procesului de munca sau in indeplinirea obligatiilor de serviciu (inclusiv instruire in cazul practicienilor / ucenicilor) constand in incalcarea obligatiilor pentru care acesta devine raspunzator in baza legislatiei in vigoare la data savarsirii lor, sunt:

 • Sa puna la dispozitia asiguratorului (prin completarea cererii – chestionar ) toate elementele esentiale si toate datele relevante pentru evaluarea si determinarea riscului;
 • Sa elaboreze si sa aiba afisate instructiuni proprii de protectie a muncii pentru angajati si de protectie pentru vizitatori, specifice activitatilor desfasurate si spatiilor in care se desfasoara acestea;
 • Sa-si indeplineasca cu diligenta obligatiile contractuale si legale in vederea evitarii situatiilor care ar putea declansa raspunderea sa civila;
 • Sa informeze asiguratorului despre incheierea unei asigurari cu un alt asigurator pentru acelasi risc;
 • Sa-si achite obligatiile de plata a primei de asigurare in cuantumul si la datele stabilite prin polita de asigurare;
 • Asiguratul are obligatia sa permita reprezentantilor asiguratorului sa efectueze orice fel de verificari necesare evaluarii riscului, atat pe perioada de derulare a politei cat si pe parcursul lichidarii unei daune;
 • Sa ofere asiguratorului orice informatii despre care ia la cunostinta si care ar putea fi utile lichidarii unei daune, atat din proprie initiativa cat si la solicitarea asiguratorului;
 • Sa acorde tot sprijinul necesar asiguratorului in cadrul unui litigiu daca asiguratorul a fost chemat in judecata in legatura cu o dauna produsa de asigurat, pe tot parcursul, atat in faza procesuala cat si in orice proceduri adiacente sau alternative de solutionare a litigiului privind dauna produsa, fara sa pretinda sau sa aiba drept la plata sau la despagubire pentru aceste activitati;
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila Legala a angajatorului fata de proprii angajati pentru asigurarea raspunderii civile delictuale a angajatorului, in calitate de asigurat, fata de lucratorii sai, avand ca temei faptele ilicite ale angajatorului savarsite din culpa, cu discernamant, produse in timpul procesului de munca sau in indeplinirea obligatiilor de serviciu (inclusiv instruire in cazul practicienilor / ucenicilor) constand in incalcarea obligatiilor pentru care acesta devine raspunzator in baza legislatiei in vigoare la data savarsirii lor, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • In cazul producerii unui eveniment asigurat, asiguratul are obligatia sa avizeze asiguratorul despre producerea daunei. Avizarea se va face in conditiile si urmand procedura prevazuta. In plus, asiguratul mai are si urmatoarele obligatii:
  • Sa instiinteze imediat organele abilitate, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat;
  • Sa puna la dispozitia asiguratorului:
   • Documentele emise de organele care au protocolat cazul;
   • Cererile cuprinzand pretentiile de despagubire ale persoanelor pagubite;
  • Sa permita reprezentantilor asiguratorului sa faca investigatiile necesare pentru determinarea cauzelor si marimii pagubelor;
  • Sa pastreze nemodificate orice documente sau inregistrari de orice natura, care au cauzat ori au inlesnit sau care sunt in orice fel in legatura cu evenimentul asigurat;
  • Sa nu recunoasca nicio raspundere si sa nu faca nicio promisiune sau plata catre terti, fara acordul anterior si scris al asiguratorului;
  • Sa se apere in proces, tinand cont de eventualele recomandari facute de asigurator;
  • Sa comunice asiguratorului numele tuturor celorlalti asiguratori cu care a incheiat polite de asigurare pentru aceleasi riscuri acoperite prin polita de asigurare;
   • in caz de neindeplinire a oricareia din obligatiile mentionate anterior, asiguratorului are dreptul sa refuze plata despagubirii, in masura in care din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si marimea daunei, ori nu ar putea exercita dreptul de regres prevazut de lege.
 • Constatarea si evaluarea daunelor se face conform dispozitiilor politei.
 • Cuantumul despagubirii se stabileste pe baza evaluarii daunelor si stabilirii cu certitudine a raspunderii civile a asiguratului. Evaluarea daunelor si stabilirea raspunderii asiguratului se poate face pe baza documentelor probatoare emise de organele competente sau in lipsa acestora a oricaror mijloace legale de proba, prin intelegerea reciproca dintre asigurat si persoana pagubita facuta cu acceptul prealabil al asiguratorului, sau pe baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
 • In cazul intelegerii realizate cu acceptul prealabil al asiguratorului intre asigurat si persoana pagubita, intelegerea se va incheia in fata organelor specializate ale asiguratorului, va fi semnata de toate partile, si va trebui sa includa obligatoriu declaratiile irevocabile ale asiguratului si ale persoanei pagubite ca prin primirea despagubirii nu mai au nici o alta pretentie fata de asigurator.
 • In cazul in care producerea unui eveniment asigurat se datoreaza actiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, asiguratorul acorda despagubiri conform procentului de culpa al asiguratului rezultat din documentele emise de organele competente si / sau declaratii de martori ori din hotararea pronuntata de instanta de judecata
 • In situatiile de culpa comuna, masura raspunderii fiecarei persoane vinovate de producerea evenimentelor asigurate va fi cea rezultata din actele emise de organele competente. In cazul in care din aceste acte nu rezulta masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale in raport cu numarul partilor implicate in producerea evenimentului asigurat.
 • In cazul in care persoana pagubita a contribuit din culpa la producerea evenimentului asigurat sau la marirea daunei, asiguratul va fi tinut raspunzator numai pentru partea din dauna pe care a produs-o.
 • despagubirile nu pot fi stabilite pe baza intelegerii dintre asigurat, persoanele pagubite si asigurator, in cazul in care:
  • se formuleaza pretentii de despagubiri ce se cuvin sub forma de prestatii banesti periodice ;
  • nu se pot trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea pagubelor, cauzele, imprejurarile si cuantumul acestora;
  • se formuleaza pretentii de despagubiri sub forma de daune morale;
 • Indiferent de forma prin care se realizeaza despagubirea, cuantumul despagubirii totale acordate de asigurator pentru acelasi eveniment asigurat nu poate depasi in nici un caz limita raspunderii mentionata in polita de asigurare.
 • Plata despagubirior se face de catre asigurator pe baza documentatiei complete primite la sediul societatii, privind cauzele si circumstantele aparitiei evenimentului asigurat, precum si a documentatiei care certifica efectele acestuia. despagubirile se platesc in valuta in care s-a platit prima de asigurare, dar in toate cazurile, facturile in lei se platesc in lei.
 • In cazul in care asiguratul a optat pentru plata in rate a primei, la producerea evenimentului asigurat, asiguratorului poate retine din despagubirea datorata suma ratelor neachitate.
 • O data cu plata despagubirii, rezultat fie al intelegerii dintre parti, fie al punerii in executare a hotararii judecatoresti, se stinge orice pretentie a persoanelor prejudiciate fata de asigurat si asiguratorului, implicit orice pretentie a asiguratului fata de asigurator;
 • Asiguratorul are dreptul:
  • Sa amane plata despagubirii daca in legatura cu evenimentul care a produs dauna a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea acesteia;
  • Sa refuze plata despagubirii, respectiv sa solicite si sa perceapa restituirea despagubirii daca ulterior efectuarii acesteia se descopera ca cerera de despagubire a fost facuta in astfel de conditii;
  • Sa refuze despagubirea pentru partea de dauna care s-a marit ca urmare a nerespectarii de catre asigurat a recomandarilor facute de asigurator;
  • Sa refuze despagubirea daca asiguratul, respectiv terta persoana pagubita nu prezinta suficiente dovezi pentru a justifica dreptul la plata despagubirii;
 • In cazul daunelor materiale, a vatamarilor corporale si a decesului sunt aplicabile urmatoarele reguli:
  • In cazul daunelor materiale asiguratorul nu despagubeste taxele platite de asigurat in strainatate sau in Romania si pe care acesta are dreptul sa le recupereze conform legii ( ex. TVA etc.); se va lua intotdeauna in consideratie valoarea de achizitie a bunurilor, si nu valoarea cu care ele ar putea fi (re)vandute;
  • In cazul decesului sau vatamarii corporale a unor persoane, asiguratorul plateste despagubirea la care persoana prejudiciata are dreptul conform politei de asigurare, independent de despagubirile ce se acorda in baza unei eventuale asigurari facultative de accidente de persoane. In cazul in care, prin hotarare judecatoreasca asiguratul este obligat la plata unei prestatii banesti periodice, asiguratorul va plati suma stabilita prin hotarare in aceasta forma, pana la concurenta sumei stabilite de instanta sau a limitei de raspundere stabilite prin polita, indiferent care este atinsa mai intai. Daca, dupa stabilirea prestatiei periodice starea persoanei pagubite s-a imbunatatit, asiguratul este obligat sa instiinteze de indata asiguratorul, care va comunica in scris ca inceteaza plata despagubirilor pana la pronuntarea unei alte hotarari judecatoreeti. Asiguratul sau, dupa caz, asiguratorul daca a fost parte in proces, va solicita instantei micsorarea cuantumului sumelor prestatiilor periodice sau incetarea platii acestora, pe baza documentelor emise de organele competente;
  • In caz de deces, asiguratorul va plati despagubirea cuvenita persoanelor indreptatite, respectiv mostenitorilor care isi dovedesc calitatea cu certificat de mostenitor;
 • In vederea acordarii despagubirii, asiguratorul este indreptatit sa solicite asiguratului si punerea la dispozitie a urmatoarelor documente:
  • Cerere scrisa de solicitare a despagubirii, cu indicarea beneficiarului acesteia si a contului in care despagubirea se solicita a fi platita;
  • Actele de identificare / identitate si orice alte acte doveditoare a profesiei / obiectului de activitate;
  • Orice act doveditor al raspunderii asiguratului si al cuantumului despagubirii solicitate (in original);
  • Alte acte, dupa caz, necesare pentru solutionarea cererii de plata a despagubirii;
 • Din cuantumul fiecarei despagubiri acordate se va scade fransiza stabilita in polita de asigurare
 • In limita despagubirii platite asiguratului / persoanei pagubite, asiguratorul se subroga in toate drepturile acestuia contra celor raspunzatori de producerea evenimentului asigurat sau care au contribuit la producerea sau majorarea pagubelor.

Notificare daune:

Telefon: +40 21 311 91 04 / Fax +40 21 311 50 56
E-mail: daune@certasig.ro

Diverse: 
 • Prin acordul comun al celor doua parti, se pot aduce modificari la polita de asigurare, oricand in cursul valabilitatii ei, acestea intrand in vigoare la data convenita in scris de parti.
 • In cazul incetarii politei asiguratorul va retine prima corespunzatoare perioadei in care polita a fost activa, plus reducerile sau alte avantaje acordate, si va returna contractantului / asiguratului, daca este cazul, prima aferenta perioadei ramase pana la data initiala de incetare a politei, tindu-se totodata seama si de alte prevederi.
 • Orice pretentie a asiguratului fata de asigurator se stinge prin plata despagubirii (in limita raspunderii maxime).
 • Forta majora exonereaza de raspundere partea care, aflata in aceasta situatie, o notifica celeilalte parti in termen de cel mult 5 zile de la producere si o dovedeste cu inscrisuri oficiale in termen de 30 de zile de la aparitia acesteia.