Asigurarea de raspundere civila legala a PRESTATORULUI de SERVICII - CERTASIG Asigurare Reasigurare

asigurari certasig prestator servicii terti pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, str. Nicolae Caramfil, 61B.

office@certasig.ro

Tel:    021.311.91.04

Fax:   021.311.50.56

               Actuala societate de asigurari CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. a luat fiinta si si-a inceput activitatea in anul 2003 in urma fuziunii dintre compania Fortuna SA si societatea de Asigurare Romano-Canadiana Aroca SA Bucuresti. Din decembrie 2007, compania CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este detinuta majoritar (89%) de Royalton Capital Investors II, un fond european de investitii specializat pe achizitionarea si dezvoltarea companiilor orientate spre segmentul de servicii din cadrul statelor Uniunii Europene, din Europa Centrala si de Est. Printre investitorii Royalton Capital Investors II se afla Alpha Associates, Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (EBRD) si Fondul European de Investitii (EIF). In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria. CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-021-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. ofera clientilor sai polita de raspundere Civila Legala a prestatorului de servicii pentru asigurarea prejudiciilor provocate de asigurat clientilor sai sau beneficiarilor serviciilor sale sau tertilor pagubiti ca urmare a unor acte sau fapte savarsite din culpa sa, prin care devine raspunzator in baza dispozitiilor legale in vigoare referitoare la prestatiile de servicii, servicii a caror practicare este reglementata si permisa prin lege si pentru care asiguratul este autorizat, prejudicii in legatura cu care asiguratul a primit o cerere de despagubire scrisa in timpul perioadei de asigurare si pe care o aduce la cunostinta asiguratorului in timpul aceleiasi perioade.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila Legala a prestatorului de servicii de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. il constituie, acoperirea raspunderii civile a prestatorului de servicii, avand ca temei faptele ilicite si culpabile ale asiguratului savarsite cu discernamant, din culpa, ca urmare a unei erori, imprudente sau a unei omisiuni involuntare, pentru care acesta devine raspunzator in baza raspunderii civile contractuale fata de clientii beneficiari ai serviciilor prestate si/sau alte terte persoane pagubite.

               Asiguratorul se obliga sa despagubeasca persoanele prejudiciate in timpul perioadei de asigurare, pentru care a fost notificata printr-o sesizare sau o cerere scrisa de despagubire indreptata impotriva asiguratului in timpul perioadei de asigurare sau in termen de maxim sase luni de la data incetarii politei de asigurare.

               Sunt acoperite prin asigurare prejudiciile ce decurg din prestarea de servicii si / sau executarea de lucrari atat la domiciliui / sediul clieniilor cat si la sediul prestatorului, in baza unui contract de prestari servicii incheiat cu clientul.

               Acoperirea raspunderii civile a prestatorului de servicii se face in baza cererii - chestionar semnata de asigurat / contractant si a oricaror altor date privind riscurile asigurate, pe care asiguratul / contractantul le-a transmis in scris catre asigurator.

               Agentii economici sunt obligati sa presteze servicii care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate, si care, utilizate in conditii normale, sa nu puna in pericol viata, sanatatea sau securitatea clientilor ori a altor persoane.

               In baza si in conformitate cu dispozitiile legale, prestatorii de servicii sunt obligati:

 • sa foloseasca in cadrul serviciilor prestate numai produse si proceduri sigure si, dupa caz, daca actele normative in vigoare prevad, acestea sa fie atestate si/sau certificate;
 • sa presteze numai servicii care nu afecteaza viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor ori interesele economice ale acestora;
 • sa respecte conditiile prescrise sau declarate, precum si clauzele prevazute in contractele de prestari servicii incheiate cu clientii;
 • sa asigure la prestarea serviciilor conditiile igienice necesare, conditiile stabilite de producator, de actele normative in vigoare, precum si cele specifice desfasurarii activitatii;
 • sa raspunda pentru prejudiciul cauzat de serviciul defectuos prestat.

                Agentii economici raspund pentru orice paguba datorata unor deficiente privind calitatea serviciilor prestate, care nu este imputabila clientului, precum si pentru eventuale vicii ascunse constatate pe durata medie de utilizare a serviciului, care nu permit folosirea de catre client a acestuia potrivit scopului pentru care a fost realizat, sau care pot afecta viata, sanatatea ori securitatea clientilor ori a altor persoane.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila Legala a prestatorului de servicii de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea raspunderii civile a asiguratului, decurgand din prejudiciile provocate de asigurat clientilor sai sau beneficiarilor serviciilor sale sau tertilor pagubiti ca urmare a unor acte sau fapte savarsite din culpa sa, prin care devine raspunzator in baza dispozitiilor legale in vigoare referitoare la prestatiile de servicii, servicii a caror practicare este reglementata si permisa prin lege si pentru care asiguratul este autorizat, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica autorizata si specializata in prestarea de servicii si executarea de lucrari la sediul propriu sau la domiciliul / sediul clientilor, la comanda acestora, pentru operatiuni de reparare, instalare, montare, intretinere, amenajare, remediere, reconditionare, curatire, igienizare, salubrizare etc. la Cladiri, constructii, echipamente si instalatii actionate electric sau mecanic etc;
 • sa fie persoana juridica, inclusiv unitatile teritoriale (punctele de lucru) care / in care se desfasoara tipul de activitati care fac obiectul asigurarii, asociatii profesionale sau orice alte forme de organizare specializate, constituite in mod legal si autorizate pentru prestarea de servicii si executarea de lucrari la bunurile depuse de clienti la sediul executantului sau domiciliul clientilor, pentru operatiuni de instalare, reparare, intretinere, amenajare, reconditionare, prelucrare, curatire, igienizare, salubrizare, vopsire. etc. la Cladiri si alte constructiiinstalatii si la alte bunuri detasabile / nedetasabile sau transportabile / netransportabile;
  • se includ aici si directorii, actionarii si/sau asociatii, in limp ce actioneaza in aceasta calitate pentru asigurat precum si prepusii asiguratului;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare care contine informatii esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului, avize, autorizatii, licente;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • particularitati ale activitatii desfasurate: felul activitatii; volumul vanzarilor; informatii referitoare la sedii si angajati; informatii referitoare la serviciile specializate; informatii referitoare la supravegherea activitatii, standarde de calitate;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
  • sublimita pentru pagube materiale, vatamari corporale, invaliditate, deces;
 • aria geografica de acoperire: in Romania si / sau in alte tari;
 • perioada asigurata;
 • fransize;
 • optiunea pentru extinderea perioadei de avizare a daunelor;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila Legala a prestatorului de servicii de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea raspunderii civile a asiguratului, decurgand din prejudiciile provocate de asigurat clientilor sai sau beneficiarilor serviciilor sale sau tertilor pagubiti ca urmare a unor acte sau fapte savarsite din culpa sa, prin care devine raspunzator in baza dispozitiilor legale in vigoare referitoare la prestatiile de servicii, servicii a caror practicare este reglementata si permisa prin lege si pentru care asiguratul este autorizat, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Asiguratorul acopera prejudiciile izvorate din faptele ilicite ale prestatorului de servicii savarsite in perioada de valabilitate a politei, chiar daca acestea se inregistreaza pe contracte incheiate inainte de intrarea in vigoare a politei de asigurare dar aflate in curs de executare la data incheierii ei, sau pe contracte aflate in curs de executare la data incetarii politei, cu conditia ca in acest din urma caz manifestarea daunelor si cererea scrisa de despagubire indreptata impotriva asiguratului, sa fie depusa in termen de maxim sase luni de la data incetarii politei de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • prin suspendarea sau anularea autorizatiei de functionare a asiguratului;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila Legala a prestatorului de servicii de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea raspunderii civile a asiguratului, decurgand din prejudiciile provocate de asigurat clientilor sai sau beneficiarilor serviciilor sale sau tertilor pagubiti ca urmare a unor acte sau fapte savarsite din culpa sa, prin care devine raspunzator in baza dispozitiilor legale in vigoare referitoare la prestatiile de servicii, servicii a caror practicare este reglementata si permisa prin lege si pentru care asiguratul este autorizat, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila Legala a prestatorului de servicii de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea raspunderii civile a asiguratului, decurgand din prejudiciile provocate de asigurat clientilor sai sau beneficiarilor serviciilor sale sau tertilor pagubiti ca urmare a unor acte sau fapte savarsite din culpa sa, prin care devine raspunzator in baza dispozitiilor legale in vigoare referitoare la prestatiile de servicii, servicii a caror practicare este reglementata si permisa prin lege si pentru care asiguratul este autorizat, poate sa fie:

 • persoana fizica autorizata si specializata in prestarea de servicii si executarea de lucrari la sediul propriu sau la domiciliul / sediul clientilor, la comanda acestora, pentru operatiuni de reparare, instalare, montare, intretinere, amenajare, remediere, reconditionare, curatire, igienizare, salubrizare etc. la Cladiri, constructii, echipamente si instalatii actionate electric sau mecanic etc;
 • persoana juridica, inclusiv unitatile teritoriale (punctele de lucru) care / in care se desfasoara tipul de activitati care fac obiectul asigurarii, asociatii profesionale sau orice alte forme de organizare specializate, constituite in mod legal si autorizate pentru prestarea de servicii si executarea de lucrari la bunurile depuse de clienti la sediul executantului sau domiciliul clientilor, pentru operatiuni de instalare, reparare, intretinere, amenajare, reconditionare, prelucrare, curatire, igienizare, salubrizare, vopsire. etc. la Cladiri si alte constructiiinstalatii si la alte bunuri detasabile / nedetasabile sau transportabile / netransportabile;
  • se includ aici si directorii, actionarii si/sau asociatii, in limp ce actioneaza in aceasta calitate pentru asigurat precum si prepusii asiguratului;

               Contractant poate fi entitate publica sau privata, parte care se angajeaza juridic in numele producatorului, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (client):

 • persoana fizica sau juridica, destinatara a serviciilor prestate si care sufera un prejudiciul (vatamari corporale / pagube la bunuri), cauzat de fapte ilicite culpabile savarsite in perioada asigurata de asigurat / persoanele pentru care acesta raspunde legal.
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Limita raspunderii se stabileste in lei sau in valuta.

              Limita raspunderii se stabileste, in functie de optiunea asiguratului, in una din urmatoarele variante:

 • Limita unica a raspunderii pentru intreaga perioada de asigurare - care reprezinta raspunderea maxima a asiguratorului pentru toate evenimentele asigurate intamplate in perioada de valabilitate a politei de asigurare, indiferent de numarul acestora si de cuantumul despagubirilor solicitate pentru un singur eveniment;
 • O limita maxima a raspunderii prevazuta pentru fiecare eveniment asigurat si o limita agregat pe intreaga perioada asigurata:
  • Limita maxima a raspunderii pe eveniment reprezinta despagubirea maxima pe care asiguratorul o poate acorda pentru toate pagubeie inegistrate in perioada de valabilitate a politei ca urmare a producerii unui singur eveniment asigurat;
  • Limita agregat pe intreaga perioada asigurata reprezinta limita totala a raspunderii asiguratorului obtinuta prin cumularea limitelor maxime stabilite pe fiecare eveniment;
   • Limita raspunderii pe eveniment si limita agregat vor fi mentionate clar atat in polita de asigurare cat si in cererea - chestionar.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramanand neschimbata.

              La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, cu acordul asiguratorului.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului, pe baza cifrei de afaceri comunicata de asigurat.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila Legala a prestatorului de servicii de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea raspunderii civile a asiguratului, decurgand din prejudiciile provocate de asigurat clientilor sai sau beneficiarilor serviciilor sale sau tertilor pagubiti ca urmare a unor acte sau fapte savarsite din culpa sa, prin care devine raspunzator in baza dispozitiilor legale in vigoare referitoare la prestatiile de servicii, servicii a caror practicare este reglementata si permisa prin lege si pentru care asiguratul este autorizat, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Legala a prestatorului de servicii de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea raspunderii civile a asiguratului, decurgand din prejudiciile provocate de asigurat clientilor sai sau beneficiarilor serviciilor sale sau tertilor pagubiti ca urmare a unor acte sau fapte savarsite din culpa sa, prin care devine raspunzator in baza dispozitiilor legale in vigoare referitoare la prestatiile de servicii, servicii a caror practicare este reglementata si permisa prin lege si pentru care asiguratul este autorizat, sunt:

 • Faptele culpabile (acte de neglijenta sau imprudenta ori omisiunile involuntare) savarsile de asigurat in indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de prestari servicii incheiat cu clientii, prin care asiguratul a cauzat clientilor sau altor persoane prejudicii care au condus la producerea unuia sau mai multor evenimentele asigurate, si anume:
  • Obligatia de reparare a daunelor materiale;
  • Obligatia de reparare a prejudiciilor produse prin pierderea, distrugerea sau deteriorarea documentelor originale predate de catre client asiguratului in vederea exercitarii activitatii specifice a acestuia. Pierderea, distrugerea sau deteriorarea acestor documente trebuie probata, iar costul pentru reconstituirea, refacerea sau inlocuirea acestor documente va fi suportata de asigurator in limita a 10% din suma asigurata pe eveniment, pe baza documentelor justificative (facturi, chitante) originale.
  • Obligatia de reparare a prejudiciilor rezultate din vatamari corporale;
  • Obligatia de reparare a prejudiciilor cauzate ca urmare a decesului;
 • Asiguratorul va acorda despagubiri pentru prejudiciiie pe care asiguratul este obligat sa le repare:
  • din culpa proprie, prin fapta ilicita a asiguratului;
  • din culpa prepusilor pentru care asiguratul este raspunzator conform legii;
   • Nu vor fl considerati prepusi, iar asiguratorul nu va acorda despagubiri clientilor ori altor persoane prejudiciate de acestia, urmatoarele persoane:
    • sub-contractorii care au contractat executarea unor parti din activitatea de baza a asiguratului mentionata in polita;
    • prepusii firmelor de transport sau ai furnizorilor care participa la operatiuni de incarcare / descarcare sau la activitati conexe in legatura cu activitatea de baza a asiguratului, chiar daca acestia actioneaza sub directa indrumare, supravegherea, sau controlul asiguratului;
 • Asiguratorul acorda despagubiri si pentru urmatoarele tipuri de cheltuieli de judecata indemnizabile in cadrui limitei de despagubne:
  • Cheltuieli de judecata rezonabile facute de asigurat in procesul civil, daca asiguratul a fost obligat la desdaunare;
  • Cheltuieli de judecata rezonabile facute de persoana prejudiciata in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirii, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila la plata acestora.
 • Asiguratorul acopera de asemenea si cheltuielile de limitare sau diminuare a pagubelor, dar numai in masura in care acestea se dovedesc a fi justificate si fara ca ele sa depaseasca, singure sau impreuna cu despagubirea si eventuale cheltuieli de judecata, limitele de despagubire stabilite prin polita de asigurare.
 • In cadrul a 25% din limita raspunderii inscrisa in polita de asigurare si fara a se putea depasi aceasta limita impreuna cu celelalte despagubiri, asiguratorul poate acorda si despagubiri reprezentand daune morale, dar numai daca acestea au fost slabilite pe cale judecatoreasca.
 • Pentru ca asiguratorul sa acorde despagubiri in baza politei de asigurare ca urmare a angajarii raspunderii civile a prestatorului de servicii, este necesar sa fie intrunite cumulativ urmatoarele conditii:
  • Sa existe un prejudiciu material produs clientului sau unei alte persoane, savarsit printr-o fapta ilicita a unei persoana cuprinse in asigurare;
  • Prejudiciul sa fie cert atat ca existenta cat si ca intindere, nereparat, personal si direct;
  • Fapta ilicita sa fie savarsita din culpa asiguratului sau a prepusilor acestuia;
  • Clientul sau persoana prejudiciata sa faca dovada defectului si a raportului de cauzalitate dintre defect si paguba suferita;
  • Fapta ilicita sa fie savarsita in perioada de valabilitate a politei, iar prejudiciul sa se manifeste in perioada de asigurare sau in cel mult sase luni de la incheierea acesteia;
  • Solicitarile de despagubire sa fie introduse in termenul legal de prescriptie.
 • Prin derogare, acoperirea de raspundere civila a prestatorului se extinde si in locatiile clientilor in care asiguratul presteaza serviciile contractate.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Legala a prestatorului de servicii de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea raspunderii civile a asiguratului, decurgand din prejudiciile provocate de asigurat clientilor sai sau beneficiarilor serviciilor sale sau tertilor pagubiti ca urmare a unor acte sau fapte savarsite din culpa sa, prin care devine raspunzator in baza dispozitiilor legale in vigoare referitoare la prestatiile de servicii, servicii a caror practicare este reglementata si permisa prin lege si pentru care asiguratul este autorizat, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri:
  • Pentru daune sau vatamari corporale ori deces provocate unei terte parti in mod intentionat de asigurat, inclusiv de prepusii sai, si nici pentru daune provenind din indiferenta deliberata, constienta si intentionata a conducerii administrative sau tehnice a asiguratului de a lua toate masurile rezonabile pentru a le preveni (culpa grava);
  • Ca urmare a pretentiilor formulate de:
   • asigurat, pentru propriile sale vatamari sau pentru pagube produse propriilor bunuri ori bunurilor inchiriate sau imprumutate si aflate in grija, custodia sau controlul asiguratului;
   • sotul / sotia, rudele si afinii de gradul I si ll ai asiguratului;
   • persoanele aflate in intretinerea asiguratului;
  • Pentru pretentii de despagubire formulate pentru daune produse ca urmare a comiterii unei infractiuni;
  • Pentru amenzi de orice fel, penalitati, dobanzi, cheltuieli de judecata la plata carora ar fi obligat prin hotarare penala asiguratul, incusiv prepusii acestuia, si nici pentru cheltuieli de executare silita a hotararilor penale privind plata despagubirilor;
  • Pretentii de despagubire formulate ca urrnare a unei hotarari judecatoresti, intelegeri amiabile, sentinte arbitrale sau orice proceduri legale pronuntate de o instanta din SUA si / sau Canada;
  • Pentru pretentii de despagubiri decurgand din raspunderea civila a prestatorilor de servicii, raspunderi civile profesionale, raspunderea administratorilor si a directorilor executivi;
  • Pentru daune provocate de asigurat, inclusiv prepusii acestuia, in timp ce acestia se aflau sub influenta bauturilor alcoolice, drogurilor, narcoticelor sau substantelor halucinogene interzise de lege, ingerate in mod voluntar;
  • Pentru salarii, pensii, retributil ori altfel de remuneratii, tratamente medicale si ajutoare sociale, in cazul incapacitatii de munca pe care persoanele vatamate le incaseaza potrivit sistemului de asigurari sociale si de sanatate;
  • Pentru pretentiile formulate de o terta persoana fata de asigurat constand in: incalcarea dreptului la proprietate intelectuala, distrugerea sau disparitia banilor, hartiilor de valoare, documentelor si / sau actelor cu valoare statistica, contabila, stiintifica sau istorica, obiectelor si colectiilor de patrimoniu, bijuteriilor si pietrelor pretioase;
  • Pentru daune produse de sau in legatura cu intreruperea activitatii mentionate in polita de asigurare si / sau in cererea - chestionar, ca urmare a unor evenimente asigurabile printr-o polita de asigurare a patrimoniului (Cladiri, utilaje, stocuri, echipamente) pentru riscul de Incendiu ei alte pericole asociate si / sau riscul de Avarii accidentale, sau ca urrnare a masurilor sanctionatorii dispuse de organismele abilitate in conditiile Iegii;
  • Pentru vatamari corporale cauzate de transmiterea unor boli de catre asigurat;
  • Pentru prejudicii provocate de campurile electromagnetice generate de producerea ei / sau distribulrea de energie, telecomunicatii, inclusiv telefonie mobila, producerea sau distributia de aparatura utilizata in telecomunicatii mobile, medicina nucleara sau alte echipamente care utilizeaza sau produc radiatii;
  • Pentru prejudicii cauzate direct sau indirect de sau prin efectul de poluare a aerului, apei, solului sau subsolului, indiferent de cauzele care il genereaza, precum ei de indepartarea, reducerea sau curatarea substantelor infiltrate, poluante sau contaminante;
  • Pentru prejudicii sau daune cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinta a razboiului, invaziei, actiunii unui dusman extern, ostilitatilor (indiferent daca a fost declarat razboi sau nu) razboiului civil, rebeliuni, revolutiei, conspiratiei, insurectiei, rascoalei, rasvratiri militare cu sau fara uzurparea puterii, legii martiale, actelor persoanelor rauvoitoare care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, confiscarl, nationalizari, exproprieri, sechestrari, rechizitionari distrugeri sau avarieri din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice, grevei, grevei patronale, revoltei, tulburarilor civile, actelor teroriste ori sabotajului, actelor de Vandalism;
  • Pentru pretentii referitoare la daunele de care raspunde asiguratul in legatura cu:
   • Orice vehicul (inclusiv remorca trasa de acesta), proprietate a asiguratului, imprumutat, inchiriat sau condus de acesta ori de prepusii lui, autorizat sa circule pe drumurile publice sau pentru care este prevazuta prin lege obligativitatea incheierii asigurarii;
   • Orice ambarcatiune, nava, planor, avion sau alt mijloc de transport, proprietate a asiguratului, imprumutat, inchirit, condus sau pilotat de acesta ori de prepusii lui;
   • Incarcarea sau descarcarea mijloacelor de transport mai sus mentionate;
   • Activitati de sau care au legatura cu:
    • Industria extractiva si miniera
    • constructii tuneluri si excavatii
    • Fabricarea produselor chimice ( coloranti, cosmetice, pesticide. insecticide, orice produs pentru combaterea buruienilor, daunatorilor, fumigene)
    • Productia materialelor de constructii din beton mixat, beton amprentat si elemente prefabricate destinate constructiilor
    • Industrie petrochimica si petroliera, gaze naturale
    • Productia de armament, explozibili, artificii
    • Productia de medicamente, produse farmaceutice si parafarmaceutice, vaccinuri
    • echipamente electronice de securitate
    • echipamente medicale
    • Productia de automobile si / sau motocicluri precum si a urmatoarelor parti componente ale acestora: structura, echipamente de condus. cadre de roti, sasie, dispozitive de franare, echipament de directie, instrumente tehnice, casti de protectie
  • Pentru pretentiile formulate pentru daunele produse in timpul comiterii unor fapte care fac obiectul unui proces penal;
  • Pentru prejudicii cauzate de azbest, inclusiv de substante sau produse ce contin azbest, de siliciu sau bioxid de siliciu, uree formaldehidica, tutun, materiale explozibile, materiale contraceptive;
  • Prejudicii cauzate direct sau indirect de: testarea, modificarea, dobandirea, castigarea, procesarea, fabricarea, manuirea, distributia, depozitarea, aplicarea, utilizarea in orice mod, totala sau partiala a unor parti din corpul uman (de exemplu, dar nelimitandu-se la: tesuturi, celule, organe, transplanturi, sange, urina, excremente ori secretii) precum si a oricaror derivate din acestea ori a produselor de biosinteza;
  • Pentru prejudicii cauzate de mucegai, ciuperci (fungus), bacterii;
  • Pentru prejudicii cauzate de fabricarea / comercializarea produselor nefinalizate conform procesului tehnologic, falsificate ori contrafacute
  • Pentru daune produse de asigurat societatilor care pot fi considerate ca, raportat la cota de participare la capitalul social, direct sau indirect controleaza, sunt controlate sau sunt asociate cu asiguratul, precum si administratorilor acestora:
  • Pentru orice raspunderi care exced raspunderea civila contractuala a asiguratului decurgand din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare;
  • Pentru prejudiciile rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii specifice fara avizele / atestatele / autorizarile legale de functionare;
  • Pentru pierderi financiare inregistrate ca urmare a repararii, reconditionarii, inlocuirii sau retragerii de pe piata a unui produs sau parti ele acestuia, ori care a depasit termenul de valabilitate, si / sau orice pierdere economica aparand ca o consecinta a necesitatii unei astfel de operatiuni;
  • Prejudicii rezultate din nemultumirea clientului fata de preturile practicate;
  • Prejudicii cauzate prin folosirea unor echipamente, aparaturi, instalatii neconfonne cu scopul pentru care au fost produse, iesite din uz sau care nu mai corespund normelor tehnice de functionare;
  • Prejudicii cauzate de folosirea aparaturii, echipamentelor sau instalatiilor sau efectuarea activitatilor specifice de catre persoane care nu au pregatirea sau specializarea necesara;
  • Prejudiciile cauzate direct sau indirect de disfunctionalitatile oricarui computer, echipament de procesare a datelor, circuit integrat sau alte echipamente similare, aflat in proprietatea sau uzul asiguratului;
  • Prejudicii cauzate de furtul comis de prepusii asiguratului;
  • Pretentii de despagubire formulate ca urmare a utilizarii necorespunzatoare a produselor sau nerespectarii instructiunilor de catre distribuitorii si / sau consumatorii acestora
  • Pretentiile de despagubiri decurgand din contractul de garantie data de catre asigurat consumatorului;
  • Prejudicii cauzate de erori de operare asupra pieselor sau componentelor supuse interventiei in perioada de garantie sau in perioada de service post garantie;
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • pierderi financiare de consecinta (indirecte) (,,Consequential losses");
   • pierderi financiare pure (,,Pure Financial Losses");
   • daune cu caracter punitiv (,,Punitive Damage").
  • Asiguratorul nu acorda indemnizatii nici pentru pretentiile formulate de o terta parte fata de asiguratul care isi desfasoara activitatea in domeniul nuclear / fizica atomica.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila Legala a prestatorului de servicii de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea raspunderii civile a asiguratului, decurgand din prejudiciile provocate de asigurat clientilor sai sau beneficiarilor serviciilor sale sau tertilor pagubiti ca urmare a unor acte sau fapte savarsite din culpa sa, prin care devine raspunzator in baza dispozitiilor legale in vigoare referitoare la prestatiile de servicii, servicii a caror practicare este reglementata si permisa prin lege si pentru care asiguratul este autorizat, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila Legala a prestatorului de servicii de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea raspunderii civile a asiguratului, decurgand din prejudiciile provocate de asigurat clientilor sai sau beneficiarilor serviciilor sale sau tertilor pagubiti ca urmare a unor acte sau fapte savarsite din culpa sa, prin care devine raspunzator in baza dispozitiilor legale in vigoare referitoare la prestatiile de servicii, servicii a caror practicare este reglementata si permisa prin lege si pentru care asiguratul este autorizat, sunt:

 • Sa puna la dispozitia asiguratorului (prin completarea cererii - chestionar ) toate elementele esentiale si toate datele relevante pentru evaluarea si determinarea riscului, inclusiv, acolo unde este cazul a modelului de contract pe care il incheie cu fiecare dintre clientii sai si care va fi anexat politei de asigurare. Orice alte clauze sau modificari ulterioare fata de modelul initial prezentat asiguratorului vor fi aduse in prealabil la cunostinta acestuia, pentru analizarea unei eventuale mariri a riscurilor asigurate.
 • Sa respecte si sa aplice in orice imprejurare normele / principiile deontologiei profesionale;
 • Sa-si indeplineasca cu diligenta obligatiile contractuale si legale in vederea evitarii situatiilor care ar putea declansa raspunderea sa civila;
 • Sa informeze asiguratorul despre incheierea unei asigurari cu un alt asigurator pentru acelasi risc;
 • Sa-si achite obligatiile de plata a primei de asigurare in cuantumul si la datele stabilite prin polita de asigurare;
 • Asiguratul are obligatia continua de a pastra evidenta riguroasa a produselor fabricate / importate / comercializate, prin inregistrari care sa fie puse la dispozitia asiguratorului, in scopul oricarei verificari si pe parcursul lichidarii unei daune precum si de a oferi asiguratorului orice informatii despre care a luat la cunostinta si care ar putea fl utile lichidarii unei daune, atat din proprie initiativa cat si la solicitarea asiguratorului;
 • Sa acorde tot sprijinul necesar asiguratorului in cadrul unui litigiu daca asiguratorul a fost chemat in judecata in legatura cu o dauna produsa de asigurat, pe tot parcursul, atat in faza procesuala cat si in orice proceduri adiacente sau alternative de solutionare a litigiului privind dauna produsa, fara sa pretinda sau sa aiba drept la plata sau la despagubire pentru aceste activitati;
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila Legala a prestatorului de servicii pentru asigurarea raspunderii civile a asiguratului, decurgand din prejudiciile provocate de asigurat clientilor sai sau beneficiarilor serviciilor sale sau tertilor pagubiti ca urmare a unor acte sau fapte savarsite din culpa sa, prin care devine raspunzator in baza dispozitiilor legale in vigoare referitoare la prestatiile de servicii, servicii a caror practicare este reglementata si permisa prin lege si pentru care asiguratul este autorizat, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • In cazul producerii unui eveniment asigurat, asiguratul are obligatia sa avizeze asiguratorul despre producerea daunei. Avizarea se va face in conditiile si urmand procedura prevazuta. In plus, asiguratul mai are si urmatoarele obligatii:
  • Sa instiinteze imediat organele abilitate, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat;
  • Sa puna la dispozitia asiguratorului:
   • Documentele emise de organele care au protocolat cazul;
   • Cererile cuprinzand pretentiile de despagubire ale persoanelor pagubite;
  • Sa permita reprezentantilor asiguratorului sa faca investigatiile necesare pentru determinarea cauzelor si marimii pagubelor;
  • Sa pastreze nemodificate orice documente sau inregistrari de orice natura, care au cauzat ori au inlesnit sau care sunt in orice fel in legatura cu evenimentul asigurat;
  • Sa nu recunoasca nicio raspundere si sa nu faca nicio promisiune sau plata catre terti, fara acordul anterior si scris al asiguratorului;
  • Sa se apere in proces, tinand cont de eventualele recomandari facute de asigurator;
  • Sa comunice asiguratorului numele tuturor celorlalti asiguratori cu care a incheiat polite de asigurare pentru aceleasi riscuri acoperite prin polita de asigurare;
   • in caz de neindeplinire a oricareia din obligatiile mentionate anterior, asiguratorului are dreptul sa refuze plata despagubirii, in masura in care din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si marimea daunei, ori nu ar putea exercita dreptul de regres prevazut de lege.
 • Constatarea si evaluarea daunelor se face conform dispozitiilor politei.
 • Cuantumul despagubirii se stabileste pe baza evaluarii daunelor si stabilirii cu certitudine a raspunderii civile a asiguratului. Evaluarea daunelor si stabilirea raspunderii asiguratului se poate face pe baza documentelor probatoare emise de organele competente sau in lipsa acestora a oricaror mijloace legale de proba, prin intelegerea reciproca dintre asigurat si persoana pagubita facuta cu acceptul prealabil al asiguratorului, sau pe baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
 • In cazul intelegerii realizate cu acceptul prealabil al asiguratorului intre asigurat si persoana pagubita, intelegerea se va incheia in fata organelor specializate ale asiguratorului, va fi semnata de toate partile, si va trebui sa includa obligatoriu declaratiile irevocabile ale asiguratului si ale persoanei pagubite ca prin primirea despagubirii nu mai au nici o alta pretentie fata de asigurator.
 • In cazul in care producerea unui eveniment asigurat se datoreaza actiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, asiguratorul acorda despagubiri conform procentului de culpa al asiguratului rezultat din documentele emise de organele competente si / sau declaratii de martori ori din hotararea pronuntata de instanta de judecata
 • In situatiile de culpa comuna, masura raspunderii fiecarei persoane vinovate de producerea evenimentelor asigurate va fi cea rezultata din actele emise de organele competente. In cazul in care din aceste acte nu rezulta masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale in raport cu numarul partilor implicate in producerea evenimentului asigurat.
 • In cazul in care persoana pagubita a contribuit din culpa la producerea evenimentului asigurat sau la marirea daunei, asiguratul va fi tinut raspunzator numai pentru partea din dauna pe care a produs-o.
 • despagubirile nu pot fi stabilite pe baza intelegerii dintre asigurat, persoanele pagubite si asigurator, in cazul in care:
  • se formuleaza pretentii de despagubiri ce se cuvin sub forma de prestatii banesti periodice ;
  • nu se pot trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea pagubelor, cauzele, imprejurarile si cuantumul acestora;
 • Indiferent de forma prin care se realizeaza despagubirea, cuantumul despagubirii totale acordate de asigurator pentru acelasi eveniment asigurat nu poate depasi in nici un caz limita raspunderii mentionata in polita de asigurare.
 • Plata despagubirior se face de catre asigurator pe baza documentatiei complete primite la sediul societatii, privind cauzele si circumstantele aparitiei evenimentului asigurat, precum si a documentatiei care certifica efectele acestuia. despagubirile se platesc in valuta in care s-a platit prima de asigurare, dar in toate cazurile, facturile in lei se platesc in lei.
 • In cazul in care asiguratul a optat pentru plata in rate a primei, la producerea evenimentului asigurat, asiguratorului poate retine din despagubirea datorata suma ratelor neachitate.
 • O data cu plata despagubirii, rezultat fie al intelegerii dintre parti, fie al punerii in executare a hotararii judecatoresti, se stinge orice pretentie a persoanelor prejudiciate fata de asigurat si asiguratorului, implicit orice pretentie a asiguratului fata de asigurator;
 • Asiguratorul are dreptul:
  • Sa amane plata despagubirii daca in legatura cu evenimentul care a produs dauna a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea acesteia;
  • Sa refuze plata despagubirii, respectiv sa solicite si sa perceapa restituirea despagubirii daca ulterior efectuarii acesteia se descopera ca cerera de despagubire a fost facuta in astfel de conditii;
  • Sa refuze despagubirea pentru partea de dauna care s-a marit ca urmare a nerespectarii de catre asigurat a recomandarilor facute de asigurator;
  • Sa refuze despagubirea daca asiguratul, respectiv terta persoana pagubita nu prezinta suficiente dovezi pentru a justifica dreptul la plata despagubirii;
 • In cazul daunelor materiale, a vatamarilor corporale si a decesului sunt aplicabile urmatoarele reguli:
  • In cazul daunelor materiale asiguratorul nu despagubeste taxele platite de asigurat in strainatate sau in Romania si pe care acesta are dreptul sa le recupereze conform legii ( ex. TVA etc.); se va lua intotdeauna in consideratie valoarea de achizitie a bunurilor, si nu valoarea cu care ele ar putea fi (re)vandute;
  • In cazul decesului sau vatamarii corporale a unor persoane, asiguratorul plateste despagubirea la care persoana prejudiciata are dreptul conform politei de asigurare, independent de despagubirile ce se acorda in baza unei eventuale asigurari facultative de accidente de persoane. In cazul in care, prin hotarare judecatoreasca asiguratul este obligat la plata unei prestatii banesti periodice, asiguratorul va plati suma stabilita prin hotarare in aceasta forma, pana la concurenta sumei stabilite de instanta sau a limitei de raspundere stabilite prin polita, indiferent care este atinsa mai intai. Daca, dupa stabilirea prestatiei periodice starea persoanei pagubite s-a imbunatatit, asiguratul este obligat sa instiinteze de indata asiguratorul, care va comunica in scris ca inceteaza plata despagubirilor pana la pronuntarea unei alte hotarari judecatoreeti. Asiguratul sau, dupa caz, asiguratorul daca a fost parte in proces, va solicita instantei micsorarea cuantumului sumelor prestatiilor periodice sau incetarea platii acestora, pe baza documentelor emise de organele competente;
  • In caz de deces, asiguratorul va plati despagubirea cuvenita persoanelor indreptatite, respectiv mostenitorilor care isi dovedesc calitatea cu certificat de mostenitor;
 • In vederea acordarii despagubirii, asiguratorul este indreptatit sa solicite asiguratului si punerea la dispozitie a urmatoarelor documente:
  • Cerere scrisa de solicitare a despagubirii, cu indicarea beneficiarului acesteia si a contului in care despagubirea se solicita a fi platita;
  • Actele de identificare / identitate si orice alte acte doveditoare a profesiei / obiectului de activitate;
  • Orice act doveditor al raspunderii asiguratului si al cuantumului despagubirii solicitate (in original);
  • Alte acte, dupa caz, necesare pentru solutionarea cererii de plata a despagubirii;
 • Din cuantumul fiecarei despagubiri acordate se va scade fransiza stabilita in polita de asigurare
 • In limita despagubirii platite asiguratului / persoanei pagubite, asiguratorul se subroga in toate drepturile acestuia contra celor raspunzatori de producerea evenimentului asigurat sau care au contribuit la producerea sau majorarea pagubelor.

Notificare daune:

Telefon: +40 21 311 91 04 / Fax +40 21 311 50 56
E-mail: daune@certasig.ro

Diverse: 
 • Prin acordul comun al celor doua parti, se pot aduce modificari la polita de asigurare, oricand in cursul valabilitatii ei, acestea intrand in vigoare la data convenita in scris de parti.
 • In cazul incetarii politei asiguratorul va retine prima corespunzatoare perioadei in care polita a fost activa, plus reducerile sau alte avantaje acordate, si va returna contractantului / asiguratului, daca este cazul, prima aferenta perioadei ramase pana la data initiala de incetare a politei, tindu-se totodata seama si de alte prevederi.
 • Orice pretentie a asiguratului fata de asigurator se stinge prin plata despagubirii (in limita raspunderii maxime).
 • Forta majora exonereaza de raspundere partea care, aflata in aceasta situatie, o notifica celeilalte parti in termen de cel mult 5 zile de la producere si o dovedeste cu inscrisuri oficiale in termen de 30 de zile de la aparitia acesteia.