Asigurarea de raspundere civila legala a PRODUCATORULUI - ALLIANZ TIRIAC Asigurari

asigurari allianz tiriac producator produse terti pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Caderea Bastiliei, nr. 80-84.

relatii.publice@allianztiriac.ro

Tel:    021-208.22.22, 021-208.22.79, 021-208.22.81, 021 20 19 100, 0801 0801 08

Fax:   021-208.22.11

               Actuala societate de asigurari ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. a luat fiinta si si-a inceput activitatea in anul 1994 cand renumitul tenismen si om de afaceri Ion Tiriac a a infiintat societatea Asigurari "Ion Tiriac" S.A. cunoscuta ca fosta ASIT. In numai 6 ani de functionare pe piata de asigurari din Romania, prin competenta si seriozitate, ASIT a urcat pana pe locul 2 in topul asiguratorilor din Romania la acea vreme. Urmare a rezultatelor obtinute si soliditatii ASIT, in anul 2000 aceasta a fost integrata in puternicul grup financiar german ALLIANZ, rezultand ceea ce cunoastem astazi - ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. Aceasta noua societate ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. si-a consolidat permanent statutul de societate de asigurari puternica, de incredere, devenind o marca de prestigiu in Romania. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia. ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-017-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. detine in portofoliu polita de Raspundere Civila Legala a producatorului pentru asigurarea daunelor cauzate tertilor decurgand din producerea in perioada asigurata, in orice alte locatii decat cele apartinand acestuia, a evenimentului asigurat si atribuit produselor manufacturate, livrate, vandute, furnizate, instalate, asamblate, reparate de asigurat, daune in legatura cu care asiguratul a primit o cerere de despagubire scrisa in timpul perioadei de asigurare si pe care o aduce la cunostinta asiguratorului in timpul aceleiasi perioade.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de Raspundere Civila Legala a producatorului de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. il constituie, acoperirea raspunderii civile a asiguratului, decurgand din producerea in perioada asigurata, in orice alte locatii decat cele apartinand acestuia, a evenimentului asigurat si atribuit produsului (produselor) manufacturat(e), livrat(e), vandut(e), furnizat(e), instalat(e), asamblat(e), reparat(e) de asigurat.

              Prin polita de asigurare sint acoperite evenimentele cauzate de un produs livrat de asigurat in perioada de valabilitate a politei, intimplate in timpul perioadei de valabilitate a politei precum si consecintele directe ale acelor prejudicii, manifestate ulterior expirarii politei, dar numai daca au fost cauzate in mod cert de acele evenimente petrecute in perioada de valabilitate a politei si daca terta persoana prejudiciata isi valorifica pretentiile de despagubire in termenul de prescriptie, dar nu mai mult de 36 de luni de la expirarea politei.

              Evenimentul asigurat este prejudiciul (Vatamari corporale si pagube materiale constand in deteriorarea sau distrugerea de bunuri de catre produsele cu defecte) si care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 • este inregistrat de consumatorul final al acestor produse;
 • este produs in perioada asigurata si limitele teritoriale precizate in polita de asigurare;
 • este cauzat de produsele cu defecte puse in circulatie de catre asigurat;
 • este reclamat asiguratului / asiguratorului in maximum 3 ani de la data expirarii valabilitatii politei de asigurare, conform mentiunilor din polita de asigurare.

              Prejudiciile care indeplinesc cumulativ conditiile de mai sus si care pot fi atribuite:

 • aceleiasi cauze (defect, eroare de proiectare, productie, instructiune de utilizare, etichetare);
 • furnizarii si / sau punerii in circulatie a acelorasi produse sau a produselor care prezinta aceleasi defecte;

              vor fi considerate un singur eveniment asigurat iar data producerii primului prejudiciu va fi considerata data producerii evenimentului asigurat.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de Raspundere Civila Legala a producatorului de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea daunelor cauzate tertilor decurgand din producerea in perioada asigurata, in orice alte locatii decat cele apartinand acestuia, a evenimentului asigurat si atribuit produselor manufacturate, livrate, vandute, furnizate, instalate, asamblate, reparate de asigurat, daune in legatura cu care asiguratul a primit o cerere de despagubire scrisa in timpul perioadei de asigurare si pe care o aduce la cunostinta asiguratorului in timpul aceleiasi perioade, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica sau juridica care are calitatea de producator, fiind:
  • operatorul economic care fabrica un produs finit sau o componenta a unui produs;
  • operatorul economic care fabrica materie prima;
  • operatorul economic care isi aplica denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs;
  • operatorul economic care reconditioneaza produsul;
  • operatorul economic sau distribuitorul care prin activitatea sa modifica caracteristicile produsului;
  • reprezentantul inregistrat in Romania al unui operator economic care nu are sediul in Romania sau, in cazul inexistentei acestuia, importatorul produsului;
  • operatorul economic care importa produse in vederea realizarii ultetioare a unei operatiunl de vanzare, inchiriere, leasing sau orice alta forma de distributie specifica derularii afacerii;
  • distrlbuitorul produsului importat in cazul in care nu se cunoaste importatorul, chiar daca producatorul este mentionat;
  • distribuitorul produsului, in cazul in care importatorul nu poate fi identificat, daca nu informeaza persoana prejudiciata in termen de 30 de zile de la cererea acesteia asupra identitatii importatorului;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare care contine informatii esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului, avize, autorizatii, licente;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • particularitati ale activitatii desfasurate: felul activitatii; volumul vanzarilor; informatii referitoare la sedii si angajati; informatii referitoare la produse; informatii referitoare la controlul calitatii produselor, omologare, standarde de calitate;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de Raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
  • sublimita pentru pagube materiale, Vatamari corporale, invaliditate, deces;
 • aria geografica de acoperire: in Romania si / sau in alte tari;
 • perioada asigurata;
 • fransize;
 • optiunea pentru extinderea perioadei de avizare a daunelor;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de Raspundere Civila Legala a producatorului de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea daunelor cauzate tertilor decurgand din producerea in perioada asigurata, in orice alte locatii decat cele apartinand acestuia, a evenimentului asigurat si atribuit produselor manufacturate, livrate, vandute, furnizate, instalate, asamblate, reparate de asigurat, daune in legatura cu care asiguratul a primit o cerere de despagubire scrisa in timpul perioadei de asigurare si pe care o aduce la cunostinta asiguratorului in timpul aceleiasi perioade, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

              Prin polita de asigurare sint acoperite evenimentele cauzate de un produs livrat de asigurat in perioada de valabilitate a politei, intimplate in timpul perioadei de valabilitate a politei precum si consecintele directe ale acelor prejudicii, manifestate ulterior expirarii politei, dar numai daca au fost cauzate in mod cert de acele evenimente petrecute in perioada de valabilitate a politei si daca terta persoana prejudiciata isi valorifica pretentiile de despagubire in termenul de prescriptie, dar nu mai mult de 36 de luni de la expirarea politei.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de Raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • prin suspendarea sau anularea autorizatiei de functionare a asiguratului;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de Raspundere Civila Legala a producatorului de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea daunelor cauzate tertilor decurgand din producerea in perioada asigurata, in orice alte locatii decat cele apartinand acestuia, a evenimentului asigurat si atribuit produselor manufacturate, livrate, vandute, furnizate, instalate, asamblate, reparate de asigurat, daune in legatura cu care asiguratul a primit o cerere de despagubire scrisa in timpul perioadei de asigurare si pe care o aduce la cunostinta asiguratorului in timpul aceleiasi perioade, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de Raspundere Civila Legala a producatorului de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea daunelor cauzate tertilor decurgand din producerea in perioada asigurata, in orice alte locatii decat cele apartinand acestuia, a evenimentului asigurat si atribuit produselor manufacturate, livrate, vandute, furnizate, instalate, asamblate, reparate de asigurat, daune in legatura cu care asiguratul a primit o cerere de despagubire scrisa in timpul perioadei de asigurare si pe care o aduce la cunostinta asiguratorului in timpul aceleiasi perioade, poate sa fie:

 • persoana fizica sau juridica care are calitatea de producator, fiind:
  • operatorul economic care fabrica un produs finit sau o componenta a unui produs;
  • operatorul economic care fabrica materie prima;
  • operatorul economic care isi aplica denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs;
  • operatorul economic care reconditioneaza produsul;
  • operatorul economic sau distribuitorul care prin activitatea sa modifica caracteristicile produsului;
  • reprezentantul inregistrat in Romania al unui operator economic care nu are sediul in Romania sau, in cazul inexistentei acestuia, importatorul produsului;
  • operatorul economic care importa produse in vederea realizarii ultetioare a unei operatiunl de vanzare, inchiriere, leasing sau orice alta forma de distributie specifica derularii afacerii;
  • distrlbuitorul produsului importat in cazul in care nu se cunoaste importatorul, chiar daca producatorul este mentionat;
  • distribuitorul produsului, in cazul in care importatorul nu poate fi identificat, daca nu informeaza persoana prejudiciata in termen de 30 de zile de la cererea acesteia asupra identitatii importatorului;

               Contractant poate fi entitate publica sau privata, parte care se angajeaza juridic in numele producatorului, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (client / consumator):

 • persoana fizica sau juridica, ce utilizeaza sau consuma produse, in calitate de destinatar final.
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Raspunderea asiguratorului se angajeaza numai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare.

              Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

 • pe eveniment: valoarea pe eveniment prevazuta in polita de asigurare;
 • pe perioada asigurata: valoarea raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in polita de asigurare, indiferent de numarul evenimentelor asigurate produse.

              In cadrul limitei raspunderii asiguratorului se poate stabili si o sublimita a raspunderii pentru:

 • pagube materiale;
 • Vatamari corporale, din care:
  • sublimita pe persoana pentru deces;
  • sublimita pe persoana pentru invaliditate permanenta;
  • sublimita pe persoana pentru incapacitate temporara de munca;

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramanand neschimbata.

              La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, cu acordul asiguratorului.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului, pe baza cifrei de afaceri comunicata de asigurat.

                In cazul in care limita de Raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de Raspundere Civila Legala a producatorului de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea daunelor cauzate tertilor decurgand din producerea in perioada asigurata, in orice alte locatii decat cele apartinand acestuia, a evenimentului asigurat si atribuit produselor manufacturate, livrate, vandute, furnizate, instalate, asamblate, reparate de asigurat, daune in legatura cu care asiguratul a primit o cerere de despagubire scrisa in timpul perioadei de asigurare si pe care o aduce la cunostinta asiguratorului in timpul aceleiasi perioade, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de Raspundere Civila Legala a producatorului de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea daunelor cauzate tertilor decurgand din producerea in perioada asigurata, in orice alte locatii decat cele apartinand acestuia, a evenimentului asigurat si atribuit produselor manufacturate, livrate, vandute, furnizate, instalate, asamblate, reparate de asigurat, daune in legatura cu care asiguratul a primit o cerere de despagubire scrisa in timpul perioadei de asigurare si pe care o aduce la cunostinta asiguratorului in timpul aceleiasi perioade, sunt:

 • Asiguratorul acorda despagubiri in limitele raspunderii mentionate in polita de asigurare pentru:
  • sumele pe care asiguratul este obligat, potrivit legii, sa le plateasca cu titlu de daune pentru pagube provocate accidental de un produs sau in legatura cu un produs realizat de catre asigurat care face obiectul afacerii acestuia si care fiind defectuos a provocat pagube beneficiarului acestuia, antrenind  raspunderea legala a asiguratului; 
  • cheltuielile de judecata facute de reclamant pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirii, daca asiguratul a fost obligat prin hotarire judecatoreasca la plata acestora;
  • cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare;
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de Raspundere Civila Legala a producatorului de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea daunelor cauzate tertilor decurgand din producerea in perioada asigurata, in orice alte locatii decat cele apartinand acestuia, a evenimentului asigurat si atribuit produselor manufacturate, livrate, vandute, furnizate, instalate, asamblate, reparate de asigurat, daune in legatura cu care asiguratul a primit o cerere de despagubire scrisa in timpul perioadei de asigurare si pe care o aduce la cunostinta asiguratorului in timpul aceleiasi perioade, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • cererile de despagubire formulate pentru daune produse inainte de intrarea in vigoare a politei, chiar daca descoperirea acestora ori a legaturii de cauzalitate cu produsele sau serviciile realizate de asigurat s-au produs dupa incheierea asigurarii;
  • pretentii de despagubire pentru cheltuieli in legatura cu orice hotarare judecatoreasca, sentinta arbitrala pronuntata, intelegere amiabila la care s-a ajuns intre parti, in tari in care este in vigoare legislatia SUA sau a Canadei sau in legatura cu orice reprezentanta a asiguratului situata in SUA, Canada sau orice tara in care este in vigoare legislatia SUA sau a Canadei;
  • pagube cauzate de un produs care nu a fost in obiectul de activitate al asiguratului, nu a apartinut, nu a fost in sarcina si sub controlul acestuia ori a prepusilor sai;
  • costurile ocazionate de reparatia, reconditionarea sau inlocuirea oricarui produs livrat de catre asigurat sau parti ale acestuia si / sau orice pierdere economica aparand ca o consecinta a necesitatii unei astfel de reparatii, reconditionari sau inlocuiri;
  • costuri legate de retragerea de pe piata a unui produs sau parti ale unui produs;
  • raspunderile pentru pagubele cauzate de un produs neomologat sau care nu indeplineste, din punct de vedere legal ori tehnic, conditiile punerii in consum, precum si pentru orice produs executat fara respectarea tehnologiei de fabricatie;
  • pagubele cauzate de orice fapte sau acte care angajeaza raspunderi profesionale, cum sunt  serviciile de consultanta si / sau asistenta profesionala de orice natura oferite sau pe care asiguratul ar fi trebuit sa le ofere clientilor / beneficiarilor sai;
  • raspunderile pentru orice pierderi financiare de alta natura decit cele provenite in urma intimplarii unui eveniment asigurat;
  • orice raspunderi de orice natura cauzate direct sau indirect sau care ar putea sa rezulte din poluarea aerului si / sau apei si / sau solului;
  • orice pretentii cu privire performantele ori caracteristicile produsului;
  • raspunderi pentru orice produse livrate, instalate sau construite de catre asigurat pentru industria aeronautica, navala sau producatoare de autovehicule (inclusiv piesele de schimb sau parti componente);
  • pretentii de despagubire datorate utilizarii / folosirii incorecte a produselor de catre beneficiarii acestora;
  • pretentii de despagubire in legatura cu pagubele produse de bunuri ce au facut obiectul unui contract care nu cuprinde prevederi privind calitatea produselor, standardul sau norma interna in baza careia se realizeaza si obligativitatea livrarii produsului pe baza de certificat de calitate;
  • orice plingere formulata in legatura cu urmatoarele substante sau produse:
   • asbest;
   • uree formaldehidica;
   • produse expuse virusului HIV / SIDA ca de exemplu: singele uman, plasma, seruri sau orice alte umori umane;
   • contraceptive pe baza de hormoni, dispozitive intrauterine, vaccinuri;
  • prejudicii cauzate de distributia sau vanzarea a unui produs care nu face obiectul relatiilor contractuale dintre distribuitor si asiguratul nominalizat in polita;
  • prejudicii decurgind din :
   • orice actiune a distribuitorului care a determinat schimbari in caracteristicile produsului;
   • faptul ca distribuitorul nu a mentinut produsul in bune conditii in timpul comercializarii acestuia;
   • faptul ca distributorul nu a facut inspectiile, ajustarile, testele sau serviciile pe care trebuia sa le faca in legatura cu distributia sau vanzarea produsului, conform contractului incheiat cu asiguratul nominalizat in polita;
   • prejudicii datorate produselor care dupa livrarea de catre asiguratul nominalizat in polita, au fost etichetate sau reetichetate, folosite integral sau partial la orice alt produs oferit spre vinzare de catre distribuitor;
   • orice adaugare sau modificare manuala sau industriala, de orice natura pe care distribuitorul a adus-o produsului;
  • orice Vatamari corporale sau pagube la bunuri produse in perimetrul unde distributorului isi desfasoara activitatea.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de Raspundere Civila Legala a producatorului de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea daunelor cauzate tertilor decurgand din producerea in perioada asigurata, in orice alte locatii decat cele apartinand acestuia, a evenimentului asigurat si atribuit produselor manufacturate, livrate, vandute, furnizate, instalate, asamblate, reparate de asigurat, daune in legatura cu care asiguratul a primit o cerere de despagubire scrisa in timpul perioadei de asigurare si pe care o aduce la cunostinta asiguratorului in timpul aceleiasi perioade, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de Raspundere Civila Legala a producatorului de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea daunelor cauzate tertilor decurgand din producerea in perioada asigurata, in orice alte locatii decat cele apartinand acestuia, a evenimentului asigurat si atribuit produselor manufacturate, livrate, vandute, furnizate, instalate, asamblate, reparate de asigurat, daune in legatura cu care asiguratul a primit o cerere de despagubire scrisa in timpul perioadei de asigurare si pe care o aduce la cunostinta asiguratorului in timpul aceleiasi perioade, sunt:

 • Inaintea intrarii in vigoare a asigurarii si in timpul derularii acesteia:
  • sa raspunda in scris la solicitarile asiguratorului cu privire la imprejurarile referitoare la risc pe care le cunoaste si sa se conformeze recomandarilor facute de asigurator privind masurile de prevenire a daunelor;
  • sa-si indeplineasca cu diligenta toate obligatiile contractuale si legale pentru evitarea oricarei situatii care ar putea declansa raspunderea sa civila;
  • sa comunice in scris catre asigurator orice modificare aparuta referitor la adresa sediului / domiciliului / resedintei sale, precum si orice modificari ale imprejurarilor referitoare la risc de indata ce a luat cunostinta de acestea, atat inainte cat si dupa inceperea raspunderii asiguratorului, si sa ia pe seama sa, potrivit cu imprejurarile, toate masurile de prevenire suplimentare pentru evitarea producerii sau aparitiei unor daune, acoperirea prin asigurare si / sau prima de asigurare urmand a fi, daca este cazul, ajustate corespunzator;
  • sa nu faca si / sau sa nu permita modificari care ar duce la majorarea riscului, cu exceptia cazului in care, asiguratorul confirma in scris continuarea asigurarii;
  • sa achite obligatiile de plata a primei de asigurare in cuantumul si la datele scadente stabilite in polita;
  • sa notifice (in scris) de indata, catre asigurator, orice modificare sau intentie de modificare a imprejurarilor care conditioneaza riscul de producere a unor evenimente asigurate, fata de situatia existenta si de cele declarate in vederea incheierii asigurarii;
  • sa respecte toate obligatiile prevazute de lege;
 • In cazul producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat care poate da nastere la o pretentie de despagubire in baza politei:
  • sa ia, pe seama asiguratorului si in cadrul limitei de Raspundere pentru care s-a incheiat polita, potrivit cu imprejurarile, toate masurile necesare pentru limitarea daunelor;
  • sa instiinteze in scris asiguratorul despre producerea sau aparitia evenimentului asigurat, imediat ce a aflat despre producerea lui;
  • sa puna de indata la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de organele abilitate, precum si orice alte probe de care dispune referitoare la cauza si cuantumul daunelor suferite care au relevanta pentru stabilirea dreptului la despagubire si a despagubirii cuvenite, sau care sunt solicitate de asiguratorului;
  • sa comunice catre asigurator, in scris, pretentiile formulate de cei pagubiti si sa depuna la asigurator orice acte primite in legatura cu aceste pretentii;
  • sa nu recunoasca nici o Raspundere si sa nu faca nici o oferta, promisiune, tranzactie sau plata fara acordul scris al asiguratorului;
  • sa permita asiguratorului sa faca investigatii referitoare la cauza si intinderea daunelor;
  • sa anunte de indata asiguratorul ca a fost actionat in judecata si sa se apere in proces tinand seama si de eventualele recomandari facute de asigurator, inclusiv cu privire la angajarea unui aparator in toate fazele procesuale.
 • In cazul in care contractantul este altul decat asiguratul, cel dintai va trebui sa respecte obligatiile care deriva din polita, in afara celor care prin natura lor nu pot fi respectate decat de catre asigurat.
 • Respectarea si indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor prevazute in polita si a recomandarilor asiguratorului preced orice Raspundere a asiguratorului in legatura cu plata despagubirii.
 • Sa tina o evidenta corecta a tuturor produselor si sa pastreze aceste evidente astfel incat ele sa poata fi puse la dispozitia asiguratorului sau a reprezentantilor numiti ai acestuia, in masura in care ele pot avea o legatura cu eventuale pretentii de despagubire.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de Raspundere Civila Legala a producatorului pentru asigurarea daunelor cauzate tertilor decurgand din producerea in perioada asigurata, in orice alte locatii decat cele apartinand acestuia, a evenimentului asigurat si atribuit produselor manufacturate, livrate, vandute, furnizate, instalate, asamblate, reparate de asigurat, daune in legatura cu care asiguratul a primit o cerere de despagubire scrisa in timpul perioadei de asigurare si pe care o aduce la cunostinta asiguratorului in timpul aceleiasi perioade, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea si evaluarea despagubirilor se fac de catre asigurator (direct sau prin imputerniciti) impreuna cu asiguratul (sau cu imputernicitii acestuia).
 • despagubirile platite de asigurator, inclusiv cheltuielile prevazute, nu pot depasi limita maxima a raspunderii asumate prin polita.
 • Cuantumul despagubirilor ce urmeaza a fi platite de catre asigurator se stabileste fie pe baza intelegerii amiabile dintre asigurator si societatea sau tertul prejudiciat fie prin hotarare judecatoreasca.
 • Intelegerea intervenita numai intre persoanele asigurate si societatea sau tertul pagubit, cu privire la cuantumul daunelor, nu este opozabila asiguratorului si nu-l obliga pe acesta la plata.
 • despagubirile se platesc in moneda in care s-a stabilit limita raspunderii, dar, in toate cazurile, facturile in lei se platesc in lei.
 • Asiguratorul plateste despagubirile in termen de 30 de zile de la data primirii documentatiei complete, necesare stabilirii cauzelor si imprejurarilor producerii prejudiciului precum si intinderii acestuia.
 • Asiguratorul este indreptatit sa amane plata despagubirilor daca, in legatura cu realitatea producerii daunei, a fost initiata o cercetare penala.

Centrul de daune 

Suna la 021.20.19.180 (1) (apelabil din reteaua Romtelecom)
sau
Formeaza tasta * (steluta) urmata de 21.20.19.18 (apelabil din reteaua Orange)
Program: de LUNI pana VINERI, intre orele 8:00 si 20:00

Fax: 0213.167.019

Diverse: 
 • Daca se constata ca asiguratul a dat raspunsuri inexacte si incomplete cu privire la datele luate in considerare la incheierea asigurarii, ori ca acestea s-au modificat ulterior si nu s-a facut comunicarea prevazuta, se procedeaza astfel:
  • inainte de producerea evenimentului asigurat:
   • in cazul in care situatia comporta reducerea primei de asigurare calculate si platite, reducerea de prima se calculeaza cu efect de la data constatarii situatiei reale;
   • in cazul in care se impune majorarea primei de asigurare calculate si platite, limita raspunderii se considera redusa de drept de la inceputul asigurarii, respectiv de la data cand a intervenit modificarea, corespunzator raportului dintre primele calculate si platite si primele care, cunoscandu-se exact imprejurarile, ar fi fost cuvenite potrivit tarifului (majorarea sumei asigurate pentru perioada ramasa pana la expirarea asigurarii se poate face, la cererea asiguratului, prin plata diferentei de prima);
   • in cazul in care situatia exclude, potrivit politei de asigurare, continuarea asigurarii, polita se reziliaza de la data cand a intervenit modificarea, iar primele de asigurare platite pentru perioada ulterioara incetarii se restituie;
   • in cazul in care, cunoscandu-se exact imprejurarile, asiguratorul nu ar fi incheiat asigurarea, polita se anuleaza, iar primele de asigurare platite se restituie integral;
  • dupa producerea evenimentului asigurat, asiguratorul are dreptul:
   • sa reduca cuantumul despagubirilor cuvenite, corespunzator raportului dintre primele calculate in polita si primele care, cunoscandu-se exact imprejurarile, ar fi fost cuvenite;
   • sa refuze plata despagubirilor, daca fata de acele imprejurari, polita de asigurare nu s-ar fi incheiat, restituind primele de asigurare platite, mai putin taxele si spezele bancare de remitere.
    • in cazurile prevazute la primul paragraf asiguratorul va notifica imediat asiguratul in legatura cu situatia intervenita.
 • Pe perioada de valabilitate a politei de asigurare, aceasta poate fi modificata prin acordul partilor, denutata sau reziliata. Denuntarea politei de asigurare se poate efectua de catre una din parti numai cu notificarea scrisa prealabila a celeilalte parti, care trebuie facuta cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.
 • Pentru stabilirea diferentelor de prime de restituit sau de incasat se procedeaza astfel:
  • pentru restituiri: asiguratorul retine primele de asigurare pentru perioada expirata, pe luni de asigurare (minimum trei), pentru fiecare luna - 1/10 din prima anuala, iar restul se restituie;
  • pentru incasari: se calculeaza primele de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirare pe luni de asigurare, in proportie de 1/12 din prima anuala. Fiecare luna de asigurare inceputa se considera luna intreaga.
 • despagubirile platite in baza politei de asigurare vor fi in excedent fata de despagubirile platite de oricare alt asigurator in baza oricarei alte polite de asigurare in vigoare care acopera aceleasi riscuri.
 • In limita despagubirilor platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului contra persoanelor raspunzatoare de producerea sau marirea pagubelor, cu conditia ca acestea sa nu fie asiguratul.
 • Legea aplicabila ppolitei de asigurare este legea romana.
 • Orice litigiu in legatura cu prevederile politei de asigurare se solutioneza de instantele de judecata competente.