Asigurarea de raspundere civila legala a PROPRIETARULUI de imobile fata de CHIRIASUL sau - CERTASIG Asigurare Reasigurare

asigurari certasig proprietar imobile chirias pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, str. Nicolae Caramfil, 61B.

office@certasig.ro

Tel:    021.311.91.04

Fax:   021.311.50.56

               Actuala societate de asigurari CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. a luat fiinta si si-a inceput activitatea in anul 2003 in urma fuziunii dintre compania Fortuna SA si societatea de Asigurare Romano-Canadiana Aroca SA Bucuresti. Din decembrie 2007, compania CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este detinuta majoritar (89%) de Royalton Capital Investors II, un fond european de investitii specializat pe achizitionarea si dezvoltarea companiilor orientate spre segmentul de servicii din cadrul statelor Uniunii Europene, din Europa Centrala si de Est. Printre investitorii Royalton Capital Investors II se afla Alpha Associates, Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (EBRD) si Fondul European de Investitii (EIF). In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria. CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-021-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai polita de raspundere Civila Legala a PROPRIETARULUI de imobile fata de CHIRIASUL sau, pentru asigurarea raspunderii civile a proprietarului in calitate de asigurat, pentru prejudicii produse chiriasului, avand ca temei faptele ilicite ale proprietarului, savarsite din culpa, cu discernamant, constand in incalcarea obligatiilor pentru care acesta raspunde in baza legii fata de chiriasul sau, referitoare la spatiul inchiriat, conform contractului de inchiriere.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila Legala a PROPRIETARULUI de imobile fata de CHIRIASUL sau, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. il constituie, acoperirea raspunderii civile delictuale a proprietarului in calitate de asigurat, fata de chirias, avand ca temei faptele ilicite ale proprietarului, savarsite din culpa, cu discernamant, constand in incalcarea obligatiilor pentru care acesta raspunde in baza legii fata de chiriasul sau.

              Asiguratorul se obliga sa despagubeasca prejudiciile provocate chiriasului in timpul perioadei de asigurare, pentru care a fost notificata printr-o sesizare sau o cerere scrisa de despagubire indreptata impotriva asiguratului, in timpul perioadei de asigurare. Nu fac obiectul asigurarii si asiguratorul nu este raspunzatoare in niciun fel, pentru prejudiciile izvorate din faptele ilicite ale proprietarului produse inainte de intrarea in vigoare a politei de asigurare, chiar daca descoperirea acestora s-a produs dupa inceperea valabilitatii politei de asigurare.

 • Conform prevederilor legale, cad in sarcina proprietarului urmatoarele obligatii specifice inchirierii spatiilor:
  • Proprietarul este tinut, chiar fara vreo stipulatie expresa:
   • sa predea chiriasului bunul pe care i l-a inchiriat, impreuna cu toate accesoriile sale, in stare corespunzatoare utilizarii acestuia;
   • sa mentina bunul in stare corespunzatoare de folosinta pe toata durata inchirierii;
   • sa asigure chiriasului linistita si utila folosinta a bunului pe tot timpul inchirierii;
  • Sa efectueze toate reparatiile care sunt necesare pentru a mentine bunul in stare corespunzatoare de intrebuintare pe toata durata inchirierii, conform destinatiei stabilite la incheierea contractului;
  • Sa intretina in bune conditii structura de rezistenta, elementele de constructie exterioara (acoperis, fatada, imprejmuiri, pavimente), precum si spatiile comune din interiorul cladirii (casa scarii, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scari exterioare) aferente spatiului inchiriat;
  • Sa intretina in bune conditii instalatiile comune proprii cladirii (ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antena colectiva, instalatii telefonice) aferente spatiului inchiriat;
  • Sa efectueze lucrarile de intretinere si de reparatii capitale prevazute in cartea tehnica a spatiului inchiriat si/sau rezultate din activitatea de urmarire a comportarii in timp a constructiei inchiriate, ori alte lucrari de interventie asupra constructiilor, conform normelor legale;
  • Sa intreprinda tot ceea ce este necesar pentru a asigura in mod constant chiriasului folosinta linistita si utila a bunului, fiind dator sa se abtina de la orice fapt care ar impiedica, diminua sau stanjeni o asemenea folosinta;
  • Sa garanteze pe chirias contra tuturor viciilor lucrului care impiedica sau micsoreaza folosirea lui, chiar daca nu le-a cunoscut la incheierea contractului si fara a tine seama daca ele existau dinainte ori au survenit in cursul inchirierii. Proprietarul nu raspunde pentru viciile care erau aparente la data incheierii contractului si pe care chiriasul nu le-a reclamat;
  • Sa garanteze pe chirias inclusiv atunci cand bunul inchiriat nu corespunde calitatilor convenite de catre parti;
  • Daca un tert pretinde vreun drept asupra bunului inchiriat, proprietarul este dator sa il apere pe chirias chiar si in lipsa unei tulburari de fapt. Daca chiriasul este lipsit in tot sau in parte de folosinta bunului, proprietarul trebuie sa il despagubeasca pentru toate prejudiciile suferite din aceasta cauza;
  • Proprietarul nu este tinut sa il garanteze pe chirias de tulburarea cauzata prin fapta unui tert care nu pretinde vreun drept asupra bunului, afara numai daca tulburarile incepute inaintea predarii bunului il impiedica pe chirias sa il preia;
  • Proprietarul are dreptul de a pastra lucrarile adaugate si autonome efectuate de chirias asupra bunului pe durata inchirierii si nu poate fi obligat la despagubiri decat daca chiriasul a efectuat lucrarile cu acordul prealabil al proprietarului;
 • Cauze exoneratoare de raspundere, prevazute de lege:
  • Raspunderea proprietarului este inlaturata atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit. Forta majora este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.
  • Fapta victimei insesi (chiriasului) si fapta tertului inlatura raspunderea, chiar daca nu au caracteristicile fortei majore, ci doar pe cele ale cazului fortuit.
  • Victima (chiriasul) nu poate obtine repararea prejudiciului cauzat de proprietarul care i-a acordat ajutor in mod dezinteresat sau de lucrul ori de animalul apartinand proprietarului de care s-a folosit cu titlu gratuit, decat daca dovedeste
  • intentia sau culpa grava a celui care, potrivit legii, ar fi fost chemat sa raspunda.
  • Nu datoreaza despagubire proprietarul care, fiind in legitima aparare, a cauzat chiriasului agresor un prejudiciu.
  • Proprietarul care a cauzat un prejudiciu, nu este raspunzator daca in momentul in care a savarsit fapta pagubitoare se afla intr-o stare, chiar vremelnica, de tulburare a mintii care l-a pus in neputinta de a-si da seama de urmarile faptei sale. Cu toate acestea, el este raspunzator daca starea vremelnica de tulburare a mintii a fost provocata de el insusi, prin betia produsa de alcool, de stupefiante sau de alte substante inerate in mod voluntar.
  • Parintii sau, dupa caz, tutorii, nu raspund pentru fapta minorului daca probeaza ca aceasta constituie urmarea unei alte cauze decat modul in care si-au indeplinit indatoririle decurgand din exercitiul autoritatii parintesti. De asemenea, parintii ori tutorii nu raspund daca fac dovada ca sunt indeplinite cerintele raspunderii persoanei care avea obligatia de supraveghere a minorului.
  • Comitentul nu raspunde daca dovedeste ca chiriasul cunostea sau, dupa imprejurari, putea sa cunoasca la data savarsirii faptei prejudiciabile, ca prepusul a actionat fara nicio legatura cu atributiile sau cu scopul functiilor incredintate de comitent.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila Legala a PROPRIETARULUI de imobile fata de CHIRIASUL sau, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea raspunderii civile a proprietarului in calitate de asigurat, pentru prejudicii produse chiriasului, avand ca temei faptele ilicite ale proprietarului, savarsite din culpa, cu discernamant, constand in incalcarea obligatiilor pentru care acesta raspunde in baza legii fata de chiriasul sau, referitoare la spatiul inchiriat, conform contractului de inchiriere, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie fi persoana fizica sau juridica care detine in proprietate un imobil a carui folosinta temporara, totala sau partiala, o transmite pe o durata determinata unor alte persoane in schimbul unei chirii si cu destinatia de locuinta, sediu social, magazin, depozit, stand expozitional, cabinet, birou, activitate de productie, etc.
  • sunt inclusi reprezentantul legal, administratorii, directorii, actionarii / asociatii sau angajatii cu contract ai asiguratului, in timp ce actioneaza in aceasta calitate pentru acesta.
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului, avize, autorizatii, documente de proprietate;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • informatii sumare privind obligatiile asumate de proprietar prin contractul de inchiriere;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila Legala a PROPRIETARULUI de imobile fata de CHIRIASUL sau, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea raspunderii civile a proprietarului in calitate de asigurat, pentru prejudicii produse chiriasului, avand ca temei faptele ilicite ale proprietarului, savarsite din culpa, cu discernamant, constand in incalcarea obligatiilor pentru care acesta raspunde in baza legii fata de chiriasul sau, referitoare la spatiul inchiriat, conform contractului de inchiriere, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • in cazul incetarii din orice cauza a contractului de inchiriere incheiat de asigurat;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila Legala a PROPRIETARULUI de imobile fata de CHIRIASUL sau, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea raspunderii civile a proprietarului in calitate de asigurat, pentru prejudicii produse chiriasului, avand ca temei faptele ilicite ale proprietarului, savarsite din culpa, cu discernamant, constand in incalcarea obligatiilor pentru care acesta raspunde in baza legii fata de chiriasul sau, referitoare la spatiul inchiriat, conform contractului de inchiriere, isi exercita acoperirea numai pentru imobilele detinute de proprietar pe teritoriul Romaniei, si care fac obiectul unui contract de inchiriere intocmit in conformitate cu legislatia specifica din Romania.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila Legala a PROPRIETARULUI de imobile fata de CHIRIASUL sau, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea raspunderii civile a proprietarului in calitate de asigurat, pentru prejudicii produse chiriasului, avand ca temei faptele ilicite ale proprietarului, savarsite din culpa, cu discernamant, constand in incalcarea obligatiilor pentru care acesta raspunde in baza legii fata de chiriasul sau, referitoare la spatiul inchiriat, conform contractului de inchiriere, poate sa fie:

 • persoana fizica sau juridica care detine in proprietate un imobil a carui folosinta temporara, totala sau partiala, o transmite pe o durata determinata unor alte persoane in schimbul unei chirii si cu destinatia de locuinta, sediu social, magazin, depozit, stand expozitional, cabinet, birou, activitate de productie, etc.
  • sunt inclusi reprezentantul legal, administratorii, directorii, actionarii / asociatii sau angajatii cu contract ai asiguratului, in timp ce actioneaza in aceasta calitate pentru acesta.

               Contractant poate fi persoana care incheie polita de asigurare cu asiguratorul pentru asigurarea unui risc privind o alta persoana si se obliga fata de asigurator sa plateasca prima de asigurare precum si sa respecte obligatiile care ii revin
prin polita.

               Beneficiar al asigurarii (chirias):

 • persoana fizica sau juridica care inchiriaza de la proprietar un spatiu, in baza unui contract de inchiriere, in calitate de locatar, avand fie destinatie de locuinta, fie pentru a-si desfasura activitatea.
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Limita raspunderii asiguratorului este:

 • Limita unica a raspunderii pentru intreaga perioada de asigurare - care reprezinta raspunderea maxima a asiguratorului pentru toate evenimentele asigurate intamplate in perioada de valabilitate a politei de asigurare, indiferent de numarul acestora si de cuantumul despagubirilor solicitate pentru un singur eveniment;
 • O limita maxima a raspunderii prevazuta pentru fiecare eveniment asigurat si o limita agregat pe intreaga perioada asigurata.
  • Limita maxima a raspunderii pe eveniment reprezinta despagubirea maxima pe care asiguratorul o poate acorda pentru toate pagubele inregistrate in perioada de valabilitate a politei ca urmare a producerii unui singur eveniment asigurat;
  • Limita agregat pe intreaga perioada asigurata reprezinta limita totala a raspunderii asiguratorului obtinuta prin cumularea limitelor maxime stabilite pe fiecare eveniment;

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramanand neschimbata.

              La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, cu acordul asiguratorului.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                In cazul in care prima de asigurare se achita in rate, asiguratul / contractantul suporta o majorare de prima conform tarifului de prima al asiguratorului.

                Pentru asigurarea incheiata pe o perioada mai mica de un an, prima de asigurare se calculeaza prin aplicarea pentru fiecare luna a 1/10 parte din prima anuala, orice luna de asigurare inceputa considerandu-se luna intreaga.

                La reinnoirea politei, prima de asigurare se poate reduce daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • noa polita de asigurare se incheie inainte de expirarea celui vechi, asigurandu-se continuitatea;
 • pentrul anul / anii anteriori consecutiv nu s-au platit si nu s-au inregistrat cereri de despagubire.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila Legala a PROPRIETARULUI de imobile fata de CHIRIASUL sau, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea raspunderii civile a proprietarului in calitate de asigurat, pentru prejudicii produse chiriasului, avand ca temei faptele ilicite ale proprietarului, savarsite din culpa, cu discernamant, constand in incalcarea obligatiilor pentru care acesta raspunde in baza legii fata de chiriasul sau, referitoare la spatiul inchiriat, conform contractului de inchiriere, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Legala a PROPRIETARULUI de imobile fata de CHIRIASUL sau, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea raspunderii civile a proprietarului in calitate de asigurat, pentru prejudicii produse chiriasului, avand ca temei faptele ilicite ale proprietarului, savarsite din culpa, cu discernamant, constand in incalcarea obligatiilor pentru care acesta raspunde in baza legii fata de chiriasul sau, referitoare la spatiul inchiriat, conform contractului de inchiriere, sunt:

 • Faptele culpabile (acte de neglijenta sau imprudenta) prin care asiguratul proprietar a cauzat chiriasului prejudicii in legatura cu bunul inchiriat, care au condus la producerea unuia sau mai multor evenimentele asigurate, si anume:
  • Obligatia de reparare a daunelor materiale;
  • Obligatia de reparare a prejudiciilor rezultate din vatamari corporale;
  • Obligatia de reparare a prejudiciilor cauzate ca urmare a decesului;
 • Asiguratorul va acorda despagubiri pentru prejudiciile pe care asiguratul este obligat sa le repare, produse chiriasului:
  • din culpa proprie, prin fapta ilicita a proprietarului;
  • din culpa prepusilor pentru care proprietarul este raspunzator conform legii;
  • prin fapta minorului sau a celui pus sub interdictie, pentru care proprietarul este raspunzator conform legii;
  • de animalele sau de lucrurile mobile aflate in paza juridica sau materiala a proprietarului;
  • prin ruina edificiului (imobilului) al carui proprietar este;
 • Conform politei de asigurare sunt considerati prepusi ai asiguratului angajatii cu carte de munca, colaboratorii persoane fizice cu contract de colaborare, ucenicii si/sau alte persoane aflate in pregatire practica.
 • Nu vor fi considerati prepusi, iar asiguratorul nu va acorda despagubiri pentru prejudicii cauzate de acestia, urmatoarele persoane:
  • sub-contractorii care au contractat executarea unor parti din activitatea de baza a asiguratului mentionata in polita;
  • prepusii firmelor de transport sau ai furnizorilor care participa la operatiuni de incarcare / descarcare sau la activitati conexe in legatura cu activitatea de baza a asiguratului, chiar daca acestia actioneaza sub directia, supravegherea, indrumarea sau controlul asiguratului;
 • In baza politei de asigurare, in termenul „imobil” sunt cuprinse inclusiv instalatiile fixe aflate in serviciul constructiei (usi, ferestre, porti de acces, ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa si canalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antena colectiva, instalatii telefonice), dependintele, inclusiv spatiile verzi si copacii care se gasesc in perimetrul afectat imobilului.
 • Asiguratorul acorda despagubiri si pentru urmatoarele tipuri de cheltuieli de judecata indemnizabile in cadrul limitei maxime de despagubire a politei:
  • Cheltuieli de judecata rezonabile facute de asigurat in procesul civil, daca acesta a fost obligat la desdaunare;
  • Cheltuieli de judecata rezonabile facute de chirias in vedere obligarii asiguratului la plata despagubirii, daca acesta a fost obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila la plata acestora.
 • Asiguratorul acopera de asemenea si cheltuielile de limitare sau diminuare a pagubelor, dar numai in masura in care acestea se dovedesc a fi justificate si fara ca ele sa depaseasca, singure sau impreuna cu despagubirea si eventuale cheltuieli de judecata, limitele de despagubire stabilite prin polita de asigurare.
 • In cadrul a 25% din limita raspunderii inscrisa in polita de asigurare si fara a se putea depasi aceasta limita impreuna cu celelalte despagubiri, asiguratorul poate acorda si despagubiri reprezentand daune morale, dar numai daca acestea au fost stabilite pe cale judecatoreasca.
 • Pentru ca asiguratorul sa acorde despagubiri, este necesar sa fie intrunite cumulativ urmatoarele conditii:
  • Sa existe un prejudiciu material produs chiriasului, savarsit printr-o fapta ilicita a asiguratului, a unei persoane pentru care acesta raspunde legal, ori de catre un animal sau bun mobil aflat in paza juridica sau materiala a acestuia;
  • Prejudiciul sa fie cert, atat ca existenta cat si ca intindere, nereparat, personal si direct;
  • Intre fapta ilicita si prejudiciu sa existe un raport de cauzalitate;
  • Fapta ilicita sa fie savarsita in egatura cu locatia inchiriata, evidentiata in polita de asigurare;
  • Fapta ilicita sa fie savarsita in perioada de valabilitate a politei, iar prejudiciul sa se manifeste in perioada de asigurare sau in cel mult sase luni de la incheierea acesteia;
  • Solicitarile de despagubire sa fie introduse in termenul legal de prescriptie.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Legala a PROPRIETARULUI de imobile fata de CHIRIASUL sau, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea raspunderii civile a proprietarului in calitate de asigurat, pentru prejudicii produse chiriasului, avand ca temei faptele ilicite ale proprietarului, savarsite din culpa, cu discernamant, constand in incalcarea obligatiilor pentru care acesta raspunde in baza legii fata de chiriasul sau, referitoare la spatiul inchiriat, conform contractului de inchiriere, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • Pretentii de despagubire pentru pagube produse de asigurat chiriasului daca nu exista un contract de inchiriere legal incheiat si inregistrat;
  • daune materiale sau vatamari corporale ori deces provocate chiriasului in mod intentionat de asigurat, persoanele pentru care acesta raspunde legal, inclusiv de prepusii sai, si nici pentru daune provenind din indiferenta deliberata, constienta si intentionata a conducerii administrative sau tehnice a asiguratului de a lua toate masurile rezonabile pentru a le preveni (culpa grava);
  • Prejudicii cauzate ca urmare a desfasurarii de catre proprietar a altor activitati in spatiul dat spre inchiriere decat cele stabilite la incheierea contractului de inchiriere sau agreate ulterior cu chiriasul (schimbarea destinatiei spatiului inchiriat);
  • Pagube produse ca urmare a unui eveniment asigurat, despre care asiguratul cunostea ca va avea loc;
  • Pretentii de despagubire in legatura cu termenele de predare - primire a spatiilor, din neincasarea chiriilor, sau neocuparea spatiilor detinute de asigurat;
  • Pretentii de despagubire in legatura cu uzura si deteriorarea normala, in timp, sau datorata factorilor atmosferici (temperatura, umiditate etc.);
  • Pretentii de despagubire decurgand din viciile aparente ale spatiului inchiriat la data incheierii contractului si pe care chiriasul nu le-a reclamat;
  • Pretentiilor formulate de:
   • asigurat, pentru propriile sale vatamari sau pentru pagube produse propriilor bunuri ori bunurilor inchiriate sau imprumutate si aflate in grija, custodia sau controlul asiguratului;
   • sotul / sotia, rudele si si afinii de gradul l si ll ai asiguratului;
   • persoanele aflate in intretinerea asiguratului;
  • Prejudicii cauzate de Incendiu, daca se dovedeste ca incendiul a provenit din caz fortuit sau forta majora, sau s-a produs prin comunicarea focului de la o constructie vecina;
  • Pretentii de despagubire pentru pierderi financiare, nivelul preturilor (chiriei), penalitati, compensari, indexari, ajustari ale valorii contractului, renuntarea la contractul de inchiriere;
  • Cereri privind diminuarea valorii bunurilor ca urmare a repararii acestora;
  • Pretentii de despagubire formulate pentru daune produse ca urmare a comiterii unei infractiuni;
  • Amenzi de orice fel, penalitati, dobanzi, cheltuieli de judecata la plata carora ar fi obligat prin hotarare penala asiguratul, persoanele pentru care acesta raspunde legal, incusiv prepusii acestuia, si nici pentru cheltuieli de executare silita a hotararilor privind plata despagubirilor;
  • Pretentii de despagubiri care exced raspunderea civila delictuala a asiguratului fata de chirias conform contractului de inchiriere, ca de exemplu cele decurgand din raspunderea civila a producatorului, raspunderi civile profesionale, raspunderi ale prestatorilor de servicii, raspunderea administratorilor si a directorilor executivi;
  • Pretentii de despagubiri rezultate din tulburarea posesiei chiriasului cauzata prin fapta proprie a acestuia referitoare la transformarea sau schimbarea destinatiei spatiului inchiriat sau din neefectuarea la timp a reparatiilor locative cu caracter urgent ce apartin chiriasului, si care au provocat pierderea totala sau partiala a folosintei spatiului inchiriat;
  • daune provocate de asigurat, persoanele pentru care acesta raspunde legal, inclusiv prepusi, in timp ce acestia se aflau sub influenta bauturilor alcoolice, drogurilor, narcoticelor sau substantelor halucinogene interzise de lege, ingerate in mod voluntar;
  • Salarii, pensii, retributii ori altfel de remuneratii, tratamente medicale si ajutoare sociale, in cazul incapacitatii de munca pe care persoana vatamata le incaseaza potrivit sistemului de asigurari sociale si de sanatate din Romania;
  • Pretentii formulate de chirias fata de asigurat constand in: incalcarea dreptului la proprietate intelectuala, poluarea sau contaminarea mediului, distrugerea sau disparitia banilor, hartiilor de valoare, documentelor si/sau actelor cu valoare statistica, contabila, stiintifica sau istorica, obiectelor si colectiilor de patrimoniu, bijuteriilor si pietrelor pretioase;
  • daune produse de sau in legatura cu intreruperea activitatii mentionate in polita de asigurare si/sau in cererea – chestionar, ca urmare a unor evenimente asigurabile printr-o polita de asigurare a patrimoniului (Cladiri, utilaje, stocuri, echipamente) pentru riscul de Incendiu si alte pericole asociate si/sau riscul de Avarii accidentale;
  • vatamari corporale cauzate de transmiterea unor boli de catre asigurat sau prejudicii cauzate de imbolnavirea animalelor care apartin asiguratului;
  • Prejudicii provocate de campurile electromagnetice generate de producerea si/sau distribuirea de energie, telecomunicatii, inclusiv telefonie mobila, producerea sau distributia de aparatura utilizata in telecomunicatii mobile, medicina nucleara sau alte echipamente care utilizeaza sau produc radiatii;
  • Prejudicii cauzate direct sau indirect de sau prin efectul de poluare a aerului, solului sau subsolului, indiferent de cauzele care il genereaza;
  • Prejudicii sau daune cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinta a razboiului, invaziei, actiunii unui dusman extern, ostilitatilor (indiferent daca a fost declarat razboi sau nu), razboiului civil, rebeliuni, revolutiei, conspiratiei, insurectiei, rascoalei, razvratiri militare cu sau fara uzurparea puterii, legii martiale, actelor persoanelor rauvoitoare care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, confiscari, nationalizari, exproprieri, sechestrari, rechizitionari, distrugeri sau avarieri din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice, grevei, grevei patronale, revoltei, tulburarilor civile, actelor teroriste ori sabotajului, actelor de Vandalism;
  • Pretentii referitoare la daunele de care raspunde asiguratul in legatura cu:
   • Orice vehicul (inclusiv remorca trasa de acesta), proprietate a asiguratului, imprumutat, inchiriat sau condus de acesta, de persoanele pentru care raspunde, inclusiv de prepusii asiguratului, autorizat sa circule pe drumurile publice sau pentru care este prevazuta prin lege obligativitatea incheierii asigurarii;
   • Orice ambarcatiune, nava, planor, avion sau alt mijloc de transport, proprietate a asiguratului, imprumutat, inchiriat, condus sau pilotat de acesta, de persoanele pentru care raspunde, inclusiv de prepusii asiguratului;
   • Incarcarea sau descarcarea mijloacelor de transport mai sus mentionate;
  • Prejudicii derivate din lucrarile de intretinere, extindere, supraetajare, reabilitare, consolidare, restaurare sau demolare, precum si orice fel de lucrari de constructii - montaj executate fara autorizatiile prevazute de lege pentru efectuarea unor asemenea lucrari;
  • Prejudicii cauzate de azbest, inclusiv de substante sau produse ce contin azbest, de siliciu sau bioxid de siliciu, mucegai, ciuperci (fungus), bacterii;
  • Prejudicii rezultate din nerespectarea unui anumit climat sau regim termic in spatiile inchiriate, din cauze ce nu tin de culpa asiguratului ;
  • Pentru daune produse de asigurat societatilor carora le inchiriaza spatiul, si care pot fi considerate ca raportat la cota de participare la capitalul social, direct sau indirect controleaza, sunt controlate sau sunt asociate cu asiguratul, precum si administratorilor acestora;
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • pierderi financiare de consecinta (indirecte) („Consequential losses”);
   • pierderi financiare pure („Pure Financial Losses”);
   • daune cu caracter punitiv („Punitive Damage”).
  • Raspunderea civila a asiguratului nu este angajata si asiguratorul nu acorda despagubiri nici in cazurile exoneratoare de raspundere prevazute de lege.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila Legala a PROPRIETARULUI de imobile fata de CHIRIASUL sau, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea raspunderii civile a proprietarului in calitate de asigurat, pentru prejudicii produse chiriasului, avand ca temei faptele ilicite ale proprietarului, savarsite din culpa, cu discernamant, constand in incalcarea obligatiilor pentru care acesta raspunde in baza legii fata de chiriasul sau, referitoare la spatiul inchiriat, conform contractului de inchiriere, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila Legala a PROPRIETARULUI de imobile fata de CHIRIASUL sau, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea raspunderii civile a proprietarului in calitate de asigurat, pentru prejudicii produse chiriasului, avand ca temei faptele ilicite ale proprietarului, savarsite din culpa, cu discernamant, constand in incalcarea obligatiilor pentru care acesta raspunde in baza legii fata de chiriasul sau, referitoare la spatiul inchiriat, conform contractului de inchiriere, sunt:

 • Sa puna la dispozitia asiguratorului (prin completarea cererii – chestionar ) toate elementele esentiale si toate datele relevante pentru evaluarea si determinarea riscului;
 • Sa elaboreze si sa aiba afisate instructiuni proprii de protectie a muncii pentru angajati si de protectie pentru vizitatori, specifice activitatilor desfasurate si spatiilor in care se desfasoara acestea (in cazul in care proprietarul este persoana fizica autorizata, sau persoana juridica);
 • Sa-si indeplineasca cu diligenta obligatiile contractuale si legale in vederea evitarii situatiilor care ar putea declansa raspunderea sa civila;
 • Sa informeze asiguratorul despre incheierea unei asigurari cu un alt asigurator pentru acelasi risc;
 • Sa-si achite obligatiile de plata a primei de asigurare in cuantumul si la datele stabilite prin polita de asigurare;
 • Asiguratul are obligatia sa permita reprezentantilor asiguratorului sa efectueze orice fel de verificari necesare evaluarii riscului, atat pe perioada de derulare a politei cat si pe parcursul lichidarii unei daune;
 • Sa ofere asiguratorului orice informatii despre care ia la cunostinta si care ar putea fi utile lichidarii unei daune, atat din proprie initiativa cat si la solicitarea asiguratorului;
 • Sa acorde tot sprijinul necesar asiguratorului in cadrul unui litigiu daca asiguratorul a fost chemat in judecata in legatura cu o dauna produsa de asigurat, pe tot parcursul, atat in faza procesuala cat si in orice proceduri adiacente sau alternative de solutionare a litigiului privind dauna produsa, fara sa pretinda sau sa aiba drept la plata sau la despagubire pentru aceste activitati;
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila Legala a PROPRIETARULUI de imobile fata de CHIRIASUL sau, pentru asigurarea raspunderii civile a proprietarului in calitate de asigurat, pentru prejudicii produse chiriasului, avand ca temei faptele ilicite ale proprietarului, savarsite din culpa, cu discernamant, constand in incalcarea obligatiilor pentru care acesta raspunde in baza legii fata de chiriasul sau, referitoare la spatiul inchiriat, conform contractului de inchiriere, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Din punctul de vedere al despagubirilor, asiguratul mai are si urmatoarele obligatii:
  • Sa instiinteze imediat organele abilitate, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat.
  • Sa puna la dispozitia asiguratorului:
   • Documentele emise de organele de cercetare;
   • Cererile cuprinzand pretentiile de despagubire ale persoanelor pagubite;
  • Sa permita reprezentantilor asiguratorului sa faca investigatiile necesare pentru determinarea cauzelor si marimii pagubelor.
  • Sa nu recunoasca nicio raspundere si sa nu faca nicio promisiune sau plata catre terti, fara acordul anterior si scris al asiguratorului.
  • Sa se apere in proces, tinand cont de eventualele recomandari facute de asigurator.
  • Sa comunice asiguratorului numele tuturor celorlalti asiguratori cu care a incheiat polite de asigurare pentru aceleasi riscuri acoperite prin polita de asigurare.
   • In caz de neindeplinire a oricareia din obligatiile mentionate, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, in masura in care din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si marimea daunei, ori nu va putea exercita dreptul de regres prevazut de lege.
 • Evaluarea daunelor si stabilirea raspunderii asiguratului se poate face pe baza documentelor probatoare emise de organele legal competente sau in lipsa acestora a oricaror mijloace legale de proba;
 • Cuantumul despagubirii se stabileste pe baza evaluarii daunelor si stabilirii cu certitudine a raspunderii civile a asiguratului, fie pe cale amiabila prin intelegerea reciproca dintre asigurat si persoana pagubita, facuta cu acceptul prealabil al asiguratorului, fie pe baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile;
 • In cazul intelegerii amiabile intre asigurat si persoana pagubita, realizata cu acceptul prealabil al asiguratorului, intelegerea se va incheia in fata organelor specializate ale asiguratorului, va fi semnata de toate partile, si va trebui sa includa obligatoriu declaratiile irevocabile ale asiguratului si ale persoanei pagubite ca prin primirea despagubirii nu mai au nici o alta pretentie fata de asigurator;
 • In cazul in care producerea unui eveniment asigurat se datoreaza actiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, asiguratorul acorda despagubiri conform procentului de culpa al asiguratului rezultat din documentele emise de organele competente si / sau declaratii de martori ori din hotararea pronuntata de instanta de judecata;
 • In situatiile de culpa comuna, masura raspunderii fiecarei persoane vinovate de producerea evenimentelor asigurate va fi cea rezultata din actele emise de organele competente. In cazul in care din aceste acte nu rezulta masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale in raport cu numarul partilor implicate in producerea evenimentului asigurat;
 • In cazul in care persoana pagubita a contribuit din culpa la producerea evenimentului asigurat sau la marirea daunei, asiguratul va fi tinut raspunzator numai pentru partea din dauna pe care a produs-o;
 • despagubirile nu pot fi stabilite pe baza intelegerii dintre asigurat, persoanele pagubite si asigurator, in cazul in care:
  • se formuleaza pretentii de despagubiri ce se cuvin sub forma de prestatii banesti periodice (pensie de intretinere)
  • nu se pot trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea pagubelor, cauzele, imprejurarile si cuantumul acestora.
  • se formuleaza pretentii de despagubiri sub forma de daune morale
 • Indiferent de forma prin care se realizeaza despagubirea, pe cale amiabila sau pe calea instantei de judecata, cuantumul despagubirii totale acordate de asigurator pentru acelasi eveniment asigurat nu poate depasi in nici un caz limita raspunderii mentionata in polita de asigurare;
 • Plata despagubirior se face de catre asigurator pe baza documentatiei complete primite la sediul societatii, privind cauzele si circumstantele aparitiei evenimentului asigurat, precum si a documentatiei care certifica efectele acestuia. despagubirile se platesc in valuta in care s-a platit prima de asigurare, dar in toate cazurile, facturile in lei se platesc in lei.
 • In cazul in care asiguratul a optat pentru plata in rate a primei, la producerea evenimentului asigurat, asiguratorul poate retine din despagubirea datorata suma ratelor neachitate.
 • O data cu plata despagubirii, rezultat fie al intelegerii dintre parti, fie al punerii in executare a hotararii judecatoresti, se stinge orice pretentie a persoanelor prejudiciate fata de asigurat si asigurator, implicit orice pretentie a asiguratului fata de asigurator.
 • Asiguratorul are dreptul:
  • Sa amane plata despagubirii daca in legatura cu evenimentul care a produs dauna a fost instituita impotriva asiguratului sau a prepusilor acestuia o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea acesteia;
  • Sa refuze plata despagubirii, respectiv sa solicite si sa perceapa restituirea despagubirii daca ulterior efectuarii acesteia se descopera ca cerera de despagubire a fost facuta in astfel de conditii;
  • Sa refuze despagubirea pentru partea de dauna care s-a marit ca urmare a nerespectarii de catre asigurat a recomandarilor facute de asigurator;
  • Sa refuze acordarea despagubirii pe cale amiabila, daca asiguratul, respectiv terta persoana pagubita, nu prezinta suficiente dovezi pentru a justifica dreptul la plata despagubirii;
 • In cazul daunelor materiale asiguratorul nu despagubeste taxele platite de asigurat in strainatate sau in Romania si pe care acesta are dreptul sa le recupereze conform legii ( ex. TVA etc.);
 • In cazul decesului sau vatamarii corporale a unor persoane, asiguratorul plateste despagubirea la care persoana prejudiciata are dreptul conform politei de asigurare, independent de despagubirile ce se acorda in baza unei eventuale asigurari facultative de accidente de persoane. In cazul in care, prin hotarare judecatoreasca asiguratul este obligat la plata unei prestatii banesti periodice, asiguratorul va plati suma stabilita prin hotarare in aceasta forma, pana la concurenta sumei stabilite de instanta sau a limitei de raspundere stabilite prin polita, indiferent care este atinsa mai intai. Daca, dupa stabilirea prestatiei periodice, starea persoanei pagubite s-a imbunatatit, asiguratul este obligat sa instiinteze de indata asiguratorul, care va comunica in scris ca inceteaza plata despagubirilor pana la pronuntarea unei alte hotarari judecatoresti. Asiguratul sau, dupa caz, asiguratorul daca a fost parte in proces, va solicita instantei micsorarea cuantumului sumelor prestatiilor periodice sau incetarea platii acestora, pe baza documentelor emise de organele competente;
 • In caz de deces, asiguratorul va plati despagubirea cuvenita persoanelor indreptatite, respectiv mostenitorilor care isi dovedesc calitatea cu certificat de mostenitor;
 • In situatia in care evenimentul asigurat a avut drept urmare atat vatamari corporale cat si pagube materiale, intaietate va avea despagubirea persoanelor vatamate, iar despagubirea pentru pagube materiale se va efectua pana la concurenta limitei raspunderii pe eveniment.
 • In vederea acordarii despagubirii, asiguratorul este indreptatit sa solicite asiguratului si punerea la dispozitie a urmatoarelor documente:
  • Cerere scrisa de solicitare a despagubirii, cu indicarea beneficiarului acesteia si a contului in care despagubirea se solicita a fi platita;
  • Actele de identificare / identitate si orice alte acte doveditoare a profesiei / obiectului de activitate, precum si detinerea autorizatiilor necesare in vederea desfasurarii in deplina legalitate a activitatii de catre asigurat;
  • Orice act doveditor al raspunderii asiguratului si al cuantumului despagubirii solicitate (in original);
  • Alte acte, dupa caz, necesare pentru solutionarea cererii de plata a despagubirii;
 • Din cuantumul fiecarei despagubiri acordate se va scade fransiza stabilita in polita de asigurare; fransiza se aplica numai pentru daunele materiale.
 • In limita despagubirii platite asiguratului / persoanei pagubite, asiguratorul se subroga in toate drepturile acestuia contra celor raspunzatori de producerea evenimentului asigurat sau care au contribuit la producerea sau majorarea pagubelor, cu conditia ca acestia sa nu fie asiguratul ori prepusii asiguratului.

Notificare daune:

Telefon: +40 21 311 91 04 / Fax +40 21 311 50 56
E-mail: daune@certasig.ro

Diverse: 
 • Prin acordul comun al celor doua parti, se pot aduce modificari la polita de asigurare, oricand in cursul valabilitatii ei, acestea intrand in vigoare la data convenita in scris de parti.
 • In cazul incetarii politei asiguratorul va retine prima corespunzatoare perioadei in care polita a fost activa, plus reducerile sau alte avantaje acordate, si va returna contractantului / asiguratului, daca este cazul, prima aferenta perioadei ramase pana la data initiala de incetare a politei, tindu-se totodata seama si de alte prevederi.
 • Orice pretentie a asiguratului fata de asigurator se stinge prin plata despagubirii (in limita raspunderii maxime).
 • Forta majora exonereaza de raspundere partea care, aflata in aceasta situatie, o notifica celeilalte parti in termen de cel mult 5 zile de la producere si o dovedeste cu inscrisuri oficiale in termen de 30 de zile de la aparitia acesteia.