Asigurarea de raspundere civila legala a PROPRIETARILOR sau DETINATORILOR de ANIMALE de COMPANIE - CAINI PERICULOSI - ALLIANZ TIRIAC Asigurari

asigurari allianz tiriac proprietar detinator animal companie caine periculos pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Caderea Bastiliei, nr. 80-84.

relatii.publice@allianztiriac.ro

Tel:    021-208.22.22, 021-208.22.79, 021-208.22.81, 021 20 19 100, 0801 0801 08

Fax:   021-208.22.11

               Actuala societate de asigurari ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. a luat fiinta si si-a inceput activitatea in anul 1994 cand renumitul tenismen si om de afaceri Ion Tiriac a a infiintat societatea Asigurari "Ion Tiriac" S.A. cunoscuta ca fosta ASIT. In numai 6 ani de functionare pe piata de asigurari din Romania, prin competenta si seriozitate, ASIT a urcat pana pe locul 2 in topul asiguratorilor din Romania la acea vreme. Urmare a rezultatelor obtinute si soliditatii ASIT, in anul 2000 aceasta a fost integrata in puternicul grup financiar german ALLIANZ, rezultand ceea ce cunoastem astazi - ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. Aceasta noua societate ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. si-a consolidat permanent statutul de societate de asigurari puternica, de incredere, devenind o marca de prestigiu in Romania. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia. ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-017-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai polita de raspundere Civila Legala pentru PROPRIETARII sau DETINATORII de animale de COMPANIE - CAINI PERICULOSI, pentru acoperirea prejudiciilor provocate tertilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta animalului aflat in proprietatea sau detinerea asiguratului si pentru care acesta raspunde civil, conform legii.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila Legala pentru PROPRIETARII sau DETINATORII de animale de COMPANIE - CAINI PERICULOSI de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. il constituie acoperirea prejudiciilor banesti pe care asiguratul este obligat sa le suporte in cazul in care un caine aflat in paza sa juridica, identificat conform numarului aplicat prin tatuare sau microcip si mentionat in adeverinta eliberata de Asociatia Chinologica Romana / Autoritatii de Supraveghere Chinologica, a cauzat un prejudiciu unei terte persoane, si in temeiul angajarii raspunderii sale legale este obligat sa il repare.

               Caini periculosi:

 • Categoria I: cainii de lupta si de atac, asimilati prin caracterele morfologice cu caini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog si metisii lor;
 • Categoria II: cainii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobanesc Caucazian, Cane Corso si metisii lor.

               Prin caini agresivi se intelege orice caine care, fara sa fie provocat, musca sau ataca persoane ori animale domestice in locuri publice si private, precum si acela care participa la lupte sau care a fost antrenat in acest scop.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila Legala pentru PROPRIETARII sau DETINATORII de animale de COMPANIE - CAINI PERICULOSI de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate tertilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta animalului aflat in proprietatea sau detinerea asiguratului si pentru care acesta raspunde civil, conform legii, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica sau juridica, proprietar sau detinator de caini, indiferent  de categoria in care acestia sunt incadrati, conform unor documente legale, doveditoare ale acesti calitati;
  • in aceasta categorie este admisa si Asociatia Chinologica Romana, in numele si pentru fiecare din membrii sai;
  • NU sunt admise in asigurare unitatile de politie, jandarmerie, alte unitati militare, unitatile vamale sau de servicii publice si private de paza si securitate;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare care contine informatii esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului, avize, autorizatii, permise, carnete;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • informatii despre animale: specie, rasa, numar de animale, calitatea fata de animal;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
 • perioada asigurata;
 • fransize;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila Legala pentru PROPRIETARII sau DETINATORII de animale de COMPANIE - CAINI PERICULOSI de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate tertilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta animalului aflat in proprietatea sau detinerea asiguratului si pentru care acesta raspunde civil, conform legii, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Sunt acoperite evenimentele intimplate in timpul perioadei de valabilitate a politei precum si consecintele directe ale acelor prejudicii, manifestate ulterior expirarii politei, dar numai daca au fost cauzate in mod cert de acele evenimente petrecute in perioada de valabilitate a politei si daca terta persoana prejudiciata isi valorifica pretentiile de despagubire in termen de maxim 30 zile de la data expirarii politei de asigurare.

             Asiguratorul nu va da curs cererilor de despagubire formulate pentru daune produse inainte de intrarea in vigoare a politei, chiar daca descoperirea acestora s-a produs dupa incheierea politei.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • prin suspendarea sau anularea calitatii de proprietar sau detinator a asiguratului asupra animalului de companie;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila Legala pentru PROPRIETARII sau DETINATORII de animale de COMPANIE - CAINI PERICULOSI de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate tertilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta animalului aflat in proprietatea sau detinerea asiguratului si pentru care acesta raspunde civil, conform legii, isi exercita acoperirea doar pentru evenimentele asigurate produse exclusiv pe teritoriul Romaniei, daca nu este solicitata anterior si specificata pe polita de asigurare, o alta arie de acoperire teritoriala.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila Legala pentru PROPRIETARII sau DETINATORII de animale de COMPANIE - CAINI PERICULOSI de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate tertilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta animalului aflat in proprietatea sau detinerea asiguratului si pentru care acesta raspunde civil, conform legii, poate sa fie:

 • sa fie persoana fizica sau juridica, proprietar sau detinator de caini, indiferent  de categoria in care acestia sunt incadrati, conform unor documente legale, doveditoare ale acesti calitati;
  • in aceasta categorie este admisa si Asociatia Chinologica Romana, in numele si pentru fiecare din membrii sai;
  • NU sunt admise in asigurare unitatile de politie, jandarmerie, alte unitati militare, unitatile vamale sau de servicii publice si private de paza si securitate;

               Contractant poate fi orice persoana care incheie polita de asigurare cu asiguratorul pentru asigurarea unui risc privind asiguratul si se obliga fata de asigurator sa plateasca prima de asigurare precum si sa respecte obligatiile care ii revin prin polita.

               Beneficiar al asigurarii:

 • terta persoana prejudiciata prin fapta animalului aflat in proprietatea sau detinerea asiguratului, indreptatita sa primeasca despagubirea, in cazul producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, de tipul pagubelor materiale sau vatamarilor corporale.
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Raspunderea asiguratorului se angajeaza numai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, decurgand numai din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare. Suma asigurata pentru fiecare risc acoperit este propusa de catre asigurat / contractant in cererea chestionar, agreata de asigurator si ulterior mentionata in polita.

              Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

 • pe eveniment: valoarea pe eveniment prevazuta in polita de asigurare;
 • pe perioada asigurata: valoarea raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in polita de asigurare, indiferent de numarul evenimentelor asigurate produse.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramanand neschimbata.

              La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, cu acordul asiguratorului.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila Legala pentru PROPRIETARII sau DETINATORII de animale de COMPANIE - CAINI PERICULOSI de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate tertilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta animalului aflat in proprietatea sau detinerea asiguratului si pentru care acesta raspunde civil, conform legii, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Legala pentru PROPRIETARII sau DETINATORII de animale de COMPANIE - CAINI PERICULOSI de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate tertilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta animalului aflat in proprietatea sau detinerea asiguratului si pentru care acesta raspunde civil, conform legii, sunt:

 • vatamarile corporale  si decesul, provocate accidental de cainele asiguratului, survenite ca o consecinta directa a neglijentei sau imprudentei asiguratului in calitatea sa de proprietar, pentru care acesta este raspunzator in baza legii.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Legala pentru PROPRIETARII sau DETINATORII de animale de COMPANIE - CAINI PERICULOSI de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate tertilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta animalului aflat in proprietatea sau detinerea asiguratului si pentru care acesta raspunde civil, conform legii, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • pretentii formulate de asigurat referitoare la propriile vatamari corporale suferite;
  • pretentii formulate impotriva asiguratului de catre sotul / sotia acestuia sau de catre persoanele cu care acesta locuieste sau gospodareste impreuna;
  • pretentii pentru prejudicii cauzate de cainele asiguratului urmare a provocarii intentionate de catre asigurat sau de catre persoanele pentru care acesta raspunde in baza legii;
  • orice pretentie care nu are legatura directa cu vatamarea corporala, precum si orice prejudiciu cauzat oricarei alte terte persoane, alta decit cea care a suferit direct prejudiciul corporal;
  • pretentii formulate impotriva asiguratului referitoare la prejudicii morale, pretul durerii, contravaloarea traumei psihice cauzate ca urmare a accidentului produs;
  • pretentii referitoare la acoperirea amenzilor, taxelor, impozitelor, etc;
  • pretentii formulate impotriva asiguratului de catre persoanele care au provocat din culpa proprie producerea evenimentului (au patruns fara drept, in orice mod, intr-o proprietate a asiguratului, ori daca interventia cainelui a fost determinata de apararea proprietarului, victima iminenta a unei infractiuni de violenta savirsite impotriva sa, ori daca prin actiunile sale terta persoana a provocat / instigat in vreun fel cainele la atac,etc.);
  • pretentii de despagubiri formulate ca urmare a producerii de evenimente ca urmare a accesului in localurile publice, mijloacele de transport, stationarii in partile comune ale imobilelor, precum si a evenimentelor survenite ca urmare a situatiilor de abandon, a organizarii de lupte intre câini sau a antrenarii acestora in scopul participarii la lupte;
  • reaua credinta, intentia sau culpa grava a asiguratului sau a membrilor familiei constind in conduita neglijenta a acestora (neatentionarea publicului la intrarea pe / in proprietate – inexistenta placutei ,,caine periculos / agresiv,,; lasarea cainilor liberi in locuri publice);
  • pretentii de despagubire formulate printr-o cerere de despagubire frauduloasa sau care au la baza declaratii false;
Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila Legala pentru PROPRIETARII sau DETINATORII de animale de COMPANIE - CAINI PERICULOSI de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate tertilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta animalului aflat in proprietatea sau detinerea asiguratului si pentru care acesta raspunde civil, conform legii, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila Legala pentru PROPRIETARII sau DETINATORII de animale de COMPANIE - CAINI PERICULOSI de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate tertilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta animalului aflat in proprietatea sau detinerea asiguratului si pentru care acesta raspunde civil, conform legii, sunt:

 • sa inregistreze cainele la Asociatia Chinologica Romana;
 • sa inscriptioneze in mod vizibil, la intrarea in apartament sau imobil ori pe imprejmuirea aferenta a imobilului, avertismentul ,,caine periculos,, sau, dupa caz, ,,caine agresiv,, pe placute de dimensiunile 15x25 cm.;
 • sa depuna la sediul politiei, in a carui raza este situat imobilul in care este detinut cainele, o copie a adeverintei eliberata de Asociatia Chinologica din care sa rezulte incadrarea cainelui in categoria ,,caini periculosi,, precum si o declaratie cuprinzind numarul de identificare al cainelui si situatia vaccinarii antirabice si a rapelurilor;
 • sa prezinte politiei dovada (carnet de sanatate) sterilizarii cainelui – numai proprietarii de caini de lupta si de atac;
 • sa avizeze asiguratorul, in scris, imediat ce a luat cunostinta de reclamatia vatamatului si sa depuna o declaratie privind imprejurarile in care a intervenit accidentul;
 • sa comunice pretentiile formulate de persoana vatamata;
 • sa nu faca nici o oferta si nici o promisiune de plata fara acordul asiguratorului;
 • sa comunice asiguratorului orice modificare intervenita in legatura cu datele luate in considerare la incheierea politei;
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila Legala pentru PROPRIETARII sau DETINATORII de animale de COMPANIE - CAINI PERICULOSI pentru prejudicii provocate tertilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta animalului aflat in proprietatea sau detinerea asiguratului si pentru care acesta raspunde civil, conform legii, conform legii, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Asiguratorul acorda despagubiri pentru acoperirea urmatoarelor sume:
  • cheltuielile medicale (spitalizare, recuperare, tratamente, interventii chirurgicale, medicamente, proteze, etc) necesare vindecarii ranilor si restabilirii starii de sanatate, neacoperite de sistemul asigurarilor de sanatate, efectuate de persoana vatamata si probate cu documente justificative;
  • cheltuielile intervenite in caz de deces (inmormintare,  cheltuielile de transport ale cadavrelor, piatra funerara, indeplinirea ritualurilor religioase, etc) probate cu documente justificative;
  • venituri nete nerealizate pe perioada incapacitatii de munca;
  • prestatii banesti periodice (pensii de intretinere);
 • Cuantumul despagubirilor se stabileste fie pe cale amiabila intre parti, fie prin hotarire judecatoreasca definitiva.
 • Plata despagubirilor se face in termen de maxim 30 zile lucratoare de la depunerea tuturor documentelor justificative (foaie de diagnostic, foaie de externare, retete, chitante, etc). Despagubirea poate fi acordata fie asiguratului, fie direct persoanei pagubite, cu acordul si instiintarea prealabila a asiguratului, in masura in care cel pagubit nu a fost deja despagubit de asigurat.
 • Asiguratorul nu va plati despagubiri in situatia in care asiguratul nu a respectat prevederile de mai sus.

Centrul de daune 

Suna la 021.20.19.180 (1) (apelabil din reteaua Romtelecom)
sau
Formeaza tasta * (steluta) urmata de 21.20.19.18 (apelabil din reteaua Orange)
Program: de LUNI pana VINERI, intre orele 8:00 si 20:00

Fax: 0213.167.019

Diverse: 
 • Dupa fiecare dauna, limita raspunderii se reduce de la data daunei cu suma cuvenita drept despagubire, asigurarea continuind pentru suma ramasa.
 • Limita raspunderii poate fi intregita, la cererea asiguratului si acordul asiguratorului, prin emiterea unui supliment de asigurare si in schimbul unei prime aditionale.
 • Orice litigiu in legatura cu prevederile politei de asigurare se solutioneaza de instantele de judecata competente din Romania.