Asigurarea de raspundere civila legala a PROPRIETARILOR sau DETINATORILOR de ANIMALE de COMPANIE - CAINI PERICULOSI - ERGO Asigurari

asigurari ergo proprietar detinator animal companie caine periculos pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti - Ploiesti nr.1A, cladirea A, etaj 4, Unitatea 4A

ergo@ergo.ro

Tel:    031 224 86 00

Fax:   031 224 86 88

              ERGO Asigurari S.A. Romania este o societate pe actiuni membra a ERGO GROUP AG, unul dintre cele mai mari grupuri de asigurari din Germania si Europa, care la randul sau este membru al MUNICH Re, unul dintre liderii internationali in materie de reasigurari. Cu o activitate vasta, in peste 30 de tari din Europa, Asia si Canada, ERGO GROUP AG a decis la finele anului 2016, sa-si extinda sfera de activitate in Romania si pe segmentul asigurarilor generale, prin preluarea societatii de asigurari CREDIT EUROPE Asigurari-Reasigurari S.A. Romania. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ERGO Asigurari S.A. Romania este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Belgia, Germania, Franta, Olanda. ERGO Asigurari S.A. Romania este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-059-09.07.2007.

Aspecte Generale: 

ERGO Asigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai polita de raspundere Civila Legala pentru PROPRIETARII sau DETINATORII de animale de COMPANIE - CAINI PERICULOSI, pentru acoperirea prejudiciilor provocate tertilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta animalului aflat in proprietatea sau detinerea asiguratului si pentru care acesta raspunde civil, conform legii.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila Legala pentru PROPRIETARII sau DETINATORII de animale de COMPANIE - CAINI PERICULOSI de la ERGO Asigurari S.A. il constituie acoperirea prejudiciilor provocate tertilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta animalului aflat in proprietatea sau detinerea asiguratului si pentru care acesta raspunde civil, conform legii, daune in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare sau ulterior acesteia, dar inainte de a fi operat prescriptia extinctiva referitoare la dreptul pagubitului de a solicita repararea prejudiciului suferit.

               Caini periculosi:

 • Categoria I: cainii de lupta si de atac, asimilati prin caracterele morfologice cu caini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog si metisii lor;
 • Categoria II: cainii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobanesc Caucazian, Cane Corso si metisii lor.

               Se iau in considerare in vederea incheierii asigurarii cainii cu varsta cuprinsa intre 6 luni si 8 ani, inregistrati si vaccinati potrivit normelor specifice prevazute de legislatia in vigoare pentru rasa din care fac parte.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila Legala pentru PROPRIETARII sau DETINATORII de animale de COMPANIE - CAINI PERICULOSI de la ERGO Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate tertilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta animalului aflat in proprietatea sau detinerea asiguratului si pentru care acesta raspunde civil, conform legii, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica sau juridica, proprietar sau detinator de animale, conform unor documente legale, doveditoare ale acesti calitati;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare care contine informatii esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului, avize, autorizatii, permise, carnete;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • informatii despre animale: specie, rasa, numar de animale, calitatea fata de animal;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
 • perioada asigurata;
 • fransize;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila Legala pentru PROPRIETARII sau DETINATORII de animale de COMPANIE - CAINI PERICULOSI de la ERGO Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate tertilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta animalului aflat in proprietatea sau detinerea asiguratului si pentru care acesta raspunde civil, conform legii, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • prin suspendarea sau anularea calitatii de proprietar sau detinator a asiguratului asupra animalului de companie;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila Legala pentru PROPRIETARII sau DETINATORII de animale de COMPANIE - CAINI PERICULOSI de la ERGO Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate tertilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta animalului aflat in proprietatea sau detinerea asiguratului si pentru care acesta raspunde civil, conform legii, isi exercita acoperirea doar pentru evenimentele asigurate produse exclusiv pe teritoriul Romaniei, daca nu este solicitata anterior si specificata pe polita de asigurare, o alta arie de acoperire teritoriala.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila Legala pentru PROPRIETARII sau DETINATORII de animale de COMPANIE - CAINI PERICULOSI de la ERGO Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate tertilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta animalului aflat in proprietatea sau detinerea asiguratului si pentru care acesta raspunde civil, conform legii, poate sa fie:

 • persoana fizica sau juridica, proprietar sau detinator de animale, conform unor documente legale, doveditoare ale acesti calitati;
  • se considera asigurat doar persoanele cu varsta minima de 18 ani, cu capacitate deplina de exercitiu si care sa nu fi fost condamnata anterior pentru infractiuni contra persoanelor. Nu pot fi considerate asigurate persoanele carora li s-a retras dreptul de proprietate sau paza asupra cainelui.

               Contractant poate fi orice persoana care incheie polita de asigurare cu asiguratorul pentru asigurarea unui risc privind asiguratul si se obliga fata de asigurator sa plateasca prima de asigurare precum si sa respecte obligatiile care ii revin prin polita.

               Beneficiar al asigurarii:

 • terta persoana prejudiciata prin fapta animalului aflat in proprietatea sau detinerea asiguratului, indreptatita sa primeasca despagubirea, in cazul producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, de tipul pagubelor materiale sau vatamarilor corporale.
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Raspunderea asiguratorului se angajeaza numai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, decurgand numai din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare. Suma asigurata pentru fiecare risc acoperit este propusa de catre asigurat / contractant in cererea chestionar, agreata de asigurator si ulterior mentionata in polita.

              Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

 • pe eveniment: valoarea pe eveniment prevazuta in polita de asigurare;
 • pe perioada asigurata: valoarea raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in polita de asigurare, indiferent de numarul evenimentelor asigurate produse.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramanand neschimbata.

              La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, cu acordul asiguratorului.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila Legala pentru PROPRIETARII sau DETINATORII de animale de COMPANIE - CAINI PERICULOSI de la ERGO Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate tertilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta animalului aflat in proprietatea sau detinerea asiguratului si pentru care acesta raspunde civil, conform legii, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Legala pentru PROPRIETARII sau DETINATORII de animale de COMPANIE - CAINI PERICULOSI de la ERGO Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate tertilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta animalului aflat in proprietatea sau detinerea asiguratului si pentru care acesta raspunde civil, conform legii, sunt:

 • prejudiciile de care asiguratii raspund in baza legii fata de tertele persoane pagubite ca urmare a vatamarilor corporale, decesului sau avarierii ori distrugerii unor bunuri, consecinta unor acte ale animalului pe care il au in proprietate, petrecute in perioada asigurata;
 • cheltuielile facute de asigurat in situatiile in care se impune eutanasierea cainelui devenit agresiv, dar numai daca s-a facut la dispozitia unui medic veterinar sau a organelor veterinare;
 • cheltuielile rezonabile facute de asigurat in procesul civil daca a fost obligat la dezdaunare;
 • cheltuieli de judecata facute de reclamant pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Legala pentru PROPRIETARII sau DETINATORII de animale de COMPANIE - CAINI PERICULOSI de la ERGO Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate tertilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta animalului aflat in proprietatea sau detinerea asiguratului si pentru care acesta raspunde civil, conform legii, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri daca:
  • despagubirea solicitata vizeaza prejudiciul suferit de asigurat sau este destinata acoperirii pagubelor pricinuite bunurilor sale sau ale prepusilor acestuia;
  • persoanele ce formuleaza pretentii de despagubiri sunt sotul (sotia) asiguratului, persoanele pentru care acestia raspund potrivit legii sau care se afla in intretinerea acestora;
  • pentru pagube produse in timpul comiterii unor fapte incriminate ca infractiuni savarsite cu intentie sau pentru pagube produse prin provocarea intentionata a agresivitatii cainelui de catre asigurat;
  • pentru pretentii in legatura cu raspunderea asiguratului fata de terti pentru prejudicii cauzate de animalele aflate doar in paza sa materiala;
  • amenzi de orice fel si cheltuielile penale pe care trebuie sa le plateasca asiguratul, precum si pentru cheltuielile de executare a hotararilor privind plata despagubirilor;
  • daca sacrificarea animalului s-a facut fara a urma o dispozitie legala data de organele veterinare de specialitate, cu exceptia situatiei in care ulterior se poate face dovada privind urgenta si necesitatea sacrificarii;
  • pentru prejudiciile rezultate in urma unor evenimente (accidente, boli) survenite in perioda anterioara celei in care s-a incheiat asigurarea;
  • pentru prejudicii cauzate de consecintele unei lupte intre caini, a unor tratamente neadecvate, a lipsei de hrana sau ingrijire, atata timp cat acestea sunt imputabile asiguratului;
  • pentru cheltuielile pe care le-a facut asiguratul cu tratamentul medical al cainelui in urma imbolnavirii acestuia;
  • pentru prejudiciile produse in timpul unei vanatori sau competitii sportive ori in timpul unui transport platit;
  • pentru prejudiciile produse atunci cand cainele se afla in paza unei alte persoane, de exemplu un medic veterinar sau un copil minor al asiguratului;
  • pentru prejudiciile cauzate unui tert care a patruns fara drept, in orice mod, intr-o proprietate privata sau publica.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila Legala pentru PROPRIETARII sau DETINATORII de animale de COMPANIE - CAINI PERICULOSI de la ERGO Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate tertilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta animalului aflat in proprietatea sau detinerea asiguratului si pentru care acesta raspunde civil, conform legii, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila Legala pentru PROPRIETARII sau DETINATORII de animale de COMPANIE - CAINI PERICULOSI de la ERGO Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate tertilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta animalului aflat in proprietatea sau detinerea asiguratului si pentru care acesta raspunde civil, conform legii, sunt:

 • efectuarea periodica a vaccinului antirabic si a celorlalte vaccinuri obligatorii;
 • sterilizarea animalului in masura in care este ceruta de lege;
 • inregistrarea cainelui la Asociatia Chinologica si Politie, daca este cazul;
 • sa respecte prevederile legislatiei in vigoare privind accesul cainilor in localurile publice, in mijloacele de transport in comun, in alte locuri publice, precum si in partile comune ale imobilielor;
 • sa instiinteze in scris asiguratorul, in termen de 10 zile lucratoare, cu privire la orice modificare a imprejurarilor esentiale privind riscul, ce au stat la baza incheierii politei de asigurare;
 • sa instiinteze, in scris, telefonic sau fax, e-mail despre producerea evenimentului asigurat, asiguratorul in termen de 48 de ore de la producerea acestuia, chiar daca nu s-au formulat pretentii de despagubire de catre persoanele pagubite;
 • sa notifice la asiguratorului in maxim 3 zile lucratoare orice pretentie de despagubire primita sau orice actiune in instanta pornita impotriva sa pe perioada de valabilitate a contractului de asigurare sau in termen de 30 zile de la expirarea / rezilierea acestuia;
 • sa nu faca nici o plata sau promisiune de plata fara acordul scris al asiguratorului;
 • sa transmita in cel mai scurt timp posibil informatiile, documentele si actele solicitate de asigurator necesare stabilirii cauzelor, imprejurarilor producerii prejudiciului precum si cuantumului despagubirilor;
 • sa se apere in proces, tinand seama si de eventualele recomandari facute de asigurator. Aceasta este indreptatita, in cazurile cand apreciaza ca este necesar, in procesul civil, sa recomande asiguratului sa-si angajeze aparator in orice faza a procesului;
 • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea daunei, altii decat angajatii asiguratului.

               Asiguratorul este indreptatit:

 • sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu dauna, a fost declansata impotriva asiguratului o ancheta din partea autoritatilor publice sau o procedura penala, pana la finalizarea acestora;
 • sa nu plateasca despagubirea daca cererea de despagubire este frauduloasa ori are la baza declaratii false;
 • sa refuze plata despagubirilor daca asiguratul incearca sa induca in eroare asiguratorul in ceea ce priveste cuantumul prejudiciilor, dreptul la despagubire sau alte date esentiale cu privire la evenimentul asigurat;
 • sa refuze plata despagubirilor daca asiguratul nu a respectat obligatiile din prezentele conditii si din aceasta cauza nu s-a putut determina cauza producerii riscului asigurat si intinderea pagubei.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care ERGO Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila Legala pentru PROPRIETARII sau DETINATORII de animale de COMPANIE - CAINI PERICULOSI pentru prejudicii provocate tertilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta animalului aflat in proprietatea sau detinerea asiguratului si pentru care acesta raspunde civil, conform legii, conform legii, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea si evaluarea pagubelor se face de catre asigurator, prin reprezentantii sai, care vor intocmi un proces verbal de constatare a pagubelor in prezenta asiguratului (persoana fizica sau un membru major din familia acestuia) si a tertului pagubit.
 • despagubirile se stabilesc pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator, iar in caz de neintelegere prin hotarare judecatoreasca pronuntata de instantele din Romania.
 • Stabilirea despagubirilor pe baza intelegerii intre parti, cu acordul asiguratorului, se poate face in cazurile in care din actele incheiate de autoritatile publice competente si din instiintarea asiguratului, rezulta cu certitudine ca raspunzator de producerea pagubei este asiguratul, iar persoana pagubita face dovada prejudiciului suferit.
 • despagubirile acordate de asigurator pentru vatamari corporale vor reprezenta partea ce depaseste prestatiile acoperite de asigurarile sociale de stat.
 • In cazul in care autoritatile publice in drept (politie, pompieri, alte autoritatii publice) nu au intocmit acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat si la pagubele provocate, acestea pot fi dovedite prin orice mijloace legale de proba, inclusiv, in lipsa altor probe, cu declaratii ale martorilor.
 • Pentru stabilirea despagubirilor pe baza conventiei dintre parti, reprezentantii asiguratorului vor face constatari cu privire la persoana sau persoanele raspunzatoare de producerea prejudiciului, la cauzele si imprejurarile producerii riscului asigurat. Se va avea in vedere declaratia scrisa a asiguratului si alte dovezi prezentate, coroborate cu investigatii in legatura cu persoana vinovata de producerea pagubei, cu circumstantele producerii evenimentului, localizarea acestuia, precum si cu privire la cuantumul pagubei.
 • Despagubirea acordata de catre asigurator nu poate depasi in nici un caz cuantumul pagubei, valoarea reala a bunului avariat sau distrus inainte de data producerii evenimentului asigurat si nici suma asigurata.
 • Daca bunurile avariate sau distruse au fost asigurate de detinatorii lor in baza unor asigurari facultative, despagubirea acordata in baza asigurarii de raspundere civila va fi diferenta dintre cuantumul pagubei si despagubirea primita in baza altor asigurarii incheiate. Sumele asigurate la care persoanele vatamate sau beneficiarii asigurarii persoanelor decedate au dreptul in baza asigurarii de raspundere civila se platesc independent de cele platite in baza asigurarilor facultative de persoane.
 • Daca la producerea unei pagube au contribuit doua sau mai multe persoane, acestea raspund impreuna fata de cel pagubit, raspunderea fiecaruia fiind cea rezultata din actele incheiate. Daca din actele incheiate nu rezulta partea de raspundere care-i revine fiecaruia, atunci acestia vor raspunde in mod egal fata de cel pagubit.
 • Daca prin hotarare judecatoreasca se stabileste ca despagubirea sa fie platita sub forma de prestatii periodice, atunci aceasta va fi platita de asigurator sub aceasta forma, despagubirile astfel acordate neputand depasi suma asigurata maxima precizata in polita.
 • Sumele datorate drept despagubire se platesc pagubitului, in masura in care nu a fost despagubit de asigurat. Daca asiguratul face dovada, ca avand acordul asiguratorului l-a despagubit pe cel pagubit, despagubirea i se va plati lui. Despagubirea platita de asigurator nu poate fi urmarita de creditorii asiguratului.
 • Odata cu plata despagubirii, persoana prejudiciata va mentiona in scris ca a fost integral despagubita pentru pagubele suferite si ca nu mai are nici o pretentie fata de asigurator.
 • despagubirile se stabilesc si se platesc in Romania si numai in lei, in termen de maxim 15 zile de la finalizarea dosarului de dauna.
 • Dupa fiecare dauna, suma asigurata pe perioada de valabilitate a politei se micsoreaza cu valoarea despagubirilor platite efectiv.

Notificare daune:

petitiamea@ergo.ro

http: / / www.ergo.ro / sidenav / service / formulare /

Fax: +40 31 224 86 88

Diverse: 
 • In limita despagubirilor platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea sau marirea pagubelor.
 • Asiguratul raspunde fata de asigurator pentru prejudiciile aduse prin acte care ar impiedica exercitarea dreptului de regres impotriva persoanelor raspunzatoare de producerea daunei ori de amplificarea ei pentru partea de dauna care s-a marit.
 • Orice litigiu in legatura cu aplicarea politei de asigurare se solutioneaza pe cale amiabila sau de catre instantele de judecata din Romania.