Asigurarea de raspundere civila legala a unitatilor de SERVICE AUTO fata de beneficiari - CITY INSURANCE

asigurari city insurance service auto pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Constantin Aricescu, Nr. 5-7, Parter-Demisol.

office@cityinsurance.ro

Tel:    021.231.0090, 021.231.0079, 021.230.3248, 021.231.0054, 021.231.0713

Fax:   021.231.0442

             Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. este o companie de asigurari generale, 100% romaneasca. Conferind incredere si performanta clientilor sai compania pune accentul, de 15 ani incoace, pe transparenta, stabilitate si coerenta. In 2008 City Insurance devine prima companie de asigurari din Romania care isi dezvolta activitatea in tari membre UE si vinde produse specifice la nivel international pe baza dreptului de libera circulatie a serviciilor. Incepand cu anul 2010, societatea a inceput sa ofere un portofoliu de produse si de servicii de asigurare complet, pe piata romaneasca. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", CITY INSURANCE S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Bulgaria, Grecia, Spania, Lituania, Italia. CITY INSURANCE S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-008-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. ofera clientilor sai polita de raspundere Civila Legala a unitatilor de SERVICE AUTO pentru asigurarea raspunderii civile delictuale a asiguratului, pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, in incinta unitatii, datorate vatamarilor corporale si/sau pierderii, avarierii sau distrugerii autovehiculelor si/sau accesoriilor acestora, apartinand clientilor si incredintate asiguratului in vederea executarii prestarilor de servicii convenite in baza contractului / fisei tehnice.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila Legala a unitatilor de SERVICE AUTO de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. il constituie, preluarea raspunderii civile a asiguratului pentru prejudiciile de care asiguratul raspunde, in baza contractului, fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila Legala a unitatilor de SERVICE AUTO de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, in incinta unitatii, datorate vatamarilor corporale si/sau pierderii, avarierii sau distrugerii autovehiculelor si/sau accesoriilor acestora, apartinand clientilor si incredintate asiguratului in vederea executarii prestarilor de servicii convenite, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie societatea comerciala / unitatea economica, indiferent de forma de proprietate si organizare, autorizata sa desfasoare activitati in domeniul prestarilor de servicii (reparatii si remedieri, testare, revizii si verificare, vulcanizare, spalare, vopsire etc.) pentru autovehicule (automobile, autocamioane, autoutilitare, autobuze, motociclete, motorete si altele asemenea);
  • prepusii acesteia conform legii, in timp ce actioneaza in aceasta calitate, in interesul asiguratului:
   • directorii, partenerii, actionarii in timp ce actioneaza in aceasta calitate, pentru asigurat;
   • persoanele care au incheiat un contract de munca sau ucenicie cu asiguratul, in timpul exercitarii atributiilor ce le revin in serviciul acestuia;
    • persoana care lucreaza pentru asigurat (angajata sau imprumutata de acesta de la alt patron in baza unei intelegeri) in legatura cu afacerea va fi considerata ca fiind angajata cu contract de munca sau ucenicie (persoane angajate prin oficiile fortei de munca, liber profesionisti, persoane care sunt specializate de asigurat, etc.).
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare care contine informatii esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului, avize, autorizatii, licente;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • informatii despre natura si volumul activitatii:
  • tipul serviciilor prestate si marcile de autovehicule;
  • perioada de garantie acordata pe tipuri de servicii prestate;
  • cifra de afaceri;
  • numarul mediu de autovehicule reparate / luna;
  • numarul maxim de autovehicule ce se pot afla in service la un moment dat;
  • numarul si structura angajatilor;
  • structura clientilor;
  • executarea de probe dupa efectuarea lucrarilor de service;
  • prestati servicii de service si in afara locatiei / locatiilor special amenajate;
  • piesele, subansamblurile, produsele finite utilizate in activitatea de prestare servicii sunt garantate si omologate de producator;
  • principalele dotari existente in unitatea service si furnizorul lor;
  • informatii privind principalii factori de risc;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
 • perioada asigurata;
 • fransize;
 • optiunea pentru extinderea perioadei de avizare a daunelor;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila Legala a unitatilor de SERVICE AUTO de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, in incinta unitatii, datorate vatamarilor corporale si/sau pierderii, avarierii sau distrugerii autovehiculelor si/sau accesoriilor acestora, apartinand clientilor si incredintate asiguratului in vederea executarii prestarilor de servicii convenite, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • prin suspendarea sau anularea autorizatiilor de functionare ale asiguratului;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila Legala a unitatilor de SERVICE AUTO de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, in incinta unitatii, datorate vatamarilor corporale si/sau pierderii, avarierii sau distrugerii autovehiculelor si/sau accesoriilor acestora, apartinand clientilor si incredintate asiguratului in vederea executarii prestarilor de servicii convenite, isi exercita acoperirea doar pentru riscurile asigurate intamplate ca urmare a activitatii desfasurate de asigurat exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila Legala a unitatilor de SERVICE AUTO de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, in incinta unitatii, datorate vatamarilor corporale si/sau pierderii, avarierii sau distrugerii autovehiculelor si/sau accesoriilor acestora, apartinand clientilor si incredintate asiguratului in vederea executarii prestarilor de servicii convenite, poate sa fie:

 • societatea comerciala / unitatea economica, indiferent de forma de proprietate si organizare, autorizata sa desfasoare activitati in domeniul prestarilor de servicii (reparatii si remedieri, testare, revizii si verificare, vulcanizare, spalare, vopsire etc.) pentru autovehicule (automobile, autocamioane, autoutilitare, autobuze, motociclete, motorete si altele asemenea);
  • prepusii acesteia conform legii, in timp ce actioneaza in aceasta calitate, in interesul asiguratului:
   • directorii, partenerii, actionarii in timp ce actioneaza in aceasta calitate, pentru asigurat;
   • persoanele care au incheiat un contract de munca sau ucenicie cu asiguratul, in timpul exercitarii atributiilor ce le revin in serviciul acestuia;
    • persoana care lucreaza pentru asigurat (angajata sau imprumutata de acesta de la alt patron in baza unei intelegeri) in legatura cu afacerea va fi considerata ca fiind angajata cu contract de munca sau ucenicie (persoane angajate prin oficiile fortei de munca, liber profesionisti, persoane care sunt specializate de asigurat, etc.).

               Contractant poate fi entitate publica sau privata, parte care se angajeaza juridic in numele angajatorului, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (client):

 • Orice persoana care beneficiaza de serviciile asiguratului, conform activitatii de service auto si care si-a incredintat autovehiculul asiguratului, pe baza de documente doveditoare, in scopul efectuarii de catre asigurat a prestatiilor specifice asupra autovehiculului.
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Raspunderea asiguratorului se angajeaza numai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, decurgand numai din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare.

              Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

 • pe eveniment: valoarea pe eveniment prevazuta in polita de asigurare;
 • pe perioada asigurata: valoarea raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in polita de asigurare, indiferent de numarul evenimentelor asigurate produse.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramanand neschimbata.

              La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, cu acordul asiguratorului.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila Legala a unitatilor de SERVICE AUTO de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, in incinta unitatii, datorate vatamarilor corporale si/sau pierderii, avarierii sau distrugerii autovehiculelor si/sau accesoriilor acestora, apartinand clientilor si incredintate asiguratului in vederea executarii prestarilor de servicii convenite, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Legala a unitatilor de SERVICE AUTO de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, in incinta unitatii, datorate vatamarilor corporale si / sau pierderii, avarierii sau distrugerii autovehiculelor si / sau accesoriilor acestora, apartinand clientilor si incredintate asiguratului in vederea executarii prestarilor de servicii convenite, sunt:

 • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care beneficiaza de serviciile sale si rezultate din avarierea, distrugerea ori pierderea autovehiculelor si / sau accesoriilor acestora, apartinand clientilor si predate asiguratului in vederea executarii operatiunilor, lucrarilor convenite, in timpul desfasurarii acestor operatiuni, inclusiv in timpul miscarii / mutarii vehiculelor in perimetrul unde se desfasoara acele operatiuni / lucrari si / sau in timpul efectuarii probelor, pe traseele si in intervalele orare stabilite conform regulamentelor interne ale asiguratului (numai traseele declarate de asigurat in cererea chestionar de asigurare vor fi acoperite);
 • cheltuielile de judecata facute de reclamant pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora;
 • cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Legala a unitatilor de SERVICE AUTO de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, in incinta unitatii, datorate vatamarilor corporale si / sau pierderii, avarierii sau distrugerii autovehiculelor si / sau accesoriilor acestora, apartinand clientilor si incredintate asiguratului in vederea executarii prestarilor de servicii convenite, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri urmare a:
  • prejudiciilor aduse bunurilor (lucruri personale, obiecte atasate suplimentar, ornamente sau aparatura nefixata) lasate de clienti in autovehiculele predate in atelierul service;
  • prejudiciilor aduse de asigurat si / sau angajatii sai produse sub influenta alcoolului daca aceasta a fost consemnata in documentele emise de organele abilitate;
  • prejudiciilor aduse autovehiculelor aflate in probe, pe teren, daca reparatiile prevazute nu au fost finalizate astfel incat autovehiculele respective sa fie apte sa circule pe drumurile publice conform reglementarilor legale, precum si daca inainte de plecarea in cursa nu s-a facut verificarea sistemelor de siguranta in circulatie de catre persoanele cu atributii in acest sens conform normativelor precum si pentru pagubele produse de Incendiu daca la plecare nu s-a facut dotarea cu stingatoare de Incendiu in stare de functionare;
  • probelor de teren efectuate dupa reparatii daca acestea au loc in afara programului, pe trasee neaprobate sau pe alte trasee decat cele declarate in cererea chestionar, in legatura cu efectuarea unor curse clandestine sau in conditii meteorologice periculoase;
  • prejudiciilor rezultand din folosirea unor echipamente sau utilaje neconforme cu scopul pentru care au fost produse, iesite din uz / neconforme cu normele tehnice de functionare sau din folosirea unor piese de schimb / materiale necertificate / neomologate / nevalidate de constructorul (producatorul) vehicului respectiv;
  • raspunderilor ce-i revin producatorului sau furnizorului de piese de schimb / materiale utilizate in activitatea specifica;
  • pretentiilor privitoare la raspunderile ce decurg din executarea defectuoasa sau neexecutarea reparatiilor, remedierilor, verificarilor (orice raspundere contractuala);
  • prejudiciilor datorate nerespectarii programarilor sau a timpului de executie, precum si a tarifelor practicate de asigurat;
  • avarierii si a altor vehicule decat cele predate pentru reparatii.

                 De asemenea nu vor fi despagubite prejudiciile produse inainte de intrarea in vigoare a politei chiar daca descoperirea acestora sau legatura de cauzalitate cu serviciile prestate de asigurat s-a realizat dupa incheierea politei.

Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila Legala a unitatilor de SERVICE AUTO de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, in incinta unitatii, datorate vatamarilor corporale si/sau pierderii, avarierii sau distrugerii autovehiculelor si/sau accesoriilor acestora, apartinand clientilor si incredintate asiguratului in vederea executarii prestarilor de servicii convenite, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila Legala a unitatilor de SERVICE AUTO de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, in incinta unitatii, datorate vatamarilor corporale si/sau pierderii, avarierii sau distrugerii autovehiculelor si/sau accesoriilor acestora, apartinand clientilor si incredintate asiguratului in vederea executarii prestarilor de servicii convenite, sunt:

 • asiguratul va lua pe cheltuiala sa toate masurile necesare pentru prevenirea evenimentului;
 • asiguratul va instiinta in scris pe asigurator in maxim 48 ore dupa ce a luat cunostinta, despre orice eveniment susceptibil de a intra sub incidenta asigurarii;
  • acesta va furniza toate datele, informatiile, actele si documentele de care dispune si va instiinta despre demersurile pe care le-a facut in vederea obtinerii acestora.
 • in cazul in care evenimentul asigurat a avut loc, asiguratul este obligat:
  • sa ia pe seama asiguratorului si in limita sumei asigurate, masuri pentru limitarea pagubei;
  • sa ia masuri pentru salvarea bunurilor asigurate, pastrarea si paza bunurilor ramase si pentru prevenirea degradarilor ulterioare.
 • asiguratul nu va prelua nici o raspundere, nu va face nici o oferta sau promisiune de plata si nu va face nici o plata fara acordul scris al asiguratorului;
 • daca urmare a evenimentului intamplat asiguratul este somat sa se prezinte in proces civil, acesta va fi obligat sa se apere tinand seama si de recomandarile facute de asigurator. Asiguratorul, pentru o mai buna aparare a intereselor asiguratului, poate folosi si calea interventiei in interesul acestuia.
 • asiguratul este obligat sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea daunei.
 • daca, urmare a neindeplinirii conditiilor de mai sus asiguratorul nu a putut determina cauzele care au generat evenimentul sau cuantumul despagubirii, acesta are dreptul de a refuza plata.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila Legala a unitatilor de SERVICE AUTO pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, in incinta unitatii, datorate vatamarilor corporale si/sau pierderii, avarierii sau distrugerii autovehiculelor si/sau accesoriilor acestora, apartinand clientilor si incredintate asiguratului in vederea executarii prestarilor de servicii convenite, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea si evaluarea pagubelor se face de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii acestuia. Se poate conveni, de comun acord, ca aceste operatiuni sa fie facute si cu participarea expertilor.
 • Urmare intamplarii evenimentului asigurat, asiguratul va prezenta asiguratorului:
  • devizul lucrarilor de reparatii a pagubelor produse de catre asigurat in timpul indeplinirii obligatiilor contractuale, inclusiv cheltuielile de demontare si montare necesare acestor lucrari;
  • inventarul bunurilor existente inainte de producerea evenimentului si al celor ramase dupa producerea evenimentului precum si gradul de avariere;
  • alte acte: procese verbale de receptie, facturi, documente de transport.
 • Cuantumul despagubirii nu va depasi limita raspunderii pe eveniment indiferent daca paguba inregistrata este totala sau partiala. In situatia in care evenimentul asigurat a avut drept urmare atat pagube materiale cat si vatamarea de persoane, intaietate va avea despagubirea persoanelor vatamate, in timp ce despagubirea pentru pagubele materiale se va efectua pana la concurenta limitei raspunderii pe eveniment. In cazul pagubelor produse la bunuri, despagubirea nu poate depasi nici valoarea bunurilor la data producerii evenimentului asigurat.
 • Dupa fiecare paguba inregistrata la bunurile materiale, si in situatia in care nu a fost atinsa limita raspunderii pe perioada asigurata, aceasta se va reduce cu incepere de la data evenimentului asigurat cu suma cuvenita drept despagubire, prima de asigurare ramanand neschimbata. La cererea asiguratului, limita totala a raspunderii pana la finele perioadei asigurate poate fi completata prin plata unei prime de asigurare suplimentara.
 • Asiguratorul isi poate da acordul ca despagubirea sa se stabileasca si pe baza intelegerii dintre parti (pe cale amiabila), daca aceasta este mai mica decat limita raspunderii pe eveniment si daca prin aceasta evenimentul asigurat se considera incheiat.
 • Marimea despagubirii se poate stabili si prin hotarare judecatoreasca, aceasta neputand insa depasi limita raspunderii pe eveniment.
 • Stabilirea despagubirilor pe baza intelegerii dintre parti poate fi acceptata de asigurator, cu conditia ca din actele intocmite de organele competente sa rezulte raspunderea asiguratului pentru producerea daunelor, iar persoana pagubita poate face dovada prejudiciului suferit.
 • Nu se pot stabili despagubiri prin intelegerea partilor in urmatoarele situatii:
  • accidentul face obiectul unui proces penal. Daca insa procesul penal poate fi stins prin impacarea partilor (vatamari corporale savarsite din culpa dar pentru a caror vindecare ingrijirile medicale nu depasesc 60 de zile) sau daca hotararea instantei penale este definitiva insa stabilirea despagubirilor civile cade in sarcina instantelor civile asiguratorul preia in sarcina sa obligatiile de despagubire;
  • nu se cunoaste cu precizie persoana raspunzatoare pentru producerea pagubei, cauzele sau imprejurarile producerii evenimentului asigurat sau cuantumul pagubei.
 • Daca printr-o hotarare judecatoreasca se prevede plata unei prestatii banesti periodice (pensie de intretinere) pe o durata determinata, se va plati aceasta suma pana la epuizarea sumei asigurate. Daca ulterior intrarii in vigoare a obligatiilor de plata ale asiguratorului si pana la epuizarea sumei asigurate starea persoanei vatamate s-a imbunatatit iar cuantumul despagubirii initiale nu se mai justifica, acesta poate fie sa reduca despagubirea fie sa inceteze a o plati.
 • Asigurarea se plateste nemijlocit persoanei pagubite, instiintandu-se in scris asiguratul, in masura in care cel pagubit nu a fost despagubit de asigurat. Despagubirea poate fi platita si asiguratului in masura in care acesta dovedeste ca a despagubit el insusi, in prealabil, persoana pagubita iar aceste dovezi sunt agreate de asigurator. Prin plata despagubirii se sting orice pretentii ulterioare ale asiguratului fata de asigurator
 • Asiguratorul este indreptatit:
  • sa amane acordarea despagubirii daca in legatura cu dauna a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta de catre politie sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei respectiv a procedurii penale.
  • sa nu plateasca despagubirea in cazul in care cererea de despagubire este frauduloasa ori are la baza declaratii false, sau daca asiguratul sau orice alta persoana actionand in numele lui a contribuit in mod deliberat ori prin neglijenta grava la producerea pagubei.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 021.207.00.02 - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

Diverse: 
 • In cursul valabilitatii politei de asigurare, asiguratorul are dreptul sa efectueze verificari ale informatiilor prezentate de asigurat ori de cate ori considera necesar.
 • Polita de asigurare poate fi modificata oricand in cursul valabilitatii sale prin acordul comun al asiguratorului si asiguratului, modificarea intrand in vigoare la data convenita in scris de catre parti.
 • Orice notificare, comunicare, avizare sau instiintare legata de polita de asigurare se considera efectuata daca va fi transmisa in scris.
 • Respectarea riguroasa si indeplinirea prevederilor prevazute in polita de asigurare, in masura in care se refera la obligatiile care ii revin asiguratului, precum si prezumtia ca declaratiile si raspunsurile asiguratului din declaratia de asigurare, sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere care revine asiguratorului.
 • Polita de asigurare poate fi denuntata oricand de asigurat sau asigurator cu o notificare scrisa de 20 de zile calculate de la data primirii notificarii de catre cealalta parte. In cazul in care polita de asigurare este denuntat, asiguratorul va restitui partea din prima de asigurare achitata anticipat retinand prima corespunzatoare perioadei efectiv acoperita prin asigurare (aceasta din urma se va calcula prin retinerea unei parti de 1 / 12 din prima de asigurare anuala pentru fiecare luna sau fractiune de luna de acoperire), daca pana la data denuntarii nu s-au platit si / sau nu au fost avizate evenimente care intra sub incidenta acoperirii acordate prin polita de asigurare.
 • In limita despagubirilor platite asiguratorul se subroga in toate drepturile asiguratului sau beneficiarilor de despagubiri impotriva celor raspunzatori de producerea prejudiciilor / pagubelor.
 • Asiguratul raspunde pentru prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care ar impiedica realizarea dreptului de regres. Daca asiguratul renunta la dreptul de regres sau daca, din vina lui, exercitarea acestui drept nu mai este posibila, asiguratorul este eliberat de obligatia de a plati despagubiri pana la limita sumei ce face obiectul dreptului de regres. Daca plata a fost deja efectuata, asiguratul este obligat sa restituie despagubirile acordate de asigurator.
 • Dreptul la actiune privind solicitarea de despagubiri in baza politei de asigurare se stinge in termen de 2 ani de la data expirarii termenului stabilit pentru plata despagubirilor.
 • In vederea protejarii asiguratilor, beneficiarilor asigurarii si tertelor persoane pagubite, prin contributia asiguratorilor se constituie Fondul de Garantare, destinat platilor de indemnizatii rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii incheiate in conditiile Codului civil si Legii nr.136 / 1995 privind asigurarile și reasigurarile in Romania, in cazul constatarii insolvabilitatii asiguratorului.
 • Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu aceasta polita de asigurare, inclusiv referitor la valabilitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea sa, se va solutiona potrivit legii romane, de catre instantele de judecata competente din Romania.