Asigurarea de raspundere civila legala a unitatilor de SERVICE AUTO fata de beneficiari - GOTHAER Asigurari-Reasigurari

asigurari gothaer service auto pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Strada Barbu Delavrancea, nr.6A, corp A2.

office@gothaer.ro

Tel:   021.200.00.00

Fax:   021.200.00.98

               Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., asa cum este cunoscuta astazi, a luat fiinta in anul 2012 cand Gothaer Finanzholding AG a preluat majoritatea actiunilor societatii Platinum Asigurari Reasigurari. Gothaer Finanzholding AG este parte a grupului Gothaer Versicherungsbank VVaG, una din cele mai importante companii de asigurari mutuale din Germania, cu o experienta de aproape 200 de ani in domeniul asigurarilor, cu peste 3.5 millioane de clienti, gestionand un portofoliu de active de peste 22 miliarde Euro si un volum anual de prime brute subscrise de aproximativ 4 miliarde de Euro. Avand la baza un sistem de valori in care se pune accentul pe siguranta, experienta, incredere, pasiune, flexibilitate si inovatie, Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. isi propune sa protejeze cel mai bine si sa imbunatateasca viata clientilor, a familiilor si a afacerilor acestora, si, sa le ofere solutii de asigurare de calitate acestora. Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-057-06.12.2006. 

Aspecte Generale: 

Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. ofera clientilor sai polita de Raspundere Civila Legala a unitatilor de SERVICE AUTO pentru asigurarea raspunderii civile delictuale a asiguratului, pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, in incinta unitatii, datorate vatamarilor corporale si/sau pierderii, avarierii sau distrugerii autovehiculelor si/sau accesoriilor acestora, apartinand clientilor si incredintate asiguratului in vederea executarii prestarilor de servicii convenite in baza contractului / fisei tehnice.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de Raspundere Civila Legala a unitatilor de SERVICE AUTO de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. il constituie, acoperirea raspunderii civile delictuale a asiguratului angajata in conformitate cu legea din Romania si declansata ca urmare a producerii unor evenimente asigurate urmare a activitatii asigurate si desfasurate de catre acesta in timpul perioadei de asigurare.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de Raspundere Civila Legala a unitatilor de SERVICE AUTO de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, in incinta unitatii, datorate vatamarilor corporale si/sau pierderii, avarierii sau distrugerii autovehiculelor si/sau accesoriilor acestora, apartinand clientilor si incredintate asiguratului in vederea executarii prestarilor de servicii convenite, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie societatea comerciala / unitatea economica, indiferent de forma de proprietate si organizare, autorizata sa desfasoare activitati in domeniul prestarilor de servicii (reparatii si remedieri, testare, revizii si verificare, vulcanizare, spalare, vopsire etc.) pentru autovehicule (automobile, autocamioane, autoutilitare, autobuze, motociclete, motorete si altele asemenea);
  • prepusii acesteia conform legii, in timp ce actioneaza in aceasta calitate, in interesul asiguratului:
   • directorii, partenerii, actionarii in timp ce actioneaza in aceasta calitate, pentru asigurat;
   • persoanele care au incheiat un contract de munca sau ucenicie cu asiguratul, in timpul exercitarii atributiilor ce le revin in serviciul acestuia;
    • persoana care lucreaza pentru asigurat (angajata sau imprumutata de acesta de la alt patron in baza unei intelegeri) in legatura cu afacerea va fi considerata ca fiind angajata cu contract de munca sau ucenicie (persoane angajate prin oficiile fortei de munca, liber profesionisti, persoane care sunt specializate de asigurat, etc.).
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare care contine informatii esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului, avize, autorizatii, licente;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • informatii despre natura si volumul activitatii:
  • tipul serviciilor prestate si marcile de autovehicule;
  • perioada de garantie acordata pe tipuri de servicii prestate;
  • cifra de afaceri;
  • numarul mediu de autovehicule reparate / luna;
  • numarul maxim de autovehicule ce se pot afla in service la un moment dat;
  • numarul si structura angajatilor;
  • structura clientilor;
  • executarea de probe dupa efectuarea lucrarilor de service;
  • prestati servicii de service si in afara locatiei / locatiilor special amenajate;
  • piesele, subansamblurile, produsele finite utilizate in activitatea de prestare servicii sunt garantate si omologate de producator;
  • principalele dotari existente in unitatea service si furnizorul lor;
  • informatii privind principalii factori de risc;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de Raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
 • perioada asigurata;
 • fransize;
 • optiunea pentru extinderea perioadei de avizare a daunelor;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de Raspundere Civila Legala a unitatilor de SERVICE AUTO de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, in incinta unitatii, datorate vatamarilor corporale si/sau pierderii, avarierii sau distrugerii autovehiculelor si/sau accesoriilor acestora, apartinand clientilor si incredintate asiguratului in vederea executarii prestarilor de servicii convenite, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de Raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • prin suspendarea sau anularea autorizatiilor de functionare ale asiguratului;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de Raspundere Civila Legala a unitatilor de SERVICE AUTO de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, in incinta unitatii, datorate vatamarilor corporale si/sau pierderii, avarierii sau distrugerii autovehiculelor si/sau accesoriilor acestora, apartinand clientilor si incredintate asiguratului in vederea executarii prestarilor de servicii convenite, isi exercita acoperirea doar pentru riscurile asigurate intamplate ca urmare a activitatii desfasurate de asigurat exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de Raspundere Civila Legala a unitatilor de SERVICE AUTO de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, in incinta unitatii, datorate vatamarilor corporale si/sau pierderii, avarierii sau distrugerii autovehiculelor si/sau accesoriilor acestora, apartinand clientilor si incredintate asiguratului in vederea executarii prestarilor de servicii convenite, poate sa fie:

 • societatea comerciala / unitatea economica, indiferent de forma de proprietate si organizare, autorizata sa desfasoare activitati in domeniul prestarilor de servicii (reparatii si remedieri, testare, revizii si verificare, vulcanizare, spalare, vopsire etc.) pentru autovehicule (automobile, autocamioane, autoutilitare, autobuze, motociclete, motorete si altele asemenea);
  • prepusii acesteia conform legii, in timp ce actioneaza in aceasta calitate, in interesul asiguratului:
   • directorii, partenerii, actionarii in timp ce actioneaza in aceasta calitate, pentru asigurat;
   • persoanele care au incheiat un contract de munca sau ucenicie cu asiguratul, in timpul exercitarii atributiilor ce le revin in serviciul acestuia;
    • persoana care lucreaza pentru asigurat (angajata sau imprumutata de acesta de la alt patron in baza unei intelegeri) in legatura cu afacerea va fi considerata ca fiind angajata cu contract de munca sau ucenicie (persoane angajate prin oficiile fortei de munca, liber profesionisti, persoane care sunt specializate de asigurat, etc.).

               Contractant poate fi entitate publica sau privata, parte care se angajeaza juridic in numele ANGAJATORULUI, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (client):

 • Orice persoana care beneficiaza de serviciile asiguratului, conform activitatii de service auto si care si-a incredintat autovehiculul asiguratului, pe baza de documente doveditoare, in scopul efectuarii de catre asigurat a prestatiilor specifice asupra autovehiculului.
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Raspunderea asiguratorului se angajeaza numai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, decurgand numai din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare.

              Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

 • pe eveniment: valoarea pe eveniment prevazuta in polita de asigurare;
 • pe perioada asigurata: valoarea raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in polita de asigurare, indiferent de numarul evenimentelor asigurate produse.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramanand neschimbata.

              La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, cu acordul asiguratorului.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de Raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de Raspundere Civila Legala a unitatilor de SERVICE AUTO de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, in incinta unitatii, datorate vatamarilor corporale si/sau pierderii, avarierii sau distrugerii autovehiculelor si/sau accesoriilor acestora, apartinand clientilor si incredintate asiguratului in vederea executarii prestarilor de servicii convenite, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de Raspundere Civila Legala a unitatilor de SERVICE AUTO de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, in incinta unitatii, datorate vatamarilor corporale si / sau pierderii, avarierii sau distrugerii autovehiculelor si / sau accesoriilor acestora, apartinand clientilor si incredintate asiguratului in vederea executarii prestarilor de servicii convenite, sunt:

 • sumele pe care asiguratul este legal obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor, constand in pagubele materiale (avariere / distrugere) la autovehiculele (si / sau accesoriile acestora) apartinand clientilor si predate asiguratului in scopul executarii serviciilor convenite, in masura in care acestea se produc:
  • in timp ce asiguratul presteaza serviciile specifice asupra autovehiculelor;
  • in timpul parcarii sau depozitarii autovehiculelor in garajul destinat acestui scop, aflat la locatia asiguratului precizata in polita, ori in timpul miscarii / mutarii acestora in cadrul acestei locatii (se exclud coliziunile intre autovehicule produse in incinta locatiei asiguratului);
  • ca urmare riscurilor de incendiu sau explozie produse in incinta locatiei asiguratului, din culpa asiguratului;
 • cheltuielile de judecata facute de persoana pagubita pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca acesta a fost obligat la despagubire prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
 • cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil, stabilite de lege ori de cate instantele de judecata, daca asiguratul a fost obligat la plata despagubirilor prin hotarare definitiva.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de Raspundere Civila Legala a unitatilor de SERVICE AUTO de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, in incinta unitatii, datorate vatamarilor corporale si / sau pierderii, avarierii sau distrugerii autovehiculelor si / sau accesoriilor acestora, apartinand clientilor si incredintate asiguratului in vederea executarii prestarilor de servicii convenite, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • prejudicii produse inaintea intrarii in vigoare a politei de asigurare, chiar daca descoperirea acestora ori a legaturii de cauzalitate cu activitatea prestata s-a produs dupa incheierea politei de asigurare;
  • prejudicii decurgand din servicii ce au inceput a fi prestate inaintea intrarii in vigoare a politei de asigurare, chiar daca finalizarea si receptionarea au loc in tipul perioadei de asigurare;
  • costul inlocuirii / repararii / rectificarii si nici costul materialelor / pieselor etc. sau al manoperei (incluzand adaosul comercial) necesar pentru repararea / rectificarea / testarea / proba serviciului ori partii de lucrare / serviciu executate defectuos si care a cauzat prejudicii de orice natura;
  • orice Raspundere a asiguratului care excede raspunderea sa civila delictuala;
  • prejudiciile pentru care asiguratul este sau ar fi trebuit sa fie in masura sa fie despagubit in baza altor tipuri de asigurari;
  • raspunderea in cazul furtului (orice forma de furt), dispartie misterioasa, pierderi inexplicabile, lipsuri la inventar;
  • pretentii de despagubire pentru orice daune materiale / avarii / distrugeri / defecte ale autovehiculelor apartinand clientilor, existente la data predarii autovehiculului de catre client asiguratului, indiferent daca au fost sau nu consemnate in procesele verbale de predare-primire;
  • prejudicii produse vehiculelor - proprietatea asiguratului / prepusilor acestuia, inclusiv cele detinute / folosite in baza unui contract de leasing;
  • prejudicii rezultand din folosirea unor echipamente sau Utilaje neconforme cu scopul pentru care au fost produse, iesite din uz / neconforme cu normele tehnice de functionare sau din folosirea unor piese de schimb / materiale necertificate / neomologate / nevalidate de catre constructorul (producatorul) vehiculului;
  • prejudiciile generate de produse falsificate, contrafacute, second-hand, reconditionate, periculoase sau care au au parametrii de securitate neconformi care pot afecta viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor;
  • costurile ocazionate de reparatia, reconditionarea, inlocuirea sau retragerea / rechemarea de pe piata a unui produs / serviciu sau parti ale acestuia, contaminarea produselor, precum si orice pierdere financiara consecinta a acestor actiuni / evenimente;
  • prejudicii produse:
   • ca urmare a unui incendiu / explozii la locatia asiguratului,
   • in timpul efectuarii testelor / probelor de functionare a autovehiculului in afara locatiei asiguratului,
   • dupa finalizarea prestarii serviciilor,
    • daca nu s-a convenit altfel de catre parti cu mentionarea in polita a acoperirilor suplimentare acordate conform politei;
  • orice prejudicii aparute dupa expirarea perioadei de garantie acordate de catre asigurat pentru serviciile prestate, precum si prejudiciile survenite in situatia in care asiguratul nu a acordat garantie pentru serviciile prestate, conform reglementarilor legale in vigoare;
  • daunele produse in timpul testelor / probelor, daca nu s-au respectat regulamentele interne ale asiguratului si reglementarile legale (referitoare la conditiile de siguranta, verificarea sistemelor de siguranta de catre persoane abilitate etc.), precum si in cazul producerii incendiului / exploziei, daca vehiculul nu a fost dotat cu stingator de incendiu functionabil; de asemenea, nu sunt acoperite nici daunele produse in timpul testelor / probelor, daca acestea au loc in afara orelor de program sau in conditii meteorologice periculoase ori pe trasee neadiacente unitatilor de service auto, precum si pe o raza mai mare de 5 km in jurul unitatii de service auto a asiguratului, sau in legatura cu efectuarea unor curse clandestine;
  • pretentii de despagubire pentru bunuri, efecte personale, aparatura de orice natura (cu exceptia celei din dotarea vehiculului) lasate in vehiculul predat in vederea efectuarii activitatii specifice asigurate;
  • raspunderile care-i revin producatorului / furnizorului de piese de schimb / materiale utilizate in activitatea specifica;
  • raspunderea sub-contractantilor asiguratului;
  • raspunderea asumata prin contract sau alta intelegere (exemple: pretentii in legatura cu executarea defectuoasa sau neexecutarea reparatiilor, remedierilor, verificarilor, tarife practicate, termene de realizare, depasirea costurilor / duratei estimate, penalitati, alte speze, cheltuieli, daune moratorii si compensatorii stabilite contractual cu persoana pagubita etc.);
  • pretentii de despagubire in legatura cu rambursarea costurilor aferente prestarii serviciilor specifice in cazul producerii evenimentelor asigurate;
  • pagubele generate de incapacitatea oricarui produs / serviciu sau parti componente a acestuia de a functiona conform scopului pentru care a fost realizat, precum si de uzura / deprecierea normala a oricarui produs sau parti componente ale acestuia;
  • prejudicii in legatura cu nerespectarea de catre clienti a indicatiilor, instructiunilor, recomandarilor si masurilor cerute / impuse de catre asigurat cu ocazia prestarii serviciilor specifice;
  • orice servicii de consultanta si / sau asistenta profesionala de orice natura oferite sau pe care asiguratul ar fi trebuit sa le ofere clientilor;
  • prejudicii in legatura cu nerespectarea / necunoasterea de catre asigurat a legislatiei aplicabile in vigoare;
  • pagube generate de serviciile prestate fara respectarea tehnologiei / normelor specifice;
  • pierderea / distrugerea documentelor / datelor / programelor rezultand, direct sau indirect, din accesul sau folosirea neautorizata a sistemelor / programelor informatice utilizate de asigurat in desfasurarea activitatii specifice;
  • neducerea la indeplinire a obligatiilor asumate prin contract ca urmare a incetarii / suspendarii activitatii din orice cauza;
  • cereri de despagubire datorate sau in legatura cu insolvabilitatea, falimentul / bancruta, lichidarea sau incapacitatea de plata a asiguratului;
  • prejudiciile produse ca urmare a renuntarii de catre asigurat la prestarea serviciilor specifice.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de Raspundere Civila Legala a unitatilor de SERVICE AUTO de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, in incinta unitatii, datorate vatamarilor corporale si / sau pierderii, avarierii sau distrugerii autovehiculelor si / sau accesoriilor acestora, apartinand clientilor si incredintate asiguratului in vederea executarii prestarilor de servicii convenite, exista si se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare cum ar fi:

              Acoperire suplimentara: Raspunderea pentru pagubele produse autovehiculelor in timpul testelor / probelor

              La solicitarea asiguratului si in baza platii unei prime de asigurare suplimentare, asiguratorul extinde acoperirea, acordand despagubiri si pentru pagubele materiale (avarierea / distrugerea) autovehiculelor (si / sau accesoriile acestora) apartinand clientilor si predate asiguratului in scopul prestarii serviciilor convenite, in masura in care aceste daune se produc in timpul efectuarii testelor / probelor necesare verificarii functionarii corespunzatoare a autovehiculelor, pe traseele (max. 5 km in jurul unitatii de service auto a asiguratului) si in intervalele orare stabilite conform regulamentelor interne ale asiguratului si agreate in prealabil, in scris, de catre asigurator.

              Acoperire suplimentara: Raspunderea pentru pagubele produse dupa finalizarea si receptionarea serviciilor pentru autovehicule (Raspunderea prestatorului de servicii)

              La solicitarea asiguratului si in baza platii unei prime de asigurare suplimentare, asiguratorul extinde acoperirea, acordand despagubiri si pentru sumele pe care asiguratul este legal obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru pPrejudicii provocate din culpa sa clientilor, constand in:

 • Pagubele materiale (avariere / distrugere) suferite de autovehiculele apartinandcClientilor ce au facut obiectul prestatiei serviciilor specifice de catre asigurat si / sau
 • Vatamarile corporale suferite de clienti si / sau de alte persoane aflate in respectivul autovehicul,
  • cu respectarea cumulativa a urmatoarelor conditii:
   • in momentul aparitiei / producerii evenimentului asigurat autovehiculul respectiv nu se mai afla in grija / custodia / controlul asiguratului;
   • serviciile prestate la autovehicul au fost finalizate si receptionate de catre client, pe baza procesului verbal de receptie / predare - primire;
   • evenimentul asigurat s-a produs in max. 30 de zile de la preluarea autovehiculului de catre client conform paragrafului anterior;
   • evenimentul asigurat s-a produs in perioada de valabilitate a politei.
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de Raspundere Civila Legala a unitatilor de SERVICE AUTO de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, in incinta unitatii, datorate vatamarilor corporale si / sau pierderii, avarierii sau distrugerii autovehiculelor si / sau accesoriilor acestora, apartinand clientilor si incredintate asiguratului in vederea executarii prestarilor de servicii convenite, sunt:

 • sa tina o evidenta corecta a tuturor serviciilor prestate si sa pastreze aceste evidente astfel incat sa poata fi puse la dispozitia asiguratorului in masura in care acestea pot avea o legatura cu eventualele pretentii de despagubire.
 • sa consemneze in procesul verbal de predare - primire toate daunele / avariile / lipsurile (inclusiv zgarieturi, infundari, exfolieri, elemente vitrate crapate / sparte, defecte mecanice, avarii electrice / electronice etc.) pe care le prezinta autovehiculele, in momenul preluarii de la clienti;
 • in momentul predarii autovehiculelor catre clienti, sa consemneze in procesele verbale de predare - primire starea de fapt a autovehiculelor respective si eventualele avarii / defectiuni / lipsuri neremediate.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de Raspundere Civila Legala a unitatilor de SERVICE AUTO pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, in incinta unitatii, datorate vatamarilor corporale si/sau pierderii, avarierii sau distrugerii autovehiculelor si/sau accesoriilor acestora, apartinand clientilor si incredintate asiguratului in vederea executarii prestarilor de servicii convenite, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Asiguratorul are obligatia sa constate si sa evalueze prejudiciile prin reprezentantii sai, impreuna cu societatea / persoana(ele) asigurata(e) si beneficiarul despagubirii, inclusiv prin experti daca se convine in acest mod de catre partile implicate.
 • despagubirile se pot stabili pe baza conventiei dintre societate / persoana(ele) asigurata(e), persoana(ele) pagubita(e) si asigurator, iar in caz de neintelegere prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata de instantele competente din Romania.
 • Daca la producerea unui eveniment au contribuit mai multe persoane, acestea raspund impreuna fata de cel pagubit, raspunderea fiecaruia fiind cea rezultata din actele incheiate de autoritatile competente / abilitate. Daca din actele incheiate nu rezulta partea de Raspundere care-i revine fiecaruia, atunci cei raspunzatori vor raspunde in mod egal fata de persoana pagubita.
 • Valoarea despagubirii acordate (inclusiv cheltuielile de judecata acoperite si alte costuri / cheltuieli) nu va depasi limitele raspunderii (sublimitele, dupa caz) mentionate in polita de asigurare si nici cuantumul prejudiciului stabilit in baza documentelor justificative / prevederilor politei.
 • In cazul in care cuantumul prejudiciului depaseste limita raspunderii pe eveniment stabilita in polita de asigurare, valoarea despagubirii acordate se va reduce proportional, corespunzator raportului subunitar dintre limita raspunderii pe eveniment si cuantumul prejudiciului astfel calculat.
 • Costurile / cheltuielile prevazute, despagubite de asigurator inainte de stabilirea de catre organele abilitate ca prejudiciile au reprezentat consecinta directa a faptelor ilicite intentionate (inclusiv frauda) a societatii / persoanei(elor) asigurate, vor fi recuperate de la societate / persoana(ele) asigurata(e).
 • In cazul in care cuantumul despagubirilor datorate mai multor persoane pagubite, inclusiv cheltuielile de judecata asociate si alte costuri / cheltuieli acoperite, depaseste limita raspunderii per eveniment stabilita in polita de asigurare, despagubirile se platesc in limita acestei sume, proportional cu raportul dintre limita raspunderii si totalul cuantumului despagubirilor datorate.
 • despagubirile se platesc de catre asigurator:
  • persoanei pagubite, in masura in care nu a fost despagubita de societate / persoana(ele) asigurat(e); daca societatea / persoana(ele) asigurate fac(e) dovada ca a despagubit persoana pagubita (cu acordul prealabil scris al asiguratorului), despagubirea i se va plati societatii / persoanei(elor) asigurate;
  • in lei sau in echivalent lei la cursul de schimb B.N.R. valabil la data daunei;
  • in maximum 30 de zile lucratoare de la depunerea ultimului document solicitat de asigurator / primirea hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
 • Din despagubire se scad, dupa caz:
  • fransiza prevazuta contractual (la contractele incheiate in valuta, fransiza se va calcula la cursul de schimb B.N.R. valabil la data daunei);
  • ratele de prima datorate de asigurat / contractant pana la expirarea politei de asigurare (se va lua in calcul cursul de schimb B.N.R. valabil la data daunei);
 • Asiguratorul are dreptul sa amane acordarea despagubirii pana la finalizarea anchetei declansata impotriva societatii / persoanei(elor) asigurate din partea autoritatilor publice / procedurii penale, daca acestea sunt in legatura cu producerea evenimentului asigurat.
 • Asiguratorul nu este raspunzator, nu acopera si nu acorda despagubiri pentru nicio pretentie care ar constitui o incalcare din partea asiguratorului a oricarei interdictii sau restrictii privind sanctiunile economice sau comerciale nationale si / sau internationale si / sau care rezulta direct sau indirect din aplicarea oricarei sanctiuni, interdictii sau restrictii privind sanctiunile economice sau comerciale nationale si / sau internationale.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 021.200.00.00; 021 200 00 98​

Email: avizari@gothaer.ro

Formular on-line pentru avizare daunehttps: / / www.gothaer.ro / daune / anunta-o-dauna /

Diverse: 
 • De comun acord, partile pot aduce modificari politei de asigurare, modificarile respective intrand in vigoare de la data ce se va conveni in scris, intre parti.
 • Oricare dintre parti poate denunta unilateral polita de asigurare, cu notificare prealabila scrisa transmisa celeilalte parti. Polita de asigurare isi va inceta efectele in termen de 20 de zile de la data comunicarii notificarii.
 • Pentru stabilirea diferentelor de prima de restituit / incasat (in caz de denuntare unilaterala / reziliere / modificare a politei cu acordul partilor) se procedeaza astfel:
  • la incasare: se calculeaza prima de asigurare pentru perioada neexpirata, pe luni de asigurare (orice fractiune de luna de asigurare considerandu-se luna intreaga), in proportie de 1 / 12 din prima anuala;
  • la restituire: se calculeaza prima de asigurare care trebuie retinuta de asigurator pentru perioada in care polita a fost in vigoare (orice fractiune de luna de asigurare considerandu-se luna intreaga), in proportie de 1 / 10 din prima anuala;
  • in cazul rezilierii / denuntarii politei, daca s-au inregistrat daune inainte de denuntare / reziliere, prevederile acesteia se aplica pentru lichidarea definitiva a acestora; prima de asigurare aferenta perioadei ramase (de la data efectiva a rezilierii / denuntarii pana la data expirarii politei mentionata in polita de asigurare) va fi platita de catre contractant fie direct, fie prin compensare din dauna.
 • In toate situatiile de mai sus, se va avea in vedere cursul de schimb B.N.R. valabil la data platii.
 • Toate comunicarile cu privire la executarea politei de asigurare trebuie efectuate in scris, astfel:
  • cele destinate asiguratorului, prin e-mail la adresa clienti@gothaer.ro sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire la sediul legal al acestuia asa cum rezulta din polita sau modificarile succesive inscrise conform legii la Registrul Comertului;
  • cele adresate asiguratului / contractantului, prin e-mail sau prin curier la adresa de domiciliu / sediu, mentionate in documentatia aferenta politei de asigurare, sau care au fost indicate expres de catre asigurat / contractant, pentru trimiterea comunicarilor, ulterior incheierii politei de asigurare.
 • Daca notificarea / comunicarea nu se poate transmite cu posta / curier intrucat asiguratul si-a schimbat adresa mentionata in polita, fara sa comunice asiguratorului schimbarea acesteia, sau in cazul respingerii sau refuzului asiguratului de a primi notificarea - inclusiv in cazul lipsei de la sediu / domiciliu si / sau al expirarii termenului de pastrare a corespondentei, notificarea se considera primita la data la care se constata imposibilitatea transmiterii acesteia, sau, dupa caz, respingerea sau refuzul de a primi notificarea.
 • In limita despagubirilor platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile beneficiarului / societatii / persoanelor asigurate contra celor raspunzatori de producerea / marirea pagubelor.
 • Societatea / persoanele asigurate raspund de prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care ar impiedica realizarea dreptului de regres. Daca din vina societatii / persoanelor asigurate exercitarea regresului nu mai este posibila, acesta va suporta despagubirea, urmand sa o achite in termen de maximum 5 zile de la data solicitarii asiguratorului.
 • Asiguratorul poate denunta polita (fara restituirea primei de asigurare) si este exonerat de plata despagubirii, in cazul in care societatea / persoana(ele) asigurata(e) / beneficiarul / oricine actioneaza in numele acestora a incercat sau incearca sa obtina despagubiri prin frauda.
 • Forta majora exonereaza de Raspundere partea care, aflata in aceasta situatie, o notifica celeilalte parti in termen de cel mult 5 (cinci) zile de la aparitia fortei majore si o dovedeste cu inscrisuri oficiale in termen de 30 de zile de la aparitia acesteia.
 • Eventualele litigii aparute intre parti se vor rezolva pe cale amiabila sau de catre instantele de judecata competente din Romania.