Asigurarea de raspundere civila legala a Societatilor de PAZA si PROTECTIE, SUPRAVEGHERE, MONITORIZARE - ABC Asigurari-Reasigurari

asigurari abc societate paza protectie securitate supraveghere monitorizare pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Scoala Floreasca, nr. 24.

abc.asigreasig@abcasigurari.ro

Tel:    021-230.51.51 021-230.51.81 021-230.53.55 021-230.56.66

Fax:   021-230.59.99 

               ABC Asigurari - Reasigurari S.A. este o companie de asigurari, cu capital privat romanesc, infiintata in 1997 de catre un grup de companii de constructii si persoane fizice si a carei activitate a inceput in Octombrie 2000. Printre actionarii sai se numara companii de renume si prestigiu ale mediului de afaceri romanesc, cum ar fi: Hidroconstructia S.A., Iridex Group S.R.L., Energoconstructia S.A., Stizo S.A., Frigotehnica S.A., Comico S.A., Apasco S.A., Imsat S.A. etc. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ABC Asigurari - Reasigurari S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia. Compania este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-035-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ABC asigurari - Reasigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai polita de raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, pentru acoperirea daunelor cauzate clientilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) de catre asigurat, in exercitarea activitatii de paza, protectie, interventie si de monitorizare de sisteme de alarmare si/sau interventie, pentru care acesta raspunde civil in baza normelor legale in vigoare, daune in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare sau ulterior acesteia, dar inainte de a fi operat prescriptia extinctiva referitoare la dreptul pagubitului de a solicita repararea prejudiciului suferit.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. il constituie, acoperirea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza
contractului, fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savirsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in perioada de asigurare.

               De asemenea, asiguratorul acopera si cererile de despagubire transmise asiguratului / asiguratorului, ulterior expirarii politei de asigurare, intr-un termen de maximum 36 de luni cu aplicarea dupa caz a prevederilor privind termenul de prescriptie prevazut de Codul Civil Roman, dar generate de fapte culpabile notificate asiguratorului de catre asigurat in perioada asigurata (precizand serviciile furnizate, descrierea faptelor culpabile, data luarii la cunostinta, partile implicate, natura prejudiciilor potentiale).

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. pentru acoperirea daunelor cauzate clientilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) de catre asigurat, in exercitarea activitatii de paza, protectie, interventie si de monitorizare de sisteme de alarmare si / sau interventie, pentru care acesta raspunde civil in baza normelor legale in vigoare, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie societate comerciala, autorizata de Inspectoratul General al Politiei, sa desfasoare una sau mai multe dintre urmatoarele activitati:
  • servicii de paza a obiectivelor impotriva accesului neautorizat sau a ocuparii abuzive, impotriva furturilor, a distrugerilor, a incendiilor, precum si a altor actiuni producatoare de pagube materiale;
  • supraveghere prin monitorizarea sistemelor de alarmare existente la sediul / domiciliul clientilor si alarmarea echipajelor de interventie;
  • dispecerat de monitorizare a sistemelor de alarmare existente la sediul / domiciliul clientului si alarmarea echipajelor de interventie (politie, pompieri, gardieni publici, salvare si alte asemenea);
  • interventii la obiectivele in alarma cu echipaje de interventie proprii;
  • proiectare, instalare, intretinere a sistemelor de securitate / alarmare impotriva efractiei.
   • Notiunea include societatile comerciale, asociatiile, inclusiv subunitatile teritoriale ale acestora lipsite de personalitate juridica, sucursalele, reprezentantele, punctele de lucru constituite conform legislatiei in vigoare in Romania;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului, avize, autorizatii, licente, etc.;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • informatii privind tipul serviciilor care vor fi prestate;
 • informatii sumare privind natura, volumul si modalitatea de desfasurare a activitatii;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
 • perioada asigurata;
 • nivelul fransizelor acceptate;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. pentru acoperirea daunelor cauzate clientilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) de catre asigurat, in exercitarea activitatii de paza, protectie, interventie si de monitorizare de sisteme de alarmare si/sau interventie, pentru care acesta raspunde civil in baza normelor legale in vigoare, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • in cazul suspendarii sau anularii autorizatiei de functionare;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. pentru acoperirea daunelor cauzate clientilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) de catre asigurat, in exercitarea activitatii de paza, protectie, interventie si de monitorizare de sisteme de alarmare si/sau interventie, pentru care acesta raspunde civil in baza normelor legale in vigoare, isi exercita acoperirea exclusiv pentru evenimentele care au loc pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. pentru acoperirea daunelor cauzate clientilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) de catre asigurat, in exercitarea activitatii de paza, protectie, interventie si de monitorizare de sisteme de alarmare si/sau interventie, pentru care acesta raspunde civil in baza normelor legale in vigoare, poate sa fie:

 • societate comerciala, autorizata de Inspectoratul General al Politiei, sa desfasoare una sau mai multe dintre urmatoarele activitati:
  • servicii de paza a obiectivelor impotriva accesului neautorizat sau a ocuparii abuzive, impotriva furturilor, a distrugerilor, a incendiilor, precum si a altor actiuni producatoare de pagube materiale;
  • supraveghere prin monitorizarea sistemelor de alarmare existente la sediul / domiciliul clientilor si alarmarea echipajelor de interventie;
  • dispecerat de monitorizare a sistemelor de alarmare existente la sediul / domiciliul clientului si alarmarea echipajelor de interventie (politie, pompieri, gardieni publici, salvare si alte asemenea);
  • interventii la obiectivele in alarma cu echipaje de interventie proprii;
  • proiectare, instalare, intretinere a sistemelor de securitate / alarmare impotriva efractiei.
   • Notiunea de asigurat include societatile comerciale, asociatiile, inclusiv subunitatile teritoriale ale acestora lipsite de personalitate juridica, sucursalele, reprezentantele, punctele de lucru constituite conform legislatiei in vigoare in Romania;

               Contractant poate fi persoana care incheie polita de asigurare cu asiguratorul pentru asigurarea riscului privindu-l pe asigurat si se obliga fata de asigurator sa plateasca prima de asigurare precum si sa respecte obligatiile care ii revin
prin polita.

               Beneficiar al asigurarii (clientul):

 • persoana fizica sau juridica cu care asiguratul are incheiat un contract valabil de monitorizare a sistemelor de alarma sau de asigurare a pazei cu agenti de paza.
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

 • pe eveniment: raspunderea asiguratorului pentru un eveniment asigurat nu va depasi limita raspunderii pe eveniment prevazuta in polita de asigurare;
 • pe perioada asigurata: raspunderea asiguratorului nu va depasi limita raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in polita de asigurare, indiferent de numarul evenimentelor asigurate produse.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramanand neschimbata.

              La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, cu acordul asiguratorului.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                In cazul politelor de asigurare incheiate pe o perioada de asigurare mai mica de un an, dar nu mai putin de o luna, primele de asigurare se calculeaza potrivit procedeului “pro rata temporis”, in functie de numarul de zile cuprinse in asigurare.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. pentru acoperirea daunelor cauzate clientilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) de catre asigurat, in exercitarea activitatii de paza, protectie, interventie si de monitorizare de sisteme de alarmare si/sau interventie, pentru care acesta raspunde civil in baza normelor legale in vigoare, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

              In situatia in care prejudiciul a fost provocat sau agravat de interventia intarziata, cuantumul despagubirii va fi determinat prin aplicarea urmatoarelor fransize obligatorii de timp, dupa caz:

 • pentru intarzieri de pana la maximum 10 minute fata de timpul de interventie contractual, fransiza este de 10% din limita raspunderii pe eveniment prevazuta in polita;
 • pentru intarzieri mai mari de 10 minute, fara a depasi insa 30 de minute fata de timpul de interventie contractual, fransiza este de 20% din limita raspunderii pe eveniment prevazuta in polita.
Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. pentru acoperirea daunelor cauzate clientilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) de catre asigurat, in exercitarea activitatii de paza, protectie, interventie si de monitorizare de sisteme de alarmare si/sau interventie, pentru care acesta raspunde civil in baza normelor legale in vigoare, sunt:

 • Sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de despagubiri clientilor sai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, provocate de:
  • neexecutarea sau executarea defectuoasa, cu intarziere a obligatiilor privind diligentele necesare a fi depuse in timp util pentru limitarea sau inlaturarea actiunii infractionale de la obiectivul pazit;
  • neinterventia in timp util a echipelor de interventie ale asiguratului;
  • nefunctionarea dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarmare;
  • nefunctionarea sistemului de securitate / alarmare impotriva efractiei.
 • Cheltuielile de judecata facute de persoana pagubita pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat la despagubire prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
 • Cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil, stabilite de lege ori de catre instantele de judecata, daca asiguratul a fost obligat la plata despagubirilor.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. pentru acoperirea daunelor cauzate clientilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) de catre asigurat, in exercitarea activitatii de paza, protectie, interventie si de monitorizare de sisteme de alarmare si / sau interventie, pentru care acesta raspunde civil in baza normelor legale in vigoare, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru daune sau pagube produse de sau ca urmare a:
  • nerespectarii conditiilor contractuale (termenele contractuale stabilite cu clientul, neremedierea defectiunilor aparute la sistem in cursul functionarii, in curs de 24 ore de la avizarea scrisa a clientului;
  • nerespectarea de catre clientul asiguratului a instructiunilor de exploatare, utilizare si intretinere a sistemului de securitate, modificari operate de acesta la sistemul de securitate si / sau topografia obiectivului care afecteaza raza de actiune a senzorilor, neluarea de care acesta a masurilor impuse de situatie, in cazul nefunctionarii sistemului de alarma;
  • modificari operate de beneficiarul sistemului de securitate in structura sistemului, in topografia obiectivului, care afecteaza negativ raza de actiune a senzorilor;
  • neluarea de catre clientul asiguratului a masurilor impuse de situatie, dupa caz, de nefunctionarea sistemului de alarmare;
  • pretentiile de despagubire facilitate / provocate / agravate de prepusii asiguratului aflati sub influenta alcoolului / narcoticelor / excitantelor / medicamente incompatibile, precum si in legatura cu absentarea de la serviciu;
  • furt comis de catre angajatii asiguratului;
  • daune produse cu complicitatea prepusilor asiguratului, daca aceasta este dovedita prin acte emise de autoritatile competente;
  • evenimentele asigurate produse inainte de intrarea in vigoare a politei de asigurare, chiar daca descoperirea acestora sau legatura de cauzalitate cu faptele / actele asiguratului s-au realizat dupa incheierea acestuia;
  • pagubele materiale produse in timpul contractual de interventie sau dupa depasirea termenului maxim de interventie de 30 min.
  • prejudiciile pentru care asiguratul nu poate dovedi timpul in care s-a produs infractiunea si nici durata interventiei;
  • prejudiciile rezultate din desfasurarea activitatii fara un contract de prestari servicii valabil si / sau un plan de paza avizat de politie (conform prevederilor legale);
  • prejudiciile produse in conditiile in care asiguratul nu dispune de licenta sau avizele legale de functionare sau acestea sunt suspendate;
  • prejudiciile cauzate clientilor cu care asiguratul nu are un contract valabil de prestari servicii sau privind obiective ale clientilor / tipuri de servicii prestate necuprinse in contractul de prestari servicii;
  • prejudicii avand drept cauza utilizarea unor echipamente sau sisteme neconforme cu scopul pentru care au fost produse, care nu mai corespund normelor de functionare sau nu sunt certificate conform legii;
  • prejudiciile cauzate de utilizarea unor proiecte ale sistemelor de alarmare neavizate, conform legii;
  • desfasurarea activitatii de catre persoane care nu au pregatirea, atestarea sau dotarea necesara, conform legii;
  • prejudiciile din cauze precum: intreruperea comunicatiilor pe linii telefonice intre abonati si dispecerat, lipsa tensiunii de alimentare a instalatiilor din vina unitatii de furnizare a energiei electrice si / sau lipsa sursei de alimentare de rezerva in cazul caderii retelei de tensiune;
  • prejudiciile provocate clientilor de tipul unitati financiar-bancare, case de schimb valutar, case de amanet, casierii colectoare, magazine de antichitati, magazine de bijuterii, daca nu s-a convenit altfel de catre parti;
  • prejudiciile legate de calomnie, defaimare, daune – consecinta;
  • efectuarea de servicii de paza / monitorizare / interventie la unitati militare si aeroporturi;
  • servicii de transport bani si valori, indiferent ca sunt efectuate cu mijloacele de transport specializate;
Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. pentru acoperirea daunelor cauzate clientilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) de catre asigurat, in exercitarea activitatii de paza, protectie, interventie si de monitorizare de sisteme de alarmare si/sau interventie, pentru care acesta raspunde civil in baza normelor legale in vigoare, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. pentru acoperirea daunelor cauzate clientilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) de catre asigurat, in exercitarea activitatii de paza, protectie, interventie si de monitorizare de sisteme de alarmare si / sau interventie, pentru care acesta raspunde civil in baza normelor legale in vigoare, sunt:

 • Sa tina o evidenta corecta a tuturor serviciilor prestate si sa pastreze aceste evidente astfel incat ele sa poata fi puse la dispozitia asiguratorului sau a reprezentantilor numiti ai acestuia, in masura in care ele pot avea o legatura cu eventuale pretentii de despagubire.
 • Sa inregistreze in evidentele proprii toate contractele incheiate, in maximum 5 zile de la incheiere;
 • Sa prevada in regulamentele proprii cerinte stricte cu privire la criteriile de angajare, pregatire, dotare si instruire a personalului de specialitate, utilizarea echipamentelor, modul de transmitere a alarmelor, inregistrarea evenimentelor, a timpului de interventie, autovehiculele de interventie, incadrarea in termenul legal privind verficarea starii sistemului conectat in functie de categoria obiectivelor monitorizate;
 • Sa prevada in contractul incheiat cu fiecare dintre clientii sai timpul de interventie, rutele si modul de interventie si sa aiba capacitatea de a le adapta in functie de particularitatile fiecarui obiectiv in parte;
 • Sa utilizeze doar sisteme, echipamente, dotari si dispozitive cu caracteristici tehnice avizate de autoritatile legale, de la furnizori autorizati iar instalarea, punerea in functiune si intretinerea acestora sa se faca conform parametrilor de functionare, prescriptiilor producatorului, normativelor si prevederilor legale;
 • Sa respecte principiile eticii profesionale si sa pastreze confidentialitatea informatiilor privind obiectul contractului;
 • Sa informeze imediat, in functie de specificul evenimentului produs, unitatile de politie sau alte autoritati competente, potrivit prevederilor legale;
 • Sa incheie contract de prestare servicii pentru instalarea / conectarea la dispecerat a sistemelor de alarmare cu o societate licentiata;
 • In caz de dauna, sa puna la dispozitia asiguratorului documentatia relevanta privind riscul, intre care: contractul de servicii si anexele acestuia, planul de paza, proiectul de executie, lista echipamentelor folosite, lista ultimelor evenimente memorate (inregistrari electronice ale apelurilor care au determinat interventia), constatarile facute de organele abilitate.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care ABC Asigurari - Reasigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, pentru acoperirea daunelor cauzate clientilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) de catre asigurat, in exercitarea activitatii de paza, protectie, interventie si de monitorizare de sisteme de alarmare si/sau interventie, pentru care acesta raspunde civil in baza normelor legale in vigoare, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Despagubirea se va face numai in baza datelor din formularul tip completat, semnat si dupa caz stampilat de proprietarul bunurilor.
 • Constatarea si evaluarea daunelor se va face de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, cu clientul sau prin imputernicitii sai, sau prin experti.
 • In cazul unui eveniment asiguratul are obligatia de a prezenta asiguratorului dupa caz:
  • copie dupa raportul tehnic;
  • procesul verbal de interventie;
  • copie dupa dosarul de monitorizare al clientului care va cuprinde toate datele existente privind clientul (ex.: contractul valabil de monitorizare, schema obiectivului, sistemul recomandat, sistemul functional, reparatii si sau modificari facute asupra sistemului, istoric al interventiilor nereusite sau nefondate).
 • despagubirile se platesc pe baza intelegerilor dintre parti cu avizul asiguratorului, ori prin hotarare judecatoreasca. intelegerea se poate face intre asigurat si persoana (unitatea) pagubita, cu privire la pretentiile acesteia, cu acordul scris al asiguratorului.
 • Stabilirea despagubirilor pe baza intelegerilor intre parti, cu acordul celor de mai sus, se poate face in toate cazurile in care din actele incheiate de organele de cercetare si din instiintarea asiguratului, rezulta cu certitudine raspunderea civila a asiguratului in producerea pagubei, respectiv unitatea pagubita face dovada prejudiciului material suferit. In cazul in care organele in drept (politie sau organe de cercetare) nu au intocmit acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat si la pagubele provocate, acestea pot fi dovedite prin orice mijloace legale de proba, in lipsa altor probe cu declaratii de martori autentificate.
 • Daca inainte de plata despagubirilor bunurile au fost gasite, despagubirile se acorda numai pentru eventuale pagube produse acestora cu ocazia furtului prin efractie. Daca dupa plata despagubirii bunurile au fost gasite, neavariate sau complete, unitatea pagubita este obligata sa restituie despagubirea primita. In cazul in care bunurile au fost gasite dar sunt avariate sau incomplete, se restituie diferenta dintre despagubire si pagubele produse.
 • despagubirile nu pot fi stabilite pe baza intelegerii intre parti in cazul in care pagubitul a comunicat date inexacte sau incomplete ori daca nu a facut imediat comunicarea cu privire la nefunctionarea instalatiei, dupa cum se prevede in contractul de monitorizare, sau a contribuit in mod deliberat, prin neglijenta grava, la producerea daunei, asa cum se prevede in contractul de monitorizare si /sau contractul de prestari servicii de paza.
 • Pentru plata despagubirii, persoana (unitatea) prejudiciata trebuie sa depuna la asigurator o documentatie care consta in:
  • instiintare catre asigurator;
  • confirmarea in scris a furtului de catre organele de politie, inclusiv confirmarea in cazul in care bunurile nu au fost gasite dupa trecerea unei perioade de 30 de zile calendaristice;
  • actul de constatare a marimii si realitatii daunei.
 • Aprecierea valorii bunurilor asigurate in cadrul contractelor asiguratului cu clientii sai se va face astfel:
  • pentru mijloace fixe si alte bunuri de serie mare, uzuale, comune la pretul pietei;
  • pentru marfa si mijloace circulante, la pretul de achizitie sau pretul de cost (fara TVA); exclusa evaluarea la pretul de vanzare al produselor.
 • Valoarea bunurilor se considera cea de la data intrarii sub incidenta asigurarii, functie de vechime si uzura (valoarea ramasa) calculata la data producerii evenimentului.
 • Plata despagubirilor se va face in termen de 15 zile lucratoare de la data prezentarii ultimului document necesar finalizarii dosarului de dauna.
 • In baza politei de asigurare se iau in considerare numai bunuri de uz comun, respectiv produse de serie. Pentru obiecte de arta, colectii, bani-valori, articole de consignatie preluarea in asigurare se va face numai cu avizul scris al asiguratorului si in conditiile stabilite de acestea pentru fiecare caz in parte.
 • In situatia in care prejudiciul a fost provocat sau agravat de interventia intarziata, cuantumul despagubirii va fi determinat prin aplicarea urmatoarelor fransize obligatorii de timp, dupa caz:
  • pentru intarzieri de pana la maximum 10 minute fata de timpul de interventie contractual, fransiza este de 10% din limita raspunderii pe eveniment prevazuta in polita;
  • pentru intarzieri mai mari de 10 minute, fara a depasi insa 30 de minute fata de timpul de interventie contractual, fransiza este de 20% din limita raspunderii pe eveniment prevazuta in polita.

Notificare daune:

Tel: 021-230.51.51; 021-230.51.81; 021-230.53.55 - de LUNI pana VINERI intre 09:00 - 16:00 

Fax: 021-230.59.99 - de LUNI pana VINERI intre 09:00 - 16:00

Diverse: 
 • Denuntarea politei de asigurare de catre una dintre parti se poate efectua numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti in conformitate cu prevederile legale in vigoare.