Asigurarea de raspundere civila legala a Societatilor de PAZA si PROTECTIE, SUPRAVEGHERE, MONITORIZARE - ERGO Asigurari

asigurari ergo societate paza protectie securitate supraveghere monitorizare pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti - Ploiesti nr.1A, cladirea A, etaj 4, Unitatea 4A

ergo@ergo.ro

Tel:    031 224 86 00

Fax:   031 224 86 88

              ERGO Asigurari S.A. Romania este o societate pe actiuni membra a ERGO GROUP AG, unul dintre cele mai mari grupuri de asigurari din Germania si Europa, care la randul sau este membru al MUNICH Re, unul dintre liderii internationali in materie de reasigurari. Cu o activitate vasta, in peste 30 de tari din Europa, Asia si Canada, ERGO GROUP AG a decis la finele anului 2016, sa-si extinda sfera de activitate in Romania si pe segmentul asigurarilor generale, prin preluarea societatii de asigurari CREDIT EUROPE Asigurari-Reasigurari S.A. Romania. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ERGO Asigurari S.A. Romania este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Belgia, Germania, Franta, Olanda. ERGO Asigurari S.A. Romania este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-059-09.07.2007.

Aspecte Generale: 

ERGO Asigurari S.A. ofera clientilor sai polita de Raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, pentru acoperirea daunelor cauzate clientilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) de catre asigurat, in exercitarea activitatii de paza, protectie, interventie si de monitorizare de sisteme de alarmare si/sau interventie, pentru care acesta raspunde civil in baza normelor legale in vigoare, daune in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare sau ulterior acesteia, dar inainte de a fi operat prescriptia extinctiva referitoare la dreptul pagubitului de a solicita repararea prejudiciului suferit.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de Raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, de la ERGO Asigurari S.A. il constituie, acoperirea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza
contractului, fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savirsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in perioada de asigurare.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de Raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, de la ERGO Asigurari S.A. pentru acoperirea daunelor cauzate clientilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) de catre asigurat, in exercitarea activitatii de paza, protectie, interventie si de monitorizare de sisteme de alarmare si / sau interventie, pentru care acesta raspunde civil in baza normelor legale in vigoare, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie societate comerciala, autorizata de Inspectoratul General al Politiei, sa desfasoare una sau mai multe dintre urmatoarele activitati:
  • servicii de paza a obiectivelor impotriva accesului neautorizat sau a ocuparii abuzive, impotriva furturilor, a distrugerilor, a incendiilor, precum si a altor actiuni producatoare de pagube materiale;
  • supraveghere prin monitorizarea sistemelor de alarmare existente la sediul / domiciliul clientilor si alarmarea echipajelor de interventie;
  • dispecerat de monitorizare a sistemelor de alarmare existente la sediul / domiciliul clientului si alarmarea echipajelor de interventie (politie, pompieri, gardieni publici, salvare si alte asemenea);
  • interventii la obiectivele in alarma cu echipaje de interventie proprii;
  • proiectare, instalare, intretinere a sistemelor de securitate / alarmare impotriva efractiei.
   • Notiunea include societatile comerciale, asociatiile, inclusiv subunitatile teritoriale ale acestora lipsite de personalitate juridica, sucursalele, reprezentantele, punctele de lucru constituite conform legislatiei in vigoare in Romania;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului, avize, autorizatii, licente, etc.;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • informatii privind tipul serviciilor care vor fi prestate;
 • informatii sumare privind natura, volumul si modalitatea de desfasurare a activitatii;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de Raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
 • perioada asigurata;
 • nivelul fransizelor acceptate;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de Raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, de la ERGO Asigurari S.A. pentru acoperirea daunelor cauzate clientilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) de catre asigurat, in exercitarea activitatii de paza, protectie, interventie si de monitorizare de sisteme de alarmare si/sau interventie, pentru care acesta raspunde civil in baza normelor legale in vigoare, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de Raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • in cazul suspendarii sau anularii autorizatiei de functionare;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de Raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, de la ERGO Asigurari S.A. pentru acoperirea daunelor cauzate clientilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) de catre asigurat, in exercitarea activitatii de paza, protectie, interventie si de monitorizare de sisteme de alarmare si/sau interventie, pentru care acesta raspunde civil in baza normelor legale in vigoare, isi exercita acoperirea exclusiv pentru evenimentele care au loc pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de Raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, de la ERGO Asigurari S.A. pentru acoperirea daunelor cauzate clientilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) de catre asigurat, in exercitarea activitatii de paza, protectie, interventie si de monitorizare de sisteme de alarmare si/sau interventie, pentru care acesta raspunde civil in baza normelor legale in vigoare, poate sa fie:

 • societate comerciala, autorizata de Inspectoratul General al Politiei, sa desfasoare una sau mai multe dintre urmatoarele activitati:
  • servicii de paza a obiectivelor impotriva accesului neautorizat sau a ocuparii abuzive, impotriva furturilor, a distrugerilor, a incendiilor, precum si a altor actiuni producatoare de pagube materiale;
  • supraveghere prin monitorizarea sistemelor de alarmare existente la sediul / domiciliul clientilor si alarmarea echipajelor de interventie;
  • dispecerat de monitorizare a sistemelor de alarmare existente la sediul / domiciliul clientului si alarmarea echipajelor de interventie (politie, pompieri, gardieni publici, salvare si alte asemenea);
  • interventii la obiectivele in alarma cu echipaje de interventie proprii;
  • proiectare, instalare, intretinere a sistemelor de securitate / alarmare impotriva efractiei.
   • Notiunea de asigurat include societatile comerciale, asociatiile, inclusiv subunitatile teritoriale ale acestora lipsite de personalitate juridica, sucursalele, reprezentantele, punctele de lucru constituite conform legislatiei in vigoare in Romania;

               Contractant poate fi persoana care incheie polita de asigurare cu asiguratorul pentru asigurarea riscului privindu-l pe asigurat si se obliga fata de asigurator sa plateasca prima de asigurare precum si sa respecte obligatiile care ii revin
prin polita.

               Beneficiar al asigurarii (clientul):

 • persoana fizica sau juridica cu care asiguratul are incheiat un contract valabil de monitorizare a sistemelor de alarma sau de asigurare a pazei cu agenti de paza.
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

 • pe eveniment: raspunderea asiguratorului pentru un eveniment asigurat nu va depasi limita raspunderii pe eveniment prevazuta in polita de asigurare;
 • pe perioada asigurata: raspunderea asiguratorului nu va depasi limita raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in polita de asigurare, indiferent de numarul evenimentelor asigurate produse.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramanand neschimbata.

              La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, cu acordul asiguratorului.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de Raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                In cazul politelor de asigurare incheiate pe o perioada de asigurare mai mica de un an, dar nu mai putin de o luna, primele de asigurare se calculeaza potrivit procedeului “pro rata temporis”, in functie de numarul de zile cuprinse in asigurare.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de Raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, de la ERGO Asigurari S.A. pentru acoperirea daunelor cauzate clientilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) de catre asigurat, in exercitarea activitatii de paza, protectie, interventie si de monitorizare de sisteme de alarmare si/sau interventie, pentru care acesta raspunde civil in baza normelor legale in vigoare, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de Raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, de la ERGO Asigurari S.A. pentru acoperirea daunelor cauzate clientilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) de catre asigurat, in exercitarea activitatii de paza, protectie, interventie si de monitorizare de sisteme de alarmare si/sau interventie, pentru care acesta raspunde civil in baza normelor legale in vigoare, sunt:

 • sumele pe care este obligat sa le plateasca clientilor sai cu care exista incheiate contracte valabile de prestari servicii prevazute mai sus, ca urmare a nefunctionarii sistemului de securitate (abonat – echipaj mobil) montat de asigurat;
 • neinterventia in cel mai scurt timp a echipajelor mobile sau agentilor de paza ai asiguratului (sau reprezentantilor acestuia) care raspund de interventia in caz de eveniment; neinterventia in cel mai scurt timp trebuie sa fie motivata in scris de catre asigurat, lipsa unor motivatii obiective (accident rutier, blocaj trafic, forte majore etc.) ducand la neplata de catre asigurator a prejudiciilor provocate in eveniment;
 • imposibilitatea dovedita a personalului de paza al asiguratului de a face fata atacului unei bande de infractori superiori din punct de vedere numeric si /sau fizic, daca acest fapt nu se datoreaza unor evenimente mentionate la excluderi;
 • defectiunile tehnice la sistemele de alarmare montate de asigurat sau care sunt in service post - garantie;
 • daune produse ca urmare a furtului sau tentativei de furt prin efractie la clientul asiguratului asupra: echipamentelor de alarmare, cladirilor, bunurilor, instalatiilor si vitrinelor;
 • cheltuieli de judecata facute de asigurat in procesul civil daca a fost obligat la desdaunare;
 • cheltuielile de judecata facute de reclamant pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirii, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de Raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, de la ERGO Asigurari S.A. pentru acoperirea daunelor cauzate clientilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) de catre asigurat, in exercitarea activitatii de paza, protectie, interventie si de monitorizare de sisteme de alarmare si / sau interventie, pentru care acesta raspunde civil in baza normelor legale in vigoare, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru daune sau pagube produse de sau ca urmare a:
  • nu se respecta conditiile contractuale (termenele contractuale stabilite cu clientul, neremedierea defectiunilor aparute la sistem in cursul functionarii, in curs de 24 ore de la avizarea scrisa a clientului);
  • nu sunt respectate instructiunile de exploatare, utilizare si intretinere a sistemului de securitate de catre beneficiarul acestuia;
  • se opereaza modificari de catre beneficiarul sistemului de securitate in structura sistemului, in topografia obiectivului, care afecteaza negativ raza de actiune a senzorilor;
  • deficiente de proiectare ale sistemului, dovedite ca urmare a unei expertize;
  • neluarea de catre clientul asiguratului a masurilor impuse de situatie, dupa caz, de nefunctionarea sistemului de alarmare;
  • lipsa de interventie a politiei sau pompierilor datorita neanuntarii acestora;
  • incendiu;
  • absenta de la serviciu si nerespectarea graficului de tura de catre personalul asiguratului;
  • prezenta la serviciu in stare de ebrietate a angajatilor asiguratului;
  • furt comis de catre angajatii asiguratului;
  • daune produse cu complicitatea angajatilor asiguratului;
  • prejudiciile care se acopera in baza asigurarilor de Raspundere civila auto obligatorie.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de Raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, de la ERGO Asigurari S.A. pentru acoperirea daunelor cauzate clientilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) de catre asigurat, in exercitarea activitatii de paza, protectie, interventie si de monitorizare de sisteme de alarmare si/sau interventie, pentru care acesta raspunde civil in baza normelor legale in vigoare, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de Raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, de la ERGO Asigurari S.A. pentru acoperirea daunelor cauzate clientilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) de catre asigurat, in exercitarea activitatii de paza, protectie, interventie si de monitorizare de sisteme de alarmare si / sau interventie, pentru care acesta raspunde civil in baza normelor legale in vigoare, sunt:

 • sa utilizeze doar sisteme, echipamente si dispozitive avizate in Romania iar instalarea, punerea in functiune si intretinerea instalatiilor se vor face conform normativelor si prevederilor legale;
 • in caz de dauna, sa puna la dispozitia asiguratorului documentatia tehnica referitoare la sistemele / echipamentele / instalatiile / Aparatura / dispozitivele de securitate, documentatia privitoare la contract, lista ultimelor evenimente memorate, alte informatii de specialitate cerute de caz, precum si constatarile facute de organele in drept;
 • sa instiinteze asiguratorul in scris daca vreunul dintre clienti renunta la serviciile sale in perioada de valabilitate a politei de asigurare;
 • asiguratul este obligat sa comunice asiguratorului orice modificare in obiectul de activitate, alta decat activitatea / activitatile declarate in cererea de asigurare, pentru cuprinderea raspunderilor specifice in asigurare.
 • sa comunice in scris asiguratorul, in termen de 10 zile, descoperirea oricarui prejudiciu pentru care ar putea fi facuta o reclamatiei impotriva lui;
 • sa notifice asiguratorul despre orice pretentie de despagubire primita pe parcursul valabilitatii politei de asigurare;
 • sa instiinteze asiguratorul imediat de orice actiune in instanta pornita impotriva sa avand ca obiect despagubiri solicitate de clienti;
 • sa nu faca nici o plata sau promisiune de plata fara acordul scris al asiguratorului.

                 Asiguratorul este indreptatit:

 • sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu dauna, a fost declansata impotriva asiguratului o ancheta din partea autoritatilor publice sau o procedura penala, pana la finalizarea acestora;
 • sa nu plateasca despagubirea daca cererea de despagubire este frauduloasa ori are la baza declaratii false;
 • sa refuze plata despagubirilor daca asiguratul incearca sa induca in eroare asiguratorul in ceea ce priveste cuantumul prejudiciilor, dreptul la despagubire sau alte date esentiale cu privire la evenimentul asigurat;
 • sa refuze plata despagubirilor daca asiguratul nu a respectat obligatiile din polita de asigurare si din aceasta cauza nu s-a putut determina cauza producerii riscului asigurat si intinderea pagubei.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care ERGO Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de Raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, pentru acoperirea daunelor cauzate clientilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) de catre asigurat, in exercitarea activitatii de paza, protectie, interventie si de monitorizare de sisteme de alarmare si/sau interventie, pentru care acesta raspunde civil in baza normelor legale in vigoare, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Despagubirea se va face numai in baza datelor din formularul tip completat, semnat si dupa caz stampilat de proprietarul bunurilor.
 • Constatarea si evaluarea daunelor se va face de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, cu clientul sau prin imputernicitii sai, sau prin experti.
 • In cazul unui eveniment, asiguratul are obligatia de a prezenta asiguratorului dupa caz:
  • copie dupa raportul tehnic;
  • procesul verbal de interventie;
  • copie dupa dosarul de monitorizare al clientului care va cuprinde toate datele existente privind clientul (ex.: contractul valabil de monitorizare, schema obiectivului, sistemul recomandat, sistemul functional, reparatii si sau modificari facute asupra sistemului, istoric al interventiilor nereusite sau nefondate).
 • despagubirile se platesc pe baza intelegerilor dintre parti cu avizul asiguratorului, ori prin hotarare judecatoreasca. Intelegerea se poate face intre asigurat si persoana (unitatea) pagubita, cu privire la pretentiile acesteia, cu acordul scris al asiguratorului. Stabilirea despagubirilor pe baza intelegerilor intre parti, cu acordul celor de mai sus, se poate face in toate cazurile in care din actele incheiate de organele de cercetare si din instiintarea asiguratului, rezulta cu certitudine raspunderea civila a asiguratului in producerea pagubei, respectiv unitatea pagubita face dovada prejudiciului material suferit. In cazul in care organele in drept (politie sau organe de cercetare) nu au intocmit acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat si la pagubele provocate, acestea pot fi dovedite prin orice mijloace legale de proba, in lipsa altor probe cu declaratii de martori autentificate.
 • Daca inainte de plata despagubirilor bunurile au fost gasite, despagubirile se acorda numai pentru eventuale pagube produse acestora cu ocazia furtului prin efractie. Daca dupa plata despagubirii bunurile au fost gasite, neavariate sau complete, unitatea pagubita este obligata sa restituie despagubirea primita. In cazul in care bunurile au fost gasite dar sunt avariate sau incomplete, se restituie diferenta dintre despagubire si pagubele produse.
 • despagubirile nu pot fi stabilite pe baza intelegerii intre parti in cazul in care pagubitul a comunicat date inexacte sau incomplete ori daca nu a facut imediat comunicarea cu privire la nefunctionarea instalatiei, dupa cum se prevede in contractul de monitorizare, sau a contribuit in mod deliberat, prin neglijenta grava, la producerea daunei, asa cum se prevede in contractul de monitorizare si /sau contractul de prestari servicii de paza.
 • Pentru plata despagubirii, persoana (unitatea) prejudiciata trebuie sa depuna la asiguratorului o documentatie care consta in:
  • instiintare catre asigurator;
  • confirmarea in scris a furtului de catre organele de politie, inclusiv confirmarea in cazul in care bunurile nu au fost gasite dupa trecerea unei perioade de 30 de zile calendaristice;
  • actul de constatare a marimii si realitatii daunei;
 • Evaluarea bunurilor asigurate in cadrul contractelor asiguratului cu clientii sai se va face astfel:
  • pentru mijloace fixe si alte bunuri de serie mare, uzuale, comune la pretul pietei;
  • pentru marfa si mijloace circulante, la pretul de achizitie sau pretul de cost (fara TVA); exclusa evaluarea la pretul de vanzare al produselor.
 • Valoarea bunurilor se considera cea de la data intrarii sub incidenta asigurarii, functie de vechime si uzura (valoarea ramasa) calculata la data producerii evenimentului.
 • Plata despagubirilor se va face in termen de 15 zile lucratoare de la data prezentarii ultimului document necesar finalizarii dosarului de dauna.
 • In baza prezentelor conditii se iau in considerare numai bunuri de uz comun, respectiv produse de serie. Pentru obiecte de arta, colectii, bani-valori, articole de consignatie preluarea in asigurare se va face numai cu avizul scris al asiguratorului si in conditiile stabilite de acestea pentru fiecare caz in parte.

Notificare daune:

petitiamea@ergo.ro

http://www.ergo.ro/sidenav/service/formulare/

Fax: +40 31 224 86 88

Diverse: 
 • In limita despagubirilor platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea sau marirea pagubelor.
 • Asiguratul raspunde fata de asigurator pentru prejudiciile aduse prin acte care ar impiedica exercitarea dreptului de regres impotriva persoanelor raspunzatoare de producerea daunei ori de amplificarea ei pentru partea de dauna care s-a marit.