Asigurarea de raspundere civila legala a Societatilor de PAZA si PROTECTIE, SUPRAVEGHERE, MONITORIZARE - GROUPAMA Asigurari

asigurari groupama societate paza protectie securitate supraveghere monitorizare pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Str. Mihai Eminescu, nr. 45.

office@groupama.ro

Tel:   021.305.80.00

Fax:   021.310.99.67

              GROUPAMA Asigurari S.A. este parte a marelui grup francez, de asigurari si servicii financiare bancare cu acoperire internationala, GROUPAMA. Asigurator de referinta in Franta, grupul GROUPAMA are o prezenta extinsa la nivel international, in 11 tari din Europa, Africa si Asia. Cu o traditie de peste 100 de ani, GROUPAMA a patruns progresiv pe piata romaneasca, in perioada 2007-2008, achizitionand 3 companii locale de asigurari: BT Asigurari in 2007 si Asiban si OTP Asigurari in 2008, pe care le-a reunit sub brand-ul GROUPAMA Asigurari S.A. Romania. De la infiintare si pana in prezent, GROUPAMA Asigurari S.A. s-a dezvoltat continuu acordand o atentie deosebita satisfacerii nevoilor clientilor, ceea ce a condus la accederea acesteia in categoria societatilor de asigurari premium, alaturi de alte societati de vaza de pe piata romaneasca de asigurari. GROUPAMA Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-009-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

GROUPAMA Asigurari S.A. detine in portofoliu polita de raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, pentru acoperirea daunelor cauzate clientilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) de catre asigurat, in exercitarea activitatii de paza, protectie, interventie si de monitorizare de sisteme de alarmare si/sau interventie, pentru care acesta raspunde civil in baza normelor legale in vigoare, daune in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare sau ulterior acesteia, dar inainte de a fi operat prescriptia extinctiva referitoare la dreptul pagubitului de a solicita repararea prejudiciului suferit.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, de la GROUPAMA Asigurari S.A. il constituie, acoperirea prejudiciilor provocate de asigurat clientilor sai cu care a incheiat un contract valabil de prestari servicii si a semnat procesul verbal de preluare in paza a bunurilor / obiectelor, cuprinzand si valoarea acestora, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) prin care devine raspunzator in baza normelor legale in vigoare.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru acoperirea daunelor cauzate clientilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) de catre asigurat, in exercitarea activitatii de paza, protectie, interventie si de monitorizare de sisteme de alarmare si / sau interventie, pentru care acesta raspunde civil in baza normelor legale in vigoare, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie societate comerciala, autorizata de Inspectoratul General al Politiei, sa desfasoare una sau mai multe dintre urmatoarele activitati:
  • servicii de paza a obiectivelor impotriva accesului neautorizat sau a ocuparii abuzive, impotriva furturilor, a distrugerilor, a incendiilor, precum si a altor actiuni producatoare de pagube materiale;
  • supraveghere prin monitorizarea sistemelor de alarmare existente la sediul / domiciliul clientilor si alarmarea echipajelor de interventie;
  • dispecerat de monitorizare a sistemelor de alarmare existente la sediul / domiciliul clientului si alarmarea echipajelor de interventie (politie, pompieri, gardieni publici, salvare si alte asemenea);
  • interventii la obiectivele in alarma cu echipaje de interventie proprii;
  • proiectare, instalare, intretinere a sistemelor de securitate / alarmare impotriva efractiei.
   • Notiunea include societatile comerciale, asociatiile, inclusiv subunitatile teritoriale ale acestora lipsite de personalitate juridica, sucursalele, reprezentantele, punctele de lucru constituite conform legislatiei in vigoare in Romania;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului, avize, autorizatii, licente, etc.;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • informatii privind tipul serviciilor care vor fi prestate;
 • informatii sumare privind natura, volumul si modalitatea de desfasurare a activitatii;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
 • perioada asigurata;
 • nivelul fransizelor acceptate;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru acoperirea daunelor cauzate clientilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) de catre asigurat, in exercitarea activitatii de paza, protectie, interventie si de monitorizare de sisteme de alarmare si/sau interventie, pentru care acesta raspunde civil in baza normelor legale in vigoare, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • in cazul suspendarii sau anularii autorizatiei de functionare;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru acoperirea daunelor cauzate clientilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) de catre asigurat, in exercitarea activitatii de paza, protectie, interventie si de monitorizare de sisteme de alarmare si/sau interventie, pentru care acesta raspunde civil in baza normelor legale in vigoare, isi exercita acoperirea exclusiv pentru evenimentele care au loc pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru acoperirea daunelor cauzate clientilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) de catre asigurat, in exercitarea activitatii de paza, protectie, interventie si de monitorizare de sisteme de alarmare si/sau interventie, pentru care acesta raspunde civil in baza normelor legale in vigoare, poate sa fie:

 • societate comerciala, autorizata de Inspectoratul General al Politiei, sa desfasoare una sau mai multe dintre urmatoarele activitati:
  • servicii de paza a obiectivelor impotriva accesului neautorizat sau a ocuparii abuzive, impotriva furturilor, a distrugerilor, a incendiilor, precum si a altor actiuni producatoare de pagube materiale;
  • supraveghere prin monitorizarea sistemelor de alarmare existente la sediul / domiciliul clientilor si alarmarea echipajelor de interventie;
  • dispecerat de monitorizare a sistemelor de alarmare existente la sediul / domiciliul clientului si alarmarea echipajelor de interventie (politie, pompieri, gardieni publici, salvare si alte asemenea);
  • interventii la obiectivele in alarma cu echipaje de interventie proprii;
  • proiectare, instalare, intretinere a sistemelor de securitate / alarmare impotriva efractiei.
   • Notiunea de asigurat include societatile comerciale, asociatiile, inclusiv subunitatile teritoriale ale acestora lipsite de personalitate juridica, sucursalele, reprezentantele, punctele de lucru constituite conform legislatiei in vigoare in Romania;

               Contractant poate fi persoana care incheie polita de asigurare cu asiguratorul pentru asigurarea riscului privindu-l pe asigurat si se obliga fata de asigurator sa plateasca prima de asigurare precum si sa respecte obligatiile care ii revin
prin polita.

               Beneficiar al asigurarii (clientul):

 • persoana fizica sau juridica cu care asiguratul are incheiat un contract valabil de monitorizare a sistemelor de alarma sau de asigurare a pazei cu agenti de paza.
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

 • pe eveniment: raspunderea asiguratorului pentru un eveniment asigurat nu va depasi limita raspunderii pe eveniment prevazuta in polita de asigurare;
 • pe perioada asigurata: raspunderea asiguratorului nu va depasi limita raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in polita de asigurare, indiferent de numarul evenimentelor asigurate produse.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramanand neschimbata.

              La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, cu acordul asiguratorului.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                In cazul politelor de asigurare incheiate pe o perioada de asigurare mai mica de un an, dar nu mai putin de o luna, primele de asigurare se calculeaza potrivit procedeului “pro rata temporis”, in functie de numarul de zile cuprinse in asigurare.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru acoperirea daunelor cauzate clientilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) de catre asigurat, in exercitarea activitatii de paza, protectie, interventie si de monitorizare de sisteme de alarmare si/sau interventie, pentru care acesta raspunde civil in baza normelor legale in vigoare, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru acoperirea daunelor cauzate clientilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) de catre asigurat, in exercitarea activitatii de paza, protectie, interventie si de monitorizare de sisteme de alarmare si/sau interventie, pentru care acesta raspunde civil in baza normelor legale in vigoare, sunt:

 • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca tertilor – clienti cu care exista incheiat un contract valabil de prestari servicii, ca urmare a nefunctionarii sistemului de securitate (abonat – echipaj mobil) din alte motive decat cele excluse;
 • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca pentru prejudiciile cauzate prin sustragerile de numerar, urmare a furtului prin efractie sau a actelor de talharie intervenite in timpul prestarii serviciilor de paza si interventie rapida, insa numai in limita sumei de echivalent lei a 2.000 EUR, daca nu s-a convenit altfel cu asiguratul in polita de asigurare, pentru fiecare client in parte, persoana juridica.
  • Fiecare prejudiciu va trebui dovedit de catre persoana prejudiciata;
 • neinterventia in timpul convenit prin contractul dintre asigurat si clientul sau a echipajelor mobile sau agentilor de paza care raspund in caz de eveniment;
  • neinterventia in timpul mentionat trebuie sa fie motivata in scris de catre asigurat, lipsa unor motivatii obiective (accident rutier, blocaj trafic, forte majore, etc.) duce la neplata de catre asigurator a prejudiciilor provocate in eveniment;
  • timpii de interventie stipulati in contractele de monitorizare, conform cu amplasarea echipelor de interventie fata de obiective si pentru care s-au intocmit planuri specifice de paza si interventie vor constitui fransize de timp in relatia dintre asigurat si asigurator, astfel ca prejudiciile produse pana in limita acestor timpi nu pot face obiectul vreunei despagubiri;
 • daunele produse ca urmare a furtului sau tentativei de furt prin efractie la clientul asiguratului asupra: echipamentelor de alarmare, cladirilor, bunurilor, instalatiilor si vitrinelor;
 • imposibilitatea dovedita a personalului de paza al asiguratului de a face fata atacului unei bande de infractori superiori din punct de vedere numeric si/sau fizic, daca acest fapt nu se datoreaza:
  • nerespectarii de catre beneficiarul sistemului de securitate a instructiunilor de exploatare, utilizare si intretinere a sistemului;
  • deficientelor de proiectare ale sistemului, dovedite ca urmare a unei expertize.
 • cheltuielile de judecata facute de reclamant pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirii, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora;
 • cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru acoperirea daunelor cauzate clientilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) de catre asigurat, in exercitarea activitatii de paza, protectie, interventie si de monitorizare de sisteme de alarmare si / sau interventie, pentru care acesta raspunde civil in baza normelor legale in vigoare, sunt:

 • asiguratorul nu acorda despagubiri pentru daune sau pagube produse de sau ca urmare a:
  • prejudiciile de care asiguratul poate fi tinut raspunzator ca urmare a divulgarii oricaror informatii confidentiale legate de clientii sai;
  • pretentii de despagubire pentru pagubele cauzate de: absentarea de la serviciu a angajatilor asiguratului si nerespectarea graficului de tura, prezentarea la serviciu sub influenta narcoticelor, excitantelor sau in stare de ebrietate;
  • prejudicii provocate din cauze ce nu tin de culpa asiguratului, cum ar fi: intreruperea comunicatiilor pe liniile telefonice intre abonati si dispecerat, deficiente de proiectare a sistemului dispecerizare / monitorizare, lipsa tensiunii de alimentare a instalatiilor din vina intreprinderii de furnizare a energiei electrice si / sau lipsa sursei de alimentare de rezerva;
  • prejudicii rezultate din desfasurarea activitatii, dar care nu are la baza un contract de prestari servicii valabil si un plan de paza vizat de Inspectoratul de Politie;
  • nerespectarea de catre clientul asiguratului a instructiunilor de exploatare, utilizare si intretinere a sistemului de securitate, modificari operate de acesta la sistemul de securitate si / sau in topografia obiectivului care afecteaza raza de actiune a senzorilor;
  • furtul comis de prepusii asiguratului sau comis de terti cu cooperarea prepusilor asiguratului.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru acoperirea daunelor cauzate clientilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) de catre asigurat, in exercitarea activitatii de paza, protectie, interventie si de monitorizare de sisteme de alarmare si/sau interventie, pentru care acesta raspunde civil in baza normelor legale in vigoare, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru acoperirea daunelor cauzate clientilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) de catre asigurat, in exercitarea activitatii de paza, protectie, interventie si de monitorizare de sisteme de alarmare si / sau interventie, pentru care acesta raspunde civil in baza normelor legale in vigoare, sunt:

 • Sa tina o evidenta corecta a tuturor serviciilor prestate si sa pastreze aceste evidente astfel incat ele sa poata fi puse la dispozitia asiguratorului sau a reprezentantilor numiti ai acestuia, in masura in care ele pot avea o legatura cu eventuale pretentii de despagubire.
 • Sa inregistreze in evidentele proprii toate contractele incheiate, in maximum 5 zile de la incheiere;
 • Sa prevada in regulamentele proprii cerinte stricte cu privire la criteriile de angajare, pregatire, dotare si instruire a personalului de specialitate, utilizarea echipamentelor, modul de transmitere a alarmelor, inregistrarea evenimentelor, a timpului de interventie, autovehiculele de interventie, incadrarea in termenul legal privind verficarea starii sistemului conectat in functie de categoria obiectivelor monitorizate;
 • Sa prevada in contractul incheiat cu fiecare dintre clientii sai timpul de interventie, rutele si modul de interventie si sa aiba capacitatea de a le adapta in functie de particularitatile fiecarui obiectiv in parte;
 • Sa utilizeze doar sisteme, echipamente, dotari si dispozitive cu caracteristici tehnice avizate de autoritatile legale, de la furnizori autorizati iar instalarea, punerea in functiune si intretinerea acestora sa se faca conform parametrilor de functionare, prescriptiilor producatorului, normativelor si prevederilor legale;
 • Sa respecte principiile eticii profesionale si sa pastreze confidentialitatea informatiilor privind obiectul contractului;
 • Sa informeze imediat, in functie de specificul evenimentului produs, unitatile de politie sau alte autoritati competente, potrivit prevederilor legale;
 • Sa incheie contract de prestare servicii pentru instalarea / conectarea la dispecerat a sistemelor de alarmare cu o societate licentiata;
 • In caz de dauna, sa puna la dispozitia asiguratorului documentatia relevanta privind riscul, intre care: contractul de servicii si anexele acestuia, planul de paza, proiectul de executie, lista echipamentelor folosite, lista ultimelor evenimente memorate (inregistrari electronice ale apelurilor care au determinat interventia), constatarile facute de organele abilitate.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care GROUPAMA Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila Legala a Societatilor de PAZA, PROTECTIE, SECURITATE si SUPRAVEGHERE - MONITORIZARE, pentru acoperirea daunelor cauzate clientilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) de catre asigurat, in exercitarea activitatii de paza, protectie, interventie si de monitorizare de sisteme de alarmare si/sau interventie, pentru care acesta raspunde civil in baza normelor legale in vigoare, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Despagubirea se va face numai in baza datelor din formularul tip completat, semnat si dupa caz stampilat de proprietarul bunurilor.
 • Constatarea si evaluarea daunelor se va face de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, cu clientul sau prin imputernicitii sai, sau prin experti.
 • In cazul unui eveniment asiguratul are obligatia de a prezenta asiguratorului dupa caz:
  • copie dupa raportul tehnic;
  • procesul verbal de interventie;
  • copie dupa dosarul de monitorizare al clientului care va cuprinde toate datele existente privind clientul (ex.: contractul valabil de monitorizare, schema obiectivului, sistemul recomandat, sistemul functional, reparatii si sau modificari facute asupra sistemului, istoric al interventiilor nereusite sau nefondate);
  • contractul de prestari servicii incheiat cu clientul prejudiciat;
  • planul de paza;
  • procesul verbal de preluare in paza a bunurilor / obiectivelor, cuprinzand si valoarea acestora;
  • procesul verbal de constatare al organelor de politie;
  • datele inregistrate sau memorate prin sistemele de monitorizare / dispecerizare referitoare la evenimentul petrecut;
 • despagubirile se platesc pe baza intelegerilor dintre parti cu avizul asiguratorului, ori prin hotarare judecatoreasca. intelegerea se poate face intre asigurat si persoana (unitatea) pagubita, cu privire la pretentiile acesteia, cu acordul scris al asiguratorului.
 • Stabilirea despagubirilor pe baza intelegerilor intre parti, cu acordul celor de mai sus, se poate face in toate cazurile in care din actele incheiate de organele de cercetare si din instiintarea asiguratului, rezulta cu certitudine raspunderea civila a asiguratului in producerea pagubei, respectiv unitatea pagubita face dovada prejudiciului material suferit. In cazul in care organele in drept (politie sau organe de cercetare) nu au intocmit acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat si la pagubele provocate, acestea pot fi dovedite prin orice mijloace legale de proba, in lipsa altor probe cu declaratii de martori autentificate.
 • Daca inainte de plata despagubirilor bunurile au fost gasite, despagubirile se acorda numai pentru eventuale pagube produse acestora cu ocazia furtului prin efractie. Daca dupa plata despagubirii bunurile au fost gasite, neavariate sau complete, unitatea pagubita este obligata sa restituie despagubirea primita. In cazul in care bunurile au fost gasite dar sunt avariate sau incomplete, se restituie diferenta dintre despagubire si pagubele produse.
 • despagubirile nu pot fi stabilite pe baza intelegerii intre parti in cazul in care pagubitul a comunicat date inexacte sau incomplete ori daca nu a facut imediat comunicarea cu privire la nefunctionarea instalatiei, dupa cum se prevede in contractul de monitorizare, sau a contribuit in mod deliberat, prin neglijenta grava, la producerea daunei, asa cum se prevede in contractul de monitorizare si /sau contractul de prestari servicii de paza.
 • Pentru plata despagubirii, persoana (unitatea) prejudiciata trebuie sa depuna la asigurator o documentatie care consta in:
  • instiintare catre asigurator;
  • confirmarea in scris a furtului de catre organele de politie, inclusiv confirmarea in cazul in care bunurile nu au fost gasite dupa trecerea unei perioade de 30 de zile calendaristice;
  • actul de constatare a marimii si realitatii daunei.
 • Aprecierea valorii bunurilor asigurate in cadrul contractelor asiguratului cu clientii sai se va face astfel:
  • pentru mijloace fixe si alte bunuri de serie mare, uzuale, comune la pretul pietei;
  • pentru marfa si mijloace circulante, la pretul de achizitie sau pretul de cost (fara TVA); exclusa evaluarea la pretul de vanzare al produselor.
 • Valoarea bunurilor se considera cea de la data intrarii sub incidenta asigurarii, functie de vechime si uzura (valoarea ramasa) calculata la data producerii evenimentului.
 • Plata despagubirilor se va face in termen de 15 zile lucratoare de la data prezentarii ultimului document necesar finalizarii dosarului de dauna.
 • In baza politei de asigurare se iau in considerare numai bunuri de uz comun, respectiv produse de serie. Pentru obiecte de arta, colectii, bani-valori, articole de consignatie preluarea in asigurare se va face numai cu avizul scris al asiguratorului si in conditiile stabilite de acestea pentru fiecare caz in parte.
 • In situatia in care prejudiciul a fost provocat sau agravat de interventia intarziata, cuantumul despagubirii va fi determinat prin aplicarea urmatoarelor fransize obligatorii de timp, dupa caz:
  • pentru intarzieri de pana la maximum 10 minute fata de timpul de interventie contractual, fransiza este de 10% din limita raspunderii pe eveniment prevazuta in polita;
  • pentru intarzieri mai mari de 10 minute, fara a depasi insa 30 de minute fata de timpul de interventie contractual, fransiza este de 20% din limita raspunderii pe eveniment prevazuta in polita.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune - ALO GROUPAMA -

Tel: 0374 110 110

de LUNI pana VINERI, intre 8:00 – 20:00 -

Diverse: 
 • In cursul valabilitatii politei de asigurare, asiguratorul are dreptul sa efectueze verificari ale informatiilor prezentate de asigurat ori de cate ori considera necesar.
 • Polita de asigurare poate fi modificata oricand in cursul valabilitatii sale prin acordul comun al asiguratorului si asiguratului, modificarea intrand in vigoare la data convenita in scris de catre parti.
 • Orice notificare, comunicare, avizare sau instiintare legata de polita de asigurare se considera efectuata daca va fi transmisa in scris.
 • Respectarea riguroasa si indeplinirea prevederilor prevazute in polita de asigurare, in masura in care se refera la obligatiile care ii revin asiguratului, precum si prezumtia ca declaratiile si raspunsurile asiguratului din declaratia de asigurare, sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere care revine asiguratorului.
 • Polita de asigurare poate fi denuntata oricand de asigurat sau asigurator cu o notificare scrisa de 20 de zile calculate de la data primirii notificarii de catre cealalta parte. In cazul in care polita de asigurare este denuntat, asiguratorul va restitui partea din prima de asigurare achitata anticipat retinand prima corespunzatoare perioadei efectiv acoperita prin asigurare (aceasta din urma se va calcula prin retinerea unei parti de 1 / 12 din prima de asigurare anuala pentru fiecare luna sau fractiune de luna de acoperire), daca pana la data denuntarii nu s-au platit si / sau nu au fost avizate evenimente care intra sub incidenta acoperirii acordate prin polita de asigurare.
 • In limita despagubirilor platite asiguratorul se subroga in toate drepturile asiguratului sau beneficiarilor de despagubiri impotriva celor raspunzatori de producerea prejudiciilor / pagubelor.
 • Asiguratul raspunde pentru prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care ar impiedica realizarea dreptului de regres. Daca asiguratul renunta la dreptul de regres sau daca, din vina lui, exercitarea acestui drept nu mai este posibila, asiguratorul este eliberat de obligatia de a plati despagubiri pana la limita sumei ce face obiectul dreptului de regres. Daca plata a fost deja efectuata, asiguratul este obligat sa restituie despagubirile acordate de asigurator.
 • Dreptul la actiune privind solicitarea de despagubiri in baza politei de asigurare se stinge in termen de 2 ani de la data expirarii termenului stabilit pentru plata despagubirilor.
 • In vederea protejarii asiguratilor, beneficiarilor asigurarii si tertelor persoane pagubite, prin contributia asiguratorilor se constituie Fondul de Garantare, destinat platilor de indemnizatii rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii incheiate in conditiile Codului civil si Legii nr.136 / 1995 privind asigurarile și reasigurarile in Romania, in cazul constatarii insolvabilitatii asiguratorului.
 • Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu aceasta polita de asigurare, inclusiv referitor la valabilitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea sa, se va solutiona potrivit legii romane, de catre instantele de judecata competente din Romania.