Asigurarea de raspundere civila legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE - CERTASIG Asigurare Reasigurare

asigurari certasig hotel motel camping sat vacanta cabana pensiune ferma agroturistica brevet licenta turism cazare tratament agrement pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, str. Nicolae Caramfil, 61B.

office@certasig.ro

Tel:    021.311.91.04

Fax:   021.311.50.56

               Actuala societate de asigurari CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. a luat fiinta si si-a inceput activitatea in anul 2003 in urma fuziunii dintre compania Fortuna SA si societatea de Asigurare Romano-Canadiana Aroca SA Bucuresti. Din decembrie 2007, compania CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este detinuta majoritar (89%) de Royalton Capital Investors II, un fond european de investitii specializat pe achizitionarea si dezvoltarea companiilor orientate spre segmentul de servicii din cadrul statelor Uniunii Europene, din Europa Centrala si de Est. Printre investitorii Royalton Capital Investors II se afla Alpha Associates, Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (EBRD) si Fondul European de Investitii (EIF). In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria. CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-021-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. ofera clientilor sai polita de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE pentru acoperirea prejudiciilor provocate de asigurat clientilor sai, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. il constituie, acoperirea raspunderii civile a unitatilor turistice, in calitatea lor de prestatori de servicii, pentru prejudiciile provocate clientilor sau altor terte persoane ca urmare a desfasurarii activitatilor specifice mentionate in polita de asigurare.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat clientilor sai, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie societatea comerciala / unitatea economica, indiferent de numarul de stele, forma de proprietate si organizare, organizata intr-una din structurile de primire turistice (ex.: hoteluri, moteluri, campinguri, sate de vacanta, vile, bungalouri, cabane, pensiuni, ferme agroturistice) si care detine licente si brevete turistice pentru desfasurarea activitatilor specifice de cazare si alimentatie pentru turism, tratament, agreement;
  • prepusii acesteia conform legii, in timp ce actioneaza in aceasta calitate, in interesul asiguratului:
   • actionarii, asociatii, persoanele din conducerea executiva, in timp ce actioneaza in aceasta calitate pentru asigurat;
   • persoane aflate in raport de subordonare cu asiguratul, care indeplinesc in timpul programului de lucru si in legatura cu activitatea desfasurata de asigurat mentionata in polita de asigurare o functie, sau desfasoara o activitate incredintata de asigurat, sub directia, indrumarea, supravegherea si controlul acestuia.
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare care contine informatii esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului, avize, autorizatii, licente, brevete;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • documente de autorizare: licenta / brevet de turism;
 • informatii despre natura si volumul activitatii:
  • cifra de afaceri;
  • numarul si structura angajatilor;
  • locatiile de desfasurare a activitatii;
  • categorii locatiilor;
  • numarul locurilor de cazare;
  • facilitati oferite turistilor;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
 • perioada asigurata;
 • fransize;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat clientilor sai, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • prin suspendarea sau anularea autorizatiilor de functionare, licentelor, brevetelor de turism ale asiguratului;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat clientilor sai, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, isi exercita acoperirea doar pentru riscurile asigurate intamplate ca urmare a activitatii desfasurate de asigurat exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat clientilor sai, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, poate sa fie:

 • societatea comerciala / unitatea economica, indiferent de numarul de stele, forma de proprietate si organizare, organizata intr-una din structurile de primire turistice (ex.: hoteluri, moteluri, campinguri, sate de vacanta, vile, bungalouri, cabane, pensiuni, ferme agroturistice) si care detine licente si brevete turistice pentru desfasurarea activitatilor specifice de cazare si alimentatie pentru turism, tratament, agreement;
  • prepusii acesteia conform legii, in timp ce actioneaza in aceasta calitate, in interesul asiguratului:
   • actionarii, asociatii, persoanele din conducerea executiva, in timp ce actioneaza in aceasta calitate pentru asigurat;
   • persoane aflate in raport de subordonare cu asiguratul, care indeplinesc in timpul programului de lucru si in legatura cu activitatea desfasurata de asigurat mentionata in polita de asigurare o functie, sau desfasoara o activitate incredintata de asigurat, sub directia, indrumarea, supravegherea si controlul acestuia.

               Contractant poate fi entitate publica sau privata, parte care se angajeaza juridic in numele angajatorului, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (client):

 • Orice persoana care beneficiaza de serviciile asiguratului, conform activitatii hoteliere, pe baza de documente doveditoare.
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Limita raspunderii se stabileste in lei sau in valuta.

              Limita raspunderii se stabileste, in functie de optiunea asiguratului, in una din urmatoarele variante:

 • Limita unica a raspunderii pentru intreaga perioada de asigurare - care reprezinta raspunderea maxima a asiguratorului pentru toate evenimentele asigurate intamplate in perioada de valabilitate a politei de asigurare, indiferent de numarul acestora si de cuantumul despagubirilor solicitate pentru un singur eveniment;
 • O limita maxima a raspunderii prevazuta pentru fiecare eveniment asigurat si o limita agregat pe intreaga perioada asigurata:
  • Limita maxima a raspunderii pe eveniment reprezinta despagubirea maxima pe care asiguratorul o poate acorda pentru toate pagubeie inegistrate in perioada de valabilitate a politei ca urmare a producerii unui singur eveniment asigurat;
  • Limita agregat pe intreaga perioada asigurata reprezinta limita totala a raspunderii asiguratorului obtinuta prin cumularea limitelor maxime stabilite pe fiecare eveniment;
   • Limita raspunderii pe eveniment si limita agregat vor fi mentionate clar atat in polita de asigurare cat si in cererea - chestionar.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramanand neschimbata.

              La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, cu acordul asiguratorului.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat clientilor sai, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat clientilor sai, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, sunt:

 • Faptele culpabile (acte de neglijenta sau imprudenta) savarsite de asigurat in indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de prestari servicii, prin care asiguratul a cauzat clientilor sau unor terte persoane prejudicii care au condus la producerea unuia sau mai multor evenimentele asigurate, si anume:
  • Obligatia de reparare a daunelor materiale produse bunurilor ce apartin clientilor, lasate de acestia in spatiile de cazare repartizate, si/sau in alte spatii detinute de asigurat si special amenajate (de ex.: receptia hotelului, vestiar, garderoba, casete de valori, spalatorii).
  • Obligatia de reparare a daunelor materiale ori a prejudiciilor suferite ca urmare a vatamarilor corporale si/ sau decesului, cauzate clientilor de conditiile improprii de curatenie, igiena si siguranta ale spatiilor de cazare, tratament, agrement, ale mobilierului si amenajarilor interioare, instalatiilor sanitare si electrice, spatiilor de preparare si depozitare a alimentelor, de servire, blocului sanitar, lenjeriei, veselei etc.
 • Asiguratorul va acorda despagubiri pentru prejudiciile pe care asiguratul este obligat sa le repare, produse tertelor persoane:
  • din culpa proprie, prin fapta ilicita a asiguratului;
  • din culpa prepusilor pentru care asiguratul este raspunzator conform legii;
 • Nu vor fi considerati prepusi iar asiguratorul nu va acorda despagubiri clientilor ori tertelor persoane pentru prejudicii cauzate de acestia, urmatoarelor persoane:
  • sub-contractorii care au contractat executarea unor parti din activitatea de baza a asiguratului mentionata in polita;
  • prepusii firmelor de transport sau ai furnizorilor care participa la operatiuni de incarcare / descarcare sau la activitati conexe in legatura cu activitatea de baza a asiguratului, chiar daca acestia actioneaza sub directia, supravegherea, indrumarea sau controlul asiguratului;
 • Asiguratorul acorda despagubiri si pentru urmatoarele tipuri de cheltuieli de judecata indemnizabile in cadrul limitei de despagubire:
  • Cheltuieli de judecata rezonabile facute de asigurat in procesul civil, daca asiguratul a fost obligat la desdaunare;
  • Cheltuieli de judecata rezonabile facute de persoana pagubita in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirii, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila la plata acestora.
 • Asiguratorul acopera de asemenea si:
  • cheltuielile pentru repararea prejudiciilor produse prin pierderea, distrugerea sau deteriorarea documentelor originale predate de catre client asiguratului in vederea exercitarii activitatii specifice a acestuia (ex : buletine / carti de identitate, pasapoarte, certificate de nastere, deconturi de cazare, etc.). Pierderea, distrugerea sau deteriorarea acestor documente trebuie probata, iar costul pentru reconstituirea, refacerea sau inlocuirea acestor documente va fi suportat de asigurator in limita a 10% din suma asigurata pe eveniment, pe baza documentelor justificative (facturi, chitante) originale.
  • cheltuielile de limitare sau diminuare a pagubelor, dar numai in masura in care acestea se dovedesc a fi justificate si fara ca ele sa depaseasca, singure sau impreuna cu despagubirea si eventuale cheltuieli de judecata, limitele de despagubire stabilite prin polita de asigurare.
  • in cadrul a 25% din limita raspunderii inscrisa in polita de asigurare si fara a se putea depasi aceasta limita impreuna cu celelalte despagubiri, asiguratorul poate acorda si despagubiri reprezentand daune morale, dar numai daca acestea au fost stabilite pe cale judecatoreasca.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat clientilor sai, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • Prejudicii provocate ca urmare a oricarui act ilegal sau intentionat infaptuit de catre asigurat.
  • Orice raspunderi care exced raspunderea civila contractuala a asiguratului decurgand din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare.
  • Prejudiciile rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii specifice de catre asigurat fara avizele / atestatele / autorizarile / licentele / brevetele legale de functionare, pe timpul suspendarii acestora, sau daca acestea i-au fost retrase de autoritatile in drept.
  • Pierderi financiare inregistrate ca urmare a retragerii din consum a materialelor si substantelor necorespunzatoare calitativ sau care au depasit termenul de valabilitate.
  • Prejudicii datorate nerespectarii programarilor sau a timpului de executie pentru serviciile prestate.
  • Prejudicii rezultate din nemultumirea clientului fata de calitatea serviciilor si / sau cuantumul tarifelor practicate.
  • Prejudicii cauzate prin folosirea unor echipamente, aparaturi sau instalatii neconforme cu scopul pentru care au fost produse, iesite din uz, sau care nu mai corespund normelor tehnice de functionare.
  • Prejudicii cauzate de folosirea aparaturii, echipamentelor sau instalatiilor, sau efectuarea activitatilor specifice de catre persoane care nu au pregatirea ori specializarea necesara.
  • Pretentii de despagubiri in legatura cu servicii prestate in afara orelor de program sau a programului convenit cu beneficiarul, sau servicii efectuate de catre persoane care nu sunt angajati sau colaboratori (prepusi) ai asiguratului.
  • Prejudiciile cauzate direct sau indirect de disfunctionalitatile oricarui computer, echipament de procesare a datelor sau alte echipamente similare, aflate in proprietatea sau uzul asiguratului.
  • Pretentii de despagubiri pentru bunuri, efecte personale, lasate si / sau uitate de clientii asiguratului in alte locuri decat cele amenajate special si aflate in paza acestuia.
  • Pretentii de despagubiri pentru pagube cauzate de prepusii asiguratului prin absentarea de la serviciu, nerespectarea graficului de tura, prezentarea la serviciu in stare de ebrietate, ori cauzate de furtul comis de prepusii asiguratului.
  • Pretentii de despagubire pentru avarierea ori distrugerea bunurilor predate de clienti in conditii necorespunzatoare de ambalare, etichetare etc.
  • Pretentii de despagubire pentru pentru hartii de valoare, documente, registre sau titluri, acte, manuscrise, pietre sau obiecte din materiale pretioase sau semipretioase, marci postale, bunuri de colectie ca tablouri, sculpturi, tesaturi, carti rare si altele asemenea avand o valoare artistica sau istorica, disparitia sau distrugerea banilor precum si orice alte bunuri a caror pastrare presupune conditii speciale de protectie.
  • Pretentii de despagubire pentru prejudicii produse ca urmare a nerespectarii de catre client a indicatiilor si masurilor impuse de asigurat in vederea desfasurarii activitatii sale in bune conditii.
  • Raspunderea asiguratului decurgand dintr-un aranjament sau garantie data de asigurat clientului sau, in afara contractului cadru prezentat asiguratorului.
  • Orice cerere de despagubire formulata de prepusi impotriva asiguratului.
  • Pretentii de despagubire pentru accidente suferite de persoanele care nu au respectat normele de protectia muncii acolo unde acestea sunt impuse prin norme interne sau legale obligatorii.
  • Pretentii de despagubiri avand drept cauza bolile profesionale dobandite in timpul indeplinirii obligatiilor contractuale.
  • Pretentiile de despagubiri pentru pierderea sau avarierea bunurilor proprietatea asiguratului, inchiriate sau imprumutate acestuia, ori aflate in grija, custodia sau sub controlul lui.
  • Pretentiile de despagubiri pentru pierderea sau avarierea unui produs utilizat de asigurat in prestarea activitatilor specifice, sau pentru prejudicii determinate ori cauzate de un defect al acestora sau imposibilitatii lor de a indeplini scopul pentru care au fost achizitionate.
  • Pierderi financiare rezultate din neindeplinirea ori indeplinirea defectuoasa a prestarii de servicii in contul clientilor, retragerii de la vanzare a produselor necorespunzatoare calitativ si / sau a celor care nu sunt solicitate sau sunt refuzate de clienti.
  • Pretentii de despagubire rezultate din nemultumirile sau lipsa de apreciere a clientilor fata de retetele folosite la prepararea meniului si / sau specificul de bucatarie abordat de asigurat si care nu corespunde gustului consumatorilor.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat clientilor sai, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat clientilor sai, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, sunt:

 • Sa puna la dispozitia asiguratorului (prin completarea cererii - chestionar) toate elementele esentiale si toate datele relevante pentru evaluarea si determinarea riscului, inclusiv a modelului de contract ori a modelului de comanda acceptata si confirmata pe care le foloseste in relatiile cu clientii sai si care vor fi anexate politei de asigurare. Orice alte clauze sau modificari ulterioare fata de modelele initial prezentate asiguratorului vor fi aduse in prealabil la cunostinta acestuia, pentru analizarea unei eventuale mariri a riscurilor asigurate.
 • Sa intocmeasca pentru fiecare client un contract de prestari servicii sau o comanda acceptata si confirmata, dupa modelul prezentat asiguratorului.
 • Sa tina o evidenta clara a serviciilor prestate.
 • Sa respecte si sa aplice in orice imprejurare normele / principiile deontologiei profesionale.
 • Sa utilizeze numai materii prime, materiale, produse auxiliare etc., achizitionate de la furnizori autorizati, cu certificate de conformitate si sa le foloseasca potrivit prescriptiilor fabricantului.
 • Sa-si indeplineasca cu diligenta obligatiile contractuale si legale, in vederea evitarii situatiilor care ar putea declansa raspunderea sa civila
 • Sa nu faca nicio oferta, promisiune sau plata fara a avea consimtamantul scris al asiguratorului, sub sanctiunea ca acestea nu vor produce efecte fata de asigurator;
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE pentru prejudicii provocate de asigurat clientilor sai, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • In cazul producerii unui eveniment asigurat, asiguratul are obligatia sa avizeze asiguratorul despre producerea daunei. Avizarea se va face in conditiile si urmand procedura prevazuta. In plus, asiguratul mai are si urmatoarele obligatii:
  • Sa instiinteze imediat organele abilitate, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat;
  • Sa puna la dispozitia asiguratorului:
   • Documentele emise de organele care au protocolat cazul;
   • Cererile cuprinzand pretentiile de despagubire ale persoanelor pagubite;
  • Sa permita reprezentantilor asiguratorului sa faca investigatiile necesare pentru determinarea cauzelor si marimii pagubelor;
  • Sa pastreze nemodificate orice documente sau inregistrari de orice natura, care au cauzat ori au inlesnit sau care sunt in orice fel in legatura cu evenimentul asigurat;
  • Sa nu recunoasca nicio raspundere si sa nu faca nicio promisiune sau plata catre terti, fara acordul anterior si scris al asiguratorului;
  • Sa se apere in proces, tinand cont de eventualele recomandari facute de asigurator;
  • Sa comunice asiguratorului numele tuturor celorlalti asiguratori cu care a incheiat polite de asigurare pentru aceleasi riscuri acoperite prin polita de asigurare;
   • in caz de neindeplinire a oricareia din obligatiile mentionate anterior, asiguratorului are dreptul sa refuze plata despagubirii, in masura in care din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si marimea daunei, ori nu ar putea exercita dreptul de regres prevazut de lege.
 • Constatarea si evaluarea daunelor se face conform dispozitiilor politei.
 • Cuantumul despagubirii se stabileste pe baza evaluarii daunelor si stabilirii cu certitudine a raspunderii civile a asiguratului. Evaluarea daunelor si stabilirea raspunderii asiguratului se poate face pe baza documentelor probatoare emise de organele competente sau in lipsa acestora a oricaror mijloace legale de proba, prin intelegerea reciproca dintre asigurat si persoana pagubita facuta cu acceptul prealabil al asiguratorului, sau pe baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
 • In cazul intelegerii realizate cu acceptul prealabil al asiguratorului intre asigurat si persoana pagubita, intelegerea se va incheia in fata organelor specializate ale asiguratorului, va fi semnata de toate partile, si va trebui sa includa obligatoriu declaratiile irevocabile ale asiguratului si ale persoanei pagubite ca prin primirea despagubirii nu mai au nici o alta pretentie fata de asigurator.
 • In cazul in care producerea unui eveniment asigurat se datoreaza actiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, asiguratorul acorda despagubiri conform procentului de culpa al asiguratului rezultat din documentele emise de organele competente si / sau declaratii de martori ori din hotararea pronuntata de instanta de judecata
 • In situatiile de culpa comuna, masura raspunderii fiecarei persoane vinovate de producerea evenimentelor asigurate va fi cea rezultata din actele emise de organele competente. In cazul in care din aceste acte nu rezulta masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale in raport cu numarul partilor implicate in producerea evenimentului asigurat.
 • In cazul in care persoana pagubita a contribuit din culpa la producerea evenimentului asigurat sau la marirea daunei, asiguratul va fi tinut raspunzator numai pentru partea din dauna pe care a produs-o.
 • despagubirile nu pot fi stabilite pe baza intelegerii dintre asigurat, persoanele pagubite si asigurator, in cazul in care:
  • se formuleaza pretentii de despagubiri ce se cuvin sub forma de prestatii banesti periodice ;
  • nu se pot trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea pagubelor, cauzele, imprejurarile si cuantumul acestora;
 • Indiferent de forma prin care se realizeaza despagubirea, cuantumul despagubirii totale acordate de asigurator pentru acelasi eveniment asigurat nu poate depasi in nici un caz limita raspunderii mentionata in polita de asigurare.
 • Plata despagubirior se face de catre asigurator pe baza documentatiei complete primite la sediul societatii, privind cauzele si circumstantele aparitiei evenimentului asigurat, precum si a documentatiei care certifica efectele acestuia. despagubirile se platesc in valuta in care s-a platit prima de asigurare, dar in toate cazurile, facturile in lei se platesc in lei.
 • In cazul in care asiguratul a optat pentru plata in rate a primei, la producerea evenimentului asigurat, asiguratorului poate retine din despagubirea datorata suma ratelor neachitate.
 • O data cu plata despagubirii, rezultat fie al intelegerii dintre parti, fie al punerii in executare a hotararii judecatoresti, se stinge orice pretentie a persoanelor prejudiciate fata de asigurat si asiguratorului, implicit orice pretentie a asiguratului fata de asigurator;
 • Asiguratorul are dreptul:
  • Sa amane plata despagubirii daca in legatura cu evenimentul care a produs dauna a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea acesteia;
  • Sa refuze plata despagubirii, respectiv sa solicite si sa perceapa restituirea despagubirii daca ulterior efectuarii acesteia se descopera ca cerera de despagubire a fost facuta in astfel de conditii;
  • Sa refuze despagubirea pentru partea de dauna care s-a marit ca urmare a nerespectarii de catre asigurat a recomandarilor facute de asigurator;
  • Sa refuze despagubirea daca asiguratul, respectiv terta persoana pagubita nu prezinta suficiente dovezi pentru a justifica dreptul la plata despagubirii;
 • In cazul daunelor materiale, a vatamarilor corporale si a decesului sunt aplicabile urmatoarele reguli:
  • In cazul daunelor materiale asiguratorul nu despagubeste taxele platite de asigurat in strainatate sau in Romania si pe care acesta are dreptul sa le recupereze conform legii ( ex. TVA etc.); se va lua intotdeauna in consideratie valoarea de achizitie a bunurilor, si nu valoarea cu care ele ar putea fi (re)vandute;
  • In cazul decesului sau vatamarii corporale a unor persoane, asiguratorul plateste despagubirea la care persoana prejudiciata are dreptul conform politei de asigurare, independent de despagubirile ce se acorda in baza unei eventuale asigurari facultative de accidente de persoane. In cazul in care, prin hotarare judecatoreasca asiguratul este obligat la plata unei prestatii banesti periodice, asiguratorul va plati suma stabilita prin hotarare in aceasta forma, pana la concurenta sumei stabilite de instanta sau a limitei de raspundere stabilite prin polita, indiferent care este atinsa mai intai. Daca, dupa stabilirea prestatiei periodice starea persoanei pagubite s-a imbunatatit, asiguratul este obligat sa instiinteze de indata asiguratorul, care va comunica in scris ca inceteaza plata despagubirilor pana la pronuntarea unei alte hotarari judecatoreeti. Asiguratul sau, dupa caz, asiguratorul daca a fost parte in proces, va solicita instantei micsorarea cuantumului sumelor prestatiilor periodice sau incetarea platii acestora, pe baza documentelor emise de organele competente;
  • In caz de deces, asiguratorul va plati despagubirea cuvenita persoanelor indreptatite, respectiv mostenitorilor care isi dovedesc calitatea cu certificat de mostenitor;
 • In vederea acordarii despagubirii, asiguratorul este indreptatit sa solicite asiguratului si punerea la dispozitie a urmatoarelor documente:
  • Cerere scrisa de solicitare a despagubirii, cu indicarea beneficiarului acesteia si a contului in care despagubirea se solicita a fi platita;
  • Actele de identificare / identitate si orice alte acte doveditoare a profesiei / obiectului de activitate;
  • Orice act doveditor al raspunderii asiguratului si al cuantumului despagubirii solicitate (in original);
  • Alte acte, dupa caz, necesare pentru solutionarea cererii de plata a despagubirii;
 • Din cuantumul fiecarei despagubiri acordate se va scade fransiza stabilita in polita de asigurare
 • In limita despagubirii platite asiguratului / persoanei pagubite, asiguratorul se subroga in toate drepturile acestuia contra celor raspunzatori de producerea evenimentului asigurat sau care au contribuit la producerea sau majorarea pagubelor.

Notificare daune:

Telefon: +40 21 311 91 04 / Fax +40 21 311 50 56
E-mail: daune@certasig.ro

Diverse: 
 • Prin acordul comun al celor doua parti, se pot aduce modificari la polita de asigurare, oricand in cursul valabilitatii ei, acestea intrand in vigoare la data convenita in scris de parti.
 • In cazul incetarii politei asiguratorul va retine prima corespunzatoare perioadei in care polita a fost activa, plus reducerile sau alte avantaje acordate, si va returna contractantului / asiguratului, daca este cazul, prima aferenta perioadei ramase pana la data initiala de incetare a politei, tindu-se totodata seama si de alte prevederi.
 • Orice pretentie a asiguratului fata de asigurator se stinge prin plata despagubirii (in limita raspunderii maxime).
 • Forta majora exonereaza de raspundere partea care, aflata in aceasta situatie, o notifica celeilalte parti in termen de cel mult 5 zile de la producere si o dovedeste cu inscrisuri oficiale in termen de 30 de zile de la aparitia acesteia.