Asigurarea de raspundere civila legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE - CITY INSURANCE

asigurari city insurance hotel motel camping sat vacanta cabana pensiune ferma agroturistica brevet licenta turism cazare tratament agrement pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Constantin Aricescu, Nr. 5-7, Parter-Demisol.

office@cityinsurance.ro

Tel:    021.231.0090, 021.231.0079, 021.230.3248, 021.231.0054, 021.231.0713

Fax:   021.231.0442

             Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. este o companie de asigurari generale, 100% romaneasca. Conferind incredere si performanta clientilor sai compania pune accentul, de 15 ani incoace, pe transparenta, stabilitate si coerenta. In 2008 City Insurance devine prima companie de asigurari din Romania care isi dezvolta activitatea in tari membre UE si vinde produse specifice la nivel international pe baza dreptului de libera circulatie a serviciilor. Incepand cu anul 2010, societatea a inceput sa ofere un portofoliu de produse si de servicii de asigurare complet, pe piata romaneasca. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", CITY INSURANCE S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Bulgaria, Grecia, Spania, Lituania, Italia. CITY INSURANCE S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-008-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. detine in portofoliu polita de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE pentru acoperirea prejudiciilor provocate de asigurat clientilor sai, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. il constituie, acoperirea prejudiciilor provocate de asigurat clientilor sai ca urmare a unor fapte savirsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat clientilor sai, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie societatea comerciala / unitatea economica, indiferent de numarul de stele, forma de proprietate si organizare, organizata intr-una din structurile de primire turistice (ex.: hoteluri, moteluri, campinguri, sate de vacanta, vile, bungalouri, cabane, pensiuni, ferme agroturistice) si care detine licente si brevete turistice pentru desfasurarea activitatilor specifice de cazare si alimentatie pentru turism, tratament, agreement;
  • prepusii acesteia conform legii, in timp ce actioneaza in aceasta calitate, in interesul asiguratului:
   • actionarii, asociatii, persoanele din conducerea executiva, in timp ce actioneaza in aceasta calitate pentru asigurat;
   • persoane aflate in raport de subordonare cu asiguratul, care indeplinesc in timpul programului de lucru si in legatura cu activitatea desfasurata de asigurat mentionata in polita de asigurare o functie, sau desfasoara o activitate incredintata de asigurat, sub directia, indrumarea, supravegherea si controlul acestuia.
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare care contine informatii esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului, avize, autorizatii, licente, brevete;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • documente de autorizare: licenta / brevet de turism;
 • informatii despre natura si volumul activitatii:
  • cifra de afaceri;
  • numarul si structura angajatilor;
  • locatiile de desfasurare a activitatii;
  • categorii locatiilor;
  • numarul locurilor de cazare;
  • facilitati oferite turistilor;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
 • perioada asigurata;
 • fransize;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat clientilor sai, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • prin suspendarea sau anularea autorizatiilor de functionare, licentelor, brevetelor de turism ale asiguratului;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat clientilor sai, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, isi exercita acoperirea doar pentru riscurile asigurate intamplate ca urmare a activitatii desfasurate de asigurat exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat clientilor sai, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, poate sa fie:

 • societatea comerciala / unitatea economica, indiferent de numarul de stele, forma de proprietate si organizare, organizata intr-una din structurile de primire turistice (ex.: hoteluri, moteluri, campinguri, sate de vacanta, vile, bungalouri, cabane, pensiuni, ferme agroturistice) si care detine licente si brevete turistice pentru desfasurarea activitatilor specifice de cazare si alimentatie pentru turism, tratament, agreement;
  • prepusii acesteia conform legii, in timp ce actioneaza in aceasta calitate, in interesul asiguratului:
   • actionarii, asociatii, persoanele din conducerea executiva, in timp ce actioneaza in aceasta calitate pentru asigurat;
   • persoane aflate in raport de subordonare cu asiguratul, care indeplinesc in timpul programului de lucru si in legatura cu activitatea desfasurata de asigurat mentionata in polita de asigurare o functie, sau desfasoara o activitate incredintata de asigurat, sub directia, indrumarea, supravegherea si controlul acestuia.

               Contractant poate fi entitate publica sau privata, parte care se angajeaza juridic in numele angajatorului, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (client):

 • Orice persoana care beneficiaza de serviciile asiguratului, conform activitatii hoteliere, pe baza de documente doveditoare.
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Raspunderea asiguratorului se angajeaza numai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, decurgand numai din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare.

              Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

 • pe eveniment: raspunderea asumata de asigurator nu va depasi in total, in legatura cu un accident sau serie de accidente decurgand dintr-un eveniment asigurat, limita raspunderii pe eveniment prevazuta in specificatia anexata la polita;
 • pe perioada asigurata: raspunderea asumata de asigurator nu va depasi in total in legatura cu accidentele intamplate in perioada asigurata limita raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in specificatia anexata la polita.

              Prin serie de accidente se intelege:

 • mai multe acte similare sau avand caracter asemanator care pot fi atribuite uneia si aceleiasi cauze si/sau
 • mai mult de un singur act comis avand ca urmare acelasi prejudiciu si/sau
 • o pretentie de despagubire inaintata in acelasi timp impotriva asiguratului si a oricarui prepus al sau.

              Prin unul si acelasi eveniment asigurat se intelege toate prejudiciile inregistrate in decursul a 24 ore avand aceeasi cauza.

              Din fiecare despagubire pentru pagube materiale, platita de asigurator in baza politei, se va deduce fransiza mentionata in specificatie.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramanand neschimbata.

              La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, cu acordul asiguratorului.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat clientilor sai, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat clientilor sai, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, sunt:

 • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor care beneficiaza de serviciile sale si rezultate din vatamarea corporala si/sau avarierea, distrugerea ori pierderea de bunuri materiale apartinand acestora:
  • lasate in spatiile de cazare repartizate si/sau in alte spatii special amenajate, detinute de asigurat precum receptia hotelului, vestiar, garderoba, spalatorii;
  • prejudicii cauzate clientilor de alimentele sau produsele preparate de asigurat si consumate de acestia;
  • prejudicii cauzate clientilor de conditii improprii de curatenie si siguranta ale spatiilor de cazare, tratament, agrement, ale mobilierului, amenajarilor interioare, instalatiilor sanitare, electrice, lenjeriei, veselei.
 • cheltuielile de judecata facute de reclamant pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora;
 • cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare;
 • prejudicii produse clientilor din culpa asiguratului, ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorarii documentelor originale, lasate de acestia in grija asiguratului, in vederea completarii, inregistrarii si luarii in evidenta a clientilor la receptia hotelului, motelului etc. (ex. buletine de identitate, pasapoarte, certificate de nastere, deconturi de cazare, etc.);
 • sumele cheltuite de asigurat in vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuirii documentelor de mai sus, cu conditia obtinerii consimtamantului scris prealabil al asiguratorului cu privire la cuantumul acestora.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat clientilor sai, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • orice raspundere a asiguratorului care excede raspunderea legala;
  • pretentii de despagubire pentru bunuri de valoare (documente, bani, bijuterii) lasate in alte locuri decat casetele de valori puse la dispozitie de asigurat;
  • prejudicii datorate neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale (exp calitatea serviciilor, pretul, etc);
  • prejudicii cauzate de desfasurarea activitatilor de catre persoane care nu sunt angajati sau colaboratori ai asiguratului;
  • prejudicii cauzate de furt comis de prepusii asiguratului;

                 Asiguratorul nu acopera cererile de despagubire pentru vatamari corporale si/sau pagube la bunuri produse inainte de intrarea in vigoare a politei, chiar daca descoperirea acestora ori a legaturii de cauzalitate cu serviciile prestate de asigurat s-a produs dupa incheierea politei.

Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat clientilor sai, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat clientilor sai, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, sunt:

 • sa tina o evidenta corecta a tuturor serviciilor prestate si sa pastreze aceste evidente astfel incat ele sa poata fi puse la dispozitia asiguratorului sau a reprezentantilor numiti ai acestuia, in masura in care ele pot avea o legatura cu eventuale pretentii de despagubire;
 • sa notifice asiguratorul in termen de 48 de ore de la data la care a luat la cunostinta de existenta oricarei actiuni promovata impotriva sa de persoanele pagubite, avand ca obiect pretentii in legatura cu activitatea desfasurata de asigurat;
 • sa transmita asiguratorului orice reclamatie / somatie primita, tinandu-l la curent cu evolutia evenimentelor;
 • sa nu faca nici o plata, sa nu-si asume nici o obligatie si sa nu faca nici o alta cheltuiala in legatura cu pretentiile persoanelor prejudiciate, fara acordul asiguratorului.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE pentru prejudicii provocate de asigurat clientilor sai, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea si evaluarea pagubelor se face de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii acestuia. Se poate conveni, de comun acord, ca aceste operatiuni sa fie facute si cu participarea expertilor.
 • Urmare intamplarii evenimentului asigurat, asiguratul va prezenta asiguratorului:
  • devizul lucrarilor de reparatii a pagubelor produse de catre asigurat in timpul indeplinirii obligatiilor contractuale, inclusiv cheltuielile de demontare si montare necesare acestor lucrari;
  • inventarul bunurilor existente inainte de producerea evenimentului si al celor ramase dupa producerea evenimentului precum si gradul de avariere;
  • alte acte: procese verbale de receptie, facturi, documente de transport.
 • Cuantumul despagubirii nu va depasi limita raspunderii pe eveniment indiferent daca paguba inregistrata este totala sau partiala. In situatia in care evenimentul asigurat a avut drept urmare atat pagube materiale cat si vatamarea de persoane, intaietate va avea despagubirea persoanelor vatamate, in timp ce despagubirea pentru pagubele materiale se va efectua pana la concurenta limitei raspunderii pe eveniment. In cazul pagubelor produse la bunuri, despagubirea nu poate depasi nici valoarea bunurilor la data producerii evenimentului asigurat.
 • Dupa fiecare paguba inregistrata la bunurile materiale, si in situatia in care nu a fost atinsa limita raspunderii pe perioada asigurata, aceasta se va reduce cu incepere de la data evenimentului asigurat cu suma cuvenita drept despagubire, prima de asigurare ramanand neschimbata. La cererea asiguratului, limita totala a raspunderii pana la finele perioadei asigurate poate fi completata prin plata unei prime de asigurare suplimentara.
 • Asiguratorul isi poate da acordul ca despagubirea sa se stabileasca si pe baza intelegerii dintre parti (pe cale amiabila), daca aceasta este mai mica decat limita raspunderii pe eveniment si daca prin aceasta evenimentul asigurat se considera incheiat.
 • Marimea despagubirii se poate stabili si prin hotarare judecatoreasca, aceasta neputand insa depasi limita raspunderii pe eveniment.
 • Stabilirea despagubirilor pe baza intelegerii dintre parti poate fi acceptata de asigurator, cu conditia ca din actele intocmite de organele competente sa rezulte raspunderea asiguratului pentru producerea daunelor, iar persoana pagubita poate face dovada prejudiciului suferit.
 • Nu se pot stabili despagubiri prin intelegerea partilor in urmatoarele situatii:
  • accidentul face obiectul unui proces penal. Daca insa procesul penal poate fi stins prin impacarea partilor (vatamari corporale savarsite din culpa dar pentru a caror vindecare ingrijirile medicale nu depasesc 60 de zile) sau daca hotararea instantei penale este definitiva insa stabilirea despagubirilor civile cade in sarcina instantelor civile asiguratorul preia in sarcina sa obligatiile de despagubire;
  • nu se cunoaste cu precizie persoana raspunzatoare pentru producerea pagubei, cauzele sau imprejurarile producerii evenimentului asigurat sau cuantumul pagubei.
 • Daca printr-o hotarare judecatoreasca se prevede plata unei prestatii banesti periodice (pensie de intretinere) pe o durata determinata, se va plati aceasta suma pana la epuizarea sumei asigurate. Daca ulterior intrarii in vigoare a obligatiilor de plata ale asiguratorului si pana la epuizarea sumei asigurate starea persoanei vatamate s-a imbunatatit iar cuantumul despagubirii initiale nu se mai justifica, acesta poate fie sa reduca despagubirea fie sa inceteze a o plati.
 • Asigurarea se plateste nemijlocit persoanei pagubite, instiintandu-se in scris asiguratul, in masura in care cel pagubit nu a fost despagubit de asigurat. Despagubirea poate fi platita si asiguratului in masura in care acesta dovedeste ca a despagubit el insusi, in prealabil, persoana pagubita iar aceste dovezi sunt agreate de asigurator. Prin plata despagubirii se sting orice pretentii ulterioare ale asiguratului fata de asigurator
 • Asiguratorul este indreptatit:
  • sa amane acordarea despagubirii daca in legatura cu dauna a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta de catre politie sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei respectiv a procedurii penale.
  • sa nu plateasca despagubirea in cazul in care cererea de despagubire este frauduloasa ori are la baza declaratii false, sau daca asiguratul sau orice alta persoana actionand in numele lui a contribuit in mod deliberat ori prin neglijenta grava la producerea pagubei.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 021.207.00.02 - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

Diverse: 
 • In cursul valabilitatii politei de asigurare, asiguratorul are dreptul sa efectueze verificari ale informatiilor prezentate de asigurat ori de cate ori considera necesar.
 • Polita de asigurare poate fi modificata oricand in cursul valabilitatii sale prin acordul comun al asiguratorului si asiguratului, modificarea intrand in vigoare la data convenita in scris de catre parti.
 • Orice notificare, comunicare, avizare sau instiintare legata de polita de asigurare se considera efectuata daca va fi transmisa in scris.
 • Respectarea riguroasa si indeplinirea prevederilor prevazute in polita de asigurare, in masura in care se refera la obligatiile care ii revin asiguratului, precum si prezumtia ca declaratiile si raspunsurile asiguratului din declaratia de asigurare, sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere care revine asiguratorului.
 • Polita de asigurare poate fi denuntata oricand de asigurat sau asigurator cu o notificare scrisa de 20 de zile calculate de la data primirii notificarii de catre cealalta parte. In cazul in care polita de asigurare este denuntat, asiguratorul va restitui partea din prima de asigurare achitata anticipat retinand prima corespunzatoare perioadei efectiv acoperita prin asigurare (aceasta din urma se va calcula prin retinerea unei parti de 1 / 12 din prima de asigurare anuala pentru fiecare luna sau fractiune de luna de acoperire), daca pana la data denuntarii nu s-au platit si / sau nu au fost avizate evenimente care intra sub incidenta acoperirii acordate prin polita de asigurare.
 • In limita despagubirilor platite asiguratorul se subroga in toate drepturile asiguratului sau beneficiarilor de despagubiri impotriva celor raspunzatori de producerea prejudiciilor / pagubelor.
 • Asiguratul raspunde pentru prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care ar impiedica realizarea dreptului de regres. Daca asiguratul renunta la dreptul de regres sau daca, din vina lui, exercitarea acestui drept nu mai este posibila, asiguratorul este eliberat de obligatia de a plati despagubiri pana la limita sumei ce face obiectul dreptului de regres. Daca plata a fost deja efectuata, asiguratul este obligat sa restituie despagubirile acordate de asigurator.
 • Dreptul la actiune privind solicitarea de despagubiri in baza politei de asigurare se stinge in termen de 2 ani de la data expirarii termenului stabilit pentru plata despagubirilor.
 • In vederea protejarii asiguratilor, beneficiarilor asigurarii si tertelor persoane pagubite, prin contributia asiguratorilor se constituie Fondul de Garantare, destinat platilor de indemnizatii rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii incheiate in conditiile Codului civil si Legii nr.136 / 1995 privind asigurarile și reasigurarile in Romania, in cazul constatarii insolvabilitatii asiguratorului.
 • Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu aceasta polita de asigurare, inclusiv referitor la valabilitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea sa, se va solutiona potrivit legii romane, de catre instantele de judecata competente din Romania.