Asigurarea de raspundere civila legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE - ERGO Asigurari

asigurari ergo hotel motel camping sat vacanta cabana pensiune ferma agroturistica brevet licenta turism cazare tratament agrement pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti - Ploiesti nr.1A, cladirea A, etaj 4, Unitatea 4A

ergo@ergo.ro

Tel:    031 224 86 00

Fax:   031 224 86 88

              ERGO Asigurari S.A. Romania este o societate pe actiuni membra a ERGO GROUP AG, unul dintre cele mai mari grupuri de asigurari din Germania si Europa, care la randul sau este membru al MUNICH Re, unul dintre liderii internationali in materie de reasigurari. Cu o activitate vasta, in peste 30 de tari din Europa, Asia si Canada, ERGO GROUP AG a decis la finele anului 2016, sa-si extinda sfera de activitate in Romania si pe segmentul asigurarilor generale, prin preluarea societatii de asigurari CREDIT EUROPE Asigurari-Reasigurari S.A. Romania. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ERGO Asigurari S.A. Romania este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Belgia, Germania, Franta, Olanda. ERGO Asigurari S.A. Romania este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-059-09.07.2007.

Aspecte Generale: 

ERGO Asigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai polita de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE pentru acoperirea prejudiciilor provocate de asigurat clientilor sai, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE de la ERGO Asigurari S.A. il constituie, acoperirea raspunderii civile a asiguratului pentru prejudiciile produse clientilor sai in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a producerii unor evenimente care au legatura directa cu activitatea desfasurata de asigurat care a fost precizata in polita de asigurare.

              Asigurarea acopera si participarea asiguratului la manifestatii profesionale, targuri, expozitii.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE de la ERGO Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat clientilor sai, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie societatea comerciala / unitatea economica, indiferent de numarul de stele, forma de proprietate si organizare, organizata intr-una din structurile de primire turistice (ex.: hoteluri, moteluri, campinguri, sate de vacanta, vile, bungalouri, cabane, pensiuni, ferme agroturistice) si care detine licente si brevete turistice pentru desfasurarea activitatilor specifice de cazare si alimentatie pentru turism, tratament, agreement;
  • prepusii acesteia conform legii, in timp ce actioneaza in aceasta calitate, in interesul asiguratului:
   • actionarii, asociatii, persoanele din conducerea executiva, in timp ce actioneaza in aceasta calitate pentru asigurat;
   • persoane aflate in raport de subordonare cu asiguratul, care indeplinesc in timpul programului de lucru si in legatura cu activitatea desfasurata de asigurat mentionata in polita de asigurare o functie, sau desfasoara o activitate incredintata de asigurat, sub directia, indrumarea, supravegherea si controlul acestuia.
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare care contine informatii esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului, avize, autorizatii, licente, brevete;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • documente de autorizare: licenta / brevet de turism;
 • informatii despre natura si volumul activitatii:
  • cifra de afaceri;
  • numarul si structura angajatilor;
  • locatiile de desfasurare a activitatii;
  • categorii locatiilor;
  • numarul locurilor de cazare;
  • facilitati oferite turistilor;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
 • perioada asigurata;
 • fransize;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE de la ERGO Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat clientilor sai, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • prin suspendarea sau anularea autorizatiilor de functionare, licentelor, brevetelor de turism ale asiguratului;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE de la ERGO Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat clientilor sai, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, isi exercita acoperirea doar pentru riscurile asigurate intamplate ca urmare a activitatii desfasurate de asigurat exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE de la ERGO Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat clientilor sai, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, poate sa fie:

 • societatea comerciala / unitatea economica, indiferent de numarul de stele, forma de proprietate si organizare, organizata intr-una din structurile de primire turistice (ex.: hoteluri, moteluri, campinguri, sate de vacanta, vile, bungalouri, cabane, pensiuni, ferme agroturistice) si care detine licente si brevete turistice pentru desfasurarea activitatilor specifice de cazare si alimentatie pentru turism, tratament, agreement;
  • prepusii acesteia conform legii, in timp ce actioneaza in aceasta calitate, in interesul asiguratului:
   • actionarii, asociatii, persoanele din conducerea executiva, in timp ce actioneaza in aceasta calitate pentru asigurat;
   • persoane aflate in raport de subordonare cu asiguratul, care indeplinesc in timpul programului de lucru si in legatura cu activitatea desfasurata de asigurat mentionata in polita de asigurare o functie, sau desfasoara o activitate incredintata de asigurat, sub directia, indrumarea, supravegherea si controlul acestuia.

               Contractant poate fi entitate publica sau privata, parte care se angajeaza juridic in numele angajatorului, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (client):

 • Orice persoana care beneficiaza de serviciile asiguratului, conform activitatii hoteliere, pe baza de documente doveditoare.
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Raspunderea asiguratorului se angajeaza numai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, decurgand numai din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare.

              Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

 • pe eveniment: raspunderea asumata de asigurator in legatura cu un eveniment nu va depasi, in total, limita raspunderii pe eveniment prevazuta in polita de asigurare. In limita raspunderii pe eveniment se vor acoperi toate pretentiile de despagubire pentru vatamari corporale si pagube materiale ce rezulta din aceeasi cauza originala.
 • pe perioada asigurata (in agregat): raspunderea asumata de asigurator nu va depasi, in total, in legatura cu evenimentele produse in perioada asigurata, limita raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in polita de asigurare.

               Pentru structura de cazare, agrement, limita raspunderii pe eveniment se repartizeaza astfel:

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramanand neschimbata.

              La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, cu acordul asiguratorului.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                In caz de neplata la scadenta a unei rate de prima, asiguratul are dreptul sa o plateasca in termen de 15 zile calendaristice de la scadenta ratei respective, polita de asigurare ramanand in vigoare pe acest interval. In caz contrar polita de asigurare se considera reziliat de drept de la scadenta ratei neachitate, asiguratorul fiind exonerata de orice fel de plata pentru pretentiile de despagubire, rezultatul unor acte / fapte savarsite de la data rezilierii politei de asigurare.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE de la ERGO Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat clientilor sai, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE de la ERGO Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat clientilor sai, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, sunt:

 • Planul Standard
  • In baza politei de asigurare, prin:
   • risc asigurat de baza se intelege orice eveniment produs in perimetrul asigurat in legatura directa cu activitatea desfasurata de asigurat care are drept consecinta pagube materiale suferite de clienti sau vizitatori;
   • risc de custodie se intelege:
    • riscul de furt prin efractie a bunurilor de valoare ale clientilor lasate in grija asiguratului in cutii de valoare, seifuri, case de bani pe perioada pe care clientul a platit tariful de cazare in structura de primire turistica cu functiuni de cazare a asiguratului ;
    • riscul de avariere a autovehiculelor si accesoriilor lor, aduse de turisti si stationate in parcarea privata a structurilor de primire turistica.
    • riscul de pierdere, distrugere sau deteriorare a documentelor originale lasate de clienti in grija asiguratului in vederea completarii, inregistrarii si luarii in evidenta a clientilor la receptia structurilor de primire turistica.(ex. carti de identitate, pasapoarte, certificate de nastere, deconturi de cazare, etc.)
  • In baza politei standard in perimetrul asigurat se cuprind spatiile structurilor de primire turistica cu functiuni de cazare turistica situate la adresele precizate in polita de asigurare.
 • Planul Extins
  • In baza planului extins pe langa riscul asigurat de baza si riscul de custodie se cuprind in asigurare riscuri suplimentare specifice serviciilor personale (frizerie, coafura, cosmetica, manichiura, pedichiura, gimnastica de intretinere, exercitii fizice, spalatorie si curatatorie) si unor servicii diverse (piscine, saune, sala de fitness, solariu, masaj) ce pot fi prestate in structurile de primire turistice.
  • In baza politei extinse in perimetrul asigurat se cuprind suplimentar structurile de primire turistica cu functiuni de agrement situate la adresele precizate in polita de asigurare.
  • Asiguratorul acorda in limita sumei asigurate despagubiri pentru:
   • sumele pe care asiguratul este obligat in baza legii sa le plateasca, cu titlu de despagubire, pentru pierderea, distrugerea sau deteriorarea bunurilor clientilor, consecinta unor evenimente produse pe perioada asigurata, in perimetrul asigurat si in legatura directa cu activitatea desfasurata de asigurat care a fost precizata in polita de asigurare;
   • sumele pe care asiguratul este obligat in baza legii sa le plateasca, cu titlu de despagubire, pentru vatamarea corporala sau decesul clientilor consecinta unor evenimente produse pe perioada asigurata, in perimetrul asigurat si in legatura directa cu activitatea desfasurata de asigurat care au fost precizate in polita de asigurare;
   • sumele necesare reconstituirii, refacerii, inlocuirii documentelor originale lasate de clienti in grija asiguratului in vederea completarii, inregistrarii si luarii in evidenta a clientilor la receptia structurilor de primire turistica.(ex. carti de identitate, pasapoarte, certificate de nastere, deconturi de cazare, etc.)
   • cheltuieli de judecata facute de asigurat in procesul civil daca a fost obligat la desdaunare;
   • cheltuielile de judecata facute de reclamant (client sau mostenitor legal al acestuia) pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirii, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE de la ERGO Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat clientilor sai, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri:
  • pentru furtul sau disparitia bunurilor de valoare (documente, bani, bijuterii) care au fost lasate de clienti in alte locuri decat in cutii de valoare, seifuri, case de bani, puse la dispozitie de asigurat in acest scop;
  • pentru consecintele incalcarii deliberate din partea asiguratului a legilor si reglementarilor aplicabile activitatii sale sau a regulilor definite de catre instantele reprezentative ale profesiei asiguratului;
  • pentru prejudiciile produse clientilor datorita nerespectarii normelor de igiena in perimetrul asigurat;
  • pentru prejudicii cauzate clientilor de personalul nespecializat sa presteze anumite servicii ce presupun raspunderi privind protectia turistilor;
  • pentru daunele cauzate de vehiculele terestre cu motor si remorci, de aeronave care sunt in proprietate, paza sau conducerea asiguratului sau de ambarcatiuni de orice fel;
  • prejudicii cauzate in urma exercitarii altor profesii decat cele declarate;
  • atunci cand distrugerea sau avarierea autovehiculelor clientilor parcate in spatiile de parcare este consecinta producerii unor riscuri cuprinse in asigurarea de raspundere civila auto obligatorie;
  • pentru disparitia sau avarierea bunurilor lasate in autovehicule;
  • pentru animalele clientilor;
  • pentru consecintele raspunderii asiguratului ca si organizator al unui salon, congres sau concurs;
  • pentru prejudiciile produse de fenomene naturale.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE de la ERGO Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat clientilor sai, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE de la ERGO Asigurari S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat clientilor sai, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, sunt:

 • sa respecte toate prevederile legale, actele normative in vigoare care reglementeaza activitatea sa;
 • sa ia toate masurile uzuale si cele prevazute in normele si dispozitiile legale, pentru respectarea regulilor de igiena si a normelor de prevenire si stingere a incendiilor;
 • sa asigure masurile si dotarile necesare pentru paza, securitatea si integritatea bunurilor clientilor, precum si pentru paza structurii de primire turistice;
 • sa instiinteze in scris asiguratorul, in termen de 10 zile lucratoare, cu privire la orice modificare a imprejurarilor esentiale privind riscul, ce au stat la baza incheierii politei de asigurare;
 • sa notifice asiguratorul despre orice pretentie de despagubire primita sau orice actiune in instanta pornita impotriva sa pe perioada de valabilitate a politei de asigurare sau in termen de 30 zile de la incetarea acesteia;
 • sa nu faca nici o plata sau promisiune de plata fara acordul scris al asiguratorului.
 • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratii sunt obligati:
  • sa ia pe seama asiguratorului si in limita sumei asigurate, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor, salvarea bunurilor si a persoanelor, pastrarea si paza bunurilor ramase si pentru prevenirea degradarilor ulterioare;
  • sa instiinteze, in scris, telefonic sau fax despre producerea evenimentului asigurat, sucursala sau agentia asiguratorului din raza judetului in care isi are domiciliul, sediul sau resedinta, in termen de 48 de ore de la producerea acestuia, chiar daca nu s-au formulat pretentii de despagubire de catre persoanele pagubite;
  • sa instiinteze imediat, in caz de furt, Incendiu sau Explozie, organele politiei sau unitatile de pompieri ori alte autoritati publice, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii riscului asigurat si la pagubele provocate, pe care sa le depuna la asigurator in cel mai scurt timp dupa ce se va afla in posesia lor;
  • sa transmita in cel mai scurt timp posibil informatiile, documentele si actele solicitate de asigurator necesare stabilirii cauzelor, imprejurarilor producerii prejudiciului precum si cuantumului despagubirilor;
  • sa depuna la asigurator:
   • o lista a bunurilor avariate sau distruse cu indicarea gradului de avariere ale acestora;
   • devizul lucrarilor de reparatii a bunurilor avariate sau distruse;
   • orice alte acte solicitate de asigurator necesare clarificarii conditiilor in care s-a produs evenimentul asigurat, constatarii si evaluarii pagubelor, stabilirii dreptului la despagubire.
  • sa se apere in proces, tinand seama si de eventualele recomandari facute de asigurator. Aceasta este indreptatita, in cazurile cand apreciaza ca este necesar, in procesul civil, sa recomande asiguratului sa-si angajeze aparator in orice faza a procesului.
  • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea daunei, altii decat prepusii asiguratului.

                 Nerespectarea obligatiilor exonereaza asiguratorul de obligatia de a acorda despagubiri daca din aceasta cauza nu a putut determina cauza producerii riscului asigurat si intinderea pagubei.

                 Asiguratorul se obliga sa plateasca despagubirile cuvenite in termen de 30 de zile de la data depunerii ultimului act cerut de acesta pentru stabilirea dreptului de despagubire. despagubirile se platesc in lei si numai pe teritoriul Romaniei.

Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care ERGO Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila Legala a UNITATILOR TURISTICE si HOTELIERE pentru prejudicii provocate de asigurat clientilor sai, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea si evaluarea pagubelor se fac de catre asigurator, impreuna cu asiguratul, direct sau prin imputerniciti, inclusiv prin experti, daca s-a convenit in acest mod de cele doua parti.
 • despagubirile se stabilesc pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator (pe cale amiabila) sau prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata conform legislatiei din Romania.
 • Culpa poate fi determinata si printr-o expertiza extrajudiciara efectuata de un expert autorizat in conditiile legii.
 • Stabilirea despagubirilor pe baza intelegerii dintre parti (pe cale amiabila) se poate face numai daca, din actele intocmite de cel care executa expertiza si / sau din documentele prezentate de asigurat si / sau cele existente in dosarul de dauna, rezulta cu certitudine atat raspunderea civila a acestuia pentru producerea pagubelor cat si cauzele si intinderea prejudiciului si persoana pagubita.
 • In cazul producerii riscului asigurat, in situatia in care partile nu se inteleg asupra cuantumului despagubirii, suma din despagubire care nu face obiectul litigiului va fi platita de asigurator inainte ca litigiul sa se fi solutionat prin negocieri sau de catre instanta judecatoreasca.
 • Despagubirea nu poate depasi suma asigurata, nici cuantumul pagubei, stabilit in baza actelor justificative.
 • Daca asigurarea s-a incheiat cu fransiza, asiguratorul este raspunzator numai pentru partea ce depaseste cuantumul fransizei.
 • In cazul platii unei despagubiri, asiguratorul are dreptul de a compensa ratele de prima ce i se datoreaza pana la sfarsitul perioadei de asigurare prin scaderea acestora din valoarea despagubirilor cuvenite.
 • In toate cazurile in care au fost prejudiciate mai multe persoane si suma prejudiciilor acestora depaseste Limita raspunderii asiguratorului pe cererea de despagubire mentionata in polita, despagubirile se acorda in limita acestei sume, proportional cu prejudiciul suferit de fiecare persoana, daca asiguratul si asiguratorul nu convin altfel cu ocazia solutionarii daunei.
 • Daca prejudiciul s-a produs din culpa mai multor persoane, asiguratorul va acorda despagubire numai pentru partea din paguba de care se face raspunzator asiguratul. In astfel de situatii, in cazul in care nu se poate stabili masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale in raport cu numarul partilor implicate in eveniment sau va rezulta din documentele intocmite de experti sau instanta.
 • Asiguratorul este indreptatit sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu realitatea daunei a fost instituita o cercetare penala, pana la finalizarea acesteia, sau atunci cand exista neconcordante / afirmatii contradictorii intre declaratiile asiguratului / persoanei pagubite si situatia de fapt.
 • Asiguratorul plateste despagubirea nemijlocit celui pagubit cu acordul scris al asiguratului, in masura in care cel pagubit nu a fost despagubit de asigurat. Despagubirea nu poate fi urmarita de creditorii asiguratului.
 • Despagubirea se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit, cu conditia ca despagubirea sa fie justificata si recunoscuta de asigurator.
 • Prin plata despagubirii, pe baza de intelegere dintre parti (cale amiabila) sau prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata in Romania se sting orice pretentii ale asiguratului si ale persoanelor prejudiciate fata de asigurator.
 • Odata cu plata despagubirii, beneficiarul despagubirii va mentiona, in scris, ca a fost despagubit de asigurator pentru prejudiciile suferite si ca nu mai are nici o pretentie, in legatura cu prejudiciul respectiv fata de asigurator.
 • Drepturile persoanelor prejudiciate impotriva celor raspunzatori de producerea prejudiciilor raman nestirbite, potrivit dreptului comun, pentru tot ceea ce depaseste sumele platite de asigurator.
 • Asiguratorul poate fi chemat in judecata de persoanele pagubite in limitele obligatiilor ce-i revin acestuia din polita de asigurare.
 • Dupa fiecare plata de despagubire limita raspunderii asiguratorului pe intreaga perioada de asigurare prevazuta in polita se diminueaza cu suma platita. Asigurarea continua pentru limita raspunderii asiguratorului astfel diminuata.
 • Asiguratorul nu datoreaza despagubire din asigurare daca riscul asigurat a fost produs cu intentie de asigurat, de beneficiarul despagubirii ori de catre un membru din conducerea asiguratului, care lucreaza in aceasta calitate.
 • Daca la data producerii evenimentului asigurat exista si alte polite de asigurare incheiate de asigurat la asiguratori diferiti, care acopera prejudicii ce intra sub incidenta politei de asigurare, asiguratorul plateste despagubiri in baza politei proportional cu Limita raspunderii mentionata pe polita.
 • Termenul de plata a despagubirii este de 15 zile de la data depunerii la asigurator a ultimului document necesar constatarii si evaluarii prejudiciului.

Notificare daune:

petitiamea@ergo.ro

http: / / www.ergo.ro / sidenav / service / formulare /

Fax: +40 31 224 86 88

Diverse: 
 • In limita despagubirilor platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea sau marirea pagubelor.
 • Asiguratul raspunde fata de asigurator pentru prejudiciile aduse prin acte care ar impiedica exercitarea dreptului de regres impotriva persoanelor raspunzatoare de producerea daunei ori de amplificarea ei pentru partea de dauna care s-a marit.