Asigurarea de raspundere civila legala a VANATORILOR si PESCARILOR SPORTIVI - CITY INSURANCE

asigurari city insurance vanatori vinatori pescari sportivi fond vanatoare vinatoare pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Constantin Aricescu, Nr. 5-7, Parter-Demisol.

office@cityinsurance.ro

Tel:    021.231.0090, 021.231.0079, 021.230.3248, 021.231.0054, 021.231.0713

Fax:   021.231.0442

             Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. este o companie de asigurari generale, 100% romaneasca. Conferind incredere si performanta clientilor sai compania pune accentul, de 15 ani incoace, pe transparenta, stabilitate si coerenta. In 2008 City Insurance devine prima companie de asigurari din Romania care isi dezvolta activitatea in tari membre UE si vinde produse specifice la nivel international pe baza dreptului de libera circulatie a serviciilor. Incepand cu anul 2010, societatea a inceput sa ofere un portofoliu de produse si de servicii de asigurare complet, pe piata romaneasca. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", CITY INSURANCE S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Bulgaria, Grecia, Spania, Lituania, Italia. CITY INSURANCE S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-008-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai polita de Raspundere Civila Legala pentru VANATORI si PESCARI SPORTIVI pentru acoperirea prejudiciilor provocate de asigurat tertilor, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) generatoare de accidente (deces, invaliditate permanenta partiala sau totala), in legatura cu activitatea de vanator / pescar sportiv desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de Raspundere Civila Legala pentru VANATORI si PESCARI SPORTIVI de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. il constituie persoana ale carei viata si integritate corporala sunt asigurate pentru riscurile mentionate in polita.

               Polita de asigurare se incheie intre asigurator si:

 • Asociatii ale vanatorilor si pescarilor sportivi, in calitate de contractant al asigurarii, asiguratii fiind vanatorii / pescarii sportivi amatori detinatori ai permisului de vanatoare / pescuit;
 • Vanator / pescar in calitate de asigurat;
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de Raspundere Civila Legala pentru VANATORI si PESCARI SPORTIVI de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat tertilor, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) generatoare de accidente (deces, invaliditate permanenta partiala sau totala), in legatura cu activitatea de vanator / pescar sportiv desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica cu domiciliul sau resedinta in Romania, titulara a interesului asigurabil, nominalizata in polita, avand calitatea de vanator / pescar amator, posesoare a unui permis de vanator / pescar amator, a carei varsta minima la incheierea asigurarii este de 18 ani, iar la expirarea ei sa nu depaseasca varsta de 65 ani;
 • sa fie o Asociatie a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi, in calitate de contractant al asigurarii, asiguratii fiind vanatorii / pescarii sportivi amatori detinatori ai permisului de vanatoare / pescuit;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare care contine informatii esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului, avize, autorizatii, permise;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • documente de autorizare: permis, autorizatie;
 • informatii referitoare la asociatia din care face parte;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de Raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
 • perioada asigurata;
 • fransize;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de Raspundere Civila Legala pentru VANATORI si PESCARI SPORTIVI de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat tertilor, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) generatoare de accidente (deces, invaliditate permanenta partiala sau totala), in legatura cu activitatea de vanator / pescar sportiv desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de Raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • prin suspendarea sau anularea autorizatiei sau permisului asiguratului;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de Raspundere Civila Legala pentru VANATORI si PESCARI SPORTIVI de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat tertilor, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) generatoare de accidente (deces, invaliditate permanenta partiala sau totala), in legatura cu activitatea de vanator / pescar sportiv desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, isi exercita acoperirea doar pentru riscurile asigurate intamplate ca urmare a activitatii desfasurate de asigurat exclusiv pe teritoriul Romaniei, daca nu este solicitata anterior si specificata pe polita de asigurare, o alta arie de acoperire teritoriala.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de Raspundere Civila Legala pentru VANATORI si PESCARI SPORTIVI de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat tertilor, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) generatoare de accidente (deces, invaliditate permanenta partiala sau totala), in legatura cu activitatea de vanator / pescar sportiv desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, poate sa fie:

 • persoana fizica cu domiciliul sau resedinta in Romania, titulara a interesului asigurabil, nominalizata in polita, avand calitatea de vanator / pescar amator, posesoare a unui permis de vanator / pescar amator, a carei varsta minima la incheierea asigurarii este de 18 ani, iar la expirarea ei sa nu depaseasca varsta de 65 ani;

               Contractant poate fi Asociatie a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi, in calitate de contractant al asigurarii, asiguratii fiind vanatorii / pescarii sportivi amatori detinatori ai permisului de vanatoare / pescuit, asociatie care se angajeaza juridic in numele membrilor sai, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii:

 • este asiguratul sau alta persoana indreptatita sa primeasca despagubirea in cazul producerii evenimentului asigurat, adica a evenimentului subit, de natura sa pericliteze viata, datorat unor cauze externe, involuntare si neprevazute, survenite independent de vointa asiguratului in perioada de asigurare si care provoaca decesul asiguratului sau vatamari corporale ce pot fi stabilite in mod obiectiv.
  • Sunt considerate accidente: explozia, prabusirea de teren, lovirea, caderea, inteparea, taierea, ranirea sau autoranirea cu arme de vanatoare, atacul din partea braconierilor sau altor persoane, a unui animal salbatic sau domestic cu par, ori pasari, muscatura serpilor, traznetul, actiunea curentului electric, arsurile, degerarile, inecul, intoxicatia si asfixierea subita. Sunt asigurate si urmarile imediate (invaliditate permanenta sau deces) ale efortului fizic excesiv si subit determinat de cauze de forta majora.
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Raspunderea asiguratorului se angajeaza numai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, decurgand numai din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare. Suma asigurata pentru fiecare risc acoperit este propusa de catre asigurat / contractant in cererea chestionar, agreata de asigurator si ulterior mentionata in polita.

              Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

 • pe eveniment: valoarea pe eveniment prevazuta in polita de asigurare;
 • pe perioada asigurata: valoarea raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in polita de asigurare, indiferent de numarul evenimentelor asigurate produse.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramanand neschimbata.

              La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, cu acordul asiguratorului.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de Raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                In caz de neplata la scadenta a unei rate de prima (ulterioara celei dintai), asiguratul beneficiaza de o perioada de gratie de 15 zile calendaristice de la scadenta ratei respective, polita de asigurare ramanand in vigoare in acest interval. In cazul in care sumele datorate de asigurat cu titlu de prima nu sunt platite pana la sfarsitul perioadei de gratie, polita de asigurare isi suspenda automat efectele juridice, iar raspunderea asiguratorului inceteaza incepand cu ora 24:00 a celei de-a 15-a zi scurse de la data scadenta a platii, fara a fi necesara nici o notificare (in scris) din partea asiguratorului. Asiguratorul nu are obligatia de suportare a vreunui risc asigurat care s-ar putea produce pe durata suspendarii efectelor politei.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de Raspundere Civila Legala pentru VANATORI si PESCARI SPORTIVI de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat tertilor, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) generatoare de accidente (deces, invaliditate permanenta partiala sau totala), in legatura cu activitatea de vanator / pescar sportiv desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de Raspundere Civila Legala pentru VANATORI si PESCARI SPORTIVI de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat tertilor, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) generatoare de accidente (deces, invaliditate permanenta partiala sau totala), in legatura cu activitatea de vanator / pescar sportiv desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, sunt:

 • Riscuri ca urmare a evenimentelor suferite de catre asigurat in perioada de valabilitate a politei, numai pe timpul desfasurarii activitatii de vanatoare / pescuit, de distrugere a animalelor daunatoare:
  • Riscuri de baza ca urmare a accidentelor suferite de asigurat in perioada de valabilitate a politei sunt:
   • decesul ca urmare a vatamarilor corporale aparute in urma unui accident suferit in perioada de valabilitate a politei pentru care asiguratorul se obliga sa plateasca indemnizatia pentru acest risc.
   • invaliditate permanenta totala sau partiala ca urmare a vatamarilor corporale aparute in urma unui accident suferit in perioada de valabilite a politei conform procentelor din baremul procentual de incadrare a invaliditatii.
    • in cazul in care asiguratul sufera o invaliditate permanenta totala sau partiala, asiguratorul se obliga sa plateasca indemnizatii si pentru:
     • invaliditate constatata in termen de 1 (un) an din ziua in care s-a produs evenimentul asigurat, indemnizatie care va fi calculata pe baza sumei asigurate prevazute in polita conform procentelor din baremul procentual de incadrare a invaliditatii;
     • invaliditate nespecificata in baremul procentual de incadrare a invaliditatii. Asiguratorul, prin medicul sau autorizat, stabileste indemnizatia in functie de masura in care este diminuata definitiv capacitatea generala a asiguratului pentru orice activitate utila, tinand cont si de procentele prevazute in barem;
     • pierdere anatomica sau reducere functionala a unui organ sau a unui membru deja deficient, procentele indicate in baremul procentual de incadrare a invaliditatii fiind diminuate tinand cont de gradul de invaliditate preexistent;
     • pierdere anatomica sau functionala a mai multor organe sau membre in acelasi eveniment asigurat, indemnizatia fiind stabilita prin adunarea procentelor corespunzatoare pentru fiecare leziune, pana la limita maxima a 100 de procente.
  • Cheltuieli medicale necesare acordarii primului ajutor in caz de accident in limita a 10% din suma asigurata pentru invaliditate permanenta. Asiguratorul acorda costurile acestor servicii prestate asiguratului, pe baza documentelor originale emise pe numele asiguratului, pana la limita maxima prevazuta in polita. Asiguratorul acopera transportul cu ambulanta de la locul accidentului la cel mai apropiat spital / unitate medicala abilitata in acordarea primului ajutor sau de la acesta la un alt spital / clinica specializata, in cazul in care acest lucru este absolut necesar si justificat din punct de vedere medical, al tehnicilor de diagnosticare sau de tratament.
  • Raspunderea civila legala pentru:
   • prejudicii de care asiguratul raspunde in baza legii, fata de tertele persoane pagubite ca urmare a vatamarii corporale sau decesului, precum si a avarierii ori distrugerii unor bunuri, in timpul exercitarii activitatii de vanatoare / pescuit sau de distrugere a animalelor daunatoare (ranirea cu arme de vanatoare, explozia armei, a munitiilor, a materialelor explozive folosite la vanatoare) conform limitei de Raspundere stabilite in polita;
   • cheltuielile facute de catre asigurat, in procesul civil daca acesta a fost obligat la desdaunare.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de Raspundere Civila Legala pentru VANATORI si PESCARI SPORTIVI de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat tertilor, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) generatoare de accidente (deces, invaliditate permanenta partiala sau totala), in legatura cu activitatea de vanator / pescar sportiv desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru prejudicii generate direct sau indirect de:
  • razboi (declarat sau nu), razboi civil, invazii, actiuni ale unui inamic strain, ostilitati (fie ca este declarata sau nu stare de razboi), conflicte armate, lovituri de stat, dictatura militara, greve, revolte, tulburari civile, rebeliune, revolutii, conspiratii, insurectii, razvratiri militare cu sau fara uzurparea puterii, rascoale, legi martiale, acte ale persoanelor raufacatoare actionand in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, confiscarea, rechizitionarea, distrugerea sau avarierea proprietatii ordonate de catre guvernarea de drept sau de fapt sau din partea oricarei autoritati publice, municipale sau locale, interdictii sau restrictii oficiale, sabotaje sau actiuni teroriste, terorism asa cum este definit in legea interna sau in tratatele / conventiile internationale,
  • catastrofe naturale;
  • accidente nucleare, radiatii ale substantelor ce contin izotopi radioactivi, explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive, ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile / fusionabile, poluare si / sau contaminare de orice fel si din orice cauza;
  • epidemii, pandemii;
  • conditii medicale pre-existente / existente, afectiuni, stari patologice sau boli cronice de care asiguratul suferea inainte de incheierea politei, inclusiv consecintele acestora precum si cele ale revenirilor si convalescentelor unor afectiuni neconsolidate;
  • iradieri puternice, cu o intensitate de cel putin 100 Electronvolt (eV), prin raze laser sau maser ori prin raze ultraviolete produse artificial;
  • urmari normale ale luminii, temperaturii sau starii timpului;
  • boli sau afectiuni precum si consecintele acestora;
  • diagnosticare, tratament sau procedura medicala cu caracter experimental ori nerecunoscute din punct de vedere medical;
  • diagnosticare, tratament sau procedura medicala legata de: cancer, SIDA, boli venerice, infectare cu HIV, stomatologie (cu exceptia celor necesare ca urmare a unui accident), sarcina, contraceptie, sterilizare, fertilizare si consecintele acestora, recomandate de un medic autorizat dupa incheierea asistentei necesare rezolvarii urgentei medicale, nejustificate de producerea unui risc asigurat, vaccinuri si vaccinari, acte de medicina preventiva, fizioterapia, curele de orice fel;
  • consum de alcool, droguri, consum excesiv de medicamente ori consum de medicamente fara prescriptie medicala, automutilare voluntara, sinucidere si tentativa de suicid;
  • comiterea sau incercarea de a comite, cu intentie, de catre asigurat, a unor fapte penale;
  • decesul sau invaliditatea permanenta a asiguratului survenite ulterior expirarii unui termen de 1 (un) an de la data producerii accidentului;
  • participarea, calaria sau conducerea in orice fel de cursa, competitie sau test de rezistenta, exceptand cele oficiale;
  • sporturi aeriene sau calatorii aeriene neautorizate;
  • practicarea sporturilor extreme;
  • alienare mintala;
  • actiunea de rapire si rascumparare;
  • investigatii medicale ori analize de laborator cu scop de diagnostic;
  • avort la cerere, cu exceptia avortului in scop terapeutic, ca urmare a unui accident si recomandat de medicul specialist;
  • interventii de chirurgie plastica si reparatorie, cu exceptia celor recomandate de catre un medic specialist, pentru remedierea consecintelor unui accident;
  • spitalizare pentru schimbare de sex, afectiuni grave;

                    Nu se acorda despagubiri pentru:

 • exercitarea activitatii de vanatoare in perioada prohibita;
 • perioada in care permisul de vanatoare / pescuit a fost suspendat sau a expirat;
 • utilizarea armelor de vanatoare si munitiilor altele decat cele omologate pentru vanatoare;
 • utilizarea curentului electric, explozibililor, otravurilor, narcoticelor, a substantelor toxice de orice fel, care pot pune in pericol viata animalelor si a oamenilor;
 • utilizarea altor rase de caini decat cele admise pentru vanatoare;
 • urmarea bolilor transmise prin atacul animalelor cu exceptia turbarii;
 • accidentele corporale ocazionate in timpul intrecerilor de tir, pariuri de orice fel sau a luptelor organizate cu caini;

                    Nu se acorda despagubiri pentru Raspundere civila legala daca prejudiciul a fost produs de:

 • pretentiile de despagubiri formulate de asigurat pentru prejudicii referitoare la persoana sau bunurile sale, precum si la bunuri inchiriate sau imprumutate asiguratului, ori aflate in grija, custodia sau controlul asiguratului;
 • pretentiile de despagubiri formulate impotriva asiguratului de catre sotul (sotia) acestuia sau persoanele care locuiesc impreuna cu acesta sau de catre persoane pentru care asiguratul raspunde potrivit legii, ori pentru pretentiile formulate impotriva asiguratului de catre prepusii, imputernicitii, reprezentantii acestuia;
 • pretentiile de despagubiri formulate pentru prejudicii produse cu intentie de catre asigurat (sau de catre persoanele pentru actiunile carora asiguratul raspunde potrivit legii), ori pentru prejudicii produse in timpul comiterii unor fapte de rea credinta, produse ca urmare a culpei grave sau repetate, ori care fac obiectul unui proces penal;
 • pretentiile de despagubiri rezultate din daunele morale, chiar daca acestea sunt rezultatul unor sentinte civile, contravaloarea pecuniara a traumelor psihice cauzate ca urmare a vatamarilor corporale, alte prejudicii personale nepatrimoniale;
 • artificiilor, munitiei, fitilurilor, cartuselor, prafului de pusca, nitroglicerinei sau a oricarui exploziv;
 • din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
 • din culpa exclusiva a unei terte persoane, pentru actiunile careia asiguratul nu are Raspundere in baza legii.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de Raspundere Civila Legala pentru VANATORI si PESCARI SPORTIVI de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat tertilor, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) generatoare de accidente (deces, invaliditate permanenta partiala sau totala), in legatura cu activitatea de vanator / pescar sportiv desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de Raspundere Civila Legala pentru VANATORI si PESCARI SPORTIVI de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru prejudicii provocate de asigurat tertilor, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) generatoare de accidente (deces, invaliditate permanenta partiala sau totala), in legatura cu activitatea de vanator / pescar sportiv desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, sunt:

 • sa declare corect si complet asiguratorului toate datele solicitate in cererea chestionar, declaratia medicala, care fac parte integranta din polita;
 • sa declare existenta altor polite pentru aceleasi riscuri la alte societati de asigurare, atat la incheierea politei, cat si pe parcursul derularii acesteia;
 • sa raspunda in scris la solicitarile asiguratorului cu privire la conditiile care influenteaza riscul, pe care le cunoaste si sa se conformeze recomandarilor facute de acesta privind masurile de prevenire a daunelor;
 • sa aduca la cunostinta asiguratorului toate datele, problemele si circumstantele in legatura cu aceasta asigurare, inclusiv, dar nelimitandu-se la informatii privind posibilele ocupatii, sporturi, hobby-uri sau oricare alte activitati de natura periculoasa;
 • sa ia, potrivit cu imprejurarile, toate masurile rezonabile in scopul prevenirii / diminuarii aparitiei / producerii riscurilor asigurate si sa respecte reglementarile legale incidente;
 • sa se conformeze masurilor preventive obligatorii sau recomandate de autoritatile locale (vaccin / medicatie), sa respecte indicatiile privind alimentatia, igiena, specifice tarii si / sau zonei geografice si sa respecte reglementarile legale in vigoare.
 • sa comunice imediat catre asigurator orice modificare intervenita in legatura cu datele luate in considerare la incheierea politei, precum si schimbarea imprejurarilor esentiale privind posibilitatea producerii riscurilor asigurate;
 • sa avizeze in scris asiguratorul, in termen de 5 zile calendaristice, despre producerea accidentului. in avizare se vor arata: locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii acestuia;
 • sa se prezinte, imediat dupa accident si in masura in care starea sanatatii ii permite, la o unitate sanitara sau la un medic, spre a fi examinat si sa urmeze tratamentul prescris;
 • sa se prezinte sau sa fie de acord sa primeasca medicii desemnati de asigurator pentru efectuarea tuturor examinarilor medicale considerate necesare; cheltuielile legate de consultul efectuat in conditiile prezentului paragraf sunt suportate de asigurator;
 • sa furnizeze toate informatiile si probele documentare solicitate de asigurator si sa permita acestuia sa faca investigatii referitoare la caz;
 • sa sprijine asiguratorul in actiunea sa pe langa autoritatile care au legatura cu riscurile asigurate, pentru finalizarea dosarului de dauna.

               Contractantul / asiguratul este obligat la plata integrala a primelor / ratelor de prima de asigurare pana la data de scadenta conform frecventei de plata precizata in polita.

               In caz de neindeplinire a prevederilor de mai sus, asiguratorul poate refuza plata indemnizatiei.

Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de Raspundere Civila Legala pentru VANATORI si PESCARI SPORTIVI pentru prejudicii provocate de asigurat tertilor, in timpul perioadei de asigurare, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) generatoare de accidente (deces, invaliditate permanenta partiala sau totala), in legatura cu activitatea de vanator / pescar sportiv desfasurata de asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea daunelor se face de catre asigurator, direct sau prin imputernicitii sai, pe baza inscrisurilor oficiale, a datelor si analizelor puse la dispozitie de organele specializate sau abilitate si a datelor si documentelor furnizate de asigurat / beneficiar, sau, in caz de divergenta, de catre un expert sau organism specializat, agreat de ambele parti.
 • Cuantumul indemnizatiei se stabileste in functie de urmarile pe care le-a avut accidentul asupra asiguratului, astfel:
  • in caz de deces sau invaliditate permanenta totala, suma asigurata stabilita in polita;
  • in caz de invaliditate permanenta partiala, procent din suma asigurata pentru invaliditate, corespunzator gradului de invaliditate stabilit in conformitate cu baremul procentual de indemnizare pentru invaliditate sau stabilit de catre medicul autorizat al asiguratorului. Suma totala a indemnizatiilor platite pentru invaliditate permanenta partiala nu poate depasi valoarea sumei asigurate pentru invaliditate permanenta totala.
 • Indemnizatia pentru deces se plateste beneficiarului desemnat sau mostenitorilor, iar indemnizatia pentru invaliditate si celelalte riscuri suplimentare se platesc asiguratului.
 • Daca beneficiarul este minor la data producerii evenimentului asigurat, plata indemnizatiei se va face de catre asigurator cu respectarea prevederilor legale speciale privind drepturile minorilor.
 • In cazul in care nu s-a desemnat niciun beneficiar, indemnizatia se plateste mostenitorilor legali ai asiguratului, conform procentelor mentionate in certificatul de mostenitor. Daca asiguratul nu a dispus altfel, atunci cand sunt mai multi beneficiari desemnati, acestia au drepturi egale asupra indemnizatiei. Daca un beneficiar a produs intentionat decesul asiguratului, suma asigurata se plateste celorlalti beneficiari, desemnati sau mostenitori.
 • In caz de deces, asiguratora va fi anuntata in termen de 48 de ore de la producerea acestuia, pentru a se putea efectua autopsia, daca sunt dubii asupra cauzelor care au condus la deces.
 • In cazul in care asiguratul este disparut dar nu exista o hotarare judecatoreasca definitiva declarativa a mortii, acesta este prezumat de lege a fi in viata pana la pronuntarea unei asemenea hotarari sau pana la constatarea fizica a decesului. In urma pronuntarii hotararii judecatoresti definitive declarative a mortii, care stabileste ca data a decesului o datã cuprinsa in perioada de valabilitate a politei sau la constatarea fizica a decesului, asiguratorul datoreaza indemnizatia prevazuta in polita. Daca la un moment dat, dupa plata indemnizatiei pentru deces din accident, se descopera ca asiguratul este inca in viata, toate platile vor fi rambursate asiguratorului la intreaga lor valoare.
 • In caz de deces sau invaliditate permanenta ca urmare a unui efort fizic excesiv, impus de forta majora, asiguratorul plateste indemnizatia numai daca decesul sau invaliditatea permanenta s-au ivit imediat.
 • Daca inainte de accident asiguratul avea deja o invaliditate permanenta din orice cauza, din gradul total de invaliditate permanenta rezultat (dar care nu poate fi mai mare de 100%) se scade cel existent anterior, diferenta reprezentand gradul de invaliditate permanenta din accident care se ia in consideratie la stabilirea indemnizatiei.
 • Daca asiguratul decedeaza dupa plata unei indemnizatii in termen de 1 (un) an de la data producerii evenimentului asigurat si ca o consecinta a acestuia, asiguratorul:
  • plateste diferenta dintre suma asigurata pentru deces si indemnizatia platita, cand suma asigurata pentru deces este mai mare;
  • nu solicita vreo restituire, cand suma asigurata pentru deces este inferioara indemnizatiei platite.
 • In caz de invaliditate permanenta incontestabila, plata sumei asigurate se efectueaza fara a mai astepta terminarea tratamentului sau fara a efectua investigatii suplimentare.
 • Despagubirea, in caz de deces sau pentru invaliditate permanenta din accident, se acorda daca decesul sau invaliditatea permanenta a intervenit in decurs de 1 (un) an de la data producerii accidentului.
 • Daca pe baza primei examinari medicale nu se poate stabili gradul definitiv de invaliditate permanenta, se plateste o parte din indemnizatia corespunzatoare gradului minim de invaliditate prezumat. Gradul definitiv de invaliditate permanenta se stabileste dupa o a doua examinare, insa nu mai tarziu de un an de la data accidentului. Asiguratul este obligat sa se supuna examinarii medicale si sa intreprinda toate masurile considerate necesare de catre comisia medicala. Costurile comisiei medicale sunt suportate de catre contractant / asigurat.
 • Acordarea despagubirii pentru invaliditate permanenta se face pe baza documentelor prin care se atesta gradul de invaliditate si a deciziei de pensionare, emise de autoritatile competente.
 • Documentele ce se vor prezenta asiguratorului si pe baza carora se va efectua plata despagubirii, sunt urmatoarele:
  • cererea prin care se solicita plata despagubirii;
  • declaratia asiguratului, in cazul invaliditatii, privind descrierea detaliata a imprejurarilor in care a avut loc accidentul;
  • polita impreuna cu dovada platii primei de asigurare / ultimei rate de prima;
  • actul de identitate, adeverinta de serviciu (dupa caz), ale asiguratului;
  • proces-verbal de constatare a accidentului incheiat de organele abilitate sau, in lipsa acestuia, orice alte mijloace legale de proba;
  • certificatul medical constatator al decesului si certificatul de deces;
  • documentul medical din care reiese gradul de invaliditate, documente privind spitalizarea si documente din care reies cheltuielile cu tratamentul si medicatia;
  • asiguratorul isi rezerva dreptul de a solicita si alte documente, in scopul determinarii valabilitatii solicitarii si a valorii indemnizatiei.
 • Refuzul asiguratului sau beneficiarului / mostenitorilor de a pune la dispozitia asiguratorului documentele solicitate, da dreptul asiguratorului de a refuza plata indemnizatiei, daca din acest motiv nu pot fi stabilite cauza, modul de producere si urmarile accidentului.
 • Asiguratorul poate refuza plata despagubirii daca asiguratul nu isi indeplineste obligatiile, sau daca cererea de despagubire este frauduloasa ori daca nu s-au depus actele necesare pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs evenimentul asigurat si a intinderii prejudiciului.
 • Asiguratorul este indreptatit sa amane plata indemnizatiei daca, in legatura cu evenimentul care a produs dauna, a fost instituita impotriva asiguratului / contractantului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea acesteia.
 • Plata indemnizatiei se face in termen de cel mult 30 zile lucratoare de la data depunerii ultimului document necesar finalizarii dosarului de dauna, in lei, la cursul BNR din ziua platii.
 • Asiguratorul isi rezerva dreptul ca din cuantumul despagubirii sa retina contravaloarea primelor datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare si fransizele mentionate in polita de asigurare.
 • In cazul producerii unui eveniment asigurat, pe baza unei polite de asigurare care cuprinde o clauza de cesionare a despagubirii cuvenite in favoarea unui creditor, despagubirea cuvenita va fi achitata direct creditorului respectiv, pana la concurenta valorii dreptului sau, iar asiguratului i se va achita numai diferenta. Cu acordul creditorului despagubirea poate fi acordata asiguratului.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 021.207.00.02 - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

Diverse: 
 • Dreptul de a ridica pretentii fata de asigurator privind achitarea despagubirii se stinge in termen de 2 ani de la data producerii evenimentului asigurat.
 • Asiguratului ori beneficiarului ii sunt opozabile neindeplinirea de catre contractant a obligatiilor asumate prin polita.
 • Daca o clauza a politei de asigurare este declarata nula, celelalte dispozitii ale politei de asigurare nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza valabila care sa corespunda cat mai bine spiritului politei de asigurare.
 • Lipsa invocarii unui drept sau beneficiu, recunoscut uneia dintre parti prin polita de asigurare, nu reprezinta o renuntare la dreptul sau beneficiul respectiv.