Asigurarea de raspundere civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR societatilor pe actiuni - ALLIANZ TIRIAC Asigurari

asigurari allianz tiriac manageri administratori directori executivi societati actiuni pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Caderea Bastiliei, nr. 80-84.

relatii.publice@allianztiriac.ro

Tel:    021-208.22.22, 021-208.22.79, 021-208.22.81, 021 20 19 100, 0801 0801 08

Fax:   021-208.22.11

               Actuala societate de asigurari ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. a luat fiinta si si-a inceput activitatea in anul 1994 cand renumitul tenismen si om de afaceri Ion Tiriac a a infiintat societatea Asigurari "Ion Tiriac" S.A. cunoscuta ca fosta ASIT. In numai 6 ani de functionare pe piata de asigurari din Romania, prin competenta si seriozitate, ASIT a urcat pana pe locul 2 in topul asiguratorilor din Romania la acea vreme. Urmare a rezultatelor obtinute si soliditatii ASIT, in anul 2000 aceasta a fost integrata in puternicul grup financiar german ALLIANZ, rezultand ceea ce cunoastem astazi - ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. Aceasta noua societate ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. si-a consolidat permanent statutul de societate de asigurari puternica, de incredere, devenind o marca de prestigiu in Romania. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia. ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-017-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. ofera clientilor sai polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni pentru asigurarea daunelor cauzate societatii pe care o administreaza / conduce sau / si tertilor, in timpul perioadei de asigurare, prin fapte comise din culpa prin neglijenta, eroare sau omisiune, de catre asigurat, in timpul perioadei de asigurare, cu prilejul exercitarii functiei, pentru care acesta raspunde conform legii, daune in legatura cu care asiguratul a primit o cerere de despagubire scrisa in timpul perioadei de asigurare si pe care o aduce la cunostinta asiguratorului in timpul aceleiasi perioade.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. il constituie, acoperirea daunelor cauzate societatii pe care o administreaza / conduce sau / si tertilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa de catre asigurat in timpul perioadei de asigurare, cu prilejul exercitarii functiei, pentru care acesta raspunde conform legii, daune in legatura cu care asiguratul a primit o plangere / cerere de despagubire scrisa in timpul perioadei de asigurare si pe care o aduce la cunostinta asiguratorului in timpul aceleiasi perioade.

              Asiguratorul, se obliga sa plateasca despagubiri pentru daunele financiare rezultate din faptele culpabile ale persoanei asigurate, in concordanta cu polita de asigurare, pana la limita raspunderii asumate prin polita, avandu-se in vedere informatiile continute in cererea chestionar, documentele atasate acesteia si in schimbul incasarii primelor de asigurare.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica (sau juridica) numita prin hotararea / decizia organului statutar / legal competent, care in perioada de valabilitate a politei sa isi desfasoare activitatea in baza unui contract de management sau administrare (avand natura juridica a unui contract de mandat) pentru indeplinirea unei functii de conducere prevazute de lege in cadrul schemei de organizare a persoanei juridice contractante, respectiv:
  • in cadrul sistemului de organizare unitar:
   • Administrator unic;
   • Membru executiv in cadrul Consiliului de Administratie;
   • Membru neexecutiv in cadrul Consiliului de Administratie care a delegat atributiunile de conducere catre Directorii executivi;
   • Directorii executivi – exclusiv persoanele carora le-au fost delegate atributiuni de conduce a persoanei juridice, orice alta persoana indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat neincadrandu-se in aceasta categorie;
  • in cadrul sistemului de organizare dualist:
   • membrii directoratului, care isi desfasoara activitatea sub indrumarea si controlul consiliului de supraveghere.
    • O persoana juridica poate fi numita administrator sau membru al consiliului de supraveghere;
    • Odata cu aceasta numire, persoana juridica este obligata sa isi desemneze un reprezentant permanent, persoana fizica.
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante:
  • despre asigurat si / sau contractant;
  • despre apartenenta la grupuri, holdinguri, asocieri de firme;
  • despre cadrele de conducere cuprinse in asigurare;
  • despre structura organizatorica si functionala a persoanei juridice pentru care asiguratul exercita functia de conducere;
  • despre istoricul de daune;
  • despre limitele de raspundere solicitate, pe eveniment, agregat pe intreaga perioada si sublimita pe fiecare cadru de conducere;
   • informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului, avize, autorizatii, hotarari;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • apartenenta la grupuri, holdinguri, asocieri de firme in cazul persoanelor juridice;
 • cadrele de conducere cuprinse in asigurare;
 • structura organizatorica si functionala a persoanei juridice pentru care asiguratul exercita functia de conducere;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
  • sublimita pe fiecare cadru de conducere;
 • perioada asigurata;
 • optiunea pentru extinderea perioadei de avizare a daunelor;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             In baza politei de asigurare sunt acoperite numai faptele culpabile savarsite de asigurat in perioada de valabilitate a politei, cu conditia ca solicitarea de despagubiri sa fie facuta in perioada de valabilitate a politei si notificata asiguratorului fie in
perioada de valabilitate a politei, fie in perioada extinsa de avizare a daunei. Acoperirea este valabila in conditiile existentei unui contract de management valabil incheiat intre asigurat si societate. In cazul in care pe perioada de valabilitate a politei, contractul de management inceteaza din orice cauza, inceteaza si acoperirea conferita prin polita de la acea data, fara sa fie necesara vreo notificare prealabila. In acest caz, perioada extinsa de avizare a daunei va curge de la data a expirarii / incetarii contractului de management.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • pentru orice evenimente ulterioare declansarii procedurii reorganizarii judiciare sau a falimentului societatii pe care o administreaza / conduce asiguratul;
 • in cazul in care asiguratul este suspendat din functia de administrator sau director executiv; suspendarea inceteaza si raspunderea asiguratorului reintra in vigoare prin eliberarea unei instiintari (in scris) din partea asiguratorului, in baza prezentarii dovezii de redobandire a dreptului de exercitare a functiei de catre asigurat;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei, respectiv acopera solicitari de despagubiri formulate in conformitate cu legea romana, pentru fapte culpabile savarsite de catre asigurat oriunde in lume cu exceptia SUA si Canada.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate sa fie:

 • persoana fizica (sau juridica) numita prin hotararea / decizia organului statutar / legal competent, care in perioada de valabilitate a politei isi desfasoara activitatea in baza unui contract de management sau administrare (avand natura juridica a unui contract de mandat) pentru indeplinirea unei functii de conducere prevazute de lege in cadrul schemei de organizare a persoanei juridice contractante, respectiv:
  • in cadrul sistemului de organizare unitar:
   • Administrator unic;
   • Membru executiv in cadrul Consiliului de Administratie;
   • Membru neexecutiv in cadrul Consiliului de Administratie care a delegat atributiunile de conducere catre Directorii executivi;
   • Directorii executivi – exclusiv persoanele carora le-au fost delegate atributiuni de conduce a persoanei juridice, orice alta persoana indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat neincadrandu-se in aceasta categorie;
  • in cadrul sistemului de organizare dualist:
   • membrii directoratului, care isi desfasoara activitatea sub indrumarea si controlul consiliului de supraveghere.
    • O persoana juridica poate fi numita administrator sau membru al consiliului de supraveghere;
    • Odata cu aceasta numire, persoana juridica este obligata sa isi desemneze un reprezentant permanent, persoana fizica.

               Contractant poate fi societate profesionala, entitate publica sau privata, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (client):

 • terta persoana prejudiciata de catre asigurat, indreptatita sa primeasca despagubirea, in cazul producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, respectiv societatea administrata / condusa si/sau tertul pagubit.
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Raspunderea asiguratorului se angajeaza numai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare.

              Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

 • pe eveniment: valoarea pe eveniment prevazuta in polita de asigurare;
 • pe perioada asigurata: valoarea raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in polita de asigurare, indiferent de numarul evenimentelor asigurate produse.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramanand neschimbata.

              La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, cu acordul asiguratorului.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                Prima de asigurare se poate achita in RON, EUR sau USD. Prima de asigurare se poate plati integral sau in rate trimestriale sau semestriale. Numarul si cuantumul ratelor de prima sunt cele inscrise in polita de asigurare. asiguratorul nu este obligat sa reaminteasca asiguratului datele la care sunt scadente ratele de prima.

                Pentru plata ratelor de prima asiguratorul acorda perioade de gratie astfel:

 • prima integrala / rata intai - 2 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a politei;
 • ratele urmatoare - 5 zile calendaristice de la data scadenta.

                 In cazul in care rata de prima nu se achita in termenul scadent, incepand cu ziua imediat urmatoare acestei date polita de asigurare se suspenda automat pe o perioada de 30 zile calendaristice si, implicit, se suspenda orice obligatie pe care o are asiguratorul pentru acoperirea faptelor culpabile savarsite in perioada de suspendare. Suspendarea poate inceta in baza unui supliment de asigurare, in urmatoarele conditii:

 • in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data scadenta a ratei de prima datorate, asiguratul trebuie sa solicite in scris repunerea in vigoare a politei, cu precizarea expresa ca nu ridica pretentii de despagubire / indemnizatie pentru prejudicii inregistrate de persoanele prejudiciate in perioada in care polita de asigurare a fost suspendata precum si pentru solicitarile de despagubiri primite de asigurat in perioada in care polita de asigurare a fost suspendata, chiar daca sunt in legatura cu fapte culpabile savarsite in perioada anterioara datei de inceput a suspendarii;
 • plata ratei de prima restante si emiterea suplimentului de asigurare. Polita de asigurare se considera repusa in vigoare incepand cu ora 24 a zilei in care s-a incasat rata de prima si s-a emis suplimentul de asigurare.

                  Dupa trecerea perioadei de suspendare fara plata ratei scadente de prima si emiterea unui supliment de asigurare, polita se reziliaza de drept.

                  Pentru situatiile prevazute mai sus, stabilirea diferentelor de prima de incasat sau de restituit (spezele bancare cad in sarcina asiguratului si fiecare luna de asigurare inceputa se considera luna intreaga) se procedeaza astfel:

 • pentru incasat: prima de asigurare se calculeaza pentru perioada ramasa pana la expirare, pe luni de asigurare, in proportie de 1 / 12 din prima anuala;
 • pentru restituit: asiguratorul retine prima de asigurare pentru perioada expirata, pe luni de asigurare (minimum trei), pentru fiecare luna - 1 / 10 din prima anuala, iar restul se restituie asiguratului.
Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • Polita acopera prejudiciul suferit si reclamat de persoana pagubita, consecinta a faptelor culpabile savarsite de asigurat in calitatea / functia mentionata in polita de asigurare, in perioada asigurata si in limitele teritoriale agreate.
 • Asiguratorul acorda despagubiri in limitele raspunderii mentionate in polita de asigurare pentru:
  • sumele compensatorii pe care asiguratul este obligat, in virtutea legii, sa le plateasca persoanei pagubite ca urmare a producerii evenimentelor asigurate;
  • cheltuielile de judecata facute de persoana pagubita pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat la despagubire prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
  • cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil, stabilite de lege ori de catre instantele de judecata, daca asiguratul a fost obligat la plata despagubirilor.
 • In plus fata de cele de mai sus dar in limita de raspundere mentionata in polita de asigurare, asiguratorul despagubeste si cheltuielile rezonabile si necesare investigarii, expertizarii, apararii impotriva oricarei cereri de despagubire pentru prejudicii care ar putea fi acoperite conform politei de asigurare, transmisa sau a carei transmitere este iminenta, efectuate de asigurat, cu acordul prealabil scris al asiguratorului, pentru serviciile prestate in acest scop de terte persoane si dovedite cu documente justificative.
 • Limita maxima de raspundere asumata de asigurator pentru unul si acelasi eveniment nu va depasi limita de raspundere pe eveniment prevazuta in polita.
 • Limita maxima de raspundere asumata de asigurator prin polita nu va depasi, in total, in legatura cu toate evenimentele produse in perioada de asigurare, limita de raspundere pe intreaga perioada de asigurare prevazuta in polita.

               Asiguratorul va plati in numele asiguratului daune financiare care decurg din orice solicitare de despagubiri facuta impotriva acestuia de catre terte persoane sau de catre societate si notificata asiguratorului in perioada de valabilitate a politei sau in perioada extinsa de avizare a daunei in legatura cu orice fapta culpabila comisa de asigurat in exercitarea unei functii manageriale in cadrul societatii comerciale mentionate in polita de asigurare.

Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • daunele decurgand din, bazate pe sau care pot fi atribuite:
   • oricarei solicitari de despagubiri, fapta culpabila, circumstanta sau oricarui eveniment notificat pe orice alta polita, anterior emiterii politei;
   • oricarui litigiu anterior sau in curs la data emiterii politei sau orice alta procedura legala in care este implicata societatea inceputa inainte de intrarea in vigoare a politei;
  • pierderile financiare directe sau indirecte inregistrate de asigurat;
  • prejudicii pentru vatamari corporale suferite de catre orice persoana (inclusiv deces, imbolnaviri, disconfort emotional) sau pagube la bunuri, inclusiv lipsa folosintei acestora;
  • pretentii referitoare la raspunderea civila profesionala / MALPRAXIS (ingineri - arhitecti, medici, farmacisti, experti contabili / contabili autorizati, avocati / juristi, notari, etc.) a asiguratului;
  • pretentiile de despagubire decurgand din orice acte intentionate ale asiguratului sau formulate printr-o cerere de despagubire frauduloasa sau care au la baza declaratii false;
  • orice daune si riscuri care fac obiectul altor tipuri de asigurari (raspundere producator, asigurare de bunuri, persoane, etc) precum si orice pierderi provocate din culpa asiguratului ca urmare:
   • a neincheierii asigurarilor mentionate anterior sau
   • a imposibilitatii societatii de a recupera orice suma de bani cuvenita in baza unor polite de asigurare.
  • solicitari de despagubire facute de catre angajatii societatii;
  • daune decurgind din vinzarea sau oferirea spre vinzare sau alocarea titlurilor financiare sau a oricaror actiuni ale societatii cuprinzind, nelimitat, urmatoarele: oferta publica primara, oferta publica secundara sau plasamente private;
  • daune in legatura directa sau indirecta cu poluarea;
  • daune care decurg din solicitari de despagubiri facute de catre, in numele, la solicitarea, in colaborare, cu asistarea sau participarea oricarui actionar / asociat al societatii care detine 50% sau mai mult din drepturile de vot ale societatii sau care detine un asemenea pachet de actiuni / parti sociale care ii da dreptul la 50% sau mai mult din drepturile de vot, in mod individual sau impreuna cu un grup cu care are interese comune (cum ar fi de ex. membrii unei familii);
Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, se poate atasa urmatoarea clauza de asigurare:

Raspunderea fata de angajati referitoare la decizii prin care se incalca legislatia muncii

               In schimbul primelor de asigurare suplimentare incasate de la asigurat, cu conditia mentionarii in polita de asigurare, asiguratorul se angajeaza sa plateasca daune financiare in numele asiguratului, daune financiare care decurg din orice solicitare de despagubiri facuta de orice angajat impotriva acestuia si notificata asiguratorului in perioada de valabilitate a politei sau in perioada extinsa de avizare a daunei in legatura cu orice fapta culpabila savarsita de asigurat in exercitarea unei functii manageriale.

                In intelesul politei de asigurare, fapte culpabile care pot cauza prejudicii angajatilor reprezinta:

 • concedierea nelegala;
 • hartuirea sexuala sau de orice fel la locul de munca;
 • discriminarea la locul de munca;
 • privarea pe nedrept de oportunitati in cariera, angajare sau promovare;
 • impunerea unei discipline a muncii inadecvata sau aplicarea de sanctiuni nemotivate;
 • inducerea in eroare a angajatilor in derularea raporturilor de munca;
 • evaluarea incorecta sau neaplicarea politicii sau procedurilor de personal, aplicarea de politici neadecvate;

                Raspunderea asiguratorului pentru astfel de fapte culpabile va fi antrenata numai in masura in care aceste fapte sunt constatate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile ori prin alte acte eliberate de organele in drept sa se pronunte (Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, politie, parchet etc.).

                Prin aceasta clauza, asiguratorul nu va plati daune pentru:

 • cererile de despagubire formulate in legatura cu modificari, suspendari, incetari ale contractelor individuale de munca cu acordul ambelor parti, incetarea / modificarea contractelor colective de munca cu consultarea si acordul reprezentantilor angajatilor sau sindicatului;
 • orice plingere formulata in legatura cu nemultumiri personale nefondate, masuri luate in deplina concordanta cu nerealizarile profesionale sau lipsa de performanta a angajatilor respectivi;
 • plingeri care decurg direct sau indirect din aplicarea de catre persoanele asigurate a unor planuri de pensii, economisire, sanatate sau orice alte tipuri de planuri de beneficii salariale;

                 Perioada extinsa de avizare a daunei. De la data expirarii politei, asiguratorul acorda un termen de avizare de 30 zile numai pentru cazurile in care asiguratul are cunostinta de solicitari de despagubire / plingeri primite / inregistrate in perioada asigurata si pentru care urmeaza sa faca avizarea asiguratorului.

                 Pentru asiguratul care reinnoieste polita de asigurare la asigurator si nu a inregistrat daune, asiguratorul este de acord sa extinda acoperirea in timp, cu conditia achitarii unei prime suplimentare, si la faptele culpabile comise de asigurat pe o perioada de 12 sau 24 de luni inainte de intrarea in vigoare a politei (in functie de optiunea acestuia si cu conditia mentionarii exprese in polita). Cererea de despagubire impotriva asiguratului trebuie sa se faca in scris de catre pagubit in perioada de valabilitate a politei si sa fie notificata asiguratorului fie in perioada de valabilitate a politei, fie in perioada extinsa de avizare a daunei.

                 Data daunei este data cand a fost formulata in scris prima cerere de despagubire impotriva asiguratului.

                 In cazul in care asiguratul opteaza pentru acoperirea unei perioade de anterioritate, despagubirile platite de catre asigurator in baza politei vor fi in excedent peste despagubirile platite de oricare alt asigurator in baza oricarei polite de asigurare emisa anterior politei si prin care s-a acordat o perioada extinsa de avizare a daunei dupa expirarea politei.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru aasigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • Pe intreaga perioada de valabilitate a politei, asiguratul este obligat:
  • sa comunice asiguratorului orice modificare intervenita in legatura cu datele luate in considerare la incheierea politei, precum si schimbarea imprejurarilor esentiale privind posibilitatea producerii riscului asigurat;
  • sa declare existenta altor asigurari pentru aceeasi raspundere la asiguratori diferiti, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe parcursul derularii acesteia;
  • sa plateasca primele de asigurare in cuantumul si la termenele inscrise in polita de asigurare.
 • Dupa primirea unei solicitari de despagubiri, asiguratul este obligat:
  • sa avizeze in scris asiguratorul, imediat ce a luat la cunostinta, dar nu mai tirziu de 30 de zile de la data expirarii politei (perioada extinsa de avizare a daunei), cu privire la primirea oricarei solictari de despagubiri generatoare de pretentii de despagubire, despre cauzele si imprejurarile in care acesta a intervenit si despre natura daunei;
  • sa furnizeze toate informatiile si inscrisurile solicitate de asigurator si sa permita acestuia sa faca investigatii referitoare la cauza si marimea daunei;
  • sa comunice, in scris, pretentiile formulate de cei pagubiti si sa depuna orice acte primite in legatura cu producerea daunei;
  • sa nu recunoasca nici o raspundere si sa nu faca nici o oferta, promisiune sau plata fara acordul scris al asiguratorului;
  • sa-si organizeze o buna aparare in procesul intentat de pagubit, tinand seama si de recomandarile facute de asigurator, inclusiv in ceea ce priveste angajarea unui aparator atat in prima instanta cat si in caile de atac (asiguratorul poate folosi si calea interventiei in interesul asiguratului raspunzator de producerea prejudiciului, ori de cate ori in acest fel se asigura o mai buna aparare a intereselor acestuia);
  • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului si sa-i acorde acestuia suport in vederea recuperarii prejudiciilor de la persoanele vinovate de producerea prejudiciului, altele decat persoanele asigurate.
  • sa nu intreprinda nici o actiune care sa conduca la marirea pagubelor susceptibile de a fi acoperite prin asigurare.
 • In caz de neindeplinire a oricareia din obligatiile prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirilor.
 • Respectarea riguroasa a obligatiilor ce revin asiguratului, precum si prezumtia ca declaratiile si raspunsurile acestora la cererea - chestionar sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere care revine asiguratorului.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea si evaluarea despagubirilor se fac de catre asigurator (direct sau prin imputerniciti) impreuna cu asiguratul (sau cu imputernicitii acestuia).
 • despagubirile platite de asigurator, inclusiv cheltuielile prevazute, nu pot depasi limita maxima a raspunderii asumate prin polita.
 • Cuantumul despagubirilor ce urmeaza a fi platite de catre asigurator se stabileste fie pe baza intelegerii amiabile dintre asigurator si societatea sau tertul prejudiciat fie prin hotarare judecatoreasca.
 • Intelegerea intervenita numai intre persoanele asigurate si societatea sau tertul pagubit, cu privire la cuantumul daunelor, nu este opozabila asiguratorului si nu-l obliga pe acesta la plata.
 • despagubirile se platesc in moneda in care s-a stabilit limita raspunderii, dar, in toate cazurile, facturile in lei se platesc in lei.
 • Asiguratorul plateste despagubirile in termen de 30 de zile de la data primirii documentatiei complete, necesare stabilirii cauzelor si imprejurarilor producerii prejudiciului precum si intinderii acestuia.
 • Asiguratorul este indreptatit sa amane plata despagubirilor daca, in legatura cu realitatea producerii daunei, a fost initiata o cercetare penala.

Centrul de daune 

Suna la 021.20.19.180 (1) (apelabil din reteaua Romtelecom)
sau
Formeaza tasta * (steluta) urmata de 21.20.19.18 (apelabil din reteaua Orange)
Program: de LUNI pana VINERI, intre orele 8:00 si 20:00

Fax: 0213.167.019

Diverse: 
 • Daca se constata ca asiguratul a dat raspunsuri inexacte si incomplete cu privire la datele luate in considerare la incheierea asigurarii, ori ca acestea s-au modificat ulterior si nu s-a facut comunicarea prevazuta, se procedeaza astfel:
  • inainte de producerea evenimentului asigurat:
   • in cazul in care situatia comporta reducerea primei de asigurare calculate si platite, reducerea de prima se calculeaza cu efect de la data constatarii situatiei reale;
   • in cazul in care se impune majorarea primei de asigurare calculate si platite, limita raspunderii se considera redusa de drept de la inceputul asigurarii, respectiv de la data cand a intervenit modificarea, corespunzator raportului dintre primele calculate si platite si primele care, cunoscandu-se exact imprejurarile, ar fi fost cuvenite potrivit tarifului (majorarea sumei asigurate pentru perioada ramasa pana la expirarea asigurarii se poate face, la cererea asiguratului, prin plata diferentei de prima);
   • in cazul in care situatia exclude, potrivit politei de asigurare, continuarea asigurarii, polita se reziliaza de la data cand a intervenit modificarea, iar primele de asigurare platite pentru perioada ulterioara incetarii se restituie;
   • in cazul in care, cunoscandu-se exact imprejurarile, asiguratorul nu ar fi incheiat asigurarea, polita se anuleaza, iar primele de asigurare platite se restituie integral;
  • dupa producerea evenimentului asigurat, asiguratorul are dreptul:
   • sa reduca cuantumul despagubirilor cuvenite, corespunzator raportului dintre primele calculate in polita si primele care, cunoscandu-se exact imprejurarile, ar fi fost cuvenite;
   • sa refuze plata despagubirilor, daca fata de acele imprejurari, polita de asigurare nu s-ar fi incheiat, restituind primele de asigurare platite, mai putin taxele si spezele bancare de remitere.
    • in cazurile prevazute la primul paragraf asiguratorul va notifica imediat asiguratul in legatura cu situatia intervenita.
 • Pe perioada de valabilitate a politei de asigurare, aceasta poate fi modificata prin acordul partilor, denutata sau reziliata. Denuntarea politei de asigurare se poate efectua de catre una din parti numai cu notificarea scrisa prealabila a celeilalte parti, care trebuie facuta cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.
 • Pentru stabilirea diferentelor de prime de restituit sau de incasat se procedeaza astfel:
  • pentru restituiri: asiguratorul retine primele de asigurare pentru perioada expirata, pe luni de asigurare (minimum trei), pentru fiecare luna - 1/10 din prima anuala, iar restul se restituie;
  • pentru incasari: se calculeaza primele de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirare pe luni de asigurare, in proportie de 1/12 din prima anuala. Fiecare luna de asigurare inceputa se considera luna intreaga.
 • despagubirile platite in baza politei de asigurare vor fi in excedent fata de despagubirile platite de oricare alt asigurator in baza oricarei alte polite de asigurare in vigoare care acopera aceleasi riscuri.
 • In limita despagubirilor platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului contra persoanelor raspunzatoare de producerea sau marirea pagubelor, cu conditia ca acestea sa nu fie asiguratul.
 • Legea aplicabila ppolitei de asigurare este legea romana.
 • Orice litigiu in legatura cu prevederile politei de asigurare se solutioneza de instantele de judecata competente.