Asigurarea de raspundere civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR societatilor pe actiuni - ASIROM Vienna Insurance Group

asigurari asirom vienna insurance group manageri administratori directori executivi societati actiuni pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I, nr. 31-33.

office@asirom.ro

Tel:    021.317.81.36, 021. 601 10 99, 021.601.12.87

Fax:   021.317.81.32, 021 601 12 88

              ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group​ este o companie de asigurari cu un istoric de peste 25 ani pe piata de asigurari din Romania. Stabilitatea si trainicia sa au facut ca in anul 2007 sa fie acceptata in grupul austriac VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), care este lider pe piata asigurarilor din Europa Centrala si de Est, cu o experienta de peste 190 ani, cu cca. 50 de companii in peste 25 de tari si avand peste 24 000 de angajati. In acelasi timp, ASIROM se afla intr-o relatie foarte buna de cooperare cu ERSTE GROUP, partener strategic al VIG. Putem spune ca ASIROM, este in prezent, o companie de asigurari moderna, racordata la cerintele pietei, stabila si o companie care continua sa ofere incredere clientilor sai. ASIROM Vienna Insurance Group este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-023-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group detine in portofoliu polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni pentru asigurarea daunelor cauzate societatii pe care o administreaza / conduce sau / si tertilor, in timpul perioadei de asigurare, prin fapte comise din culpa prin neglijenta, eroare sau omisiune, de catre asigurat, in timpul perioadei de asigurare, cu prilejul exercitarii functiei, pentru care acesta raspunde conform legii, daune in legatura cu care asiguratul a primit o cerere de despagubire scrisa in timpul perioadei de asigurare si pe care o aduce la cunostinta asiguratorului in timpul aceleiasi perioade.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group il constituie, acoperirea daunelor cauzate societatii pe care o administreaza / conduce sau / si tertilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa de catre asigurat in timpul perioadei de asigurare, cu prilejul exercitarii functiei, pentru care acesta raspunde conform legii, daune in legatura cu care asiguratul a primit o plangere / cerere de despagubire scrisa in timpul perioadei de asigurare si pe care o aduce la cunostinta asiguratorului in timpul aceleiasi perioade.

              Asiguratorul va despagubi in numele asiguratului toate daunele ce rezulta dintr-o cerere de despagubire formulata pentru prima data in perioada de asigurare sau in perioada de descoperire (daca este cazul) impotriva unui asigurat ca urmare a producerii unui prejudiciu cauzat de un act ilicit.

              Asiguratorul va despagubi in numele companiei toate daunele ce rezulta dintr-o cerere de despagubire formulata pentru prima data in perioada de asigurare sau in perioada de descoperire (daca este cazul) impotriva unui asigurat, ca urmare a producerii unui prejudiciu cauzat de un act ilicit, in cazul in care compania este obligata sau este indreptatita, conform dispozitiilor legale sau contractuale aplicabile acesteia, sa plateasca astfel de daune in numele asiguratului cu titlu de avans sau de
despagubiri.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica (sau juridica) numita prin hotararea / decizia organului statutar / legal competent, care in perioada de valabilitate a politei sa isi desfasoare activitatea in baza unui contract de management sau administrare (avand natura juridica a unui contract de mandat) pentru indeplinirea unei functii de conducere prevazute de lege in cadrul schemei de organizare a persoanei juridice contractante, respectiv:
  • in cadrul sistemului de organizare unitar:
   • Administrator unic;
   • Membru executiv in cadrul Consiliului de Administratie;
   • Membru neexecutiv in cadrul Consiliului de Administratie care a delegat atributiunile de conducere catre Directorii executivi;
   • Directorii executivi – exclusiv persoanele carora le-au fost delegate atributiuni de conduce a persoanei juridice, orice alta persoana indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat neincadrandu-se in aceasta categorie;
  • in cadrul sistemului de organizare dualist:
   • membrii directoratului, care isi desfasoara activitatea sub indrumarea si controlul consiliului de supraveghere.
    • O persoana juridica poate fi numita administrator sau membru al consiliului de supraveghere;
    • Odata cu aceasta numire, persoana juridica este obligata sa isi desemneze un reprezentant permanent, persoana fizica.
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante:
  • despre asigurat si / sau contractant;
  • despre apartenenta la grupuri, holdinguri, asocieri de firme;
  • despre cadrele de conducere cuprinse in asigurare;
  • despre structura organizatorica si functionala a persoanei juridice pentru care asiguratul exercita functia de conducere;
  • despre istoricul de daune;
  • despre limitele de raspundere solicitate, pe eveniment, agregat pe intreaga perioada si sublimita pe fiecare cadru de conducere;
   • informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului, avize, autorizatii, hotarari;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • apartenenta la grupuri, holdinguri, asocieri de firme in cazul persoanelor juridice;
 • cadrele de conducere cuprinse in asigurare;
 • structura organizatorica si functionala a persoanei juridice pentru care asiguratul exercita functia de conducere;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
  • sublimita pe fiecare cadru de conducere;
 • perioada asigurata;
 • optiunea pentru extinderea perioadei de avizare a daunelor;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • pentru orice evenimente ulterioare declansarii procedurii reorganizarii judiciare sau a falimentului societatii pe care o administreaza / conduce asiguratul;
 • in cazul in care asiguratul este suspendat din functia de administrator sau director executiv; suspendarea inceteaza si raspunderea asiguratorului reintra in vigoare prin eliberarea unei instiintari (in scris) din partea asiguratorului, in baza prezentarii dovezii de redobandire a dreptului de exercitare a functiei de catre asigurat;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, isi exercita acoperirea numai pentru daunele cauzate de acte savarsite in Uniunea Europeana si deferite in fata instantelor din Europa.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate sa fie:

 • persoana fizica (sau juridica) numita prin hotararea / decizia organului statutar / legal competent, care in perioada de valabilitate a politei isi desfasoara activitatea in baza unui contract de management sau administrare (avand natura juridica a unui contract de mandat) pentru indeplinirea unei functii de conducere prevazute de lege in cadrul schemei de organizare a persoanei juridice contractante, respectiv:
  • in cadrul sistemului de organizare unitar:
   • Administrator unic;
   • Membru executiv in cadrul Consiliului de Administratie;
   • Membru neexecutiv in cadrul Consiliului de Administratie care a delegat atributiunile de conducere catre Directorii executivi;
   • Directorii executivi – exclusiv persoanele carora le-au fost delegate atributiuni de conduce a persoanei juridice, orice alta persoana indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat neincadrandu-se in aceasta categorie;
  • in cadrul sistemului de organizare dualist:
   • membrii directoratului, care isi desfasoara activitatea sub indrumarea si controlul consiliului de supraveghere.
    • O persoana juridica poate fi numita administrator sau membru al consiliului de supraveghere;
    • Odata cu aceasta numire, persoana juridica este obligata sa isi desemneze un reprezentant permanent, persoana fizica.

               Contractant poate fi societate profesionala, entitate publica sau privata, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (client):

 • terta persoana prejudiciata de catre asigurat, indreptatita sa primeasca despagubirea, in cazul producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, respectiv societatea administrata / condusa si/sau tertul pagubit.
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Suma din polita reprezinta raspunderea totala maxima asumata de asigurator pentru toate daunele acoperite prin polita de asigurare valabil semnata, indiferent de numarul cererilor de despagubire, sau indiferent de numarul asiguratilor care formuleaza pretentii, si indiferent de cuantumul pretentiilor din astfel de cereri de despagubire sau de momentul cand sunt formulate sau demarate.

              Raspunderea maxima totala asumata de asigurator pentru toate daunele in privinta carora se aplica o sub-limita prevazuta in polita sau o acoperire suplimentara va fi acea sub-limita precizata (o astfel de sub-limita se va include in limita raspunderii indicata in polita si nu va constitui o suma suplimentara acestei limite), indiferent de numarul cererilor de despagubire sau al investigatiilor acoperite prin polita pentru o astfel de dauna, sau indiferent de numarul asiguratilor care pot formula pretentii in acest sens, si indiferent de cuantumul pretentiilor din aceste cereri de despagubire sau investigatii sau de momentul cand acestea sunt formulate.

              Doua sau mai multe cereri de despagubire care decurg din prejudicii produse ca urmare a unui singur act ilicit sau dintr-o serie de acte ilicite conexe vor fi tratate ca o singura cerere de despagubire. Toate cererile de despagubire de acest fel vor fi considerate formulate pentru prima data la data la care prima dintre aceste cereri de despagubire a fost formulata.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                Compania va achita prima integral la semnarea contractului de asigurare sau in rate platibile la termenele scadente prevazute in polita de asigurare, daca nu se convine altfel.

                Prima de asigurare este determinata pe baza evaluarii riscului individual tinandu-se seama in primul rand de limita raspunderii, perioada de asigurare, obiectul de activitate al companiei, evaluarea situatiei financiare, volumul activelor, suma fransizei si istoricul daunelor inregistrate.

                 In cazul in care sumele datorate cu titlu de prima de asigurare nu sunt platite conform prevederilor politei de asigurare, acesta se reziliaza de plin drept, fara fara nici o notificare prealabila si fara interventia vreunei instante judecatoresti.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

              fransiza indicata in polita se va aplica oricarei cereri de despagubire pentru o dauna pentru care se impune, in baza legislatiei in vigoare sau unor dispozitii contractuale, acordarea unor sume cu titlu de avans sau compensatie de catre companie, indiferent daca compania a efectuat catre asigurat vreo plata cu titlu de avans sau compensatie pentru o astfel de dauna sau nu. fransiza se va achita de catre companie.

              Asiguratorul nu va avea nici o obligatie de a achita orice suma drept despagubire in legatura cu o cerere de despagubire ce nu depaseste cuantumul fransizei, daca este aplicabila; cu conditia ca, daca compania nu poate achita fransiza datorita insolventei, atunci, sub rezerva indeplinirii tuturor celorlalti termeni si conditii din polita, asiguratorul va achita o astfel de dauna si se va subroga in dreptul la compensatie al asiguratului.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • Asiguratorul va despagubi in numele asiguratului toate daunele ce rezulta dintr-o cerere de despagubire formulata pentru prima data in perioada de asigurare sau in perioada de descoperire (daca este cazul) impotriva unui asigurat ca urmare a producerii unui prejudiciu cauzat de un act ilicit.
 • Asiguratorul va despagubi in numele companiei toate daunele ce rezulta dintr-o cerere de despagubire formulata pentru prima data in perioada de asigurare sau in perioada de descoperire (daca este cazul) impotriva unui asigurat, ca urmare a producerii unui prejudiciu cauzat de un act ilicit, in cazul in care compania este obligata sau este indreptatita, conform dispozitiilor legale sau contractuale aplicabile acesteia, sa plateasca astfel de daune in numele asiguratului cu titlu de avans sau de despagubiri.
 • Eroare efectiva sau pretinsa a fi fost savarsita, omisiune, declaratie incompleta, incorecta, declaratie inselatoare, neglijare sau incalcare a indatoririlor, savarsita de catre un asigurat in exercitarea calitatii de administrator, director sau angajat al companiei sau al unei entitati externe.
 • Orice situatie reclamata impotriva administratorului sau directorului exclusiv in virtutea calitatii sale de administrator sau director al companiei, care se produce dupa data retroactiva indicata in polita si inaintea expirarii perioadei de asigurare.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri in legatura cu orice cerere de despagubire sau investigatie:
  • care este intemeiata pe, rezulta din sau poate fi imputata:
   • oricarui act necinstit sau inselator savarsit voit prin actiune sau omisiune de catre un asigurat sau oricarei incalcari intentionate a legii;
    • sau
   • unui profit sau avantaj personal castigat de un asigurat fara a fi in mod legal indreptatit in acest sens;
    • cu conditia ca savarsirea faptelor de mai sus sa fi fost incriminate ca infractiuni, daca aceste fapte rezulta din actele incheiate de organele de cercetare sau instanta. Actul ilicit al asiguratului nu va fi imputat nici unui alt asigurat.
  • care este intemeiata pe fapte imputate intr-un litigiu, rezulta din sau poate fi atribuita oricarui litigiu sau proceduri anterioare sau aflate in desfasurare (inclusiv, insa fara limitare la proceduri civile, penale, proceduri initiate de vreo autoritate de reglementare, proceduri administrative sau investigatii oficiale) in care este implicata compania, o entitate externa sau un asigurat si care au fost initiate inaintea datei de intrare in vigoare, in cazul in care aceste cereri sau investigatii se refera la sau rezulta din fapte sau circumstante identice sau in fond identice cu cele invocate in litigiul sau procedurile anterioare sau aflate in desfasurare;
  • care este intemeiata pe, rezulta din sau poate fi imputata oricarui fapt, circumstanta, act, omisiune, cerere de despagubire, act ilicit sau alta situatie cunoscuta de asigurat, sau ar trebui sa fie cunoscuta, la data intrarii in vigoare a politei sau care a fost avizata in baza unei polite existente sau expirate la data inceperii politei curente;
  • formulata impotriva unui asigurat in legatura cu orice program de pensii, participare la profit, sanatate, program social sau al oricarui alt program de beneficii pentru angajati, constituit de catre companie sau pentru orice incalcare efectiva sau pretinsa a fi fost savarsita a indatoririlor sau obligatiilor asiguratului in legatura cu aceste operatiuni, dupa cum sunt impuse de prevederile legale aplicabile;
  • care este intemeiata pe, rezulta din sau poate fi atribuita unui plasamentului privat, tranzactionarea de titluri de valoare sau unei oferte publice de titluri de valoare orice fel;
  • pentru vatamare corporala sau afectarea sanatatii, boala psihica, suferinta emotionala, lezarea sentimentelor, imbolnavire, boala sau deces al oricarei persoane;
  • pentru deteriorarea sau distrugerea oricarei proprietati, bun inclusiv pierderea uzului unei astfel de proprietati, bun;
  • care este intemeiata pe, rezulta din, poate fi imputata sau care implica in orice fel, direct sau indirect, pagube produse prin orice fel de poluare si/sau radioactivitate; formulata in legatura cu raspunderea producatorului; aceasta excludere nu se va aplica cheltuielilor de aparare pentru o cerere de despagubire, care este intemeiata pe, rezulta din sau poate fi imputata poluarii dar numai pana in sublimita de 10% din limita raspunderii indicata in polita dar nu mai mult de 50.000 EUR, care se va aplica in totalitate pe durata perioadei de asigurare (o astfel de sublimita se va include in limita raspunderii indicata in polita si nu va constitui o suma suplimentara acestei limite);
  • formulata impotriva unui asigurat de o entitate externa sau formulata impotriva unui administrator de catre orice administrator, director, custode, guvernator sau echivalent in orice astfel de entitate externa sau orice actionar al entitatii externe care detine peste 15% din capitalul social subscris al entitatii externe, insa cu conditia ca aceste restrictii ale acoperirii nu se vor aplica cheltuielilor de aparare;
  • care este intemeiata pe, rezulta din, are legatura in mod direct sau indirect cu serviciile profesionale prestate de un asigurat unei persoane ori la orice eroare ori omisiune in desfasurarea profesiei unui asigurat, care n-are nici o legatura cu calitatea sa de administrator sau director al companiei.
  • care este formulata de un asigurat impotriva altui asigurat in baza politei;
  • care este formulata de orice actionar semnificativ al companiei detinand minim 20% din actiuni;
  • care este urmare a neluarii de catre asigurati a oricaror masuri necesare in vederea redresarii financiare precum si ca urmare a intervenirii oricarei situatii de insolventa, faliment sau dizolvare a companiei;
  • care este formulata in legatura cu raspunderea producatorului in sensul prevazut de legislatia in vigoare;
  • care este formulata in legatura cu conducerea administrativasi / sau executiva a companiei din exteriorul acesteia;
  • care are legatura cu omisiunea companiei si/sau asiguratilor de a incheia / mentine in vigoare protectia prin asigurare in baza politei;
  • care este formulata in legatura cu practici de concurenta neloiala.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, se poate atasa clauza de asigurare:

Filiale

               Acoperirea politei se va extinde asupra oricarei filiale doar in legatura cu actele ilicite savarsite pe perioada cand o astfel de filiala a fost filiala in sensul prevederilor politei de asigurare.

               Daca in decursul perioadei de asigurare compania indicata in polita achizitioneaza sau infiinteaza o filiala care:

 • majoreaza activele totale ale companiei nu mai mult cu maxim 15%; si
 • are sediul in Romania sau in alta tara din Europa;
 • nu are titlurile cotate;

               acoperirea se va extinde in mod automat, fara notificarea asiguratorului si fara plata unei prime suplimentare, asupra asiguratilor acelei filiale in legatura cu cererile de despagubire privind actele ilicite savarsite la data efectiva a unei astfel de achizitii sau infiintari a filialei sau ulterior acestei date.

               Cu acordul asiguratorului si sub rezerva platii unei prime suplimentare, precum si a unor termeni si conditii suplimentare, acoperirea furnizata de polita de asigurare se poate extinde asupra asiguratilor unei filiale care nu intra sub incidenta
punctului de mai sus.

               Cu acordul asiguratorului si sub rezerva platii unei prime suplimentare, precum si a unor termeni si conditii suplimentare, acoperirea furnizata de polita de asigurare se poate extinde asupra actelor ilicite savarsite de asiguratii unei filiale inainte de achizitia acesteia de catre companie.

                Daca in decursul perioadei de asigurare compania vinde filiala sau ia o hotarare de dizolvare a filialei, acoperirea furnizata de polita de asigurare se va aplica in continuare (sub rezerva celorlalte conditii ale politei de asigurare) persoanelor care au avut calitatea de asigurati ai acelei filiale inaintea vanzarii sau dizolvarii in ceea ce priveste cererile de despagubire privind actele ilicite savarsite anterior datei efective a vanzarii sau dizolvarii.

                In sensul prezentei extinderi data efectiva a achizitiei, infiintarii, vanzarii sau dizolvarii unei filiale inseamna data la care s-a incheiat contractul sau s-a luat decizia privind realizarea achizitiei, infiintarii, vanzarii sau dizolvarii unei filiale de catre parti in toate aspectele si (dupa caz) s-a obtinut autorizatia din partea autoritatilor relevante.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group pentru aasigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • In situatia ivirii unor circumstante care pot da nastere unei cereri de despagubire sau investigatii din partea unui tert, compania si asiguratul vor avea obligatia sa ia toate masurile posibile pentru a diminua dauna si pentru a lamuri circumstantele in care aceasta s-a produs.
 • Compania si asiguratul au obligatia de a notifica in scris asiguratorul imediat, dar nu mai tarziu de 14 zile de la data la care au luat cunostinta, despre orice cerere de despagubire introdusa, demarata impotriva asiguratului, si de a furniza asiguratorului, in acelasi interval de timp, toate actele ce atesta producerea daunei, si de a urma recomandarile asiguratorului. Daca se introduce vreo actiune juridica impotriva asiguratului pentru un prejudiciu ca urmare a unui act ilicit, compania si asiguratul au obligatia de a comunica acest fapt asiguratorului imediat, dar nu mai tarziu de 14 zile de la primirea cererii, si de a furniza asiguratorului o copie a cererii in acelasi interval de timp. In acest caz, compania sau asiguratul va emite o procura / imputernicire, in vederea reprezentarii legale in cadrul procesului de catre o persoana agreata de asigurator. Compania si asiguratul parat vor colabora indeaproape cu asiguratorul.
 • La cererea asiguratorului, compania si asiguratul sunt obligati sa furnizeze explicatii, sa depuna dovezile necesare pentru determinarea circumstantelor actului ilicit si a cuantumului daunei, precum si o declaratie din partea asiguratului cu privire la raspunderea proprie pentru producerea daunei si de a permite derularea procedurilor necesare instrumentarii daunei.
 • Compania si asiguratul au obligatia de a furniza asiguratorului hotararea judecatoreasca in cadrul unui interval de timp care sa permita asiguratorului sa adopte o pozitie cu privire la exercitarea caii de atac impotriva hotararii respective.
 • In cazul in care compania sau asiguratul nu si-au indeplinit indatoririle specificate mai sus, in mod intentionat sau dintr-o culpa grava, iar din acest motiv nu se poate determina cauza si intinderea daunei sau este afectata intinderea daunei, asiguratorul poate diminua despagubirile si poate fi exonerat in intregime de la plata despagubirilor.
 • Compania sau asiguratul nu vor intreprinde nici o actiune de natura a prejudicia drepturile asiguratorului, nu vor recunoaste nici o raspundere sau nu vor incheia nici o tranzactie cu privire la o cerere de despagubire, si nu vor contracta cheltuieli de aparare sau cheltuieli de reprezentare legala fara aprobarea scrisa prealabila a asiguratorului, care aprobare insa nu va fi refuzata nejustificat. Asiguratorul va avea oricand dreptul de a conduce apararea sau tranzactionarea unei cereri de despagubire care cade sub incidenta politei de asigurare si se va consulta cu asiguratul in legatura cu masurile pe care asiguratul intentioneaza sa le ia referitor la cererea de despagubire. In vederea asigurarii unei cat mai bune aparari a intereselor asiguratorului, asiguratorul va fi indreptatit sa intervina si sa conduca demersurile necesare solutionarii pe cale amiabila sau prin concilierea directa prevazuta de Codul de procedura civila (in cazul unui litigiu ce ar urma sa fie deferit instantelor din Romania) a litigiului initiat prin cererea de despagubire, prin transmiterea unei simple comunicari scrise companiei si asiguratului. Asiguratorul va fi indreptatit sa foloseasca calea interventiei in interesul asiguratului raspunzator pentru producerea prejudiciului, in conformitate cu prevederile Codului de procedura civila (in cazul unui litigiu deferit instantelor din Romania).
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • In situatia unei cereri de despagubire pentru o dauna, compania sau asiguratul sunt obligati sa transmita o notificare scrisa asiguratorului, aceasta obligatie fiind o conditie prealabila angajarii raspunderii asiguratorului de a achita orice despagubire. In cazul expirarii perioadei de asigurare, comunicarea trebuie sa fie transmisa nu mai tarziu de 45 de zile dupa data expirarii, sau, daca o cerere de despagubire este introdusa pentru prima data impotriva asiguratului in perioada de descoperire, daca este cazul, notificarea nu va fi transmisa mai tarziu de expirarea perioadei de descoperire.
 • Compania si asiguratul vor transmite toate informatiile si vor colabora cu asiguratorul care poate cere acele date care, in mod rezonabil, ii sunt necesare. Comunicarile si informatiile vor fi trimise in scris asiguratorului.
 • Daca asiguratorul si asiguratul si/sau compania (dupa caz) nu ajung la o intelegere in ceea ce priveste acceptarea unei propuneri de tranzactie sau continuarea apararii legale in fata unei cereri de despagubire (in urma aprecierii circumstantelor cazului in scopul unei aparari eficiente fata de cererea de despagubire sau in urma analizei oportunitatii incheierii unei tranzactii), asiguratorul poate obtine o opinie legala din partea unui arbitru calificat in domeniul juridic desemnat de presedintele de la acea data a Comisiei de Arbitraj de Asigurari a Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurari si Reasigurari din Romania, pentru a exprima o opinie asupra acestei probleme. O astfel de opinie legala va fi obligatorie pentru asigurator si asigurat si/sau companie (dupa caz), care vor actiona in conformitate cu aceasta in legatura cu propunerea incheierii unei tranzactii sau continuarea sau sistarea sustinerii actiunii, dupa caz.
 • Daca pe parcursul perioadei de asigurare sau al perioadei de descoperire (dupa caz) compania sau un asigurat ia cunostinta de orice fel de circumstante care ar putea da nastere unei cereri de despagubire si daca in decursul acestor perioade transmite o notificare asiguratorului cu privire la aceste circumstante, atunci orice cerere de despagubire introdusa ulterior impotriva oricarui asigurat va fi considerata, in sensul politei de asigurare, o cerere de despagubire introdusa in decursul perioadei de asigurare sau al perioadei de descoperire (dupa caz). In scrisoarea de notificare a unor astfel de circumstante trebuie sa fie descrise cat se poate de exact toate faptele si detaliile inclusiv motivele pentru care se poate anticipa introducerea unei cereri de despagubire, cu detalii complete privind datele si persoanele implicate si un estimativ al intinderii pretentiei.
 • Asiguratorul va achita in avans cheltuielile de aparare, inainte de solutionarea definitiva a unei cereri de despagubire, cu conditia ca:
  • astfel de cheltuieli de aparare sa fie contractate cu aprobarea scrisa a asiguratorului; si
  • astfel de sume platite in avans de catre asigurator sa fie rambursate asiguratorului in situatia in care se determina ca asiguratul nu este indreptatit la acoperirea unei astfel de daune sau a unei parti dintr-o astfel de dauna, potrivit contractului de asigurare (in acest caz limita raspunderii indicata in polita va fi diminuata cu aceasta suma, pana la rambursarea ei asiguratorului).
 • Asiguratorul va achita in avans, in numele companiei, cheltuielile de aparare in situatiile in care compania nu le poate plati in avans sau oferi cu titlu de compensatie dar exclusiv din motive de insolventa a companiei.
 • In situatia in care:
  • o cerere de despagubire impotriva asiguratului nu este acoperita in intregime prin polita de asigurare; si/sau
  • o cerere de despagubire impotriva asiguratului este introdusa si impotriva companiei si/sau a uneia sau a mai multor persoane care nu sunt asigurati.
   • asiguratorul si asiguratul (si/sau compania, dupa caz) vor depune toate diligentele pentru a stabili partea din dauna cuprinsa in acoperirea oferita de polita de asigurare.
 • Orice disputa privind stabilirea daunei, va fi supusa de catre asigurator, la alegerea sa, sau la cererea asiguratului (sau a companiei, dupa caz) spre solutionare arbitrajului organizat de Comisia de Arbitraj de Asigurari de pe langa Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania conform Regulamentului propriu. Hotararea arbitrala va fi obligatorie.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 021 - 9599 (tarif normal in reteaua Telekom) - de LUNI pana SAMBATA, intre 7:00 – 22:00 si DUMINICA, intre 9:00 – 17:30

021 - 777 - 9599 (tarif normal in reteaua Telekom) apelabil din strainatate - de LUNI pana SAMBATA, intre 7:00 – 22:00 si DUMINICA, intre 9:00 – 17:30

 Apelurile primite in afara programului de lucru sunt preluate de catre Pointer System si transmise catre noi in dimineata zilei urmatoare pentru a-i contacta pe clienti in vederea solutionarii cererii.

Diverse: 
 • In situatia in care asiguratorul efectueaza orice plata in conformitate cu polita de asigurare, asiguratorul se va subroga in toate drepturile de despagubire ale companiei si asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea prejudiciului, iar compania si asiguratul vor colabora cu asiguratorul in vederea conservarii acestor drepturi. Atat compania cat si orice asigurat este obligat sa se abtina de la orice actiune care ar putea prejudicia capacitatea asiguratorului de a exercita
  aceste drepturi.
 • Asiguratorul nu va exercita nici un drept de subrogare impotriva unui asigurat, cu exceptia cazului in care se stabileste ca un astfel de asigurat a savarsit o fapta pedepsita de legea penala ca infractiune sau a obtinut orice profit sau avantaj la care un astfel de asigurat nu era indreptatit legal.
 • Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu aceasta polita de asigurare, inclusiv referitor la valabilitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea sa, se va solutiona potrivit legii romane, de catre instantele de judecata competente din Romania.