Asigurarea de raspundere civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR societatilor pe actiuni - ERGO Asigurari

asigurari ergo manageri administratori directori executivi societati actiuni pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti - Ploiesti nr.1A, cladirea A, etaj 4, Unitatea 4A

ergo@ergo.ro

Tel:    031 224 86 00

Fax:   031 224 86 88

              ERGO Asigurari S.A. Romania este o societate pe actiuni membra a ERGO GROUP AG, unul dintre cele mai mari grupuri de asigurari din Germania si Europa, care la randul sau este membru al MUNICH Re, unul dintre liderii internationali in materie de reasigurari. Cu o activitate vasta, in peste 30 de tari din Europa, Asia si Canada, ERGO GROUP AG a decis la finele anului 2016, sa-si extinda sfera de activitate in Romania si pe segmentul asigurarilor generale, prin preluarea societatii de asigurari CREDIT EUROPE Asigurari-Reasigurari S.A. Romania. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ERGO Asigurari S.A. Romania este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Belgia, Germania, Franta, Olanda. ERGO Asigurari S.A. Romania este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-059-09.07.2007.

Aspecte Generale: 

ERGO Asigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni pentru asigurarea daunelor cauzate societatii pe care o administreaza / conduce sau / si tertilor, in timpul perioadei de asigurare, prin fapte comise din culpa prin neglijenta, eroare sau omisiune, de catre asigurat, in timpul perioadei de asigurare, cu prilejul exercitarii functiei, pentru care acesta raspunde conform legii, daune in legatura cu care asiguratul a primit o cerere de despagubire scrisa in timpul perioadei de asigurare si pe care o aduce la cunostinta asiguratorului in timpul aceleiasi perioade.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la ERGO Asigurari S.A. il constituie, acoperirea daunelor cauzate societatii pe care o administreaza / conduce sau / si tertilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa de catre asigurat in timpul perioadei de asigurare, cu prilejul exercitarii functiei, pentru care acesta raspunde conform legii, daune in legatura cu care asiguratul a primit o plangere / cerere de despagubire scrisa in timpul perioadei de asigurare si pe care o aduce la cunostinta asiguratorului in timpul aceleiasi perioade.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la ERGO Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica (sau juridica) numita prin hotararea / decizia organului statutar / legal competent, care in perioada de valabilitate a politei sa isi desfasoare activitatea in baza unui contract de management sau administrare (avand natura juridica a unui contract de mandat) pentru indeplinirea unei functii de conducere prevazute de lege in cadrul schemei de organizare a persoanei juridice contractante, respectiv:
  • in cadrul sistemului de organizare unitar:
   • Administrator unic;
   • Membru executiv in cadrul Consiliului de Administratie;
   • Membru neexecutiv in cadrul Consiliului de Administratie care a delegat atributiunile de conducere catre Directorii executivi;
   • Directorii executivi – exclusiv persoanele carora le-au fost delegate atributiuni de conduce a persoanei juridice, orice alta persoana indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat neincadrandu-se in aceasta categorie;
  • in cadrul sistemului de organizare dualist:
   • membrii directoratului, care isi desfasoara activitatea sub indrumarea si controlul consiliului de supraveghere.
    • O persoana juridica poate fi numita administrator sau membru al consiliului de supraveghere;
    • Odata cu aceasta numire, persoana juridica este obligata sa isi desemneze un reprezentant permanent, persoana fizica.
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante:
  • despre asigurat si / sau contractant;
  • despre apartenenta la grupuri, holdinguri, asocieri de firme;
  • despre cadrele de conducere cuprinse in asigurare;
  • despre structura organizatorica si functionala a persoanei juridice pentru care asiguratul exercita functia de conducere;
  • despre istoricul de daune;
  • despre limitele de raspundere solicitate, pe eveniment, agregat pe intreaga perioada si sublimita pe fiecare cadru de conducere;
   • informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului, avize, autorizatii, hotarari;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • apartenenta la grupuri, holdinguri, asocieri de firme in cazul persoanelor juridice;
 • cadrele de conducere cuprinse in asigurare;
 • structura organizatorica si functionala a persoanei juridice pentru care asiguratul exercita functia de conducere;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
  • sublimita pe fiecare cadru de conducere;
 • perioada asigurata;
 • optiunea pentru extinderea perioadei de avizare a daunelor;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la ERGO Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • pentru orice evenimente ulterioare declansarii procedurii reorganizarii judiciare sau a falimentului societatii pe care o administreaza / conduce asiguratul;
 • in cazul in care asiguratul este suspendat din functia de administrator sau director executiv; suspendarea inceteaza si raspunderea asiguratorului reintra in vigoare prin eliberarea unei instiintari (in scris) din partea asiguratorului, in baza prezentarii dovezii de redobandire a dreptului de exercitare a functiei de catre asigurat;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la ERGO Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la ERGO Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate sa fie:

 • persoana fizica (sau juridica) numita prin hotararea / decizia organului statutar / legal competent, care in perioada de valabilitate a politei isi desfasoara activitatea in baza unui contract de management sau administrare (avand natura juridica a unui contract de mandat) pentru indeplinirea unei functii de conducere prevazute de lege in cadrul schemei de organizare a persoanei juridice contractante, respectiv:
  • in cadrul sistemului de organizare unitar:
   • Administrator unic;
   • Membru executiv in cadrul Consiliului de Administratie;
   • Membru neexecutiv in cadrul Consiliului de Administratie care a delegat atributiunile de conducere catre Directorii executivi;
   • Directorii executivi – exclusiv persoanele carora le-au fost delegate atributiuni de conduce a persoanei juridice, orice alta persoana indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat neincadrandu-se in aceasta categorie;
  • in cadrul sistemului de organizare dualist:
   • membrii directoratului, care isi desfasoara activitatea sub indrumarea si controlul consiliului de supraveghere.
    • O persoana juridica poate fi numita administrator sau membru al consiliului de supraveghere;
    • Odata cu aceasta numire, persoana juridica este obligata sa isi desemneze un reprezentant permanent, persoana fizica.

               Contractant poate fi societate profesionala, entitate publica sau privata, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (client):

 • terta persoana prejudiciata de catre asigurat, indreptatita sa primeasca despagubirea, in cazul producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, respectiv societatea administrata / condusa si/sau tertul pagubit.
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Raspunderea asiguratorului se angajeaza numai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare.

              Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

 • pe eveniment: valoarea pe eveniment prevazuta in polita de asigurare;
 • pe perioada asigurata: valoarea raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in polita de asigurare, indiferent de numarul evenimentelor asigurate produse.

              In cadrul limitei raspunderii asiguratorului se poate stabili si o sublimita a raspunderii pentru fiecare cadru de conducere in parte.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramanand neschimbata.

              La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, cu acordul asiguratorului.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la ERGO Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la ERGO Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

SECTIUNEA I: RASPUNDEREA CIVILA A MANAGERULUI

                Asiguratorul acorda despagubiri pentru:

 • sumele pe care asiguratul este obligat, conform legii, sa le plateasca tertilor sau societatii comerciale la care este angajat in calitate de manager sau pe care o administreaza, cu titlu de desdaunare si cheltuieli de judecata pentru prejudiciile provocate societatii prin neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor ce ii revin potrivit contractului de management incheiat sau ca urmare a unor erori involuntare in actele de conducere;
 • cheltuieli de judecata facute de asigurat in procesul civil daca a fost obligat la desdaunare;
 • cheltuielile de judecata facute de reclamant pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirii, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora.

SECTIUNEA II: ACCIDENTE PERSOANE

                 Asiguratorul acorda indemnizatii, in limita sumei asigurate, asiguratului sau, dupa caz, beneficiarilor, pentru:

 • Deces din accident
  • In caz de deces din accident, asiguratorul plateste intreaga suma asigurata beneficiarilor desemnati sau, in lipsa acestora, mostenitorilor legali. Desemnarea beneficiarului se poate face fie la incheierea politei de asigurare, fie pe parcursul derularii acestuia, prin declaratia scrisa a asiguratului sau a contractantului asigurarii, cu acordul asiguratului, comunicata la asigurator, ori prin testament. Inlocuirea sau revocarea beneficiarului se poate face oricand pe parcursul executarii politei. Daca asiguratul nu a dispus altfel, atunci cand au fost desemnati mai multi beneficiari, acestia au drepturi egale asupra indemnizatiei de asigurare.
  • Suma asigurata in caz de deces din accident reprezinta 50% din suma asigurata pentru cazul de invaliditate permanenta din accident, daca prin conditiile de asigurare speciale sau prin polita de asigurare nu s-a prevazut altfel.
  • Daca un beneficiar a produs intentionat decesul asiguratului, suma asigurata se plateste celorlalti beneficiari desemnati sau, in lipsa acestora, mostenitorilor legali.
  • Plata sumei asigurate pentru deces din accident se face independent de platile efectuate anterior pentru invaliditati permanente, cu exceptia cazului in care, ca urmare a aceluiasi accident, in timp de 1 an de la data accidentului, intervine decesul asiguratului. In acest caz suma asigurata pentru cazul de deces din accident ce va fi platita beneficiarului va fi diminuata cu plata efectuata anterior pentru invaliditate, consecinta aceluiasi accident care a condus la decesul asiguratului.
  • In cazul decesului din accident suma asigurata se va plati daca accidentul a survenit in perioada de valabilitate a asigurarii, iar decesul ca urmare a acestui accident a avut loc nu mai tarziu de un an de la data accidentului.
 • Invaliditate permanenta totala sau partiala din accident
  • In caz de invaliditate permanenta totala (grad de invaliditate 100%) se plateste intreaga suma asigurata. In caz de invaliditate permanenta partiala (grad de invaliditate mai mic de 100%) se plateste o parte din suma asigurata, corespunzator gradului de invaliditate stabilit.
  • Stabilirea gradelor de invaliditate se face de catre medicii desemnati de asigurator in baza baremului medical al asiguratorului.
  • Pentru stabilirea gradului de invaliditate, asiguratul este obligat, dupa 3 luni de la incheierea tratamentului medical, dar nu mai tarziu de un an de la data accidentului, sa se prezinte spre a fi examinat de medicii desemnati de
  • asiguratorului.
  • In cazul unor invaliditati permanente incontestabile (amputatii, pierderea definitiva a vederii, auzului, etc.) stabilirea gradului de invaliditate se va face imediat dupa incheierea tratamentului medical.
  • Plata sumei asigurate se va face numai in cazul in care invaliditatea permanenta s-a produs intr-un interval de un an de la data accidentului, iar accidentul a avut loc pe durata de valabilitate a asigurarii.
  • Sumele care se vor plati asiguratilor se determina ca procent din suma asigurata, corespunzator gradului de invaliditate dobandit in urma accidentului suferit de asigurat.
  • Gradul de invaliditate va fi diminuat tinandu-se cont de gradele de invaliditate existente inainte de accident.
  • Daca in urma aceluiasi accident sunt lezate mai multe parti ale corpului, gradul total de invaliditate se stabileste prin insumarea gradelor de invaliditate, fara a putea depasi 100%.
  • Totalul sumelor platite in caz de invaliditati care sunt consecinta unuia sau mai multor accidente produse in cadrul unui an de asigurare, nu poate depasi suma asigurata pentru invaliditate permanenta din accidente.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la ERGO Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:

SECTIUNEA I: RASPUNDEREA CIVILA A MANAGERULUI

 • persoanele care, desi au incheiat contractul de management nu pot, potrivit legii, sa aiba calitatea de manager, sau daca intervine un caz de incompatibilitate si contractul de management nu a incetat;
 • pierderile financiare directe sau indirecte ale managerilor referitoare la orice remuneratie, salarii, profit ilegal sau neaprobat de actionari;
 • pretentii de despagubire formulate pentru daune produse cu intentie ori pentru daune provenind din operatiuni / actiuni / omisiuni efectuate de catre asigurat, acesta avand un interes actual sau de perspectiva in producerea acestora, pentru daune provenind din indiferenta deliberata, constienta sau intentionata a asiguratului de a lua toate masurile rezonabile pentru a le preveni;
 • pretentii de despagubire formulate pentru daune produse ca urmare a comiterii unei infractiuni;
 • prejudicii provenite din divulgarea de catre asigurat a unor date sau informatii la care a avut acces datorita calitatii sale de administrator sau director executiv;
 • vatamari corporale provocate unor persoane;
 • raspunderea angajatorului fata de angajati, precum si raspunderea civila profesionala a asiguratului, daca acesta are si calitatea de proiectant, arhitect, medic, farmacist, expert contabil, executor, avocat, jurist, notar etc.;
 • prejudiciile materiale produse prin incalcarea de catre asigurat a normelor legale sau a regulamentelor interne ale societatii comerciale;
 • prejudicii ce decurg din neincheierea de catre asigurat a asigurarilor pentru patrimoniul societatii, Cladiri, utilaje, stocuri, echipamente, (sume asigurate / limite de raspundere insuficiente, riscuri asigurate care in mod rezonabil trebuia sa le prevada, inclusiv in legatura cu intreruperea activitatii)
 • pretentiile de despagubire pentru nerespectarea termenelor in cadrul contractelor economice, precum si pretentiile de despagubire in legatura cu calitatea produselor livrate si serviciilor prestate de societate sau a celor livrate sau prestate de terti in cadrul contractelor incheiate de acestia cu societatea;
 • prejudicii care rezulta direct sau indirect din fuzionarea, divizarea, lichidarea societatii, prin care isi pierde personalitatea juridica proprie;
 • pretentii de despagubire formulate pentru defaimare, calomnie, incalcare a vietii private, suferinta mentala, stres, emotie, vatamari corporale.
 • prejudicii provocate prin acte sau fapte ale asiguratului care nu au legatura cu execitarea functiei de administrator sau de director;

SECTIUNEA II: ACCIDENTE PERSOANE

 • accidente datorate tulburarilor de cunostinta sau alienare mintala, chiar si in masura in care acestea sunt consecinta consumului de bauturi alcoolice sau droguri, precum si datorate infarctului, apoplexiei, epilepsiei. Protectia se pastreaza totusi daca aceste tulburari au fost cauzate de un accident care a fost produs de riscuri cuprinse in asigurare;
 • accidente survenite in timpul infaptuirii sau incercarii de a infaptui de catre asigurat a unei infractiuni;
 • accidente cauzate in mod direct sau indirect de transmutatii ale nucleului atomic, radiatii produse prin accelerarea particulelor atomice sau expunerea la radiatii ionizante;
 • consecinta unor tratamente sau interventii pe care si le face asiguratul sau accepta sa i le faca o alta persoana. Se mentine insa protectia prin asigurare in cazul in care astfel de masuri terapeutice sau interventii au fost necesare ca urmare a unui accident cuprins in asigurare;
 • infectii. Se mentine protectia prin asigurare daca agentul patogen a patruns in corp printr-o leziune cauzata de un accident cuprins in asigurare.
 • otraviri ca urmare a ingurgitarii (inghitirii) unor substante solide sau lichide;
 • accidente care survin in timpul efectuarii serviciului militar in cadrul fortelor armate ale altei tari sau organizatii internationale, daca conditiile speciale nu prevad altfel;
 • accidente survenite in timpul conducerii autovehiculului fara permis de conducere, fara abilitarea legala a conducerii acelei categorii de autovehicule, pe perioada suspendarii permisului de conducere sau conducerii autovehiculului sub influenta bauturilor alcoolice, stupefiantelor sau medicamentelor cu efecte similare;
 • sinucidere, chiar si atunci cand este exclusa libera determinare a vointei proprii;
 • urmarile bolilor transmise prin atacul animalelor, cu exceptia turbarii;
 • hemoragii ale organelor interne sau hemoragii cerebrale. Se mentine protectia prin asigurare daca aceste evenimente au ca si cauze accidente produse de riscuri cuprinse in asigurare;
 • efectele normale ale luminii, temperaturii, starii timpului si a radiatiilor de orice fel;
 • accidentele cauzate direct sau indirect de evenimente de razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, manifestatii, greve, din orice acte de terorism. Prin act de terorism se intelege actul care include dar nu se limiteaza la uzul de forta sau violenta si / sau amenintare din partea unei persoane sau grup de persoane, indiferent daca actioneaza in nume propriu sau in numele oricarei organizatii / guvern, angajate in scopuri sau din motive politice, religioase, ideologice sau etnice, inclusiv intentia de a influenta o guvernare si / sau in scopul de a provoca panica publicului sau a unei parti din public. In cazul tulburarilor civile protectia prin asigurare se mentine in masura in care asiguratul nu a participat activ, impreuna cu cei care au initiat aceste evenimente.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la ERGO Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la ERGO Asigurari S.A. pentru aasigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • Inaintea intrarii in vigoare a asigurarii si in timpul derularii acesteia:
  • sa raspunda in scris la solicitarile asiguratorului cu privire la imprejurarile referitoare la risc pe care le cunoaste si sa se conformeze recomandarilor facute de asigurator privind masurile de prevenire a daunelor;
  • sa-si indeplineasca cu diligenta toate obligatiile contractuale si legale pentru evitarea oricarei situatii care ar putea declansa raspunderea sa civila;
  • sa comunice in scris catre asigurator orice modificare aparuta referitor la adresa sediului / domiciliului / resedintei sale, precum si orice modificari ale imprejurarilor referitoare la risc de indata ce a luat cunostinta de acestea, atat inainte cat si dupa inceperea raspunderii asiguratorului, si sa ia pe seama sa, potrivit cu imprejurarile, toate masurile de prevenire suplimentare pentru evitarea producerii sau aparitiei unor daune, acoperirea prin asigurare si / sau prima de asigurare urmand a fi, daca este cazul, ajustate corespunzator;
  • sa nu faca si / sau sa nu permita modificari care ar duce la majorarea riscului, cu exceptia cazului in care, asiguratorul confirma in scris continuarea asigurarii;
  • sa achite obligatiile de plata a primei de asigurare in cuantumul si la datele scadente stabilite in polita;
  • sa notifice (in scris) de indata, catre asigurator, orice modificare sau intentie de modificare a imprejurarilor care conditioneaza riscul de producere a unor evenimente asigurate, fata de situatia existenta si de cele declarate in vederea incheierii asigurarii;
  • sa respecte toate obligatiile prevazute de lege, contractul sau statutul societatii administrate / conduse;
 • In cazul producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat care poate da nastere la o pretentie de despagubire in baza politei:
  • sa ia, pe seama asiguratorului si in cadrul limitei de raspundere pentru care s-a incheiat polita, potrivit cu imprejurarile, toate masurile necesare pentru limitarea daunelor;
  • sa instiinteze in scris asiguratorul despre producerea sau aparitia evenimentului asigurat, imediat ce a aflat despre producerea lui;
  • sa puna de indata la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de organele abilitate, precum si orice alte probe de care dispune referitoare la cauza si cuantumul daunelor suferite care au relevanta pentru stabilirea dreptului la despagubire si a despagubirii cuvenite, sau care sunt solicitate de asiguratorului;
  • sa comunice catre asigurator, in scris, pretentiile formulate de cei pagubiti si sa depuna la asigurator orice acte primite in legatura cu aceste pretentii;
  • sa nu recunoasca nici o raspundere si sa nu faca nici o oferta, promisiune, tranzactie sau plata fara acordul scris al asiguratorului;
  • sa permita asiguratorului sa faca investigatii referitoare la cauza si intinderea daunelor;
  • sa anunte de indata asiguratorul ca a fost actionat in judecata si sa se apere in proces tinand seama si de eventualele recomandari facute de asigurator, inclusiv cu privire la angajarea unui aparator in toate fazele procesuale.
 • In cazul in care contractantul este altul decat asiguratul, cel dintai va trebui sa respecte obligatiile care deriva din polita, in afara celor care prin natura lor nu pot fi respectate decat de catre asigurat.
 • Respectarea si indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor prevazute in polita si a recomandarilor asiguratorului preced orice raspundere a asiguratorului in legatura cu plata despagubirii.
 • Sa tina o evidenta corecta a tuturor serviciilor prestate si sa pastreze aceste evidente astfel incat ele sa poata fi puse la dispozitia asiguratorului sau a reprezentantilor numiti ai acestuia, in masura in care ele pot avea o legatura cu eventuale pretentii de despagubire.
 • Pe toata durata asigurarii, asiguratul trebuie sa notifice asiguratorului in termenul prevazut:
  • orice modificare / schimbare semnificativa a actionariatului societatii;
  • achizitii, fuzionari in care este implicata societatea administrata / condusa;
  • participarea la / infiintarea altor societati;
  • deschiderea de noi sucursale / filiale / reprezentante sau inchidererea unora din cele existente la data intrarii in asigurare.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care ERGO Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Asiguratorul va fi anuntat in cel mai scut timp cu putinta de producerea accidentului, dar nu mai tarziu de la trecerea a maxim 30 de zile. In caz contrar societatea are dreptul sa refuze orice plata catre beneficiarii desemnati daca neanuntarea la timp a evenimentului asigurat impiedica stabilirea cu exactitate a circumstantelor producerii acestuia.
 • In vederea finalizarii dosarului, asiguratorul are dreptul de a cere orice documente suplimentare pentru justificarea efectuarii platii indemnizatiei asigurate.
 • Asiguratorul are dreptul sa efectueze investigatii pe cont propriu si pe cheltuiala proprie in vedere clarificarii evenimentului care a demarat plata indemnizatiei asigurate.
 • Daca pe baza primei examinari medicale nu se poate stabili gradul definitiv de invaliditate permanenta, se plateste o parte din indemnizatia corespunzatoare gradului minim de invaliditate prezumat. Gradul definitiv de invaliditate permanenta se stabileste dupa o a doua examinare, insa nu mai tarziu de un an de la data accidentului, cu aplicarea, daca este cazul, si a prevederilor punctului urmator.
 • In cazuri justificate medical, cand stabilirea gradului definitiv de invaliditate permanenta nu este posibila in decurs de un an, aceasta se poate face in termen de cel mult doi ani de la data accidentului. In astfel de situatii, la calculul indemnizatiei, se iau in consideratie numai gradele de invaliditate permanenta atestate de medic ca fiind fixate in maxim un an de la data accidentului.
 • Daca inainte de accident asiguratul avea deja o invaliditate permanenta din orice cauza, din gradul total de invaliditate permanenta rezultat (dar care nu poate fi mai mare de 100%) se scade cel existent anterior, diferenta reprezentand gradul de invaliditate permanenta din accident care se ia in considerare la stabilirea indemnizatiei.
 • In caz de deces sau invaliditate permanenta ca urmare a unui efort fizic excesiv, impus de forta majora, asiguratorul plateste indemnizatia numai daca decesul sau invaliditatea permanenta s-au ivit imediat.
 • In caz de invaliditate permanenta incontestabila, examinarea asiguratului, stabilirea gradului de invaliditate si plata indemnizatiei se fac fara a se astepta terminarea tratamentului.
 • Totalul sumelor platite pentru cazuri de invaliditate permanenta nu poate sa depaseasca suma asigurata pentru acest risc. Cheltuielile de reexaminare, la cererea asiguratului, se suporta de catre acesta.
 • Pentru solutionarea cererii de indemnizare, in caz de producere a unui risc asigurat, sunt necesare urmatoarele documente:
  • procesul verbal de constatare a accidentului suferit, eliberat de organul autorizat de investigare sau cercetare (politie, pompieri, organe de cercetare a accidentelor de munca etc.) sau adeverinta medicala eliberata de organul medical care a dat primul ajutor ori, daca este cazul, declaratia scrisa a asiguratului, probata cu martori sau alte documente justificative;
  • adeverinta de salariat / contractul de management;
  • pentru accidente soldate cu vatamari corporale, care conduc la invaliditate permanenta:
   • actul de identitate;
   • actul medical care atesta gradul de invaliditate permanenta post - traumatica;
   • documentele medicale privind tratamentele efectuate;
   • retete, chitante fiscale, note de plata (originale) privind cheltuieli cu medicamente si tratament;
  • pentru accidente soldate cu decesul asiguratului:
   • certificatul de deces (original si copie);
   • actul de identitate al beneficiarului (desemnat sau mostenitor);
   • certificatul de mostenitor (original si copie), daca in polita nu a fost desemnat beneficiarul.
 • Indemnizatia cuvenita, ca urmare a producerii unui risc asigurat, se plateste astfel:
  • in caz de invaliditate permanenta, asiguratului insusi;
  • in caz de deces al asiguratului, beneficiarilor desemnati in polita sau, in lipsa unei asemenea desemnari, mostenitorilor legali, in calitate de beneficiari.
 • Indemnizatia se datoreaza, independent de sumele cuvenite asiguratului sau beneficiarului din asigurarile sociale, de repararea prejudiciului de cei raspunzatori de producerea sa, precum si de sumele primite de la alti asiguratori in temeiul altor polite de asigurare.
 • Creditorii asiguratului nu au dreptul sa urmareasca indemnizatia cuvenita beneficiarului sau mostenitorului legal, dupa caz.

Notificare daune:

petitiamea@ergo.ro

http: / / www.ergo.ro / sidenav / service / formulare /

Fax: +40 31 224 86 88

Diverse: 
 • In limita despagubirilor platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea sau marirea pagubelor.
 • Asiguratul raspunde fata de asigurator pentru prejudiciile aduse prin acte care ar impiedica exercitarea dreptului de regres impotriva persoanelor raspunzatoare de producerea daunei ori de amplificarea ei pentru partea de dauna care s-a marit.