Asigurarea de raspundere civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR societatilor pe actiuni - EUROINS Romania Asigurare-Reasigurare

asigurari euroins manageri administratori directori executivi societati actiuni pitesti arges

ROMANIA, ILFOV, Voluntari, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park, Cladirea O23, etaj 4.

office@euroins.ro

Tel:   021.317.07.41, 021.317.07.31, 021.317.07.11,

021.233.34.74, 021.317.07.35, 021.317.07.12,

021.317.07.40, 021.317.07.42

Fax:   021.317.07.18, 021.317.07.14

               SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA a fost fondata in 1994 de catre compania bulgara Euroins Insurance Group (EIG) care este de altfel actionarul majoritar. Fiind unul dintre cele mai mari si independente grupuri din regiune, EIG isi propune pe piata de asigurari din Romania, prin Euroins Romania, sa se pozitioneze in top 5 cei mai buni asiguratori si sa devina unul dintre cele mai respectate brand-uri. Propunandu-si o gama completa de riscuri acoperite, simplitate si transparenta, EUROINS Romania actioneaza pentru a se dezvolta pe linia corectitudinii si promptitudinii în prestarea fiecarui serviciu catre clientii sai.  In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Gibraltar, Franta, Italia, Austria, Germania, Ungaria. SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-010-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA detine in portofoliu polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni pentru asigurarea daunelor cauzate societatii pe care o administreaza / conduce sau / si tertilor, in timpul perioadei de asigurare, prin fapte comise din culpa prin neglijenta, eroare sau omisiune, de catre asigurat, in timpul perioadei de asigurare, cu prilejul exercitarii functiei, pentru care acesta raspunde conform legii, daune in legatura cu care asiguratul a primit o cerere de despagubire scrisa in timpul perioadei de asigurare si pe care o aduce la cunostinta asiguratorului in timpul aceleiasi perioade.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA il constituie, acoperirea daunelor cauzate societatii pe care o administreaza / conduce sau / si tertilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa de catre asigurat in timpul perioadei de asigurare, cu prilejul exercitarii functiei, pentru care acesta raspunde conform legii, daune in legatura cu care asiguratul a primit o plangere / cerere de despagubire scrisa in timpul perioadei de asigurare si pe care o aduce la cunostinta asiguratorului in timpul aceleiasi perioade.

              Asiguratorul acopera, in schimbul primei de asigurare incasate, prejudiciile de care raspunde asiguratul, decurgand din desfasurarea activitatii de administrator / director al unei societati comerciale, potrivit mandatului / contractului incheiat, guvernat de legislatia in vigoare.

              Asiguratorul acopera raspunderea profesionala a asiguratului, in calitate de administrator / director al unei societati comerciale, ca urmare a faptelor si / sau actelor, erori sau omisiuni savarsite in mod involuntar in desfasurarea activitatii profesionale.

              Asiguratorul acorda despagubiri pana la limita raspunderii pentru sumele pe care asiguratul este obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila sa le plateasca cu titlu de despagubire si cheltuieli de judecata ca urmare a unei cereri de despagubire inaintata in perioada de asigurare.

              Nu pot indeplini calitatea de administrator / director persoanele fizice care:

 • nu sunt numite definitiv de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor;
 • au calitatea de administrator sau director la o alta companie indiferent de profilul de activitate;
 • au suferit condamnari penale definitive care le face incompatibile cu aceasta calitate;
 • figureaza pe lista administratorilor sau directorilor carora li s-a revocat mandatul;
 • detin parti sociale sau actiuni, ei sau afinii lor pana la gradul al II-lea, la alta societate al carei obiect de activitate este asemanator sau similar cu al societatii in cauza.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica (sau juridica) numita prin hotararea / decizia organului statutar / legal competent, care in perioada de valabilitate a politei sa isi desfasoare activitatea in baza unui contract de management sau administrare (avand natura juridica a unui contract de mandat) pentru indeplinirea unei functii de conducere prevazute de lege in cadrul schemei de organizare a persoanei juridice contractante, respectiv:
  • in cadrul sistemului de organizare unitar:
   • Administrator unic;
   • Membru executiv in cadrul Consiliului de Administratie;
   • Membru neexecutiv in cadrul Consiliului de Administratie care a delegat atributiunile de conducere catre Directorii executivi;
   • Directorii executivi – exclusiv persoanele carora le-au fost delegate atributiuni de conduce a persoanei juridice, orice alta persoana indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat neincadrandu-se in aceasta categorie;
  • in cadrul sistemului de organizare dualist:
   • membrii directoratului, care isi desfasoara activitatea sub indrumarea si controlul consiliului de supraveghere.
    • O persoana juridica poate fi numita administrator sau membru al consiliului de supraveghere;
    • Odata cu aceasta numire, persoana juridica este obligata sa isi desemneze un reprezentant permanent, persoana fizica.
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante:
  • despre asigurat si / sau contractant;
  • despre apartenenta la grupuri, holdinguri, asocieri de firme;
  • despre cadrele de conducere cuprinse in asigurare;
  • despre structura organizatorica si functionala a persoanei juridice pentru care asiguratul exercita functia de conducere;
  • despre istoricul de daune;
  • despre limitele de raspundere solicitate, pe eveniment, agregat pe intreaga perioada si sublimita pe fiecare cadru de conducere;
   • informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului, avize, autorizatii, hotarari;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • apartenenta la grupuri, holdinguri, asocieri de firme in cazul persoanelor juridice;
 • cadrele de conducere cuprinse in asigurare;
 • structura organizatorica si functionala a persoanei juridice pentru care asiguratul exercita functia de conducere;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
  • sublimita pe fiecare cadru de conducere;
 • perioada asigurata;
 • optiunea pentru extinderea perioadei de avizare a daunelor;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • pentru orice evenimente ulterioare declansarii procedurii reorganizarii judiciare sau a falimentului societatii pe care o administreaza / conduce asiguratul;
 • in cazul in care asiguratul este suspendat din functia de administrator sau director executiv; suspendarea inceteaza si raspunderea asiguratorului reintra in vigoare prin eliberarea unei instiintari (in scris) din partea asiguratorului, in baza prezentarii dovezii de redobandire a dreptului de exercitare a functiei de catre asigurat;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate sa fie:

 • persoana fizica (sau juridica) numita prin hotararea / decizia organului statutar / legal competent, care in perioada de valabilitate a politei isi desfasoara activitatea in baza unui contract de management sau administrare (avand natura juridica a unui contract de mandat) pentru indeplinirea unei functii de conducere prevazute de lege in cadrul schemei de organizare a persoanei juridice contractante, respectiv:
  • in cadrul sistemului de organizare unitar:
   • Administrator unic;
   • Membru executiv in cadrul Consiliului de Administratie;
   • Membru neexecutiv in cadrul Consiliului de Administratie care a delegat atributiunile de conducere catre Directorii executivi;
   • Directorii executivi – exclusiv persoanele carora le-au fost delegate atributiuni de conduce a persoanei juridice, orice alta persoana indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat neincadrandu-se in aceasta categorie;
  • in cadrul sistemului de organizare dualist:
   • membrii directoratului, care isi desfasoara activitatea sub indrumarea si controlul consiliului de supraveghere.
    • O persoana juridica poate fi numita administrator sau membru al consiliului de supraveghere;
    • Odata cu aceasta numire, persoana juridica este obligata sa isi desemneze un reprezentant permanent, persoana fizica.

               Contractant poate fi societate profesionala, entitate publica sau privata, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (client):

 • terta persoana prejudiciata de catre asigurat, indreptatita sa primeasca despagubirea, in cazul producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, respectiv societatea administrata / condusa si/sau tertul pagubit.
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Raspunderea asiguratorului se angajeaza numai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare.

              Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

 • pe eveniment asigurat: raspunderea maxima asumata de asigurator, in legatura cu prejudiciile generate de producerea unui eveniment asigurat nu va depasi in total limita raspunderii pe eveniment prevazuta in polita de asigurare;
 • pe intreaga perioada de asigurare (agregat): raspunderea asumata de asigurator nu va depasi limita raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in polita de asigurare, indiferent de numarul evenimentelor produse.

              In cadrul limitei raspunderii asiguratorului se poate stabili si o sublimita a raspunderii pentru fiecare cadru de conducere in parte.

              Dupa plata unei despagubiri, limita raspunderii (agregat) se reduce – cu incepere de la data producerii evenimentului asigurat – cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa. Prima de asigurare pentru aceasta perioada ramane neschimbata. La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, integral si anticipat.

              In cazul in care asiguratul nu reintregeste limita raspunderii, la urmatoarea dauna, in calculul despagubirii se va aplica o diminuare egala cu raportul dintre limita raspunderii efectiva si limita raspunderii la care ar fi trebuit sa fie asigurat.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Plata primei de asigurare se va face anticipat si integral sau in rate, cu mentiunea ca ratele de prima se vor achita anticipat pentru fiecare perioada acoperita. Rata intai de prima se achita la incheierea asigurarii.

                Neachitarea unei rate de prima pana la data scadenta are drept consecinta suspendarea politei de asigurare.

                In termen de 5 zile calendaristice asiguratorul poate repune polita de asigurare in vigoare la solicitarea scrisa a asiguratului, in baza unui act aditional daca primele de asigurare scadente au fost platite integral. Polita de asigurare se considera repusa in vigoare la expirarea zilei in care s-a platit rata de prima restanta.

                Asiguratorul nu va despagubi asiguratul in cazul eventualelor daune produse in perioada dintre data scadenta la care ar fi trebuit sa achite prima si data repunerii in vigoare a politei de asigurare. Daca in decurs de 5 zile calendaristice asiguratul nu solicita repunerea in vigoare a politei de asigurare, acesta se rezilieaza de drept, fara vreo notificare prealabila.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • Sumele pe care asiguratul este obligat, conform legii, sa le plateasca cu titlu de despagubire, pentru prejudiciile provocate ca urmare a faptelor culpabile sau actelor, erori sau omisiuni savarsite in mod involuntar in actele de administrare / conducere a societatii comerciale, prin neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor ce ii revin, potrivit mandatului / contractului sau.
 • Aceste sume vor fi stabilite de o instanta judecatoreasca.
 • Cheltuielile de judecata facute de reclamant pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat la despagubire prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • incalcarea sau depasirea cu buna stiinta a prerogativelor in scopul nedeclarat al deteriorarii situatiei financiare a societatii, decapitalizarii sau instrainarii nejustificate a unor bunuri din patrimoniul acesteia;
  • cererile de despagubire privind orice sume imputate administratorului / directorului prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile reprezentand prejudicii de care acesta se face responsabil ca urmare a luarii unor masuri abuzive de desfacerea unui contract de munca, realizarii unor investitii sau plasamente, etc. fara acordul Adunarii generale ordinare a actionarilor, Consiliului de Administratie, al Comitetului de Directie sau forului de conducere colectiva care i-a incredintat mandatul si cu incalcarea normelor prudentiale specifice;
  • pretentiile de despagubiri in legatura cu calitatea produselor livrate sau serviciilor prestate de societate, acoperite prin contracte sau asigurari specifice;
  • pretentiile de despagubiri decurgand din nerespectarea, din cauze neimputabile asiguratului, a termenelor sau scadentelor in contractele economice incheiate de societate;
  • consecintele economico - financiare ale oricaror clauze contractuale continute de mandatul / contractul asiguratului, asupra carora asiguratul si asiguratorul nu au cazut de acord la incheierea politei de asigurare;
  • cererea de despagubire inaintata de asigurat in vederea compensarii oricaror pierderi proprii privind veniturile materiale, inclusiv indemnizatiile si celelalte sporuri salariale ca urmare a revocarii, indisponibilitatii sau oricaror altor cauze prin care asiguratul pierde calitatea de administrator / director;
  • amenzile, penalitatile, masurile punitive, taxele impuse asiguratului de catre organele judiciare sau ca urmare a unor fapte penale, lipsa de onestitate, frauda;
  • cererile de despagubire decurgand sau a caror justificare rezida din faptul ca asiguratul a realizat profit personal, a beneficiat de remuneratie sau de avantaje la care nu era indreptatit in mod legal sau nu erau aprobate de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor, Consiliul de administratie sau alte foruri de decizie;
  • cererile de despagubire inaintate de o persoana in calitatea sa de director intr-o filiala, sucursala sau alt punct de lucru si care la momentul savarsirii actului care a provocat prejudiciul nu era desemnat legal in functia de conducere pentru care s-a asigurat;
  • deciziile avand drept rezultat accidente provocate persoanelor fizice, soldate cu imbolnaviri, suferinte pe plan psihic, decese, chiar daca sunt urmate de hotarari judecatoresti privind plata de daune morale, precum si avarierea sau distrugerea de bunuri materiale;
  • cererile de despagubire decurgand din / bazate pe / in consecinta / atribuibile sau implicand direct sau indirect orice venit personal, cota de participare la profit sau program de protectie sociala;
  • cererile de despagubire decurgand din / bazate pe / in consecinta / atribuibile sau implicand direct sau indirect performantele profesionale ale asiguratului;
  • cererea de despagubire privind returnarea de catre asigurat a oricarui gen de remuneratie ce i s-a platit in mod ilegal sau eronat de catre companie;
  • cererile de despagubire decurgand din sau motivate de acte de calomnie sau defaimare comise sau care se presupune ca au fost comise de catre asigurat;
  • cererile de despagubire decurgand din omisiunea asiguratului de a incheia sau mentine polite de asigurare in scopul protejarii impotriva anumitor riscuri in activitatea companiei;
  • orice consecinte economico - financiare ale deciziilor proprii a administratorului / directorului, aparute ca urmare a deteriorarii, ulterior luarii acestor decizii, a segmentului de piata caruia i s-a adresat;
  • orice act decizional avand legatura directa sau indirecta sau luata sub influenta starii de razboi, invazie, alte conflicte armate, tulburari interne, revolutie, secesiune, revolta, lovitura de stat, tulburari civile, actiuni greviste, acte de terorism, declararea starii exceptionale sau de necesitate, confiscare, nationalizare sau rechizitionare.
  • cererile de despagubire decurgand din:
   • deciziile asiguratului avand drept rezultat: scurgerea, dispersarea, emiterea sau pierderea de substante poluante pe si in sol, atmosfera, cursuri de apa sau perimetre / incinte inchise ce contin apa, indiferent daca aceste evenimente s-au produs accidental sau in mod deliberat, sau
   • decizii privind testarea, monitorizarea, curatirea, inlaturarea, tratarea, detoxificarea sau neutralizarea substantelor poluante.
  • asiguratorul nu preia raspunderea civila a asiguratului daca evenimentul a fost produs:
   • dintr-un caz de forta majora definit potrivit legii;
   • din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
   • din culpa exclusiva a unei terte persoane.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru aasigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • sa declare existenta altor asigurari acoperind aceeasi raspundere la asiguratori diferiti, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe parcursul valabilitatii acesteia.
 • sa plateasca prima de asigurare in conditiile stabilite la incheierea politei de asigurare si sa respecte achitarea ratelor de prima stabilite in polita, la datele scadente;
 • sa anunte orice modificare intervenita in mandatul / contractul incheiat: modificarea criteriilor de performanta adaptabile situatiei conjuncturale, revocarea din functie, renuntarea la mandatul incredintat. Modificarea trebuie comunicata asiguratorului in maximum 3 zile calendaristice de la data producerii;
 • sa tina o evidenta corecta a tuturor serviciilor profesionale prestate si sa pastreze aceste evidente astfel incat ele sa poata fi puse la dispozitia asiguratorului sau a reprezentantilor numiti ai acestuia, in masura in care ele pot avea o legatura cu eventuale pretentii de despagubire;
 • sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator, cu privire la imprejurarile esentiale referitoare la riscurile pe care le cunoaste;
 • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului, impotriva celor vinovati de producerea daunelor, in mod deosebit trebuie:
  • sa se abtina de la orice recunoastere fata de terti a responsabilitatii in producerea evenimentului asigurat;
  • sa se abtina de la incheierea oricarei tranzactii, de la renuntarea la drept sau de la incasarea oricarei indemnizatii fara acordul prealabil scris al asiguratorului;
  • sa depuna toate actele si sa indeplineasca toate formalitatile si procedurile judiciare si extra judiciare necesare pentru exercitarea dreptului de regres al asiguratorului.
 • Sa notifice asiguratorului in termen de 48 de ore de la data la care a luat la cunostinta de existenta oricarei actiuni promovata in instanta impotriva sa de terte persoane pagubite, avand ca obiect pretentii in legatura cu activitatea desfasurata de asigurat, sub sanctiunea neplatii eventualelor despagubiri cuvenite.
 • In vederea evaluarii corecte a riscului, asiguratul va prezenta asiguratorului toate datele si informatiile solicitate.
 • Sa anunte asiguratorul, in scris, in termen de maximum 2 zile calendaristice dupa ce a luat cunostinta, despre orice eveniment susceptibil a genera o cerere de despagubire furnizand informatiile si documentele in masura sa clarifice evenimentul respectiv.
 • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratul pierde dreptul la despagubire.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • In cazul producerii unui eveniment asigurat, despagubirea acordata reprezinta diferenta dintre cuantumul prejudiciului si fransiza mentionata in polita de asigurare.
 • Pentru a fi indreptatit la despagubire, asiguratul este obligat sa demonstreze ca fapta sa, cauzatoare de prejudicii, a fost comisa fara intentie.
 • Constatarea si evaluarea pagubelor se fac de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii lui. Constatarea si evaluarea pagubelor se pot face si prin experti agreati de asiguratorului.
 • despagubirile se pot stabili pe cale amiabila sau prin hotarare judecatoreasca, conform legislatiei din Romania.
 • In cazul in care despagubirile se stabilesc pe cale amiabila, suma care urmeaza a fi achitata cu titlu de despagubire de catre asigurat se va stabili doar cu consimtamantul prealabil in scris al asiguratorului. In aceasta situatie, culpa poate fi determinata printr-o expertiza extrajudiciara initiata de asigurator si efectuata de un expert autorizat, cheltuielile fiind suportate de asigurator, dar cu conditia ca valoarea despagubirii inclusiv cheltuielile de mai sus sa nu depaseasca limita raspunderii prevazuta in polita.
 • Stabilirea despagubirilor pe cale amiabila se poate face numai daca, din raportul intocmit de expertul autorizat angajat de asigurator si din documentele prezentate de asigurat, rezulta cu certitudine raspunderea civila a acestuia pentru producerea prejudiciului, iar persoana pagubita face dovada prejudiciului suferit.
 • despagubirile nu pot fi stabilite pe baza conventiei intre parti, in cazul in care:
  • nu se pot trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea prejudiciului, cauzele si imprejurarile producerii acestuia, precum si la cuantumul prejudiciului produs;
  • prejudiciul a fost produs datorita actiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, fara sa se poata stabili partea din prejudiciu produsa prin fapta asiguratului.
 • In cazul in care cel pagubit a contribuit din culpa la producerea sau marirea pagubei, cel chemat sa raspunda va fi tinut raspunzator numai pentru partea din paguba pe care a produs-o (culpa comuna). In astfel de situatii, masura raspunderii fiecarei persoane va fi stabilita prin expertiza tehnica sau instanta. In cazul in care din aceste documente nu rezulta masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale in raport cu numarul partilor implicate.
 • In cazul platii unei despagubiri, asiguratorul are dreptul de a compensa ratele de prima ce i se datoreaza pana la sfarsitul perioadei de asigurare, prin scaderea acestora din valoarea despagubirilor cuvenite.
 • Daca la data depunerii cererii de despagubire exista si alte polite de asigurare incheiate de asigurat sau in favoarea asiguratului, care acopera prejudicii ce intra sub incidenta politei de asigurare, asiguratorul plateste despagubiri in baza acestuia, proportional cu raportul dintre limita pe eveniment din polita si totalul limitelor raspunderii pe evenimente asigurate pentru toate politele de asigurare in curs, pentru care a primit sau este indreptatit sa primeasca despagubirea.
 • Asiguratul are obligatia sa declare existenta altor asigurari acoperind aceeasi raspundere la asiguratori diferiti, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe parcursul valabilitatii acesteia.
 • Despagubirea se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit sau celui pagubit la cererea asiguratului, cu conditia ca despagubirea sa fie justificata si recunoscuta de asigurator.
 • despagubirile se platesc in LEI la cursul de schimb LEI - valuta, comunicat de BNR pentru ziua in care s-a incasat ultima rata de prima aferenta politei de asigurare.
 • Prin plata despagubirii pe cale amiabila se sting orice pretentii ale asiguratului si ale persoanelor prejudiciate fata de asigurator. Odata cu plata despagubirii, beneficiarul despagubirii va mentiona, in scris, ca a fost despagubit de asigurator pentru prejudiciile suferite si nu mai are nici o pretentie in legatura cu prejudiciul respectiv fata de asigurator.
 • Drepturile persoanelor prejudiciate impotriva celor raspunzatori de producerea prejudiciilor raman nestirbite, potrivit dreptului comun, pentru tot ceea ce depaseste sumele platite de asigurator.
 • In raporturile juridice directe dintre asigurat si asigurator, termenul de prescriptie, in cadrul caruia asiguratul poate solicita asiguratorului restituirea despagubirilor platite de acesta catre clientul prejudiciat, este de 2 ani calculati de la data cand asiguratul a platit despagubirea, cu conditia ca dauna sa fi fost produsa in perioada de asigurare, sa fi fost avizata si asiguratorul sa fi fost de acord cu cuantumul despagubirii.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 031.9107, 031.9108

Email: daune.tara@euroins.rodaune.bucuresti@euroins.ro

Centrul de apel de urgenta: 0372 165 652, 24 ore din 24, 365 de zile/an

 - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

Diverse: 
 • Partile pot aduce de comun acord modificari la polita de asigurare, acestea intrand in vigoare la data convenita in scris de catre parti.
 • In limita indemnizatiilor platite asiguratului, asiguratorul este subrogat in drepturile acestuia impotriva celor raspunzatori de producerea si marirea pagubelor.
 • Daca asiguratul renunta la dreptul de regres, sau daca din vina lui exercitarea acestui drept nu mai este posibila, asiguratorul este eliberat de obligatia de a plati indemnizatia pana la limita sumei reprezentand dreptul de regres. Daca plata a fost deja efectuata, asiguratul este obligat sa inapoieze indemnizatia incasata, in termen de 30 de zile calendaristice de la notificarea scrisa facuta de catre asigurator.
 • In termen de 20 zile calendaristice dupa producerea evenimentului asigurat, asiguratorul poate sa denunte polita de asigurare, daca acesta a ramas in vigoare, prin scrisoare recomandata.
 • Asiguratorul poate sa denunte polita de asigurare inainte de producerea evenimentului asigurat, sau sa refuze plata indemnizatiei dupa producerea evenimentului asigurat, fara restituirea primelor incasate, in cazul in care asiguratul a incercat sau incearca sa obtina prin frauda sau tentativa de frauda despagubiri de la asigurator.
 • Asigurarea incheiata potrivit politei este supusa legilor si practicilor din Romania, iar polita de asigurare se completeaza cu prevederile legale in vigoare privitoare la asigurari.
 • Dreptul de a ridica pretentii fata de asigurator privind achitarea indemnizatiei se stinge in termen de doi ani de la data producerii evenimentului asigurat.
 • Orice diferend in legatura cu aplicarea si interpretarea politei de asigurare se va solutiona pe cale amiabila, in caz contrar, litigiul urmand a fi rezolvat de catre instantele judecatoresti competente din Romania.