Asigurarea de raspundere civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR societatilor pe actiuni - EXIM Romania Asigurari-Reasigurari

asigurari eximasig manageri administratori directori executivi societati actiuni pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Bulevardul Aviatorilor nr. 33, parter, ap.1.

office@eximasig.ro

Tel:    021 211.06.50/57

Fax:   021 211.06.50/57

               EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. este o companie de asigurari, al carei capital majoritar este detinut de EXIMBANK. A fost infiintata in 2009 iar operatiunile propriu-zise si le-a inceput in august 2010. Produsele sale se adreseaza companiilor care desfasoara activitati comerciale cu parteneri externi si interni in domeniul constructiilor, productiei de bunuri si industriale, transporturilor rutiere, navale, aeriene, prestarilor de servicii, exportatorilor si celor din industria IT. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Franta, Italia, Marea Britanie, si Spania. Compania este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-067-09.08.2010.

Aspecte Generale: 

EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. ofera clientilor sai polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni pentru asigurarea daunelor cauzate societatii pe care o administreaza / conduce sau / si tertilor, in timpul perioadei de asigurare, prin fapte comise din culpa prin neglijenta, eroare sau omisiune, de catre asigurat, in timpul perioadei de asigurare, cu prilejul exercitarii functiei, pentru care acesta raspunde conform legii, daune in legatura cu care asiguratul a primit o cerere de despagubire scrisa in timpul perioadei de asigurare si pe care o aduce la cunostinta asiguratorului in timpul aceleiasi perioade.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. il constituie, acoperirea daunelor cauzate societatii pe care o administreaza / conduce sau / si tertilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa de catre asigurat in timpul perioadei de asigurare, cu prilejul exercitarii functiei, pentru care acesta raspunde conform legii, daune in legatura cu care asiguratul a primit o plangere / cerere de despagubire scrisa in timpul perioadei de asigurare si pe care o aduce la cunostinta asiguratorului in timpul aceleiasi perioade.

              Asiguratorul asigura raspunderea civila a asiguratului fata de terte persoane pagubite, inclusiv societatea pe care o administreaza sau conduce, actionarii si/sau asociatii, raspundere decurgand din orice actiune incorecta sau nelegala care nu constituie infractiune, savarsita din culpa, in legatura cu indeplinirea obligatiilor care ii revin in conformitate cu actul constitutiv al societatatii, contractul de mandat, contractul de munca, fisa postului si prevederile legale.

              Aceasta asigurare se aplica numai daca exista o cerere de despagubire prezentata in scris de asigurat si primita de asigurator pe parcursul perioadei de asigurare. Toate cererile de despagubire pentru prejudicii rezultate din acelasi eveniment vor fi considerate ca fiind prezentate la momentul la care a fost prezentata prima dintre acele cereri catre oricare asigurat.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica (sau juridica) numita prin hotararea / decizia organului statutar / legal competent, care in perioada de valabilitate a politei sa isi desfasoare activitatea in baza unui contract de management sau administrare (avand natura juridica a unui contract de mandat) pentru indeplinirea unei functii de conducere prevazute de lege in cadrul schemei de organizare a persoanei juridice contractante, respectiv:
  • in cadrul sistemului de organizare unitar:
   • Administrator unic;
   • Membru executiv in cadrul Consiliului de Administratie;
   • Membru neexecutiv in cadrul Consiliului de Administratie care a delegat atributiunile de conducere catre Directorii executivi;
   • Directorii executivi – exclusiv persoanele carora le-au fost delegate atributiuni de conduce a persoanei juridice, orice alta persoana indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat neincadrandu-se in aceasta categorie;
  • in cadrul sistemului de organizare dualist:
   • membrii directoratului, care isi desfasoara activitatea sub indrumarea si controlul consiliului de supraveghere.
    • O persoana juridica poate fi numita administrator sau membru al consiliului de supraveghere;
    • Odata cu aceasta numire, persoana juridica este obligata sa isi desemneze un reprezentant permanent, persoana fizica.
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante:
  • despre asigurat si / sau contractant;
  • despre apartenenta la grupuri, holdinguri, asocieri de firme;
  • despre cadrele de conducere cuprinse in asigurare;
  • despre structura organizatorica si functionala a persoanei juridice pentru care asiguratul exercita functia de conducere;
  • despre istoricul de daune;
  • despre limitele de raspundere solicitate, pe eveniment, agregat pe intreaga perioada si sublimita pe fiecare cadru de conducere;
   • informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului, avize, autorizatii, hotarari;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • apartenenta la grupuri, holdinguri, asocieri de firme in cazul persoanelor juridice;
 • cadrele de conducere cuprinse in asigurare;
 • structura organizatorica si functionala a persoanei juridice pentru care asiguratul exercita functia de conducere;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
  • sublimita pe fiecare cadru de conducere;
 • perioada asigurata;
 • optiunea pentru extinderea perioadei de avizare a daunelor;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

              Asiguratorul va acorda automat o perioada extinsa de raportare, dupa incetarea raporturilor de asigurare dintre asigurat si asigurator. Perioada extinsa de raportare este asigurata fara prima suplimentara. Aceasta incepe la sfarsitul perioadei de asigurare si dureaza 60 de zile.  Perioada extinsa de raportare nu se va aplica la cererile de despagubire care sunt acoperite in baza oricarei asigurari ulterioare pe care asiguratul o achizitioneaza sau care ar fi astfel acoperite, cu exceptia cazului in care valoarea asigurarii aplicabila unei asemenea cereri de despagubire este epuizata.

              Perioada extinsa de raportare nu va extinde perioada de asigurare si nici nu va schimba scopul acoperirii furnizate. Ea se aplica numai la cererile de despagubire care rezulta dintr-un eveniment anuntat asiguratorului pe parcursul perioadei de asigurare. Cererile de despagubire pentru asemenea prejudicii, fata de oricare asigurat, in perioada extinsa de raportare, vor fi considerate ca fiind prezentate in ultima zi a perioadei de asigurare, cu conditia, sa fi existat o cerere de despagubire anterior prezentata in scris pe parcursul perioadei de asigurare, ca urmare a unui prejudiciu rezultat din acelasi eveniment.

              Odata ce a intrat in vigoare, perioada extinsa de raportare nu poate fi anulata (printr-o instiintare scrisa transmisa asiguratului de catre asigurator). Perioada extinsa de raportare nu va restabili sau mari limitele asigurarii aplicabile oricarei cereri de despagubire pentru care se aplica aceasta asigurare iar valoarea sumei disponibile din limitele asigurarii aplicabile, daca exista (pentru anul de asigurare in care cererea sau cererile de despagubire sunt considerate ca fiind prezentate), va fi singura valoare care se aplica la cererile de despagubire prezentate in perioada extinsa de raportare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • pentru orice evenimente ulterioare declansarii procedurii reorganizarii judiciare sau a falimentului societatii pe care o administreaza / conduce asiguratul;
 • in cazul in care asiguratul este suspendat din functia de administrator sau director executiv; suspendarea inceteaza si raspunderea asiguratorului reintra in vigoare prin eliberarea unei instiintari (in scris) din partea asiguratorului, in baza prezentarii dovezii de redobandire a dreptului de exercitare a functiei de catre asigurat;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate sa fie:

 • persoana fizica (sau juridica) numita prin hotararea / decizia organului statutar / legal competent, care in perioada de valabilitate a politei isi desfasoara activitatea in baza unui contract de management sau administrare (avand natura juridica a unui contract de mandat) pentru indeplinirea unei functii de conducere prevazute de lege in cadrul schemei de organizare a persoanei juridice contractante, respectiv:
  • in cadrul sistemului de organizare unitar:
   • Administrator unic;
   • Membru executiv in cadrul Consiliului de Administratie;
   • Membru neexecutiv in cadrul Consiliului de Administratie care a delegat atributiunile de conducere catre Directorii executivi;
   • Directorii executivi – exclusiv persoanele carora le-au fost delegate atributiuni de conduce a persoanei juridice, orice alta persoana indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat neincadrandu-se in aceasta categorie;
  • in cadrul sistemului de organizare dualist:
   • membrii directoratului, care isi desfasoara activitatea sub indrumarea si controlul consiliului de supraveghere.
    • O persoana juridica poate fi numita administrator sau membru al consiliului de supraveghere;
    • Odata cu aceasta numire, persoana juridica este obligata sa isi desemneze un reprezentant permanent, persoana fizica.

               Contractant poate fi societate profesionala, entitate publica sau privata, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (client):

 • terta persoana prejudiciata de catre asigurat, indreptatita sa primeasca despagubirea, in cazul producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, respectiv societatea administrata / condusa si/sau tertul pagubit.
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Raspunderea asiguratorului se angajeaza numai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare.

              Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

 • Limita de raspundere pentru fiecare eveniment este maximul pe care-l va plati asiguratorul, cumulat pentru totalitatea despagubirilor pentru toate prejudiciile rezultate dintr-un eveniment si a cheltuielilor de judecata in legatura cu acestea.
 • Limita de raspundere globala este maximul pe care-l va plati asiguratorul, cumulat, pentru totalitatea despagubirilor pentru toate prejudiciile rezultate din toate evenimentele intamplate in perioada asigurata, precum si toate cheltuielile de judecata in legatura cu acestea.

              In cadrul limitei raspunderii asiguratorului se poate stabili si o sublimita a raspunderii pentru fiecare cadru de conducere in parte.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramanand neschimbata.

              La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, cu acordul asiguratorului.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • orice pierderi banesti reclamate si justificate / dovedite de prejuditiati precum si costurile, taxele si cheltuielile aferente sau efectuate in legatura cu acestea.
 • cheltuielile facute de asigurat in procesul civil, daca procesul este consecinta producerii unui eveniment asigurat.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • orice consecinte, directe sau indirecte, ale unui eveniment produs in afara perioadei asigurate;
  • prejudiciile care nu atrag raspunderea civila a asiguratului;
  • prejudiciile produse cu intentie de catre asigurat;
  • prejudiciile produse in timpul comiterii de catre asigurat a unei infractiuni;
  • prejudiciile produse de asigurat care nu poate indeplini aceasta calitate conform dispozitiilor legale in vigoare la numirea in aceasta functie;
  • prejudiciile produse ca urmare a activitatii desfasurate de asigurat in afara contractului de manadat / munca incheiat cu societatea;
  • prejudicii provocate prin acte sau fapte ale asiguratului care nu au legatura cu exercitarea functiei de manager;
  • prejudiciile produse ca urmare a unui eveniment despre care asiguratul cunostea ca va avea loc;
  • prejudiciile cauzate de razboi, invazie, actiune a unui dusman extern, ostilitati, razboi civil, indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu, insurectie, rebeliune, dictatura militara, revolutie, rascoala, conspiratie, terorism, lovitura de stat militara sau civila, greva, greva patronala, miscare civila;
  •  prejudiciile cauzate, direct sau indirect, de explozii atomice, radiatii sau contaminari radioactive, precum si efectele acestora;
  • prejudiciile cauzate, direct sau indirect, de poluarea sau contaminarea, sub orice forma, a aerului, apei, solului;
  • prejudiciile cauzate, direct ori indirect, de:
   • pulbere de azbest, azbest, dietilstibesterol (DES), dioxina, formaldehida ureica;
   • SIDA;
   • hepatita;
  • prejudiciile cauzate de fapte comise sub influenta alcoolului, toxicelor, narcoticelor, halucinogenelor, stupefiantelor;
  • prejudiciile produse ca urmare a intreruperii activitatii sau lipsei de folosinta;
  • prejudiciile rezultate din incalcarea dreptului de proprietate intelectuala (brevete, patente, drepturi de autor, marci comerciale sau embleme inregistrate la organismele specializate din domeniul proprietatii intelectuale);
  • prejudiciile cauzate unei terte persoane juridice care:
   • este, direct sau indirect, in tot sau in parte, in proprietatea asiguratului;
   • este, direct sau indirect, controlata ori condusa de catre asigurat;
   • are in proprietate un asigurat persoana juridica.
  • prejudicii cauzate:
   • unui membru al familiei asiguratului (pana la gradul II de rudenie, inclusiv);
   • unei persoane care se afla in intretinerea, sub tutela sau curatela asiguratului;
   • unei persoane pentru faptele careia asiguratul raspunde potrivit legii (prepus, elev, ucenic, copii minori);
  • prejudiciile cauzate printr-o fapta savarsita la solicitarea expresa a unei autoritati publice (confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare);
  • prejudiciile care rezulta din pierderea sau distrugerea, in tot sau in parte, de bunuri aflate in grija, custodia sau sub controlul asiguratului sau care sunt imprumutate ori inchiriate acestuia;
  • prejudiciile fara caracter patrimonial (daunele morale);   
  • vatamari corporale, pagube la bunuri (distrugere, pierdere, depreciere inclusiv pierderea dreptului de folosinta a acestuia) defaimare, calomnie;
  • prejudiciile produse datorita pierderilor financiare directe sau indirecte ale asiguratilor referitoare la orice remuneratie / salarii, profit sau avantaj personal ilegal sau neaprobat de actionari;
  • raspunderea fata de proprii angajati;
  • prejudicii produse ca urmare a unor acte sau fapte savarsite ulterior datei la care societatea administrata / condusa a fost achizitionata de sau a fuzionat cu o alta companie;
  • prejudicii ca urmare a unor acte sau fapte ale asiguratului care depasesc limitele impuse prin obiectul de de activitate al societatii;
  • prejudicii pentru care asiguratul raspunde solidar cu administratorii anteriori;
  • prejudicii ce decurg din nerespectarea de catre asigurat a hotararilor adunarii generale a actionarilor ori din depasirea mandatului de administrare;
  • amenzile de orice fel, penalitatile, dobanzile, precum si cheltuielile de judecata la plata carora ar fi obligat asiguratul prin hotarare penala, precum si cheltuielile de executare a hotararilor privind plata despagubirilor;
  • prejudiciile in legatura cu:
   • orice autovehicul (inclusiv remorca tractata de acesta), autorizat sa circule pe drumurile publice sau pentru care este prevazuta prin lege obligativitatea incheierii asigurarii de raspundere civila, proprietatea asiguratului, imprumutat, inchiriat sau condus si utilizat de acesta;
   • orice ambarcatiune, nava sau aparat de zbor, proprietatea asiguratului, imprumutat, inchiriat sau condus si utilizat de acesta;
   • incarcarea sau descarcarea mijloacelor de transport mai sus mentionate.
  • pretentii de despagubiri pentru hartii de valoare, documente, registre sau titluri, acte, manuscrise, pietre scumpe, obiecte de platina, aur sau argint, marci postale si altele asemenea, colectii tablouri, sculpturi, tesaturi sau alte obiecte avand o valoare artistica, stiintifica sau istorica, precum si pentru disparitia sau distrugerea banilor;
  • prejudicii provocate prin neatingerea criteriilor de performanta si a obiectivelor propuse prin planul de afaceri, contractul de administrare sau management sau ca urmare a insolvabilitatii societatii;
  • prejudiciile produse ca urmare a unor raspunderi profesionale;
  • prejudicii produse ca urmare a incalcarii practicilor de resurse umane (daca nu s-a convenit in alt fel);
  • pretentii de despagubire pentru cheltuieli in legatura cu orice hotarare judecatoreasca, sentinta arbitrala pronuntata, intelegere amiabila intre parti, in tari in care este in vigoare legislatia SUA sau a Canadei.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. pentru aasigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • sa prezinte asiguratorului, la incheierea politei, toate circumstantele care-i sunt cunoscute, importante la preluarea riscului. Sunt importante acele circumstante privind riscul care pot influenta hotararea asiguratorului de a incheia polita sau asupra continutului convenit;  
 • sa raspunda in scris la problemele formulate de asigurator cu privire la imprejurarile esentiale referitoare la riscul asigurat pe care le cunoaste si sa se conformeze recomandarilor facute;
 • sa notifice in scris in termen de 3 (trei) zile lucratoare, catre asigurator, orice modificare sau intentie de modificare a imprejurarilor care conditioneaza riscul de producere a unor evenimente asigurate, fata de situatia existenta si de cele declarate in vederea incheierii asigurarii;
 • sa nu faca sau sa nu permita modificari care ar duce la majorarea riscului, cu exceptia cazului in care asiguratorul confirma in scris acceptarea acestor modificari si continuarea politei; 
 • sa achite obligatiile de plata ale primei de asigurare in cuantumul si la datele scadente stabilite in polita;
 • sa permita reprezentantilor asiguratorului sa verifice, ori de cate ori acestia considera necesar, conditiile legate de riscul de producere a evenimentelor asigurate, precum si masura in care sunt indeplinite recomandarile facute cu ocazia inspectiilor de risc.
 • sa tina corect evidenta datelor folosite ca baza de calcul pentru stabilirea primelor de asigurare
 • in cazul in care are loc o tranzactie in perioada asigurata, acoperirea va continua numai pentru managerii societatii contractante si numai pentru faptele comise de acestia inainte de data tranzactiei;

             In scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate:

 • sa ia, pe cheltuiala sa, toate masurile rezonabile preventive necesare;
 • sa respecte toate dispozitiile legale referitoare la aceasta;
 • sa se conformeze tuturor recomandarilor facute de asigurator in acest scop.

             In cazul producerii unui eveniment asigurat care poate da nastere la o pretentie de despagubire in baza asigurarii:

 • sa ia toate masurile pentru limitarea daunelor;
 • sa instiinteze, in scris, asiguratorul in termen de maxim 3 zile de la data in care i-a fost solicitata despagubirea, dand informatii asupra naturii si marimii acesteia. 
 • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de organele de cercetare, precum si orice alte probe de care dispune sau care sunt solicitate de asigurator;
 • sa comunice catre asigurator, in scris, pretentiile formulate de persoanele pagubite si sa depuna la asigurator orice acte primite in legatura cu aceste pretentii;
 • sa nu faca nici o oferta, promisiune sau plata fara acordul scris al asiguratorului, sub sanctiunea neopozabilitatii acesteia fata de asigurator;
 • sa permita ca asiguratorul sa faca investigatii referitoare la cauza si intinderea daunelor;
 • sa anunte de indata asiguratorul ca a fost actionat in judecata si sa se apere in proces tinand seama si de eventualele recomandari facute de asigurator, inclusiv cu privire la angajarea unui aparator in toate fazele procesuale;
 • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea daunei.

              In cazul neindeplinirii de catre asigurat / contractant a obligatiilor sale, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, partial sau integral, in masura in care din acest motiv asiguratorul nu a putut stabili cauza producerii prejudiciului si / sau cuantumul acestuia.

Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea si evaluarea pagubelor se face de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti si / sau experti, asiguratul fiind obligat sa acorde tot sprijinul necesar in acest scop.
 • despagubirile se stabilesc pe baza intelegerii tripartite dintre asigurat, tertul pagubit si asigurator, sau prin hotarare judecatoreasca definitiva, investita cu formula executorie.
 • Tranzactia incheiata intre asigurat si tertul pagubit cu privire la plata despagubirilor nu obliga asiguratorul la nici un fel de plata, nefiindu-i opozabila.
 • Stabilirea despagubirii pe baza conventiei dintre parti se poate face numai daca, din actele intocmite de organele competente, din instiintarea asiguratului si / sau din constatarile asiguratorului rezulta cu certitudine existenta prejudiciului, a faptei ilicite, a raportului de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu, precum si existenta culpei asiguratului.
 • despagubirile nu pot fi stabilite pe baza intelegerii dintre parti, in cazul in care:
  • prejudiciul face obiectul unui proces penal, cu exceptia situatiei in care, potrivit reglementarilor legale, actiunea poate fi stinsa prin impacarea partilor si in cazul in care, desi hotararea instantei penale a ramas definitiva, stabilirea despagubirilor civile ar urma sa se faca printr-un proces civil;
  • nu se poate stabili persoana raspunzatoare de producerea prejudiciului, cauzele si imprejurarile producerii acestuia sau cuantumul sau;
  • se formuleaza cereri de despagubire pentru despagubiri sub forma de prestatii banesti periodice, precum si in cazul in care pentru aceste prestatii periodice se solicita o suma globala;
 • In cazul in care producerea unui eveniment asigurat se datoreaza actiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, cuantumul despagubirilor este proportional cu gradul de vinovatie al asiguratului, rezultat din orice mijloc legal de proba.
 • In situatiile de culpa comuna masura raspunderii fiecarei persoane vinovate de producerea evenimentelor asigurate va fi cea rezultata din actele emise de organele competente si alte mijloace legale de proba. In cazul in care din aceste documente nu rezulta masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale in raport cu numarul partilor implicate in producerea evenimentului asigurat.
 • In cazul in care cel pagubit a contribuit din culpa la producerea evenimentului asigurat sau la marirea pagubei, cel chemat a raspunde va fi raspunzator numai pentru partea din dauna pe care a produs-o.
 • Despagubirea nu poate depasi nivelul limitelor de raspundere asumate prin polita. 
 • In cazul in care prin hotarare judecatoreasca asiguratul este obligat la plata unei prestatii banesti periodice, asiguratorul va plati suma stabilita prin aceasta hotarare in aceeasi forma, pana la concurenta acestei sume sau a limitei de raspundere stabilita prin polita, care este atinsa mai intai.
 • Asiguratorul plateste despagubirea nemijlocit persoanei pagubite, instiintand despre aceasta, in scris, asiguratul, in masura in care cel pagubit nu a fost despagubit de catre asigurat. Despagubirea se plateste asiguratului, cu conditia ca aceasta sa fie justificata de acesta si recunoscuta de asigurator, in cazul in care asiguratul dovedeste ca a despagubit persoana pagubita.
 • Prin plata despagubirii stabilite pe baza de intelegere sau prin hotarare judecatoreasca definitiva se sting orice pretentii ale persoanelor pagubite pentru prejudiciul material cauzat prin evenimentul asigurat respectiv, fata de asigurat, respectiv ale asiguratului fata de asigurator.
 • Din cuantumul despagubirii se scade fransiza stabilita in polita pentru fiecare eveniment.
 • Asiguratorul este indreptatit sa nu acorde despagubiri daca:
  • asiguratul sau contractantul nu si-au indeplinit obligatiile decurgand din polita;
  • evenimentul asigurat s-a produs in perioada de suspendare a efectelor juridice ale politei;
  • in declaratiile asiguratului sau ale reprezentantilor acestuia, care au stat la baza incheierii politei de asigurare ori in declaratiile asiguratului, ale reprezentantilor acestuia sau ale pagubitului, care sunt facute cu ocazia cererii de despagubire, se constata aspecte frauduloase;
  • asiguratul nu a respectat recomandarile asiguratorului si din constatarile facute ulterior producerii evenimentului asigurat rezulta ca, din acest motiv, dauna nu a putut fi evitata sau a fost favorizata, ori ca dauna s-a marit;
  • beneficiarul despagubirii sau, dupa caz, asiguratul nu prezinta dovezi suficiente pentru justificarea dreptului sau la plata despagubirii;
 • Asiguratorul este indreptatit sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu dauna, a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta de catre politie sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei, respectiv a procedurii penale.
 • Persoana prejudiciata nu beneficiaza de despagubire daca evenimentul s-a produs:
  • dintr-un caz de forta majora;
  • din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
  • din culpa exclusiva a unei terte persoane;
  • in conditii neelucidate, neputandu-se trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea pagubei, la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului, precum si la cuantumul pagubelor produse.  
 • Dupa producerea evenimentului asigurat asiguratorul are dreptul sa reduca despagubirea cuvenita corespunzator raportului dintre prima stabilita si cea care, cunoscandu-se exact imprejurarile, ar fi fost cuvenita sau sa refuze plata despagubirii daca fata de acele imprejurari polita nu s-ar fi incheiat.  
 • Despagubirea se plateste in Romania, in valuta in care a fost efectuata plata primelor de asigurare sau alta valuta agreata de parti.
 • Drepturile persoanelor prejudiciate impotriva persoanelor raspunzatoare de producerea prejudiciilor raman intacte, potrivit dreptului comun, cu privire la tot ceea ce depaseste sumele platite de asigurator.

Notificare daune:

office@eximasig.ro

Tel:    021 211.06.50 / 57

Fax:   021 211.06.50 / 57

Diverse: 
 • In cazul in care asiguratul a oferit date si informatii incomplete ori inexacte sau daca nu a adus imediat la cunostinta asiguratorului orice modificare a riscului, asiguratorul este indreptatit ca, inainte de producerea unui eveniment, sa denunte in mod unilateral polita de asigurare, iar, daca evenimentul s-a produs sa refuze plata despagubirii si sa denunte unilateral si fara preaviz polita de asigurare. In acest caz prima de asigurare platita pentru perioada ulterioara datei rezilierii politei de asigurare se restituie, pro-rata temporis. Prima de asigurare se restituie numai daca nu s-au platit sau nu se datoreaza despagubiri in baza asigurarii.
 • Daca asiguratul va anunta orice eveniment sau orice cerere de despagubire a unei terte persoane cunoscand faptul ca acesta / aceasta este fals(a) sau reprezinta o frauda, polita de asigurare este reziliata de drept de la data unui asemenea anunt.
 • Asiguratorul este indreptatita sa intervina in proces in interesul asiguratului.
 • In limitele indemnizatiei platite, asiguratorul se subroga in toate drepturile asiguratului contra celor raspunzatori de producerea pagubei. Daca asiguratul renunta la drepturile sale de despagubire fata de tertii raspunzatori, prin acte juridice cu titlu oneros sau gratuit, despagubirea ce poate fi acordata de catre asigurator tertei persoane pagubite se va reduce proportional cu drepturile patrimoniale la care s-a renuntat.
 • Daca plata a fost deja efectuata, asiguratorul va recupera, conform legii, sumele platite cu titlu de indemnizatie, fie de la asigurat, fie de la terta persoana raspunzatoare de prejudiciu, proportional cu drepturile patrimoniale la care asiguratul a renuntat. 
 • Asiguratorul poate fi chemat in judecata de persoanele pagubite, in limitele obligatiilor ce-i revin din polita de asigurare. 
 • Toate conditiile si prevederile privind  asigurarea se completeaza cu reglementarile legale in vigoare in Romania.
 • Prevederile politei de asigurare, pot fi modificate prin acordul partilor, in timpul perioadei de asigurare, modificarile respective intrand in vigoare de la data convenita de parti.  
 • Legea aplicabila politei de asigurare este legea romana.
 • Daca nu se poate rezolva pe cale amiabila, orice litigiu decurgand din sau in legatura cu polita de asigurare, inclusiv in ceea ce priveste incheierea, validitatea, interpretarea, executarea sau incetarea acestuia, se solutioneaza de instantele de judecata competente din Romania.