Asigurarea de raspundere civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR societatilor pe actiuni - GENERALI Romania Asigurare-Reasigurare

asigurari generali romania manageri administratori directori executivi societati actiuni pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etajele 6 si 7.

office@generali.ro

Tel:   021.207.00.08, 021.312.36.35

Fax:   021.312.37.20

               GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA este o societate de asigurari cu traditie si un istoric indelungat pe meleagurile romanesti. In 1835 era infiintata, la Braila, prima sucursala a grupului Generali, in Romania. In 1935 societatea isi muta sediul la Bucuresti si isi schimba denumirea in GENERALA - Societate Romana de Asigurari Generale. In anul 1948, datorita contextului politic, Grupul Generali este fortat sa se retraga de pe piata est-europeana si, implicit, din Romania. Dupa o pauza de 45 de ani, in anul 1993 Generali revine pe piata din Romania. Astfel, se infiinteaza societatea Generala Asigurari S.A., avand capital mixt italiano-roman, actionarii fiind Assicurazioni Generali (51%) si alte 4 companii romanesti, activitatea vizand in principal asigurarile generale. In anul 1999, Generali Holding Vienna preia pachetul majoritar de actiuni, iar numele companiei devine GENERALI Asigurari. In anul 2011, Generali Asigurari si Ardaf fuzioneaza dand nastere unei noi companii, cunoascuta astazi ca Generali Romania, o companie mai puternica in piata romaneasca de asigurari. Generali Romania este prezenta in toate orasele importante ale tarii, cu peste 88 de agentii si puncte de lucru, reusind in fiecare zi sa protejeze in mod activ si sa imbunatateasca calitatea vietii oamenilor. GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-002-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA detine in portofoliu polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni pentru asigurarea daunelor cauzate societatii pe care o administreaza / conduce sau / si tertilor, in timpul perioadei de asigurare, prin fapte comise din culpa prin neglijenta, eroare sau omisiune, de catre asigurat, in timpul perioadei de asigurare, cu prilejul exercitarii functiei, pentru care acesta raspunde conform legii, daune in legatura cu care asiguratul a primit o cerere de despagubire scrisa in timpul perioadei de asigurare si pe care o aduce la cunostinta asiguratorului in timpul aceleiasi perioade.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA il constituie, acoperirea daunelor cauzate societatii pe care o administreaza / conduce sau / si tertilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa de catre asigurat in timpul perioadei de asigurare, cu prilejul exercitarii functiei, pentru care acesta raspunde conform legii, daune in legatura cu care asiguratul a primit o plangere / cerere de despagubire scrisa in timpul perioadei de asigurare si pe care o aduce la cunostinta asiguratorului in timpul aceleiasi perioade.

Sectiunea A - Acoperirea Administratorilor si Directorilor Executivi

               Asiguratorul se obliga sa acorde despagubiri (inclusiv cheltuieli de judecata) pentru daunele cauzate din culpa de asigurat tertelor persoane, in perioada de valabilitate a politei, in exercitarea unei functii de conducere (sau imputernicit substituit unei astfel de functii), daune pentru care asiguratul raspunde in baza legii si in legatura cu care s-a primit o cerere de despagubire scrisa in perioada de valabilitate a politei, care este adusa la cunostinta asiguratorului in perioada de valabilitate a politei sau in perioada extinsa de avizare a daunei. In cazul incetarii detinerii functiilor mentionate mai sus, persoanele respective nu se mai afla sub acoperirea asigurarii de la data incetarii respective.

Sectiunea B - Acoperirea Companiei

                Asiguratorul se obliga sa acorde despagubiri (inclusiv cheltuieli de judecata) companiei, pentru daunele cauzate prin fapte culpabile de catre asigurati in perioada de valabilitate a politei, daune care rezulta din orice solicitare de despagubire formulata impotriva oricarui asigurat si notificata asiguratorului in perioada de valabilitate a politei sau in perioada extinsa de avizare a daunei. Daunele vor fi platite numai sub conditia ca, in prealabil, compania sa fi platit in numele asiguratului / asiguratilor sau sa fi indemnizat asiguratul / asiguratii dupa ce acestia au platit sumele respective tertului pagubit, daca legislatia in vigoare permite companiei sa plateasca in avans aceste sume.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica (sau juridica) numita prin hotararea / decizia organului statutar / legal competent, care in perioada de valabilitate a politei sa isi desfasoare activitatea in baza unui contract de management sau administrare (avand natura juridica a unui contract de mandat) pentru indeplinirea unei functii de conducere prevazute de lege in cadrul schemei de organizare a persoanei juridice contractante, respectiv:
  • in cadrul sistemului de organizare unitar:
   • Administrator unic;
   • Membru executiv in cadrul Consiliului de Administratie;
   • Membru neexecutiv in cadrul Consiliului de Administratie care a delegat atributiunile de conducere catre Directorii executivi;
   • Directorii executivi – exclusiv persoanele carora le-au fost delegate atributiuni de conduce a persoanei juridice, orice alta persoana indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat neincadrandu-se in aceasta categorie;
  • in cadrul sistemului de organizare dualist:
   • membrii directoratului, care isi desfasoara activitatea sub indrumarea si controlul consiliului de supraveghere.
    • O persoana juridica poate fi numita administrator sau membru al consiliului de supraveghere;
    • Odata cu aceasta numire, persoana juridica este obligata sa isi desemneze un reprezentant permanent, persoana fizica.
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante:
  • despre asigurat si / sau contractant;
  • despre apartenenta la grupuri, holdinguri, asocieri de firme;
  • despre cadrele de conducere cuprinse in asigurare;
  • despre structura organizatorica si functionala a persoanei juridice pentru care asiguratul exercita functia de conducere;
  • despre istoricul de daune;
  • despre limitele de raspundere solicitate, pe eveniment, agregat pe intreaga perioada si sublimita pe fiecare cadru de conducere;
   • informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului, avize, autorizatii, hotarari;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • apartenenta la grupuri, holdinguri, asocieri de firme in cazul persoanelor juridice;
 • cadrele de conducere cuprinse in asigurare;
 • structura organizatorica si functionala a persoanei juridice pentru care asiguratul exercita functia de conducere;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
  • sublimita pe fiecare cadru de conducere;
 • perioada asigurata;
 • optiunea pentru extinderea perioadei de avizare a daunelor;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • pentru orice evenimente ulterioare declansarii procedurii reorganizarii judiciare sau a falimentului societatii pe care o administreaza / conduce asiguratul;
 • in cazul in care asiguratul este suspendat din functia de administrator sau director executiv; suspendarea inceteaza si raspunderea asiguratorului reintra in vigoare prin eliberarea unei instiintari (in scris) din partea asiguratorului, in baza prezentarii dovezii de redobandire a dreptului de exercitare a functiei de catre asigurat;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, isi exercita acoperirea numai pentru evenimentele asigurate care au loc pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu legea romana, pentru fapte culpabile comise de asigurat oriunde in lume, cu exceptia teritoriilor Statelor Unite ale Americii si Canadei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate sa fie:

 • persoana fizica (sau juridica) numita prin hotararea / decizia organului statutar / legal competent, care in perioada de valabilitate a politei isi desfasoara activitatea in baza unui contract de management sau administrare (avand natura juridica a unui contract de mandat) pentru indeplinirea unei functii de conducere prevazute de lege in cadrul schemei de organizare a persoanei juridice contractante, respectiv:
  • in cadrul sistemului de organizare unitar:
   • Administrator unic;
   • Membru executiv in cadrul Consiliului de Administratie;
   • Membru neexecutiv in cadrul Consiliului de Administratie care a delegat atributiunile de conducere catre Directorii executivi;
   • Directorii executivi – exclusiv persoanele carora le-au fost delegate atributiuni de conduce a persoanei juridice, orice alta persoana indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat neincadrandu-se in aceasta categorie;
  • in cadrul sistemului de organizare dualist:
   • membrii directoratului, care isi desfasoara activitatea sub indrumarea si controlul consiliului de supraveghere.
    • O persoana juridica poate fi numita administrator sau membru al consiliului de supraveghere;
    • Odata cu aceasta numire, persoana juridica este obligata sa isi desemneze un reprezentant permanent, persoana fizica.

               Contractant poate fi societate profesionala, entitate publica sau privata, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (client):

 • terta persoana prejudiciata de catre asigurat, indreptatita sa primeasca despagubirea, in cazul producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, respectiv societatea administrata / condusa si/sau tertul pagubit.
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Raspunderea asiguratorului se angajeaza numai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare.

              Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

 • Pe eveniment: reprezinta suma maxima pe care asiguratorul o va plati pentru toate daunele care rezulta dintr-un eveniment asigurat, inclusiv cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil.
 • Pe perioada asigurata: reprezinta suma maxima pe care asiguratorul o va plati in total pentru daunele rezultate din toate evenimentele produse in perioada asigurata, inclusiv cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil.

               Cheltuielile / costurile de judecata reprezinta:

 • toate cheltuielile legale (de investigare, aparare si / sau solutionarea daunei), facute cu consimtamantul scris al asiguratorului;
 • costurile necesare si justificate cu consultanti externi, aparute in timpul actiunii de diminuare a potentialelor daune (pentru care s-au formulat solicitari de despagubire si care nu au fost solutionate inca), costuri pentru care exista consimtamantul scris al asiguratorului.

               Cheltuielile / costurile nu vor include salarii / bonusuri si / sau comisioane cuvenite asiguratilor.

               In cadrul limitei raspunderii asiguratorului se poate stabili si o sublimita a raspunderii pentru fiecare cadru de conducere in parte.

               In limita de despagubire sunt incluse si sumele care urmeaza sa fie platite cu titlu de despagubiri aferente cheltuielilor de judecata si cheltuielilor de refacere, inlocuire sau restaurare a documentelor sau a bunurilor primite in depozit acoperite in baza politei de asigurare.

               Dupa fiecare despagubire achitata de asigurator, limita de despagubire se reduce de la data producerii evenimentului asigurat, cu suma achitata drept despagubire, asigurarea ramanand valabila pentru limita de despagubire ramasa. Limita de despagubire se poate stabili in lei sau in alta valuta.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

                In caz de neplata a unei rate de prima, urmatoare celei dintai, asiguratul are dreptul la un termen de pasuire de 15 zile de la scadenta acesteia, situatia politei de asigurare ramanand neschimbata pana la expirarea acestui termen. Neachitarea primei datorate pana la expirarea termenului de pasuire are ca rezultat rezilierea politei de asigurare incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

               fransiza ramane intotdeauna exclusiv in sarcina asiguratului fara ca el sa poata, sub sanctiunea decaderii din dreptul la despagubire, sa o asigure la alt asigurator.

               fransiza si limita de asigurare pentru fiecare eveniment se vor aplica indiferent de numarul de cereri de despagubire formulate.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • despagubiri (inclusiv cheltuieli de judecata) pentru daunele cauzate din culpa de asigurat tertelor persoane, in perioada de valabilitate a politei, in exercitarea unei functii de conducere (sau imputernicit substituit unei astfel de functii), daune pentru care asiguratul raspunde in baza legii si in legatura cu care s-a primit o cerere de despagubire scrisa in perioada de valabilitate a politei, care este adusa la cunostinta asiguratorului in perioada de valabilitate a politei sau in perioada extinsa de avizare a daunei. In cazul incetarii detinerii functiilor mentionate mai sus, persoanele respective nu se mai afla sub acoperirea asigurarii de la data incetarii respective.
 • despagubiri (inclusiv cheltuieli de judecata) companiei, pentru daunele cauzate prin fapte culpabile de catre asigurati in perioada de valabilitate a politei, daune care rezulta din orice solicitare de despagubire formulata impotriva oricarui asigurat si notificata asiguratorului in perioada de valabilitate a politei sau in perioada extinsa de avizare a daunei. Daunele vor fi platite numai sub conditia ca, in prealabil, compania sa fi platit in numele asiguratului / asiguratilor sau sa fi indemnizat asiguratul / asiguratii dupa ce acestia au platit sumele respective tertului pagubit, daca legislatia in vigoare permite companiei sa plateasca in avans aceste sume.
 • toate cheltuielile legale (de investigare, aparare si / sau solutionarea daunei), facute cu consimtamantul scris al asiguratorului;
 • costurile necesare si justificate cu consultanti externi, aparute in timpul actiunii de diminuare a potentialelor daune (pentru care s-au formulat solicitari de despagubire si care nu au fost solutionate inca), costuri pentru care exista consimtamantul scris al asiguratorului.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • orice eveniment despre care asiguratul avea sau ar fi trebuit sa aiba cunostinta la data incheierii asigurarii, sau care se afla in curs de solutionare sub incidenta unei alte asigurari in vigoare inainte de data incheierii asigurarii;
  • explozii sau emanatii de caldura sau radiatii provenite din fuziunea sau fisiunea nucleara;
  • detinerea sau folosirea de substante radioactive sau de aparate pentru accelerarea particulelor atomice;
  • pierderile cauzate sau inlesnite de orice actiune sau omisiune intentionata si/sau frauduloasa a asiguratului, precum si cele produse atunci cand asiguratul se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a drogurilor sau substantelor halucinogene interzise de lege, ingerate in mod voluntar;
  • prejudicii pentru vatamari corporale asupra oricarei persoane (inclusiv deces, imbolnaviri, disconfort emotional) sau pagube la bunuri, inclusiv lipsa folosintei acestora;
  • pentru daune produse in legatura cu fapte care fac obiectul unui proces penal;
  • pentru amenzi de orice fel, penalitati, dobanzi precum si cheltuieli de judecata la plata carora ar fi obligat asiguratul prin hotarare penala, precum si cheltuieli de executare a hotararilor privind plata despagubirilor;
  • daune cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de razboi sau operatiuni de razboi, chiar si nedeclarat, invazie, ocupatie militara, razboi civil, insurectie, tulburari civile, revolte, greve, acte de terorism sau sabotaj, acte de Vandalism;
  • daune care decurg direct sau indirect din poluare;
  • cererile de despagubire ale oricarei persoane fizice sau juridice care detine mai mult de 15% din actiunile companiei contractante;
  • daune provenind din sau in legatura cu orice tip de raspunderi profesionale;
  • daune provenite din divulgarea de catre asigurat a unor date sau informatii la care a avut acces datorita calitatii sale de administrator sau de director executiv;
  • daune provenind din sau in legatura cu raspunderea generata de orice contract care nu are legatura cu calitatea asiguratului de administrator sau director executiv;
  • incalcarea dreptului de proprietate intelectuala;
  • orice daune si riscuri care fac obiectul altor tipuri de asigurari, precum si orice pierderi provocate din culpa asiguratului ca urmare a neincheierii asigurarilor mentionate anterior sau a imposibilitatii companiei de a recupera orice suma de bani cuvenita in baza unor polite de asigurare din cauza incapacitatii financiare a asiguratorului care a emis respectivele polite de a achita despagubirea;
  • daune provocate prin acte sau fapte ale asiguratului care nu au legatura cu exercitarea functiei de administrator sau de director executiv sau care nu fac obiectul contractului de management;
  • daune rezultate din acte sau fapte juridice ale asiguratului care depasesc limitele impuse prin obiectul de activitate al companiei;
  • daune produse ca urmare a unor acte sau fapte culpabile savarsite ulterior datei la care a avut loc o tranzactie conform definitiei de mai sus;
  • cererile de despagubire formulate de sau in numele companiei impotriva asiguratilor, sau formulate de asigurati unii fata de altii;
  • cererile de despagubire formulate de angajatii companiei;
  • daune decurgind din vanzarea sau oferirea spre vanzare sau alocarea titlurilor financiare (garantii, obligatiuni, drepturi de subscriere sau participatie, warante, drepturi de preferinta, certificate de actionar, certificate de depozit, orice alte instrumente financiare reglementate de lege) sau a oricaror actiuni ale companiei, cuprinzand, dar nereducandu-se la, urmatoarele: oferta publica primara, oferta publica secundara sau plasamente private;
  • prejudicii legate direct sau indirect de impartirea profitului, a beneficiilor angajatilor, orice pensie sau program de asistenta sociala stabilite in totalitate sau in parte in beneficiul oricarui administrator sau director sau angajatilor companiei administrate / conduse;
  • cererile de despagubire depuse pe teritoriul Statelor Unite ale Americii sau Canadei (inclusiv orice teritoriu aflat in posesiunea acestora).
Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, se pot atasa clauze suplimentare de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare:

Includerea in asigurare a unei filiale noi

               In cazul in care compania (sau una din filialele acesteia asigurate prin polita) achizitioneaza sau infiinteaza o noua filiala in perioada de valabilitate a politei, respectiv realizeaza o tranzactie, polita poate acoperi administratorii si directorii executivi ai noii filiale, pentru daunele cauzate din culpa de catre acestia ulterior datei achizitiei / infiintarii, cu urmatoarele conditii:

 • compania va notifica asiguratorul referitor la achizitia / infiintarea de noi filiale, cu minimum 30 de zile inainte de momentul achizitiei / infiintarii efective si va furniza orice informatii solicitate de asigurator in vederea evaluarii riscului;
 • activul total al noii filiale sa nu fie mai mare de 50% din activul total al companiei contractante;
 • noua filiala sa aiba acelasi obiect de activitate cu compania;
 • compania va achita prima de asigurare aditionala stabilita de asigurator pentru aceasta includere.

Perioada extinsa de avizare a daunei

                 Asiguratorul acorda un termen de avizare de 60 de zile de la data expirarii perioadei de valabilitate a politei, numai pentru cazurile in care asiguratii au luat la cunostinta solicitari de despagubire sau plangeri primite in perioada de valabilitate a politei care urmeaza sa fie avizate asiguratorului. Solicitarile de despagubire respective trebuie sa se refere exclusiv la daunele cauzate din culpa de asigurati ca urmare a erorilor de management savarsite in perioada de valabilitate a politei sau in in perioada retroactiva mentionata in polita de asigurare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA pentru aasigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • Asiguratul / contractantul are obligatia de a declara in scris asiguratorului toate imprejurarile esentiale din punctul de vedere al evaluarii riscului, atat la incheierea politei de asigurare (in cererea chestionar), cat si pe parcursul executarii acestuia.
 • In cazul nerespectarii sau a indeplinirii necorespunzatoare a obligatiei de declarare, asiguratorul nu datoreaza despagubirea, exceptand cazul in care se dovedeste ca imprejurarile trecute sub tacere, respectiv nedeclarate, au fost cunoscute de catre asigurator sau nu au contribuit la aparitia evenimentului asigurat.
 • Asiguratul are obligatia sa declare daca are loc o tranzactie (asa cum a fost definita aceasta mai sus), caz in care acoperirea conferita prin polita inceteaza de la data realizarii respectivei tranzactii.
 • Contractantul este obligat la plata primei de asigurare.
 • Contractantul este obligat sa declare, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe intreg parcursul derularii acestuia, existenta altor polite de asigurare pentru aceeasi raspundere, emise de alti asiguratori.
 • Asiguratul / contractantul are obligatia sa avizeze in scris asiguratorul, imediat ce a luat la cunostinta, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la data expirarii politei (perioada extinsa de avizare a daunei) producerea oricarui eveniment asigurat, referitor la cauzele, imprejurarile si natura daunei; In acest sens, asiguratul / contractantul este obligat:
  • sa puna imediat la dispozitia asiguratorului orice scrisoare, notificare, cerere de chemare in judecata, citatie, hotarare judecatoreasca sau document juridic primit in legatura cu pretentiile de despagubire;
  • sa pastreze nemodificate orice documente, inregistrari sau bunuri care au cauzat ori au inlesnit sau care sunt in orice fel in legatura cu evenimentul asigurat;
  • sa sprijine asiguratorul in obtinerea de la organele abilitate a oricaror documente sau informatii necesare solutionarii daunei;
  • sa-si organizeze o buna aparare in procesul civil intentat de persoana / persoanele pagubite, tinand seama si de recomandarile asiguratorului, inclusiv in ceea ce priveste angajarea unui aparator atat in prima instanta cat si in caile de atac (in cazurile in care astfel se asigura o mai buna aparare a intereselor acesteia, asiguratorul poate folosi si calea interventiei in interesul asiguratilor raspunzatori de producerea daunei);
  • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva oricarei persoane in ceea ce priveste o dauna acoperita de asigurare si sa asiste asiguratorul in toate privintele in exercitarea acestui drept, daca asiguratorul solicita acest lucru.
 • Asiguratul nu va recunoaste nicio raspundere si nu va face nicio promisiune, oferta sau plata in mod voluntar fara a avea acordul scris al asiguratorului.
 • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata daunelor.
 • Respectarea tuturor obligatiilor ce revin asiguratilor / contractantului, precum si prezumptia ca declaratiile si raspunsurile acestora din chestionar sunt adevarate, vor fi conditii ce preced orice raspundere care revine asiguratorului.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea si evaluarea prejudiciilor se face de reprezentantii asiguratorului sau prin imputernicitii acestuia, impreuna cu asiguratii / contractantul.
 • Daunele platite de asigurator, inclusiv cheltuielile prevazute, nu pot depasi limita maxima a raspunderii mentionate in polita.
 • La stabilirea despagubirii se va avea in vedere acordul comun intre asigurat / contractant, asigurator si persoana prejudiciata, iar in cazul in care asiguratul / contractantul si / sau persoana prejudiciata nu sunt de acord cu cuantumul despagubirii, se vor adresa pentru solutionarea acestui litigiu instantelor romane de drept comun.
 • Stabilirea despagubirilor pe baza intelegerii dintre parti (pe cale amiabila) se poate face numai daca din actele intocmite de organele competente si din instiintarea asiguratului / contractantului rezulta cu certitudine raspunderea civila a asiguratului pentru producerea daunelor, iar persoana prejudiciata face dovada prejudiciului suferit.
 • Daca evenimentul asigurat este indemnizabil in conformitate cu prevederile politei de asigurare, asiguratorul va efectua plata despagubirii in termen de 30 de zile de la data la care documentatia solicitata (inclusiv hotararea judecatoreasca irevocabila pronuntata pentru solutionarea unui litigiu dedus judecatii) este completa.
 • Plata despagubirii se va face in moneda convenita in polita de asigurare si in conformitate cu legile privind impozitele si taxele, in vigoare la data efectuarii platii.
 • Limitele asigurarii se vor reduce cu sumele platite cu titlu de despagubire, de la data efectuarii acestor plati, asigurarea continuand pentru suma ramasa. Aceasta limita poate fi reintregita in schimbul platii unei prime suplimentare de catre contractant.
 • Asiguratorul va fi indreptatit sa amane plata despagubirii daca, in legatura cu realitatea producerii daunei, a fost initiata o cercetare penala.
 • Dupa producerea evenimentului asigurat, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la plata despagubirii sau de la comunicarea faptului ca dauna nu este lichidabila, asiguratorul poate rezilia asigurarea cu un preaviz de 15 zile.

Notificare daune:

Se face in centrul de Constatare daune existent in fiecare oras din Romania.

www.generali.ro / servicii / solutionare-daune / auto / unitati-constatare

dauneauto@generali.com

de LUNI pana VINERI, intre 9:00 – 18:00 -

Diverse: 
 • Se acorda despagubiri in baza acordului amiabil incheiat intre asigurator, asigurat si persoana pagubita in conformitate cu polita sau in baza unor hotarari definitive si irevocabile pronuntate de instantele de judecata din Romania.
 • Orice neintelegere cu privire la polita va fi solutionata in acord de mediere sau de catre instantele de judecata din Romania.
 • Polita de asigurare se incheie in Romania fiind supus legislatiei in materie din Romania, respectiv dispozitiilor Codului Civil, ale Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supraveghere a asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Asiguratul trebuie sa faca dovada ca riscul produs este acoperit prin asigurare, daca nu se prevede altfel in polita de asigurare.