Asigurarea de raspundere civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR societatilor pe actiuni - GOTHAER Asigurari-Reasigurari

asigurari gothaer manageri administratori directori executivi societati actiuni pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Strada Barbu Delavrancea, nr.6A, corp A2.

office@gothaer.ro

Tel:   021.200.00.00

Fax:   021.200.00.98

               Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., asa cum este cunoscuta astazi, a luat fiinta in anul 2012 cand Gothaer Finanzholding AG a preluat majoritatea actiunilor societatii Platinum Asigurari Reasigurari. Gothaer Finanzholding AG este parte a grupului Gothaer Versicherungsbank VVaG, una din cele mai importante companii de asigurari mutuale din Germania, cu o experienta de aproape 200 de ani in domeniul asigurarilor, cu peste 3.5 millioane de clienti, gestionand un portofoliu de active de peste 22 miliarde Euro si un volum anual de prime brute subscrise de aproximativ 4 miliarde de Euro. Avand la baza un sistem de valori in care se pune accentul pe siguranta, experienta, incredere, pasiune, flexibilitate si inovatie, Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. isi propune sa protejeze cel mai bine si sa imbunatateasca viata clientilor, a familiilor si a afacerilor acestora, si, sa le ofere solutii de asigurare de calitate acestora. Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-057-06.12.2006. 

Aspecte Generale: 

Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. ofera clientilor sai polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni pentru asigurarea daunelor cauzate societatii pe care o administreaza / conduce sau / si tertilor, in timpul perioadei de asigurare, prin fapte comise din culpa prin neglijenta, eroare sau omisiune, de catre asigurat, in timpul perioadei de asigurare, cu prilejul exercitarii functiei, pentru care acesta raspunde conform legii, daune in legatura cu care asiguratul a primit o cerere de despagubire scrisa in timpul perioadei de asigurare si pe care o aduce la cunostinta asiguratorului in timpul aceleiasi perioade.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. il constituie, acoperirea daunelor cauzate societatii pe care o administreaza / conduce sau / si tertilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa de catre asigurat in timpul perioadei de asigurare, cu prilejul exercitarii functiei, pentru care acesta raspunde conform legii, daune in legatura cu care asiguratul a primit o plangere / cerere de despagubire scrisa in timpul perioadei de asigurare si pe care o aduce la cunostinta asiguratorului in timpul aceleiasi perioade.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica (sau juridica) numita prin hotararea / decizia organului statutar / legal competent, care in perioada de valabilitate a politei sa isi desfasoare activitatea in baza unui contract de management sau administrare (avand natura juridica a unui contract de mandat) pentru indeplinirea unei functii de conducere prevazute de lege in cadrul schemei de organizare a persoanei juridice contractante, respectiv:
  • in cadrul sistemului de organizare unitar:
   • Administrator unic;
   • Membru executiv in cadrul Consiliului de Administratie;
   • Membru neexecutiv in cadrul Consiliului de Administratie care a delegat atributiunile de conducere catre Directorii executivi;
   • Directorii executivi – exclusiv persoanele carora le-au fost delegate atributiuni de conduce a persoanei juridice, orice alta persoana indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat neincadrandu-se in aceasta categorie;
  • in cadrul sistemului de organizare dualist:
   • membrii directoratului, care isi desfasoara activitatea sub indrumarea si controlul consiliului de supraveghere.
    • O persoana juridica poate fi numita administrator sau membru al consiliului de supraveghere;
    • Odata cu aceasta numire, persoana juridica este obligata sa isi desemneze un reprezentant permanent, persoana fizica.
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante:
  • despre asigurat si / sau contractant;
  • despre apartenenta la grupuri, holdinguri, asocieri de firme;
  • despre cadrele de conducere cuprinse in asigurare;
  • despre structura organizatorica si functionala a persoanei juridice pentru care asiguratul exercita functia de conducere;
  • despre istoricul de daune;
  • despre limitele de raspundere solicitate, pe eveniment, agregat pe intreaga perioada si sublimita pe fiecare cadru de conducere;
   • informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului, avize, autorizatii, hotarari;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • apartenenta la grupuri, holdinguri, asocieri de firme in cazul persoanelor juridice;
 • cadrele de conducere cuprinse in asigurare;
 • structura organizatorica si functionala a persoanei juridice pentru care asiguratul exercita functia de conducere;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
  • sublimita pe fiecare cadru de conducere;
 • perioada asigurata;
 • optiunea pentru extinderea perioadei de avizare a daunelor;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Polita acopera prejudiciile suferite direct / indirect de societate, cu conditia indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii:

 • prejudiciul sa decurga dintr-o fapta culpabila savarsita de catre oricare dintre persoanele asigurate in perioada asigurata sau in perioada retroactiva, daca s-a convenit;
 • cererea de despagubire in legatura cu prejudiciul respectiv sa fie facuta in perioada asigurata / perioada extinsa de notificare;
 • cererea de despagubire sa fie notificata asiguratorului in perioada asigurata / perioada extinsa de notificare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • pentru orice evenimente ulterioare declansarii procedurii reorganizarii judiciare sau a falimentului societatii pe care o administreaza / conduce asiguratul;
 • in cazul in care asiguratul este suspendat din functia de administrator sau director executiv; suspendarea inceteaza si raspunderea asiguratorului reintra in vigoare prin eliberarea unei instiintari (in scris) din partea asiguratorului, in baza prezentarii dovezii de redobandire a dreptului de exercitare a functiei de catre asigurat;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei in conformitate cu legea romana, in limitele teritoriale agreate si mentionate in polita, cu exceptia SUA si Canada.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate sa fie:

 • persoana fizica (sau juridica) numita prin hotararea / decizia organului statutar / legal competent, care in perioada de valabilitate a politei isi desfasoara activitatea in baza unui contract de management sau administrare (avand natura juridica a unui contract de mandat) pentru indeplinirea unei functii de conducere prevazute de lege in cadrul schemei de organizare a persoanei juridice contractante, respectiv:
  • in cadrul sistemului de organizare unitar:
   • Administrator unic;
   • Membru executiv in cadrul Consiliului de Administratie;
   • Membru neexecutiv in cadrul Consiliului de Administratie care a delegat atributiunile de conducere catre Directorii executivi;
   • Directorii executivi – exclusiv persoanele carora le-au fost delegate atributiuni de conduce a persoanei juridice, orice alta persoana indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat neincadrandu-se in aceasta categorie;
  • in cadrul sistemului de organizare dualist:
   • membrii directoratului, care isi desfasoara activitatea sub indrumarea si controlul consiliului de supraveghere.
    • O persoana juridica poate fi numita administrator sau membru al consiliului de supraveghere;
    • Odata cu aceasta numire, persoana juridica este obligata sa isi desemneze un reprezentant permanent, persoana fizica.

               Contractant poate fi societate profesionala, entitate publica sau privata, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (client):

 • terta persoana prejudiciata de catre asigurat, indreptatita sa primeasca despagubirea, in cazul producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, respectiv societatea administrata / condusa si/sau tertul pagubit.
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Raspunderea asiguratorului se angajeaza numai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare.

              Limitele raspunderii asiguratorului se stabilesc la valorile declarate de asigurat si agreate de catre asigurator, astfel:

 • pe eveniment: limita maxima de raspundere a asiguratorului pentru orice sume compensatorii si/sau cheltuieli acoperite, decurgand dintr-o cerere de despagubire / serie de cereri de despagubire nu va depasi limita pe eveniment precizata in polita;
 • pe perioada asigurata (agregat): limita maxima de raspundere a asiguratorului pentru orice sume compensatorii si/sau cheltuieli acoperite, decurgand din toate cererile de despagubire inregistrate in perioada asigurata nu va depasi limita agregat precizata in polita;

               Daca in legatura cu o singura fapta culpabila exista mai multe cereri de despagubire (serie de cereri de despagubire), acestea sunt considerate ca fiind o singura cerere de despagubire, data daunei fiind data la care s-a inregistrat prima cerere de despagubire. Seria de cereri de despagubire se defineste astfel:

 • toate cererile de despagubire pentru prejudicii care rezulta dintr-o singura fapta culpabila a asiguratului. Mai multe fapte culpabile care sunt consecinta unei cauze / surse similare sau asemanatoare sunt considerate ca fiind o singura fapta culpabila;
 • mai multe fapte culpabile din care rezulta un singur prejudiciu;
 • o singura cerere de despagubire facuta impotriva mai multor persoane asigurate acoperite pe aceeasi polita.

                 Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa; prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramane neschimbata. La cererea asiguratului si cu acordul asiguratorului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare.

                In cadrul limitei raspunderii asiguratorului se poate stabili si o sublimita a raspunderii pentru fiecare cadru de conducere in parte.

                Limita raspunderii pe eveniment si limita raspunderii pe perioada asigurata vor fi precizate explicit in polita.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

                In caz de neplata la scadenta a unei rate (ulterioare celei dintai), asiguratul poate plati rata restanta intr-o perioada de gratie de 15 zile calendaristice, incepand cu ziua urmatoare datei scadentei ratei respective, mentionate in polita; in aceasta perioada de gratie asiguratorul acopera riscurile precizate in polita de asigurare.

                 Daca asiguratul nu plateste rata de prima restanta in termenul de gratie acordat, contractul se reziliaza de drept, fara punere in intarziere si fara orice alta formalitate prealabila, cu incepere de la ora 0:00 a zilei urmatoare scadentei ratei de prima restante, mentionata in polita.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • sumele compensatorii pe care asiguratul este obligat sa le plateasca in virtutea legii cu titlu de despagubire, persoanei pagubite ca urmare a producerii evenimentelor asigurate;
 • cheltuielile de judecata facute de persoana pagubita pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului / persoanelor asigurate la plata despagubirilor, daca acesta / acestea a / au fost obligat / obligate la despagubire prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
 • cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil, stabilite de lege ori de cate instantele de judecata, daca asiguratul / persoanele asigurate a / au fost obligat / obligate la plata despagubirilor;
 • costurile / cheltuielile rezonabile si necesare investigarii / expertizarii / apararii impotriva oricarei cereri de despagubire pentru prejudicii care ar putea fi acoperite prin polita, transmisa sau a carei transmitere este iminenta, efectuate de societate / persoanele asigurate, cu acordul prealabil scris al asiguratorului, pentru serviciile prestate in acest scop de terte persoane si dovedite cu documente justificative.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • orice prejudicii decurgand din / bazate pe / in legatura cu:
   • Cereri de despagubire, plangeri / pretentii / actiuni, fapte culpabile, circumstante care le-ar putea genera, notificate pe orice alta polita de asigurare, anterior emiterii politei;
   • Cereri de despagubire, plangeri / pretentii / actiuni, fapte culpabile, circumstante care le-ar putea genera, cunoscute societatii / persoanei(elor) asigurate (indiferent daca au fost declarate sau nu asiguratorului in cererea - chestionar) sau pe care trebuia sa le cunoasca inainte de data intrarii in vigoare a politei;
   • Cereri de despagubire, plangeri / pretentii / actiuni care deriva din orice fapta culpabila savarsite de catre persoana(ele) asigurate inaintea intrarii in vigoare a politei;
   • Cereri de despagubiri / plangeri / pretentii / actiuni, facute impotriva asiguratului dupa expirarea politei / perioadei extinse de notificare;
   • Cereri de despagubire / fapte culpabile / circumstante / evenimente / plangeri / pretentii / actiuni asigurabile in baza altor polite;
  • prejudicii in legatura cu orice raspunderi contractuale;
  • prejudicii in legatura cu fapte culpabile savarsite persoana(ele) asigurate avand cunostinta despre faptul ca se afla intr-o situatie de incalcare a oricarui statut / contract / obligatie / interdictie legala;
  • prejudicii in legatura cu orice raspundere profesionala / malpraxix a societatii / persoanei(elor) asigurate;
  • prejudicii in legatura cu / cauzate de fapte culpabile savarsite de catre oricare dintre persoanele asigurate, daca aceasta nu intruneste toate conditiile prevazute de lege pentru ocuparea functiei de conducere, precum si dupa incetarea / suspendarea functiei de conducere ori incetarea contractului de mandat;
  • orice cerere de despagubire / plangere / pretentie / actiune introdusa / formulate de persoanele asigurate una impotriva alteia;
  • orice cerere de despagubire / plangere / pretentie / actiune formulata de sau numele unei persoane fizice / entitati care detine sau controleaza individual, direct sau indirect, mai mult de 10% din actiunile cu drept de vot din cadrul societatii;
  • orice raspundere solidara a oricareia dintre persoanele asigurate cu predecesorii imediati, daca predecesorii nu au fost cuprinsi in acoperirea politei;
  • prejudicii provocate de persoana(ele) asigurata(e) in legatura cu desfasurarea unor activitati care nu sunt in legatura cu / depasesc prevederile contractului de mandat incheiat cu societatea sau obligatiile prevazute de lege;
  • prejudicii in legatura cu orice fapte culpabile savarsite de oricare dintre persoanele asigurate in cadrul oricarei entitati, diferita de societate, sau ca urmare a faptului ca oricare dintre acestea sunt administratori / membri ai consiliului de supraveghere / membri ai directoratului / directori carora le-au fost delegate atributii de conducere la orice alta entitate decat cea declarata la incheierea politei sau pe parcursul derularii politei si pe care asiguratorul nu le-a inclus in acoperire;
  • prejudicii cauzate direct sau indirect ca urmare a incetarii activitatii oricareia dintre persoanele asigurate din orice cauza (inclusiv decadere, incompatibilitate, deces);
  • orice fel de prejudicii decurgand din fapte ilicite intentionate (inclusiv frauda) savarsite de oricare dintre persoanele asigurate in exercitarea atributiilor conferite de functia detinuta;
  • prejudicii reprezentand vatamari corporale (inclusiv deces, disconfort / trauma emotionala), pagube materiale (pierderea / distrugerea bunurilor) si consecintele acestora;
  • prejudicii reprezentand castiguri necuvenite sau la care persoana(ele) asigurata(e) nu avea(u) dreptul legal (inclusiv orice remuneratii / salarii / profit / avantaj personal la care acesta nu este indreptatit sau nu sunt aprobate de actionariat), precum si rambursarea oricaror sume platite persoanelor asigurate pentru serviciile prestate;
  • prejudicii decurgand din nepastrarea secretului profesional / confidentialitatii activitatii, neloialitate, daune morale, defaimare / calomnie, incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala;
  • prejudiciile pentru care dreptul la actiune al persoanei pagubite s-a prescris;
  • insolventa / falimentul societatii, precum si orice actiuni in raspundere introduse de creditorii societatii impotriva oricareia dintre persoanele asigurate;
  • orice raspundere fata de angajatii societatii (de exemplu: vatamari corporale si / sau pagube materiale produse angajatilor, refuzul de a angaja o persoana, evaluarea / promovarea / concedierea / sanctionarea angajatilor, defaimarea / calomnierea / hartuirea / umilirea / discriminarea angajatilor, protectia muncii, disciplina la locul de munca, orice forma de protest determinata de deciziile asiguratului angajatii);
  • prejudicii decurgand direct sau indirect din impartirea profitului, a beneficiilor angajatilor, administrarea sau custodierea sau in legatura cu fonduri de pensii, programe / scheme de beneficii ale angajatilor, orice alte forme similare, inclusiv daca este implicata doar capacitatea fiduciara / morala a asiguratului;
  • prejudicii decurgand neincheierea / nementinerea asigurarilor sau garantiilor necesare, inclusiv in legatura cu alegerea furnizorilor;
  • prejudicii cauzate de amenzi, penalitati, daune interese, impozite, taxe, redevente, diverse cotizatii, daune punitive sau exemplare, cheltuieli judiciare penale sau de executare a hotararilor privind plata despagubirilor;
  • prejudicii in legatura cu fapte culpabile comise de asigurat in exercitarea functiei in cadrul oricarei filiale infiintate dupa intrarea in vigoare a politei, daca nu s-a convenit altfel intre parti;
  • prejudicii produse ca urmare a unor fapte culpabile savarsite ulterior datei la care:
   • societatea fuziuneaza cu o alta persoana / entitate;
   • orice persoana / entitate achizitioneaza un numar de actiuni mai mare de 50% din totalul capitalului social al societatii sau detine majoritatea de vot pentru alegerea administratorilor / membrilor consiliului de supraveghere;
   • societatea intra in procedura de lichidare / faliment;
   • societatea se dizolva / inceteaza sa mai existe in forma juridica pe care a avut-o la momentul incheierii contractului.
  • daune decurgand din vinzarea sau oferirea spre vinzare sau alocarea titlurilor financiare sau a oricaror actiuni ale societatii cuprinzind, nelimitat, urmatoarele: oferta publica primara, oferta publica secundara sau plasamente private;
  • prejudicii care sunt sau ar fi putut fi acoperite prin alte forme de asigurare (de exemplu asigurari de bunuri, asigurari de raspundere civila, asigurari de persoane etc.);
  • prejudicii produse sau agravate direct sau indirect de:
   • razboi, invazie, acte ale unui dusman extern, ostilitati (indiferent daca razboiul a fost sau nu declarat), razboi civil, revolta, greve, rebeliune, revolutie, insurectie, dictatura militara, instaurarea legii martiale, conspiratie, razvratire militara cu / sau fara uzurparea puterii, atacuri teroriste, dispozitii administrative, distrugere sau afectare a proprietatii din ordinul unui guvern de drept sau de fapt sau din partea oricarei autoritati publice, confiscare, expropriere, nationalizare, sechestrare, rechizitionare sau alte acte similare;
   • explozii atomice, radiatii sau infestari radioactive ca efect al folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile;
   • poluare sau contaminare (inclusiv virusi informatici) de orice natura si din orice cauza;
   • utilizarea / manipularea / depozitarea azbestului / produselor care contin azbest;
   • unde / campuri electromagnetice;
   • operatiuni ale asiguratului efectuate prin intermediul: internetului, intra / extra netului, website, transmisiilor / trasferurilor electronice;
   • disfunctionalitatile oricarui computer, echipament de procesare date, circuit integrat sau echipamente similare folosite de asigurat.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare si anume:

Asigurarea noilor Filiale

               Asiguratorul extinde acoperirea pentru persoanele asigurate care detin functia de administratori / membri al directoratului / membri al consiliului de supraveghere / directori carora le-au fost delegate atributii de conducere de catre consiliul de administratie in cadrul noilor filiale achizitionate / infiintate de societate dupa intrarea in vigoare a politei, pentru faptele culpabile savarsite de catre acestia ulterior datei achizitiei / infiintarii, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor obligatii:

 • societatea a furnizat orice informatie solicitata de catre asigurator in termen de 30 zile calendaristice de la data infiintarii / achizitiei noii filiale;
 • societatea a fost de acord cu plata unei prime de asigurare suplimentare, precum si cu orice modificare a prevederilor politei, solicitate de catre asigurator;
 • societatea a achitat prima de asigurare suplimentara in legatura cu aceasta noua filiala.
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru aasigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • sa raspunda corect si exact la intrebarile prevazute in cererea - chestionar si sa furnizeze toate informatiile si datele referitoare la obiectul asigurarii si circumstantele riscului, atat in momentul incheierii politei, cat si pe parcursul derularii acesteia;
 • sa comunice asiguratorului orice modificare intervenita in legatura cu datele luate in considerare la incheierea politei (declarate in cererea - chestionar, precum si orice alte documente), imprejurarile / circumstantele esentiale privind posibilitatea producerii evenimentelor asigurate ori declansarea procedurii de reorganizare judiciara / faliment, in termen de 5 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta;
 • sa declare existenta altor polite de asigurare pentru aceeasi raspundere la alte societati de asigurare, atat la incheierea politei, cat si pe parcursul derularii acesteia;
 • sa ia toate masurile rezonabile in scopul prevenirii / diminuarii prejudiciilor si sa respecte reglementarile legale cu privire la desfasurarea activitatii;
 • sa comunice asiguratorului orice modificare semnificativa a actionariatului (prin actionar semnificativ se intelege persoana fizica / juridica / grupul de persoane fizice si / sau juridice care actioneaza impreuna si care detin direct sau indirect o participatie de 10% ori mai mult din capitalul social al societatii sau din drepturile de vot ori o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra gestiunii si politicii de afaceri ale acesteia), inclusiv orice majorare a numarului administratorilor / membrilor consiliului de supraveghere / directoratului, realizata pe parcursul perioadei asigurate;
 • sa transmita asiguratorului in scris o notificare, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 30 zile calendaristice de la data realizatii unei astfel de actiuni. In aceasta situatie acoperirea conferita prin polita inceteaza de la data realizarii oricareia dintre actiuni;
 • sa avizeze asiguratorul in scris, in termen de 5 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta, despre existenta oricarei cereri de despagubire / plangeri / pretentii / actiuni promovate impotriva sa de persoana (ele) prejudiciata(e), precum si despre orice fapte culpabile / circumstante care le-ar putea genera;
 • avizarea se va efectua in mod obligatoriu in scris si se va inregistra doar la sediul legal al asiguratorului asa cum rezulta din polita sau modificarile succesive inscrise conform legii la Registrul Comertului, si prin e-mail la adresa avizari@gothaer.ro, sau pe fax la nr. 021 200 098. Orice informare transmisa si / sau inregistrata la o alta locatie sau adresa de e-mail / fax, nu este valabila si nu va fi luata in considerare.
 • sa instiinteze organele abilitate cele mai apropiate, cerand intocmirea de acte de constatare complete cu privire la cauzele / imprejurarile producerii unui eveniment susceptibil de a declansa raspunderea sa civila, in cel mult 5 zile lucratoare de la producerea acestuia;
 • sa furnizeze toate informatiile si probele (acte, documente) in legatura cu cererea de despagubire / pretentia / plangerea / actiunea promovata impotriva sa de catre persoana prejudiciata si / sau solicitate de asigurator si sa permita reprezentantilor asiguratorului sa faca investigatii referitoare la natura prejudiciului / intindere / legatura de cauzalitate cu fapta culpabila;
 • sa nu faca nici o plata, sa nu-si asume nici o obligatie si sa nu faca nici o alta cheltuiala in legatura cu pretentiile persoanelor prejudiciate, fara acordul prealabil scris al asiguratorului;
 • sa-si organizeze o buna aparare in procesul intentat de persoana prejudiciata, tinand cont de recomandarile asiguratorului;
 • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea prejudiciilor si sa indeplineasca toate procedurile / formalitatile necesare exercitarii acestui drept;
 • In cazul neindeplinirii obligatiilor de mai sus, asiguratorul are dreptul, dupa caz:
  • sa solicite anularea politei in cazul in care, cunoscand exact imprejurarile nu ar fi incheiat polita;
  • sa rezilieze polita de asigurare printr-o simpla notificare scrisa transmisa societatii cu confirmare de primire, rezilierea devenind efectiva incepand cu ora 0:00 a zilei urmatoare comunicarii; rezilierea opereaza de drept, fara nici o alta formalitate si fara interventia instantelor judecatoresti;
  • sa propuna modificarea politei cu ajustarea corespunzatoare a primei de asigurare; daca societatea nu este de acord, polita se va rezilia cu efect de la data solicitarii de modificare;
  • sa reduca despagubirea cuvenita corespunzator raportului dintre prima stabilita si cea care s-ar fi stabilit daca se cunosteau exact circumstantele riscului subscris;
  • sa refuze plata despagubirii daca, din acest motiv, nu s-a putut determina cauza / marimea reala a prejudiciilor.
 • Respectarea riguroasa a obligatiilor ce revin societatii si persoanelor asigurate, precum si prezumtia ca declaratiile si raspunsurile acestora in cererea - chestionar si alte documente solicitate de asigurator sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere a asiguratorului.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Asiguratorul are obligatia sa constate si sa evalueze prejudiciile prin reprezentantii sai, impreuna cu societatea / persoana(ele) asigurata(e) si beneficiarul despagubirii, inclusiv prin experti daca se convine in acest mod de catre partile implicate.
 • despagubirile se pot stabili pe baza conventiei dintre societate / persoana(ele) asigurata(e), persoana(ele) pagubita(e) si asigurator, iar in caz de neintelegere prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata de instantele competente din Romania.
 • Daca la producerea unui eveniment au contribuit mai multe persoane, acestea raspund impreuna fata de cel pagubit, raspunderea fiecaruia fiind cea rezultata din actele incheiate de autoritatile competente / abilitate. Daca din actele incheiate nu rezulta partea de raspundere care-i revine fiecaruia, atunci cei raspunzatori vor raspunde in mod egal fata de persoana pagubita.
 • Valoarea despagubirii acordate (inclusiv cheltuielile de judecata acoperite si alte costuri / cheltuieli) nu va depasi limitele raspunderii (sublimitele, dupa caz) mentionate in polita de asigurare si nici cuantumul prejudiciului stabilit in baza documentelor justificative / prevederilor politei.
 • In cazul in care cuantumul prejudiciului depaseste limita raspunderii pe eveniment stabilita in polita de asigurare, valoarea despagubirii acordate se va reduce proportional, corespunzator raportului subunitar dintre limita raspunderii pe eveniment si cuantumul prejudiciului astfel calculat.
 • Costurile / cheltuielile prevazute, despagubite de asigurator inainte de stabilirea de catre organele abilitate ca prejudiciile au reprezentat consecinta directa a faptelor ilicite intentionate (inclusiv frauda) a societatii / persoanei(elor) asigurate, vor fi recuperate de la societate / persoana(ele) asigurata(e).
 • In cazul in care cuantumul despagubirilor datorate mai multor persoane pagubite, inclusiv cheltuielile de judecata asociate si alte costuri / cheltuieli acoperite, depaseste limita raspunderii per eveniment stabilita in polita de asigurare, despagubirile se platesc in limita acestei sume, proportional cu raportul dintre limita raspunderii si totalul cuantumului despagubirilor datorate.
 • despagubirile se platesc de catre asigurator:
  • persoanei pagubite, in masura in care nu a fost despagubita de societate / persoana(ele) asigurat(e); daca societatea / persoana(ele) asigurate fac(e) dovada ca a despagubit persoana pagubita (cu acordul prealabil scris al asiguratorului), despagubirea i se va plati societatii / persoanei(elor) asigurate;
  • in lei sau in echivalent lei la cursul de schimb B.N.R. valabil la data daunei;
  • in maximum 30 de zile lucratoare de la depunerea ultimului document solicitat de asigurator / primirea hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
 • Din despagubire se scad, dupa caz:
  • fransiza prevazuta contractual (la contractele incheiate in valuta, fransiza se va calcula la cursul de schimb B.N.R. valabil la data daunei);
  • ratele de prima datorate de asigurat / contractant pana la expirarea politei de asigurare (se va lua in calcul cursul de schimb B.N.R. valabil la data daunei);
 • Asiguratorul are dreptul sa amane acordarea despagubirii pana la finalizarea anchetei declansata impotriva societatii / persoanei(elor) asigurate din partea autoritatilor publice / procedurii penale, daca acestea sunt in legatura cu producerea evenimentului asigurat.
 • Asiguratorul nu este raspunzator, nu acopera si nu acorda despagubiri pentru nicio pretentie care ar constitui o incalcare din partea asiguratorului a oricarei interdictii sau restrictii privind sanctiunile economice sau comerciale nationale si / sau internationale si / sau care rezulta direct sau indirect din aplicarea oricarei sanctiuni, interdictii sau restrictii privind sanctiunile economice sau comerciale nationale si / sau internationale.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 021.200.00.00; 021 200 00 98​

Email: avizari@gothaer.ro

Formular on-line pentru avizare daunehttps: / / www.gothaer.ro / daune / anunta-o-dauna /

Diverse: 
 • De comun acord, partile pot aduce modificari politei de asigurare, modificarile respective intrand in vigoare de la data ce se va conveni in scris, intre parti.
 • Oricare dintre parti poate denunta unilateral polita de asigurare, cu notificare prealabila scrisa transmisa celeilalte parti. Polita de asigurare isi va inceta efectele in termen de 20 de zile de la data comunicarii notificarii.
 • Pentru stabilirea diferentelor de prima de restituit / incasat (in caz de denuntare unilaterala / reziliere / modificare a politei cu acordul partilor) se procedeaza astfel:
  • la incasare: se calculeaza prima de asigurare pentru perioada neexpirata, pe luni de asigurare (orice fractiune de luna de asigurare considerandu-se luna intreaga), in proportie de 1 / 12 din prima anuala;
  • la restituire: se calculeaza prima de asigurare care trebuie retinuta de asigurator pentru perioada in care polita a fost in vigoare (orice fractiune de luna de asigurare considerandu-se luna intreaga), in proportie de 1 / 10 din prima anuala;
  • in cazul rezilierii / denuntarii politei, daca s-au inregistrat daune inainte de denuntare / reziliere, prevederile acesteia se aplica pentru lichidarea definitiva a acestora; prima de asigurare aferenta perioadei ramase (de la data efectiva a rezilierii / denuntarii pana la data expirarii politei mentionata in polita de asigurare) va fi platita de catre contractant fie direct, fie prin compensare din dauna.
 • In toate situatiile de mai sus, se va avea in vedere cursul de schimb B.N.R. valabil la data platii.
 • Toate comunicarile cu privire la executarea politei de asigurare trebuie efectuate in scris, astfel:
  • cele destinate asiguratorului, prin e-mail la adresa clienti@gothaer.ro sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire la sediul legal al acestuia asa cum rezulta din polita sau modificarile succesive inscrise conform legii la Registrul Comertului;
  • cele adresate asiguratului / contractantului, prin e-mail sau prin curier la adresa de domiciliu / sediu, mentionate in documentatia aferenta politei de asigurare, sau care au fost indicate expres de catre asigurat / contractant, pentru trimiterea comunicarilor, ulterior incheierii politei de asigurare.
 • Daca notificarea / comunicarea nu se poate transmite cu posta / curier intrucat asiguratul si-a schimbat adresa mentionata in polita, fara sa comunice asiguratorului schimbarea acesteia, sau in cazul respingerii sau refuzului asiguratului de a primi notificarea - inclusiv in cazul lipsei de la sediu / domiciliu si / sau al expirarii termenului de pastrare a corespondentei, notificarea se considera primita la data la care se constata imposibilitatea transmiterii acesteia, sau, dupa caz, respingerea sau refuzul de a primi notificarea.
 • In limita despagubirilor platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile beneficiarului / societatii / persoanelor asigurate contra celor raspunzatori de producerea / marirea pagubelor.
 • Societatea / persoanele asigurate raspund de prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care ar impiedica realizarea dreptului de regres. Daca din vina societatii / persoanelor asigurate exercitarea regresului nu mai este posibila, acesta va suporta despagubirea, urmand sa o achite in termen de maximum 5 zile de la data solicitarii asiguratorului.
 • Asiguratorul poate denunta polita (fara restituirea primei de asigurare) si este exonerat de plata despagubirii, in cazul in care societatea / persoana(ele) asigurata(e) / beneficiarul / oricine actioneaza in numele acestora a incercat sau incearca sa obtina despagubiri prin frauda.
 • Forta majora exonereaza de raspundere partea care, aflata in aceasta situatie, o notifica celeilalte parti in termen de cel mult 5 (cinci) zile de la aparitia fortei majore si o dovedeste cu inscrisuri oficiale in termen de 30 de zile de la aparitia acesteia.
 • Eventualele litigii aparute intre parti se vor rezolva pe cale amiabila sau de catre instantele de judecata competente din Romania.