Asigurarea de raspundere civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR societatilor pe actiuni - GROUPAMA Asigurari

asigurari groupama manageri administratori directori executivi societati actiuni pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Str. Mihai Eminescu, nr. 45.

office@groupama.ro

Tel:   021.305.80.00

Fax:   021.310.99.67

              GROUPAMA Asigurari S.A. este parte a marelui grup francez, de asigurari si servicii financiare bancare cu acoperire internationala, GROUPAMA. Asigurator de referinta in Franta, grupul GROUPAMA are o prezenta extinsa la nivel international, in 11 tari din Europa, Africa si Asia. Cu o traditie de peste 100 de ani, GROUPAMA a patruns progresiv pe piata romaneasca, in perioada 2007-2008, achizitionand 3 companii locale de asigurari: BT Asigurari in 2007 si Asiban si OTP Asigurari in 2008, pe care le-a reunit sub brand-ul GROUPAMA Asigurari S.A. Romania. De la infiintare si pana in prezent, GROUPAMA Asigurari S.A. s-a dezvoltat continuu acordand o atentie deosebita satisfacerii nevoilor clientilor, ceea ce a condus la accederea acesteia in categoria societatilor de asigurari premium, alaturi de alte societati de vaza de pe piata romaneasca de asigurari. GROUPAMA Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-009-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

GROUPAMA Asigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni pentru asigurarea daunelor cauzate societatii pe care o administreaza / conduce sau / si tertilor, in timpul perioadei de asigurare, prin fapte comise din culpa prin neglijenta, eroare sau omisiune, de catre asigurat, in timpul perioadei de asigurare, cu prilejul exercitarii functiei, pentru care acesta raspunde conform legii, daune in legatura cu care asiguratul a primit o cerere de despagubire scrisa in timpul perioadei de asigurare si pe care o aduce la cunostinta asiguratorului in timpul aceleiasi perioade.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la GROUPAMA Asigurari S.A. il constituie, acoperirea daunelor cauzate societatii pe care o administreaza / conduce sau / si tertilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa de catre asigurat in timpul perioadei de asigurare, cu prilejul exercitarii functiei, pentru care acesta raspunde conform legii, daune in legatura cu care asiguratul a primit o plangere / cerere de despagubire scrisa in timpul perioadei de asigurare si pe care o aduce la cunostinta asiguratorului in timpul aceleiasi perioade.

               Prin polita de asigurare, compania in calitate de contractant al asigurarii, se obliga sa plateasca o prima asiguratorului, iar acesta din urma se obliga sa acorde despagubiri pentru prejudiciile financiare produse companiei cat si pentru prejudiciile financiare cauzate tertilor, in urma savarsirii de catre asigurat a unor fapte culpabile in exercitarea functiei de conducere.

               Polita de asigurare ofera acoperire exclusiv pentru cererile de despagubire inaintate pentru prima data impotriva unui asigurat in timpul perioadei de asigurare si notificate asiguratorului conform prevederilor din polita de asigurare.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica (sau juridica) numita prin hotararea / decizia organului statutar / legal competent, care in perioada de valabilitate a politei sa isi desfasoare activitatea in baza unui contract de management sau administrare (avand natura juridica a unui contract de mandat) pentru indeplinirea unei functii de conducere prevazute de lege in cadrul schemei de organizare a persoanei juridice contractante, respectiv:
  • in cadrul sistemului de organizare unitar:
   • Administrator unic;
   • Membru executiv in cadrul Consiliului de Administratie;
   • Membru neexecutiv in cadrul Consiliului de Administratie care a delegat atributiunile de conducere catre Directorii executivi;
   • Directorii executivi – exclusiv persoanele carora le-au fost delegate atributiuni de conduce a persoanei juridice, orice alta persoana indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat neincadrandu-se in aceasta categorie;
  • in cadrul sistemului de organizare dualist:
   • membrii directoratului, care isi desfasoara activitatea sub indrumarea si controlul consiliului de supraveghere.
    • O persoana juridica poate fi numita administrator sau membru al consiliului de supraveghere;
    • Odata cu aceasta numire, persoana juridica este obligata sa isi desemneze un reprezentant permanent, persoana fizica.
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante:
  • despre asigurat si / sau contractant;
  • despre apartenenta la grupuri, holdinguri, asocieri de firme;
  • despre cadrele de conducere cuprinse in asigurare;
  • despre structura organizatorica si functionala a persoanei juridice pentru care asiguratul exercita functia de conducere;
  • despre istoricul de daune;
  • despre limitele de raspundere solicitate, pe eveniment, agregat pe intreaga perioada si sublimita pe fiecare cadru de conducere;
   • informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului, avize, autorizatii, hotarari;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • apartenenta la grupuri, holdinguri, asocieri de firme in cazul persoanelor juridice;
 • cadrele de conducere cuprinse in asigurare;
 • structura organizatorica si functionala a persoanei juridice pentru care asiguratul exercita functia de conducere;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
  • sublimita pe fiecare cadru de conducere;
 • perioada asigurata;
 • optiunea pentru extinderea perioadei de avizare a daunelor;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Daca polita de asigurare, nu este reinnoita sau inlocuita cu o polita de asigurare cu acoperire similara, nu a fost reziliata ca urmare a nerespectarii obligatiei de plata a primei de asigurare sau daca nu a avut loc o modificare a riscului pana la data expirarii perioadei de asigurare, asiguratul are dreptul la o perioada extinsa de raportare de 30 de zile calendaristice pentru cereri de despagubire inaintate impotriva acestuia in aceasta perioada, cu privire la fapte culpabile comise de acesta inainte de data expirarii perioadei de asigurare.

             Asiguratorul isi rezerva dreptul de a acorda o perioada extinsa de raportare a cererilor de despagubire mai mare de 30 de zile calendaristice. Aceasta va fi solicitata in scris, nu mai tarziu de 10 zile calendaristice inainte de expirarea perioadei de asigurare a politei. La analiza acestei solicitari, asiguratorul va avea dreptul de a asigura intreaga expunere conform conditiilor de asigurare considerate corespunzatoare de catre acesta.

             Orice cerere de despagubire notificata de asigurat in perioada extinsa de raportare va fi considerata ca fiind notificata in perioada de asigurare. Orice perioada extinsa de raportate a cererilor de despagubire nu va mari limita de raspundere totala datorata de catre asigurator si nu va putea fi anulata.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • pentru orice evenimente ulterioare declansarii procedurii reorganizarii judiciare sau a falimentului societatii pe care o administreaza / conduce asiguratul;
 • in cazul in care asiguratul este suspendat din functia de administrator sau director executiv; suspendarea inceteaza si raspunderea asiguratorului reintra in vigoare prin eliberarea unei instiintari (in scris) din partea asiguratorului, in baza prezentarii dovezii de redobandire a dreptului de exercitare a functiei de catre asigurat;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate sa fie:

 • persoana fizica (sau juridica) numita prin hotararea / decizia organului statutar / legal competent, care in perioada de valabilitate a politei isi desfasoara activitatea in baza unui contract de management sau administrare (avand natura juridica a unui contract de mandat) pentru indeplinirea unei functii de conducere prevazute de lege in cadrul schemei de organizare a persoanei juridice contractante, respectiv:
  • in cadrul sistemului de organizare unitar:
   • Administrator unic;
   • Membru executiv in cadrul Consiliului de Administratie;
   • Membru neexecutiv in cadrul Consiliului de Administratie care a delegat atributiunile de conducere catre Directorii executivi;
   • Directorii executivi – exclusiv persoanele carora le-au fost delegate atributiuni de conduce a persoanei juridice, orice alta persoana indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat neincadrandu-se in aceasta categorie;
  • in cadrul sistemului de organizare dualist:
   • membrii directoratului, care isi desfasoara activitatea sub indrumarea si controlul consiliului de supraveghere.
    • O persoana juridica poate fi numita administrator sau membru al consiliului de supraveghere;
    • Odata cu aceasta numire, persoana juridica este obligata sa isi desemneze un reprezentant permanent, persoana fizica.

               Contractant poate fi societate profesionala, entitate publica sau privata, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (client):

 • terta persoana prejudiciata de catre asigurat, indreptatita sa primeasca despagubirea, in cazul producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, respectiv societatea administrata / condusa si/sau tertul pagubit.
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Raspunderea asiguratorului se angajeaza numai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare.

              Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

 • pe eveniment: valoarea pe eveniment prevazuta in polita de asigurare;
 • pe perioada asigurata: valoarea raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in polita de asigurare, indiferent de numarul evenimentelor asigurate produse.

              In cadrul limitei raspunderii asiguratorului se poate stabili si o sublimita a raspunderii pentru fiecare cadru de conducere in parte.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramanand neschimbata.

              La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, cu acordul asiguratorului.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                La expirarea unui termen de 30 zile calendaristice de la data de inceput a asigurarii prevazuta in polita, daca prima de asigurare sau cea dintai rata a primei nu a fost platita, asigurarea se reziliaza in mod automat de catre asigurator, fara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara interventia instantelor de judecata.

                In cazul in care ratele ulterioare ratei intai de prima nu sunt platite in termen de 15 zile calendaristice (perioada de gratie) de la termenele de scadenta stabilite, polita de asigurare se considera suspendata pentru inca 15 zile calendaristice (perioada de suspendare) si reintra in vigoare la ora 00:00 a zilei urmatoare zilei platii, ramanand neschimbate scadentele stabilite in polita. In cazul in care asiguratul nu plateste rata restanta, incepand cu a 31-a zi calendaristica de la data scadentei ratei, polita va fi reziliata fara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara interventia instantelor de judecata. Rezilierea va fi facuta incepand cu data la care a fost scadenta rata neplatita.

                Cererile de despagubire inaintate impotriva asiguratului sau notificate asiguratorului si faptele culpabile produse in perioada de gratie (primele 15 zile calendaristice de la data scadentei ratei mentionata in polita) vor fi acoperite cu conditia efectuarii platii integrale a ratei de prima pana la expirarea perioadei de gratie. Pentru cererile de despagubire inaintate impotriva asiguratului sau notificate asiguratorului si faptele culpabile produse in perioada de suspendare (urmatoarele 15 zile calendaristice dupa expirarea perioadei de gratie) asiguratorul nu va acorda despagubiri. Daca in aceasta perioada de suspendare asiguratul plateste rata de prima datorata, polita poate fi repusa in vigoare in baza unei cereri de repunere in vigoare a politei completata de asigurat, cu conditia ca, pe perioada suspendarii sa nu se fi inregistrat nici o cerere de despagubire si nici un fapt culpabil care sa genereze o cerere de despagubire din partea asiguratului, precum si nicio schimbare majora a conditiilor de risc, perioada de asigurare prevazuta in polita nefiind prelungita cu durata suspendarii.

                Dovada platii primelor de asigurare ii revine contractantului, inscrisul constatator fiind chitanta, ordinul de plata sau alt document probator al platii.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

CLAUZA A - ACOPERIREA ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORILOR EXECUTIVI

                Asiguratorul va acorda, in numele oricarui asigurat, despagubiri pentru prejudicii financiare rezultand din cereri de despagubire inaintate pentru prima data impotriva unui asigurat in timpul perioadei de asigurare, in legatura cu orice fapt culpabil comis de asigurat si adus la cunostinta asiguratorului in perioada de asigurare sau in perioada extinsa de raportare a cererilor de despagubire. Clauza nu se va aplica in cazul in care compania a platit aceste despagubiri in mod legal si in prealabil asiguratului.

CLAUZA B - DESPAGUBIREA ACORDATA COMPANIEI

                Asiguratorul va acorda companiei despagubiri pentru prejudicii financiare rezultand din cereri de despagubire inaintate pentru prima data impotriva unui asigurat in timpul perioadei de asigurare, in legatura cu orice fapt culpabil comis de asigurat si adus la cunostinta asiguratorului in perioada de asigurare sau in perioada extinsa de raportare a cererilor de despagubire. Clauza se va aplica doar in cazul in care compania a platit aceste despagubiri in mod legal si in prealabil asiguratului.

Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • Prejudicii financiare inregistrate de companie, rezultand din nerespectarea de catre asigurat a criteriilor de performanta sau neatingerea obiectivelor propuse in planul de afaceri sau in contractul de management.
  • Cereri de despagubire formulate in legatura cu starea de insolventa a companiei declarata de catre o instanta de judecata;
  • Orice cerere de despagubire inaintata de:
   • asigurat in numele sau la initiativa ori propunerea companiei, precum si cererile de despagubire ale unui actionar al companiei, formulate ca urmare a unor intelegeri intervenite intre acesta si asigurat si/sau companie.
   • companie sau in numele companiei sau a oricarui asigurat, in cazul in care nu exista un prejudiciu financiar, respectiv o cerere de despagubire inaintata impotriva unui asigurat.
  • Orice cerere de despagubire care decurge din raspunderea civila profesionala a asiguratului;
  • Orice cereri de despagubire privind o reala sau pretinsa vatamare corporala, imbolnavire, boala, deces, deteriorare, distrugere sau deprecierea oricarui activ corporal inclusiv pierderea dreptului de folosinta, incalcarea vietii private, efractie, evictiune, arestare ca urmare a unor erori judiciare, act de violenta, trauma emotionala sau suferinta psihica, insulta, calomnie, defaimare. Aceasta excludere nu se va aplica pentru trauma emotionala sau suferinta psihica in legatura cu cereri de despagubire privind incalcarea practicii de angajare.
  • Cereri de despagubire anterioare incheierii politei de asigurare, fapte culpabile cunoscute sau litigii existente, respectiv:
   • orice cerere de despagubire notificata in timpul perioadei de asigurare, de care asiguratul avea cunostinta la momentul incheierii politei de asigurare;
   • orice fapt culpabil sau orice circumstanta sau procedura care poate genera o cerere de despagubire, daca acestea fac obiectul unei notificari formulate inainte de data continuitatii a politei de asigurare, in baza oricarei polite de asigurare anterioare sau cu privire la care, inainte de data continuitatii, un asigurat ar fi putut ajunge in mod rezonabil la concluzia ca poate conduce la initierea unei cereri de despagubire;
   • orice cerere de despagubire inaintata pentru prejudicii acoperite in baza altor tipuri de polite de asigurare incheiate de asigurat, indiferent daca despagubirea cu privire la o astfel de cerere de despagubire este sau nu indemnizabila sau recuperabila din orice astfel de polite; totusi aceasta excludere nu se aplica pentru partea din despagubire care depaseste nivelul oricarei fransize si limite de raspundere ale unor astfel de polite;
   • orice cerere de despagubire rezultand din sau implicand in orice mod orice litigiu in curs sau anterior datei continuitatii politei, sau orice fapt culpabil, circumstanta, situatie, modificare a riscului, invocate in acest litigiu, indiferent de temeiul legal pe care se bazeaza cererea de despagubire;
  • Orice cerere de despagubire inaintata catre un asigurat in timp ce actioneaza in calitate de Administrator judiciar, fiduciar sau administrator al oricarui program de pensii sponsorizate de angajator sau de distribuire a profiturilor sau de beneficii, stabilit in totalitate sau in parte in beneficiul oricaruia dintre asigurati ori angajati ai companiei, inclusiv orice incalcare reala sau presupusa a responsabilitatilor, obligatiilor sau atributiilor impuse conform oricarei legi aplicabile cu privire la programele de pensii, sociale, de distribuire a profiturilor sau de alte beneficii pentru asiguratii si angajatii companiei.
  • Orice cerere de despagubire:
   • rezultand din reale sau presupuse infiltratii, poluarea de orice fel, inclusiv ca rezultat al folosirii directe sau indirecte a asbestului sau contaminarea de orice fel. Prin exceptie, asiguratorul acorda cheltuieli de aparare suportate de asigurat cu consimtamantul prealabil scris al asiguratorului, doar pentru cereri de despagubire inaintate catre asigurat de catre un actionar al companiei;
    • Limita maxima de raspundere, in legatura cu astfel de cereri de despagubire nu va depasi 100.000 EUR in agregat pentru perioada de asigurare.
   • cu privire la contaminarea radioactiva si la ansambluri explozive nucleare.
  • Cereri de despagubire rezultate din:
   • savarsirea cu intentie de catre asigurat a unor fapte calificate de lege ca fiind infractiuni;
   • savarsirea cu intentie de catre asigurat a unor fapte ilicite in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul a unor avantaje la care nu era indreptatit, daca au fost stabilite in baza unei hotarari judecatoresti definitive emise de o instanta judecatoreasca sau tribunal de arbitraj sau prin orice fel de recunoastere a asiguratului.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare astfel:

CHELTUIELI PRIVIND servicii DE LIMITARE A DESPAGUBIRILOR

               Asiguratorul va plati, in legatura cu o investigatie, onorariile si costurile rezonabile si necesare pentru serviciile unui avocat / consultant extern specializat suportate de asigurat pentru minimizarea despagubirilor rezultate dintr-o cerere de despagubire inaintata catre asigurat, cu conditia ca asiguratul sa obtina acordul prealabil scris al asiguratorului. Cheltuielile privind serviciile de limitare a despagubirilor vor fi suportate pana la limita de raspundere mentionata in polita.

COSTURI DE URGENTA

               In cazul unor situatii de urgenta, cand a fost necesara efectuarea rapida a unor cheltuieli de aparare si nu a putut fi obtinut in mod rezonabil acordul prealabil scris al asiguratorului inainte de efectuarea cheltuielilor de aparare, asiguratorul poate aproba ulterior acordarea catre asigurat a unor asemenea costuri. Aceste costuri de urgenta se pot acorda doar pentru cereri de despagubire inaintate impotriva asiguratului, pana la limita de raspundere mentionata in polita.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru aasigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • sa raspunda in scris la chestionarele solicitate de asigurator si sa declare toate circumstantele, eventualele litigii si cereri de despagubire referitoare la risc, pe care le cunoaste.
 • sa plateasca primele de asigurare in cuantumul si la termenele prevazute in polita de asigurare. In cazul in care asiguratorul a platit despagubiri pentru o polita de asigurare care a fost incheiata cu plata in rate a primei de asigurare, contractantul ramane responsabil pentru plata ratelor de prima ulterioare datei platii acestor despagubiri.
 • acoperirea, acordata in baza politei de asigurare, se aplica doar pentru cereri de despagubire care sunt in acelasi timp:
  • inaintate pentru prima data impotriva asiguratului, in perioada asigurata, sau in perioada extinsa de raportare, si
  • notificate de catre asigurat in scris asiguratorului in cel mai scurt termen posibil dupa ce cererea de despagubire a fost inaintata catre asigurat.
 • daca, in timpul perioadei asigurate, asiguratul ia la cunostinta de circumstante care ar putea da nastere la o cerere de despagubire, asiguratul il va notifica pe asigurator, in scris, in cel mai scurt timp posibil, despre aceste circumstante. Asiguratul ii va furniza asiguratorului informatii cu privire la motivele pentru care se asteapta la o cerere de despagubire, precum si detalii complete privitoare la datele, actiunile si persoanele implicate. In cazul in care asiguratul nu indeplineste aceasta obligatie, asiguratorul are dreptul de a refuza plata oricarei despagubiri, daca din acest motiv nu a putut determina in mod corect si complet cauzele si circumstantele producerii riscului asigurat, nu a putut stabili cu certitudine indeplinirea conditiilor raspunderii civile a asiguratului sau daca nu a putut exercita in mod activ dreptul de monitorizare a oricarei proceduri exercitate impotriva asiguratului.
 • orice cerere de despagubire rezultand din:
  • fapte culpabile identice, corelate sau continuate, sau
  • fapte culpabile derivate din circumstante comune,
   vor face obiectul unei singure cereri de despagubire.
 • daca, dupa expirarea politei de asigurare, asiguratul notifica catre asigurator o cerere de despagubire rezultand din:
  • fapte culpabile identice, corelate sau continuate, sau
  • fapte culpabile derivate din circumstante comune,
   anterior notificate intr-o cerere de despagubire, atunci asiguratorul va trata orice cerere de despagubire ulterioara ca si cum aceasta ar fi fost notificata asiguratorului in momentul in care asiguratul a notificat cererea de despagubire prima oara.
 • toate cererile de despagubire sau circumstante trebuie notificate in scris catre asigurator la adresa sediului central al acestuia.
 • notificarea trebuie sa contina motivele pentru care este solicitata o cerere de despagubire si anticipata o circumstanta, precum si toate detaliile privind datele, actiunile si persoanele implicate.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care GROUPAMA Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila a MANAGERILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI si ADMINISTRATORILOR Societatilor pe Actiuni pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza calitatii / functiei pe care o are, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Asiguratul are obligatia de a se apara in mod adecvat impotriva oricarei cereri de despagubire. Asiguratul trebuie, pe cheltuiala proprie, sa ia toate masurile rezonabile de minimizare a cuantumului despagubirilor, sa ofere tot sprijinul si sa coopereze cu asiguratorul.
 • Asiguratorul are dreptul sa monitorizeze orice procedura exercitata impotriva asiguratului, in mod direct sau prin desemnarea a unui aparator independent. Asiguratorul isi rezerva dreptul de a se prezenta si de a participa la orice etapa a procedurii de aparare, inclusiv la negocierile privind orice intelegere pe cale amiabila ce implica sau este probabil sa implice asiguratorul si nu va avea nici o obligatie de a comunica cu oricare asigurat sau companie in legatura cu respectiva cerere de despagubire.
 • Asiguratorul nu va avea responsabilitatea efectuarii niciunei plati cu titlu de despagubire in conformitate cu polita de asigurare daca orice asigurat sau companie, fara acordul prealabil in scris al asiguratorului, a admis sau si-a asumat o raspundere, a efectuat o intelegere pe cale amiabila cu privire la o cerere de despagubire, a achiesat la o hotarare judecatoreasca sau a suportat orice despagubire.
 • Asiguratorul poate aproba avansarea catre asigurat, in baza unor documente justificative, a cheltuielor de aparare in legatura cu cererea de despagubire inaintata impotriva asiguratului. Totusi, asiguratorul nu va avansa cheltuielile de aparare, in cazul in care:
  • asiguratorul a invocat o cauza de exonerare de raspundere, sau
  • daca suma avansata ar depasi limita de raspundere sau orice sub-limite aplicabile din polita de asigurare.
 • Asiguratorul are dreptul de a recupera sumele avansate asiguratului daca si in masura in care se stabileste ulterior ca asiguratul nu era indreptatit sa primeasca aceste cheltuieli de aparare. In acest caz, asiguratul este obligat sa restituie sumele respective in termen de 30 de zile de la simpla solicitare scrisa a acestor sume de catre asigurator.
 • Asiguratorul va fi raspunzator doar pentru despagubiri ce decurg exclusiv dintr-o cerere de despagubire inaintata pentru prima data impotriva unui asigurat. Asiguratorul nu are nicio obligatie, in baza politei de asigurare, pentru:
  • cheltuielile cu apararea suportate de catre companie stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate impotriva companiei;
  • cheltuieli cu apararea suportate de catre companie stabilite prin intelegerile pe cale amiabila incheiate de catre companie ce decurg dintr-o cerere de despagubire inaintata catre companie,
  • despagubiri ce decurg din orice obligatie legala pe care o are compania fata de persoana prejudiciata.
 • Asiguratorul va efectua plati cu titlu de despagubire, in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea tuturor documentelor necesare evaluarii cererilor de despagubire, in vederea stabilirii cu certitudine a cauzelor si imprejurarilor producerii riscului asigurat, a constatarii indeplinirii conditiilor raspunderii civile a asiguratului si a determinarii cuantumului prejudiciilor financiare datorate in baza politei de asigurare de catre asigurator. In cazul in care a fost demarata o procedura judiciara impotriva asiguratului, acordarea despagubirilor se va amana pana la finalizarea acestei proceduri, cu exceptia cazului in care asiguratorul si asiguratul au convenit altfel.
 • In limita despagubirilor acordate in baza politei de asigurare, asiguratorul se va subroga in toate drepturile asiguratului si va fi indreptatit sa urmareasca si sa execute aceste drepturi in numele asiguratului. Asiguratul si compania vor acorda asiguratorului toata asistenta rezonabila si vor depune toate diligentele necesare pentru a proteja orice drepturi, inclusiv semnarea documentelor necesare pentru ca asiguratorul sa intenteze actiune in justitie in numele asiguratului. Asiguratul si compania nu vor efectua nicio actiune pentru a incalca aceste drepturi. Orice suma recuperata in plus fata de suma totala platita de asigurator va fi returnata asiguratului, mai putin costul de recuperare.
 • Asiguratorul va recupera orice suma platita cu titlu de despagubire de la asigurat, in cazul in care ulterior platii se constata ca acesta:
  • a savarsit cu intentie fapte calificate de lege ca fiind infractiuni;
  • a savarsit cu intentie fapte ilicite in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul a unor avantaje la care nu era indreptatit, daca au fost stabilite in baza unei hotarari judecatoresti definitive emise de o instanta judecatoreasca sau tribunal de arbitraj sau prin orice fel de recunoastere a asiguratului.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune - ALO GROUPAMA -

Tel: 0374 110 110

de LUNI pana VINERI, intre 8:00 – 20:00 -

Diverse: 
 • Partile semnatare pot aduce de comun acord modificari la polita de asigurare, oricand pe parcursul valabilitatii acesteia, modificarile respective intrand in vigoare de la data ce se va conveni in scris, de catre parti.
 • In cazul constatarii insolvabilitatii asiguratorului, persoanele interesate pot sa se adreseze Fondului de Garantare a Asiguratilor conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguratilor.
 • Asiguratorul nu va acorda nicio garantie sau beneficiu si nu va plati nicio suma in virtutea politei, daca acordarea acestora il poate expune la sanctiuni, interdictii sau restrictii in baza rezolutiilor Natiunilor Unite si/sau sanctiunilor economice sau comerciale impuse conform unor legi sau reglementari ale Uniunii Europene, Frantei, Statelor Unite sau Romaniei.
 • In situatia in care contractantul sau asiguratul mentionat in polita de asigurare este nemultumit cu privire la modul de incheiere, executare sau incetare a politei de asigurare, acesta poate formula o petitie in vederea solutionarii amiabile a situatiei.
 • Petitia poate fi transmisa prin intermediul serviciilor postale, fax, e-mail, la sediul central ori la orice unitate teritoriala a asiguratorului ori prin sistemul on-line de primire a petitiilor.
 • Asiguratorul va raspunde cu privire la toate aspectele mentionate in petitie in termen de cel mult 30 zile calendaristice de la data inregistrarii acesteia, printr-o adresa scrisa, comunicata pe adresa petentului.
 • Totodata, contractantul sau asiguratul are dreptul de a se adresa Autoritatii de Supraveghere Financiara.
 • Formularea unei petitii de catre contractant sau asigurat nu aduce atingere dreptului acestuia de a sesiza instantele de judecata competente.