ARHITECTI, PROIECTANTI, INGINERI, CONSULTANTI si SPECIALISTI in CONSTRUCTII 2024 - ALLIANZ TIRIAC Asigurari - Pitesti - Arges

asigurari allianz tiriac arhitecti proiectanti ingineri consultanti specialisti constructii pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Caderea Bastiliei, nr. 80-84.

relatii.publice@allianztiriac.ro

Tel:    021-208.22.22, 021-208.22.79, 021-208.22.81, 021 20 19 100, 0801 0801 08

Fax:   021-208.22.11

               Actuala societate de asigurari ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. a luat fiinta si si-a inceput activitatea in anul 1994 cand renumitul tenismen si om de afaceri Ion Tiriac a a infiintat societatea Asigurari "Ion Tiriac" S.A. cunoscuta ca fosta ASIT. In numai 6 ani de functionare pe piata de asigurari din Romania, prin competenta si seriozitate, ASIT a urcat pana pe locul 2 in topul asiguratorilor din Romania la acea vreme. Urmare a rezultatelor obtinute si soliditatii ASIT, in anul 2000 aceasta a fost integrata in puternicul grup financiar german ALLIANZ, rezultand ceea ce cunoastem astazi - ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. Aceasta noua societate ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. si-a consolidat permanent statutul de societate de asigurari puternica, de incredere, devenind o marca de prestigiu in Romania. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia. ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-017-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. detine in portofoliu polita de raspundere Civila Profesionala a ARHITECTILOR, PROIECTANTILOR, INGINERILOR, CONSULTANTILOR si SPECIALISTILOR in constructii - diriginti de santier, responsabili tehnici cu executia, etc. pentru asigurarea raspunderii civile profesionale a asiguratului ca urmare a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, in baza unui contract de prestari servicii, semnat de ambele parti.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila Profesionala a ARHITECTILOR, PROIECTANTILOR, INGINERILOR, CONSULTANTILOR si SPECIALISTILOR in constructii - diriginti de santier, responsabili tehnici cu executia, etc. de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. il constituie, asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza contractului de prestari servicii fata de partea contractanta, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare.

              Asiguratorul va plati despagubiri asiguratului sau persoanelor prejudiciate, in masura in care se dovedeste ca asiguratul este legal raspunzator de producerea prejudiciilor inregistrate de persoanele prejudiciate, in conformitate cu prevederile legii si ale contractului incheiat intre parti, prin fapte savarsite din culpa (neglijenta, imprudenta sau omisiune), in desfasurarea activitatii profesionale in domeniul arhitecturii / proiectarii, activitate realizata in perioada asigurata sau in perioada de anterioritate, daca aceasta s-a acordat si daca s-a mentionat expres in specificatia politei.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila Profesionala a ARHITECTILOR, PROIECTANTILOR, INGINERILOR, CONSULTANTILOR si SPECIALISTILOR in constructii - diriginti de santier, responsabili tehnici cu executia, etc. de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza contractului de prestari servicii fata de partea contractanta, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • persoanele fizice care isi exercita pe teritoriul Romaniei, cu titlu individual, in baza autorizatiei si a carnetului vizat anual, una din urmatoarele profesii:
  • arhitect, inscris in Tabloul National al Arhitectilor, fie ca arhitect conductor cu drept de semnatura acordat de catre Ordinul Arhitectilor din Romania, fie ca arhitect stagiar;
  • verificator arhitectura si expert arhitectura, atestat de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;
  • inginer geodez;
  • inginer proiectant de rezistenta / structuri;
  • verificator rezistenta si expert de rezistenta, atestat de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;
  • proiectant retele exterioare: alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, gaze;
  • inginer constructor;
  • inginer de instalatii sanitare, electrice si termice aferente constructiilor;
  • antreprenor general (antrepriza generala) pentru lucrari de constructii;
  • diriginte de santier – responsabil de buna executie a lucrarilor de constructie, autorizat de Inspectoratul de Stat pentru constructii;
  • expert tehnic in constructii, atestat de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;
  • responsabil tehnic cu executia;
 • persoanele juridice care pot avea calitatea de asigurat sunt:
  • societatile profesionale constituite in mod legal, care au in obiectul de activitate si sunt autorizate sa desfasoara tipul de activitati profesionale care fac obiectul politei de asigurare:
   • fie in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare persoana angajata sau colaborator, in acest caz persoanele cuprinse in asigurare urmand a fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea profesiei, a limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;
   • fie in calitate de asigurat, in acest caz fiind cuprinsi in asigurare:
    • actionarii si / sau asociatii precum si conducerea executiva, in timp ce actioneaza in aceasta calitate pentru societatea asigurata;
    • prepusii societatii asigurate – persoane implicate in activitatea asiguratului, avand calitatea de angajati sau colaboratori, care dispun de pregatirea profesionala de specialitate precum si de autorizatiile necesare exercitarii legale a profesiei;
  • entitatea din sectorul privat sau public, in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare persoana implicata in activitatea specifica, fie angajata in baza unui contract de munca, fie desfasurand activitatea in baza unei conventii civile sau de prestari servicii, in acest caz persoanele cuprinse in asigurare urmand a fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea profesiei, a limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;
  • asociatiatiile sau uniunile profesionale, organizate legal, independent si autonom (de ex. OAR - Ordinul Arhitectilor din Romania, etc.), in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare dintre membrii lor, caz in care persoanele cuprinse in asigurare vor fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat si/sau contractant, despre apartenenta la organizatii profesionale, despre modalitatea de practicare a profesiei, despre structura organizatorica si functionala a asiguratului, despre natura serviciilor furnizate, despre istoricul de daune, despre limitele de raspundere solicitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului, avize, autorizatii, licente;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • tipul politei dorite: pentru un singur contract sau pentru o perioada determinata;
 • natura si volumul activitatii atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice;
 • tipul asiguratului persoana fizica: definitiv sau stagiar (se specifica si datele de identificare ale indrumatorului);
 • structura si identificarea personalului in cazul asiguratilor persoane juridice;
 • volumul incasarilor din onorarii;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
 • perioada asigurata;
 • optiunea pentru extinderea perioadei de avizare a daunelor;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila Profesionala a ARHITECTILOR, PROIECTANTILOR, INGINERILOR, CONSULTANTILOR si SPECIALISTILOR in constructii - diriginti de santier, responsabili tehnici cu executia, etc. de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza contractului de prestari servicii fata de partea contractanta, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s - a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             In schimbul platii de catre asigurat a primei suplimentare aferente si cu conditia mentionarii exprese in polita de asigurare, asiguratorul poate acoperi faptele culpabile (neglijente, omisiuni sau erori), savarsite de asigurat in legatura cu activitatea desfasurata de asigurat pe o perioada de 12, 24 sau 36 de luni anterioara intrarii in vigoare a politei cu conditia ca solicitarea de despagubiri sa se faca de catre persoana prejudiciata pentru prima data in perioada de valabilitate a politei, iar asiguratul sa avizeze dauna la asigurator in perioada de valabilitate a politei sau in perioada extinsa de avizare a evenimentelor asigurate.

             Dovada desfasurarii activitatii de catre asigurat pe perioada de valabilitate a politei sau pe perioada de anterioritate (indiferent de momentul incheierii contractului de prestari servicii de proiectare / supervizare) se va face, de catre asigurat, astfel:

 • pentru activitatea de proiectare / design - procese verbale de predare - primire semnate cu beneficiarii / adrese de comunicare catre beneficiari a proiectelor, planurilor, schitelor, detaliilor de executie care sa fie datate in perioada de anterioritate sau in perioda de valabilitate a politei;
 • pentru activitatea de supervizare – rapoartele emise in legatura cu prezentarea pe santierele beneficiarilor sa fie datate in perioada de anterioritate sau in perioada de valabilitate a politei.

              In cazul in care asiguratul opteaza pentru acoperirea unei perioade de anterioritate, raspunderea asumata de asigurator in baza politei va fi suplimentara oricarei raspunderi asumata de oricare alt asigurator in baza oricarei polite de asigurare emisa anterior politei si prin care s - a acordat o perioada extinsa de avizare a evenimentelor asigurate dupa expirarea politei.

              In cazul in care asiguratorul anuleaza polita din orice motiv, altul decat plata primei, sau refuza sa reinnoiasca polita, se acorda o perioada extinsa de avizare a evenimentelor asigurate de 30 de zile de la anularea / expirarea politei. In aceasta perioada asiguratul poate aviza asiguratorul cu privire la solicitari de despagubiri primite pentru prima data pana la data de expirare a politei. Perioada extinsa de avizare nu se va aplica solicitarilor de despagubiri care sunt acoperite pe orice polita incheiata de asigurat in continuarea politei sau care ar trebui sa fie acoperite pe astfel de polite dar limita raspunderii nu este suficienta.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s - a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • prin suspendarea calitatii de arhitect, proiectant, inginer, specialist in constructii (mentionarea asiguratului in tabloul arhitectilor, proiectantilor, inginerilor, specialistilor in constructii incompatibili) sau retragerea calitatii de arhitect, proiectant, inginer, specialist in constructii (radierea asiguratului din tabloul arhitectilor, proiectantilor, inginerilor, specialistilor in constructii) in baza dispozitiilor legale in vigoare;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu - si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila Profesionala a ARHITECTILOR, PROIECTANTILOR, INGINERILOR, CONSULTANTILOR si SPECIALISTILOR in constructii - diriginti de santier, responsabili tehnici cu executia, etc. de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza contractului de prestari servicii fata de partea contractanta, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila Profesionala a ARHITECTILOR, PROIECTANTILOR, INGINERILOR, CONSULTANTILOR si SPECIALISTILOR in constructii - diriginti de santier, responsabili tehnici cu executia, etc. de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza contractului de prestari servicii fata de partea contractanta, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate sa fie:

 • Orice cetatean roman care poate exercita pe teritoriul Romaniei, cu titlu individual, in baza autorizatiei si a carnetului vizat anual, una din urmatoarele profesii:
  • arhitect, inscris in Tabloul National al Arhitectilor, fie ca arhitect conductor cu drept de semnatura acordat de catre Ordinul Arhitectilor din Romania, fie ca arhitect stagiar;
  • verificator arhitectura si expert arhitectura, atestat de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;
  • inginer geodez;
  • inginer proiectant de rezistenta / structuri;
  • verificator rezistenta si expert de rezistenta, atestat de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;
  • proiectant retele exterioare: alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, gaze;
  • inginer constructor;
  • inginer de instalatii sanitare, electrice si termice aferente constructiilor;
  • antreprenor general (antrepriza generala) pentru lucrari de constructii;
  • diriginte de santier – responsabil de buna executie a lucrarilor de constructie, autorizat de Inspectoratul de Stat pentru constructii;
  • expert tehnic in constructii, atestat de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;
  • responsabil tehnic cu executia;
 • Persoanele juridice de forma:
  • societatile profesionale constituite in mod legal, care au in obiectul de activitate si sunt autorizate sa desfasoara tipul de activitati profesionale care fac obiectul politei de asigurare:
   • fie in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare persoana angajata sau colaborator, in acest caz persoanele cuprinse in asigurare urmand a fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea profesiei, a limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;
   • fie in calitate de asigurat, in acest caz fiind cuprinsi in asigurare:
    • actionarii si / sau asociatii precum si conducerea executiva, in timp ce actioneaza in aceasta calitate pentru societatea asigurata;
    • prepusii societatii asigurate – persoane implicate in activitatea asiguratului, avand calitatea de angajati sau colaboratori, care dispun de pregatirea profesionala de specialitate precum si de autorizatiile necesare exercitarii legale a profesiei;
  • entitatea din sectorul privat sau public, in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare persoana implicata in activitatea specifica, fie angajata in baza unui contract de munca, fie desfasurand activitatea in baza unei conventii civile sau de prestari servicii, in acest caz persoanele cuprinse in asigurare urmand a fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea profesiei, a limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;
  • asociatiatiile sau uniunile profesionale, organizate legal, independent si autonom (de ex. OAR - Ordinul Arhitectilor din Romania, etc.), in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare dintre membrii lor, caz in care persoanele cuprinse in asigurare vor fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;

               Contractant poate fi societate profesionala, entitate publica sau privata sau asociatia sau uniunea profesionala, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati sau membrii ai asociatiei, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (client):

 • persoana fizica sau juridica care este beneficiara serviciilor oferite de asigurat prin contractul de prestari servicii incheiat si care este prejudiciata patrimonial de actele / faptele asiguratului savarsite din culpa, de neglijenta / imprudenta in exercitarea profesiei sau cunostintelor profesionale insuficiente in cadrul exercitiului legal al activitatii profesionale;
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Raspunderea asiguratorului se angajeaza numai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare.

              Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

 • pe eveniment: valoarea pe eveniment prevazuta in polita de asigurare;
 • pe perioada asigurata: valoarea raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in polita de asigurare, indiferent de numarul evenimentelor asigurate produse.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramanand neschimbata.

              La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, cu acordul asiguratorului.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                Prima de asigurare se poate achita in RON, EUR sau USD. Prima de asigurare se poate plati integral sau in rate trimestriale sau semestriale. Numarul si cuantumul ratelor de prima sunt cele inscrise in polita de asigurare. asiguratorul nu este obligat sa reaminteasca asiguratului datele la care sunt scadente ratele de prima.

                Pentru plata ratelor de prima asiguratorul acorda perioade de gratie astfel:

 • prima integrala / rata intai - 2 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a politei;
 • ratele urmatoare - 5 zile calendaristice de la data scadenta.

                 In cazul in care rata de prima nu se achita in termenul scadent, incepand cu ziua imediat urmatoare acestei date polita de asigurare se suspenda automat pe o perioada de 30 zile calendaristice si, implicit, se suspenda orice obligatie pe care o are asiguratorul pentru acoperirea faptelor culpabile savarsite in perioada de suspendare. Suspendarea poate inceta in baza unui supliment de asigurare, in urmatoarele conditii:

 • in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data scadenta a ratei de prima datorate, asiguratul trebuie sa solicite in scris repunerea in vigoare a politei, cu precizarea expresa ca nu ridica pretentii de despagubire / indemnizatie pentru prejudicii inregistrate de persoanele prejudiciate in perioada in care polita de asigurare a fost suspendata precum si pentru solicitarile de despagubiri primite de asigurat in perioada in care polita de asigurare a fost suspendata, chiar daca sunt in legatura cu fapte culpabile savarsite in perioada anterioara datei de inceput a suspendarii;
 • plata ratei de prima restante si emiterea suplimentului de asigurare. Polita de asigurare se considera repusa in vigoare incepand cu ora 24 a zilei in care s-a incasat rata de prima si s-a emis suplimentul de asigurare.

                  Dupa trecerea perioadei de suspendare fara plata ratei scadente de prima si emiterea unui supliment de asigurare, polita se reziliaza de drept.

                  Pentru situatiile prevazute mai sus, stabilirea diferentelor de prima de incasat sau de restituit (spezele bancare cad in sarcina asiguratului si fiecare luna de asigurare inceputa se considera luna intreaga) se procedeaza astfel:

 • pentru incasat: prima de asigurare se calculeaza pentru perioada ramasa pana la expirare, pe luni de asigurare, in proportie de 1 / 12 din prima anuala;
 • pentru restituit: asiguratorul retine prima de asigurare pentru perioada expirata, pe luni de asigurare (minimum trei), pentru fiecare luna - 1 / 10 din prima anuala, iar restul se restituie asiguratului.
Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila Profesionala a ARHITECTILOR, PROIECTANTILOR, INGINERILOR, CONSULTANTILOR si SPECIALISTILOR in constructii - diriginti de santier, responsabili tehnici cu executia, etc. de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza contractului de prestari servicii fata de partea contractanta, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

              Polita de asigurare se incheie cu o fransiza obligatorie de minim 250 EUR (sau echiv. lei) / eveniment.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Profesionala a ARHITECTILOR, PROIECTANTILOR, INGINERILOR, CONSULTANTILOR si SPECIALISTILOR in constructii - diriginti de santier, responsabili tehnici cu executia, etc. de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza contractului de prestari servicii fata de partea contractanta, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • Prejudiciul material (pierderi banesti) dovedit cu acte, suferit de clientul asiguratului - beneficiarul serviciilor profesionale prestate de catre acesta - ca urmare a producerii in perioada asigurata mentionata in polita de asigurare a riscului profesional, pentru care asiguratul devine raspunzator in baza prevederilor contractuale;
 • Asiguratorul acorda despagubiri in limitele raspunderii mentionate in polita de asigurare, pentru:
  • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de desdaunare pentru prejudicii provocate clientilor prin incalcarea din neglijenta, eroare sau omisiune a obligatiilor profesionale decurgand din legislatia in vigoare referitoare la activitatile specifice:
   • Pierderi financiare directe ocazionate de producerea unei pagube la bunuri, respectiv cheltuieli necesare refacerii, reconditionarii, reconstruirii sau inlocuirii unui bun;
   • Pierderi financiare directe ocazionate de corectarea deficientelor obiectivului proiectat / supervizat;
   • Pierderi financiare directe ocazionate de producerea unei vatamari corporale, respectiv cheltuieli necesare refacerii sanatatii (cheltuieli medicale, costuri de ingrijire, costuri cu insotitori precum si alte costuri legate in mod direct de procesul de refacere a sanatatii), pierderi de venit inregistrate de persoana vatamata pe perioada incapacitatii de munca si/sau cheltuieli necesare efectuarii formalitatilor de deces, inclusiv cheltuielile de inmormantare.
   • Pierderile financiare directe ocazionate de reconstituirea, refacerea sau inlocuirea documentelor pe care asiguratul le-a primit de la beneficiarii serviciilor sale, dacă acestea s-au pierdut, distrus sau deteriorat din vina asiguratului.
 • cheltuieli de judecata facute de asigurat in procesul civil daca a fost obligat la desdaunare;
 • cheltuielile de judecata facute de reclamant pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirii, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora;
 • prejudicii produse clientilor ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorarii documentelor originale (acte, procese verbale, rapoarte, certificate, formulare, orice alte documente fie ele scrise, tiparite sau reproduse prin orice alta metoda) si/sau suporturilor magnetice predate de acestia asiguratului in vederea inregistrarii si prelucrarii datelor financiar-contabile;
 • sumele cheltuite de asigurat sau clientul prejudiciat al acestuia pentru reconstituirea, refacerea sau inlocuirea documentelor anterior mentionate, cu acordul asiguratorului si in limita a 10% din suma asigurata pe eveniment pentru pagube materiale.
 • Prejudiciul (pierderile financiare) trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
  • este inregistrat de beneficiarii serviciilor profesionale specifice (mentionate in polita de asigurare), prestate de asigurat in Romania;
  • este cauzat de faptele ilicite culpabile savarsite de asigurat in perioada asigurata;
  • este reclamat asiguratului / asiguratorului, in scris, pentru prima oara in perioada asigurata. Seria de cereri de despagubire care determina un singur eveniment asigurat trebuie sa indeplineasca una din conditiile:
   • prejudiciile sunt consecinte diferite ale unor cauze identice / similare;
   • acelasi prejudiciu este cauzat de mai multe fapte culpabile;
   • o singura reclamatie inaintata impotriva mai multor persoane responsabile asigurate.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Profesionala a ARHITECTILOR, PROIECTANTILOR, INGINERILOR, CONSULTANTILOR si SPECIALISTILOR in constructii - diriginti de santier, responsabili tehnici cu executia, etc. de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza contractului de prestari servicii fata de partea contractanta, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • pretentiile formulate de asigurat referitoare la propriile prejudicii, inclusiv cheltuielile, costurile efectuate de asigurat pentru refacerea proiectului, design-ului, planurilor, specificatiilor necesare ca urmare a unei daune;
  • solicitari de despagubiri impotriva asiguratului, formulate de:
   • orice persoana juridica controlata, condusa sau administrata (direct sau indirect) de catre asigurat sau la care acesta detine un pachet de actiuni / parti sociale;
   • orice persoana sub autoritatea (conducerea) careia isi desfasoara activitatea asiguratul sau;
   • orice persoana fata de care asiguratul are calitatea de partener, asociat, angajat, sau cu care este ruda pana la gradul IV, inclusiv sot / sotie sau afin pana la gradul IV;
   • orice persoana angajata de catre asigurat sau care isi desfasoara activitatea sub indrumarea, controlul sau supervizarea asiguratului;
   • pretentii ridicate de asiguratii cuprinsi in aceeasi polita, unul asupra altuia sau ridicate de parteneri, actionari, angajati sau colaboratori.
  • daunele decurgand din, bazate pe sau care pot fi atribuite:
   • oricarei solicitari de despagubire primita de asigurat de la persoanele prejudiciate anterior emiterii politei, indiferent daca a fost asigurata sau nu printr-o polita de asigurare;
   • oricarei solicitari de despagubire care face obiectul oricarui litigiu anterior sau in curs la data emiterii politei;
   • orice circumstanta cunoscuta de asigurat la momentul incheierii politei de asigurare care ar putea conduce la solicitari de despagubiri formulate impotriva asiguratului pe perioada de valabilitate a politei;
  • raspunderea asiguratului decurgand din statutul acestuia de director, administrator, actionar, asociat al oricarei entitati (raspunderea manageriala);
  • prejudicii in legatura cu exercitarea de catre asigurat a altor activitati decat cele specifice profesiei de arhitect / inginer proiectant, inclusiv a celor recunoscute de lege ca fiind compatibile cu aceasta.
  • orice prejudicii solicitate in legatura cu:
   • activitati prestate de asigurat in legatura cu obiective / constructii in domeniile: minier, energetic (hidroenergetic, termoenergetic, nuclear, eolian si altele neconventionale), aviatie, maritim, hidrotehnice si imbunatatiri funciare,
   • activitati prestate de asigurat in legatura cu obiective / constructii de tipul drumuri, poduri, tuneluri, cai ferate, parcuri de distractii, utilitati publice, echipamente, instalatii, utilaje sau componente / parti ale acestora, piese, subansamble, scule / dispozitive, fabrici la cheie, mijloace de transport, aparate de uz casnic, mobilier, obiecte de decor interior si exterior;
   • activitati prestate de asigurat in legatura cu obiective / constructii de tipul instalatilor electrice, in situatia in care prejudiciile se produc la punerea in functiune sau la realizarea bransamentelor acestor instalatii;
  • orice solicitare de despagubire in legatura cu orice prejudicii / daune pe care pagubitul le inregistreaza dupa momentul incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor (respectiv predare / primire a obiectivului / lucrarii care a facut obiectul contractului cu asiguratul), chiar daca aceste prejudicii sunt in legatura cu activitatea realizata de asigurat in perioada de valabilitate a politei sau in perioada de anterioritate acoperita prin polita.
  • solicitari de despagubire in legatura cu vicii la structura de rezistenta a obiectivului proiectat / supervizat care se manifesta dupa momentul incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor de constructii, inclusiv colapsul partial sau total al cladirii (riscuri asigurabile in baza politelor de asigurare de raspundere decenala);
  • producerea, modificarea, repararea, service-ul sau prelucrarea oricaror bunuri sau produse vandute, furnizate sau distribuite de catre asigurat sau derivand din alte afaceri sau ocupatii decat cele prevazute in polita, chiar daca aceleasi activitati ar putea fi prestate de catre asigurat in legatura cu afacerea curenta asa cum a fost aceasta declarata in cererea-chestionar;
  • orice solicitare de despagubire care are la baza prejudicii provocate de asigurat in situatia in care acesta actioneaza ca anteprenor, constructor, producator, furnizor, indiferent daca are sau nu legatura cu profesia sa asa cum a fost aceasta declarata in cererea-chestionar, inclusiv solicitari de despagubiri in legatura cu calitatea lucrarilor de constructii, instalatii si / sau mentenanta, indiferent daca au fost facute de asigurat sau de orice partener contractual al acestuia (contractor, subcontractor, antreprenor etc);
  • prejudicii provocate clientilor de catre subcontractorii asiguratului;
  • orice alta raspundere asumata de asigurat prin contract sau orice alt tip de angajament sau garantie expresa data de asigurat, care depaseste raspunderea sa profesionala angajata potrivit legii; aceasta excludere nu se va aplica asupra raspunderii care s-ar atribui in absenta unui astfel de contract, angajament sau garantie;
  • orice solicitare de despagubiri pentru prejudicii cauzate de nefunctionarea sistemelor informatice, sau cauzate ca urmare a impactului unor virusi informatici si / sau a accesului neautorizat la un anumit sistem informatic;
  • orice solicitari de despagubiri decurgand din insolventa / falimentul asiguratului sau al subcontractorilor / partenerilor contractuali ai acestuia;
  • reaua credinta, intentia, inselaciunea, faptele penale ale asiguratului, solicitari de despagubiri frauduloase sau care au la baza declaratii false;
  • solicitari de despagubiri pentru acoperirea prejudiciului moral (daune morale);
  • solicitari de despagubiri referitoare la acoperirea amenzilor, penalitatilor de orice fel, a cheltuielilor judiciare penale la care asiguratul (respectiv prepusul acestuia ori persoanele pentru care raspunde potrivit legii) este condamnat / obligat;
  • orice recomandari, previziuni sau aranjamente facute de asigurat in domeniul investitional / financiar / comercial (variatii ale pietelor, burselor, investitii, creditare, contractari terenuri, spatii, materiale, utilaje, instalatii), precum si orice alte activitati nespecifice profesiunii conform legislatiei speciale;
  • solicitari de despagubiri care sunt in legatura cu acte de insulta sau calomnie;
  • solicitari de despagubiri pentru cheltuieli in legatura cu orice hotarare judecatoreasca, sentinta arbitrala pronuntata, intelegere amiabila la care s-a ajuns intre parti, in tari in care sunt in vigoare prevederi legislative similare celor din SUA sau Canada sau in legatura cu orice reprezentanta a asiguratului situata in SUA, Canada sau orice tara in care este in vigoare legislatia SUA sau a Canadei;
  • solicitari de despagubiri in legatura cu pagube provocate in caz de razboi (declarat sau nu), terorism, bioterorism, invazie sau actiunea unui dusman extern, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, dictatura militara, conspiratie, confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
  • pretentiile referitoare la pagube produse in urma folosirii azbestului, a unor explozii atomice, radiatii sau infestari radioactive ca efect al folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile, transportului de produse periculoase (radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile);
  • solicitari de despagubiri in legatura cu pagube produse in urma poluarii sau contaminarii din orice cauza a mediului inconjurator (apa, aer, sol);
  • orice pretentie de despagubire pentru prejudicii cauzate ca urmare a incalcarii oricarui drept de proprietate intelectuala, marci de comert sau brevete de inventii;
  • orice pretentie de despagubire formulata de angajator impotriva prepusilor sai (asigurarea de fidelitate).
  • solicitari de despagubiri in legatura cu fapte ale asiguratului care antreneaza raspunderea civila legala fata de terti (raspunderea civila delictuala).
  • polita nu acopera riscuri decurgand din / in legatura cu orice afacere care incalca orice legi sau reglementari ale ONU (UN) si / sau UE / AEE (UE / EEA) si / sau alte legi sau reglementare nationala privind sanctiuni economice sau comerciale.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila Profesionala a ARHITECTILOR, PROIECTANTILOR, INGINERILOR, CONSULTANTILOR si SPECIALISTILOR in constructii - diriginti de santier, responsabili tehnici cu executia, etc. de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza contractului de prestari servicii fata de partea contractanta, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila Profesionala a ARHITECTILOR, PROIECTANTILOR, INGINERILOR, CONSULTANTILOR si SPECIALISTILOR in constructii - diriginti de santier, responsabili tehnici cu executia, etc. de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza contractului de prestari servicii fata de partea contractanta, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • sa prezinte asiguratorului informatii corecte, detaliate si complete in legatura cu toti factorii ce ar putea influenta producerea unui prejudiciu acoperit prin polita;
 • sa plateasca ratele din prima de asigurare pana la termenele scadente prevazute in polita de asigurare;
 • sa declare existenta altor asigurari pentru aceeasi forma de asigurare, inclusiv la asiguratori diferiti;
 • sa comunice asiguratorului orice modificare intervenita in legatura cu datele luate in considerare la incheierea politei, precum si schimbarea imprejurarilor esentiale privind posibilitatea producerii prejudiciilor asigurate prin polita;
 • sa anunte orice modificare intervenita in forma de exercitare a profesiei. In acest caz asigurarea nu acopera prejudiciul cauzat de catre persoane care nu mai aveau calitatea de liber - profesionisti sau erau suspendati din profesie la data savarsirii faptelor culpabile (erorilor, omisiunilor sau neglijentelor) care au determinat producerea prejudiciului;
 • sa anunte asiguratorul daca s-a pronuntat o sentinta prin care s-a deschis procedura insolventei, in termen de 30 zile de la data pronuntarii. In acest caz polita de asigurare se reziliaza in termen de 30 de zile de la data pronuntarii sentintei.
 • in caz de neindeplinire a obligatiei prevazute mai sus, asiguratorul este indreptatit:
  • sa propuna asiguratului modificarea politei de asigurare, prin emiterea unui supliment de asigurare cu ajustarea corespunzatoare a primelor. Daca asiguratul nu este de acord cu modificarea propusa, polita de asigurare se reziliaza de drept, cu efect de la data propunerii de modificare.
  • sa rezilieze polita de asigurare, prin notificare scrisa;
  • sa dispuna anularea politei de asigurare cu efect de la inceputul asigurarii, cu restituirea integrala a primelor, in cazul in care, cunoscandu-se exact imprejurarile, polita de asigurare nu s-ar fi incheiat.
 • Dupa producerea evenimentului asigurat, asiguratul este obligat:
  • sa notifice in scris asiguratorul, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea unei solicitari de despagubire de la persoana prejudiciata cu privire la producerea unui eveniment asigurat. Notificarea transmisa de asigurat va cuprinde detalii referitoare la faptele asiguratului care au cauzat prejudiciul, data producerii acestora, recunoasterea de catre asigurat a prejudiciilor produse, propunerea asiguratului cu privire la sumele de despagubit, si va fi insotita de urmatoarele documente: copia solicitarii de despagubiri primite de asigurat de la persoana prejudiciata, avand data de inregistrare de primire la asigurat si copia contractului incheiat intre asigurat si persoana prejudiciata.
  • sa comunice asiguratorului toate informatiile si documentele solicitate de acesta si sa permita reprezentantilor asiguratorului sa faca investigatiile necesare in vederea solutionarii dosarului de dauna;
  • sa nu recunoasca nici o raspundere si sa nu faca nici o oferta, promisiune sau plata fara acordul scris al asiguratorului;
  • sa-si organizeze o buna aparare in procesul intentat de pagubit, tinand seama si de recomandarile facute de asigurator, inclusiv in ceea ce priveste angajarea unui aparator atat in prima instanta cat si in caile de atac. Asiguratorul nu isi asuma nici o obligatie in ceea ce priveste apararea asiguratului in procesele intentate de pagubiti impotriva acestuia, dar isi rezerva dreptul de a folosi calea interventiei in interesul asiguratului raspunzator de producerea prejudiciului, ori de cate ori in acest fel se asigura o mai buna aparare a intereselor asiguratului.
  • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea daunei. In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila Profesionala a ARHITECTILOR, PROIECTANTILOR, INGINERILOR, CONSULTANTILOR si SPECIALISTILOR in constructii - diriginti de santier, responsabili tehnici cu executia, etc. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza contractului de prestari servicii fata de partea contractanta, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea si evaluarea prejudiciilor se fac de catre asigurator (direct sau prin imputerniciti) impreuna cu asiguratul (sau cu imputernicitii sai).
 • Cuantumul despagubirilor se stabileste fie pe baza intelegerii amiabile dintre cele trei parti implicate (asigurator, asigurat si persoana prejudiciata), fie prin hotarare judecatoreasca definitiva.
 • Stabilirea despagubirilor ce urmeaza a fi acordate de asigurator pe baza intelegerii dintre parti (asigurator, asigurat si persoana prejudiciata) se face in toate cazurile in care rezulta cu certitudine raspunderea civila a asiguratului in producerea prejudiciului si persoana prejudiciata face dovada prejudiciului suferit.
 • Din fiecare suma datorata drept despagubire de catre asigurator se vor deduce urmatoarele:
  • Valoarea fransizei stabilita in polita, aplicabila pe fiecare eveniment asigurat.
  • Prime sau rate de prime datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare.
 • despagubirile acordate de asigurator in baza politei de asigurare se vor aloca in limita raspunderii per eveniment si, respectiv, in limita raspunderii agregat, in urmatoarea ordine:
  • Costuri / cheltuieli, cheltuieli care au fost facute cu acordul scris al asiguratorului, obtinut in prealabil. In cazul in care asiguratorul a aprobat plata costurilor / cheltuielilor definite mai sus, iar in urma investigarii daunei, inclusiv pe cale judecatoreasca, se stabileste ca asiguratul nu este raspunzator de producerea prejudiciului, asiguratorul este indreptatit sa recupereze de la asigurat costurile avansate, asiguratul obligandu-se sa returneze asiguratorului sumele achitate de acesta, in termen de maxim 30 de zile de la primirea solicitarii formulate de asigurator in acest sens.
  • Pierderile financiare inregistrate de persoanele prejudiciate si acoperite prin polita de asigurare.
 • Dupa fiecare despagubire platita de asigurator, limita raspunderii se reduce, de la data platii despagubirii, cu suma respectiva, asigurarea continuand pentru limita ramasa.
 • Limita raspunderii poate fi reintregita, la solicitarea asiguratului si numai cu acordul asiguratorului, prin emiterea unui supliment de asigurare, in schimbul platii de catre asigurat a unei prime aditionale.
 • despagubirile datorate de asigurator se platesc in maximum 30 zile lucratoare de la depunerea intregii documentatii la asigurator, in baza acordului scris al asiguratului asupra sumelor ce se vor plati, exprimat prin semnarea cererii de despagubire.
 • despagubirile se platesc in moneda in care s-a platit prima de asigurare sau in echivalent lei la cursul BNR din ziua platii, dar, in toate cazurile, facturile in lei se platesc in lei.
 • Asiguratorul plateste despagubirea fie asiguratului, fie nemijlocit persoanei prejudiciate, cu acordul si cu instiintarea prealabila scrisa a asiguratului, in masura in care persoana prejudiciata nu a fost deja despagubita de asigurat. Despagubirea nu poate fi urmarita de creditorii asiguratului.
 • O data cu plata despagubirii, rezultat fie al intelegerii dintre parti, fie al hotararii judecatoresti, in limita sumei respective se stinge orice pretentie a persoanelor prejudiciate fata de asigurat si, implicit, orice pretentie a asiguratului fata de asigurator.
 • Asiguratorul este indreptatit sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu realitatea producerii daunei, a fost initiata o cercetare penala.
 • Polita de raspundere civila nu se poate cesiona in favoarea tertilor.​

Centrul de daune 

Suna la 021.20.19.180 (1) (apelabil din reteaua Romtelecom)
sau
Formeaza tasta * (steluta) urmata de 21.20.19.18 (apelabil din reteaua Orange)
Program: de LUNI pana VINERI, intre orele 8:00 si 20:00

Fax: 0213.167.019

Diverse: 
 • Toate comunicarile intre parti se vor face in forma scrisa sau se vor confirma in scris, daca s-a utilizat o alta forma. Comunicarile se vor face la adresa asiguratului mentionata in polita de asigurare sau la alta adresa convenita intre parti.
 • Respectarea riguroasa de catre asigurat a obligatiilor ce-i revin, precum si prezumtia ca declaratiile asiguratului sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere ce revine asiguratorului.
 • In orice actiune, proces sau litigiu in care asiguratorul pretinde ca un eveniment nu este asigurat prin polita de asigurare, sarcina probei de acoperire revine asiguratului.
 • In limita despagubirilor platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului contra persoanelor raspunzatoare de producerea sau marirea pagubelor, cu conditia ca acestia sa nu fie asiguratul sau persoanele apropiate.
 • De comun acord, partile pot aduce modificari la polita de asigurare oricand in cursul valabilitatii acestuia. In asemenea cazuri, asiguratorul emite un act aditional (supliment de asigurare) la polita in vigoare, care face parte integranta din aceasta. In cazul in care polita de asigurare se modifica prin acordul partilor, se reziliaza sau denunta, pentru stabilirea diferentelor de prima de restituit sau de incasat se procedeaza astfel:
  • pentru restituit: asiguratorul retine primele de asigurare pentru perioada expirata, pe luni de asigurare (minimum trei), pentru fiecare luna - 1/10 din prima anuala, iar restul se restituie asiguratului;
  • pentru incasat: primele de asigurare cuvenite asiguratorului se calculeaza pentru perioada ramasa pana la expirare pe luni de asigurare, in proportie de 1/12 din prima anuala;
  • fiecare luna de asigurare inceputa se considera luna intreaga.
 • Asiguratorul are dreptul sa opuna oricarei persoane care invoca drepturi din polita de asigurare, toate apararile pe care le poate opune asiguratului in temeiul politei.
 • Denuntarea politei de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea scrisa prealabila a celeilalte parti, care trebuie facuta cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele. Prevederile politei de asigurare se aplica in toate cazurile de dauna survenite inainte de denuntare, pana la lichidarea definitiva a acestora. In aceste cazuri, primele de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirare nu se restituie.
 • despagubirile platite de catre asigurator in baza politei vor fi in excedent peste despagubirile platite de oricare alt asigurator in baza oricarei polite de asigurare emisa anterior polite si care acopera aceleasi evenimente asigurate.
 • Acoperirea conferita prin polita de asigurare este valabila si pentru situatia in care, pe parcursul perioadei de anterioritate (daca aceasta a fost acoperita) sau pe perioada de valabilitate a politei, asiguratul si-a modificat forma de organizare a profesiei (exemplu din birou individual in persoana juridica sau invers) cu conditia ca activitatea sa fie desfasurata de catre acelas profesionist (individual sau asociat sau invers) si sa aiba continuitate.
 • Polita de asigurare se completeaza cu si ii este aplicabila legea romana.
 • Orice litigiu in legatura cu prevederile politei de asigurare se solutioneza de instantele de judecata competente din Romania.