Asigurarea de raspundere civila profesionala a AVOCATILOR - ABC Asigurari-Reasigurari

asigurari abc avocati avocat casa avocatura pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Scoala Floreasca, nr. 24.

abc.asigreasig@abcasigurari.ro

Tel:    021-230.51.51 021-230.51.81 021-230.53.55 021-230.56.66

Fax:   021-230.59.99 

               ABC Asigurari - Reasigurari S.A. este o companie de asigurari, cu capital privat romanesc, infiintata in 1997 de catre un grup de companii de constructii si persoane fizice si a carei activitate a inceput in Octombrie 2000. Printre actionarii sai se numara companii de renume si prestigiu ale mediului de afaceri romanesc, cum ar fi: Hidroconstructia S.A., Iridex Group S.R.L., Energoconstructia S.A., Stizo S.A., Frigotehnica S.A., Comico S.A., Apasco S.A., Imsat S.A. etc. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ABC Asigurari - Reasigurari S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia. Compania este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-035-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ABC Asigurari - Reasigurari S.A. detine in portofoliu polita de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. il constituie, asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o plangere / cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, cu privire direct la executarea contractului de asistenta juridica.

  Conditii de Preluare in Asigurare: 

                Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • persoanele fizice trebuie sa intruneasca calitatea de avocat in conditiile legii, membru al unui barou, care isi desfasoara activitatea, in conformitate cu legislatia in vigoare;
  • persoanele juridice care pot avea calitatea de asigurat sunt:
   • societatea civila profesionala in cadrul careia activeaza doi sau mai multi avocati asociati impreuna cu ceilalti avocati care activeaza in cadrul societatii in calitate de colaboratori si care isi desfasoara activitatea in numele societatii;
   • societatea civila profesionala cu raspundere limitata in cadrul careia activeaza doi sau mai multi avocati definitivi impreuna cu ceilalti avocati care activeaza in cadrul societatii si care isi desfasoara activitatea in numele societatii;
   • cabinet asociat format prin asocierea cabinetelor individuale;
   • cabinet individual in cadrul caruia activeaza un avocat definitiv titular, singur sau impreuna cu avocati definitivi si/sau stagiari, acestia avand calitatea de avocati colaboratori si care isi desfasoara activitatea in numele cabinetului;
    • acestea incheie polite de asigurare pentru fiecare persoana incadrata in una din variantele enumerate mai sus.
  • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat si/sau contractant, despre apartenenta la organizatii profesionale, despre modalitatea de practicare a profesiei, despre structura organizatorica si functionala a asiguratului, despre natura serviciilor juridice furnizate, despre istoricul de daune, despre limitele de raspundere solicitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
  • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului, avize, autorizatii, licente;
  • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
  • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

                Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

  • incheierea unei polite noi;
  • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
  • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

               Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

  • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
  • natura si volumul activitatii atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice;
  • tipul asiguratului persoana fizica: definitiv sau stagiar (se specifica si datele de identificare ale indrumatorului);
  • structura si identificarea personalului in cazul asiguratilor persoane juridice;
  • volumul incasarilor din onorarii;
  • istoricul si previziunile de dauna;
  • moneda politei;
  • limitele de raspundere:
   • pe perioada asigurata;
   • pe eveniment;
  • perioada asigurata;
  • optiunea pentru extinderea perioadei de avizare a daunelor;
  • modalitatea de plata a primei anuale:
   • integral;
   • in numarul de rate acceptate de asigurator;
  • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
  Perioada Asigurata: 

               Polita de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

               Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

               Raspunderea asiguratorului inceteaza:

  • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
  • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
  • prin suspendarea calitatii de avocat (mentionarea asiguratului in tabloul avocatilor incompatibili) sau retragerea calitatii de avocat (radierea asiguratului din tabloul avocatilor) in baza dispozitiilor legale in vigoare;
  • cu acordul ambelor parti;
  • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
  • ìn caz de forta majora;
  • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
  Teritorialitate: 

                Polita de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei.

  Asiguratul: 

                  Asigurat pe polita de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, poate sa fie:

  • Orice cetatean roman care poate exercita legal, pe teritoriul Romaniei, profesia de avocat, membru al unui barou, care isi desfasoara activitatea, in conformitate cu legislatia in vigoare;
  • Persoanele juridice de forma:
   • societate civila profesionala in cadrul careia activeaza doi sau mai multi avocati asociati impreuna cu ceilalti avocati care activeaza in cadrul societatii in calitate de colaboratori si care isi desfasoara activitatea in numele societatii;
   • societate civila profesionala cu raspundere limitata in cadrul careia activeaza doi sau mai multi avocati definitivi impreuna cu ceilalti avocati care activeaza in cadrul societatii si care isi desfasoara activitatea in numele societatii;
   • cabinet asociat format prin asocierea cabinetelor individuale;
   • cabinet individual in cadrul caruia activeaza un avocat definitiv titular, singur sau impreuna cu avocati definitivi si/sau stagiari, acestia avand calitatea de avocati colaboratori si care isi desfasoara activitatea in numele cabinetului;
    • acestea incheie polite de asigurare pentru fiecare persoana incadrata in una din variantele enumerate mai sus.

                 Contractant poate fi societate civila profesionala, societate civila profesionala cu raspundere limitata, cabinet asociat, cabinet individual sau asociatia profesionala, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati sau membrii ai asociatiei, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

                 Beneficiar al asigurarii (client):

  • persoana fizica sau juridica care este beneficiara serviciilor oferite de asigurat prin contractul de asistenta juridica si care este prejudiciata patrimonial de actele / faptele asiguratului savarsite din culpa, de neglijenta / imprudenta in
   exercitarea profesiei sau cunostintelor profesionale insuficiente in cadrul exercitiului legal al activitatii profesionale;
  Suma Asigurata: 

                Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

                Raspunderea asiguratorului se angajeaza numai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare.

                Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

  • pe eveniment: valoarea pe eveniment prevazuta in polita de asigurare;
  • pe perioada asigurata: valoarea raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in polita de asigurare, indiferent de numarul evenimentelor asigurate produse.

                Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramanand neschimbata.

                La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, cu acordul asiguratorului.

  Prima de Asigurare: 

                  Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                  In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

  • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
  • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                  Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                  Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

  Sistemul de Fransize: 

                Polita de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

                Dupa decontarea unei daune, pentru reintregirea limitei raspunderii prin plata diferentei de prima corespunzatoare, cu acordul asiguratorului, se introduce obligatoriu o fransiza de 10%.

                Acceptarea incheierii politei cu fransize deductibile, stabilite de asigurator, conduce la diminuarea primei de asigurare cu niste coeficienti de ajustare stabiliti tot de asigurator.

  Riscuri Asigurate Standard: 

                 Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, sunt:

  • Prejudiciul material (pierderi banesti), dovedit cu documente suferit de clientul asiguratului - beneficiarul serviciilor profesionale prestate de catre acesta - ca urmare a producerii in perioada asigurata mentionata in polita de asigurare a riscului profesional, pentru care asiguratul devine raspunzator in baza prevederilor politei;
  • Asiguratorul acorda despagubiri in limitele raspunderii mentionate in polita de asigurare, pentru:
   • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca clientilor, ca urmare a producerii evenimentelor asigurate decurgand exclusiv din activitatea prestata si specificata in polita.
   • cheltuielile de judecata facute de persoana pagubita pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat la despagubire prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, in care asiguratul a fost parte cu acordul asiguratorului, ori daca asiguratorul nu a platit despagubiri pe cale amiabila;
   • cheltuielile efectuate, cu acordul scris al asiguratorului, in vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuirii documentelor originale, predate de client asiguratului, in vederea exercitarii activitatii specifice, in limita a 5 % din limita raspunderii.
  Riscuri Excluse: 

                 Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, sunt:

  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • prejudiciile pentru care dreptul la actiune al persoanei pagubite s-a prescris;
   • cereri de despagubire / prejudicii, fapte care le-ar putea genera, cunoscute asiguratului (indiferent daca au fost declarate sau nu asiguratorului in cererea-chestionar) sau pe care acesta trebuia sa le cunoasca inainte de data intarii in vigoare a politei de asigurare;
   • prejudicii reprezentand vatamari corporale (inclusiv deces), pagube materiale si consecintele acestora;
   • prejudicii rezultand din furnizarea serviciilor profesionale care depasesc sfera celor asigurate stabilite conform legislatiei / codului deontologic;
   • prejudicii in legatura cu / cauzate de fapte produse dupa incetarea / suspendarea calitatii de avocat, suspendarea / retragerea licentei profesionale;
   • prejudicii decurgand din nepastrarea secretului profesional / confidentialitatii activitatii;
   • cereri de despagubire in legatura cu depasirea costurilor estimate, duratei prestarii serviciilor;
   • prejudicii decurgand din efectuarea eronata / neefectuarea inregistrarilor contabile proprii / transferurilor financiare conform legii;
   • prejudicii produse in cazul prestarii serviciilor profesionale fara o baza contractuala;
   • rambursarea cheltuielilor / altor compensatii platite asiguratului inclusiv cu titlu de remuneratie pentru serviciile prestate;
   • pierderea / distrugerea documentelor rezultand, direct sau indirect, din accesul sau folosirea neautorizata a sistemelor / programelor informatice utilizate de asigurat in desfasurarea activitatii specifice;
   • prejudicii cauzate direct sau indirect de disfunctionalitatile oricarui computer, echipament de procesare date, circuit integrat sau echipamente similare folosite de asigurat pentru furnizarea serviciilor profesionale.
   • prejudicii cauzate direct sau indirect de neprezentarea la termenele de judecata.
  Clauze Suplimentare: 

                La polita de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

   Obligatiile Asiguratului: 

                  Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, sunt:

   • Sa tina o evidenta corecta a tuturor serviciilor prestate si sa pastreze aceste evidente astfel incat ele sa poata fi puse la dispozitia asiguratorului sau a reprezentantilor numiti ai acestuia, in masura in care ele pot avea o legatura cu eventuale pretentii de despagubire.
   • Sa desfasoare servicii profesionale in concordanta cu standardele tehnice si profesionale, promulgate de organismele interne si/sau internationale cu atributii de reglementare, organismele profesionale si legislatia relevanta / specifica.
   Obligatiile Asiguratorului: 

                  Principalele obligatii, pe care ABC Asigurari - Reasigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, sunt:

   • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
   • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
   • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
   • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
   • sa primeasca avizarile de dauna;
   • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
   • sa emita oferte de despagubire;
   • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
   • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
   Procedura Daune: 
   • Asiguratorul are obligatia sa constate si sa evalueze pagubele prin reprezentantii sai, in cel mai scurt timp posibil de la data avizarii producerii evenimentului asigurat.
   • Despagubirea cuvenita nu poate depasi cuantumul prejudiciului efectiv inregistrat de persoana pagubita, limitele raspunderii mentionate in polita de asigurare si nici valoarea riscurilor asumate de asigurat prin contractul incheiat cu persoana pagubita sau, in lipsa acesteia, dublul venitului brut (onorariul) stabilit prin contract.
   • Asiguratorul are obligatia sa plateasca despagubirea cuvenita in termen de 30 zile de la primirea ultimului document solicitat de catre asigurator sau de la primirea hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
   • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratorul are dreptul de a retine din despagubirea cuvenita ratele de prima datorate pana la expirarea politei de asigurare.

   Notificare daune:

   Tel: 021-230.51.51; 021-230.51.81; 021-230.53.55 - de LUNI pana VINERI intre 09:00 - 16:00 

   Fax: 021-230.59.99 - de LUNI pana VINERI intre 09:00 - 16:00

   Diverse: 
   • Denuntarea politei de asigurare de catre una dintre parti se poate efectua numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti in conformitate cu prevederile legale in vigoare.