Asigurarea de raspundere civila profesionala a AVOCATILOR - EUROINS Romania Asigurare-Reasigurare

asigurari euroins avocati avocat casa avocatura pitesti arges

ROMANIA, ILFOV, Voluntari, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park, Cladirea O23, etaj 4.

office@euroins.ro

Tel:   021.317.07.41, 021.317.07.31, 021.317.07.11,

021.233.34.74, 021.317.07.35, 021.317.07.12,

021.317.07.40, 021.317.07.42

Fax:   021.317.07.18, 021.317.07.14

               SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA a fost fondata in 1994 de catre compania bulgara Euroins Insurance Group (EIG) care este de altfel actionarul majoritar. Fiind unul dintre cele mai mari si independente grupuri din regiune, EIG isi propune pe piata de asigurari din Romania, prin Euroins Romania, sa se pozitioneze in top 5 cei mai buni asiguratori si sa devina unul dintre cele mai respectate brand-uri. Propunandu-si o gama completa de riscuri acoperite, simplitate si transparenta, EUROINS Romania actioneaza pentru a se dezvolta pe linia corectitudinii si promptitudinii în prestarea fiecarui serviciu catre clientii sai.  In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Gibraltar, Franta, Italia, Austria, Germania, Ungaria. SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-010-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA ofera clientilor sai polita de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA il constituie, asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde decurgand din desfasurarea activitatii de avocat, prin contract de asistenta juridica conform prevederilor legale.

              Asiguratorul acopera raspunderea profesionala a asiguratului, in calitate de avocat, ca urmare a faptelor si/sau actelor, erori sau omisiuni savarsite in mod involuntar in desfasurarea activitatii profesionale.

              Asiguratorul acorda despagubiri pana la limita raspunderii pentru sumele pe care asiguratul este obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila sa le plateasca cu titlu de despagubire si cheltuieli de judecata ca urmare a unei cereri de despagubire inaintata in perioada de asigurare.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • persoanele fizice trebuie sa intruneasca calitatea de avocat in conditiile legii, membru al unui barou, care isi desfasoara activitatea, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • persoanele juridice care pot avea calitatea de asigurat sunt:
  • societatea civila profesionala in cadrul careia activeaza doi sau mai multi avocati asociati impreuna cu ceilalti avocati care activeaza in cadrul societatii in calitate de colaboratori si care isi desfasoara activitatea in numele societatii;
  • societatea civila profesionala cu raspundere limitata in cadrul careia activeaza doi sau mai multi avocati definitivi impreuna cu ceilalti avocati care activeaza in cadrul societatii si care isi desfasoara activitatea in numele societatii;
  • cabinet asociat format prin asocierea cabinetelor individuale;
  • cabinet individual in cadrul caruia activeaza un avocat definitiv titular, singur sau impreuna cu avocati definitivi si/sau stagiari, acestia avand calitatea de avocati colaboratori si care isi desfasoara activitatea in numele cabinetului;
   • acestea incheie polite de asigurare pentru fiecare persoana incadrata in una din variantele enumerate mai sus.
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat si/sau contractant, despre apartenenta la organizatii profesionale, despre modalitatea de practicare a profesiei, despre structura organizatorica si functionala a asiguratului, despre natura serviciilor juridice furnizate, despre istoricul de daune, despre limitele de raspundere solicitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului, avize, autorizatii, licente;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • natura si volumul activitatii atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice;
 • tipul asiguratului persoana fizica: definitiv sau stagiar (se specifica si datele de identificare ale indrumatorului);
 • structura si identificarea personalului in cazul asiguratilor persoane juridice;
 • volumul incasarilor din onorarii;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
 • perioada asigurata;
 • optiunea pentru extinderea perioadei de avizare a daunelor;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • prin suspendarea calitatii de avocat (mentionarea asiguratului in tabloul avocatilor incompatibili) sau retragerea calitatii de avocat (radierea asiguratului din tabloul avocatilor) in baza dispozitiilor legale in vigoare;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, poate sa fie:

 • Orice cetatean roman care poate exercita legal, pe teritoriul Romaniei, profesia de avocat, membru al unui barou, care isi desfasoara activitatea, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Persoanele juridice de forma:
  • societate civila profesionala in cadrul careia activeaza doi sau mai multi avocati asociati impreuna cu ceilalti avocati care activeaza in cadrul societatii in calitate de colaboratori si care isi desfasoara activitatea in numele societatii;
  • societate civila profesionala cu raspundere limitata in cadrul careia activeaza doi sau mai multi avocati definitivi impreuna cu ceilalti avocati care activeaza in cadrul societatii si care isi desfasoara activitatea in numele societatii;
  • cabinet asociat format prin asocierea cabinetelor individuale;
  • cabinet individual in cadrul caruia activeaza un avocat definitiv titular, singur sau impreuna cu avocati definitivi si/sau stagiari, acestia avand calitatea de avocati colaboratori si care isi desfasoara activitatea in numele cabinetului;
   • acestea incheie polite de asigurare pentru fiecare persoana incadrata in una din variantele enumerate mai sus.

               Contractant poate fi societate civila profesionala, societate civila profesionala cu raspundere limitata, cabinet asociat, cabinet individual sau asociatia profesionala, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati sau membrii ai asociatiei, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (client):

 • persoana fizica sau juridica care este beneficiara serviciilor oferite de asigurat prin contractul de asistenta juridica si care este prejudiciata patrimonial de actele / faptele asiguratului savarsite din culpa, de neglijenta / imprudenta in
  exercitarea profesiei sau cunostintelor profesionale insuficiente in cadrul exercitiului legal al activitatii profesionale;
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Raspunderea asiguratorului se angajeaza numai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare.

              Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

 • pe eveniment asigurat: raspunderea maxima asumata de asigurator, in legatura cu prejudiciile generate de producerea unui eveniment asigurat nu va depasi in total limita raspunderii pe eveniment prevazuta in polita de asigurare;
 • pe intreaga perioada de asigurare (agregat): raspunderea asumata de asigurator nu va depasi limita raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in polita de asigurare, indiferent de numarul evenimentelor produse.

              Dupa plata unei despagubiri, limita raspunderii (agregat) se reduce – cu incepere de la data producerii evenimentului asigurat – cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa. Prima de asigurare pentru aceasta perioada ramane neschimbata. La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, integral si anticipat.

              In cazul in care asiguratul nu reintregeste limita raspunderii, la urmatoarea dauna, in calculul despagubirii se va aplica o diminuare egala cu raportul dintre limita raspunderii efectiva si limita raspunderii la care ar fi trebuit sa fie asigurat.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Plata primei de asigurare se va face anticipat si integral sau in rate, cu mentiunea ca ratele de prima se vor achita anticipat pentru fiecare perioada acoperita. Rata intai de prima se achita la incheierea asigurarii.

                Neachitarea unei rate de prima pana la data scadenta are drept consecinta suspendarea politei de asigurare.

                In termen de 5 zile calendaristice asiguratorul poate repune polita de asigurare in vigoare la solicitarea scrisa a asiguratului, in baza unui act aditional daca primele de asigurare scadente au fost platite integral. Polita de asigurare se considera repusa in vigoare la expirarea zilei in care s-a platit rata de prima restanta.

                Asiguratorul nu va despagubi asiguratul in cazul eventualelor daune produse in perioada dintre data scadenta la care ar fi trebuit sa achite prima si data repunerii in vigoare a politei de asigurare. Daca in decurs de 5 zile calendaristice asiguratul nu solicita repunerea in vigoare a politei de asigurare, acesta se rezilieaza de drept, fara vreo notificare prealabila.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, sunt:

 • Polita de asigurare acopera riscurile decurgand din:
  • practicarea profesiei de avocat pentru orice fapta cauzatoare de prejudicii clientilor prin actele de neglijenta, erori sau omisiuni comise in asistarea acestora in cauze juridice;
  • pierderea sau deteriorarea documentelor predate de clienti avocatilor in vederea sustinerii cauzei pentru care acestia au fost angajati prin contract de asistenta juridica conform prevederilor legale. Sunt acoperite cererile de despagubire inaintate de asigurat in perioada de valabilitate a politei;
 • Asiguratorul va despagubi asiguratul pana la limita raspunderii prevazuta in polita de asigurare, pentru:
  • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de desdaunare pentru prejudicii produse prin comiterea unor acte de neglijenta, erori sau omisiuni savarsite in timpul activitatilor specifice profesiei de avocat si de care raspunde in baza legii;
  • cheltuielile de judecata suportate de asigurat in procesul civil;
  • cheltuieli de refacere si/sau inlocuire a unor documente originale pierdute, distruse sau deteriorate din culpa asiguratului.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, sunt:

 • prejudicii provocate ca urmare a comiterii unor fapte incompatibile cu specificul activitatii profesionale;
 • amenzi sau raspunderi de orice fel la care ar fi obligat asiguratul, care rezulta din:
  • nedepunerea si / sau necolectarea la timp a documentelor;
  • neonorarea la termen a obligatiilor asiguratului privind plata si / sau incasarea fondurilor banesti;
   • Fac exceptie amenzile si penalitatile suportate de clienti ca urmare a comiterii de catre asigurat a unor acte de neglijenta, eroare sau omisiune in perioada asigurata, in timpul indeplinirii profesiei de avocat.
 • cheltuieli efectuate de asigurat, peste costurile stabilite sau estimate, in desfasurarea activitatilor pentru care a fost angajat de clientii sai;
 • activitati desfasurate de asigurat in calitate de presedinte, membru al organelor de conducere ale unor uniuni, asociatii, cluburi, precum si alte activitati compatibile cu profesia de avocat;
 • prejudicii produse in calitate de manager sau persoana cu putere de decizie in cadrul unei societati comerciale sau orice alta forma de organizare economica, politica, sociala, a carui (carei) raspundere este sau poate fi acoperita prin asigurari de raspundere civila profesionala specifica sau de alta natura;
 • defaimarea sau calomnia;
 • pretentiile de despagubiri rezultand din daune morale;
 • pretentii de despagubiri pentru prejudicii produse de asigurat clientilor sai, care provin exclusiv din utilizarea programelor informatice (“software”) si / sau a sistemelor de calcul (“hardware”) utilizate in desfasurarea activitatilor profesionale;
 • neducerea la indeplinire a obligatiilor asumate prin contractul de asistenta juridica ca urmare a incetarii activitatii profesionale din orice cauza;
 • prejudiciile de orice natura provocate ca urmare a procurarii si utilizarii in instanta a oricaror informatii sau documente obtinute pe cai ilegale precum si sustinerea cauzei pe baza unor acte false in vederea sau avand drept rezultat obtinerea unei hotarari judecatoresti nefiresti;
 • prejudicii provocate ca urmare a invocarii unor prevederi legale apartinand altor tari in conditiile in care asistenta juridica trebuie data in baza legislatiei romane;
 • pierderile financiare ale clientilor, ca urmare a renuntarii de catre asigurat la executarea prestatiei pentru acestia;
 • orice fapte cauzatoare de prejudicii, produse in absenta unui contract de asistenta juridica incheiat intre asigurat si client;
 • vatamari corporale, deces sau pierderi materiale suferite de asigurat, precum si orice daune consecinta a survenirii unor asemenea evenimente;
 • orice contracte de asistenta juridica incheiate in orice context sau in imprejurari avand legatura directa sau indirecta cu starea de razboi, invazie, actiunea unui dusman extern, ostilitati indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu, razboi civil, revolta, revolutie, insurectie, greva, tulburari civile, dictatura militara sau uzurpare de putere, actiuni teroriste sau ale unor grupuri de persoane rauvoitoare sau care actioneaza in legatura cu orice organizatie politica, rechizitionari, distrugeri sau avarieri din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice, poluare sau contaminare de orice natura si din orice cauza, catastrofe naturale;
 • cererile de despagubire formulate de orice alta persoana impotriva asiguratului in situatia in care:
  • persoana respectiva se gaseste direct sau indirect in subordonarea, controlul sau administrarea asiguratului;
  • persoana respectiva controleaza sau administreaza pe asigurat;
  • asiguratul este partener, consultant sau angajat sa reprezinte un alt prepus al asiguratului.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza politei de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea politei de asistenta juridica, sunt:

 • Sa depuna toate eforturile pentru atingerea performantei profesionale, sa respecte legile si regulamentele specifice privind exercitarea profesiunii de avocat, precum si Codul de deontologie profesionala.
 • Sa ia masurile necesare pentru prevenirea producerii evenimentelor, precum si pentru limitarea pagubelor si cheltuielilor, in cazul producerii acestora.
 • Sa declare existenta altor asigurari acoperind aceeasi raspundere la asiguratori diferiti, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe parcursul valabilitatii acesteia.
 • Sa comunice asiguratorului, in scris, despre orice modificare intervenita in statutul sau in perioada de valabilitate a politei de asigurare.
 • Sa anunte asiguratorului, in scris, in termen de maximum doua zile lucratoare dupa ce a luat cunostinta despre orice eveniment de natura sa implice polita de asigurare, sau orice reclamatie in legatura cu activitatea profesionala, furnizand toate informatiile pe care le poseda.
 • Sa nu admita nici o raspundere fara acordul scris al asiguratorului, care va fi indreptatit sa foloseasca calea interventiei in interesul asiguratului atunci cand considera ca in acest fel are loc o mai buna protectie a interesului asiguratorului.

                Asiguratul este obligat:

 • sa pastreze o evidenta riguroasa a serviciilor profesionale acordate clientilor prin inregistrari pe care sa le puna la dispozitia asiguratorului pe toata durata de lichidare a daunei;
 • sa acorde sprijinul necesar asiguratorului in orice actiune juridica ce intra sub incidenta politei de asigurare.
 • in caz de neindeplinire a prevederilor de mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului si valoarea prejudiciului.

                Obligatiile profesionale ale asiguratului:

 • asiguratul isi va asuma raspunderea de a proteja integral interesele clientului;
 • in cazul societatilor civile profesionale, asiguratul isi va asuma raspunderea pentru calitatea profesionala a personalului selectionat;
 • orice alte obligatii profesionale ale asiguratului vor face obiectul unei anexe care va fi parte integranta a politei.

                In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratul pierde dreptul la despagubire.

Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Asiguratorul ia in considerare cererile de despagubire inaintate de asigurat in perioada asigurata.
 • Pentru a fi indreptatit la despagubire, asiguratul este obligat sa demonstreze ca fapta sa, cauzatoare de prejudicii, a fost comisa fara intentie.
 • Constatarea si evaluarea prejudiciului se fac de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii lui, precum si de catre experti neutri.
 • despagubirile se pot stabili pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator (pe cale amiabila) sau prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, conform legislatiei din Romania.
 • In cazul in care despagubirile se stabilesc pe cale amiabila, valoarea despagubirii se va stabili doar cu acceptul scris al asiguratorului. In aceasta situatie, culpa poate fi determinata printr-o expertiza extrajudiciara initiata de asigurator si efectuata de un expert autorizat, cheltuielile fiind suportate de asigurator.
 • Stabilirea despagubirilor pe cale amiabila se poate face numai daca, din documentele puse la dispozitie de asigurat sau din actele produse ca urmare a expertizelor, rezulta cu certitudine raspunderea civila a acestuia, iar persoana pagubita face dovada prejudiciului suferit.
 • despagubirile nu pot fi stabilite pe baza conventiei dintre parti, in cazul in care:
  • nu se pot trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea prejudiciului, cauzele si imprejurarile producerii acestuia, precum si la cuantumul prejudiciului produs;
  • prejudiciul a fost produs datorita actiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, fara sa se poata stabili partea din prejudiciu produsa prin fapta asiguratului.
 • In cazul platii unei despagubiri, asiguratorul are dreptul de a compensa ratele de prima ce i se datoreaza pana la sfarsitul perioadei de asigurare, prin scaderea acestora din valoarea despagubirilor cuvenite.
 • Daca la data depunerii cererii de despagubire exista si alte polite de asigurare incheiate de asigurat sau in favoarea asiguratului, care acopera prejudicii ce intra sub incidenta politei de asigurare, asiguratorul plateste despagubiri in baza acestuia, proportional cu raportul dintre limita pe eveniment din polita si totalul limitelor raspunderii pe eveniment pentru toate politele de asigurare in curs, pentru care a primit sau este indreptatit sa primeasca despagubirea.
 • Despagubirea se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit sau, la cererea asiguratului, celui prejudiciat.
 • Prin plata despagubirii pe baza de intelegere amiabila se sting orice pretentii ale asiguratului si ale persoanelor prejudiciate fata de asigurator. Odata cu plata despagubirii, beneficiarul despagubirii va mentiona, in scris, ca a fost despagubit de asigurator pentru prejudiciile suferite si nu mai are nici o pretentie in legatura cu prejudiciul respectiv fata de asigurator.
 • Drepturile persoanelor prejudiciate impotriva celor raspunzatori de producerea prejudiciului raman nestirbite, potrivit dreptului comun, pentru tot ceea ce depaseste sumele platite de asigurator.
 • In raporturile juridice directe dintre asigurat si asigurator, termenul de prescriptie, in cadrul caruia asiguratul poate solicita asiguratorului restituirea despagubirilor platite de acesta catre clientul prejudiciat, este de 2 ani calculati de la data cand asiguratul a platit despagubirea, cu conditia ca cererea de despagubire sa fi fost inaintata in perioada de asigurare, si asiguratorul sa fi fost de acord cu incadrarea evenimentului in termenii politei de asigurare.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 031.9107, 031.9108

Email: daune.tara@euroins.rodaune.bucuresti@euroins.ro

Centrul de apel de urgenta: 0372 165 652, 24 ore din 24, 365 de zile/an

 - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

Diverse: 
 • Partile pot aduce de comun acord modificari la polita de asigurare, acestea intrand in vigoare la data convenita in scris de catre parti.
 • In limita indemnizatiilor platite asiguratului, asiguratorul este subrogat in drepturile acestuia impotriva celor raspunzatori de producerea si marirea pagubelor.
 • Daca asiguratul renunta la dreptul de regres, sau daca din vina lui exercitarea acestui drept nu mai este posibila, asiguratorul este eliberat de obligatia de a plati indemnizatia pana la limita sumei reprezentand dreptul de regres. Daca plata a fost deja efectuata, asiguratul este obligat sa inapoieze indemnizatia incasata, in termen de 30 de zile calendaristice de la notificarea scrisa facuta de catre asigurator.
 • In termen de 20 zile calendaristice dupa producerea evenimentului asigurat, asiguratorul poate sa denunte polita de asigurare, daca acesta a ramas in vigoare, prin scrisoare recomandata.
 • Asiguratorul poate sa denunte polita de asigurare inainte de producerea evenimentului asigurat, sau sa refuze plata indemnizatiei dupa producerea evenimentului asigurat, fara restituirea primelor incasate, in cazul in care asiguratul a incercat sau incearca sa obtina prin frauda sau tentativa de frauda despagubiri de la asigurator.
 • Asigurarea incheiata potrivit politei este supusa legilor si practicilor din Romania, iar polita de asigurare se completeaza cu prevederile legale in vigoare privitoare la asigurari.
 • Dreptul de a ridica pretentii fata de asigurator privind achitarea indemnizatiei se stinge in termen de doi ani de la data producerii evenimentului asigurat.
 • Orice diferend in legatura cu aplicarea si interpretarea politei de asigurare se va solutiona pe cale amiabila, in caz contrar, litigiul urmand a fi rezolvat de catre instantele judecatoresti competente din Romania.