Asigurarea de raspundere civila profesionala a AVOCATILOR - EXIM Romania Asigurari-Reasigurari

asigurari eximasig avocati avocat casa avocatura pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Bulevardul Aviatorilor nr. 33, parter, ap.1.

office@eximasig.ro

Tel:    021 211.06.50/57

Fax:   021 211.06.50/57

               EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. este o companie de asigurari, al carei capital majoritar este detinut de EXIMBANK. A fost infiintata in 2009 iar operatiunile propriu-zise si le-a inceput in august 2010. Produsele sale se adreseaza companiilor care desfasoara activitati comerciale cu parteneri externi si interni in domeniul constructiilor, productiei de bunuri si industriale, transporturilor rutiere, navale, aeriene, prestarilor de servicii, exportatorilor si celor din industria IT. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Franta, Italia, Marea Britanie, si Spania. Compania este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-067-09.08.2010.

Aspecte Generale: 

EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. ofera clientilor sai polita de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. il constituie, asigurarea despagubirilor, inclusiv cheltuieli de judecata, pentru prejudiciile materiale produse neintentionat de asigurat clientilor sai - persoane fizice sau juridice - cu care a incheiat un contract valabil de asistenta juridica, prejudicii produse ca urmare a imprudentei, erorii, omisiunii sau neglijentei asiguratului in exercitarea profesiei de avocat si pentru care raspunde in baza legii, a contractului de asistenta juridica incheiat cu clientul, a statutului profesiei, a conventiilor internationale (la care Romania este parte semnatara) si a regulilor eticii profesionale.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • persoanele fizice trebuie sa intruneasca calitatea de avocat in conditiile legii, membru al unui barou, care isi desfasoara activitatea, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • persoanele juridice care pot avea calitatea de asigurat sunt:
  • societatea civila profesionala in cadrul careia activeaza doi sau mai multi avocati asociati impreuna cu ceilalti avocati care activeaza in cadrul societatii in calitate de colaboratori si care isi desfasoara activitatea in numele societatii;
  • societatea civila profesionala cu raspundere limitata in cadrul careia activeaza doi sau mai multi avocati definitivi impreuna cu ceilalti avocati care activeaza in cadrul societatii si care isi desfasoara activitatea in numele societatii;
  • cabinet asociat format prin asocierea cabinetelor individuale;
  • cabinet individual in cadrul caruia activeaza un avocat definitiv titular, singur sau impreuna cu avocati definitivi si/sau stagiari, acestia avand calitatea de avocati colaboratori si care isi desfasoara activitatea in numele cabinetului;
   • acestea incheie polite de asigurare pentru fiecare persoana incadrata in una din variantele enumerate mai sus.
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat si/sau contractant, despre apartenenta la organizatii profesionale, despre modalitatea de practicare a profesiei, despre structura organizatorica si functionala a asiguratului, despre natura serviciilor juridice furnizate, despre istoricul de daune, despre limitele de raspundere solicitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului, avize, autorizatii, licente;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • natura si volumul activitatii atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice;
 • tipul asiguratului persoana fizica: definitiv sau stagiar (se specifica si datele de identificare ale indrumatorului);
 • structura si identificarea personalului in cazul asiguratilor persoane juridice;
 • volumul incasarilor din onorarii;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
 • perioada asigurata;
 • optiunea pentru extinderea perioadei de avizare a daunelor;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • prin suspendarea calitatii de avocat (mentionarea asiguratului in tabloul avocatilor incompatibili) sau retragerea calitatii de avocat (radierea asiguratului din tabloul avocatilor) in baza dispozitiilor legale in vigoare;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, poate sa fie:

 • Orice cetatean roman care poate exercita legal, pe teritoriul Romaniei, profesia de avocat, membru al unui barou, care isi desfasoara activitatea, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Persoanele juridice de forma:
  • societate civila profesionala in cadrul careia activeaza doi sau mai multi avocati asociati impreuna cu ceilalti avocati care activeaza in cadrul societatii in calitate de colaboratori si care isi desfasoara activitatea in numele societatii;
  • societate civila profesionala cu raspundere limitata in cadrul careia activeaza doi sau mai multi avocati definitivi impreuna cu ceilalti avocati care activeaza in cadrul societatii si care isi desfasoara activitatea in numele societatii;
  • cabinet asociat format prin asocierea cabinetelor individuale;
  • cabinet individual in cadrul caruia activeaza un avocat definitiv titular, singur sau impreuna cu avocati definitivi si/sau stagiari, acestia avand calitatea de avocati colaboratori si care isi desfasoara activitatea in numele cabinetului;
   • acestea incheie polite de asigurare pentru fiecare persoana incadrata in una din variantele enumerate mai sus.

               Contractant poate fi societate civila profesionala, societate civila profesionala cu raspundere limitata, cabinet asociat, cabinet individual sau asociatia profesionala, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati sau membrii ai asociatiei, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (client):

 • persoana fizica sau juridica care este beneficiara serviciilor oferite de asigurat prin contractul de asistenta juridica si care este prejudiciata patrimonial de actele / faptele asiguratului savarsite din culpa, de neglijenta / imprudenta in
  exercitarea profesiei sau cunostintelor profesionale insuficiente in cadrul exercitiului legal al activitatii profesionale;
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Raspunderea asiguratorului se angajeaza numai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare.

              Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

 • pe eveniment: reprezinta suma maxima pe care asiguratorul o va plati pentru toate daunele care rezulta dintr-un eveniment asigurat si cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil;
 • pe perioada asigurata: reprezinta suma maxima pe care asiguratorul o va plati in total pentru daunele rezultate din toate evenimentele produse in perioada asigurata, precum si cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramanand neschimbata.

              La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, cu acordul asiguratorului.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

                Pentru ratele de prima neachitate, asiguratorul acorda un termen de gratie de 5 zile. Daca asiguratul / contractantul nu plateste rata de prima restanta nici in termenul de gratie acordat, polita se suspenda, fara punere in intarziere, fara notificare si fara interventia instantei de judecata, cu incepere de la ora 0.00 a zilei urmatoare scadentei ratei de prima restanta, astfel cum este mentionata in polita. Daunele produse in perioada de gratie vor fi suportate de catre asigurator doar daca rata de prima este achitata pana la data expirarii perioadei de gratie, in caz contrar polita fiind reziliata de la data mentionata anterior.

                Asiguratul are obligatia de a plati integral prima de asigurare, respectiv ratele de prima convenite de comun acord, sub sanctiunea aplicarii de catre asigurator a regulii „pro rata” la stabilirea perioadei asigurate. Scadentele stabilite la incheierea asigurarii raman neschimbate.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, sunt:

 • Asiguratorul acorda despagubiri pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune clientilor sai, pentru repararea prejudiciilor materiale produse din culpa sa in perioada de valabilitate a politei, prin neindeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de asistenta juridica incheiat cu clientul sau, referitoare la activitatile specifice profesiei, si anume:
  • consultatii si cereri cu caracter juridic;
  • asistenta si reprezentare juridica in fata organelor de jurisdictie, a organelor de urmarire penala, a autoritatilor cu atributii jurisdictionale, a NOTARILOR PUBLICI si a executorilor judecatoresti, a organelor administratiei publice si a institutiilor, precum si a altor persoane juridice, in conditiile legii ;
  • asistarea si reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate in fata altor autoritati publice cu posibilitatea atestarii identitatii partilor, a continutului si a datei actelor incheiate ;
  • activitati de mediere;
  • apararea, reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor si intereselor legitime ale clientilor sai in raporturile acestora cu autoritatile publice, cu institutiile si cu orice persoana fizica sau juridica romana sau straina;
  • redactarea de acte juridice, atestarea identitatii partilor, a continutului si a datei actelor prezentate spre autentificare;
  • orice alte mijloace si cai proprii exercitarii dreptului de aparare, in conditiile legii;
 • Asigurarea acopera si raspunderea civila profesionala ce-i revine asiguratului pentru prejudiciile produse de avocatii stagiari, colaboratorii sau angajatii in cadrul cabinetului / societatii civile in care isi exercita profesia asiguratul, ca urmare a practicarii activitatii de avocatura sub controlul, indicatia sau supravegherea asiguratului.
 • In cazul in care, pe perioada de valabilitate a politei, se produce pierderea, ratacirea, deteriorarea sau distrugerea, din oricare cauza, a documentelor (originale sau copii) ce sunt proprietatea clientului asiguratului si care i-au fost incredintate sub orice forma acestuia, polita de asigurare acopera:
  • cheltuielile necesare pentru inlocuirea, refacerea sau restaurarea documentelor pierdute, ratacite, deteriorate sau distruse, cu conditia ca aceste cheltuieli sa fie justificate cu documente contabile de plata.
   • prin documente se intelege orice fel de acte, inscrisuri care au legatura cu activitatea de avocatura, fiind excluse titlurile la purtator, biletele de loterie si concursuri, bancnotele, titlurile de credit, titlurile si efectele negociabile, hartii de valoarele, discuri, benzi si alte suporturi de stocare sau arhivare date.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, sunt:

 • asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • pretentiile de despagubire rezultate dintr-un eveniment despre care asiguratul avea sau ar fi trebuit sa aiba cunostinta la data incheierii politei de asigurare sau care se afla in curs de solutionare sub incidenta unei alte asigurari in vigoare inainte de data incheierii asigurarii;
  • daunele produse ca urmare a vatamarii corporale, afectarii starii de sanatate, ori decesului clientilor asiguratului;
  • orice pretentie de despagubire formulata de catre sau impotriva oricarei societati comerciale sau organizatii:
   • care este direct sau indirect detinuta controlata sau administrata de catre asigurat;
   • care direct sau indirect detine, controleaza sau administreaza asiguratul;
  • prejudiciile care rezulta din prestarea de catre asigurat a activitatii de avocatura pentru familiile ori rudele pana la gradul 3 (inclusiv) ale asiguratului;
  • pretentiile de despagubire solicitate de clienti in baza unei hotarari judecatoresti sau decizii arbitrale pronuntate in strainatate;
  • prejudiciile produse clientilor in conditiile practicarii activitatii de avocatura de catre asigurat cu incalcarea dispozitiilor Legii nr. 51 / 1995, cu completarile si modificarile ulterioare si a Statutului profesiei de avocat sau cu depasirea limitelor imputernicirii acordate de client prin contractul de asistenta juridica;
  • pierderile cauzate sau inlesnite de orice actiune sau omisiune intentionata si / sau frauduloasa a asiguratului, precum si cele produse atunci cand asiguratul se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a drogurilor sau substantelor halucinogene interzise de lege, ingerate in mod voluntar;
  • daunele produse bunurilor date in custodie asiguratului, cu exceptia celor referitoare la documentele legate de exercitarea profesiei de avocat;
  • pierderile cauzate de lipsa sau functionarea necorespunzatoare ori eronata a sistemului informatic si / sau a oricarui program de calculator, aparatura, componenta electronica etc. pentru gestionarea datelor, virusi;
  • orice cerere de despagubire formulata de un avocat impotriva asiguratului, cu exceptia cazului in care avocatul respectiv este client al asiguratului;
  • pretentiile de despagubire care au la baza sau care rezulta din orice calomnie sau insulta, ori alt act defaimator sau compromitator comis de asigurat;
  • daunele morale si daune-interese;
  • prejudiciile produse de asigurat prin desfasurarea activitatii de avocatura in perioada in care a fost suspendat din Barou;
  • pretentiile rezultate din neindeplinirea promisiunii de castigare a cauzei, sau a oricaror obligatii asumate expres si care nu sunt prevazute de lege;
  • prejudiciile produse ca urmare a exercitarii de catre asigurat a altor activitati, inclusiv a celor prevazute de lege ca fiind compatibile cu profesia de avocat;
  • orice pierderi financiare ale asiguratului rezultate din activitatea profesionala, inclusiv cele in legatura cu renuntarea la contractele de asistenta judiciara incheiate cu clientii.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza politei de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea politei de asistenta juridica, sunt:

 • asiguratul este obligat la plata primei de asigurare.
 • In toate cazurile dovada platii primelor de asigurare revine asiguratului, inscrisul constatator fiind chitanta, dispozitia de plata sau alt document probator al platii.
 • La producerea evenimentului, asiguratul este obligat:
  • sa depuna diligentele necesare si sa ia toate masurile, potrivit cu imprejurarile, pentru limitarea pagubelor;
  • sa comunice asiguratorului producerea acestuia in termen de 3 zile de la data la care a luat cunostinta. In acest sens, va formula o cerere de despagubire in forma scrisa, care va trebui sa cuprinda:
   • data, cauzele si natura evenimentului;
   • specificarea consecintelor, numele si adresele clientilor prejudiciati care pot formula pretentii de despagubire;
   • maniera in care asiguratul a luat cunostinta de producerea evenimentului;
 • Cererile de despagubire ulterioare legate de unul si acelasi eveniment asigurat vor fi despagubite pana la concurenta sumei reprezentand limita maxima de despagubire pe eveniment prevazuta in polita.
 • In cazul in care asiguratul si asiguratorul sunt in imposibilitatea de a stabili data la care s-a produs evenimentul asigurat, acesta se va considera a fi avut loc la data la care clientii prejudiciati au formulat pentru prima oara in scris o pretentie de despagubire relativa la un act sau fapt savarsit de asigurat si acoperit de asigurare.
 • Cererii de despagubire prevazute anterior trebuie sa-i urmeze in cel mai scurt timp posibil informatiile referitoare la orice procedura de urmarire in justitie, ancheta sau cercetare a evenimentului. In acest sens, asiguratul este obligat:
  • sa trimita imediat asiguratorului o copie a oricarei scrisori, cereri de chemare in judecata, citatii, hotarari judecatoresti sau document juridic primit in legatura cu pretentiile de despagubire;
  • sa pastreze starea de fapt existenta in momentul producerii evenimentului asigurat, pentru a permite asiguratorului sa determine cauzele acestuia si intinderea prejudiciului.
  • sa pastreze nemodificate orice documente, inregistrari sau bunuri care au cauzat, au inlesnit sau care sunt in orice fel in legatura cu evenimentul asigurat.
 • De asemenea, asiguratul este obligat:
  • sa sprijine asiguratorul in obtinerea de la organele abilitate a oricaror documente sau informatii necesare solutionarii daunei;
  • sa coopereze cu asiguratorul in investigarea, reprezentarea intereselor comune si apararea in procesul civil;
  • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva oricarei persoane raspunzatoare fata de asigurat pentru prejudiciile produse clientilor sai. Asiguratorul renunta la dreptul de regres impotriva persoanelor pentru care asiguratul raspunde potrivit legii (inclusiv prepusii sai), cu conditia ca actele care au produs prejudiciul sa nu fie savarsite cu intentie sau culpa grava.
 • Asiguratul nu va face nici o promisiune, oferta sau plata in mod voluntar si nu-si va asuma nici o obligatie fara a avea acordul scris al asiguratorului, decat pe propria sa cheltuiala.
 • Neindeplinirea obligatiilor prevazute atrage pierderea partiala sau totala a dreptului la despagubire in masura in care, din aceasta cauza nu se poate stabili realitatea sau marimea prejudiciului, ori asiguratorul nu va putea exercita dreptul la regres prevazut de lege.
 • Daca asiguratul simuleaza producerea evenimentului asigurat, exagereaza cu intentie cuantumul prejudiciului cauzat tertilor, foloseste spre justificare mijloace sau documente mincinoase sau frauduloase, isi asuma raspunderea pentru prejudicii pentru care nu este tinut raspunzator conform legii, modifica sau altereaza cu intentie urmele si ramasitele evenimentului asigurat sau faciliteaza agravarea pagubei, intreprinde orice alte fapte care au drept scop inducerea in eroare a asiguratorului cu privire la valoarea prejudiciului sau producerea evenimentului asigurat, acesta decade din dreptul la despagubire. In oricare din situatiile enumerate anterior asiguratorul poate rezilia polita fara restituirea proportionala a primei de asigurare.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea producerii evenimentului asigurat, stabilirea raspunderii asiguratului si evaluarea prejudiciilor se face de reprezentantii asiguratorului sau prin imputernicitii acestuia impreuna cu asiguratul, in conformitate cu polita de asigurare.
 • Stabilirea despagubirii se face pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator conform conditiilor politei.
 • In cazul in care nu se realizeaza conventia sus-mentionata, partile se vor adresa pentru stabilirea raspunderii asiguratului si / sau cuantificarea prejudiciului produs, instantelor de judecata romane de drept comun.
 • Asiguratorul are dreptul de a prelua in numele asiguratului apararea in procesul civil sau solutionarea oricarei cereri de despagubire si va avea puteri depline in rezolvarea amiabila a oricarui litigiu sau incheierea unei tranzactii privind despagubirea.
 • Sumele reprezentand despagubiri pentru daunele ce cad sub incidenta politei de asigurare vor fi platite de catre asigurator in ordinea formularii cererilor de despagubire si a stabilirii cuantumului despagubirii.
 • In cazul daunelor produse la bunuri, la stabilirea indemnizatiei se ia in calcul valoarea pe care o au bunurile in momentul producerii evenimentului asigurat, tinand seama si de natura, calitate, vechime, depreciere, folosinta. in acest sens, asiguratorul despagubeste cheltuielile ocazionate de reparatia, refacerea sau restaurarea bunurilor avariate sau cheltuielile de achizitie a unor bunuri asemanatoare ca parametri tehnici celor avariate sau distruse, din care se scade, dupa caz uzura, valoarea recuperarilor care se pot valorifica si fransiza.
 • Daca despagubirea, calculata potrivit conditiilor politei de asigurare, este mai mica decat fransiza, asiguratorul nu plateste despagubirea; daca despagubirea astfel calculata depaseste fransiza, aceasta se scade din despagubire.
 • Despagubirea platita de asigurator nu poate depasi limitele maxime ale raspunderii stabilite prin polita de asigurare, nici cuantumul prejudiciului si nici valoarea bunurilor din momentul producerii evenimentului asigurat.
 • In ceea ce priveste daunele reprezentand vatamari corporale asiguratorul acorda despagubiri pentru acoperirea cheltuielilor necesare restabilirii / ameliorarii starii de sanatate a persoanei prejudiciate, probate cu documente si care nu sunt acoperite de sistemele de asigurare sociala, precum si cele necesare acoperirii pierderilor de venit net suferite de persoana prejudiciata, ca urmare a producerii evenimentului asigurat. In cazul decesului asiguratorul acorda despagubiri pentru:
  • cheltuielile de transport si de inmormantare a persoanei decedate, pe baza de documente justificative;
  • veniturile nete nerealizate si eventuale alte cheltuieli facute in perioada de la data producerii evenimentului si pana la data decesului, daca acestea au fost consecinta evenimentului, probate cu documente;
  • sume periodice (pensii de intretinere) datorate persoanelor prevazute de lege.
 • Cheltuielile de limitare a pagubelor sunt in sarcina asiguratorului numai in masura in care acestea se dovedesc a fi justificate, pentru limitarea si diminuarea efectelor evenimentului asigurat si nu pot depasi, singure sau impreuna cu despagubirea si eventuale cheltuieli de judecata, limitele de despagubire stabilite prin polita de asigurare.
 • Plata despagubirii va fi efectuata de asigurator numai dupa ce asiguratul:
  • va face dovada raspunderii sale si a obligatiei de despagubire a prejudiciului produs persoanelor pagubite;
  • va declara daca si ce asigurari a mai incheiat pentru acelasi risc;
  • va preda toata documentatia ceruta de asigurator, inclusiv cea necesara pentru a exercita actiunea de regres.
 • Asiguratorul plateste despagubirea nemijlocit persoanei pagubite, in masura in care aceasta nu a fost deja despagubita de asigurat; despagubirea se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit persoana pagubita.
 • Limitele asigurate se reduc cu sumele platite cu titlu de despagubire, de la data efectuarii acestor plati, asigurarea continuand pentru suma ramasa. Aceasta limita poate fi reintregita la solicitarea asiguratului, prin plata unei prime suplimentare si emiterea unui act aditional.
 • Prin efectul platii despagubirii, asiguratorul se subroga in limita acestei sume, in drepturile asiguratului impotriva persoanelor raspunzatoare de producerea evenimentului asigurat.
 • Inceputul procedurii de stabilire a despagubirii, cuantificarea sau plata unor sume cu titlu de avans nu constituie o recunoastere a obligatiei asiguratorului de a despagubi; ca urmare, asiguratorul isi pastreaza dreptul de a opune noi exceptii care pot conduce la o cuantificare diferita a despagubirii sau chiar la negarea dreptului la despagubire, caz in care se vor recupera sumele deja platite asiguratului.
 • Plata despagubirii se face in termen de maximum 30 de zile de la data completarii documentatiei dosarului de dauna.

Notificare daune:

office@eximasig.ro

Tel:    021 211.06.50 / 57

Fax:   021 211.06.50 / 57

Diverse: 
 • Toate comunicarile cu privire la polita de asigurare trebuie sa fie efectuate in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, dupa cum urmeaza:
  • cele destinate asiguratorului, la sediul legal al acestuia, asa cum rezulta din polita sau din modificarile succesive inscrise, conform legii, in Registrul Comertului;
  • cele adresate asiguratului, la adresa indicata in polita sau la aceea care a fost mentionata expres de catre acesta pentru trimiterea comunicarilor.
 • Toate impozitele si taxele prezente si viitoare referitoare la prima de asigurare, la polita si alte acte care depind de aceasta, sunt in sarcina asiguratului, chiar daca plata a fost facuta anticipat de asigurator.
 • Polita de asigurare se incheie in Romania fiind supus legislatiei in materie din Romania, respectiv dispozitiilor Legii nr.136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele ale Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu polita de asigurare va fi solutionat de catre instantele judecatoresti in a caror competenta teritoriala se afla sediul social al asiguratorului.