Asigurarea de raspundere civila profesionala a AVOCATILOR - GENERALI Romania Asigurare-Reasigurare

asigurari generali romania avocati avocat casa avocatura pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etajele 6 si 7.

office@generali.ro

Tel:   021.207.00.08, 021.312.36.35

Fax:   021.312.37.20

               GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA este o societate de asigurari cu traditie si un istoric indelungat pe meleagurile romanesti. In 1835 era infiintata, la Braila, prima sucursala a grupului Generali, in Romania. In 1935 societatea isi muta sediul la Bucuresti si isi schimba denumirea in GENERALA - Societate Romana de Asigurari Generale. In anul 1948, datorita contextului politic, Grupul Generali este fortat sa se retraga de pe piata est-europeana si, implicit, din Romania. Dupa o pauza de 45 de ani, in anul 1993 Generali revine pe piata din Romania. Astfel, se infiinteaza societatea Generala Asigurari S.A., avand capital mixt italiano-roman, actionarii fiind Assicurazioni Generali (51%) si alte 4 companii romanesti, activitatea vizand in principal asigurarile generale. In anul 1999, Generali Holding Vienna preia pachetul majoritar de actiuni, iar numele companiei devine GENERALI Asigurari. In anul 2011, Generali Asigurari si Ardaf fuzioneaza dand nastere unei noi companii, cunoascuta astazi ca Generali Romania, o companie mai puternica in piata romaneasca de asigurari. Generali Romania este prezenta in toate orasele importante ale tarii, cu peste 88 de agentii si puncte de lucru, reusind in fiecare zi sa protejeze in mod activ si sa imbunatateasca calitatea vietii oamenilor. GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-002-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA ofera clientilor sai polita de Raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de Raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA il constituie, asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o plangere / cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, cu privire direct la executarea contractului de asistenta juridica.

              Asiguratorul acorda despagubiri in limitele de despagubire precizate in polita, pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de despagubire pentru:

 • prejudiciile financiare de care asiguratul raspunde in baza legii si care sunt o consecinta directa a pierderilor banesti produse clientilor cu care asiguratul a incheiat un contract de consultanta, asistenta sau reprezentare juridica ca urmare a unor erori profesionale savarsite de catre asigurat in cadrul exercitarii legale a profesiei, si anume:
  • consultatii si cereri cu caracter juridic;
  • asistenta si reprezentare juridica in fata instantelor judecatoresti, a organelor de urmarire penala, a autoritatilor cu atributii jurisdictionale, a NOTARILOR PUBLICI si a executorilor judecatoresti, a organelor administratiei publice si a institutiilor, precum si a altor persoane juridice, in conditiile legii;
  • redactarea de acte juridice, atestarea identitatii partilor, a continutului si a datei actelor prezentate spre autentificare;
  • asistarea si reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate in fata altor autoritati publice cu posibilitatea atestarii identitatii partilor, a continutului si a datei actelor incheiate;
  • apararea si reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor si intereselor legitime ale clientilor sai, persoanelor fizice si juridice, in raporturile acestora cu autoritatile publice, cu institutiile si cu orice persoana romana sau straina;
  • activitati de mediere;
  • activitati de plasarea si valorificare a bunurilor primite in depozit, in numele si pe seama clientului, in urma executarii unor titluri executorii sau dupa incheierea unei proceduri succesorale;
  • orice mijloace si cai proprii exercitarii dreptului de aparare, in conditiile legii;
 • cheltuielile necesare inlocuirii, refacerii sau restaurarii documentelor originale care au fost incredintate asiguratului sub orice forma sau a bunurilor primite in depozit in numele si pe seama clientului in urma executarii unor titluri executorii sau dupa incheierea unei proceduri succesorale, daca documentele sau bunurile au fost pierdute, ratacite, deteriorate sau distruse din culpa asiguratului, cu conditia ca aceste cheltuieli sa fie justificate cu documente contabile de plata. Prin documente se intelege orice fel de acte, inscrisuri care au legatura cu activitatea de avocatura, fiind excluse titlurile la purtator, biletele de loterie si concursuri, bancnotele, titlurile de credit, titlurile si efectele negociabile, hartii de valoarele, discuri, benzi si alte suporturi de stocare sau arhivare date.
 • cheltuielile de judecata rezonabile facute de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare.
 • cheltuielile de judecata facute de reclamant pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila la plata acestora;
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de Raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • persoanele fizice trebuie sa intruneasca calitatea de avocat in conditiile legii, membru al unui barou, care isi desfasoara activitatea, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • persoanele juridice care pot avea calitatea de asigurat sunt:
  • societatea civila profesionala in cadrul careia activeaza doi sau mai multi avocati asociati impreuna cu ceilalti avocati care activeaza in cadrul societatii in calitate de colaboratori si care isi desfasoara activitatea in numele societatii;
  • societatea civila profesionala cu Raspundere limitata in cadrul careia activeaza doi sau mai multi avocati definitivi impreuna cu ceilalti avocati care activeaza in cadrul societatii si care isi desfasoara activitatea in numele societatii;
  • cabinet asociat format prin asocierea cabinetelor individuale;
  • cabinet individual in cadrul caruia activeaza un avocat definitiv titular, singur sau impreuna cu avocati definitivi si/sau stagiari, acestia avand calitatea de avocati colaboratori si care isi desfasoara activitatea in numele cabinetului;
   • acestea incheie polite de asigurare pentru fiecare persoana incadrata in una din variantele enumerate mai sus.
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat si/sau contractant, despre apartenenta la organizatii profesionale, despre modalitatea de practicare a profesiei, despre structura organizatorica si functionala a asiguratului, despre natura serviciilor juridice furnizate, despre istoricul de daune, despre limitele de Raspundere solicitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului, avize, autorizatii, licente;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • natura si volumul activitatii atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice;
 • tipul asiguratului persoana fizica: definitiv sau stagiar (se specifica si datele de identificare ale indrumatorului);
 • structura si identificarea personalului in cazul asiguratilor persoane juridice;
 • volumul incasarilor din onorarii;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de Raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
 • perioada asigurata;
 • optiunea pentru extinderea perioadei de avizare a daunelor;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de Raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             In polita este inclusa si o perioada extinsa de raporatare care reprezinta o perioada de 30 zile calendaristice de la data expirarii politei de asigurare in care asiguratul este obligat sa notifice asiguratorului toate pretentiile de despagubire care au fost formulate de clienti impotriva sa pentru prima data, in scris, in timpul perioadei de asigurare mentionata in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de Raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • prin suspendarea calitatii de avocat (mentionarea asiguratului in tabloul avocatilor incompatibili) sau retragerea calitatii de avocat (radierea asiguratului din tabloul avocatilor) in baza dispozitiilor legale in vigoare;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de Raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de Raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, poate sa fie:

 • Orice cetatean roman care poate exercita legal, pe teritoriul Romaniei, profesia de avocat, membru al unui barou, care isi desfasoara activitatea, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Persoanele juridice de forma:
  • societate civila profesionala in cadrul careia activeaza doi sau mai multi avocati asociati impreuna cu ceilalti avocati care activeaza in cadrul societatii in calitate de colaboratori si care isi desfasoara activitatea in numele societatii;
  • societate civila profesionala cu Raspundere limitata in cadrul careia activeaza doi sau mai multi avocati definitivi impreuna cu ceilalti avocati care activeaza in cadrul societatii si care isi desfasoara activitatea in numele societatii;
  • cabinet asociat format prin asocierea cabinetelor individuale;
  • cabinet individual in cadrul caruia activeaza un avocat definitiv titular, singur sau impreuna cu avocati definitivi si/sau stagiari, acestia avand calitatea de avocati colaboratori si care isi desfasoara activitatea in numele cabinetului;
   • acestea incheie polite de asigurare pentru fiecare persoana incadrata in una din variantele enumerate mai sus.

               Contractant poate fi societate civila profesionala, societate civila profesionala cu Raspundere limitata, cabinet asociat, cabinet individual sau asociatia profesionala, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati sau membrii ai asociatiei, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (client):

 • persoana fizica sau juridica care este beneficiara serviciilor oferite de asigurat prin contractul de asistenta juridica si care este prejudiciata patrimonial de actele / faptele asiguratului savarsite din culpa, de neglijenta / imprudenta in
  exercitarea profesiei sau cunostintelor profesionale insuficiente in cadrul exercitiului legal al activitatii profesionale;
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Raspunderea asiguratorului se angajeaza numai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare.

              Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

 • Pe eveniment: despagubirile acordate in baza unei singure cereri sau a unei serii de cereri de despagubire inregistrate la asigurator pentru prejudiciul financiar constand in pierderi banesti ca urmare a unei erori profesionale sau a unei serii de erori profesionale savarsite in perioada de valabilitate a politei sau in perioada anterioara de acoperire neintrerupta, nu vor depasi, in total, limita de despagubire pe eveniment prevazuta in polita.
 • Pe perioada asigurata: despagubirile acordate de asigurator in legatura cu toate cererile sau seriile de cereri de despagubire inregistrate in perioada asigurata, daca au fost notificate in scris la asigurator respectand polita de asigurare, nu vor depasi in total limita de despagubire pe perioada asigurata prevazuta in polita.

               In limita de despagubire sunt incluse si sumele care urmeaza sa fie platite cu titlu de despagubiri aferente cheltuielilor de judecata si cheltuielilor de refacere, inlocuire sau restaurare a documentelor sau a bunurilor primite in depozit acoperite in baza politei de asigurare.

               Dupa fiecare despagubire achitata de asigurator, limita de despagubire se reduce de la data producerii evenimentului asigurat, cu suma achitata drept despagubire, asigurarea ramanand valabila pentru limita de despagubire ramasa. Limita de despagubire se poate stabili in lei sau in alta valuta.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de Raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

                In caz de neplata a unei rate de prima, urmatoare celei dintai, asiguratul are dreptul la un termen de pasuire de 15 zile de la scadenta acesteia, situatia politei de asigurare ramanand neschimbata pana la expirarea acestui termen. Neachitarea primei datorate pana la expirarea termenului de pasuire are ca rezultat rezilierea politei de asigurare incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de Raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de Raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, sunt:

 • Asiguratorul acorda despagubiri pentru:
  • prejudiciile financiare de care asiguratul raspunde in baza legii si care sunt o consecinta directa a pierderilor banesti produse clientilor cu care asiguratul a incheiat un contract de consultanta, asistenta sau reprezentare juridica ca urmare a unor erori profesionale savarsite de catre asigurat in cadrul exercitarii legale a profesiei, si anume:
   • consultatii si cereri cu caracter juridic;
   • asistenta si reprezentare juridica in fata instantelor judecatoresti, a organelor de urmarire penala, a autoritatilor cu atributii jurisdictionale, a NOTARILOR PUBLICI si a executorilor judecatoresti, a organelor administratiei publice si a institutiilor, precum si a altor persoane juridice, in conditiile legii;
   • redactarea de acte juridice, atestarea identitatii partilor, a continutului si a datei actelor prezentate spre autentificare;
   • asistarea si reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate in fata altor autoritati publice cu posibilitatea atestarii identitatii partilor, a continutului si a datei actelor incheiate;
   • apararea si reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor si intereselor legitime ale clientilor sai, persoanelor fizice si juridice, in raporturile acestora cu autoritatile publice, cu institutiile si cu orice persoana romana sau straina;
   • activitati de mediere;
   • activitati de plasarea si valorificare a bunurilor primite in depozit, in numele si pe seama clientului, in urma executarii unor titluri executorii sau dupa incheierea unei proceduri succesorale;
   • orice mijloace si cai proprii exercitarii dreptului de aparare, in conditiile legii;
  • cheltuielile necesare inlocuirii, refacerii sau restaurarii documentelor originale care au fost incredintate asiguratului sub orice forma sau a bunurilor primite in depozit in numele si pe seama clientului in urma executarii unor titluri executorii sau dupa incheierea unei proceduri succesorale, daca documentele sau bunurile au fost pierdute, ratacite, deteriorate sau distruse din culpa asiguratului, cu conditia ca aceste cheltuieli sa fie justificate cu documente contabile de plata. Prin documente se intelege orice fel de acte, inscrisuri care au legatura cu activitatea de avocatura, fiind excluse titlurile la purtator, biletele de loterie si concursuri, bancnotele, titlurile de credit, titlurile si efectele negociabile, hartii de valoarele, discuri, benzi si alte suporturi de stocare sau arhivare date.
  • cheltuielile de judecata rezonabile facute de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare.
  • cheltuielile de judecata facute de reclamant pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila la plata acestora;
 • In situatiile prevazute mai sus se acorda despagubiri numai daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
  • pretentiile de despagubire ale clientilor sa fie formulate pentru prima oara in scris, impotriva asiguratului, in timpul perioadei de asigurare;
  • actele / faptele generatoare ale prejudiciilor sa fi fost savarsite in perioada de asigurare sau dupa data retroactiva mentionata in polita de asigurare;
  • pretentiile de despagubire formulate de clienti sa fie notificate de catre asigurat asiguratorului in perioada de asigurare sau in perioada extinsa de raportare.
 • O pretentie de despagubire va fi considerata a fi fost facuta pentru prima data atunci cand o notificare scrisa in legatura cu solicitarea unei despagubiri sau o instiintare in legatura cu o actiune in justitie este primita de catre asigurat.
 • Toate pretentiile de despagubire formulate de mai multi clienti in legatura cu prejudiciile produse in urma uneia si aceleiasi cauze generatoare vor fi considerate a fi fost facute la momentul cand prima dintre aceste solicitari a fost formulata impotriva asiguratului.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de Raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru prejudicii:
  • produse cu intentie, precum si cele produse atunci cand asiguratul se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a drogurilor sau substantelor halucinogene interzise de lege, ingerate in mod voluntar;
  • produse ca urmare a vatamarii corporale, afectarii starii de sanatate, ori decesului clientilor asiguratului si / sau ca urmare a distrugerii bunurilor din proprietatea acestora, inclusiv ca urmare a pierderii folosintei lor;
  • care rezulta din acordarea de consultanta, asistenta sau reprezentare juridica pentru rudele sau afinii asiguratului pana la gradul 3 (inclusiv) sau pentru persoane cu interese contrare in aceeasi cauza sau in cauze conexe precum si prejudiciile cauzate in cazul in care avocatii din cadrul aceleiasi societati civile profesionale, cabinet grupat sau asociat asista sau reprezinta persoane cu interese contrare in aceeasi cauza sau in cauze conexe;
  • rezultate prin asistarea si reprezentarea partii adverse celei careia i-a acordat consultanta juridica in prealabil in legatura cu aspecte litigioase concrete ale pricinii sau prejudicii rezultate in urma desfasurarii activitatii profesionale intr-o cauza in care asiguratul a fost ascultat ca martor, precum si cele rezultate in urma desfasurarii activitatii profesionale la instante sau parchetul in care asiguratul este sot / sotie, ruda sau afin pana in gradul 3 inclusiv cu unul dintre magistrati;
  • produse ca urmare a exercitarii atributiilor de actionar, asociat al societatilor pe actiuni respectiv societatilor cu Raspundere limitata sau membru al Consiliului de Administratie la societatile pe actiuni sau formulate de catre sau impotriva oricarei persoane juridice care este direct sau indirect detinuta, controlata sau administrata de catre asigurat sau care direct sau indirect detine, controleaza sau administreaza asiguratul;
  • produse clientilor cu depasirea limitelor imputernicirii acordate de client prin contractul de asistenta juridica sau in absenta unui contract de asistenta juridica incheiat in forma scrisa cu acesta;
  • care depasesc sfera calificarii sau competentei profesionale a asiguratului, sau care sunt urmare a exercitarii de catre asigurat a altor activitati, inclusiv a celor prevazute de lege ca fiind compatibile cu profesia de avocat, precum si cele rezultate ca urmare a exercitarii profesiei de catre asiguratul care se afla in unul din cazurile de incompatibilitate sau nedemnitate prevazute de legea de organizare si exercitare a profesiei;
  • ca urmare a erorilor profesionale savarsite de asigurat in perioada in care a fost suspendat din profesie;
  • cauzate de lipsa sau functionarea necorespunzatoare ori eronata a sistemului informatic si / sau a oricarui program de calculator, Aparatura, componenta electronica;
  • rezultate din neindeplinirea promisiunii de castigare a cauzei, sau a oricaror obligatii asumate expres si care nu sunt prevazute de lege;
  • generate de consultanta acordata clientilor privind tranzactii financiare, imobiliare sau comerciale;
  • are au la baza sau care rezulta din orice calomnie sau insulta, ori alt act defaimator sau compromitator comis de asigurat precum si cele cauzate de nerespectarea secretului profesional;
  • formulate de clienti in baza unei hotarari judecatoresti sau decizii arbitrale pronuntate in strainatate;
  • reprezentand daune morale si / sau pierderi financiare de consecinta (indirecte) („Consequential Losses”);
  • constand in amenzi si / sau penalitati, inclusiv despagubiri cu caracter punitiv („Punitive Damage”), precum si orice fel de sanctiuni pentru orice fel de acte de discriminare primite de asigurat in legatura cu desfasurarea activitatii profesionale;
  • pentru care cererile de despagubire au fost introduse dupa expirarea perioadei extinse de notificare sau cererile de despagubire au la baza erori profesionale savarsite de asigurat inainte de inceperea perioadei anterioare de acoperire neintrerupta.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de Raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de Raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza politei de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea politei de asistenta juridica, sunt:

 • Asiguratul este obligat la plata primei de asigurare.
 • In toate cazurile dovada platii primelor de asigurare revine asiguratului, inscrisul constatator fiind chitanta, dispozitia de plata sau alt document probator al platii.
 • La producerea evenimentului, asiguratul este obligat:
  • sa depuna diligentele necesare si sa ia toate masurile, potrivit cu imprejurarile, pentru limitarea pagubelor,
  • sa comunice asiguratorului producerea acestuia in termen de 3 zile de la data la care a luat cunostinta. In acest sens, va formula o cerere de despagubire in forma scrisa, care va trebui sa cuprinda:
   • data, cauzele si natura evenimentului;
   • specificarea consecintelor, numele si adresele clientilor prejudiciati care pot formula pretentii de despagubire;
   • maniera in care asiguratul a luat cunostinta de producerea evenimentului;
    • Cererile de despagubire ulterioare legate de unul si acelasi eveniment asigurat vor fi despagubite pana la concurenta sumei reprezentand limita maxima de despagubire pe eveniment prevazuta in polita.
 • Cererii de despagubire trebuie sa-i urmeze in cel mai scurt timp posibil informatiile referitoare la orice procedura de urmarire in justitie, ancheta sau cercetare a evenimentului. In acest sens, asiguratul este obligat:
  • sa trimita imediat asiguratorului o copie a oricarei scrisori, cereri de chemare in judecata, citatii, hotarari judecatoresti sau document juridic primit in legatura cu pretentiile de despagubire;
  • sa pastreze starea de fapt existenta in momentul producerii evenimentului asigurat, pentru a permite asiguratorului sa determine cauzele acestuia si intinderea prejudiciului.
  • sa pastreze nemodificate orice documente, inregistrari sau bunuri care au cauzat, au inlesnit sau care sunt in orice fel in legatura cu evenimentul asigurat.
 • Asiguratul nu va face nici o promisiune, oferta sau plata in mod voluntar si nu-si va asuma nici o obligatie fara a avea acordul scris al asiguratorului, decat pe propria sa cheltuiala.
 • Neindeplinirea obligatiilor prevazute anterior atrage pierderea partiala sau totala a dreptului la despagubire in masura in care, din aceasta cauza nu se poate stabili realitatea sau marimea prejudiciului, ori asiguratorul nu va putea exercita dreptul la regres prevazut de lege.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de Raspundere Civila Profesionala a AVOCATILOR pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de asistenta juridica, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura directa cu executarea contractului de asistenta juridica, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Stabilirea cuantumului despagubirilor se poate face prin acord amiabil in procedura de mediere sau in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
 • Asiguratorul, asiguratul si clientul prejudiciat pot opta pentru stabilirea despagubirilor la procedura de mediere in conditiile legii. In caz de neintelegere asupra existentei erorii profesionale sau asupra cuantumului prejudiciului, despagubirile se vor acorda in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
 • Asiguratorul are dreptul de a prelua in numele asiguratului apararea in procesul civil sau solutionarea oricarei cereri de despagubire si va avea puteri depline in rezolvarea amiabila a oricarui litigiu sau incheierea unei tranzactii privind despagubirea.
 • Sumele reprezentand despagubiri pentru daunele ce cad sub incidenta politei de asigurare vor fi platite de catre asigurator in ordinea formularii cererilor de despagubire.
 • Plata despagubirii va fi efectuata de asigurator numai dupa ce asiguratul:
  • va face dovada raspunderii sale si a obligatiei de despagubire a prejudiciului produs persoanelor pagubite;
  • va declara daca si ce asigurari a mai incheiat pentru acelasi risc;
  • va preda toata documentatia ceruta de asigurator, inclusiv cea necesara pentru a exercita actiunea de regres.
 • Asiguratorul plateste despagubirea nemijlocit persoanei pagubite, in masura in care aceasta nu a fost deja despagubita de asigurat; despagubirea se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit persoana pagubita.
 • Inceputul procedurii de stabilire a despagubirii, cuantificarea sau plata unor sume cu titlu de avans nu constituie o recunoastere a obligatiei asiguratorului de a despagubi; ca urmare, asiguratorul isi pastreaza dreptul de a opune noi exceptii care pot conduce la o cuantificare diferita a despagubirii sau chiar la negarea dreptului la despagubire, caz in care se vor recupera sumele deja platite asiguratului.
 • Despagubirea achitata nu va putea depasi limitele de despagubire stabilite in polita. Despagubirea platita de asigurator nu poate depasi nici cuantumul prejudiciului cauzat tertului pagubit.
 • Cheltuielile de judecata si orice alte cheltuieli avansate de asigurator sau de catre asigurat cu acordul asiguratorului, fac parte din despagubire, iar impreuna cu contravaloarea prejudiciului acordat tertului pagubit nu vor putea depasi limitele de despagubire stabilite in polita de asigurare.
 • Daca despagubirea, este mai mica decat fransiza, asiguratorul nu plateste despagubirea; daca despagubirea astfel calculata depaseste fransiza, aceasta se scade din despagubire.
 • Cheltuielile de limitare a pagubelor sunt in sarcina asiguratorului numai in masura in care acestea se dovedesc a fi justificate, pentru limitarea si diminuarea efectelor evenimentului asigurat si nu pot depasi, singure sau impreuna cu despagubirea si eventuale cheltuieli de judecata, limitele de despagubire stabilite prin polita de asigurare.
 • despagubirile se platesc in lei, in termen de maxim 30 zile de la stabilirea unui acord amiabil sau de la ramanerea definitiva a unei hotarari judecatoresti.
 • Daca limita de despagubire a politei a fost stabilita in valuta, despagubirea va fi achitata in lei la cursul BNR din data efectuarii platii. 
 • Prin efectul platii despagubirii, asiguratorul se subroga in limita acestei sume, in drepturile asiguratului impotriva persoanelor raspunzatoare de producerea evenimentului asigurat.
 • Simularea sau exagerarea cu intentie a prejudiciului cauzat: Daca asiguratul simuleaza producerea evenimentului asigurat, exagereaza cu intentie cuantumul prejudiciului cauzat tertilor, foloseste spre justificare mijloace sau documente mincinoase sau frauduloase, isi asuma raspunderea pentru prejudicii pentru care nu este tinut raspunzator conform legii, modifica sau altereaza cu intentie urmele si ramasitele evenimentului asigurat sau faciliteaza agravarea pagubei, intreprinde orice alte fapte care au drept scop inducerea in eroare a asiguratorului cu privire la valoarea prejudiciului sau producerea evenimentului asigurat, acesta decade din dreptul la despagubire. In oricare din situatiile enumerate mai sus asiguratorul poate rezilia polita fara restituirea proportionala a primei de asigurare.

Notificare daune:

Se face in centrul de Constatare daune existent in fiecare oras din Romania.

www.generali.ro / servicii / solutionare-daune / auto / unitati-constatare

dauneauto@generali.com

de LUNI pana VINERI, intre 9:00 – 18:00 -

Diverse: 
 • Se acorda despagubiri in baza acordului amiabil incheiat intre asigurator, asigurat si persoana pagubita in conformitate cu polita sau in baza unor hotarari definitive si irevocabile pronuntate de instantele de judecata din Romania.
 • Orice neintelegere cu privire la polita va fi solutionata in acord de mediere sau de catre instantele de judecata din Romania.
 • Polita de asigurare se incheie in Romania fiind supus legislatiei in materie din Romania, respectiv dispozitiilor Codului Civil, ale Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supraveghere a asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Asiguratul trebuie sa faca dovada ca riscul produs este acoperit prin asigurare, daca nu se prevede altfel in polita de asigurare.