Asigurarea de raspundere civila profesionala a CADRELOR DIDACTICE si PEDAGOGICE - GROUPAMA Asigurari

asigurari groupama cadre didactice pedagogice pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Str. Mihai Eminescu, nr. 45.

office@groupama.ro

Tel:   021.305.80.00

Fax:   021.310.99.67

              GROUPAMA Asigurari S.A. este parte a marelui grup francez, de asigurari si servicii financiare bancare cu acoperire internationala, GROUPAMA. Asigurator de referinta in Franta, grupul GROUPAMA are o prezenta extinsa la nivel international, in 11 tari din Europa, Africa si Asia. Cu o traditie de peste 100 de ani, GROUPAMA a patruns progresiv pe piata romaneasca, in perioada 2007-2008, achizitionand 3 companii locale de asigurari: BT Asigurari in 2007 si Asiban si OTP Asigurari in 2008, pe care le-a reunit sub brand-ul GROUPAMA Asigurari S.A. Romania. De la infiintare si pana in prezent, GROUPAMA Asigurari S.A. s-a dezvoltat continuu acordand o atentie deosebita satisfacerii nevoilor clientilor, ceea ce a condus la accederea acesteia in categoria societatilor de asigurari premium, alaturi de alte societati de vaza de pe piata romaneasca de asigurari. GROUPAMA Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-009-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

GROUPAMA Asigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai polita de raspundere Civila Profesionala a CADRELOR DIDACTICE si PEDAGOGICE pentru asigurarea pierderilor banesti pe care asiguratul este obligat sa le suporte in cazul in care, in legatura cu exercitarea serviciului de cadru didactic, a cauzat un prejudiciu material incalcand una din indatoririle profesiei, pe care, in temeiul angajarii raspunderii sale profesionale, este obligat sa il repare.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila Profesionala a CADRELOR DIDACTICE si PEDAGOGICE de la GROUPAMA Asigurari S.A. il constituie, acoperirea pierderilor banesti pe care asiguratul este obligat sa le suporte in cazul in care, in legatura cu exercitarea serviciului de cadru didactic, a cauzat un prejudiciu material incalcand una din indatoririle profesiei, pe care, in temeiul angajarii raspunderii sale profesionale, este obligat sa il repare.

              Acoperirea se refera la activitatea desfasurata in sediul unitatii de invatamant mentionate in polita, la elevii aflati in incinta acesteia si/sau la cei aflati in alte locuri (ex.: cantine, cabinete medicale, spitale, stadioane, sali de sport, bazine de inot, sali de spectacole, expozitii, excursii si tabere organizate) in masura in care sunt insotiti de asigurat, ca urmare a unei sarcini de serviciu, cu extindere la indeplinirea functiei de profesor (pedagog) de serviciu pe scoala, in conformitate cu programarea si regulamentul de organizare si functionare.

              Asigurarea poate fi incheiata de:

 • cadre didactice si pedagogice indiferent de functie si grad profesional: profesori, invatatori, pedagogi, educatori, suplinitori;
 • unitatile de educatie si invatamant indiferent de nivel (scoli, licee, gradinite), fie in numele unitatii fie pentru fiecare cadru didactic, pe baza de tabel anexat la polita de asigurare.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila Profesionala a CADRELOR DIDACTICE si PEDAGOGICE de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea pierderilor banesti pe care asiguratul este obligat sa le suporte in cazul in care, in legatura cu exercitarea serviciului de cadru didactic, a cauzat un prejudiciu material incalcand una din indatoririle profesiei, pe care, in temeiul angajarii raspunderii sale profesionale, este obligat sa il repare, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica avand calificarea cadru didactic si pedagogic indiferent de gradul profesional (profesor, pedagog, educator, suplinitor), caz in care asigurarea se incheie in numele fiecaruia;
 • sa fie persoana juridica de tipul unitatilor de educatie si invatamant indiferent de nivel (gradinita, scoala, liceu, universitate, etc.), caz in care asigurarea se incheie, fie in numele unitatii de educatie si invatamant, fie pentru fiecare cadru didactic pe baza unui tabel anexat la polita de asigurare;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat si/sau contractant, despre apartenenta la organizatii profesionale, despre modalitatea de practicare a profesiei, despre structura organizatorica si functionala a asiguratului, despre natura serviciilor furnizate, despre istoricul de daune, despre limitele de raspundere solicitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului, diplome, avize, autorizatii, licente, atestate;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • informatii despre asigurat, persoana fizica;
 • structura si identificarea personalului in cazul asiguratilor persoane juridice (institutii scolare);
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila Profesionala a CADRELOR DIDACTICE si PEDAGOGICE de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea pierderilor banesti pe care asiguratul este obligat sa le suporte in cazul in care, in legatura cu exercitarea serviciului de cadru didactic, a cauzat un prejudiciu material incalcand una din indatoririle profesiei, pe care, in temeiul angajarii raspunderii sale profesionale, este obligat sa il repare, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Pentru clientii asiguratorului care au avut anterior o polita de asigurare incheiata in baza conditiilor de raspundere civila profesionala a cadrelor didactice si pedagogice, se poate acorda anterioritate maxim 24 luni. Astfel, sunt acoperite si daunele aparute ca urmare a prejudiciilor provocate cu maximum 24 de luni inainte de intrarea in vigoare, numai daca cererea de despagubire impotriva asiguratului se va face in scris, de catre pagubit, in perioada de valabilitate a politei, cu conditia ca perioada de anterioritate sa fie mentionata in polita de asigurare.

             Daca in polita nu se mentioneaza perioada de acoperire retroactiva oferita, polita va fi considerata fara perioada de anterioritate. Data daunei este considerata a fi data la care a fost formulata in scris prima cerere de despagubire impotriva asiguratului.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • prin suspendarea calitatii de cadru didactic si pedagogic sau retragerea / anularea documentelor in care dovedesc aceasta calitate;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila Profesionala a CADRELOR DIDACTICE si PEDAGOGICE de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea pierderilor banesti pe care asiguratul este obligat sa le suporte in cazul in care, in legatura cu exercitarea serviciului de cadru didactic, a cauzat un prejudiciu material incalcand una din indatoririle profesiei, pe care, in temeiul angajarii raspunderii sale profesionale, este obligat sa il repare, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila Profesionala a CADRELOR DIDACTICE si PEDAGOGICE de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea pierderilor banesti pe care asiguratul este obligat sa le suporte in cazul in care, in legatura cu exercitarea serviciului de cadru didactic, a cauzat un prejudiciu material incalcand una din indatoririle profesiei, pe care, in temeiul angajarii raspunderii sale profesionale, este obligat sa il repare, poate sa fie:

 • sa fie persoana fizica avand calificarea cadru didactic si pedagogic indiferent de gradul profesional (profesor, pedagog, educator, suplinitor), caz in care asigurarea se incheie in numele fiecaruia;

               Contractant poate fi entitate publica sau privata de tipul unitatilor de educatie si invatamant indiferent de nivel (gradinita, scoala, liceu, universitate, etc.), parte care se angajeaza juridic fie in numele unitatii de educatie si invatamant, fie pentru fiecare cadru didactic, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii:

 • elevii / copii care sunt beneficiarii serviciilor oferite de asigurat si care sunt prejudiciati de actele / faptele asiguratului savarsite din culpa, de neglijenta / imprudenta in exercitarea profesiei sau cunostintelor profesionale insuficiente in cadrul exercitiului legal al activitatii profesionale;
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Raspunderea asiguratorului se angajeaza numai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare.

              Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

 • pe eveniment: valoarea pe eveniment prevazuta in polita de asigurare;
 • pe perioada asigurata: valoarea raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in polita de asigurare, indiferent de numarul evenimentelor asigurate produse.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramanand neschimbata.

              La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, cu acordul asiguratorului.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila Profesionala a CADRELOR DIDACTICE si PEDAGOGICE de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea pierderilor banesti pe care asiguratul este obligat sa le suporte in cazul in care, in legatura cu exercitarea serviciului de cadru didactic, a cauzat un prejudiciu material incalcand una din indatoririle profesiei, pe care, in temeiul angajarii raspunderii sale profesionale, este obligat sa il repare, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Profesionala a CADRELOR DIDACTICE si PEDAGOGICE de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea pierderilor banesti pe care asiguratul este obligat sa le suporte in cazul in care, in legatura cu exercitarea serviciului de cadru didactic, a cauzat un prejudiciu material incalcand una din indatoririle profesiei, pe care, in temeiul angajarii raspunderii sale profesionale, este obligat sa il repare, sunt:

 • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudicii provocate elevilor / copiilor din culpa sa, in timpul exercitarii profesiei, prin vatamari corporale si / sau pagube la bunurile apartinand acestora;
 • cheltuieli de judecata facute de reclamant (elev, parinti, tutore sau alti reprezentanti legali, etc.) pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora;
 • cheltuieli de judecata facute de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare;
 • sumele cheltuite cu ocazia reconstituirii, refacerii sau inlocuirii documentelor originale primite de la elevi / parinti si aflate in grija profesorilor / dirigintilor in vederea completarii unor date referitoare la situatia scolara, familiala, sanatate (ex: carnete de note, certificate si dovezi medicale pentru motivarea absentelor, acte de nastere, adeverinte, buletine de identitate) numai daca acestea s-au pierdut, distrus sau deteriorat din vina asiguratului.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Profesionala a CADRELOR DIDACTICE si PEDAGOGICE de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea pierderilor banesti pe care asiguratul este obligat sa le suporte in cazul in care, in legatura cu exercitarea serviciului de cadru didactic, a cauzat un prejudiciu material incalcand una din indatoririle profesiei, pe care, in temeiul angajarii raspunderii sale profesionale, este obligat sa il repare, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • prejudicii produse in legatura cu calitatea actului didactic, exigenta aprecierii si notarea;
  • prejudicii aduse prin acte de necinste, criminale, frauduloase, rauvoitoare;
  • prejudicii in legatua cu exercitarea de catre asigurat a altor activitati, inclusiv admise sau considerate compatibile cu profesia (meditatii particulare, diverse functii administrative si de conducere in unitatile de invatamant, inspectorate scolare sau alte foruri);
  • prejudicii rezultate din acordarea de promisiuni de rezultat (castigarea unui concurs, promovare la examen, bursa) sau orice raspundere asumata de asigurat decurgand dintr-un contract sau orice alt tip de angajament sau garantie expresa data de acesta, care depaseste raspunderea sa profesionala angajata protrivit legii;
  • prejudicii produse de orice vatamari corporale sau afectari ale integritatii corporale produse elevilor, copiilor care depasesc sfera indatoririlor sau obligatiilor profesionale;
  • daune la care asiguratul este indreptatit la a fi despagubit in virtutea altor asigurari;
  • prejudicii aparute ca o consecinta a oricarei circumstante notificate anterior intrarii in vigoare a prezentei polite si care era in mod rezonabil susceptibila a produce un eventual prejudiciu;
  • orice dauna avizata dupa incheierea perioadei de asigurare, chiar daca evenimentul a avut loc in perioada de valabilitate a politei;
  • fransiza, respectiv retinerea proprie a asiguratului din fiecare eveniment asigurat.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila Profesionala a CADRELOR DIDACTICE si PEDAGOGICE de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea pierderilor banesti pe care asiguratul este obligat sa le suporte in cazul in care, in legatura cu exercitarea serviciului de cadru didactic, a cauzat un prejudiciu material incalcand una din indatoririle profesiei, pe care, in temeiul angajarii raspunderii sale profesionale, este obligat sa il repare, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila Profesionala a CADRELOR DIDACTICE si PEDAGOGICE de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru asigurarea pierderilor banesti pe care asiguratul este obligat sa le suporte in cazul in care, in legatura cu exercitarea serviciului de cadru didactic, a cauzat un prejudiciu material incalcand una din indatoririle profesiei, pe care, in temeiul angajarii raspunderii sale profesionale, este obligat sa il repare, sunt:

 • Respectarea riguroasa si indeplinirea conditiilor si limitarilor prevazute in aceasta polita, in masura in care se refera la obligatiile care-i revin asiguratului, precum si presupunerea ca declaratiile si raspunsurile acestuia la chestionarul anexat la polita sunt adevarate, vor fi conditiile care preced asumarea raspunderii de catre asigurator;
 • Asiguratul va instiinta in scris asiguratorul cat de repede posibil, despre circumstante care in mod rezonabil este de asteptat sa conduca la o cerere de dauna, facand abstractie de opinia asiguratorului in legatura cu validitatea cererii, sau ca acesta a fost deja informat despre un posibil prejudiciu ce antreneaza o dauna de raspundere civila acoperita in baza politei. Orice cerere de dauna rezultata din asemenea circumstante va fi considerata a fi avut loc in perioada in care aceasta notificare a fost facuta.
 • Orice schimbare intervenita in forma de exercitare a profesiei asiguratului, respectiv modificarile, trebuie comunicata de indata asiguratorului, in scris, cel mai tarziu in termen de 2 saptamani de la producerea ei.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care GROUPAMA Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila Profesionala a CADRELOR DIDACTICE si PEDAGOGICE pentru asigurarea pierderilor banesti pe care asiguratul este obligat sa le suporte in cazul in care, in legatura cu exercitarea serviciului de cadru didactic, a cauzat un prejudiciu material incalcand una din indatoririle profesiei, pe care, in temeiul angajarii raspunderii sale profesionale, este obligat sa il repare, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Asiguratul are obligatia de a se apara in mod adecvat impotriva oricarei cereri de despagubire. Asiguratul trebuie, pe cheltuiala proprie, sa ia toate masurile rezonabile de minimizare a cuantumului despagubirilor, sa ofere tot sprijinul si sa coopereze cu asiguratorul.
 • Asiguratorul are dreptul sa monitorizeze orice procedura exercitata impotriva asiguratului, in mod direct sau prin desemnarea a unui aparator independent. Asiguratorul isi rezerva dreptul de a se prezenta si de a participa la orice etapa a procedurii de aparare, inclusiv la negocierile privind orice intelegere pe cale amiabila ce implica sau este probabil sa implice asiguratorul si nu va avea nici o obligatie de a comunica cu oricare asigurat sau companie in legatura cu respectiva cerere de despagubire.
 • Asiguratorul nu va avea responsabilitatea efectuarii niciunei plati cu titlu de despagubire in conformitate cu polita de asigurare daca orice asigurat sau companie, fara acordul prealabil in scris al asiguratorului, a admis sau si-a asumat o raspundere, a efectuat o intelegere pe cale amiabila cu privire la o cerere de despagubire, a achiesat la o hotarare judecatoreasca sau a suportat orice despagubire.
 • Asiguratorul poate aproba avansarea catre asigurat, in baza unor documente justificative, a cheltuielor de aparare in legatura cu cererea de despagubire inaintata impotriva asiguratului. Totusi, asiguratorul nu va avansa cheltuielile de aparare, in cazul in care:
  • asiguratorul a invocat o cauza de exonerare de raspundere, sau
  • daca suma avansata ar depasi limita de raspundere sau orice sub-limite aplicabile din polita de asigurare.
 • Asiguratorul are dreptul de a recupera sumele avansate asiguratului daca si in masura in care se stabileste ulterior ca asiguratul nu era indreptatit sa primeasca aceste cheltuieli de aparare. In acest caz, asiguratul este obligat sa restituie sumele respective in termen de 30 de zile de la simpla solicitare scrisa a acestor sume de catre asigurator.
 • Asiguratorul va fi raspunzator doar pentru despagubiri ce decurg exclusiv dintr-o cerere de despagubire inaintata pentru prima data impotriva unui asigurat. Asiguratorul nu are nicio obligatie, in baza politei de asigurare, pentru:
  • cheltuielile cu apararea suportate de catre companie stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate impotriva companiei;
  • cheltuieli cu apararea suportate de catre companie stabilite prin intelegerile pe cale amiabila incheiate de catre companie ce decurg dintr-o cerere de despagubire inaintata catre companie,
  • despagubiri ce decurg din orice obligatie legala pe care o are compania fata de persoana prejudiciata.
 • Asiguratorul va efectua plati cu titlu de despagubire, in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea tuturor documentelor necesare evaluarii cererilor de despagubire, in vederea stabilirii cu certitudine a cauzelor si imprejurarilor producerii riscului asigurat, a constatarii indeplinirii conditiilor raspunderii civile a asiguratului si a determinarii cuantumului prejudiciilor financiare datorate in baza politei de asigurare de catre asigurator. In cazul in care a fost demarata o procedura judiciara impotriva asiguratului, acordarea despagubirilor se va amana pana la finalizarea acestei proceduri, cu exceptia cazului in care asiguratorul si asiguratul au convenit altfel.
 • In limita despagubirilor acordate in baza politei de asigurare, asiguratorul se va subroga in toate drepturile asiguratului si va fi indreptatit sa urmareasca si sa execute aceste drepturi in numele asiguratului. Asiguratul si compania vor acorda asiguratorului toata asistenta rezonabila si vor depune toate diligentele necesare pentru a proteja orice drepturi, inclusiv semnarea documentelor necesare pentru ca asiguratorul sa intenteze actiune in justitie in numele asiguratului. Asiguratul si compania nu vor efectua nicio actiune pentru a incalca aceste drepturi. Orice suma recuperata in plus fata de suma totala platita de asigurator va fi returnata asiguratului, mai putin costul de recuperare.
 • Asiguratorul va recupera orice suma platita cu titlu de despagubire de la asigurat, in cazul in care ulterior platii se constata ca acesta:
  • a savarsit cu intentie fapte calificate de lege ca fiind infractiuni;
  • a savarsit cu intentie fapte ilicite in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul a unor avantaje la care nu era indreptatit, daca au fost stabilite in baza unei hotarari judecatoresti definitive emise de o instanta judecatoreasca sau tribunal de arbitraj sau prin orice fel de recunoastere a asiguratului.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune - ALO GROUPAMA -

Tel: 0374 110 110

de LUNI pana VINERI, intre 8:00 – 20:00 -

Diverse: 
 • Partile semnatare pot aduce de comun acord modificari la polita de asigurare, oricand pe parcursul valabilitatii acesteia, modificarile respective intrand in vigoare de la data ce se va conveni in scris, de catre parti.
 • In cazul constatarii insolvabilitatii asiguratorului, persoanele interesate pot sa se adreseze Fondului de Garantare a Asiguratilor conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguratilor.
 • In situatia in care contractantul sau asiguratul mentionat in polita de asigurare este nemultumit cu privire la modul de incheiere, executare sau incetare a politei de asigurare, acesta poate formula o petitie in vederea solutionarii amiabile a situatiei.
 • Petitia poate fi transmisa prin intermediul serviciilor postale, fax, e-mail, la sediul central ori la orice unitate teritoriala a asiguratorului ori prin sistemul on-line de primire a petitiilor.
 • Asiguratorul va raspunde cu privire la toate aspectele mentionate in petitie in termen de cel mult 30 zile calendaristice de la data inregistrarii acesteia, printr-o adresa scrisa, comunicata pe adresa petentului.
 • Totodata, contractantul sau asiguratul are dreptul de a se adresa Autoritatii de Supraveghere Financiara.
 • Formularea unei petitii de catre contractant sau asigurat nu aduce atingere dreptului acestuia de a sesiza instantele de judecata competente.