Asigurarea de raspundere civila profesionala a CONSILIERILOR JURIDICI - GOTHAER Asigurari-Reasigurari

asigurari gothaer consilieri juridici colegiu uniunea pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Strada Barbu Delavrancea, nr.6A, corp A2.

office@gothaer.ro

Tel:   021.200.00.00

Fax:   021.200.00.98

               Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., asa cum este cunoscuta astazi, a luat fiinta in anul 2012 cand Gothaer Finanzholding AG a preluat majoritatea actiunilor societatii Platinum Asigurari Reasigurari. Gothaer Finanzholding AG este parte a grupului Gothaer Versicherungsbank VVaG, una din cele mai importante companii de asigurari mutuale din Germania, cu o experienta de aproape 200 de ani in domeniul asigurarilor, cu peste 3.5 millioane de clienti, gestionand un portofoliu de active de peste 22 miliarde Euro si un volum anual de prime brute subscrise de aproximativ 4 miliarde de Euro. Avand la baza un sistem de valori in care se pune accentul pe siguranta, experienta, incredere, pasiune, flexibilitate si inovatie, Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. isi propune sa protejeze cel mai bine si sa imbunatateasca viata clientilor, a familiilor si a afacerilor acestora, si, sa le ofere solutii de asigurare de calitate acestora. Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-057-06.12.2006. 

Aspecte Generale: 

Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. detine in portofoliu polita de raspundere Civila Profesionala a CONSILIERILOR JURIDICI pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde ca urmare a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, asumate prin actul de numire sau contractul de munca.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila Profesionala a CONSILIERILOR JURIDICI de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. il constituie, asigurarea prejudiciilor cauzate entitatilor in serviciul carora se afla prin fapte / acte de imprudenta si/sau neglijenta, manifestate prin actiune sau inactiune, sub forma erorilor sau omisiunilor savarsite in mod involuntar, prin care acestia devin raspunzatori in baza raspunderii civile profesionale, in conformitate cu legislatia in vigoare.

 • Polita de asigurare poate fi incheiata :
  • individual, in calitate de asigurat, de catre persoana fizica care a dobandit calitatea de consilier juridic definitiv sau stagiar si care isi exercita profesia in conformitate cu prevederile legii de organizare si a statutului profesiei;
  • de entitatile in serviciul carora se afla, in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare dintre consilierii juridici incadrati in structurile juridice (oficiu, birou, serviciu, departament, directie) stabilite prin organigrama si regulamentul de organizare si functionare, caz in care persoanele cuprinse in asigurare vor fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea functiei, a limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane;
  • de Colegiile teritoriale ale CONSILIERILOR JURIDICI, in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare dintre membrii lor, caz in care persoanele cuprinse in asigurare vor fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;
  • de Uniunea Colegiilor CONSILIERILOR JURIDICI din Romania (U.C.C.J.R.), in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare dintre membrii ei, caz in care persoanele cuprinse in asigurare vor fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila Profesionala a CONSILIERILOR JURIDICI de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde ca urmare a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, asumate prin actul de numire sau contractul de munca, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • persoanele fizice care au dreptul de a exercita liber si independent profesia de consilier juridic in conditiile legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificarile ulterioare si a Statutului profesiei de consilier juridic, sunt membre ale Colegiului CONSILIERILOR JURIDICI si isi desfasoara activitatea in una din urmatoarele forme prevazute de lege:
  • consilier juridic cu statut de functionar public, desfasurand activitatea pentru o autoritate sau institutie publica la care a fost numit in functie;
  • consilier juridic cu statut de salariat, desfasurand activitatea pentru un angajator – persoana juridica, in baza unui contract de munca;
 • persoanele juridice care pot avea calitatea de asigurat sunt:
  • societatea profesionala in cadrul careia activeaza doi sau mai multi consilieri juridici asociati impreuna cu ceilalti consilieri juridici care activeaza in cadrul societatii in calitate de consilieri juridici angajati - in acest caz, se va anexa la polita de asigurare un tabel cu persoanele incluse in asigurare si calitatea acestora;
  • asociatiile profesionale ale CONSILIERILOR JURIDICI, pentru membrii sai, pe baza de tabel anexat la polita de asigurare;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat si/sau contractant, despre apartenenta la organizatii profesionale, despre modalitatea de practicare a profesiei, despre structura organizatorica si functionala a asiguratului, despre natura serviciilor juridice furnizate, despre istoricul de daune, despre limitele de raspundere solicitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului, avize, autorizatii, licente;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • forma de desfasurare a profesiei;
 • calitatea asiguratului persoana fizica: definitiv sau stagiar (se specifica si datele de identificare ale indrumatorului);
 • structura si identificarea personalului in cazul asiguratilor persoane juridice;
 • structura si volumul activitatii de consultanta;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
 • perioada asigurata;
 • optiunea pentru extinderea perioadei de avizare a daunelor;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila Profesionala a CONSILIERILOR JURIDICI de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde ca urmare a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, asumate prin actul de numire sau contractul de munca, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             In polita este inclusa si o perioada retroactiva, adica perioada imediat anterioara intrarii in vigoare a politei de asigurare (max. 36 luni) in care asiguratul a savarsit o fapta culpabila, pentru care se inregistreaza o cerere de despagubire.

             Se considera perioada imediat anterioara de acoperire, perioada in care asiguratul a avut incheiata o polita de asigurare la asigurator pentru aceleasi riscuri si a fost reinnoita an de an, fara a exista perioade de intrerupere. Perioada retroactiva se poate acorda numai la reinnoirea politei la asigurator, dupa analizarea informatiilor transmise de catre asigurat si contra platii unei prime de asigurare suplimentare.

             In cazul introducerii cererii de despagubire in perioada de valabilitate a politei de asigurare in vigoare se vor acorda despagubiri pentru daunele produse de asigurat oricand in perioada retroactiva neintrerupta sau in perioada asigurata a politei aflata in vigoare. Data daunei este data la care a fost formulata in scris prima cerere de despagubire impotriva asiguratului. Perioada retroactiva precum si prima suplimentara sunt mentionate in polita de asigurare

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • prin suspendarea calitatii de consilier juridic (mentionarea asiguratului in tabloul CONSILIERILOR JURIDICI incompatibili) sau retragerea calitatii de consilier juridic (radierea asiguratului din tabloul CONSILIERILOR JURIDICI) in baza dispozitiilor legale in vigoare;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila Profesionala a CONSILIERILOR JURIDICI de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde ca urmare a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, asumate prin actul de numire sau contractul de munca, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila Profesionala a CONSILIERILOR JURIDICI de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde ca urmare a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, asumate prin actul de numire sau contractul de munca, poate sa fie:

 • Orice cetatean roman care poate exercita legal, pe teritoriul Romaniei, liber si independent, profesia de consilier juridic in conditiile legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificarile ulterioare si a Statutului profesiei de consilier juridic, membru al Colegiului CONSILIERILOR JURIDICI si care isi desfasoara activitatea in una din urmatoarele forme prevazute de lege:
  • consilier juridic cu statut de functionar public, desfasurand activitatea pentru o autoritate sau institutie publica la care a fost numit in functie;
  • consilier juridic cu statut de salariat, desfasurand activitatea pentru un angajator – persoana juridica, in baza unui contract de munca;
 • Persoanele juridice care pot avea calitatea de asigurat sunt:
  • societatea profesionala in cadrul careia activeaza doi sau mai multi consilieri juridici asociati impreuna cu ceilalti consilieri juridici care activeaza in cadrul societatii in calitate de consilieri juridici angajati;
  • asociatiile profesionale ale CONSILIERILOR JURIDICI, pentru membrii sai;

               Contractant poate fi societate civila profesionala sau asociatia profesionala, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati sau membrii ai asociatiei, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (client):

 • Autoritatea sau institutia publica in serviciul careia se afla asiguratul sau persoana juridica in cadrul careia acesta este angajat in munca si care este prejudiciata patrimonial de actele / faptele asiguratului savarsite din culpa, de neglijenta / imprudenta in exercitarea profesiei sau cunostintelor profesionale insuficiente in cadrul exercitiului legal al activitatii profesionale:
  • statul prin autoritatile publice ale administratiei centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare;
  • institutiile publice si de interes public;
  • celorlalte persoane juridice de drept public, precum societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regiile autonome;
  • persoanele juridice de drept privat;
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Raspunderea asiguratorului se angajeaza numai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare.

              Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

 • pe eveniment: valoarea pe eveniment prevazuta in polita de asigurare;
 • pe perioada asigurata: valoarea raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in polita de asigurare, indiferent de numarul evenimentelor asigurate produse.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramanand neschimbata.

              La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, cu acordul asiguratorului.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila Profesionala a CONSILIERILOR JURIDICI de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde ca urmare a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, asumate prin actul de numire sau contractul de munca, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Profesionala a CONSILIERILOR JURIDICI de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde ca urmare a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, asumate prin actul de numire sau contractul de munca, sunt:

 • Asiguratorul acorda despagubiri, in limitele raspunderii mentionate in polita, pentru:
  • sumele compensatorii pe care asiguratul este obligat sa le plateasca persoanelor pagubite cu titlu de prejudicii;
  • cheltuielile de judecata facute de persoana pagubita pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca acesta a fost obligat la despagubire prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
  • cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil, stabilite de lege ori de cate instantele de judecata, daca asiguratul a fost obligat la plata despagubirilor.

                Acoperiri suplimentare

 • In limita raspunderii, mentionata in polita de asigurare si aferenta perioadei asigurate, asiguratorul acorda despagubiri si pentru:
  • Costurile de refacere / inlocuire a documentelor
   • daca pe parcursul perioadei asigurate, asiguratul descopera si informeaza in scris asiguratorul ca orice documente originale (de ex. acte, certificate, planuri, date pe suport electronic, altele decat bancnote / actiuni / obligatiuni / intrumente de plata), care au fost lasate de catre clienti in grija sa spre a fi utilizate in desfasurarea serviciilor profesionale specifice, au fost distruse / pierdute din culpa asiguratului, asiguratorul acorda despagubiri pentru refacerea / inlocuirea acestor documente, in limita a 10% din limita raspunderii pe eveniment, max. 5.000 EUR (pe eveniment si in total pe perioada asigurata);
   • asiguratorul nu acopera raspunderea asiguratului pentru distrugerea / avarierea documentelor ca urmare a uzurii normale, deteriorarii graduale, cauzelor atmosferice / climatice, influentei temperaturii ori a campurilor magnetice, daunatorilor;
   • orice cerere de despagubire pentru astfel de costuri de refacere / inlocuire a documentelor va fi insotita de facturi emise de o persoana competenta desemnata de catre asigurator si cu acordul asiguratului;
   • pentru aceasta acoperire nu se aplica fransiza.
  • Perioada extinsa de notificare
   • In cazul in care asiguratorul isi exercita dreptul de a denunta / rezilia polita de asigurare sau refuza reinnoirea acesteia (cu exceptia denuntarii / rezilierii / refuzului reinnoirii politei ca urmare a neindeplinirii obligatiilor privind plata primei de asigurare ori a incalcarii unor obligatii contractuale de catre asigurat), asiguratorul extinde automat si gratuit acoperirea pentru o perioada de 30 de zile (denumita „perioada extinsa de notificare”), despagubind asiguratul si pentru evenimentele asigurate pentru care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    • prejudiciul inregistrat de persoana pagubita este consecinta unor fapte culpabile savarsite in perioada asigurata (ori perioada retroactiva, daca s-a convenit), dar anterior datei denuntarii / rezilierii sau expirarii politei de asigurare;
    • cererea de despagubire este transmisa asiguratului, in scris, pentru prima data in perioada extinsa de notificare;
    • prejudiciul nu intra sub incidenta acoperirii conferite de o alta polita de asigurare de raspundere civila.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Profesionala a CONSILIERILOR JURIDICI de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde ca urmare a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, asumate prin actul de numire sau contractul de munca, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • orice prejudicii decurgand din / bazate pe / in legatura cu:
   • Cereri de despagubire ori prejudicii / plangeri / pretentii / actiuni / circumstante / incidente / fapte culpabile care ar putea genera cereri de despagubire, notificate sau asigurabile in baza oricarei alte polite de asigurare;
   • Cereri de despagubire, prejudicii / plangeri / pretentii / actiuni / circumstante / incidente care deriva din orice fapta culpabila savarsita de catre asigurat inaintea intrarii in vigoare a politei / perioadei retroactive convenite;
   • Cereri de despagubire facute dupa expirarea politei;
  • prejudicii reprezentand vatamari corporale (inclusiv deces) si / sau pagube materiale (pierderea / distrugerea bunurilor), precum si consecintele acestora;
  • orice pierderi financiare indirecte (daune consecinta), reprezentate de castigul / beneficiul nerealizat de catre persoana pagubita ca urmare a prejudiciului produs, precum si pierderea folosintei bunurilor ori reducerea valorii bunurilor dupa reparatie;
  • orice raspundere asumata de asigurat prin contract sau orice alt tip de angajament sau garantie data de catre acesta, care depaseste raspunderea sa profesionala angajata potrivit legii;
  • orice raspundere manageriala;
  • raspunderea asiguratului, daca acesta isi desfasoara activitatea sub supravegherea unei institutii bancare;
  • prejudicii produse in cazul prestarii serviciilor profesionale fara un contract valabil, conform reglementarilor legale in vigoare;
  • prejudicii in legatura cu exercitarea de catre asigurat a altor activitati / profesii, inclusiv a celor recunoscute de lege ca fiind compatibile cu profesia de consilier juridic;
  • cereri de despagubire in legatura cu depasirea costurilor estimate si / sau a duratei prestarii serviciilor;
  • raspunderea rezultand din orice interpretare, aplicare eronata ori neaplicare a legilor altor tari;
  • prejudicii decurgand din nepastrarea secretului profesional si / sau a confidentialitatii activitatii;
  • prejudicii in legatura cu situatiile in care asiguratul nu a respectat dispozitiile legale privind interesele contrare, conflictul de interese sau situatiile de incompatibilitate;
  • prejudiciile produse oricaror persoane, ca urmare a renuntarii de catre asigurat la prestarea serviciilor profesionale;
  • neducerea la indeplinire a obligatiilor asumate prin contract ca urmare a incetarii / suspendarii activitatii profesionale din orice cauza;
  • prejudicii generate de fapte culpabile savarsite dupa incetarea activitatii asiguratului, precum si dupa incetarea contractului de consilier juridic;
  • prejudicii in legatura cu efectuarea inregistrarilor contabile, transferurilor financiare ori administratii sumelor predate asiguratului de catre clienti / persoanele pagubite;
  • rambursarea cheltuielilor / altor compensatii platite asiguratului, inclusiv cu titlu de onorariu pentru serviciile prestate;
  • pretentii de despagubiri pentru prejudicii produse de asigurat clientilor sai, care provin exclusiv din utilizarea programelor informatice (software) si / sau a sistemelor de calcul (hardware) utilizate in desfasurarea activitatilor profesionale;
  • pierderea / distrugerea documentelor rezultand, direct sau indirect, din accesul sau folosirea neautorizata a sistemelor / programelor informatice utilizate de asigurat in desfasurarea activitatii specifice.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila Profesionala a CONSILIERILOR JURIDICI de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde ca urmare a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, asumate prin actul de numire sau contractul de munca, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila Profesionala a CONSILIERILOR JURIDICI de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde ca urmare a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, asumate prin actul de numire sau contractul de munca, sunt:

 • Asiguratul mai are urmatoarele obligatii:
  • sa informeze asiguratorul in scris, cu privire la orice modificare a datelor personale sau a oricaror alte date declarate prin cererea de asigurare, precum si orice noua intrare / iesire a persoanelor cuprinse in asigurare;
  • sa cunoasca si sa respecte reglementarile legale in vigoare referitoare la exercitarea profesiei ;
  • sa se preocupe permanent de perfectionarea calificarii profesionale;
  • sa tina o evidenta clara a serviciilor prestate, conform registrelor prevazute in statutul profesiei;
  • sa serveasca interesele entitatii in serviciul careia se afla, in acord cu interesul public si cu exigentele profesionale;
  • sa sustina cu demnitate si competenta in concluziile orale sau scrise pe care le pune, drepturile si interesele legitime ale autoritatii sau persoanei juridice pe care o reprezinta si sa respecte normele de deontologie profesionala prevazute in legea de organizare si exercitare a profesiei si in statut;
  • sa respecte dispozitiile legale privitoare la interesele contrare in aceeasi cauza sau in cauze conexe ori la conflictul de interese pe care persoana juridica ce o reprezinta le poate avea;
  • sa respecte secretul si confidentialitatea activitatii sale, in conditiile legii;
  • sa nu asigure, sub riscul decaderii din dreptul la plata despagubirii, fransiza stabilita prin polita la o alta societate de asigurare.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila Profesionala a CONSILIERILOR JURIDICI pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde ca urmare a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, asumate prin actul de numire sau contractul de munca, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea si evaluarea pagubelor se fac de catre asigurator, impreuna cu asiguratul, direct sau prin imputerniciti, inclusiv prin experti, daca s-a convenit in acest mod de cele doua parti.
 • despagubirile se stabilesc pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator (pe cale amiabila) sau prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata conform legislatiei din Romania.
 • Culpa poate fi determinata si printr-o expertiza extrajudiciara efectuata de un expert autorizat in conditiile legii.
 • Stabilirea despagubirilor pe baza intelegerii dintre parti (pe cale amiabila) se poate face numai daca, din actele intocmite de cel care executa expertiza si / sau din documentele prezentate de asigurat si / sau cele existente in dosarul de dauna, rezulta cu certitudine atat raspunderea civila a acestuia pentru producerea pagubelor cat si cauzele si intinderea prejudiciului si persoana pagubita.
 • In cazul producerii riscului asigurat, in situatia in care partile nu se inteleg asupra cuantumului despagubirii, suma din despagubire care nu face obiectul litigiului va fi platita de asigurator inainte ca litigiul sa se fi solutionat prin negocieri sau de catre instanta judecatoreasca.
 • Despagubirea nu poate depasi suma asigurata, nici cuantumul pagubei, stabilit in baza actelor justificative.
 • Daca asigurarea s-a incheiat cu fransiza, asiguratorul este raspunzator numai pentru partea ce depaseste cuantumul fransizei.
 • In cazul platii unei despagubiri, asiguratorul are dreptul de a compensa ratele de prima ce i se datoreaza pana la sfarsitul perioadei de asigurare prin scaderea acestora din valoarea despagubirilor cuvenite.
 • In toate cazurile in care au fost prejudiciate mai multe persoane si suma prejudiciilor acestora depaseste Limita raspunderii asiguratorului pe cererea de despagubire mentionata in polita, despagubirile se acorda in limita acestei sume, proportional cu prejudiciul suferit de fiecare persoana, daca asiguratul si asiguratorul nu convin altfel cu ocazia solutionarii daunei.
 • Daca prejudiciul s-a produs din culpa mai multor persoane, asiguratorul va acorda despagubire numai pentru partea din paguba de care se face raspunzator asiguratul. In astfel de situatii, in cazul in care nu se poate stabili masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale in raport cu numarul partilor implicate in eveniment sau va rezulta din documentele intocmite de experti sau instanta.
 • Asiguratorul este indreptatit sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu realitatea daunei a fost instituita o cercetare penala, pana la finalizarea acesteia, sau atunci cand exista neconcordante / afirmatii contradictorii intre declaratiile asiguratului / persoanei pagubite si situatia de fapt.
 • Asiguratorul plateste despagubirea nemijlocit celui pagubit cu acordul scris al asiguratului, in masura in care cel pagubit nu a fost despagubit de asigurat. Despagubirea nu poate fi urmarita de creditorii asiguratului.
 • Despagubirea se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit, cu conditia ca despagubirea sa fie justificata si recunoscuta de asigurator.
 • Prin plata despagubirii, pe baza de intelegere dintre parti (cale amiabila) sau prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata in Romania se sting orice pretentii ale asiguratului si ale persoanelor prejudiciate fata de asigurator.
 • Odata cu plata despagubirii, beneficiarul despagubirii va mentiona, in scris, ca a fost despagubit de asigurator pentru prejudiciile suferite si ca nu mai are nici o pretentie, in legatura cu prejudiciul respectiv fata de asigurator.
 • Drepturile persoanelor prejudiciate impotriva celor raspunzatori de producerea prejudiciilor raman nestirbite, potrivit dreptului comun, pentru tot ceea ce depaseste sumele platite de asigurator.
 • Asiguratorul poate fi chemat in judecata de persoanele pagubite in limitele obligatiilor ce-i revin acestuia din polita de asigurare.
 • Dupa fiecare plata de despagubire limita raspunderii asiguratorului pe intreaga perioada de asigurare prevazuta in polita se diminueaza cu suma platita. Asigurarea continua pentru limita raspunderii asiguratorului astfel diminuata.
 • Asiguratorul nu datoreaza despagubire din asigurare daca riscul asigurat a fost produs cu intentie de asigurat, de beneficiarul despagubirii ori de catre un membru din conducerea asiguratului, care lucreaza in aceasta calitate.
 • Daca la data producerii evenimentului asigurat exista si alte polite de asigurare incheiate de asigurat la asiguratori diferiti, care acopera prejudicii ce intra sub incidenta politei de asigurare, asiguratorul plateste despagubiri in baza politei proportional cu Limita raspunderii mentionata pe polita.
 • Termenul de plata a despagubirii este de 15 zile de la data depunerii la asigurator a ultimului document necesar constatarii si evaluarii prejudiciului.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 021.200.00.00; 021 200 00 98​

Email: avizari@gothaer.ro

Formular on-line pentru avizare daunehttps://www.gothaer.ro/daune/anunta-o-dauna/

Diverse: 
 • In cursul valabilitatii politei de asigurare, asiguratorul are dreptul sa efectueze verificari ale informatiilor prezentate de asigurat ori de cate ori considera necesar.
 • Polita de asigurare poate fi modificata oricand in cursul valabilitatii sale prin acordul comun al asiguratorului si asiguratului, modificarea intrand in vigoare la data convenita in scris de catre parti.
 • Orice notificare, comunicare, avizare sau instiintare legata de polita de asigurare se considera efectuata daca va fi transmisa in scris.
 • Respectarea riguroasa si indeplinirea prevederilor prevazute in polita de asigurare, in masura in care se refera la obligatiile care ii revin asiguratului, precum si prezumtia ca declaratiile si raspunsurile asiguratului din declaratia de asigurare, sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere care revine asiguratorului.
 • Polita de asigurare poate fi denuntata oricand de asigurat sau asigurator cu o notificare scrisa de 20 de zile calculate de la data primirii notificarii de catre cealalta parte. In cazul in care polita de asigurare este denuntat, asiguratorul va restitui partea din prima de asigurare achitata anticipat retinand prima corespunzatoare perioadei efectiv acoperita prin asigurare (aceasta din urma se va calcula prin retinerea unei parti de 1 / 12 din prima de asigurare anuala pentru fiecare luna sau fractiune de luna de acoperire), daca pana la data denuntarii nu s-au platit si / sau nu au fost avizate evenimente care intra sub incidenta acoperirii acordate prin polita de asigurare.
 • In limita despagubirilor platite asiguratorul se subroga in toate drepturile asiguratului sau beneficiarilor de despagubiri impotriva celor raspunzatori de producerea prejudiciilor / pagubelor.
 • Asiguratul raspunde pentru prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care ar impiedica realizarea dreptului de regres. Daca asiguratul renunta la dreptul de regres sau daca, din vina lui, exercitarea acestui drept nu mai este posibila, asiguratorul este eliberat de obligatia de a plati despagubiri pana la limita sumei ce face obiectul dreptului de regres. Daca plata a fost deja efectuata, asiguratul este obligat sa restituie despagubirile acordate de asigurator.
 • Dreptul la actiune privind solicitarea de despagubiri in baza politei de asigurare se stinge in termen de 2 ani de la data expirarii termenului stabilit pentru plata despagubirilor.
 • In vederea protejarii asiguratilor, beneficiarilor asigurarii si tertelor persoane pagubite, prin contributia asiguratorilor se constituie Fondul de Garantare, destinat platilor de indemnizatii rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii incheiate in conditiile Codului civil si Legii nr.136 / 1995 privind asigurarile și reasigurarile in Romania, in cazul constatarii insolvabilitatii asiguratorului.
 • Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu aceasta polita de asigurare, inclusiv referitor la valabilitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea sa, se va solutiona potrivit legii romane, de catre instantele de judecata competente din Romania.