Asigurarea de raspundere civila profesionala a CONSULTANTILOR FISCALI - EUROINS Romania Asigurare-Reasigurare

asigurari euroins consultanti fiscali pitesti arges

ROMANIA, ILFOV, Voluntari, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park, Cladirea O23, etaj 4.

office@euroins.ro

Tel:   021.317.07.41, 021.317.07.31, 021.317.07.11,

021.233.34.74, 021.317.07.35, 021.317.07.12,

021.317.07.40, 021.317.07.42

Fax:   021.317.07.18, 021.317.07.14

               SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA a fost fondata in 1994 de catre compania bulgara Euroins Insurance Group (EIG) care este de altfel actionarul majoritar. Fiind unul dintre cele mai mari si independente grupuri din regiune, EIG isi propune pe piata de asigurari din Romania, prin Euroins Romania, sa se pozitioneze in top 5 cei mai buni asiguratori si sa devina unul dintre cele mai respectate brand-uri. Propunandu-si o gama completa de riscuri acoperite, simplitate si transparenta, EUROINS Romania actioneaza pentru a se dezvolta pe linia corectitudinii si promptitudinii în prestarea fiecarui serviciu catre clientii sai.  In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Gibraltar, Franta, Italia, Austria, Germania, Ungaria. SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-010-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA ofera clientilor sai polita de raspundere Civila Profesionala a CONSULTANTILOR FISCALI pentru asigurarea raspunderii civile profesionale a asiguratului ca urmare a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, in baza unui contract de prestari servicii, semnat de ambele parti.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila Profesionala a CONSULTANTILOR FISCALI de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA il constituie, asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza contractului de consultanta, fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare.

              Riscurile acoperite:

 • Riscul de producere a unor prejudicii patrimoniale (fie acestea efective sau beneficii nerealizate, directe sau indirecte, actuale la data la care se solicita repararea lor, sau viitoare, dar certe) cauzate de asigurat clientului sau ca urmare a neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale care reies din contractul de consultanta.

               Cheltuieli acoperite:

 • Sunt acoperite sumele cheltuite de asigurat in vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuirii documentelor predate de client asiguratului in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, cu conditia obtinerii consimtamantului scris al asiguratorului cu privire la cuantumul acestora.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila Profesionala a CONSULTANTILOR FISCALI de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de consultanta fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • persoanele fizice independente care isi exercita profesia de consultant fiscal, cu titlu individual, in baza autorizatiei si a carnetului vizat anual de CCF (Camera CONSULTANTILOR FISCALI), in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 71/2001, cu toate modificarile si completarile ulterioare si a Statutului CONSULTANTILOR FISCALI din Romania.
  • Consultantul fiscal poate executa, pentru persoane fizice si juridice, urmatoarele lucrari:
   • acordarea de servicii profesionale in domeniul fiscal;
   • acordarea de servicii si asistenta de specialitate pentru intocmirea declaratiilor de impozite si taxe;
   • asistenta si servicii pe probleme de procedura fiscala;
   • asistenta privind intocmirea documentatiei pentru exercitarea cailor de atac impotriva titlurilor de creanta si a altor acte administrative fiscale;
   • asistenta privind creantele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
   • asistenta si reprezentare in fata organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenta de specialitate pe parcursul derularii inspectiei fiscale;
   • realizarea de expertize fiscale la solicitarea organelor judecatoresti, organelor de cercetare penala, organelor fiscale sau a altor parti interesate;
   • asistenta fiscala in cauzele aflate pe rolul unei autoritati jurisdictionale.
 • persoanele juridice care pot avea calitatea de asigurat sunt:
  • societatile profesionale constituite in mod legal, care au in obiectul de activitate si sunt autorizate sa desfasoara tipul de activitati profesionale care fac obiectul politei de asigurare:
   • fie in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare persoana angajata sau colaborator, in acest caz persoanele cuprinse in asigurare urmand a fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea profesiei, a limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;
   • fie in calitate de asigurat, in acest caz fiind cuprinsi in asigurare:
    • actionarii si / sau asociatii precum si conducerea executiva, in timp ce actioneaza in aceasta calitate pentru societatea asigurata;
    • prepusii societatii asigurate – persoane implicate in activitatea de consultanta fiscala, avand calitatea de angajati sau colaboratori, care dispun de pregatirea profesionala de specialitate precum si de autorizatiile necesare exercitarii legale a profesiei;
  • entitatea din sectorul privat sau public, in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare persoana implicata in activitatea de consultanta fiscala, fie angajata in baza unui contract de munca, fie desfasurand activitatea in baza unei conventii civile sau de prestari servicii, in acest caz persoanele cuprinse in asigurare urmand a fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea profesiei, a limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;
  • asociatiatiile sau uniunile profesionale, organizate legal, independent si autonom (de ex. Camera CONSULTANTILOR FISCALI – CCF,), in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare dintre membrii lor, caz in care persoanele cuprinse in asigurare vor fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat si/sau contractant, despre apartenenta la organizatii profesionale, despre modalitatea de practicare a profesiei, despre structura organizatorica si functionala a asiguratului, despre natura serviciilor de consultanta fiscala furnizate, despre istoricul de daune, despre limitele de raspundere solicitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului, avize, autorizatii, licente;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • natura si volumul activitatii atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice;
 • tipul asiguratului persoana fizica: definitiv sau stagiar (se specifica si datele de identificare ale indrumatorului);
 • structura si identificarea personalului in cazul asiguratilor persoane juridice;
 • volumul incasarilor din onorarii;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
 • perioada asigurata;
 • optiunea pentru extinderea perioadei de avizare a daunelor;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila Profesionala a CONSULTANTILOR FISCALI de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de consultanta fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • prin suspendarea calitatii de consultant fiscal (mentionarea asiguratului in tabloul CONSULTANTILOR FISCALI incompatibili) sau retragerea calitatii de consultant fiscal (radierea asiguratului din tabloul CONSULTANTILOR FISCALI) in baza dispozitiilor legale in vigoare;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila Profesionala a CONSULTANTILOR FISCALI de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de consultanta fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila Profesionala a CONSULTANTILOR FISCALI de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de consultanta fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate sa fie:

 • Orice cetatean roman care poate exercita legal, pe teritoriul Romaniei, profesia de consultant fiscal, membru in CCF (Camera CONSULTANTILOR FISCALI), fiind autorizat legal sa desfasoare activitatea specifica intr-una din formele legale de practicare a profesiei in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 71/2001, cu toate modificarile si completarile ulterioare si a Statutului CONSULTANTILOR FISCALI din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Persoanele juridice de forma:
  • societatile profesionale constituite in mod legal, care au in obiectul de activitate si sunt autorizate sa desfasoara tipul de activitati profesionale care fac obiectul politei de asigurare:
   • fie in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare persoana angajata sau colaborator, in acest caz persoanele cuprinse in asigurare urmand a fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea profesiei, a limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;
   • fie in calitate de asigurat, in acest caz fiind cuprinsi in asigurare:
    • actionarii si / sau asociatii precum si conducerea executiva, in timp ce actioneaza in aceasta calitate pentru societatea asigurata;
    • prepusii societatii asigurate – persoane implicate in activitatea de consultanta fiscala, avand calitatea de angajati sau colaboratori, care dispun de pregatirea profesionala de specialitate precum si de autorizatiile necesare exercitarii legale a profesiei;
  • entitatea din sectorul privat sau public, in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare persoana implicata in activitatea de consultanta fiscala, fie angajata in baza unui contract de munca, fie desfasurand activitatea in baza unei conventii civile sau de prestari servicii, in acest caz persoanele cuprinse in asigurare urmand a fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea profesiei, a limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;
  • asociatiatiile sau uniunile profesionale, organizate legal, independent si autonom (de ex. Camera CONSULTANTILOR FISCALI – CCF,), in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare dintre membrii lor, caz in care persoanele cuprinse in asigurare vor fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;

               Contractant poate fi societate profesionala, entitate publica sau privata sau asociatia sau uniunea profesionala, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati sau membrii ai asociatiei, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (client):

 • persoana fizica sau juridica care este beneficiara serviciilor oferite de asigurat prin contractul de consultanta incheiat si care este prejudiciata patrimonial de actele / faptele asiguratului savarsite din culpa, de neglijenta / imprudenta in
  exercitarea profesiei sau cunostintelor profesionale insuficiente in cadrul exercitiului legal al activitatii profesionale;
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Raspunderea asiguratorului se angajeaza numai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare.

              Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

 • pe eveniment asigurat: raspunderea maxima asumata de asigurator, in legatura cu prejudiciile generate de producerea unui eveniment asigurat nu va depasi in total limita raspunderii pe eveniment prevazuta in polita de asigurare;
 • pe intreaga perioada de asigurare (agregat): raspunderea asumata de asigurator nu va depasi limita raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in polita de asigurare, indiferent de numarul evenimentelor produse.

              Dupa plata unei despagubiri, limita raspunderii (agregat) se reduce – cu incepere de la data producerii evenimentului asigurat – cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa. Prima de asigurare pentru aceasta perioada ramane neschimbata. La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, integral si anticipat.

              In cazul in care asiguratul nu reintregeste limita raspunderii, la urmatoarea dauna, in calculul despagubirii se va aplica o diminuare egala cu raportul dintre limita raspunderii efectiva si limita raspunderii la care ar fi trebuit sa fie asigurat.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Plata primei de asigurare se va face anticipat si integral sau in rate, cu mentiunea ca ratele de prima se vor achita anticipat pentru fiecare perioada acoperita. Rata intai de prima se achita la incheierea asigurarii.

                Neachitarea unei rate de prima pana la data scadenta are drept consecinta suspendarea politei de asigurare.

                In termen de 5 zile calendaristice asiguratorul poate repune polita de asigurare in vigoare la solicitarea scrisa a asiguratului, in baza unui act aditional daca primele de asigurare scadente au fost platite integral. Polita de asigurare se considera repusa in vigoare la expirarea zilei in care s-a platit rata de prima restanta.

                Asiguratorul nu va despagubi asiguratul in cazul eventualelor daune produse in perioada dintre data scadenta la care ar fi trebuit sa achite prima si data repunerii in vigoare a politei de asigurare. Daca in decurs de 5 zile calendaristice asiguratul nu solicita repunerea in vigoare a politei de asigurare, acesta se rezilieaza de drept, fara vreo notificare prealabila.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila Profesionala a CONSULTANTILOR FISCALI de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de consultanta fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Profesionala a CONSULTANTILOR FISCALI de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de consultanta fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de desdaunare pentru prejudicii produse prin comiterea din culpa a unor acte de imprudenta sau neglijenta in desfasurarea activitatii profesionale si de care raspunde in baza legii;
 • cheltuielile de judecata suportate de asigurat in procesul civil;
 • cheltuieli de refacere si / sau inlocuire a documentelor originale (facturi, ordine de plata, extrase de cont, state de salarii, registre de casa, chitante, balante contabile etc.) pierdute, distruse sau deteriorate din culpa asiguratului.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Profesionala a CONSULTANTILOR FISCALI de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de consultanta fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • raspunderi asumate de asigurat printr-un contract sau orice altfel de intelegere (inclusiv orice garantie sau angajament asumat), in afara situatiei in care aceste raspunderi ar fi aparut si in absenta unor astfel de contracte sau intelegeri;
  • amenzi, penalitati sau cheltuieli din procese penale la care ar fi obligat asiguratul, precum si cheltuielile de executare a hotararilor judecatoresti privind plata despagubirilor.
   • Fac exceptie amenzile si penalitatile suportate de persoanele prejudiciate ca urmare a comiterii de catre asigurat a unor acte de neglijenta in perioada asigurata, in timpul indeplinirii activitatii profesionale;
  • amenzi sau raspunderi de orice fel la care ar fi obligat asiguratul, care rezulta din:
   • nedepunerea si/sau necolectarea la timp a documentelor;
   • neonorarea la termen a obligatiilor asiguratului privind plata si/sau incasarea fondurilor banesti;
  • cheltuielile efectuate de asigurat, peste costurile stabilite sau estimate, in desfasurarea activitatilor pentru care a fost angajat de clientii sai;
  • activitatile desfasurate de asigurat in calitate de presedinte sau membru al organelor de conducere ale unor uniuni, asociatii si cluburi;
  • defaimarea sau calomnia, pretentiile de despagubiri rezultand din daune morale;
  • insolvabilitatea sau falimentul asiguratului;
  • documente de orice natura reproduse prin orice metoda, sau create cu ajutorul calculatorului sau informatii stocate in memoria calculatorului sau bunuri materiale care au fost pierdute, ratacite sau distruse in perioada in care au fost inchiriate sau imprumutate ori aflate in grija, custodia sau sub controlul asiguratului;
  • pretentii de despagubiri pentru prejudicii produse de asigurat clientilor sai care provin exclusiv din utilizarea programelor informatice (“software”) si/sau a sistemelor de calcul (“hardware”) utilizate in desfasurarea activitatilor profesionale;
  • incalcarea patentelor, drepturilor de autor, firmelor si marcilor comerciale sau a emblemei inregistrata la organismele specializate din domeniul proprietatii intelectuale;
  • pretentiile de despagubiri formulate pentru pagube produse de catre asigurat cu intentie, inclusiv prin fapte cu caracter ilicit, daca aceste fapte rezulta din actele incheiate de organele de cercetare ;
  • vatamari corporale si orice daune consecinta a producerii unor asemenea evenimente;
  • recomandari privind tranzactii financiare, imobiliare sau de alta natura comerciala indiferent daca asiguratul a primit sau nu un onorariu pentru acestea;
  • reclamatiile formulate de orice persoana impotriva asiguratului in situatia in care:
   • persoana respectiva se gaseste direct sau indirect in subordonarea, controlul sau administrarea asiguratului;
   • persoana respectiva controleaza sau administreaza pe asigurat;
   • asiguratul este partener, consultant sau angajat al persoanei in cauza.
  • cereri de despagubire pentru prejudicii provocate in contextul starii de razboi, invazie, revolte, revolutii, greve, tulburari civile precum si orice alte forme de manifestare a unei stari de violenta politica sau sociala.
  • pretentiile de despagubiri formulate pentru pagube produse de silicoza si azbestoza.

                Asiguratul nu este raspunzator civil daca evenimentul a fost produs:

 • in context de forta majora asa cum este definit prin lege.;
 • din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
 • din culpa exclusiva a unei terte persoane.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila Profesionala a CONSULTANTILOR FISCALI de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de consultanta fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila Profesionala a CONSULTANTILOR FISCALI de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de consultanta fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • Sa ia toate masurile necesare pentru a preveni producerea evenimentelor asigurate, precum si pentru limitarea cheltuielilor, in cazul producerii acestora.
 • Sa comunice asiguratorului, in scris, imediat ce a cunoscut, despre orice modificare intervenita in cursul perioadei de valabilitate a politei de asigurare, fata de datele luate in considerare la incheierea asigurarii (de ex. cresterea numarului de angajati ce desfasoara activitati profesionale pentru care s-a incheiat asigurarea).
 • Sa anunte asiguratorul, in scris, in termen de maximum 2 zile lucratoare dupa ce a luat cunostinta, despre orice eveniment ce ar intra sub incidenta acoperirii acordate prin polita de asigurare sau orice reclamatie in legatura cu evenimente asigurate, furnizand toate informatiile, actele si documentele pe care le poseda.
 • Sa nu isi asume nici o raspundere si sa nu faca nici o plata, fara acordul scris al asiguratorului, care va fi indreptatit sa foloseasca calea interventiei in interesul asiguratului raspunzator de producerea prejudiciului, ori de cate ori in acest fel se asigura o mai buna aparare a intereselor asiguratorului.
 • Sa se apere in proces tinand seama si de eventualele recomandari ale asiguratorului.
 • Asiguratul este obligat :
  • sa pastreze o evidenta riguroasa a serviciilor profesionale prestate prin inregistrari care trebuie sa fie accesibile reprezentantilor asiguratorului in scopul inspectarii si utilizarii acestora pe toata durata de lichidare a daunei, in masura in care se refera la eventuale cereri de despagubire;
  • sa ofere asiguratorului acele informatii, declaratii scrise, documente pe care acesta le poate solicita;
  • sa acorde sprijinul necesar asiguratorului intr-un litigiu sau proces avand ca obiect un prejudiciu ce intra sub incidenta politei de asigurare fara a pretinde vreo plata in schimbul acestor activitati.
 • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, in masura in care din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si intinderea prejudiciului.
 • In cazul in care prima de asigurare aferenta politei de asigurare a fost calculata tinand cont si de veniturile estimative rezultate din activitatea profesionala si comunicate de asigurat, acesta are obligatia de a tine o evidenta riguroasa continand datele relevante si de a permite asiguratorului, oricand acesta considera ca este cazul sa inspecteze inregistrarile facute, iar la sfarsitul fiecarei perioade asigurate sa puna la dispozitia asiguratorului cifrele reale pentru calculul primei de asigurare definitive.
 • La sfarsitul perioadei de asigurare se va calcula prima de asigurare finala, pe baza cifrelor reale comunicate de asigurat, urmand ca diferenta in plus sau in minus sa fie platita de asigurat sau restituita acestuia.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila Profesionala a CONSULTANTILOR FISCALI pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de consultanta fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Asiguratorul ia in considerare cererile de despagubire inaintate de asigurat in perioada asigurata.
 • Pentru a fi indreptatit la despagubire, asiguratul este obligat sa demonstreze ca fapta sa, cauzatoare de prejudicii, a fost comisa fara intentie.
 • Constatarea si evaluarea prejudiciului se fac de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii lui, precum si de catre experti neutri.
 • despagubirile se pot stabili pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator (pe cale amiabila) sau prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, conform legislatiei din Romania.
 • In cazul in care despagubirile se stabilesc pe cale amiabila, valoarea despagubirii se va stabili doar cu acceptul scris al asiguratorului. In aceasta situatie, culpa poate fi determinata printr-o expertiza extrajudiciara initiata de asigurator si efectuata de un expert autorizat, cheltuielile fiind suportate de asigurator.
 • Stabilirea despagubirilor pe cale amiabila se poate face numai daca, din documentele puse la dispozitie de asigurat sau din actele produse ca urmare a expertizelor, rezulta cu certitudine raspunderea civila a acestuia, iar persoana pagubita face dovada prejudiciului suferit.
 • despagubirile nu pot fi stabilite pe baza conventiei dintre parti, in cazul in care:
  • nu se pot trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea prejudiciului, cauzele si imprejurarile producerii acestuia, precum si la cuantumul prejudiciului produs;
  • prejudiciul a fost produs datorita actiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, fara sa se poata stabili partea din prejudiciu produsa prin fapta asiguratului.
 • In cazul platii unei despagubiri, asiguratorul are dreptul de a compensa ratele de prima ce i se datoreaza pana la sfarsitul perioadei de asigurare, prin scaderea acestora din valoarea despagubirilor cuvenite.
 • Daca la data depunerii cererii de despagubire exista si alte polite de asigurare incheiate de asigurat sau in favoarea asiguratului, care acopera prejudicii ce intra sub incidenta politei de asigurare, asiguratorul plateste despagubiri in baza acestuia, proportional cu raportul dintre limita pe eveniment din polita si totalul limitelor raspunderii pe eveniment pentru toate politele de asigurare in curs, pentru care a primit sau este indreptatit sa primeasca despagubirea.
 • Despagubirea se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit sau, la cererea asiguratului, celui prejudiciat.
 • Prin plata despagubirii pe baza de intelegere amiabila se sting orice pretentii ale asiguratului si ale persoanelor prejudiciate fata de asigurator. Odata cu plata despagubirii, beneficiarul despagubirii va mentiona, in scris, ca a fost despagubit de asigurator pentru prejudiciile suferite si nu mai are nici o pretentie in legatura cu prejudiciul respectiv fata de asigurator.
 • Drepturile persoanelor prejudiciate impotriva celor raspunzatori de producerea prejudiciului raman nestirbite, potrivit dreptului comun, pentru tot ceea ce depaseste sumele platite de asigurator.
 • In raporturile juridice directe dintre asigurat si asigurator, termenul de prescriptie, in cadrul caruia asiguratul poate solicita asiguratorului restituirea despagubirilor platite de acesta catre clientul prejudiciat, este de 2 ani calculati de la data cand asiguratul a platit despagubirea, cu conditia ca cererea de despagubire sa fi fost inaintata in perioada de asigurare, si asiguratorul sa fi fost de acord cu incadrarea evenimentului in termenii politei de asigurare.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 031.9107, 031.9108

Email: daune.tara@euroins.rodaune.bucuresti@euroins.ro

Centrul de apel de urgenta: 0372 165 652, 24 ore din 24, 365 de zile/an

 - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

Diverse: 
 • Partile pot aduce de comun acord modificari la polita de asigurare, acestea intrand in vigoare la data convenita in scris de catre parti.
 • In limita indemnizatiilor platite asiguratului, asiguratorul este subrogat in drepturile acestuia impotriva celor raspunzatori de producerea si marirea pagubelor.
 • Daca asiguratul renunta la dreptul de regres, sau daca din vina lui exercitarea acestui drept nu mai este posibila, asiguratorul este eliberat de obligatia de a plati indemnizatia pana la limita sumei reprezentand dreptul de regres. Daca plata a fost deja efectuata, asiguratul este obligat sa inapoieze indemnizatia incasata, in termen de 30 de zile calendaristice de la notificarea scrisa facuta de catre asigurator.
 • In termen de 20 zile calendaristice dupa producerea evenimentului asigurat, asiguratorul poate sa denunte polita de asigurare, daca acesta a ramas in vigoare, prin scrisoare recomandata.
 • Asiguratorul poate sa denunte polita de asigurare inainte de producerea evenimentului asigurat, sau sa refuze plata indemnizatiei dupa producerea evenimentului asigurat, fara restituirea primelor incasate, in cazul in care asiguratul a incercat sau incearca sa obtina prin frauda sau tentativa de frauda despagubiri de la asigurator.
 • Asigurarea incheiata potrivit politei este supusa legilor si practicilor din Romania, iar polita de asigurare se completeaza cu prevederile legale in vigoare privitoare la asigurari.
 • Dreptul de a ridica pretentii fata de asigurator privind achitarea indemnizatiei se stinge in termen de doi ani de la data producerii evenimentului asigurat.
 • Orice diferend in legatura cu aplicarea si interpretarea politei de asigurare se va solutiona pe cale amiabila, in caz contrar, litigiul urmand a fi rezolvat de catre instantele judecatoresti competente din Romania.