Asigurarea de raspundere civila profesionala a EVALUATORILOR si EXPERTILOR TEHNICI - CERTASIG Asigurare Reasigurare

asigurari certasig evaluatori experti tehnici pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, str. Nicolae Caramfil, 61B.

office@certasig.ro

Tel:    021.311.91.04

Fax:   021.311.50.56

               Actuala societate de asigurari CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. a luat fiinta si si-a inceput activitatea in anul 2003 in urma fuziunii dintre compania Fortuna SA si societatea de Asigurare Romano-Canadiana Aroca SA Bucuresti. Din decembrie 2007, compania CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este detinuta majoritar (89%) de Royalton Capital Investors II, un fond european de investitii specializat pe achizitionarea si dezvoltarea companiilor orientate spre segmentul de servicii din cadrul statelor Uniunii Europene, din Europa Centrala si de Est. Printre investitorii Royalton Capital Investors II se afla Alpha Associates, Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (EBRD) si Fondul European de Investitii (EIF). In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria. CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-021-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. ofera clientilor sai polita de raspundere Civila Profesionala a EVALUATORILOR si EXPERTILOR TEHNICI, judiciari si extrajudiciari, topometristi, cadastristi, geodezi, etc. pentru asigurarea raspunderii civile profesionale a asiguratului ca urmare a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, in baza unui contract de prestari servicii, semnat de ambele parti.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila Profesionala a EVALUATORILOR si EXPERTILOR TEHNICI de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. il constituie, asigurarea raspunderii civile profesionale a asiguratului angajata fata de clientii / beneficiarii serviciilor prestate, rezultata din prejudiciile cauzate acestora prin fapte / acte de imprudenta si / sau neglijenta, manifestate prin actiune sau inactiune sub forma erorilor sau omisiunilor cu caracter profesional, savarsite din culpa (in mod involuntar) in desfasurarea activitatii profesionale specifice.

               Asigurarea de raspundere civila profesionala este o asigurare de tip revendicare („claims made"), prin care asiguratorul se obliga sa despagubeasca prejudiciile pe care asiguratul le provoaca clientilor sai / beneficiarilor pe timpul valabilitatii politei de asigurare, pentru care a fost avizata / notificata printr-o sesizare sau o cerere scrisa de despagubire indreptata impotriva asiguratului in termenul legal de prescriptie, daca prejudiciul s-a manifestat in perioada de asigurare sau in termen de maxim sase luni de la data incetarii politei de asigurare.

               Nu fac obiectul asigurarii si asiguratorul nu este raspunzatoar in niciun fel, pentru prejudiciile izvorate din faptele culpabile ale asiguratului produse inainte de intrarea in vigoare a politei de asigurare, chiar daca descoperirea acestora s-a produs dupa inceperea valabilitatii politei de asigurare.

               Respectarea riguroasa si indeplinirea intocmai a conditiilor prevazute de polita de asigurare in masura in care se refera la obligatiile ce ii revin asiguratului / contractantului, precum si prezumtia ca declaratiile si raspunsurile asiguratului /contractantului din cererea - chestionar de asigurare sunt adevarate, constituie pre-conditii de indeplinirea carora depinde orice raspundere ulterioara ce revine asiguratorului.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila Profesionala a EVALUATORILOR si EXPERTILOR TEHNICI de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza contractului de prestari servicii de evaluare, expertiza, cadastru, etc. fata de partea contractanta, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • persoanele fizice care isi exercita pe teritoriul Romaniei, cu titlu individual, in baza autorizatiei si a carnetului vizat anual, una din urmatoarele profesii:
  • evaluator, indiferent de statutul acestuia (independent, functionar public) sau de pozitia fata de client (evaluator, consultant, arbitru), membru ANEVAR - Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania, autorizat sa efectueze lucrari de reevaluare a activelor pentru situatiile financiare, privatizari, vanzari de actiuni ale societatilor comerciale, garantii bancare pentru credite, operatiuni comerciale cu bunuri mobile si imobile etc., in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 24/2011, cu toate modificarile si completarile ulterioare si a Codului de Etica Profesionala a Evaluatorilor Autorizati din Romania.
  • expert tehnic, indiferent de statutul acestuia (independent, functionar public) sau de pozitia fata de client (consultant, arbitru, expert neutru), membru CET-R - Corpul Expertilor Tehnici din Romania, autorizat in conformitate cu prevederile legale si cu Statutul si Codul de Etica Profesionala a Expertilor Tehnici Autorizati din Romania, sa efectueze lucrari de expertiza judiciara si extrajudiciara in domenii precum:
   • constructii:
   • Autovehicule si circulatie rutiera;
   • Topografie, cadastru, geodezie;
   • Sanatatea si securitatea muncii;
   • Industrie:
    • industrie alimentara;
    • industrializarea lemnului;
    • calculatoare;
    • automatica si informatica industriala;
    • masini, unelte si scule;
    • metalurgie;
    • electrotehnica;
    • electroenergetica;
    • utilaje si tehnologia sudarii;
    • electronica;
    • procese pirogene si incendii, sisteme si echipamente termice;
   • Bunuri mobile si imobile;
   • Agricultura;
 • persoanele juridice care pot avea calitatea de asigurat sunt:
  • societatile profesionale constituite in mod legal, care au in obiectul de activitate si sunt autorizate sa desfasoara tipul de activitati profesionale care fac obiectul politei de asigurare:
   • fie in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare persoana angajata sau colaborator, in acest caz persoanele cuprinse in asigurare urmand a fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea profesiei, a limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;
   • fie in calitate de asigurat, in acest caz fiind cuprinsi in asigurare:
    • actionarii si / sau asociatii precum si conducerea executiva, in timp ce actioneaza in aceasta calitate pentru societatea asigurata;
    • prepusii societatii asigurate – persoane implicate in activitatea de evaluare si / sau expertiza tehnica judiciara sau extrajudiciara, avand calitatea de angajati sau colaboratori, care dispun de pregatirea profesionala de specialitate precum si de autorizatiile necesare exercitarii legale a profesiei;
  • entitatea din sectorul privat sau public, in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare persoana implicata in activitatea de evaluare si / sau expertiza tehnica judiciara sau extrajudiciara, fie angajata in baza unui contract de munca, fie desfasurand activitatea in baza unei conventii civile sau de prestari servicii, in acest caz persoanele cuprinse in asigurare urmand a fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea profesiei, a limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;
  • asociatiatiile sau uniunile profesionale, organizate legal, independent si autonom (de ex. ANEVAR - Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania, CET-R - Corpul Expertilor Tehnici din Romania, OGR - Ordinul Geodezilor din Romania, etc.), in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare dintre membrii lor, caz in care persoanele cuprinse in asigurare vor fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat si/sau contractant, despre apartenenta la organizatii profesionale, despre modalitatea de practicare a profesiei, despre structura organizatorica si functionala a asiguratului, despre natura serviciilor de evaluare si / sau expertiza tehnica judiciara sau extrajudiciara furnizate, despre istoricul de daune, despre limitele de raspundere solicitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului, avize, autorizatii, licente;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • natura si volumul activitatii atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice;
 • tipul asiguratului persoana fizica: definitiv sau stagiar (se specifica si datele de identificare ale indrumatorului);
 • structura si identificarea personalului in cazul asiguratilor persoane juridice;
 • volumul incasarilor din onorarii;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
 • perioada asigurata;
 • optiunea pentru extinderea perioadei de avizare a daunelor;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila Profesionala a EVALUATORILOR si EXPERTILOR TEHNICI de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza contractului de prestari servicii de evaluare, expertiza, cadastru, etc. fata de partea contractanta, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

              Asiguratorul acopera prejudiciile izvorate din faptele culpabile ale asiguratului savarsite in perioada de valabilitate a politei, chiar daca acestea se inregistreaza pe contracte de servicii profesionale specializate incheiate inainte de intrarea in vigoare a politei de asigurare dar aflate in curs de executare la data incheierii ei, sau pe contracte de servicii profesinale specializate aflate in curs de executare la data incetarii politei, cu conditia ca in acest din urma caz prejudiciul sa se manifeste in termen de maxim sase luni de la data incetarii politei de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • prin suspendarea calitatii de evaluatorexpert tehnic (mentionarea asiguratului in tabloul evaluatorilor / expertilor tehnici incompatibili) sau retragerea calitatii de evaluatorexpert tehnic (radierea asiguratului din tabloul evaluatorilor / expertilor tehnici) in baza dispozitiilor legale in vigoare;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila Profesionala a EVALUATORILOR si EXPERTILOR TEHNICI de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza contractului de prestari servicii de evaluare, expertiza, cadastru, etc. fata de partea contractanta, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila Profesionala a EVALUATORILOR si EXPERTILOR TEHNICI de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza contractului de prestari servicii de evaluare, expertiza, cadastru, etc. fata de partea contractanta, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate sa fie:

 • Orice cetatean roman care poate exercita pe teritoriul Romaniei, cu titlu individual, in baza autorizatiei si a carnetului vizat anual, una din urmatoarele profesii:
  • evaluator, indiferent de statutul acestuia (independent, functionar public) sau de pozitia fata de client (evaluator, consultant, arbitru), membru ANEVAR - Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania, autorizat sa efectueze lucrari de reevaluare a activelor pentru situatiile financiare, privatizari, vanzari de actiuni ale societatilor comerciale, garantii bancare pentru credite, operatiuni comerciale cu bunuri mobile si imobile etc., in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 24/2011, cu toate modificarile si completarile ulterioare si a Codului de Etica Profesionala a Evaluatorilor Autorizati din Romania.
  • expert tehnic, indiferent de statutul acestuia (independent, functionar public) sau de pozitia fata de client (consultant, arbitru, expert neutru), membru CET-R - Corpul Expertilor Tehnici din Romania, autorizat in conformitate cu prevederile legale si cu Statutul si Codul de Etica Profesionala a Expertilor Tehnici Autorizati din Romania, sa efectueze lucrari de expertiza judiciara si extrajudiciara in domenii precum:
   • constructii:
   • Autovehicule si circulatie rutiera;
   • Topografie, cadastru, geodezie;
   • Sanatatea si securitatea muncii;
   • Industrie:
    • industrie alimentara;
    • industrializarea lemnului;
    • calculatoare;
    • automatica si informatica industriala;
    • masini, unelte si scule;
    • metalurgie;
    • electrotehnica;
    • electroenergetica;
    • utilaje si tehnologia sudarii;
    • electronica;
    • procese pirogene si incendii, sisteme si echipamente termice;
   • Bunuri mobile si imobile;
   • Agricultura;
 • Persoanele juridice de forma:
  • societatile profesionale constituite in mod legal, care au in obiectul de activitate si sunt autorizate sa desfasoara tipul de activitati profesionale care fac obiectul politei de asigurare:
   • fie in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare persoana angajata sau colaborator, in acest caz persoanele cuprinse in asigurare urmand a fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea profesiei, a limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;
   • fie in calitate de asigurat, in acest caz fiind cuprinsi in asigurare:
    • actionarii si / sau asociatii precum si conducerea executiva, in timp ce actioneaza in aceasta calitate pentru societatea asigurata;
    • prepusii societatii asigurate – persoane implicate in activitatea de evaluare si / sau expertiza tehnica judiciara sau extrajudiciara, avand calitatea de angajati sau colaboratori, care dispun de pregatirea profesionala de specialitate precum si de autorizatiile necesare exercitarii legale a profesiei;
  • entitatea din sectorul privat sau public, in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare persoana implicata in activitatea de evaluare si / sau expertiza tehnica judiciara sau extrajudiciara, fie angajata in baza unui contract de munca, fie desfasurand activitatea in baza unei conventii civile sau de prestari servicii, in acest caz persoanele cuprinse in asigurare urmand a fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea profesiei, a limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;
  • asociatiatiile sau uniunile profesionale, organizate legal, independent si autonom (de ex. ANEVAR - Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania, CET-R - Corpul Expertilor Tehnici din Romania, OGR - Ordinul Geodezilor din Romania, etc.), in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare dintre membrii lor, caz in care persoanele cuprinse in asigurare vor fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;

               Contractant poate fi societate profesionala, entitate publica sau privata sau asociatia sau uniunea profesionala, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati sau membrii ai asociatiei, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (client):

 • persoana fizica sau juridica care este beneficiara serviciilor oferite de asigurat prin contractul de prestari servicii incheiat si care este prejudiciata patrimonial de actele / faptele asiguratului savarsite din culpa, de neglijenta / imprudenta in exercitarea profesiei sau cunostintelor profesionale insuficiente in cadrul exercitiului legal al activitatii profesionale;
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Raspunderea asiguratorului se angajeaza numai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare.

              Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

 • pe eveniment: valoarea pe eveniment prevazuta in polita de asigurare;
 • pe perioada asigurata: valoarea raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in polita de asigurare, indiferent de numarul evenimentelor asigurate produse.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramanand neschimbata.

              La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, cu acordul asiguratorului.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila Profesionala a EVALUATORILOR si EXPERTILOR TEHNICI de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza contractului de prestari servicii de evaluare, expertiza, cadastru, etc. fata de partea contractanta, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Profesionala a EVALUATORILOR si EXPERTILOR TEHNICI de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza contractului de prestari servicii de evaluare, expertiza, cadastru, etc. fata de partea contractanta, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • Sunt acoperite prin asigurare riscurile prin care asiguratul a cauzat clientilor sai ori beneficiarilor prejudicii care au condus la producerea unuia sau mai multor evenimentele asigurate, si anume:
  • Obligatia de reparare a daunelor materiale;
  • Obligatia de reparare a prejudiciilor rezultate din vatamari corporale;
  • Obligatia de reparare a prejudiciilor cauzate ca urmare a decesului;
  • Obligatia de reparare a prejudiciilor financiare suferite de clienti, ca o consecinta directa a pierderilor banesti produse acestora prin erori profesionale savarsite in cadrul exercitarii legale a profesiei ;
  • Obligatia de reparare a prejudiciilor cu caracter nepatrimonial; asiguratorul poate acorda despagubiri pentru daune morale in cadrul a maxim 25% din suma asigurata, numai daca acestea au fost stabilite pe cale judecatoreasca si fara ca ele sa depaseasca impreuna cu celelalte despagubiri sau cheltuieli, limitele de raspundere stabilite prin polita de asigurare.
 • In cadrul sumei asigurate inscrisa in polita si fara ca limitele de raspundere stabilite prin polita de asigurare sa poata fi depasite, asiguratorul acorda despagubiri si pentru urmatoarele tipuri de cheltuieli:
  • Cheltuielile de limitare sau diminuare a pagubelor in cadrul a maxim 20% din suma asigurata, dar numai in masura in care acestea se dovedesc a fi justificate si fara ca ele sa depaseasca impreuna cu celelalte despagubiri si / sau cheltuieli, limitele de raspundere stabilite prin polita de asigurare.
  • Cheltuieli cu eventualele expertize de specialitate in limita a maxim 10% din suma asigurata, dar numai daca asiguratorul considera ca acestea sunt necesare si utile, si fara ca ele sa depaseasca impreuna cu celelalte despagubiri si / sau cheltuieli, limitele de despagubire stabilite prin polita de asigurare.
  • Cheltuieli de judecata rezonabile:
   • facute de asigurat in procesul civil, daca asiguratul a fost obligat la desdaunare;
   • facute de persoana pagubita in procesul civil in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirii, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila la plata acestora;
    • in cadrul a maxim 20% din suma asigurata, si fara ca ele sa depaseasca impreuna cu celelalte despagubiri si / sau cheltuieli, limitele de despagubire stabilite prin polita de asigurare.
  • Cheltuieli pentru reconstituirea sau refacerea documentelor originale predate de catre client asiguratului (de exemplu orice fel de acte sau inscrisuri care au legatura cu activitatea de avocatura, cu exceptia titlurilor la purtator, bancnotelor, titlurilor de credit, titlurilor si efectelor negociabile, hartiilor de valoarele, discurilor, benzilor si altor suporturi de stocare sau arhivare date), daca astfel de documente au fost pierdute, distruse sau deteriorate din culpa asiguratului. Pierderea, distrugerea sau deteriorarea acestor documente trebuie probata, iar costul pentru reconstituirea, refacerea sau inlocuirea acestor documente va fi suportat de asigurator in limita a 5% din suma asigurata, pe baza documentelor justificative (facturi, chitante) originale, si fara ca ele sa depaseasca impreuna cu celelalte despagubiri si / sau cheltuieli, limitele de despagubire stabilite prin polita de asigurare.
 • Asiguratorul acorda despagubiri pentru prejudiciile pe care asiguratul este obligat sa le repare, produse clientilor / beneficiarilor:
  • din culpa proprie a asiguratului;
  • din culpa prepusilor pentru care asiguratul este raspunzator conform legii;
 • Pentru ca asiguratorul sa acorde despagubiri in baza politei de asigurare ca urmare a angajarii raspunderii civile profesionale a asiguratului, este necesar sa fie intrunite cumulativ urmatoarele conditii:
  • Sa existe un prejudiciu produs clientului / beneficiarului, savarsit prin fapta culpabila a asiguratului, a unei persoane cuprinse in asigurare, sau a unei persoane pentru care asiguratul raspunde legal;
  • Prejudiciul sa fie cert atat ca existenta cat si ca intindere, nereparat, personal si direct;
  • Clientul / beneficiarul sa faca dovada raportului de cauzalitate intre fapta culpabila a asiguratului, a persoanei cuprinse in asigurare, sau a persoanei pentru care asiguratul raspunde legal si paguba suferita;
  • Fapta culpabila sa fie savarsita in perioada de valabilitate a politei, iar prejudiciul sa se manifeste in perioada de asigurare sau in cel mult sase luni de la incetarea acesteia;
  • Solicitarile de despagubire sa fie introduse in termenul legal de prescriptie.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Profesionala a EVALUATORILOR si EXPERTILOR TEHNICI de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza contractului de prestari servicii de evaluare, expertiza, cadastru, etc. fata de partea contractanta, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • daune sau vatamari corporale ori deces provocate clientului / beneficiarului in mod intentionat de asigurat, inclusiv de prepusii sai, si nici pentru daune provenind din indiferenta deliberata, constienta si intentionata a conducerii administrative sau tehnice a asiguratului de a lua toate masurile rezonabile pentru a le preveni (culpa grava);
  • Pretentiile formulate de:
   • asigurat, pentru propriile sale vatamari sau pentru pagube produse propriilor bunuri ori bunurilor inchiriate sau imprumutate si aflate in grija, custodia sau controlul asiguratului;
    • impotriva asiguratului de sotul / sotia, rudele si afinii de gradul l si ll ai asiguratului;
    • impotriva asiguratului de persoanele aflate in intretinerea acestuia, prepusii sau persoanele cuprinse in asigurare;
  • Pretentii formulate pentru daune produse ca urmare a comiterii unor fapte care fac obiectul unui proces penal;
  • Amenzi penale, cheltuieli de judecata la plata carora asiguratul, inclusiv prepusii acestuia, ar fi obligat / i printr-o hotarare penala, si cheltuieli de executare silita a hotararilor privind plata despagubirilor;
  • Pretentii de despagubiri decurgand din raspunderea civila a producatorului, a prestatorului, a administratorilor ori a directorilor executivi, precum si pretentii de despagubiri decurgand din orice alte activitati asumate de asigurat sau pe care acesta este obligat sa le execute in baza fisei postului, dar care nu se inscriu in activitatile reglementate prin legislatia specifica profesiei;
  • daune provocate de asigurat, inclusiv prepusii acestuia, in timp ce acestia se aflau sub influenta bauturilor alcoolice, drogurilor, narcoticelor sau substantelor halucinogene interzise de lege, ingerate in mod voluntar;
  • Salarii, pensii, retributii ori altfel de remuneratii, tratamente medicale si ajutoare sociale, in cazul incapacitatii de munca pe care persoanele vatamate le incaseaza potrivit sistemului de asigurari sociale si de sanatate din Romania;
  • Pretentiile formulate fata de asigurat constand in: incalcarea dreptului de autor, brevetelor sau a marcilor inregistrate, distrugerea sau disparitia banilor, hartiilor de valoare, documentelor si / sau actelor cu valoare statistica, stiintifica sau istorica, obiectelor si colectiilor de patrimoniu, bijuteriilor si pietrelor pretioase;
  • daune produse de sau in legatura cu intreruperea activitatii mentionate in polita de asigurare si / sau in cererea-chestionar, ca urmare a unor evenimente asigurabile printr-o polita de asigurare a patrimoniului (Cladiri, utilaje, stocuri, echipamente) pentru riscul de Incendiu si alte pericole asociate si / sau riscul de Avarii accidentale;
  • vatamari corporale cauzate de transmiterea unor boli de catre asigurat;
  • Prejudicii provocate de campurile electromagnetice generate de producerea si / sau distribuirea de energie, telecomunicatii, inclusiv telefonie mobila, producerea sau distributia de aparatura utilizata in telecomunicatii mobile, medicina nucleara sau alte echipamente care utilizeaza sau produc radiatii;
  • Prejudicii cauzate direct sau indirect de sau prin efectul de poluare ori contaminare a aerului, solului sau subsolului, indiferent de cauzele care il genereaza, precum si de indepartarea, reducerea sau curatarea substantelor infiltrate, poluante sau contaminante;
  • daune cauzate, produse, sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinta a razboiului, invaziei, actiunii unui dusman extern, ostilitatilor (indiferent daca a fost declarat razboi sau nu), razboiului civil, rebeliuni, revolutiei, conspiratiei, insurectiei, rascoalei, rasvratiri militare cu sau fara uzurparea puterii, legii martiale, actelor persoanelor rauvoitoare care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, confiscari, nationalizari, exproprieri, sechestrari, rechizitionari, distrugeri sau avarieri din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice, grevei, grevei patronale, revoltei, tulburarilor civile, actelor teroriste ori sabotajului, actelor de Vandalism;
  • Pretentii referitoare la daunele de care raspunde asiguratul in legatura cu:
   • Orice vehicul (inclusiv remorca trasa de acesta), proprietate a asiguratului, imprumutat, inchiriat sau condus de acesta ori de prepusii lui, autorizat sa circule pe drumurile publice sau pentru care este prevazuta prin lege obligativitatea incheierii asigurarii;
   • Orice ambarcatiune, nava, planor, avion sau alt mijloc de transport, proprietate a asiguratului, imprumutat, inchirit, condus sau pilotat de acesta ori de prepusii lui;
   • Incarcarea sau descarcarea mijloacelor de transport mai sus mentionate;
   • Activitati de (sau care au legatura cu):
    • Companiile de brokeraj international de asigurare si reasigurare, inclusiv filialele ori reprezentantele lor locale;
    • Institutii financiare, banci, fonduri de investitii si fonduri de pensii, intermediere financiara, inclusiv activitatea brokerilor de bursa;
    • Proiectare Hardware si Software;
    • Industria extractiva si miniera;
    • constructii tuneluri si excavatii;
    • Demolari – daca nu sunt urmate de o activitate de constructii;
    • Industrie petrochimica si petroliera, gaze naturale;
    • Utilitati publice;
     • Sunt excluse, de asemenea, activitatile prestate de specialisti care au incheiate polite grup sau polite master prin programe speciale de asigurare.
  • Prejudicii cauzate de azbest, inclusiv de substante sau produse ce contin azbest, de siliciu sau bioxid de siliciu;
  • Prejudicii cauzate de mucegai, ciuperci (fungus), bacterii;
  • daune produse de asigurat societatilor care pot fi considerate ca, raportat la cota de participare la capitalul social, direct sau indirect controleaza sau sunt controlate de asigurat, precum si administratorilor acestora, si nici pentru daune produse oricarei persoane fizice sau juridice fata de care asiguratul are calitatea de partener, asociat, colaborator sau angajat.
  • Orice raspunderi care exced raspunderea civila profesionala a asiguratului decurgand din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare;
  • Prejudiciile rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii specifice fara avizele / atestatele / autorizarile legale de functionare;
  • Prejudicii cauzate de folosirea aparaturii, echipamentelor sau instalatiilor sau efectuarea activitatilor specifice de catre persoane care nu au pregatirea sau specializarea necesara sau nu sunt prepusi ai asiguratului;
  • Pierderi financiare inregistrate ca urmare a retragerii din consum a materialelor si substantelor necorespunzatoare calitativ sau care au depasit termenul de valabilitate;
  • Prejudicii datorate nerespectarii programarilor sau a timpului de executie pentru serviciile prestate;
  • Prejudicii rezultate din nemultumirea clientului fata de calitatea executiei sau fata de tarifele practicate;
  • Prejudicii cauzate prin folosirea unor echipamente, aparaturi, instalatii neconforme cu scopul pentru care au fost produse, iesite din uz sau care nu mai corespund normelor tehnice de functionare;
  • daune cauzate direct sau indirect de disfunctionalitatile oricarui computer, echipament de procesare a datelor, circuite integrate sau alte echipamente similare, aflate in proprietatea sau uzul asiguratului;
  • Pretentii de despagubiri pentru bunuri, efecte personale lasate si / sau uitate de clientii asiguratului in alte locuri decat cele amenajate special si aflate in paza acestuia;
  • Prejudicii cauzate de furtul comis de prepusii asiguratului;
  • Pretentii de despagubire pentru prejudicii produse ca urmare a nerespectarii de catre client a indicatiilor si masurilor impuse de asigurat in vederea desfasurarii activitatii sale in bune conditii;
  • Pretentiile de despagubiri decurgand dintr-o consultatie, proiect, schita, reteta, deviz si alte asemenea, date in schimbul unui onorariu, daca aceasta nu au legatura cu contractul de servicii profesinale specializate incheiat cu clientul;
  • Pretentii de despagubiri pentru:
   • pierderi financiare de consecinta (indirecte) („Consequential losses”);
   • pierderi financiare pure („Pure Financial Losses”);
   • daune cu caracter punitiv („Punitive Damage”).
  • Pretentiile formulate fata de asiguratul care isi desfasoara activitatea in domeniul nuclear / fizica atomica;
  • Pretentii de despagubiri care deriva, au legatura sau sunt cauzate direct ori indirect, ori sunt un rezultat sau o consecinta a starii de insolventa sau de faliment a asiguratului.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila Profesionala a EVALUATORILOR si EXPERTILOR TEHNICI de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza contractului de prestari servicii de evaluare, expertiza, cadastru, etc. fata de partea contractanta, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila Profesionala a EVALUATORILOR si EXPERTILOR TEHNICI de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza contractului de prestari servicii de evaluare, expertiza, cadastru, etc. fata de partea contractanta, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • Sa puna la dispozitia asiguratorului (prin completarea cererii – chestionar) toate elementele esentiale si toate datele relevante pentru evaluarea si determinarea riscului, inclusiv, acolo unde este cazul a modelului de contract de servicii profesionale specializate pe care asiguratul il incheie cu fiecare dintre clientii sai si care va fi anexat politei de asigurare. Orice alte clauze sau modificari ulterioare fata de modelul initial prezentat asiguratorului vor fi aduse in prealabil la cunostinta acestuia, pentru analizarea unei eventuale mariri a riscurilor asigurate.
 • Sa respecte si sa aplice in orice imprejurare regulile de conduita, normele de etica si deontologie profesionala prevazute in statutul profesiei, precum si prevederile actele normative care reglementeaza profesia pentru care a fost autorizat.
 • Sa-si indeplineasca cu diligenta obligatiile contractuale si legale, in vederea evitarii situatiilor care ar putea declansa raspunderea sa civila.
 • Sa informeze asiguratorul despre incheierea unei asigurari cu un alt asigurator pentru acelasi risc.
 • Sa-si achite obligatiile de plata a primei de asigurare in cuantumul si la datele stabilite prin polita de asigurare.
 • Sa informeze imediat asiguratorul ori de cate ori o noua persoana intra / iese in societatea / asociatia profesionala asigurata ca si profesionist angajat, colaborator sau partener de afaceri.
 • Asiguratul are obligatia continua de a pastra o evidenta riguroasa a serviciilor profesionale prestate, prin inregistrari care sa fie puse la dispozitia asiguratorului in scopul oricarei verificari si pe parcursul lichidarii unei daune, precum si de a oferi asiguratorului orice informatii despre care ia la cunostinta si care ar putea fi utile lichidarii unei daune, atat din proprie initiativa cat si la solicitarea asiguratorului.
 • Sa acorde tot sprijinul necesar asiguratorului in cadrul unui litigiu daca asiguratorul a fost chemat in judecata in legatura cu o dauna produsa de asigurat, pe tot parcursul, atat in faza procesuala cat si in orice alte proceduri adiacente sau alternative de solutionare a litigiului privind dauna produsa, fara sa pretinda sau sa aiba drept la plata sau la despagubire pentru aceste activitati.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila Profesionala a EVALUATORILOR si EXPERTILOR TEHNICI pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza contractului de prestari servicii de evaluare, expertiza, cadastru, etc. fata de partea contractanta, consecinta directa a faptelor si / sau actelor de neglijenta, eroare sau omisiune in desfasurarea activitatii profesionale, savarsite din culpa in perioada asigurata si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Din punctul de vedere al despagubirilor, asiguratul mai are si urmatoarele obligatii:
  • Sa instiinteze imediat organele abilitate, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat.
  • Sa puna la dispozitia asiguratorului:
   • Documentele emise de organele de cercetare;
   • Cererile cuprinzand pretentiile de despagubire ale persoanelor pagubite;
  • Sa permita reprezentantilor asiguratorului sa faca investigatiile necesare pentru determinarea cauzelor si marimii pagubelor.
  • Sa nu recunoasca nicio raspundere si sa nu faca nicio promisiune sau plata catre terti, fara acordul anterior si scris al asiguratorului.
  • Sa se apere in proces, tinand cont de eventualele recomandari facute de asigurator.
  • Sa comunice asiguratorului numele tuturor celorlalti asiguratori cu care a incheiat polite de asigurare pentru aceleasi riscuri acoperite prin polita de asigurare.
   • In caz de neindeplinire a oricareia din obligatiile mentionate, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, in masura in care din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si marimea daunei, ori nu va putea exercita dreptul de regres prevazut de lege.
 • Evaluarea daunelor si stabilirea raspunderii asiguratului se poate face pe baza documentelor probatoare emise de organele legal competente sau in lipsa acestora a oricaror mijloace legale de proba;
 • Cuantumul despagubirii se stabileste pe baza evaluarii daunelor si stabilirii cu certitudine a raspunderii civile a asiguratului, fie pe cale amiabila prin intelegerea reciproca dintre asigurat si persoana pagubita, facuta cu acceptul prealabil al asiguratorului, fie pe baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile;
 • In cazul intelegerii amiabile intre asigurat si persoana pagubita, realizata cu acceptul prealabil al asiguratorului, intelegerea se va incheia in fata organelor specializate ale asiguratorului, va fi semnata de toate partile, si va trebui sa includa obligatoriu declaratiile irevocabile ale asiguratului si ale persoanei pagubite ca prin primirea despagubirii nu mai au nici o alta pretentie fata de asigurator;
 • In cazul in care producerea unui eveniment asigurat se datoreaza actiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, asiguratorul acorda despagubiri conform procentului de culpa al asiguratului rezultat din documentele emise de organele competente si / sau declaratii de martori ori din hotararea pronuntata de instanta de judecata;
 • In situatiile de culpa comuna, masura raspunderii fiecarei persoane vinovate de producerea evenimentelor asigurate va fi cea rezultata din actele emise de organele competente. In cazul in care din aceste acte nu rezulta masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale in raport cu numarul partilor implicate in producerea evenimentului asigurat;
 • In cazul in care persoana pagubita a contribuit din culpa la producerea evenimentului asigurat sau la marirea daunei, asiguratul va fi tinut raspunzator numai pentru partea din dauna pe care a produs-o;
 • despagubirile nu pot fi stabilite pe baza intelegerii dintre asigurat, persoanele pagubite si asigurator, in cazul in care:
  • se formuleaza pretentii de despagubiri ce se cuvin sub forma de prestatii banesti periodice (pensie de intretinere)
  • nu se pot trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea pagubelor, cauzele, imprejurarile si cuantumul acestora.
  • se formuleaza pretentii de despagubiri sub forma de daune morale
 • Indiferent de forma prin care se realizeaza despagubirea, pe cale amiabila sau pe calea instantei de judecata, cuantumul despagubirii totale acordate de asigurator pentru acelasi eveniment asigurat nu poate depasi in nici un caz limita raspunderii mentionata in polita de asigurare;
 • Plata despagubirior se face de catre asigurator pe baza documentatiei complete primite la sediul societatii, privind cauzele si circumstantele aparitiei evenimentului asigurat, precum si a documentatiei care certifica efectele acestuia. despagubirile se platesc in valuta in care s-a platit prima de asigurare, dar in toate cazurile, facturile in lei se platesc in lei.
 • In cazul in care asiguratul a optat pentru plata in rate a primei, la producerea evenimentului asigurat, asiguratorul poate retine din despagubirea datorata suma ratelor neachitate.
 • O data cu plata despagubirii, rezultat fie al intelegerii dintre parti, fie al punerii in executare a hotararii judecatoresti, se stinge orice pretentie a persoanelor prejudiciate fata de asigurat si asigurator, implicit orice pretentie a asiguratului fata de asigurator.
 • Asiguratorul are dreptul:
  • Sa amane plata despagubirii daca in legatura cu evenimentul care a produs dauna a fost instituita impotriva asiguratului sau a prepusilor acestuia o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea acesteia;
  • Sa refuze plata despagubirii, respectiv sa solicite si sa perceapa restituirea despagubirii daca ulterior efectuarii acesteia se descopera ca cerera de despagubire a fost facuta in astfel de conditii;
  • Sa refuze despagubirea pentru partea de dauna care s-a marit ca urmare a nerespectarii de catre asigurat a recomandarilor facute de asigurator;
  • Sa refuze acordarea despagubirii pe cale amiabila, daca asiguratul, respectiv terta persoana pagubita, nu prezinta suficiente dovezi pentru a justifica dreptul la plata despagubirii;
 • In cazul daunelor materiale asiguratorul nu despagubeste taxele platite de asigurat in strainatate sau in Romania si pe care acesta are dreptul sa le recupereze conform legii ( ex. TVA etc.);
 • In vederea acordarii despagubirii, asiguratorul este indreptatit sa solicite asiguratului si punerea la dispozitie a urmatoarelor documente:
  • Cerere scrisa de solicitare a despagubirii, cu indicarea beneficiarului acesteia si a contului in care despagubirea se solicita a fi platita;
  • Actele de identificare / identitate si orice alte acte doveditoare a profesiei / obiectului de activitate, precum si detinerea autorizatiilor necesare in vederea desfasurarii in deplina legalitate a activitatii de catre asigurat;
  • Orice act doveditor al raspunderii asiguratului si al cuantumului despagubirii solicitate (in original);
  • Alte acte, dupa caz, necesare pentru solutionarea cererii de plata a despagubirii;
 • Din cuantumul fiecarei despagubiri acordate se va scade fransiza stabilita in polita de asigurare; fransiza se aplica numai pentru daunele materiale.
 • In limita despagubirii platite asiguratului / persoanei pagubite, asiguratorul se subroga in toate drepturile acestuia contra celor raspunzatori de producerea evenimentului asigurat sau care au contribuit la producerea sau majorarea pagubelor, cu conditia ca acestia sa nu fie asiguratul ori prepusii asiguratului.

Notificare daune:

Telefon: +40 21 311 91 04 / Fax +40 21 311 50 56
E-mail: daune@certasig.ro

Diverse: 
 • Prin acordul comun al celor doua parti, se pot aduce modificari la polita de asigurare, oricand in cursul valabilitatii ei, acestea intrand in vigoare la data convenita in scris de parti.
 • In cazul incetarii politei asiguratorul va retine prima corespunzatoare perioadei in care polita a fost activa, plus reducerile sau alte avantaje acordate, si va returna contractantului / asiguratului, daca este cazul, prima aferenta perioadei ramase pana la data initiala de incetare a politei, tindu-se totodata seama si de alte prevederi.
 • Orice pretentie a asiguratului fata de asigurator se stinge prin plata despagubirii (in limita raspunderii maxime).
 • Forta majora exonereaza de raspundere partea care, aflata in aceasta situatie, o notifica celeilalte parti in termen de cel mult 5 zile de la producere si o dovedeste cu inscrisuri oficiale in termen de 30 de zile de la aparitia acesteia.