Asigurarea de raspundere civila profesionala a BROKERILOR de CREDITE BANCARE - ALLIANZ TIRIAC Asigurari

asigurari allianz tiriac brokeri intermediari credite bancare pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Caderea Bastiliei, nr. 80-84.

relatii.publice@allianztiriac.ro

Tel:    021-208.22.22, 021-208.22.79, 021-208.22.81, 021 20 19 100, 0801 0801 08

Fax:   021-208.22.11

               Actuala societate de asigurari ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. a luat fiinta si si-a inceput activitatea in anul 1994 cand renumitul tenismen si om de afaceri Ion Tiriac a a infiintat societatea Asigurari "Ion Tiriac" S.A. cunoscuta ca fosta ASIT. In numai 6 ani de functionare pe piata de asigurari din Romania, prin competenta si seriozitate, ASIT a urcat pana pe locul 2 in topul asiguratorilor din Romania la acea vreme. Urmare a rezultatelor obtinute si soliditatii ASIT, in anul 2000 aceasta a fost integrata in puternicul grup financiar german ALLIANZ, rezultand ceea ce cunoastem astazi - ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. Aceasta noua societate ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. si-a consolidat permanent statutul de societate de asigurari puternica, de incredere, devenind o marca de prestigiu in Romania. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia. ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-017-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai polita de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare prin care asiguratorul va plati despagubiri (pierdere financiara directa si cheltuieli / costuri, acoperite in baza politei de asigurare) asiguratului sau persoanei prejudiciate, in masura in care se dovedeste ca asiguratul este legal raspunzator de producerea prejudiciilor inregistrate de persoanele prejudiciate, in conformitate cu prevederile legii, prin fapte culpabile savarsite (neglijenta, omisiuni sau erori) in legatura cu activitatea profesionala desfasurata de asigurat, asa cum este indicata in polita, realizata in perioada asigurata sau in perioada de anterioritate.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. il constituie, asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza contractului de intermediere, fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte culpabile savarsite (neglijenta, omisiuni sau erori) in legatura cu activitatea profesionala desfasurata de asigurat, asa cum este indicata in polita, realizata in perioada asigurata sau in perioada de anterioritate.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de intermediere fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • persoanele fizice care nu actioneaza in calitate de creditori si care fac doar legatura, fie in mod direct, fie indirect, unui consumator cu o institutie de credit si care isi desfasoara activitatea in conformitate cu admiterea acordata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor(ANPC), activitate desfasurata cu respectarea urmatoarelor conditii:
  • este desfasurata de catre asigurat in baza unui contract de prestari servicii incheiat cu o institutie de credit, contra unei remuneratii;
  • asiguratul a notificat Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) cu privire la desfasurarea activitatii de intermediere credite;
 • persoanele juridice care pot avea calitatea de asigurat sunt:
  • societatile profesionale constituite in mod legal, care au in obiectul de activitate si sunt autorizate sa desfasoara tipul de activitati profesionale care fac obiectul politei de asigurare:
   • fie in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare persoana angajata sau colaborator, in acest caz persoanele cuprinse in asigurare urmand a fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea profesiei, a limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;
   • fie in calitate de asigurat, in acest caz fiind cuprinsi in asigurare:
    • actionarii si / sau asociatii precum si conducerea executiva, in timp ce actioneaza in aceasta calitate pentru societatea asigurata;
    • prepusii societatii asigurate – persoane implicate in activitatea de intermediere / brokeraj de credite bancare, avand calitatea de angajati sau colaboratori, care dispun de pregatirea profesionala de specialitate precum si de autorizatiile necesare exercitarii legale a profesiei;
  • entitatea din sectorul privat sau public, in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare persoana implicata in activitatea de intermediere / brokeraj de credite bancare, fie angajata in baza unui contract de munca, fie desfasurand activitatea in baza unei conventii civile sau de prestari servicii, in acest caz persoanele cuprinse in asigurare urmand a fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea profesiei, a limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;
  • asociatiatiile sau uniunile profesionale, organizate legal, independent si autonom, in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare dintre membrii lor, caz in care persoanele cuprinse in asigurare vor fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat si/sau contractant, despre apartenenta la organizatii profesionale, despre modalitatea de practicare a profesiei, despre structura organizatorica si functionala a asiguratului, despre natura serviciilor de intermediere / brokeraj de credite bancare furnizate, despre istoricul de daune, despre limitele de raspundere solicitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului, avize, autorizatii, licente;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • natura si volumul activitatii atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice;
 • tipul asiguratului persoana fizica: intermediar nelegat sau intermediar legat;
 • structura si identificarea personalului in cazul asiguratilor persoane juridice;
 • volumul incasarilor din comisioane: din credite ipotecare sau din alte tipuri de credite;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
 • perioada asigurata;
 • perioada de anterioritate;
 • optiunea pentru extinderea perioadei de avizare a daunelor;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de intermediere fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             In schimbul platii de catre asigurat a primei suplimentare aferente si cu conditia mentionarii exprese in polita de asigurare, asiguratorul poate acoperi faptele culpabile (neglijenta, omisiuni sau erori), savarsite de asigurat in legatura cu activitatea profesionala desfasurata de asigurat, pe o perioada de 12, 24 sau 36 de luni anterioara intrarii in vigoare a politei cu conditia ca solicitarea de despagubire sa se faca de catre consumator pentru prima data pe parcursul perioadei asigurate a politei, iar asiguratul sa notifice asiguratorul pe parcursul perioadei asigurate sau in perioada extinsa de avizare pentru evenimentele asigurate. In cazul in care asiguratul opteaza pentru acoperirea perioadei de anterioritate, in schimbul platii primei de asigurare suplimentare de catre asigurat (daca este aplicabil) si cu conditia sa fie mentionat in mod expres in polita de asigurare, raspunderea asumata de asigurator in baza politei va fi suplimentara oricarei raspunderi asumata de oricare alt asigurator in baza oricarei polite de asigurare emisa anterior politei si prin care s-a acordat o perioada extinsa de avizare pentru evenimentele asigurate dupa expirarea politei.

              In cazul in care asiguratorul anuleaza polita din orice motiv, altul decat neplata primei, sau refuza sa reinnoiasca polita, se acorda o perioada extinsa de avizare a evenimentelor asigurate de 30 de zile de la anularea / expirarea politei. In aceasta perioada asiguratul poate aviza asiguratorul cu privire la solicitari de despagubire primite pentru prima data inainte de data de expirare a politei. Perioada extinsa de avizare nu se va aplica solicitarilor de despagubire care sunt acoperite pe orice polita incheiata de asigurat in continuarea politei sau care ar trebui sa fie acoperite prin polite similare existente, chiar daca limita raspunderii aferenta acestora nu este suficienta.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • prin suspendarea calitatii de intermediar / broker de credite bancare (mentionarea asiguratului in tabloul intermediarilor / brokerilor de credite bancare incompatibili) sau retragerea calitatii de intermediar / broker de credite bancare (radierea asiguratului din tabloul intermediarilor / brokerilor de credite bancare) in baza dispozitiilor legale in vigoare;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de intermediere fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei si pentru clienti romani.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de intermediere fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate sa fie:

 • Orice cetatean roman care poate exercita legal, pe teritoriul Romaniei, profesia de intermediar / broker de credite bancare, care nu actioneaza in calitate de creditor ci face doar legatura, fie in mod direct, fie indirect, unui consumator cu o institutie de credit si care isi desfasoara activitatea in conformitate cu admiterea acordata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor(ANPC), activitate desfasurata cu respectarea urmatoarelor conditii:
  • este desfasurata de catre asigurat in baza unui contract de prestari servicii incheiat cu o institutie de credit, contra unei remuneratii;
  • asiguratul a notificat Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) cu privire la desfasurarea activitatii de intermediere credite;
 • Persoanele juridice de forma:
  • societatile profesionale constituite in mod legal, care au in obiectul de activitate si sunt autorizate sa desfasoara tipul de activitati profesionale care fac obiectul politei de asigurare:
   • fie in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare persoana angajata sau colaborator, in acest caz persoanele cuprinse in asigurare urmand a fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea profesiei, a limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;
   • fie in calitate de asigurat, in acest caz fiind cuprinsi in asigurare:
    • actionarii si / sau asociatii precum si conducerea executiva, in timp ce actioneaza in aceasta calitate pentru societatea asigurata;
    • prepusii societatii asigurate – persoane implicate in activitatea de intermediere / brokeraj de credite bancare, avand calitatea de angajati sau colaboratori, care dispun de pregatirea profesionala de specialitate precum si de autorizatiile necesare exercitarii legale a profesiei;
  • entitatea din sectorul privat sau public, in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare persoana implicata in activitatea de intermediere / brokeraj de credite bancare, fie angajata in baza unui contract de munca, fie desfasurand activitatea in baza unei conventii civile sau de prestari servicii, in acest caz persoanele cuprinse in asigurare urmand a fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea profesiei, a limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;
  • asociatiatiile sau uniunile profesionale, organizate legal, independent si autonom, in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare dintre membrii lor, caz in care persoanele cuprinse in asigurare vor fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;

               Contractant poate fi societate profesionala, entitate publica sau privata sau asociatia sau uniunea profesionala, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati sau membrii ai asociatiei, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (client / consumator):

 • persoana fizica sau juridica care este beneficiara serviciilor oferite de asigurat prin contractul de intermediere incheiat si care este prejudiciata patrimonial de actele / faptele asiguratului savarsite din culpa, de neglijenta / imprudenta in
  exercitarea profesiei sau cunostintelor profesionale insuficiente in cadrul exercitiului legal al activitatii profesionale;
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Raspunderea asiguratorului se angajeaza numai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare.

              Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

 • pe eveniment: reprezinta suma maxima prevazuta in polita in limita careia asiguratorul plateste despagubirea in legatura cu un singur eveniment asigurat / serie de evenimente asigurate produs/a in perioada asigurata, incluzand si cheltuielile / costurile asigurate;
 • pe perioada asigurata: reprezinta suma totala prevazuta in polita de asigurare in limita careia asiguratorul plateste despagubiri la producerea evenimentului asigurat, indiferent de numarul de evenimente asigurate / serii de evenimente asigurate produse in perioada asigurata, incluzand si cheltuielile / costurile asigurate.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramanand neschimbata.

              La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, cu acordul asiguratorului.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

                Pentru plata ratelor de prima asiguratorul acorda perioade de gratie astfel:

 • prima integrala / rata intai - 2 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a politei;
 • ratele urmatoare - 5 zile calendaristice de la data scadenta.

               In cazul in care rata de prima nu se achita la data scadentei menionata in polita, incepand cu ziua imediat urmatoare acestei date polita de asigurare se suspenda automat pe o perioada de 30 zile calendaristice si, implicit, se suspenda orice obligatie pe care o are asiguratorul pentru acoperirea riscurilor produse in perioada de suspendare. Suspendarea poate inceta in baza unui supliment de asigurare, in urmatoarele conditii:

 • in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data scadenta a ratei de prima datorate, asiguratul trebuie sa solicite in scris repunerea in vigoare a politei prin transmiterea unei cereri de repunere in vigoare, cu precizarea expresa ca:
  • nu a primit in perioada cat polita a fost suspendata nicio solicitare de despagubiri pentru pierderi inregistrate si care ar fi fost acoperite prin polita.
  • nu cunoaste, la momentul formularii respectivei cereri de repunere in vigoare, circumstante care pot determina / conduce la solicitari de despagubire.
 • plata ratei de prima restante si emiterea suplimentului de asigurare. Polita de asigurare se considera repusa in vigoare incepand cu ora 24 a zilei in care s-a incasat rata de prima si s-a emis suplimentul de asigurare.

                Dupa trecerea perioadei de suspendare fara plata ratei scadente de prima si emiterea unui supliment de asigurare, polita se reziliaza de drept. In acest caz, diferentele de prima de asigurare, fie platite suplimentar de asigurat, fie returnate asiguratului (spezele bancare cad in sarcina asiguratului si fiecare luna de asigurare inceputa se considera luna intreaga) se determina astfel:

 • diferenta de incasat: prima de asigurare se calculeaza pentru perioada ramasa pana la expirare, pe luni de asigurare, in proportie de 1 / 12 din prima anuala
 • diferenta de restituit: asiguratorul retine prima de asigurare pentru perioada expirata, pe luni de asigurare (minimum trei), pentru fiecare luna – 1 / 10 din prima anuala, iar restul se restituie asiguratului.
Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de intermediere fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de intermediere fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • pierderile financiare (banesti) inregistrate de catre persoanele prejudiciate care sunt consecinta a faptelor culpabile ( neglijenta, eroare sau omisiune) savarsite de asigurat in legatura cu activitatea profesionala mentionata in polita de asigurare.
 • pierderile financiare directe ocazionate de reconstituirea, refacerea sau inlocuirea documentelor pe care asiguratul le-a primit de la consumatori (ex: baze de date, machete, CD, benzi, casete audio / video, harti, desene, inscrisuri eliberate de autoritatile publice, aprobari, avizari si orice alte documente cu exceptia obligatiunilor la purtator, bancnotelor, hartiilor de valoare si instrumentelor negociabile), daca acestea s-au pierdut, distrus sau deteriorat din vina asiguratului.
 • cheltuieli de judecata si taxe de timbru / judiciare la plata carora asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca;
 • costurile justificate, necesare si rezonabile pentru consultantii externi (experti in domeniu, avocati, traducatori etc) care au fost angajati in legatura cu activitatea profesionala indicata in polita, in timpul actiunii oficiale de investigare, aparare, determinare si cuantificare a prejudiciilor, solutionare amiabila sau in instanta, a faptelor si evenimentelor care fac obiectul solicitarii de despagubire.
  • Aceste cheltuieli vor fi facute numai cu acordul scris al asiguratorului, obtinut in prealabil si fara a aduce atingere dreptului asiguratorului. Cheltuielile / costurile vor fi incluse in limita raspunderii inscrise in polita si vor fi achitate cu prioritate.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de intermediere fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • orice solicitari de despagubiri formulate de asigurat referitoare la propriile prejudicii / pagube / daune, inclusiv cheltuielile / costurile efectuate de asigurat pentru refacerea / reluarea lucrarilor, operatiunilor, activitatilor contractate, necesare ca urmare a unei daune, pagube;
  • orice solicitari de despagubiri impotriva asiguratului, formulate de:
   • orice persoana juridica controlata, condusa sau administrata (direct sau indirect) de catre asigurat sau la care acesta detine un pachet de actiuni / parti sociale;
   • orice persoana sub autoritatea (conducerea) careia isi desfasoara activitatea asiguratul sau;
   • orice persoana fata de care asiguratul are calitatea de partener, asociat, angajat, sau cu care este ruda pana la gradul IV, inclusiv sot / sotie sau afin pina la gradul IV;
   • orice persoana angajata de catre asigurat sau care isi desfasoara activitatea sub indrumarea, controlul sau supervizarea asiguratului;
   • ssiguratii cuprinsi in aceeasi polita, unul asupra altuia sau ridicate de parteneri, actionari, angajati sau colaboratori.
   • institutia de credit, inclusiv actionarii, sucursalele, companiile afiliate sau subsidiarele acesteia;
  • orice:
   • solicitare de despagubire notificata anterior emiterii politei, indiferent daca a fost sau nu asigurata pe orice alta polita;
   • solicitare de despagubire care face subiectul oricarui litigiu anterior sau in curs la data emiterii politei;
   • circumstante cunoscute de catre asigurat la data emiterii politei de asigurare care au condus sau ar putea conduce la solicitari de despagubire impotriva asiguratului in timpul perioadei asigurate sau in perioada de anterioritate (daca aceasta s-a acordat).
  • orice solicitare de despagubire in legatura cu raspunderea asiguratului decurgind din statutul acestuia de director, administrator, actionar, partener sau asociat al oricarei entitati (raspunderea civila a managerilor);
  • orice prejudiciu / pierdere / dauna decurgand din, bazate pe sau atribuibile exercitarii de catre asigurat a unor activitati de creditare, financiare sau bancare sau a oricaror altor activitati decat cele precizate in polita de asigurare;
  • orice prejudiciu / pierdere / dauna decurgand din sau bazate pe (incluzand orice fel de retragere a produsului), construirea, montajul, modificarea, repararea, service-area sau prelucrarea oricaror bunuri sau produse vandute, furnizate sau distribuite de catre asigurat sau derivind din alte afaceri sau ocupatii decit cele prevazute in polita, chiar daca aceleasi activitati ar putea fi prestate de catre asigurat in legatura cu afacerea curenta, asa cum a fost aceasta declarata in cererea - chestionar;
  • orice solicitare de despagubire in legatura cu raspunderea decurgand din orice contract in baza caruia asiguratul actioneaza si care nu are legatura cu activitatea profesionala mentionata in polita de asigurare
  • orice prejudiciu / pierdere / dauna provocate persoanei prejudiciate de catre subcontractantii asiguratului, cu exceptia cazului cand este solicitat in mod expres de catre asigurat in cererea-chestionar ca acestia sa fie asigurari si inclusi in mod explicit in polita de asigurare.
  • orice alta raspundere asumata de asigurat prin si in baza contractului, sau orice alt tip de angajament sau promisiune expresa incheiata de asigurat (incluzand, dar nelimitandu-se la: garantii, promisiuni exprese, estimari cu privire la costuri, cantitati, durate, date de finalizare sau penalitati contractuale). Aceasta excludere nu se va aplica asupra raspunderii care s-ar atribui in absenta unui astfel de contract, promisiuni exprese sau angajament.
  • orice prejudiciu / pierdere / dauna decurgand din, bazate pe sau atribuibile nefunctionarii sistemelor informatice sau cauzate ca urmare a impactului unor virusi informatici si / sau a accesului neautorizat la un anumit sistem informatic.
  • orice prejudiciu / pierdere / dauna decurgand din, bazate pe sau atribuibile insolventei / falimentului asiguratului sau al subcontractorilor / partenerilor contractuali / actionarilor / membrii acestuia;
  • orice prejudiciu / pierdere / dauna decurgand din, bazate pe sau atribuibile oricaror acte rauvoitoare, rea credinta, inselaciune sau abuz, intentie, divulgare de informatii economice cu sau fara obtinerea de avantaje financiare din aceasta, incalcarea obligatiilor de confidentialitate asumate prin contracte sau clauze de confidentialitate, orice fapte penale / criminale ale asiguratului, orice solicitari de despagubiri frauduloase sau orice solicitari de despagubiri care au la baza declaratii false;
  • orice solicitari de despagubiri pentru acoperirea prejudiciului moral (daune morale);
  • orice solicitari de despagubiri referitoare la acoperirea amenzilor, penalitatilor de orice fel, a cheltuielilor judiciare penale la care asiguratul (respectiv prepusul acestuia ori persoanele pentru care raspunde potrivit legii) este condamnat / obligat;
  • orice recomandari, previziuni sau aranjamente facute de asigurat in domeniul investitional / financiar / comercial (variatii ale pietelor, burselor, investitii, creditare, contractari terenuri, spatii, materiale, utilaje, instalatii, servicii), precum si orice alte activitati nespecifice profesiunii conform legislatiei speciale (plati, incasari, viramente, rambursari, compensari, etc);
  • orice solicitari de despagubiri care sunt in legatura cu acte de defaimare, insulta sau calomnie:
  • orice solicitari de despagubiri in legatura cu cheltuieli referitoare la orice hotarire judecatoreasca, hotarare arbitrala pronuntata, intelegere amiabila la care s-a ajuns intre parti, in tari in care este in vigoare legislatia SUA sau a Canadei sau in legatura cu orice reprezentanta a asiguratului situata in SUA, Canada sau orice tara in care este in vigoare legislatia SUA sau a Canadei;
  • orice solicitari de despagubiri in legatura cu pagube provocate in caz de razboi (declarat sau nu), terorism, bioterorism, invazie sau actiunea unui dusman extern, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, dictatura militara, conspiratie, confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
  • orice solicitari de despabubiri referitoare la pagube produse in urma folosirii azbestului (inclusiv materiale ce contin azbest in orice forma sau cantitate) sau in urma unor explozii atomice, radiatii sau infestari radioactive ca efect al folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile, transportului de produse periculoase (radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile);
  • orice solicitari de despagubiri in legatura cu pagube produse in urma poluarii sau contaminarii din orice cauza a mediului inconjurator ( orice iritant termic, radiologic, solid, lichid, gazos, biologic, substante toxice sau periculoase, sau de contaminare, inclusiv dar fara a se limita la plumb, fum, vapori, praf, fibre, mucegai, spori, fungi, microbi, funingine, acizi, substante alcaline, produse chimice si deseuri. Astfel de deseuri includ, dar nu se limiteaza la materiale care urmeaza sa fie reciclate, reconditionate sau recuperate sau materiale nucleare);
  • orice solicitari de despagubire pentru prejudicii ca urmare a incalcarii oricarui drept de proprietate intelectuala, marci de comert sau brevete de inventii si / sau pentru prejudicii cauzate ca urmare a divulgarii sau utilizarii unor informatii care au o valoare economica independenta, actuala sau potentiala, informatii care nu sunt in general cunoscute si nu sunt usor identificabile prin mijloace adecvate de catre alte persoane si din utilizarea / divulgarea carora se poate obtine un avantaj economic;
  • orice solicitare de despagubire formulata de angajator impotriva prepusilor sai (asigurarea de infidelitate a angajatilor):
  • orice solicitari de despagubiri in legatura cu fapte ale asiguratului care antreneaza raspunderea civila legala fata de terti (Raspunderea Civila Delictuala);
  • orice solicitari de despagubire pentru vatamari corporale asupra oricarei persoane (inclusiv deces, imbolnaviri, disconfort emotional) sau pagube la bunuri, inclusiv lipsa folosintei acestora;
  • orice solicitare de despagubire care rezulta din, bazata pe sau atribuita oricarei:
   • obligatii asumate de un asigurat cu privire la plata la termen a unei datorii;
   • garantii oferite de catre un asigurat in legatura cu asumarea obligatiilor de plata la termen;
  • orice solicitare de despagubire care rezulta din, bazata pe sau atribuita oricarei:
   • defectiuni mecanice de software;
   • defectiuni electrice, inclusiv orice intrerupere a energiei electrice, supratensiuni, pana de curent pe termen lung sau scurt;
   • defectiuni de telecomunicatii sau defectiuni ale sistemelor prin satelit;
    • Aceasta excludere se aplica doar in cazul in care echipamentele mentionate mai sus sunt in afara controlului direct al asiguratului.
  • orice solicitare de despagubire care rezulta din, bazata pe sau atribuita oricaror practici comerciale restrictive, restrictii / piedici impuse libertatii comertului sau practici de concurenta neloiala, indiferent daca astfel de practici sunt reale sau doar presupuse;
  • orice solicitare de despagubire care rezulta din incorectitudinea informatiilor primite de catre asigurat de la consumatori;
  • orice solicitare de despagubire in legatura cu fapte culpabile comise de un asigurat care nu era admis de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) la data comiterii faptei culpabile.

               Niciun asigurator / reasigurator nu va acoperi si nu va fi obligat sa despagubeasca solicitari de despagubiri sau sa ofere orice alte tipuri de despagubiri prin polita, in masura in care oferirea unei astfel de acoperiri, plata unor asemenea solicitari de despagubiri sau orice alte tipuri de despagubiri ar conduce la expunerea respectivului asigurator / reasigurator la orice sanctiune, interdictie sau restrictie in conformitate cu rezolutiile sau sanctiunile comerciale sau economice emise de Statele Unite, orice legi sau reglementari ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii si / sau orice alte legi sau reglementari nationale privind sanctiuni economice sau comerciale.

Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de intermediere fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de intermediere fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • La incheierea politei de asigurare si pe intreaga perioada de valabilitate a politei de asigurare, asiguratul este obligat:
  • sa prezinte asiguratorului informatii corecte, detaliate si complete in legatura cu toti factorii ce ar putea influenta producerea unui risc acoperit;
  • sa plateasca ratele de prima de asigurare pana la termenele scadente prevazute in polita de asigurare;
  • sa declare existenta altor asigurari pentru aceeasi forma (tip) de asigurare, la orice alt asigurator;
  • sa comunice asiguratorului orice modificare intervenita in legatura cu datele luate in considerare la incheierea politei, precum si schimbarea imprejurarilor esentiale privind posibilitatea producerii riscului asigurat;
  • sa anunte orice modificare intervenita in forma de exercitare a profesiei. In acest caz asigurarea nu acopera prejudiciile / pabuga / daunele cauzat de catre persoane care nu mai aveau calitatea de intermediari / brokeri de credite bancare sau erau suspendati din profesie la data savarsirii faptelor culpabile (erori, omisiuni sau neglijenta) care au determinat producerea prejudiciului;
  • sa anunte asiguratorul despre orice sentinta pronuntata prin care s-a deschis procedura insolventei, in termen de 30 zile de la data pronuntarii. In acest caz polita de asigurare se considera reziliata dupa 30 zile de la data pronuntarii sentintei.
 • In caz de neindeplinire a obligatiei prevazute mai sus, asiguratorul este indreptatit:
  • sa propuna asiguratului modificarea politei de asigurare, prin emiterea unui supliment de asigurare cu ajustarea corespunzatoare a primelor. Daca asiguratul nu este de acord cu modificarea propusa, polita de asigurare se considera reziliata de drept, cu efect de la data propunerii de modificare.
  • sa rezilieze polita de asigurare, prin notificare scrisa;
  • sa dispuna anularea politei de asigurare cu efect retroactiv, de la inceputul asigurarii, in conditiile prevazute de lege.
 • In cazul producerii unui eveniment asigurat, asiguratul este obligat:
  • sa avizeze in scris asiguratorul despre solicitarea de despagubire, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea unei solicitari de despagubiri de la persoana prejudiciata. Nota de avizare transmisa de asigurat va cuprinde detalii referitoare la faptele asiguratului care au cauzat prejudiciul / pierdere / dauna, data producerii acestora, recunoasterea de catre asigurat a prejudiciilor / daunelor / pagubelor produse, propunerea asiguratului cu privire la sumele de despagubit, si va fi insotita de urmatoarele documente: copia solicitarii de despagubiri primite de asigurat de la persoana prejudiciata, avand data de inregistrare de primire la asigurat si copia contractului incheiat intre asigurat si persoana prejudiciata.
  • sa comunice si sa puna la dispozitie asiguratorului toate informatiile si documentele solicitate de acesta si sa permita asiguratorului si reprezentantilor asiguratorului sa efectueze investigatiile, apararea, determinarea si cuantificarea prejudiciilor, solutionarea amiabila sau in instanta a solicitarilor de despagubire;
  • sa nu recunoasca nici o raspundere si sa nu faca nici o oferta, promisiune, plata sau intelegere amiabila fara acordul scris al asiguratorului;
  • sa-si organizeze o aparare adecvata premergatoare procesului, precum si in procesul intentat de persoana prejudiciata; de asemenea sa coopereze si sa ofere tot sprijinul rezonabil pentru asigurator in apararea oricarei solicitari de despagubire, precum si acceptarea recomandarilor facute de asigurator, inclusiv in ceea ce priveste angajarea unui aparator, atat in prima instanta, cat si in caile de atac. Asiguratorul nu isi asuma nicio obligatie in ceea ce priveste apararea asiguratului in procesele intentate de persoanele prejudiciate impotriva acestuia, dar isi rezerva dreptul sa preia si sa organizeze apararea si solutionarea oricarei solicitari de despagubire in interesul asiguratului si in scopul unei aparari mai eficiente a intereselor asiguratului.
  • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea daunei.
 • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de intermediere fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acesteia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea si evaluarea prejudiciilor se fac de catre asigurator (direct sau prin imputerniciti) impreuna cu asiguratul (sau cu imputernicitii sai). Cuantumul despagubirilor se stabileste fie pe baza intelegerii amiabile dintre cele trei parti implicate (asigurator, asigurat si persoana prejudiciata), fie prin hotarare judecatoreasca definitiva. In toate litigiile care pot face, potrivit legii, obiect al medierii, daca judecatorului a solicitat partilor sa participe la sedinta de informare cu privire la mediere, partile au obligatia convocarii asiguratorului la aceasta sedinta.
 • Stabilirea despagubirilor ce urmeaza a fi acordate de asigurator pe baza intelegerii dintre parti (asigurator, asigurat si persoana prejudiciata amiabil sau in cadrul procedurii de mediere) se face in toate cazurile in care rezulta cu certitudine raspunderea civila profesionala a asiguratului in producerea prejudiciului si persoana prejudiciata face dovada prejudiciului suferit.
 • Din fiecare suma datorata drept despagubire de catre asigurator se vor deduce urmatoarele:
  • Valoarea fransizei stabilita in polita, aplicabila pe fiecare eveniment asigurat.
  • Prime sau rate de prime datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare.
 • despagubirile acordate de asigurator in baza politei de asigurare se vor aloca in limita raspunderii per eveniment si, respectiv, in limita raspunderii agregat, in urmatoarea ordine:
  • Costuri / cheltuieli care au fost facute cu acordul scris al asiguratorului, obtinut in prealabil.
   • In cazul in care asiguratorul a aprobat plata costurilor / cheltuielilor definite mai sus, iar in urma investigarii daunei, inclusiv pe cale judecatoreasca, se stabileste ca asiguratul nu este raspunzator de producerea prejudiciului, asiguratorul este indreptatit sa recupereze de la asigurat costurile avansate, asiguratul obligandu-se sa returneze asiguratorului sumele achitate de acesta, in termen de maxim 30 de zile de la primirea solicitarii formulate de asigurator in acest sens.
  • Pierderile financiare inregistrate de persoanele prejudiciate si acoperite prin polita de asigurare.
 • Dupa fiecare despagubire platita de asigurator, limita raspunderii se reduce, de la data platii despagubirii, cu suma respectiva, asigurarea continuand pentru limita ramasa.
 • Limita raspunderii poate fi reintregita, la solicitarea asiguratului si numai cu acordul asiguratorului, prin emiterea unui supliment de asigurare, in schimbul platii de catre asigurat a unei prime aditionale.
 • despagubirile datorate de asigurator se platesc in maximum 30 zile lucratoare de la depunerea intregii documentatii la asigurator, in baza acordului scris al asiguratului asupra sumelor ce se vor plati, exprimat prin semnarea cererii de despagubire.
 • despagubirile se platesc in moneda in care s-a platit prima de asigurare sau in echivalent lei la cursul BNR din ziua platii, dar, in toate cazurile, facturile in lei se platesc in lei.
 • Asiguratorul plateste despagubirea fie asiguratului, fie nemijlocit persoanei prejudiciate, cu acordul si cu instiintarea prealabila scrisa a asiguratului, in masura in care persoana prejudiciata nu a fost deja despagubita de asigurat. Despagubirea nu poate fi urmarita de creditorii asiguratului.
 • O data cu plata despagubirii, rezultat fie al intelegerii dintre parti, fie al hotararii judecatoresti, in limita sumei respective se stinge orice pretentie a persoanelor prejudiciate fata de asigurat si, implicit, orice pretentie a asiguratului fata de asigurator.
 • Asiguratorul este indreptatit sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu realitatea producerii daunei, a fost initiata o cercetare penala.
 • Polita de raspundere civila nu se poate cesiona in favoarea tertilor.
 • Asiguratorul are dreptul de a compensa primele ce i se datoreaza pana la sfarsitul anului de asigurare, in temeiul oricarui contract, cu orice indemnizatie cuvenita asiguratului sau beneficiarului.

Centrul de daune 
Suna la 021.20.19.180 (1) (apelabil din reteaua Romtelecom)
sau
Formeaza tasta * (steluta) urmata de 21.20.19.18 (apelabil din reteaua Orange)
Program: de LUNI pana VINERI, intre orele 8:00 si 20:00

Fax: 0213.167.019

Diverse: 
 • Toate comunicarile intre parti se vor face in forma scrisa sau se vor confirma in scris, daca s-a utilizat o alta forma. Comunicarile se vor face la adresa asiguratului mentionata in polita de asigurare sau la alta adresa convenita intre parti.
 • Respectarea riguroasa de catre asigurat a obligatiilor ce-i revin, precum si prezumtia ca declaratiile asiguratului sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere ce revine asiguratorului.
 • In orice actiune, proces sau litigiu in care asiguratorul pretinde ca un eveniment nu este asigurat prin polita de asigurare, sarcina probei de acoperire revine asiguratului.
 • In limita despagubirilor platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului contra persoanelor raspunzatoare de producerea sau marirea pagubelor, cu conditia ca acestia sa nu fie asiguratul sau persoanele apropiate.
 • De comun acord, partile pot aduce modificari la polita de asigurare oricand in cursul valabilitatii acestuia. In asemenea cazuri, asiguratorul emite un act aditional (supliment de asigurare) la polita in vigoare, care face parte integranta din aceasta. In cazul in care polita de asigurare se modifica prin acordul partilor, se reziliaza sau denunta, pentru stabilirea diferentelor de prima de restituit sau de incasat se procedeaza astfel:
  • pentru restituit: asiguratorul retine primele de asigurare pentru perioada expirata, pe luni de asigurare (minimum trei), pentru fiecare luna - 1/10 din prima anuala, iar restul se restituie asiguratului;
  • pentru incasat: primele de asigurare cuvenite asiguratorului se calculeaza pentru perioada ramasa pana la expirare pe luni de asigurare, in proportie de 1/12 din prima anuala;
  • fiecare luna de asigurare inceputa se considera luna intreaga.
 • Asiguratorul are dreptul sa opuna oricarei persoane care invoca drepturi din polita de asigurare, toate apararile pe care le poate opune asiguratului in temeiul politei.
 • Denuntarea politei de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea scrisa prealabila a celeilalte parti, care trebuie facuta cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele. Prevederile politei de asigurare se aplica in toate cazurile de dauna survenite inainte de denuntare, pana la lichidarea definitiva a acestora. In aceste cazuri, primele de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirare nu se restituie.
 • despagubirile platite de catre asigurator in baza politei vor fi in excedent peste despagubirile platite de oricare alt asigurator in baza oricarei polite de asigurare emisa anterior polite si care acopera aceleasi evenimente asigurate.
 • Acoperirea conferita prin polita de asigurare este valabila si pentru situatia in care, pe parcursul perioadei de anterioritate (daca aceasta a fost acoperita) sau pe perioada de valabilitate a politei, asiguratul si-a modificat forma de organizare a profesiei (exemplu din birou individual in persoana juridica sau invers) cu conditia ca activitatea sa fie desfasurata de catre acelas profesionist (individual sau asociat sau invers) si sa aiba continuitate.
 • Polita de asigurare se completeaza cu si ii este aplicabila legea romana.
 • Orice litigiu in legatura cu prevederile politei de asigurare se solutioneza de instantele de judecata competente din Romania.