Asigurarea de raspundere civila profesionala a BROKERILOR de CREDITE BANCARE - CERTASIG Asigurare Reasigurare

asigurari certasig brokeri intermediari credite bancare pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, str. Nicolae Caramfil, 61B.

office@certasig.ro

Tel:    021.311.91.04

Fax:   021.311.50.56

               Actuala societate de asigurari CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. a luat fiinta si si-a inceput activitatea in anul 2003 in urma fuziunii dintre compania Fortuna SA si societatea de Asigurare Romano-Canadiana Aroca SA Bucuresti. Din decembrie 2007, compania CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este detinuta majoritar (89%) de Royalton Capital Investors II, un fond european de investitii specializat pe achizitionarea si dezvoltarea companiilor orientate spre segmentul de servicii din cadrul statelor Uniunii Europene, din Europa Centrala si de Est. Printre investitorii Royalton Capital Investors II se afla Alpha Associates, Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (EBRD) si Fondul European de Investitii (EIF). In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria. CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-021-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A.​ detine in portofoliu polita de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare prin care asiguratorul va plati despagubiri (pierdere financiara directa si cheltuieli / costuri, acoperite in baza politei de asigurare) asiguratului sau persoanei prejudiciate, in masura in care se dovedeste ca asiguratul este legal raspunzator de producerea prejudiciilor inregistrate de persoanele prejudiciate, in conformitate cu prevederile legii, prin fapte culpabile savarsite (neglijenta, omisiuni sau erori) in legatura cu activitatea profesionala desfasurata de asigurat, asa cum este indicata in polita, realizata in perioada asigurata sau in perioada de anterioritate.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. il constituie, asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde, in baza contractului de intermediere, fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte culpabile savarsite (neglijenta, omisiuni sau erori) in legatura cu activitatea profesionala desfasurata de asigurat, asa cum este indicata in polita, realizata in perioada asigurata sau in perioada de anterioritate.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de intermediere fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • persoanele fizice care nu actioneaza in calitate de creditori si care fac doar legatura, fie in mod direct, fie indirect, unui consumator cu o institutie de credit si care isi desfasoara activitatea in conformitate cu admiterea acordata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor(ANPC), activitate desfasurata cu respectarea urmatoarelor conditii:
  • este desfasurata de catre asigurat in baza unui contract de prestari servicii incheiat cu o institutie de credit, contra unei remuneratii;
  • asiguratul a notificat Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) cu privire la desfasurarea activitatii de intermediere credite;
 • persoanele juridice care pot avea calitatea de asigurat sunt:
  • societatile profesionale constituite in mod legal, care au in obiectul de activitate si sunt autorizate sa desfasoara tipul de activitati profesionale care fac obiectul politei de asigurare:
   • fie in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare persoana angajata sau colaborator, in acest caz persoanele cuprinse in asigurare urmand a fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea profesiei, a limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;
   • fie in calitate de asigurat, in acest caz fiind cuprinsi in asigurare:
    • actionarii si / sau asociatii precum si conducerea executiva, in timp ce actioneaza in aceasta calitate pentru societatea asigurata;
    • prepusii societatii asigurate – persoane implicate in activitatea de intermediere / brokeraj de credite bancare, avand calitatea de angajati sau colaboratori, care dispun de pregatirea profesionala de specialitate precum si de autorizatiile necesare exercitarii legale a profesiei;
  • entitatea din sectorul privat sau public, in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare persoana implicata in activitatea de intermediere / brokeraj de credite bancare, fie angajata in baza unui contract de munca, fie desfasurand activitatea in baza unei conventii civile sau de prestari servicii, in acest caz persoanele cuprinse in asigurare urmand a fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea profesiei, a limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;
  • asociatiatiile sau uniunile profesionale, organizate legal, independent si autonom, in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare dintre membrii lor, caz in care persoanele cuprinse in asigurare vor fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat si/sau contractant, despre apartenenta la organizatii profesionale, despre modalitatea de practicare a profesiei, despre structura organizatorica si functionala a asiguratului, despre natura serviciilor de intermediere / brokeraj de credite bancare furnizate, despre istoricul de daune, despre limitele de raspundere solicitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului, avize, autorizatii, licente;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • natura si volumul activitatii atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice;
 • tipul asiguratului persoana fizica: intermediar nelegat sau intermediar legat;
 • structura si identificarea personalului in cazul asiguratilor persoane juridice;
 • volumul incasarilor din comisioane: din credite ipotecare sau din alte tipuri de credite;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
 • perioada asigurata;
 • perioada de anterioritate;
 • optiunea pentru extinderea perioadei de avizare a daunelor;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de intermediere fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • prin suspendarea calitatii de intermediar / broker de credite bancare (mentionarea asiguratului in tabloul intermediarilor / brokerilor de credite bancare incompatibili) sau retragerea calitatii de intermediar / broker de credite bancare (radierea asiguratului din tabloul intermediarilor / brokerilor de credite bancare) in baza dispozitiilor legale in vigoare;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de intermediere fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei si pentru clienti romani.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de intermediere fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate sa fie:

 • Orice cetatean roman care poate exercita legal, pe teritoriul Romaniei, profesia de intermediar / broker de credite bancare, care nu actioneaza in calitate de creditor ci face doar legatura, fie in mod direct, fie indirect, unui consumator cu o institutie de credit si care isi desfasoara activitatea in conformitate cu admiterea acordata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor(ANPC), activitate desfasurata cu respectarea urmatoarelor conditii:
  • este desfasurata de catre asigurat in baza unui contract de prestari servicii incheiat cu o institutie de credit, contra unei remuneratii;
  • asiguratul a notificat Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) cu privire la desfasurarea activitatii de intermediere credite;
 • Persoanele juridice de forma:
  • societatile profesionale constituite in mod legal, care au in obiectul de activitate si sunt autorizate sa desfasoara tipul de activitati profesionale care fac obiectul politei de asigurare:
   • fie in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare persoana angajata sau colaborator, in acest caz persoanele cuprinse in asigurare urmand a fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea profesiei, a limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;
   • fie in calitate de asigurat, in acest caz fiind cuprinsi in asigurare:
    • actionarii si / sau asociatii precum si conducerea executiva, in timp ce actioneaza in aceasta calitate pentru societatea asigurata;
    • prepusii societatii asigurate – persoane implicate in activitatea de intermediere / brokeraj de credite bancare, avand calitatea de angajati sau colaboratori, care dispun de pregatirea profesionala de specialitate precum si de autorizatiile necesare exercitarii legale a profesiei;
  • entitatea din sectorul privat sau public, in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare persoana implicata in activitatea de intermediere / brokeraj de credite bancare, fie angajata in baza unui contract de munca, fie desfasurand activitatea in baza unei conventii civile sau de prestari servicii, in acest caz persoanele cuprinse in asigurare urmand a fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea profesiei, a limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;
  • asociatiatiile sau uniunile profesionale, organizate legal, independent si autonom, in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare dintre membrii lor, caz in care persoanele cuprinse in asigurare vor fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;

               Contractant poate fi societate profesionala, entitate publica sau privata sau asociatia sau uniunea profesionala, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati sau membrii ai asociatiei, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (client / consumator):

 • persoana fizica sau juridica care este beneficiara serviciilor oferite de asigurat prin contractul de intermediere incheiat si care este prejudiciata patrimonial de actele / faptele asiguratului savarsite din culpa, de neglijenta / imprudenta in
  exercitarea profesiei sau cunostintelor profesionale insuficiente in cadrul exercitiului legal al activitatii profesionale;
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Raspunderea asiguratorului se angajeaza numai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare.

              Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

 • pe eveniment: valoarea pe eveniment prevazuta in polita de asigurare;
 • pe perioada asigurata: valoarea raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in polita de asigurare, indiferent de numarul evenimentelor asigurate produse.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramanand neschimbata.

              La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, cu acordul asiguratorului.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de intermediere fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de intermediere fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • pierderile financiare (banesti) inregistrate de catre persoanele prejudiciate care sunt consecinta a faptelor culpabile ( neglijenta, eroare sau omisiune) savarsite de asigurat in legatura cu activitatea profesionala mentionata in polita de asigurare.
 • pierderile financiare directe ocazionate de reconstituirea, refacerea sau inlocuirea documentelor pe care asiguratul le-a primit de la consumatori (ex: baze de date, machete, CD, benzi, casete audio / video, harti, desene, inscrisuri eliberate de autoritatile publice, aprobari, avizari si orice alte documente cu exceptia obligatiunilor la purtator, bancnotelor, hartiilor de valoare si instrumentelor negociabile), daca acestea s-au pierdut, distrus sau deteriorat din vina asiguratului.
 • In cadrul sumei asigurate inscrisa in polita si fara ca limitele de raspundere stabilite prin polita de asigurare sa poata fi depasite, asiguratorul acorda despagubiri si pentru urmatoarele tipuri de cheltuieli:
  • Cheltuielile de limitare sau diminuare a pagubelor in cadrul a maxim 20% din suma asigurata, dar numai in masura in care acestea se dovedesc a fi justificate si fara ca ele sa depaseasca impreuna cu celelalte despagubiri si / sau cheltuieli, limitele de raspundere stabilite prin polita de asigurare.
  • Cheltuieli cu eventualele expertize de specialitate in limita a maxim 10% din suma asigurata, dar numai daca asiguratorul considera ca acestea sunt necesare si utile, si fara ca ele sa depaseasca impreuna cu celelalte despagubiri si / sau cheltuieli, limitele de despagubire stabilite prin polita de asigurare.
  • Cheltuieli de judecata rezonabile:
   • facute de asigurat in procesul civil, daca asiguratul a fost obligat la desdaunare;
   • facute de persoana pagubita in procesul civil in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirii, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila la plata acestora;
    • in cadrul a maxim 20% din suma asigurata, si fara ca ele sa depaseasca impreuna cu celelalte despagubiri si / sau cheltuieli, limitele de despagubire stabilite prin polita de asigurare.
  • Cheltuieli pentru reconstituirea sau refacerea documentelor originale predate de catre client asiguratului pentru a fi folosite in vederea realizarii obiectului contractului (precum registre, documente fiscale ori contabile, certificate si / sau autorizatii emise de autoritatile publice, aprobari, notificari s.a., cu exceptia informatiilor preluate pe suport magnetic), daca astfel de documente au fost pierdute, distruse sau deteriorate din culpa asiguratului. Pierderea, distrugerea sau deteriorarea acestor documente trebuie probata, iar costul pentru reconstituirea, refacerea sau inlocuirea acestor documente va fi suportat de asigurator in limita a 5% din suma asigurata, pe baza documentelor justificative (facturi, chitante) originale, si fara ca ele sa depaseasca impreuna cu celelalte despagubiri si / sau cheltuieli, limitele de despagubire stabilite prin polita de asigurare.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de intermediere fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • orice solicitari de despagubiri formulate de asigurat referitoare la propriile prejudicii / pagube / daune, inclusiv cheltuielile / costurile efectuate de asigurat pentru refacerea / reluarea lucrarilor, operatiunilor, activitatilor contractate, necesare ca urmare a unei daune, pagube;
  • orice solicitari de despagubiri impotriva asiguratului, formulate de:
   • orice persoana juridica controlata, condusa sau administrata (direct sau indirect) de catre asigurat sau la care acesta detine un pachet de actiuni / parti sociale;
   • orice persoana sub autoritatea (conducerea) careia isi desfasoara activitatea asiguratul sau;
   • orice persoana fata de care asiguratul are calitatea de partener, asociat, angajat, sau cu care este ruda pana la gradul IV, inclusiv sot / sotie sau afin pina la gradul IV;
   • orice persoana angajata de catre asigurat sau care isi desfasoara activitatea sub indrumarea, controlul sau supervizarea asiguratului;
   • ssiguratii cuprinsi in aceeasi polita, unul asupra altuia sau ridicate de parteneri, actionari, angajati sau colaboratori.
   • institutia de credit, inclusiv actionarii, sucursalele, companiile afiliate sau subsidiarele acesteia;
  • orice:
   • solicitare de despagubire notificata anterior emiterii politei, indiferent daca a fost sau nu asigurata pe orice alta polita;
   • solicitare de despagubire care face subiectul oricarui litigiu anterior sau in curs la data emiterii politei;
   • circumstante cunoscute de catre asigurat la data emiterii politei de asigurare care au condus sau ar putea conduce la solicitari de despagubire impotriva asiguratului in timpul perioadei asigurate sau in perioada de anterioritate (daca aceasta s-a acordat).
  • orice solicitare de despagubire in legatura cu raspunderea asiguratului decurgind din statutul acestuia de director, administrator, actionar, partener sau asociat al oricarei entitati (raspunderea civila a managerilor);
  • orice prejudiciu / pierdere / dauna decurgand din, bazate pe sau atribuibile exercitarii de catre asigurat a unor activitati de creditare, financiare sau bancare sau a oricaror altor activitati decat cele precizate in polita de asigurare;
  • orice prejudiciu / pierdere / dauna decurgand din sau bazate pe (incluzand orice fel de retragere a produsului), construirea, montajul, modificarea, repararea, service-area sau prelucrarea oricaror bunuri sau produse vandute, furnizate sau distribuite de catre asigurat sau derivind din alte afaceri sau ocupatii decit cele prevazute in polita, chiar daca aceleasi activitati ar putea fi prestate de catre asigurat in legatura cu afacerea curenta, asa cum a fost aceasta declarata in cererea - chestionar;
  • orice solicitare de despagubire in legatura cu raspunderea decurgand din orice contract in baza caruia asiguratul actioneaza si care nu are legatura cu activitatea profesionala mentionata in polita de asigurare
  • orice prejudiciu / pierdere / dauna provocate persoanei prejudiciate de catre subcontractantii asiguratului, cu exceptia cazului cand este solicitat in mod expres de catre asigurat in cererea-chestionar ca acestia sa fie asigurari si inclusi in mod explicit in polita de asigurare.
  • orice alta raspundere asumata de asigurat prin si in baza contractului, sau orice alt tip de angajament sau promisiune expresa incheiata de asigurat (incluzand, dar nelimitandu-se la: garantii, promisiuni exprese, estimari cu privire la costuri, cantitati, durate, date de finalizare sau penalitati contractuale). Aceasta excludere nu se va aplica asupra raspunderii care s-ar atribui in absenta unui astfel de contract, promisiuni exprese sau angajament.
  • orice prejudiciu / pierdere / dauna decurgand din, bazate pe sau atribuibile nefunctionarii sistemelor informatice sau cauzate ca urmare a impactului unor virusi informatici si / sau a accesului neautorizat la un anumit sistem informatic.
  • orice prejudiciu / pierdere / dauna decurgand din, bazate pe sau atribuibile insolventei / falimentului asiguratului sau al subcontractorilor / partenerilor contractuali / actionarilor / membrii acestuia;
  • orice prejudiciu / pierdere / dauna decurgand din, bazate pe sau atribuibile oricaror acte rauvoitoare, rea credinta, inselaciune sau abuz, intentie, divulgare de informatii economice cu sau fara obtinerea de avantaje financiare din aceasta, incalcarea obligatiilor de confidentialitate asumate prin contracte sau clauze de confidentialitate, orice fapte penale / criminale ale asiguratului, orice solicitari de despagubiri frauduloase sau orice solicitari de despagubiri care au la baza declaratii false;
  • orice solicitari de despagubiri pentru acoperirea prejudiciului moral (daune morale);
  • orice solicitari de despagubiri referitoare la acoperirea amenzilor, penalitatilor de orice fel, a cheltuielilor judiciare penale la care asiguratul (respectiv prepusul acestuia ori persoanele pentru care raspunde potrivit legii) este condamnat / obligat;
  • orice recomandari, previziuni sau aranjamente facute de asigurat in domeniul investitional / financiar / comercial (variatii ale pietelor, burselor, investitii, creditare, contractari terenuri, spatii, materiale, utilaje, instalatii, servicii), precum si orice alte activitati nespecifice profesiunii conform legislatiei speciale (plati, incasari, viramente, rambursari, compensari, etc);
  • orice solicitari de despagubiri care sunt in legatura cu acte de defaimare, insulta sau calomnie:
  • orice solicitari de despagubire pentru prejudicii ca urmare a incalcarii oricarui drept de proprietate intelectuala, marci de comert sau brevete de inventii si / sau pentru prejudicii cauzate ca urmare a divulgarii sau utilizarii unor informatii care au o valoare economica independenta, actuala sau potentiala, informatii care nu sunt in general cunoscute si nu sunt usor identificabile prin mijloace adecvate de catre alte persoane si din utilizarea / divulgarea carora se poate obtine un avantaj economic;
  • orice solicitare de despagubire care rezulta din, bazata pe sau atribuita oricarei:
   • defectiuni mecanice de software;
   • defectiuni electrice, inclusiv orice intrerupere a energiei electrice, supratensiuni, pana de curent pe termen lung sau scurt;
   • defectiuni de telecomunicatii sau defectiuni ale sistemelor prin satelit;
    • Aceasta excludere se aplica doar in cazul in care echipamentele mentionate mai sus sunt in afara controlului direct al asiguratului.
  • orice solicitare de despagubire care rezulta din, bazata pe sau atribuita oricaror practici comerciale restrictive, restrictii / piedici impuse libertatii comertului sau practici de concurenta neloiala, indiferent daca astfel de practici sunt reale sau doar presupuse;
  • orice solicitare de despagubire care rezulta din incorectitudinea informatiilor primite de catre asigurat de la consumatori;
  • orice solicitare de despagubire in legatura cu fapte culpabile comise de un asigurat care nu era admis de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) la data comiterii faptei culpabile.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de intermediere fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de intermediere fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • La incheierea politei de asigurare si pe intreaga perioada de valabilitate a politei de asigurare, asiguratul este obligat:
  • sa prezinte asiguratorului informatii corecte, detaliate si complete in legatura cu toti factorii ce ar putea influenta producerea unui risc acoperit;
  • sa plateasca ratele de prima de asigurare pana la termenele scadente prevazute in polita de asigurare;
  • sa declare existenta altor asigurari pentru aceeasi forma (tip) de asigurare, la orice alt asigurator;
  • sa comunice asiguratorului orice modificare intervenita in legatura cu datele luate in considerare la incheierea politei, precum si schimbarea imprejurarilor esentiale privind posibilitatea producerii riscului asigurat;
  • sa anunte orice modificare intervenita in forma de exercitare a profesiei. In acest caz asigurarea nu acopera prejudiciile / pabuga / daunele cauzat de catre persoane care nu mai aveau calitatea de intermediari / brokeri de credite bancare sau erau suspendati din profesie la data savarsirii faptelor culpabile (erori, omisiuni sau neglijenta) care au determinat producerea prejudiciului;
  • sa anunte asiguratorul despre orice sentinta pronuntata prin care s-a deschis procedura insolventei, in termen de 30 zile de la data pronuntarii. In acest caz polita de asigurare se considera reziliata dupa 30 zile de la data pronuntarii sentintei.
 • In caz de neindeplinire a obligatiei prevazute mai sus, asiguratorul este indreptatit:
  • sa propuna asiguratului modificarea politei de asigurare, prin emiterea unui supliment de asigurare cu ajustarea corespunzatoare a primelor. Daca asiguratul nu este de acord cu modificarea propusa, polita de asigurare se considera reziliata de drept, cu efect de la data propunerii de modificare.
  • sa rezilieze polita de asigurare, prin notificare scrisa;
  • sa dispuna anularea politei de asigurare cu efect retroactiv, de la inceputul asigurarii, in conditiile prevazute de lege.
 • In cazul producerii unui eveniment asigurat, asiguratul este obligat:
  • sa avizeze in scris asiguratorul despre solicitarea de despagubire, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea unei solicitari de despagubiri de la persoana prejudiciata. Nota de avizare transmisa de asigurat va cuprinde detalii referitoare la faptele asiguratului care au cauzat prejudiciul / pierdere / dauna, data producerii acestora, recunoasterea de catre asigurat a prejudiciilor / daunelor / pagubelor produse, propunerea asiguratului cu privire la sumele de despagubit, si va fi insotita de urmatoarele documente: copia solicitarii de despagubiri primite de asigurat de la persoana prejudiciata, avand data de inregistrare de primire la asigurat si copia contractului incheiat intre asigurat si persoana prejudiciata.
  • sa comunice si sa puna la dispozitie asiguratorului toate informatiile si documentele solicitate de acesta si sa permita asiguratorului si reprezentantilor asiguratorului sa efectueze investigatiile, apararea, determinarea si cuantificarea prejudiciilor, solutionarea amiabila sau in instanta a solicitarilor de despagubire;
  • sa nu recunoasca nici o raspundere si sa nu faca nici o oferta, promisiune, plata sau intelegere amiabila fara acordul scris al asiguratorului;
  • sa-si organizeze o aparare adecvata premergatoare procesului, precum si in procesul intentat de persoana prejudiciata; de asemenea sa coopereze si sa ofere tot sprijinul rezonabil pentru asigurator in apararea oricarei solicitari de despagubire, precum si acceptarea recomandarilor facute de asigurator, inclusiv in ceea ce priveste angajarea unui aparator, atat in prima instanta, cat si in caile de atac. Asiguratorul nu isi asuma nicio obligatie in ceea ce priveste apararea asiguratului in procesele intentate de persoanele prejudiciate impotriva acestuia, dar isi rezerva dreptul sa preia si sa organizeze apararea si solutionarea oricarei solicitari de despagubire in interesul asiguratului si in scopul unei aparari mai eficiente a intereselor asiguratului.
  • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea daunei.
 • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de intermediere fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acesteia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Din punctul de vedere al despagubirilor, asiguratul mai are si urmatoarele obligatii:
  • Sa instiinteze imediat organele abilitate, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat.
  • Sa puna la dispozitia asiguratorului:
   • Documentele emise de organele de cercetare;
   • Cererile cuprinzand pretentiile de despagubire ale persoanelor pagubite;
  • Sa permita reprezentantilor asiguratorului sa faca investigatiile necesare pentru determinarea cauzelor si marimii pagubelor.
  • Sa nu recunoasca nicio raspundere si sa nu faca nicio promisiune sau plata catre terti, fara acordul anterior si scris al asiguratorului.
  • Sa se apere in proces, tinand cont de eventualele recomandari facute de asigurator.
  • Sa comunice asiguratorului numele tuturor celorlalti asiguratori cu care a incheiat polite de asigurare pentru aceleasi riscuri acoperite prin polita de asigurare.
   • In caz de neindeplinire a oricareia din obligatiile mentionate, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, in masura in care din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si marimea daunei, ori nu va putea exercita dreptul de regres prevazut de lege.
 • Evaluarea daunelor si stabilirea raspunderii asiguratului se poate face pe baza documentelor probatoare emise de organele legal competente sau in lipsa acestora a oricaror mijloace legale de proba;
 • Cuantumul despagubirii se stabileste pe baza evaluarii daunelor si stabilirii cu certitudine a raspunderii civile a asiguratului, fie pe cale amiabila prin intelegerea reciproca dintre asigurat si persoana pagubita, facuta cu acceptul prealabil al asiguratorului, fie pe baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile;
 • In cazul intelegerii amiabile intre asigurat si persoana pagubita, realizata cu acceptul prealabil al asiguratorului, intelegerea se va incheia in fata organelor specializate ale asiguratorului, va fi semnata de toate partile, si va trebui sa includa obligatoriu declaratiile irevocabile ale asiguratului si ale persoanei pagubite ca prin primirea despagubirii nu mai au nici o alta pretentie fata de asigurator;
 • In cazul in care producerea unui eveniment asigurat se datoreaza actiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, asiguratorul acorda despagubiri conform procentului de culpa al asiguratului rezultat din documentele emise de organele competente si / sau declaratii de martori ori din hotararea pronuntata de instanta de judecata;
 • In situatiile de culpa comuna, masura raspunderii fiecarei persoane vinovate de producerea evenimentelor asigurate va fi cea rezultata din actele emise de organele competente. In cazul in care din aceste acte nu rezulta masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale in raport cu numarul partilor implicate in producerea evenimentului asigurat;
 • In cazul in care persoana pagubita a contribuit din culpa la producerea evenimentului asigurat sau la marirea daunei, asiguratul va fi tinut raspunzator numai pentru partea din dauna pe care a produs-o;
 • despagubirile nu pot fi stabilite pe baza intelegerii dintre asigurat, persoanele pagubite si asigurator, in cazul in care:
  • se formuleaza pretentii de despagubiri ce se cuvin sub forma de prestatii banesti periodice (pensie de intretinere)
  • nu se pot trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea pagubelor, cauzele, imprejurarile si cuantumul acestora.
  • se formuleaza pretentii de despagubiri sub forma de daune morale
 • Indiferent de forma prin care se realizeaza despagubirea, pe cale amiabila sau pe calea instantei de judecata, cuantumul despagubirii totale acordate de asigurator pentru acelasi eveniment asigurat nu poate depasi in nici un caz limita raspunderii mentionata in polita de asigurare;
 • Plata despagubirior se face de catre asigurator pe baza documentatiei complete primite la sediul societatii, privind cauzele si circumstantele aparitiei evenimentului asigurat, precum si a documentatiei care certifica efectele acestuia. despagubirile se platesc in valuta in care s-a platit prima de asigurare, dar in toate cazurile, facturile in lei se platesc in lei.
 • In cazul in care asiguratul a optat pentru plata in rate a primei, la producerea evenimentului asigurat, asiguratorul poate retine din despagubirea datorata suma ratelor neachitate.
 • O data cu plata despagubirii, rezultat fie al intelegerii dintre parti, fie al punerii in executare a hotararii judecatoresti, se stinge orice pretentie a persoanelor prejudiciate fata de asigurat si asigurator, implicit orice pretentie a asiguratului fata de asigurator.
 • Asiguratorul are dreptul:
  • Sa amane plata despagubirii daca in legatura cu evenimentul care a produs dauna a fost instituita impotriva asiguratului sau a prepusilor acestuia o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea acesteia;
  • Sa refuze plata despagubirii, respectiv sa solicite si sa perceapa restituirea despagubirii daca ulterior efectuarii acesteia se descopera ca cerera de despagubire a fost facuta in astfel de conditii;
  • Sa refuze despagubirea pentru partea de dauna care s-a marit ca urmare a nerespectarii de catre asigurat a recomandarilor facute de asigurator;
  • Sa refuze acordarea despagubirii pe cale amiabila, daca asiguratul, respectiv terta persoana pagubita, nu prezinta suficiente dovezi pentru a justifica dreptul la plata despagubirii;
 • In cazul daunelor materiale asiguratorul nu despagubeste taxele platite de asigurat in strainatate sau in Romania si pe care acesta are dreptul sa le recupereze conform legii ( ex. TVA etc.);
 • In vederea acordarii despagubirii, asiguratorul este indreptatit sa solicite asiguratului si punerea la dispozitie a urmatoarelor documente:
  • Cerere scrisa de solicitare a despagubirii, cu indicarea beneficiarului acesteia si a contului in care despagubirea se solicita a fi platita;
  • Actele de identificare / identitate si orice alte acte doveditoare a profesiei / obiectului de activitate, precum si detinerea autorizatiilor necesare in vederea desfasurarii in deplina legalitate a activitatii de catre asigurat;
  • Orice act doveditor al raspunderii asiguratului si al cuantumului despagubirii solicitate (in original);
  • Alte acte, dupa caz, necesare pentru solutionarea cererii de plata a despagubirii;
 • Din cuantumul fiecarei despagubiri acordate se va scade fransiza stabilita in polita de asigurare; fransiza se aplica numai pentru daunele materiale.
 • In limita despagubirii platite asiguratului / persoanei pagubite, asiguratorul se subroga in toate drepturile acestuia contra celor raspunzatori de producerea evenimentului asigurat sau care au contribuit la producerea sau majorarea pagubelor, cu conditia ca acestia sa nu fie asiguratul ori prepusii asiguratului.

Notificare daune:

Telefon: +40 21 311 91 04 / Fax +40 21 311 50 56
E-mail: daune@certasig.ro

Diverse: 
 • Prin acordul comun al celor doua parti, se pot aduce modificari la polita de asigurare, oricand in cursul valabilitatii ei, acestea intrand in vigoare la data convenita in scris de parti.
 • In cazul incetarii politei asiguratorul va retine prima corespunzatoare perioadei in care polita a fost activa, plus reducerile sau alte avantaje acordate, si va returna contractantului / asiguratului, daca este cazul, prima aferenta perioadei ramase pana la data initiala de incetare a politei, tindu-se totodata seama si de alte prevederi.
 • Orice pretentie a asiguratului fata de asigurator se stinge prin plata despagubirii (in limita raspunderii maxime).
 • Forta majora exonereaza de raspundere partea care, aflata in aceasta situatie, o notifica celeilalte parti in termen de cel mult 5 zile de la producere si o dovedeste cu inscrisuri oficiale in termen de 30 de zile de la aparitia acesteia.