Asigurarea de raspundere civila profesionala a BROKERILOR de CREDITE BANCARE - GOTHAER Asigurari-Reasigurari

asigurari gothaer brokeri intermediari credite bancare pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Strada Barbu Delavrancea, nr.6A, corp A2.

office@gothaer.ro

Tel:   021.200.00.00

Fax:   021.200.00.98

               Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., asa cum este cunoscuta astazi, a luat fiinta in anul 2012 cand Gothaer Finanzholding AG a preluat majoritatea actiunilor societatii Platinum Asigurari Reasigurari. Gothaer Finanzholding AG este parte a grupului Gothaer Versicherungsbank VVaG, una din cele mai importante companii de asigurari mutuale din Germania, cu o experienta de aproape 200 de ani in domeniul asigurarilor, cu peste 3.5 millioane de clienti, gestionand un portofoliu de active de peste 22 miliarde Euro si un volum anual de prime brute subscrise de aproximativ 4 miliarde de Euro. Avand la baza un sistem de valori in care se pune accentul pe siguranta, experienta, incredere, pasiune, flexibilitate si inovatie, Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. isi propune sa protejeze cel mai bine si sa imbunatateasca viata clientilor, a familiilor si a afacerilor acestora, si, sa le ofere solutii de asigurare de calitate acestora. Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-057-06.12.2006. 

Aspecte Generale: 

Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. ofera clientilor sai polita de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare prin care asiguratorul va plati despagubiri (pierdere financiara directa si cheltuieli / costuri, acoperite in baza politei de asigurare) asiguratului sau persoanei prejudiciate, in masura in care se dovedeste ca asiguratul este legal raspunzator de producerea prejudiciilor inregistrate de persoanele prejudiciate, in conformitate cu prevederile legii, prin fapte culpabile savarsite (neglijenta, omisiuni sau erori) in legatura cu activitatea profesionala desfasurata de asigurat, asa cum este indicata in polita, realizata in perioada asigurata sau in perioada de anterioritate.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. il constituie, asigurarea raspunderii civile profesionale a asiguratului fata de terte persoane, declansata ca urmare a producerii unui eveniment asigurat, intelegand - prin notiunea de „terta persoana” clientii consumatori, beneficiari ai activitatii de intermediere de credite, cu care asiguratul are relatii contractuale.

             Polita acopera prejudiciile produse persoanelor pagubite, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • Prejudiciul sa se produca in perioada de asigurare si sa fie cert, cuantificabil la data formularii cererii de despagubire, nereparat si direct;
 • Prejudiciul sa decurga dintr-o fapta culpabila savarsita de catre asigurat, in legatura cu activitatea profesionala desfasurata, in perioada de asigurare sau in perioada de raspundere anterioara, daca este aplicabila;
 • Sa existe o legatura de cauzalitate intre fapta culpabila si prejudiciul reclamat;
 • Cererea de despagubire in legatura cu prejudiciul respectiv sa fie formulata de catre persoana pagubita impotriva asiguratului sau direct impotriva asiguratorului, in scris, pentru prima data in perioada de asigurare precizata in polita.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de intermediere fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • persoanele fizice care nu actioneaza in calitate de creditori si care fac doar legatura, fie in mod direct, fie indirect, unui consumator cu o institutie de credit si care isi desfasoara activitatea in conformitate cu admiterea acordata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor(ANPC), activitate desfasurata cu respectarea urmatoarelor conditii:
  • este desfasurata de catre asigurat in baza unui contract de prestari servicii incheiat cu o institutie de credit, contra unei remuneratii;
  • asiguratul a notificat Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) cu privire la desfasurarea activitatii de intermediere credite;
 • persoanele juridice care pot avea calitatea de asigurat sunt:
  • societatile profesionale constituite in mod legal, care au in obiectul de activitate si sunt autorizate sa desfasoara tipul de activitati profesionale care fac obiectul politei de asigurare:
   • fie in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare persoana angajata sau colaborator, in acest caz persoanele cuprinse in asigurare urmand a fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea profesiei, a limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;
   • fie in calitate de asigurat, in acest caz fiind cuprinsi in asigurare:
    • actionarii si / sau asociatii precum si conducerea executiva, in timp ce actioneaza in aceasta calitate pentru societatea asigurata;
    • prepusii societatii asigurate – persoane implicate in activitatea de intermediere / brokeraj de credite bancare, avand calitatea de angajati sau colaboratori, care dispun de pregatirea profesionala de specialitate precum si de autorizatiile necesare exercitarii legale a profesiei;
  • entitatea din sectorul privat sau public, in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare persoana implicata in activitatea de intermediere / brokeraj de credite bancare, fie angajata in baza unui contract de munca, fie desfasurand activitatea in baza unei conventii civile sau de prestari servicii, in acest caz persoanele cuprinse in asigurare urmand a fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea profesiei, a limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;
  • asociatiatiile sau uniunile profesionale, organizate legal, independent si autonom, in calitate de contractant al politei, in numele si pentru fiecare dintre membrii lor, caz in care persoanele cuprinse in asigurare vor fi mentionate intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecarei persoane cuprinse in asigurare;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat si/sau contractant, despre apartenenta la organizatii profesionale, despre modalitatea de practicare a profesiei, despre structura organizatorica si functionala a asiguratului, despre natura serviciilor de intermediere / brokeraj de credite bancare furnizate, despre istoricul de daune, despre limitele de raspundere solicitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului, avize, autorizatii, licente;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • natura si volumul activitatii atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice;
 • tipul asiguratului persoana fizica: intermediar nelegat sau intermediar legat;
 • structura si identificarea personalului in cazul asiguratilor persoane juridice;
 • volumul incasarilor din comisioane: din credite ipotecare sau din alte tipuri de credite;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
 • perioada asigurata;
 • perioada de anterioritate;
 • optiunea pentru extinderea perioadei de avizare a daunelor;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de intermediere fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

               Perioada de raspundere anterioara (numita si perioada retroactiva de acoperire):

  • facilitate ce poate fi acordata asiguratului la reinnoirea politei la asigurator, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, constand in acoperirea unei perioade imediat anterioare perioadei de asigurare, pentru care asiguratorul preia raspunderea, cu conditia ca prejudiciul sa decurga dintr-o fapta culpabila savarsita de catre asigurat in perioada de raspundere anterioara, iar cererea de despagubire sa fie formulata in scris pentru prima oara in timpul perioadei de asigurare aferente politei in vigoare la data producerii evenimentului asigurat;
  • durata perioadei de raspundere anterioara poate fi de maxim 3 ani inaintea intrarii in vigoare a ultimei polite incheiata la asigurator, cu conditia ca asiguratul sa fi avut incheiata la asigurator o polita pentru aceleasi riscuri, iar aceasta sa fi fost reinnoita la asigurator pentru perioade de cate un an, mai multi ani la rand, fara intrerupere;
  • perioada de raspundere anterioara aplicabila se precizeaza expres in polita. In situatia in care in polita nu se mentioneaza o perioada de raspundere anterioara, asiguratul nu beneficiaza de aceasta facilitate.

                Perioada extinsa de notificare: asiguratorul extinde automat si gratuit acoperirea pentru o perioada de 30 de zile de la incetarea valabilitatii politei de asigurare, obligandu-se sa acorde despagubiri si pentru evenimentele asigurate care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  • prejudiciul inregistrat de persoana pagubita este consecinta unor fapte culpabile savarsite in perioada asigurata (ori perioada retroactiva, daca s-a convenit), dar anterior datei denuntarii / rezilierii sau expirarii politei de asigurare;
  • cererea de despagubire este transmisa asiguratului, in scris, pentru prima data in perioada extinsa de notificare;
  • nu intra sub incidenta acoperirii conferite de o alta polita de asigurare de raspundere civila.

                 Perioada extinsa de notificare este acordata si in situatia in care asiguratorul isi exercita dreptul de a denunta polita. Perioada extinsa de notificare nu se poate acorda in situatia in care asiguratorul reziliaza sau refuza reinnoirea politei ca urmare a neindeplinirii de catre asigurat a obligatiilor privind plata primei de asigurare ori a incalcarii unor obligatii contractuale.

                 Raspunderea asiguratorului inceteaza:

  • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
  • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
  • prin suspendarea calitatii de intermediar / broker de credite bancare (mentionarea asiguratului in tabloul intermediarilor / brokerilor de credite bancare incompatibili) sau retragerea calitatii de intermediar / broker de credite bancare (radierea asiguratului din tabloul intermediarilor / brokerilor de credite bancare) in baza dispozitiilor legale in vigoare;
  • cu acordul ambelor parti;
  • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
  • ìn caz de forta majora;
  • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
  Teritorialitate: 

                Polita de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de intermediere fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata pe teritoriul Romaniei si/sau pe intreg teritoriul Uniunii Europene si al statelor apartinand Spatiului Economic European, ca urmare a faptelor culpabile savarsite / activitatii desfasurate de catre acesta in Romania si/sau pe intreg teritoriul Uniunii Europene si al statelor apartinand Spatiului Economic European, cu respectarea legislatiei in vigoare.

  Asiguratul: 

                  Asigurat pe polita de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de intermediere fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate sa fie:

  • Intermediar de credite, persoana fizica autorizata sau persoana juridica ce nu actioneaza in calitate de creditor, care in cursul exercitarii activitatii sale comerciale, a afacerii sau a profesiei sale, in schimbul unui onorariu, realizeaza legatura, fie in mod direct, fie indirect, unui consumator cu un creditor sau cu un alt intermediar de credite si care desfasoara cel putin una dintre urmatoarele activitati:
   • prezinta consumatorilor contracte de credit;
   • ofera asistenta consumatorilor prin organizarea de activitati pregatitoare sau alte activitati administrative precontractuale privind contractele de credit, altele decat cele prevazute anterior;
   • incheie contracte de credit cu consumatorii in numele creditorului.
  • Intermediar de credite legat - un intermediar de credite care actioneaza, in una dintre urmatoarele situatii, in numele si sub raspunderea deplina si neconditionata:
   • unui singur creditor;
   • a unui singur grup;
   • a unui numar de creditori sau de grupuri care nu reprezinta majoritatea pietei.
  • Reprezentant desemnat - o persoana fizica autorizata sau juridica care desfasoara activitatile efectuate de catre un intermediar de credite, care actioneaza in numele sau sub responsabilitatea deplina si neconditionata a unui singur intermediar de credite;
  • Personal:
   • orice persoana fizica care lucreaza pentru intermediarul de credite si care este implicata direct in activitatile profesionale desfasurate de intermediarul de credite sau intra in contact cu consumatorii in cadrul unor activitati desfasurate de intermediarul de credite;
   • orice persoana fizica care lucreaza pentru un reprezentant desemnat si intra in contact cu consumatorii in cadrul unor activitati desfasurate de catre acesta;
   • orice persoana fizica care coordoneaza sau supravegheaza in mod direct persoanele fizice prevazute mai sus;

                 Contractant poate fi societate profesionala, entitate publica sau privata sau asociatia sau uniunea profesionala, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati sau membrii ai asociatiei, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

                 Beneficiar al asigurarii (client / consumator):

  • persoana fizica sau juridica care este beneficiara serviciilor oferite de asigurat prin contractul de intermediere incheiat si care este prejudiciata patrimonial de actele / faptele asiguratului savarsite din culpa, de neglijenta / imprudenta in
   exercitarea profesiei sau cunostintelor profesionale insuficiente in cadrul exercitiului legal al activitatii profesionale;
  Suma Asigurata: 

                Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

                Raspunderea asiguratorului se angajeaza numai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare.

                Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

  • pe eveniment: limita maxima de raspundere a asiguratorului pentru orice sume compensatorii si / sau cheltuieli / costuri acoperite in legatura cu o cerere de despagubire sau serie de cereri de despagubire nu va depasi limita pe eveniment mentionata in polita;
   • „Seria de cereri de despagubire” reprezinta:
    • toate prejudiciile care sunt consecinte diferite ale aceleiasi fapte culpabile; si / sau
    • acelasi prejudiciu consecinta mai multor fapte culpabile; si / sau
    • un prejudiciu pentru care cererea de despagubire este inaintata impotriva mai multor persoane responsabile si asigurate in cadrul aceleiasi polite.
   • O serie de cereri de despagubire va fi considerata un sigur eveniment asigurat, iar data daunei va fi considerata data la care a fost facuta impotriva asiguratului prima cerere de despagubire din cadrul seriei.
  • pe perioada asigurata (denumita si limita agregat): limita maxima de raspundere a asiguratorului pentru orice sume compensatorii si / sau cheltuieli / costuri acoperite in baza tuturor cererilor de despagubire facute in perioada asigurata nu va depasi limita agregat mentionata in polita.

                  Limita raspunderii pe eveniment si limita raspunderii pe perioada asigurata vor fi precizate explicit in polita.

  Prima de Asigurare: 

                  Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                  In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

  • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
  • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                  Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                  Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

  Sistemul de Fransize: 

                Polita de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de intermediere fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

  Riscuri Asigurate Standard: 

                 Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de intermediere fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

  • Asiguratorul acorda despagubiri, in limitele raspunderii mentionate in polita, pentru:
   • sumele compensatorii pe care asiguratul este obligat sa le plateasca persoanelor pagubite cu titlu de prejudicii;
   • cheltuielile de judecata facute de persoana pagubita pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca acesta a fost obligat la despagubire prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
   • cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil, stabilite de lege ori de cate instantele de judecata, daca asiguratul a fost obligat la plata despagubirilor.
  Riscuri Excluse: 

                 Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de intermediere fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

  • orice prejudicii decurgand din / bazate pe / in legatura cu:
   • circumstante, fapte culpabile, cereri de despagubire, plangeri, pretentii, actiuni, incidente cunoscute asiguratului / contractantului (indiferent daca au fost declarate sau nu asiguratorului in cererea - chestionar) sau pe care acesta putea sa le cunoasca inaintea intrarii in vigoare a politei / perioadei de raspundere anterioara convenita;
   • cereri de despagubire, prejudicii / plangeri / pretentii / actiuni / circumstante / incidente care deriva din orice fapta culpabila savarsita de catre asigurat inaintea intrarii in vigoare a politei / perioadei de raspundere anterioara convenita;
   • cereri de despagubire facute dupa expirarea politei / perioadei extinse de notificare convenita;
   • cereri de despagubire ori prejudicii / plangeri / pretentii / actiuni / circumstante / incidente / fapte culpabile care ar putea genera cereri de despagubire, notificate pe sau asigurabile in baza oricarei alte tipuri de polite de asigurare;
  • prejudicii cauzate cu intentie sau prin savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, dol sau culpa grava a asiguratului sau a oricaror persoane pentru care raspunde conform legii;
  • prejudicii rezultand din furnizarea unor servicii profesionale care nu au legatura cu activitatea de intermediar de credite;
  • prejudicii rezultand din utilizarea unor materiale publicitare si de promovare privind contractele de credit susceptibile a induce in eroare consumatorul;
  • prejudicii rezultand din utilizarea unor formulari neadevarate / false care pot crea asteptari neintemeiate consumatorului in ceea ce priveste disponibilitatea sau costul unui credit;
  • prejudicii produse in cazul prestarii activitatii profesionale neautorizat sau fara o baza contractuala (contract de colaborare incheiat cu creditorii) valabila sau fara respectarea prevederilor legale in vigoare;
  • orice raspundere asumata de asigurat prin contract sau orice alt tip de angajament sau garantie data de catre acesta (promisiuni), care depaseste raspunderea sa profesionala angajata potrivit legii;
  • prejudicii reprezentand vatamari corporale (inclusiv deces), pagube materiale (pierderea / distrugerea / deteriorarea bunurilor) si consecintele acestora;
  • raspunderea angajata in legatura cu pierderea / distrugerea documentelor incredintate (inclusiv costurile de refacere / inlocuire) aflate in grija, custodia sau controlul asiguratului, daca nu se convine altfel intre parti, cu precizarea expresa in polita;
  • prejudicii rezultate din / in legatura cu / cauzate de:
   • greseli de decontare / facturare, inclusiv penalitatile aferente;
   • depasirea de catre asigurat a limitelor imputernicirii date de catre creditor cu care acesta are incheiat un contract de colaborare;
   • completarea formularelor specifice / alte documente similare de catre asigurat, in numele clientilor sai;
   • oferirea de servicii de consiliere de catre intermediari de credite care sunt legati;
   • utilizarea de catre intermediarii de credite legati a termenilor de „consiliere” si „consilieri” sau a termenilor similari;
   • transmiterea catre creditorul relevant a unor informatii false sau inselatoare, constatate conform legii, in vederea efectuarii evaluarii bonitatii unui consumator;
   • prejudicii rezultate din completarea formularelor / documentelor specifice analizei bonitatii de catre clientii asiguratului;
  • cereri de despagubire datorate sau in legatura cu, insolvabilitatea, falimentul / bancruta, lichidarea sau incapacitatea de plata a asiguratului;
  • prejudicii in legatura cu / decurgand din / produse dupa incetarea activitatii asiguratului, suspendarea activitatii de intermediere de credite pana la intrarea in legalitate si / sau aducerea tuturor contractelor similare in conformitate cu prevederile legale sau radierii inregistrarii intermediarului de credite sau reprezentantului desemnat, pierderea calitatii de intermediar de credite;
  • neducerea la indeplinire a obligatiilor asumate prin contract ca urmare a incetarii / suspendarii activitatii profesionale din orice cauza;
  • prejudiciile produse ca urmare a renuntarii de catre asigurat la prestarea serviciilor profesionale;
  • cereri de despagubire rezultand din / bazate pe dobandirea de catre asigurat a unui profit / avantaj personal sau primirea unei remuneratii, fara ca acesta sa fie indreptatit legal sa le obtina;
  • cereri de despagubire in legatura cu depasirea costurilor estimate si / sau a duratei prestarii serviciilor;
  • prejudicii decurgand direct sau indirect din concurenta neloiala, insusirea nelegala de secrete profesionale (exemplu: liste clienti, informatii privind bunurile care fac obiectului obtinerii unui credit sau orice informatii care ar conduce la interferenta cu sansele / posibilitatile de afaceri ale tertilor);
  • prejudicii decurgand din nepastrarea secretului profesional / confidentialitatii activitatii;
  • prejudicii in legatura cu situatiile in care asiguratul nu a respectat dispozitiile legale privind interesele contrare, conflictul de interese sau situatiile de incompatibilitate;
  • prejudicii cauzate direct sau indirect de disfunctionalitatile oricarui computer, echipament de procesare date, circuit integrat sau echipamente similare folosite de asigurat pentru furnizarea serviciilor profesionale;
  • pretentii de despagubiri pentru prejudicii produse de asigurat clientilor sai, care provin exclusiv din utilizarea programelor informatice (software) si / sau a sistemelor de calcul (hardware) utilizate in desfasurarea activitatilor profesionale;
  • pierderea / distrugerea documentelor rezultand, direct sau indirect, din accesul sau folosirea neautorizata a sistemelor / programelor informatice utilizate de asigurat in desfasurarea activitatii profesionale;
  • prejudicii decurgand din incalcarea prevederilor legale in vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • prejudicii in legatura cu prestarea serviciilor legate de contracte de credit oferite de un creditor nonfinanciar consumatorilor intr-un stat membru al Uniunii Europene sau din cadrul Spatiului Economic European in care astfel de creditori nonfinanciari au interdictie de a functiona;
  • prejudicii in legatura cu prestarea de catre reprezentantii desemnati a activitatilor de intermediere credite in statele membre al Uniunii Europene sau din cadrul Spatiului Economic European in care astfel de reprezentanti desemnati au interdictie de a functiona.
  Clauze Suplimentare: 

                La polita de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de intermediere fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de intermediere fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

  • sa respecte reglementarile legale si contractuale, precum si obligatiile asumate referitoare la activitatea de intermediar de credite;
  • sa informeze de indata asiguratorul, dar nu mai tarziu de 3 zile de la data luarii la cunostinta, despre descoperirea oricarei circumstante, suspiciune ori fapte culpabile care ar putea genera o cerere de despagubire, precum si despre producerea riscului asigurat, a unui prejudiciu ori a primirii unei reclamatii / plangeri / cereri de despagubire, furnizand detalii complete;
  • sa respecte confidentialitatea informatiilor care ii sunt incredintate in cursul desfasurarii activitatii sale si sa nu utilizeze aceste informatii decat in scopurile pentru care i-au fost incredintate;
  • sa nu includa in reclamele si materialele de prezentare folosite, informatii neadevarate sau care pot induce in eroare publicul, precum si sa nu comunice clientilor, mass - media sau in relatiile cu partenerii de afaceri date false privind activitatea desfasurata (inclusiv dar nelimitativ: volumul creditelor intermediate, prezenta teritoriala, forta de vanzare etc). Publicitatea va fi realizata respectand principiile impuse de legislatia in domeniu;
  • sa intreprinda toate diligentele in vederea asigurarii unei calitati corespunzatoare a serviciilor profesionale oferite;
  • sa notifice asiguratorul despre orice modificare survenita in forma de exercitare a profesiei.
  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila Profesionala a INTERMEDIARILOR / BROKERILOR de credite bancare pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de intermediere fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

  • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acesteia;
  • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
  • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
  • sa primeasca avizarile de dauna;
  • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
  • sa emita oferte de despagubire;
  • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
  • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
  Procedura Daune: 
  • Constatarea si evaluarea pagubelor se fac de catre asigurator, impreuna cu asiguratul, direct sau prin imputerniciti, inclusiv prin experti, daca s-a convenit in acest mod de cele doua parti.
  • despagubirile se stabilesc pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator (pe cale amiabila) sau prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata conform legislatiei din Romania.
  • Culpa poate fi determinata si printr-o expertiza extrajudiciara efectuata de un expert autorizat in conditiile legii.
  • Stabilirea despagubirilor pe baza intelegerii dintre parti (pe cale amiabila) se poate face numai daca, din actele intocmite de cel care executa expertiza si / sau din documentele prezentate de asigurat si / sau cele existente in dosarul de dauna, rezulta cu certitudine atat raspunderea civila a acestuia pentru producerea pagubelor cat si cauzele si intinderea prejudiciului si persoana pagubita.
  • In cazul producerii riscului asigurat, in situatia in care partile nu se inteleg asupra cuantumului despagubirii, suma din despagubire care nu face obiectul litigiului va fi platita de asigurator inainte ca litigiul sa se fi solutionat prin negocieri sau de catre instanta judecatoreasca.
  • Despagubirea nu poate depasi suma asigurata, nici cuantumul pagubei, stabilit in baza actelor justificative.
  • Daca asigurarea s-a incheiat cu fransiza, asiguratorul este raspunzator numai pentru partea ce depaseste cuantumul fransizei.
  • In cazul platii unei despagubiri, asiguratorul are dreptul de a compensa ratele de prima ce i se datoreaza pana la sfarsitul perioadei de asigurare prin scaderea acestora din valoarea despagubirilor cuvenite.
  • In toate cazurile in care au fost prejudiciate mai multe persoane si suma prejudiciilor acestora depaseste Limita raspunderii asiguratorului pe cererea de despagubire mentionata in polita, despagubirile se acorda in limita acestei sume, proportional cu prejudiciul suferit de fiecare persoana, daca asiguratul si asiguratorul nu convin altfel cu ocazia solutionarii daunei.
  • Daca prejudiciul s-a produs din culpa mai multor persoane, asiguratorul va acorda despagubire numai pentru partea din paguba de care se face raspunzator asiguratul. In astfel de situatii, in cazul in care nu se poate stabili masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale in raport cu numarul partilor implicate in eveniment sau va rezulta din documentele intocmite de experti sau instanta.
  • Asiguratorul este indreptatit sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu realitatea daunei a fost instituita o cercetare penala, pana la finalizarea acesteia, sau atunci cand exista neconcordante / afirmatii contradictorii intre declaratiile asiguratului / persoanei pagubite si situatia de fapt.
  • Asiguratorul plateste despagubirea nemijlocit celui pagubit cu acordul scris al asiguratului, in masura in care cel pagubit nu a fost despagubit de asigurat. Despagubirea nu poate fi urmarita de creditorii asiguratului.
  • Despagubirea se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit, cu conditia ca despagubirea sa fie justificata si recunoscuta de asigurator.
  • Prin plata despagubirii, pe baza de intelegere dintre parti (cale amiabila) sau prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata in Romania se sting orice pretentii ale asiguratului si ale persoanelor prejudiciate fata de asigurator.
  • Odata cu plata despagubirii, beneficiarul despagubirii va mentiona, in scris, ca a fost despagubit de asigurator pentru prejudiciile suferite si ca nu mai are nici o pretentie, in legatura cu prejudiciul respectiv fata de asigurator.
  • Drepturile persoanelor prejudiciate impotriva celor raspunzatori de producerea prejudiciilor raman nestirbite, potrivit dreptului comun, pentru tot ceea ce depaseste sumele platite de asigurator.
  • Asiguratorul poate fi chemat in judecata de persoanele pagubite in limitele obligatiilor ce-i revin acestuia din polita de asigurare.
  • Dupa fiecare plata de despagubire limita raspunderii asiguratorului pe intreaga perioada de asigurare prevazuta in polita se diminueaza cu suma platita. Asigurarea continua pentru limita raspunderii asiguratorului astfel diminuata.
  • Asiguratorul nu datoreaza despagubire din asigurare daca riscul asigurat a fost produs cu intentie de asigurat, de beneficiarul despagubirii ori de catre un membru din conducerea asiguratului, care lucreaza in aceasta calitate.
  • Daca la data producerii evenimentului asigurat exista si alte polite de asigurare incheiate de asigurat la asiguratori diferiti, care acopera prejudicii ce intra sub incidenta politei de asigurare, asiguratorul plateste despagubiri in baza politei proportional cu Limita raspunderii mentionata pe polita.
  • Termenul de plata a despagubirii este de 30 zile de la data depunerii la asigurator a ultimului document necesar constatarii si evaluarii prejudiciului.

  Notificare daune:

  Call Center Constatare daune

  Tel: 021.200.00.00; 021 200 00 98​

  Email: avizari@gothaer.ro

  Formular on-line pentru avizare daunehttps://www.gothaer.ro/daune/anunta-o-dauna/

  Diverse: 
  • In cursul valabilitatii politei de asigurare, asiguratorul are dreptul sa efectueze verificari ale informatiilor prezentate de asigurat ori de cate ori considera necesar.
  • Polita de asigurare poate fi modificata oricand in cursul valabilitatii sale prin acordul comun al asiguratorului si asiguratului, modificarea intrand in vigoare la data convenita in scris de catre parti.
  • Orice notificare, comunicare, avizare sau instiintare legata de polita de asigurare se considera efectuata daca va fi transmisa in scris.
  • Respectarea riguroasa si indeplinirea prevederilor prevazute in polita de asigurare, in masura in care se refera la obligatiile care ii revin asiguratului, precum si prezumtia ca declaratiile si raspunsurile asiguratului din declaratia de asigurare, sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere care revine asiguratorului.
  • Polita de asigurare poate fi denuntata oricand de asigurat sau asigurator cu o notificare scrisa de 20 de zile calculate de la data primirii notificarii de catre cealalta parte. In cazul in care polita de asigurare este denuntat, asiguratorul va restitui partea din prima de asigurare achitata anticipat retinand prima corespunzatoare perioadei efectiv acoperita prin asigurare (aceasta din urma se va calcula prin retinerea unei parti de 1 / 12 din prima de asigurare anuala pentru fiecare luna sau fractiune de luna de acoperire), daca pana la data denuntarii nu s-au platit si / sau nu au fost avizate evenimente care intra sub incidenta acoperirii acordate prin polita de asigurare.
  • In limita despagubirilor platite asiguratorul se subroga in toate drepturile asiguratului sau beneficiarilor de despagubiri impotriva celor raspunzatori de producerea prejudiciilor / pagubelor.
  • Asiguratul raspunde pentru prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care ar impiedica realizarea dreptului de regres. Daca asiguratul renunta la dreptul de regres sau daca, din vina lui, exercitarea acestui drept nu mai este posibila, asiguratorul este eliberat de obligatia de a plati despagubiri pana la limita sumei ce face obiectul dreptului de regres. Daca plata a fost deja efectuata, asiguratul este obligat sa restituie despagubirile acordate de asigurator.
  • Dreptul la actiune privind solicitarea de despagubiri in baza politei de asigurare se stinge in termen de 2 ani de la data expirarii termenului stabilit pentru plata despagubirilor.
  • In vederea protejarii asiguratilor, beneficiarilor asigurarii si tertelor persoane pagubite, prin contributia asiguratorilor se constituie Fondul de Garantare, destinat platilor de indemnizatii rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii incheiate in conditiile Codului civil si Legii nr.136 / 1995 privind asigurarile și reasigurarile in Romania, in cazul constatarii insolvabilitatii asiguratorului.
  • Radierea inregistrarii intermediarului de credite sau reprezentantului desemnat de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor are ca efect incetarea valabilitatii politei
  • Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu aceasta polita de asigurare, inclusiv referitor la valabilitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea sa, se va solutiona potrivit legii romane, de catre instantele de judecata competente din Romania.