Asigurarea de raspundere civila profesionala a MEDIATORILOR - ERGO Asigurari

asigurari ergo mediatori consiliu mediere tablou pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti - Ploiesti nr.1A, cladirea A, etaj 4, Unitatea 4A

ergo@ergo.ro

Tel:    031 224 86 00

Fax:   031 224 86 88

              ERGO Asigurari S.A. Romania este o societate pe actiuni membra a ERGO GROUP AG, unul dintre cele mai mari grupuri de asigurari din Germania si Europa, care la randul sau este membru al MUNICH Re, unul dintre liderii internationali in materie de reasigurari. Cu o activitate vasta, in peste 30 de tari din Europa, Asia si Canada, ERGO GROUP AG a decis la finele anului 2016, sa-si extinda sfera de activitate in Romania si pe segmentul asigurarilor generale, prin preluarea societatii de asigurari CREDIT EUROPE Asigurari-Reasigurari S.A. Romania. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ERGO Asigurari S.A. Romania este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Belgia, Germania, Franta, Olanda. ERGO Asigurari S.A. Romania este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-059-09.07.2007.

Aspecte Generale: 

ERGO Asigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai, polita de raspundere Civila Profesionala a MEDIATORILOR pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de mediere, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata (omisiune, neglijenta, eroare) si in legatura directa cu executarea contractului de mediere.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila Profesionala a MEDIATORILOR de la ERGO Asigurari S.A. il constituie, asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de mediere, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata (omisiune, neglijenta, eroare) si in legatura directa cu executarea contractului de mediere.

              Polita de asigurare se va putea incheia astfel:

 • individual de catre un mediator care isi desfasoara activitatea intr-un birou de mediator, birou de mediatori asociati, societate civila profesionala sau organizatie nonguvernamentala;
 • de catre un birou de mediator sau birou de mediatori asociati. In aceasta situatie asigurarea se incheie pe numele biroului de mediator sau biroului de mediatori asociati, pentru mediatorul avocatul titular si pentru toti angajatii si colaboratorii biroului care lucreaza in cadrul profesiei de mediator sau in afara acesteia (personal auxiliar);
 • de catre o societate civila profesionala. In aceasta situatie polita se incheie in numele societatii pentru toti mediatorii titulari din societate si pentru toti angajatii / colaboratorii in cadrul profesiei de mediator sau in afara acesteia.

                In cadrul oricareia dintre formele de mai sus isi pot exercita profesia, pe langa mediatorii titulari, si: mediatori colaboratori (pe baza de contract de colaborare), mediatori salarizati (pe baza de contract de salarizare in interiorul profesiei), precum si personal auxiliar.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila Profesionala a MEDIATORILOR de la ERGO Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de mediere, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata (omisiune, neglijenta, eroare) si in legatura directa cu executarea contractului de mediere, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • persoanele fizice trebuie sa aiba dreptul de a exercita liber si independent profesia de mediator in conformitate cu Legea 192 / 2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare si a Statutului profesiei de mediator;
 • persoanele juridice care pot avea calitatea de asigurat sunt:
  • Birou de mediator: polita de asigurare se incheie fie in numele si pentru fiecare mediator, colaborator, fie in numele biroului individual pe baza de tabel nominal anexat la aceasta;
  • Birou de mediatori asociati: polita de asigurare se incheie fie in numele fiecarui mediator titular al biroului individual intrat in asociere, fie in numele si pentru fiecare asociere, pe baza de tabel nominal anexat la aceasta;
  • Societate civila profesionala cu raspundere limitata, organizata in conformitate cu prevederile legii, fie in numele si pentru fiecare mediator asociat, colaborator, fie in numele societatii, pe baza unui tabel nominal anexat la polita de
   asigurare;
  • Organizatii nonguvernamentale din Romania, in numele si pe seama fiecarui mediator pe baza unui tabel anexat la polita de asigurare;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat si/sau contractant, despre apartenenta la organizatii profesionale, despre modalitatea de practicare a profesiei, despre structura organizatorica si functionala a asiguratului, despre natura serviciilor juridice furnizate, despre istoricul de daune, despre limitele de raspundere solicitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului, avize, autorizatii, licente, documentul de calificare prin care se atesta dobandirea competentelor profesionale ca mediator eliberat
  de catre Consiliul de Mediere, in conditiile stabilite de standardele de formare in domeniul medierii si este inscris in Tabloul MEDIATORILOR Autorizati;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • natura si volumul activitatii atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice;
 • structura si identificarea personalului in cazul asiguratilor persoane juridice;
 • volumul incasarilor din onorarii;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
 • perioada asigurata;
 • optiunea pentru extinderea perioadei de avizare a daunelor;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila Profesionala a MEDIATORILOR de la ERGO Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de mediere, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata (omisiune, neglijenta, eroare) si in legatura directa cu executarea contractului de mediere, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • prin suspendarea calitatii de mediator (mentionarea asiguratului in tabloul MEDIATORILOR incompatibili) sau retragerea calitatii de mediator (radierea asiguratului din tabloul MEDIATORILOR) in baza dispozitiilor legale in vigoare;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila Profesionala a MEDIATORILOR de la ERGO Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de mediere, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata (omisiune, neglijenta, eroare) si in legatura directa cu executarea contractului de mediere, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila Profesionala a MEDIATORILOR de la ERGO Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de mediere, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata (omisiune, neglijenta, eroare) si in legatura directa cu executarea contractului de mediere, poate sa fie:

 • Orice cetatean roman care are dreptul de a exercita liber si independent profesia de mediator in conformitate cu Legea 192 / 2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare si a Statutului profesiei de mediator;
 • Persoanele juridice de forma:
  • Birou de mediator: polita de asigurare se incheie fie in numele si pentru fiecare mediator, colaborator, fie in numele biroului individual pe baza de tabel nominal anexat la aceasta;
  • Birou de mediatori asociati: polita de asigurare se incheie fie in numele fiecarui mediator titular al biroului individual intrat in asociere, fie in numele si pentru fiecare asociere, pe baza de tabel nominal anexat la aceasta;
  • Societate civila profesionala cu raspundere limitata, organizata in conformitate cu prevederile legii, fie in numele si pentru fiecare mediator asociat, colaborator, fie in numele societatii, pe baza unui tabel nominal anexat la polita de
   asigurare;
  • Organizatii nonguvernamentale din Romania, in numele si pe seama fiecarui mediator pe baza unui tabel anexat la polita de asigurare;

               Contractant poate fi biroul de mediator sau de mediatori asociati, societatea civila profesionala cu raspundere limitata sau organizatiile neguvernamentale, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati sau membrii ai organizatiei, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (client):

 • persoana fizica sau juridica care este beneficiara serviciilor oferite de asigurat prin contractul de mediere si care este prejudiciata patrimonial de actele / faptele asiguratului savarsite din culpa, de neglijenta / imprudenta in
  exercitarea profesiei sau cunostintelor profesionale insuficiente in cadrul exercitiului legal al activitatii profesionale;
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Raspunderea asiguratorului se angajeaza numai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare.

              Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

 • pe eveniment: valoarea pe eveniment prevazuta in polita de asigurare;
 • pe perioada asigurata: valoarea raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in polita de asigurare, indiferent de numarul evenimentelor asigurate produse.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramanand neschimbata.

              La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, cu acordul asiguratorului.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila Profesionala a MEDIATORILOR de la ERGO Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de mediere, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata (omisiune, neglijenta, eroare) si in legatura directa cu executarea contractului de mediere, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

              Polita de asigurare se incheie cu o fransiza obligatorie de minim 250 EUR (sau echiv. lei) / eveniment.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Profesionala a MEDIATORILOR de la ERGO Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de mediere, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata (omisiune, neglijenta, eroare) si in legatura directa cu executarea contractului de mediere, sunt:

 • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de despagubire pentru prejudiciile materiale de care raspunde in baza legii, cauzate de actele / faptele savarsite prin neglijenta si imprudenta de catre asigurat prin exercitarea profesiei, respectiv:
  • consultatii si asistenta cu privire la procedura de mediere;
  • redactarea actelor aferente procesului de mediere;
  • apararea si reprezentarea cu mijloace specifice a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice implicate in procesul de mediere;
 • cheltuieli de judecata facute de asigurat in procesul civil daca a fost obligat la desdaunare;
 • cheltuielile de judecata facute de reclamant pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirii, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora;
 • prejudicii produse clientilor ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorarii a inscrisurilor lasate de clienti in grija asiguratului in vederea folosirii lor ca probe sau documente in procesul de mediere;
 • sumele cheltuite de asigurat sau clientul prejudiciat al acestuia pentru reconstituirea, refacerea sau inlocuirea documentelor anterior mentionate, cu acordul asiguratorului si in limita a 10% din limita raspunderii per eveniment pentru pagube materiale.
  • Orice pretentie de despagubire pentru cheltuielile suportate de catre asigurat pentru inlocuirea sau reconstituirea documentelor va fi sustinuta prin facturi si chitante originale.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Profesionala a MEDIATORILOR de la ERGO Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de mediere, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata (omisiune, neglijenta, eroare) si in legatura directa cu executarea contractului de mediere, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • prejudicii provocate de personalul auxiliar angajat de catre asigurat in cadrul biroului sau societatii civile profesionale;
  • prejudicii rezultate ca urmare a asumarii unor obligatii, raspunderi sau acordarea unor garantii ce rezulta din contracte sau angajamente scrise sau orale, altele decat cele privind prestarea serviciilor profesionale;
  • pierderi financiare suferite de asigurat, rezultate din activitatea profesionala, inclusiv cele legate de renuntarea la contractele de mediere incheiate cu clientii;
  • prejudiciile rezultate ca urmare a exercitarii profesiei de catre asiguratul care se afla in unul din cazurile de incompatibilitate sau nedemnitate prevazute de legea de organizare si exercitare a profesiei sau in perioada interdictiei de a profesa ca urmare a unei sanctiuni disciplinare;
  • prejudiciile cauzate in cazul in care mediatorii asociati sau colaboratori din cadrul aceleiasi societati civile profesionale reprezinta persoane cu interese contrare in cauze conexe.
  • prejudicii rezultate in urma desfasurarii activitatii profesionale intr-o cauza in care asiguratul a fost ascultat ca martor;
  • prejudicii rezultate in urma desfasurarii activitatii profesionale in cauze in care asiguratul este sot / sotie, ruda sau afin pana la gradul 3;
  • prejudicii cauzate de nerespectarea secretului profesional;
  • prejudicii rezultate din neindeplinirea fata de client a obligatiilor contractuale datorata renuntarii asiguratului la executarea prestatiei, a suspendarii sau incetarii activitatii profesionale, a insolvabilitatii sau falimentului;
  • pretentii privind daune morale;
  • prejudicii cauzate de asistarea de catre asigurat a clientului in absenta unui contract de mediere incheiat in forma scrisa cu acesta;
  • prejudicii cauzate ca urmare a necunoasterii legislatiei internationale sau interpretarii gresite a unor prevederi legale din legislatia internationala.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila Profesionala a MEDIATORILOR de la ERGO Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de mediere, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata (omisiune, neglijenta, eroare) si in legatura directa cu executarea contractului de mediere, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila Profesionala a MEDIATORILOR de la ERGO Asigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de mediere, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata (omisiune, neglijenta, eroare) si in legatura directa cu executarea contractului de mediere, sunt:

 • sa respecte reglementarile nationale si internationale in domeniul medierii, Statutul profesiei, Codul de etica si deontologie al mediatorului, hotararile si regulamentele Consiliului de mediere precum si legislatia in vigoare care reglementeaza activitatea MEDIATORILOR din Romania;
 • sa tina o evidenta corecta a tuturor serviciilor profesionale, contractelor de mediere si sa pastreze aceste evidente astfel incat ele sa poata fi puse la dispozitia asiguratorului sau a reprezentantilor numiti ai acestuia in masura in care ele au legatura cu pretentia respectiva;
 • sa comunice in scris asiguratorului, in termen de 10 zile, descoperirea oricarui prejudiciu pentru care ar putea fi facuta o reclamatie impotriva lui;
 • sa notifice asiguratorului despre orice pretentie de despagubire primita pe parcursul valabilitatii politei de asigurare;
 • sa instiinteze imediat asiguratorul in legatura cu orice actiune in instanta pornita impotriva sa avand ca obiect raspunderea sa profesionala;
 • sa transmita in cel mai scurt timp posibil informatiile, documentele si actele solicitate de asigurator necesare stabilirii cauzelor, imprejurarilor producerii prejudiciului precum si cuantumului despagubirilor;
 • sa nu faca nici o plata sau promisiune de plata fara acordul scris al asiguratorului;
 • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea pagubei.

               Asiguratorului este indreptatit:

 • sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu dauna, a fost declansata impotriva asiguratului o ancheta din partea autoritatilor publice sau o procedura penala, pana la finalizarea acestora;
 • sa nu plateasca despagubirea daca cererea de despagubire este frauduloasa ori are la baza declaratii false;
 • sa refuze plata despagubirilor daca asiguratul incearca sa induca in eroare asiguratorului in ceea ce priveste cuantumul prejudiciilor, dreptul la despagubire sau alte date esentiale cu privire la evenimentul asigurat;
 • sa refuze plata despagubirilor daca asiguratul nu a respectat obligatiile din polita si din aceasta cauza nu s-a putut determina cauza producerii riscului asigurat si intinderea pagubei.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care ERGO Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila Profesionala a MEDIATORILOR pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului de mediere, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata (omisiune, neglijenta, eroare) si in legatura directa cu executarea contractului de mediere, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea si evaluarea pagubelor se fac de catre asigurator, impreuna cu asiguratul, direct sau prin imputerniciti, inclusiv prin experti, daca s-a convenit in acest mod de cele doua parti.
 • despagubirile se stabilesc pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator (pe cale amiabila) sau prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata conform legislatiei din Romania.
 • Culpa poate fi determinata si printr-o expertiza extrajudiciara efectuata de un expert autorizat in conditiile legii.
 • Stabilirea despagubirilor pe baza intelegerii dintre parti (pe cale amiabila) se poate face numai daca, din actele intocmite de cel care executa expertiza si / sau din documentele prezentate de asigurat si / sau cele existente in dosarul de dauna, rezulta cu certitudine atat raspunderea civila a acestuia pentru producerea pagubelor cat si cauzele si intinderea prejudiciului si persoana pagubita.
 • In cazul producerii riscului asigurat, in situatia in care partile nu se inteleg asupra cuantumului despagubirii, suma din despagubire care nu face obiectul litigiului va fi platita de asigurator inainte ca litigiul sa se fi solutionat prin negocieri sau de catre instanta judecatoreasca.
 • Despagubirea nu poate depasi suma asigurata, nici cuantumul pagubei, stabilit in baza actelor justificative.
 • Daca asigurarea s-a incheiat cu fransiza, asiguratorul este raspunzator numai pentru partea ce depaseste cuantumul fransizei.
 • In cazul platii unei despagubiri, asiguratorul are dreptul de a compensa ratele de prima ce i se datoreaza pana la sfarsitul perioadei de asigurare prin scaderea acestora din valoarea despagubirilor cuvenite.
 • In toate cazurile in care au fost prejudiciate mai multe persoane si suma prejudiciilor acestora depaseste Limita raspunderii asiguratorului pe cererea de despagubire mentionata in polita, despagubirile se acorda in limita acestei sume, proportional cu prejudiciul suferit de fiecare persoana, daca asiguratul si asiguratorul nu convin altfel cu ocazia solutionarii daunei.
 • Daca prejudiciul s-a produs din culpa mai multor persoane, asiguratorul va acorda despagubire numai pentru partea din paguba de care se face raspunzator asiguratul. In astfel de situatii, in cazul in care nu se poate stabili masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale in raport cu numarul partilor implicate in eveniment sau va rezulta din documentele intocmite de experti sau instanta.
 • Asiguratorul este indreptatit sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu realitatea daunei a fost instituita o cercetare penala, pana la finalizarea acesteia, sau atunci cand exista neconcordante / afirmatii contradictorii intre declaratiile asiguratului / persoanei pagubite si situatia de fapt.
 • Asiguratorul plateste despagubirea nemijlocit celui pagubit cu acordul scris al asiguratului, in masura in care cel pagubit nu a fost despagubit de asigurat. Despagubirea nu poate fi urmarita de creditorii asiguratului.
 • Despagubirea se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit, cu conditia ca despagubirea sa fie justificata si recunoscuta de asigurator.
 • Prin plata despagubirii, pe baza de intelegere dintre parti (cale amiabila) sau prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata in Romania se sting orice pretentii ale asiguratului si ale persoanelor prejudiciate fata de asigurator.
 • Odata cu plata despagubirii, beneficiarul despagubirii va mentiona, in scris, ca a fost despagubit de asigurator pentru prejudiciile suferite si ca nu mai are nici o pretentie, in legatura cu prejudiciul respectiv fata de asigurator.
 • Drepturile persoanelor prejudiciate impotriva celor raspunzatori de producerea prejudiciilor raman nestirbite, potrivit dreptului comun, pentru tot ceea ce depaseste sumele platite de asigurator.
 • Asiguratorul poate fi chemat in judecata de persoanele pagubite in limitele obligatiilor ce-i revin acestuia din polita de asigurare.
 • Dupa fiecare plata de despagubire limita raspunderii asiguratorului pe intreaga perioada de asigurare prevazuta in polita se diminueaza cu suma platita. Asigurarea continua pentru limita raspunderii asiguratorului astfel diminuata.
 • Asiguratorul nu datoreaza despagubire din asigurare daca riscul asigurat a fost produs cu intentie de asigurat, de beneficiarul despagubirii ori de catre un membru din conducerea asiguratului, care lucreaza in aceasta calitate.
 • Daca la data producerii evenimentului asigurat exista si alte polite de asigurare incheiate de asigurat la asiguratori diferiti, care acopera prejudicii ce intra sub incidenta politei de asigurare, asiguratorul plateste despagubiri in baza politei proportional cu Limita raspunderii mentionata pe polita.
 • Termenul de plata a despagubirii este de 15 zile de la data depunerii la asigurator a ultimului document necesar constatarii si evaluarii prejudiciului.

Notificare daune:

petitiamea@ergo.ro

http://www.ergo.ro/sidenav/service/formulare/

Fax: +40 31 224 86 88

Diverse: 
 • In limita despagubirilor platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea sau marirea pagubelor.
 • Asiguratul raspunde fata de asigurator pentru prejudiciile aduse prin acte care ar impiedica exercitarea dreptului de regres impotriva persoanelor raspunzatoare de producerea daunei ori de amplificarea ei pentru partea de dauna care s-a marit.