NOTARI PUBLICI 2024 - GOTHAER Asigurari - Reasigurari - Pitesti - Arges

asigurari gothaer notari publici notar camera notarilor birou notarial pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Strada Barbu Delavrancea, nr.6A, corp A2.

office@gothaer.ro

Tel:   021.200.00.00

Fax:   021.200.00.98

               Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., asa cum este cunoscuta astazi, a luat fiinta in anul 2012 cand Gothaer Finanzholding AG a preluat majoritatea actiunilor societatii Platinum Asigurari Reasigurari. Gothaer Finanzholding AG este parte a grupului Gothaer Versicherungsbank VVaG, una din cele mai importante companii de asigurari mutuale din Germania, cu o experienta de aproape 200 de ani in domeniul asigurarilor, cu peste 3.5 millioane de clienti, gestionand un portofoliu de active de peste 22 miliarde Euro si un volum anual de prime brute subscrise de aproximativ 4 miliarde de Euro. Avand la baza un sistem de valori in care se pune accentul pe siguranta, experienta, incredere, pasiune, flexibilitate si inovatie, Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. isi propune sa protejeze cel mai bine si sa imbunatateasca viata clientilor, a familiilor si a afacerilor acestora, si, sa le ofere solutii de asigurare de calitate acestora. Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-057-06.12.2006. 

Aspecte Generale: 

Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. detine in portofoliu polita de raspundere Civila Profesionala a notarilor publici pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila Profesionala a notarilor publici de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. il constituie asumarea de catre asigurator a acoperirii pierderilor banesti pe care asiguratul este obligat sa le suporte in cazul in care, in legatura cu exercitarea profesiei sale de notar public, a cauzat un prejudiciu material unui client al sau si, in temeiul angajarii raspunderii sale profesionale, este obligat sa il repare, la cererea scrisa a persoanei prejudiciate.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila Profesionala a notarilor publici de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • persoanele fizice trebuie sa intruneasca calitatea de notar public autorizat in conditiile legii, membru al unei camere a notarilor publici, care isi desfasoara activitatea, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • persoanele juridice care pot avea calitatea de asigurat sunt:
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat si/sau contractant, despre apartenenta la organizatii profesionale, despre modalitatea de practicare a profesiei, despre structura organizatorica si functionala a asiguratului, despre natura serviciilor juridice furnizate, despre istoricul de daune, despre limitele de raspundere solicitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului, avize, autorizatii, licente;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • natura si volumul activitatii atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice;
 • tipul asiguratului persoana fizica: definitiv sau stagiar (se specifica si datele de identificare ale indrumatorului);
 • structura si identificarea personalului in cazul asiguratilor persoane juridice;
 • volumul incasarilor din onorarii;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
 • perioada asigurata;
 • optiunea pentru extinderea perioadei de avizare a daunelor;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila Profesionala a notarilor publici de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             In polita este inclusa si o perioada retroactiva, adica perioada imediat anterioara intrarii in vigoare a politei de asigurare (max. 36 luni) in care asiguratul a savarsit o fapta culpabila, pentru care se inregistreaza o cerere de despagubire.

             Se considera perioada imediat anterioara de acoperire, perioada in care asiguratul a avut incheiata o polita de asigurare la asigurator pentru aceleasi riscuri si a fost reinnoita an de an, fara a exista perioade de intrerupere. Perioada retroactiva se poate acorda numai la reinnoirea politei la asigurator, dupa analizarea informatiilor transmise de catre asigurat si contra platii unei prime de asigurare suplimentare.

             In cazul introducerii cererii de despagubire in perioada de valabilitate a politei de asigurare in vigoare se vor acorda despagubiri pentru daunele produse de asigurat oricand in perioada retroactiva neintrerupta sau in perioada asigurata a politei aflata in vigoare. Data daunei este data la care a fost formulata in scris prima cerere de despagubire impotriva asiguratului. Perioada retroactiva precum si prima suplimentara sunt mentionate in polita de asigurare

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • prin suspendarea calitatii de notar public (mentionarea asiguratului in tabloul notarilor publici incompatibili) sau incetarea calitatii de avocat (radierea asiguratului din tabloul notarilor publici) in baza dispozitiilor legale in vigoare;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila Profesionala a notarilor publici de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila Profesionala a notarilor publici de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata, poate sa fie:

 • Orice cetatean roman care poate exercita legal, pe teritoriul Romaniei, profesia de notar public, membru al unei camere a notarilor publici, care isi desfasoara activitatea, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Persoanele juridice de forma:
  • Birourile notarilor publici, individuali sau asociati;
  • uniunile si asociatiile profesionale, respectiv Camerele notarilor publici si / sau Uniunea notarilor publici;
   • acestea incheie polite de asigurare pentru fiecare persoana incadrata in una din variantele enumerate mai sus.

               Contractant poate fi biroul notarial, camera notarilor publici sau uniunea notarilor publici, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati sau membrii ai asociatiei, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (client):

 • persoana fizica sau juridica care este beneficiara serviciilor oferite de asigurat prin contractul incheiat si care este prejudiciata patrimonial de actele / faptele asiguratului savarsite din culpa, de neglijenta / imprudenta in
  exercitarea profesiei sau cunostintelor profesionale insuficiente in cadrul exercitiului legal al activitatii profesionale;
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Raspunderea asiguratorului se angajeaza numai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare.

              Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

 • pe eveniment: limita maxima de raspundere a asiguratorului pentru orice sume compensatorii si / sau cheltuieli / costuri acoperite in legatura cu o cerere de despagubire sau serie de cereri de despagubire nu va depasi limita pe eveniment mentionata in polita;
  • „Seria de cereri de despagubire” reprezinta:
   • toate prejudiciile care sunt consecinte diferite ale aceleiasi fapte culpabile; si / sau
   • acelasi prejudiciu consecinta mai multor fapte culpabile; si / sau
   • un prejudiciu pentru care cererea de despagubire este inaintata impotriva mai multor persoane responsabile si asigurate in cadrul aceleiasi polite.
  • O serie de cereri de despagubire va fi considerata un sigur eveniment asigurat, iar data daunei va fi considerata data la care a fost facuta impotriva asiguratului prima cerere de despagubire din cadrul seriei.
 • pe perioada asigurata (denumita si limita agregat): limita maxima de raspundere a asiguratorului pentru orice sume compensatorii si / sau cheltuieli / costuri acoperite in baza tuturor cererilor de despagubire facute in perioada asigurata nu va depasi limita agregat mentionata in polita.

                Limita raspunderii pe eveniment si limita raspunderii pe perioada asigurata vor fi precizate explicit in polita.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila Profesionala a notarilor publici de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Profesionala a notarilor publici de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata, sunt:

 • Asiguratorul acorda despagubiri, in limitele raspunderii mentionate in polita, pentru:
  • sumele compensatorii pe care asiguratul este obligat sa le plateasca persoanelor pagubite cu titlu de prejudicii;
  • cheltuielile de judecata facute de persoana pagubita pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca acesta a fost obligat la despagubire prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
  • cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil, stabilite de lege ori de cate instantele de judecata, daca asiguratul a fost obligat la plata despagubirilor.

                Acoperiri suplimentare

 • In limita raspunderii, mentionata in polita de asigurare si aferenta perioadei asigurate, asiguratorul acorda despagubiri si pentru:
  • Costurile de refacere / inlocuire a documentelor
   • daca pe parcursul perioadei asigurate, asiguratul descopera si informeaza in scris asiguratorul ca orice documente originale (de ex. acte, certificate, planuri, date pe suport electronic, altele decat bancnote / actiuni / obligatiuni / intrumente de plata), care au fost lasate de catre clienti in grija sa spre a fi utilizate in desfasurarea serviciilor profesionale specifice, au fost distruse / pierdute din culpa asiguratului, asiguratorul acorda despagubiri pentru refacerea / inlocuirea acestor documente, in limita a 10% din limita raspunderii pe eveniment, max. 5.000 EUR (pe eveniment si in total pe perioada asigurata);
   • asiguratorul nu acopera raspunderea asiguratului pentru distrugerea / avarierea documentelor ca urmare a uzurii normale, deteriorarii graduale, cauzelor atmosferice / climatice, influentei temperaturii ori a campurilor magnetice, daunatorilor;
   • orice cerere de despagubire pentru astfel de costuri de refacere / inlocuire a documentelor va fi insotita de facturi emise de o persoana competenta desemnata de catre asigurator si cu acordul asiguratului;
   • pentru aceasta acoperire nu se aplica fransiza.
  • Perioada extinsa de notificare
   • In cazul in care asiguratorul isi exercita dreptul de a denunta / rezilia polita de asigurare sau refuza reinnoirea acesteia (cu exceptia denuntarii / rezilierii / refuzului reinnoirii politei ca urmare a neindeplinirii obligatiilor privind plata primei de asigurare ori a incalcarii unor obligatii contractuale de catre asigurat), asiguratorul extinde automat si gratuit acoperirea pentru o perioada de 30 de zile (denumita „perioada extinsa de notificare”), despagubind asiguratul si pentru evenimentele asigurate pentru care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    • prejudiciul inregistrat de persoana pagubita este consecinta unor fapte culpabile savarsite in perioada asigurata (ori perioada retroactiva, daca s-a convenit), dar anterior datei denuntarii / rezilierii sau expirarii politei de asigurare;
    • cererea de despagubire este transmisa asiguratului, in scris, pentru prima data in perioada extinsa de notificare;
    • prejudiciul nu intra sub incidenta acoperirii conferite de o alta polita de asigurare de raspundere civila.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Profesionala a notarilor publici de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata, sunt:

 • orice prejudicii decurgand din / bazate pe / in legatura cu:
  • cereri de despagubire ori prejudicii / plangeri / pretentii / actiuni / circumstante / incidente / fapte culpabile care ar putea genera cereri de despagubire, notificate sau asigurabile in baza oricarei alte polite de asigurare;
  • cereri de despagubire, prejudicii / plangeri / pretentii / actiuni / circumstante / incidente care deriva din orice fapta culpabila savarsita de catre asigurat inaintea intrarii in vigoare a politei / perioadei retroactive convenite;
  • cereri de despagubire facute dupa expirarea politei;
 • prejudicii rezultate din desfasurarea activitatii profesionale in absenta cererii formulate de catre client;
 • prejudicii reprezentand vatamari corporale (inclusiv deces) si / sau pagube materiale (pierderea / distrugerea bunurilor), precum si consecintele acestora;
 • orice pierderi financiare indirecte (daune consecinta), reprezentate de castigul / beneficiul nerealizat de catre persoana pagubita ca urmare a prejudiciului produs, precum si pierderea folosintei bunurilor ori reducerea valorii bunurilor dupa reparatie;
 • orice pretentii formulate impotriva asiguratului referitoare la repararea prejudiciului moral, daune morale, alte prejudicii personale nepatrimoniale;
 • orice raspundere asumata de asigurat prin contract sau orice alt tip de angajament sau garantie data de catre acesta, care depaseste raspunderea sa profesionala angajata potrivit legii;
 • orice raspundere manageriala;
 • raspunderea asiguratului, daca acesta isi desfasoara activitatea sub supravegherea unei institutii bancare;
 • prejudicii produse in cazul prestarii serviciilor profesionale fara un contract valabil, conform reglementarilor legale in vigoare;
 • prejudicii in legatura cu exercitarea de catre asigurat a altor activitati / profesii, inclusiv a celor recunoscute de lege ca fiind compatibile cu profesia de notar public;
 • prejudicii in legatura cu exercitarea de catre asigurat a altor activitati / profesii recunoscute de lege ca fiind incompatibile sau care nu au legatura cu profesia de notar public;
 • cereri de despagubire in legatura cu depasirea costurilor estimate si / sau a duratei prestarii serviciilor;
 • raspunderea rezultand din orice interpretare, aplicare eronata ori neaplicare a legilor altor tari;
 • prejudicii decurgand din nepastrarea secretului profesional si / sau a confidentialitatii activitatii;
 • prejudicii in legatura cu situatiile in care asiguratul nu a respectat dispozitiile legale privind interesele contrare, conflictul de interese sau situatiile de incompatibilitate;
 • prejudiciile produse oricaror persoane, ca urmare a renuntarii de catre asigurat la prestarea serviciilor profesionale;
 • neducerea la indeplinire a obligatiilor asumate prin contract ca urmare a incetarii / suspendarii activitatii profesionale din orice cauza;
 • prejudiciile produse ca urmare a desfasurarii activitatii dupa ce a fost exclus din profesie, excludere dispusa ca sanctiune disciplinara, in conditiile normelor legislative in vigoare;
 • prejudicii produse ca urmare a desfasurarii activitatii profesionale, de catre asigurat, ca urmare a nerespectarii limitelor de competenta teritoriala si materiala prevazute de normele legislative in vigoare;
 • prejudicii generate de fapte culpabile savarsite dupa incetarea activitatii asiguratului, precum si dupa incetarea contractului de prestari servicii;
 • prejudicii in legatura cu efectuarea inregistrarilor contabile, transferurilor financiare ori administrarii sumelor predate asiguratului de catre clienti / persoanele pagubite;
 • rambursarea cheltuielilor / altor compensatii platite asiguratului, inclusiv cu titlu de onorariu pentru serviciile prestate;
 • pretentii de despagubiri pentru prejudicii produse de asigurat clientilor sai, care provin exclusiv din utilizarea programelor informatice (software) si / sau a sistemelor de calcul (hardware) utilizate in desfasurarea activitatilor profesionale;
 • pierderea / distrugerea documentelor rezultand, direct sau indirect, din accesul sau folosirea neautorizata a sistemelor / programelor informatice utilizate de asigurat in desfasurarea activitatii specifice;
 • pretentii de despagubire ca urmare a incalcarii prevederilor legale in vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • prejudicii cauzate de asigurat, prin activitatea sa profesionala, persoanelor juridice la care asiguratul detine participatii la capitalul social al acestora fata de care are interese patrimoniale;
 • prejudicii rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii notariale speciale din cadrul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei;
 • prejudicii izvorand din orice acte discriminatorii savarsite de asigurat din motive de rasa, credinta, varsta sau sex;
 • pierderi financiare suferite de asigurat, ca urmare a desfasurarii activitatii profesionale, inclusiv cele legate de refuzul justificat de a intocmi un act contrar legii ori cu un continut legal indoielnic;
 • cheltuieli de refacere sau inlocuire a titlurilor si efectelor negociabile, bilete de loterie si concursuri, bani, suporturi de stocare sau arhivare date, hartii de valoare, manuscrise, bijuterii, obiecte pretioase, bunuri cu valoarea artistica, istorica sau stiintifica sau de patrimoniu, titluri de credit;
 • daune produse de persoane care presteaza servicii in legatura cu activitatea asiguratului, nefiind subordonate acestuia;
 • prejudicii pentru care poate fi declansata raspunderea asiguratului dar care au fost notificate dupa expirarea perioadei extinse de notificare.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila Profesionala a notarilor publici de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila Profesionala a notarilor publici de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata, sunt:

 • Asiguratul are obligatia:
  • sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator, precum si sa declare, la data incheierii politei, orice informatii sau imprejurari pe care le cunoaste si care, de asemenea, sunt esentiale pentru evaluarea riscului;
  • sa comunice asiguratorului prin notificare scrisa, daca imprejurarile esentiale privind riscul se modifica in cursul executarii politei, despre orice modificare intervenita fata de datele mentionate in cererea / declaratia completata la incheierea asigurarii;
  • sa achite obligatiile de plata in cuantumul si la termenele prevazute in polita de asigurare;
  • sa ia toate masurile necesare si / sau impuse de lege pentru a preveni producerea evenimentelor asigurate, precum si pentru limitarea pagubelor si cheltuielilor, in cazul producerii acestora;
  • sa declare existenta altor asigurari incheiate pentru aceleasi riscuri la asiguratori diferiti, atat la incheierea politei de asigurare cat si pe parcursul valabilitatii acesteia.
 • In caz de neindeplinire a obligatiilor de mai sus, in sens de declaratie inexacta sau de reticenta facuta cu rea-credinta de catre asigurat cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta sa nu isi dea consimtamantul ori sa nu il dea in aceleasi conditii, chiar daca declaratia sau reticenta nu a avut influenta asupra producerii riscului asigurat, polita de asigurare este nula.
 • Primele platite raman dobandite asiguratorului, care, de asemenea, poate cere si plata primelor cuvenite pana la momentul la care a luat cunostinta de cauza de nulitate.
 • Declaratia inexacta sau reticenta din partea asiguratului ori a contractantului asigurarii a carui rea-credinta nu a putut fi stabilita nu atrage nulitatea asigurarii. In cazul in care constatarea declaratiei inexacte sau a reticentei are loc anterior producerii riscului asigurat, asiguratorul are dreptul fie de a mentine polita solicitand majorarea primei, fie de a rezilia polita la implinirea unui termen de 10 zile calculate de la notificarea primita de asigurat, restituindu-i acestuia din urma partea din primele platite aferenta perioadei in cadrul careia asigurarea nu mai functioneaza.
 • Atunci cand constatarea declaratiei inexacte sau a reticentei are loc ulterior producerii riscului asigurat, indemnizatia se reduce in raport cu proportia dintre nivelul primelor platite si nivelul primelor ce ar fi trebuit sa fie platite.
 • Asiguratul este obligat sa avizeze, in scris, asiguratorul, in termen de 3 zile de la luarea la cunostinta, despre producerea riscului asigurat, despre orice eveniment ce ar intra sub incidenta acoperirii acordate prin polita de asigurare sau despre orice prejudiciu produs, imprejurarile in care acesta a intervenit, cu estimarea pagubelor produse si natura lor. In avizare se vor arata locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii riscului asigurat;
 • Asiguratul este obligat:
  • sa nu recunoasca nicio raspundere si sa nu faca nicio oferta, promisiune sau plata, fara acordul scris al asiguratorului, in caz contrar acestea nefiind opozabile asiguratorului;
  • sa instiinteze asiguratorul despre orice proces in care este implicat si are legatura cu un eveniment asigurat produs in perioada asigurata;
  • sa se apere in proces tinand seama si de eventualele recomandari ale asiguratorului;
  • sa puna la dispozitia asiguratorului toate informatiile si documentele de care dispune in scopul lichidarii daunei;
  • sa acorde intregul sprijin asiguratorului intr-un eventual proces avand ca obiect constatarea si repararea prejudiciului, fara a pretinde avansarea vreunui onorariu de la acesta.
 • In cazul neindeplinirii obligatiei de mai sus, asiguratorul este in drept sa refuze plata despagubirilor, daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului si intinderea pagubei.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila Profesionala a notarilor publici pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului, fata de terte persoane, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea si evaluarea pagubelor se fac de catre asigurator, impreuna cu asiguratul, direct sau prin imputerniciti, inclusiv prin experti, daca s-a convenit in acest mod de cele doua parti.
 • despagubirile se stabilesc pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator (pe cale amiabila) sau prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata conform legislatiei din Romania.
 • Culpa poate fi determinata si printr-o expertiza extrajudiciara efectuata de un expert autorizat in conditiile legii.
 • Stabilirea despagubirilor pe baza intelegerii dintre parti (pe cale amiabila) se poate face numai daca, din actele intocmite de cel care executa expertiza si / sau din documentele prezentate de asigurat si / sau cele existente in dosarul de dauna, rezulta cu certitudine atat raspunderea civila a acestuia pentru producerea pagubelor cat si cauzele si intinderea prejudiciului si persoana pagubita.
 • In cazul producerii riscului asigurat, in situatia in care partile nu se inteleg asupra cuantumului despagubirii, suma din despagubire care nu face obiectul litigiului va fi platita de asigurator inainte ca litigiul sa se fi solutionat prin negocieri sau de catre instanta judecatoreasca.
 • Despagubirea nu poate depasi suma asigurata, nici cuantumul pagubei, stabilit in baza actelor justificative.
 • Daca asigurarea s-a incheiat cu fransiza, asiguratorul este raspunzator numai pentru partea ce depaseste cuantumul fransizei.
 • In cazul platii unei despagubiri, asiguratorul are dreptul de a compensa ratele de prima ce i se datoreaza pana la sfarsitul perioadei de asigurare prin scaderea acestora din valoarea despagubirilor cuvenite.
 • In toate cazurile in care au fost prejudiciate mai multe persoane si suma prejudiciilor acestora depaseste Limita raspunderii asiguratorului pe cererea de despagubire mentionata in polita, despagubirile se acorda in limita acestei sume, proportional cu prejudiciul suferit de fiecare persoana, daca asiguratul si asiguratorul nu convin altfel cu ocazia solutionarii daunei.
 • Daca prejudiciul s-a produs din culpa mai multor persoane, asiguratorul va acorda despagubire numai pentru partea din paguba de care se face raspunzator asiguratul. In astfel de situatii, in cazul in care nu se poate stabili masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale in raport cu numarul partilor implicate in eveniment sau va rezulta din documentele intocmite de experti sau instanta.
 • Asiguratorul este indreptatit sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu realitatea daunei a fost instituita o cercetare penala, pana la finalizarea acesteia, sau atunci cand exista neconcordante / afirmatii contradictorii intre declaratiile asiguratului / persoanei pagubite si situatia de fapt.
 • Asiguratorul plateste despagubirea nemijlocit celui pagubit cu acordul scris al asiguratului, in masura in care cel pagubit nu a fost despagubit de asigurat. Despagubirea nu poate fi urmarita de creditorii asiguratului.
 • Despagubirea se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit, cu conditia ca despagubirea sa fie justificata si recunoscuta de asigurator.
 • Prin plata despagubirii, pe baza de intelegere dintre parti (cale amiabila) sau prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata in Romania se sting orice pretentii ale asiguratului si ale persoanelor prejudiciate fata de asigurator.
 • Odata cu plata despagubirii, beneficiarul despagubirii va mentiona, in scris, ca a fost despagubit de asigurator pentru prejudiciile suferite si ca nu mai are nici o pretentie, in legatura cu prejudiciul respectiv fata de asigurator.
 • Drepturile persoanelor prejudiciate impotriva celor raspunzatori de producerea prejudiciilor raman nestirbite, potrivit dreptului comun, pentru tot ceea ce depaseste sumele platite de asigurator.
 • Asiguratorul poate fi chemat in judecata de persoanele pagubite in limitele obligatiilor ce-i revin acestuia din polita de asigurare.
 • Dupa fiecare plata de despagubire limita raspunderii asiguratorului pe intreaga perioada de asigurare prevazuta in polita se diminueaza cu suma platita. Asigurarea continua pentru limita raspunderii asiguratorului astfel diminuata.
 • Asiguratorul nu datoreaza despagubire din asigurare daca riscul asigurat a fost produs cu intentie de asigurat, de beneficiarul despagubirii ori de catre un membru din conducerea asiguratului, care lucreaza in aceasta calitate.
 • Daca la data producerii evenimentului asigurat exista si alte polite de asigurare incheiate de asigurat la asiguratori diferiti, care acopera prejudicii ce intra sub incidenta politei de asigurare, asiguratorul plateste despagubiri in baza politei proportional cu Limita raspunderii mentionata pe polita.
 • Termenul de plata a despagubirii este de 15 zile de la data depunerii la asigurator a ultimului document necesar constatarii si evaluarii prejudiciului.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 021.200.00.00; 021 200 00 98​

Email: avizari@gothaer.ro

Formular on-line pentru avizare daunehttps://www.gothaer.ro/daune/anunta-o-dauna/

Diverse: 
 • In cursul valabilitatii politei de asigurare, asiguratorul are dreptul sa efectueze verificari ale informatiilor prezentate de asigurat ori de cate ori considera necesar.
 • Polita de asigurare poate fi modificata oricand in cursul valabilitatii sale prin acordul comun al asiguratorului si asiguratului, modificarea intrand in vigoare la data convenita in scris de catre parti.
 • Orice notificare, comunicare, avizare sau instiintare legata de polita de asigurare se considera efectuata daca va fi transmisa in scris.
 • Respectarea riguroasa si indeplinirea prevederilor prevazute in polita de asigurare, in masura in care se refera la obligatiile care ii revin asiguratului, precum si prezumtia ca declaratiile si raspunsurile asiguratului din declaratia de asigurare, sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere care revine asiguratorului.
 • Polita de asigurare poate fi denuntata oricand de asigurat sau asigurator cu o notificare scrisa de 20 de zile calculate de la data primirii notificarii de catre cealalta parte. In cazul in care polita de asigurare este denuntat, asiguratorul va restitui partea din prima de asigurare achitata anticipat retinand prima corespunzatoare perioadei efectiv acoperita prin asigurare (aceasta din urma se va calcula prin retinerea unei parti de 1 / 12 din prima de asigurare anuala pentru fiecare luna sau fractiune de luna de acoperire), daca pana la data denuntarii nu s-au platit si / sau nu au fost avizate evenimente care intra sub incidenta acoperirii acordate prin polita de asigurare.
 • In limita despagubirilor platite asiguratorul se subroga in toate drepturile asiguratului sau beneficiarilor de despagubiri impotriva celor raspunzatori de producerea prejudiciilor / pagubelor.
 • Asiguratul raspunde pentru prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care ar impiedica realizarea dreptului de regres. Daca asiguratul renunta la dreptul de regres sau daca, din vina lui, exercitarea acestui drept nu mai este posibila, asiguratorul este eliberat de obligatia de a plati despagubiri pana la limita sumei ce face obiectul dreptului de regres. Daca plata a fost deja efectuata, asiguratul este obligat sa restituie despagubirile acordate de asigurator.
 • Dreptul la actiune privind solicitarea de despagubiri in baza politei de asigurare se stinge in termen de 2 ani de la data expirarii termenului stabilit pentru plata despagubirilor.
 • In vederea protejarii asiguratilor, beneficiarilor asigurarii si tertelor persoane pagubite, prin contributia asiguratorilor se constituie Fondul de Garantare, destinat platilor de indemnizatii rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii incheiate in conditiile Codului civil si Legii nr.136 / 1995 privind asigurarile și reasigurarile in Romania, in cazul constatarii insolvabilitatii asiguratorului.
 • Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu aceasta polita de asigurare, inclusiv referitor la valabilitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea sa, se va solutiona potrivit legii romane, de catre instantele de judecata competente din Romania.