Asigurarea de raspundere civila profesionala a PRACTICIENILOR in INSOLVENTA - LICHIDATORI - ADMINISTRATORI JUDICIARI - CITY INSURANCE

asigurari city insurance practician insolventa lichidator administrator judiciar birou pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Constantin Aricescu, Nr. 5-7, Parter-Demisol.

office@cityinsurance.ro

Tel:    021.231.0090, 021.231.0079, 021.230.3248, 021.231.0054, 021.231.0713

Fax:   021.231.0442

             Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. este o companie de asigurari generale, 100% romaneasca. Conferind incredere si performanta clientilor sai compania pune accentul, de 15 ani incoace, pe transparenta, stabilitate si coerenta. In 2008 City Insurance devine prima companie de asigurari din Romania care isi dezvolta activitatea in tari membre UE si vinde produse specifice la nivel international pe baza dreptului de libera circulatie a serviciilor. Incepand cu anul 2010, societatea a inceput sa ofere un portofoliu de produse si de servicii de asigurare complet, pe piata romaneasca. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", CITY INSURANCE S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Bulgaria, Grecia, Spania, Lituania, Italia. CITY INSURANCE S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-008-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. detine in portofoliu polita de raspundere Civila Profesionala a PRACTICIENILOR in INSOLVENTA - LICHIDATORI si ADMINISTRATORI JUDICIARI pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o plangere / cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila Profesionala a PRACTICIENILOR in INSOLVENTA - LICHIDATORI si ADMINISTRATORI JUDICIARI de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. il constituie, asigurarea raspunderii civile profesionale a asiguratului in desfasurarea activitatii de practician in reorganizare si lichidare in conditiile stabilite de lege, in baza unui contract de prestari servicii, sau in urma desemnarii de catre tribunal in cazul administratorilor si lichidatorilor.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila Profesionala a PRACTICIENILOR in INSOLVENTA - LICHIDATORI si ADMINISTRATORI JUDICIARI de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • persoanele fizice trebuie sa aiba calitatea de practician in reorganizare si lichidare in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 86/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare si ale Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, cu toate modificarile si completarile ulterioare, respectiv:
  • Administrator judiciar care este persoana autorizata in conditiile legii, desemnata sa exercite atributiile prevazute de lege sau stabilite de instanta judecatoreasca, in procedura insolventei, in perioada de observatie si pe durata procedurii de reorganizare;
  • Lichidator care este persoana autorizata in conditiile legii, desemnata sa conduca activitatea debitorului in cadrul procedurii de faliment, atat in procedura generala, cat si in cea simplificata, si sa exercite atributiile prevazute de lege sau stabilite de instanta judecatoreasca;
 • persoanele juridice care pot avea calitatea de asigurat sunt:
  • cabinet individual in cadrul caruia activeaza un practician in insolventa definitiv titular;
  • intreprindere unipersonala cu raspundere limitata in cadrul caruia activeaza un practician in insolventa definitiv titular;
  • societatea civila profesionala in cadrul careia activeaza doi sau mai multi practicieni in insolventa asociati impreuna cu ceilalti practicieni in insolventa care activeaza in cadrul societatii in calitate de colaboratori si care isi desfasoara activitatea in numele societatii;
   • acestea incheie polite de asigurare pentru fiecare persoana incadrata in una din variantele enumerate mai sus.
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare, care contine informatii relevante despre asigurat si/sau contractant, despre apartenenta la organizatii profesionale, despre modalitatea de practicare a profesiei, despre structura organizatorica si functionala a asiguratului, despre natura serviciilor juridice furnizate, despre istoricul de daune, despre limitele de raspundere solicitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului, avize, autorizatii, licente;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • natura si volumul activitatii atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice;
 • tipul asiguratului persoana fizica: definitiv sau stagiar (se specifica si datele de identificare ale indrumatorului);
 • structura si identificarea personalului in cazul asiguratilor persoane juridice;
 • volumul incasarilor din onorarii;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
 • perioada asigurata;
 • optiunea pentru extinderea perioadei de avizare a daunelor;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila Profesionala a PRACTICIENILOR in INSOLVENTA - LICHIDATORI si ADMINISTRATORI JUDICIARI de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Pentru clientii asiguratorului care incheie o polita de asigurare anuala pentru raspunderea civila profesionala a administratorilor judiciari si a lichidatorilor, facand in avans plata integrala a primei de asigurare, se acorda la cerere o perioada extinsa de raportare a daunelor de 12 luni. Perioada extinsa de raportare a daunelor se refera la perioada ce se scurge dupa incetarea valabilitatii politei, perioada in care pot sa apara eventuale daune avand drept cauza evenimente din perioada de valabilitate a politei. Perioada de asigurare, defalcata ca mai sus, se va mentiona explicit in polita de asigurare. Daca in polita nu se mentioneaza perioada extinsa de raportare a daunelor, polita va fi considerata fara perioada extinsa de raportare a daunelor. Data daunei este considerata a fi data la care a fost formulata in scris prima cerere de despagubire impotriva asiguratului.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • prin suspendarea calitatii de Administrator judiciar sau Lichidator (mentionarea asiguratului in tabloul practicienilor in insolventa incompatibili) sau retragerea calitatii de Administrator judiciar sau Lichidator (radierea asiguratului din tabloul practicienilor in insolventa) in baza dispozitiilor legale in vigoare;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila Profesionala a PRACTICIENILOR in INSOLVENTA - LICHIDATORI si ADMINISTRATORI JUDICIARI de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, isi exercita acoperirea numai pentru activitatea profesionala a asiguratului desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila Profesionala a PRACTICIENILOR in INSOLVENTA - LICHIDATORI si ADMINISTRATORI JUDICIARI de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate sa fie:

 • Orice cetatean roman care poate exercita legal, pe teritoriul Romaniei, profesia de Administrator judiciar sau Lichidator, membru in Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, fiind autorizata legal sa desfasoare activitatea specifica intr-una din formele legale de practicare a profesiei in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 86/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare si ale Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, cu toate modificarile si completarile ulterioare;
 • Persoanele juridice de forma:
  • cabinet individual in cadrul caruia activeaza un practician in insolventa definitiv titular;
  • intreprindere unipersonala cu raspundere limitata in cadrul caruia activeaza un practician in insolventa definitiv titular;
  • societatea civila profesionala in cadrul careia activeaza doi sau mai multi practicieni in insolventa asociati impreuna cu ceilalti practicieni in insolventa care activeaza in cadrul societatii in calitate de colaboratori si care isi desfasoara activitatea in numele societatii;
   • acestea incheie polite de asigurare pentru fiecare persoana incadrata in una din variantele enumerate mai sus.

               Contractant poate fi societate civila profesionala, intreprindere unipersonala cu raspundere limitata, cabinet individual sau asociatia profesionala, parte care se angajeaza juridic in numele propriilor angajati sau membrii ai asociatiei, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (client):

 • persoana fizica sau juridica care este beneficiara serviciilor oferite de asigurat prin contractul incheiat si care este prejudiciata patrimonial de actele / faptele asiguratului savarsite din culpa, de neglijenta / imprudenta in
  exercitarea profesiei sau cunostintelor profesionale insuficiente in cadrul exercitiului legal al activitatii profesionale;
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Raspunderea asiguratorului se angajeaza numai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare.

              Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

 • pe eveniment: sumele platite in contul despagubirilor cuvenite asiguratului si/sau beneficiarului urmare a unuia si aceluiasi eveniment sau serie de accidente rezultate din acelasi eveniment nu vor depasi limita pe eveniment prevazuta in polita de asigurare.
 • pe perioada asigurata: in acelasi timp sumele platite drept despagubiri asiguratului si/sau beneficiarului, nu vor depasi in total in legatura cu evenimentele intamplate in perioada asigurata limita raspunderii prevazuta in polita de asigurare.

               Dupa fiecare dauna suma asigurata se micsoreaza, cu incepere de la data producerii evenimentului asigurat, pentru perioada asigurata ramasa, cu suma achitata drept despagubire, valabilitatea asigurarii mentinandu-se pentru suma ramasa. Prima de asigurare in acest caz ramane neschimbata.

               La cererea asiguratului, suma ramasa poate fi completata printr-un supliment la polita de asigurare, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, ce se va achita integral si anticipat.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila Profesionala a PRACTICIENILOR in INSOLVENTA - LICHIDATORI si ADMINISTRATORI JUDICIARI de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Profesionala a PRACTICIENILOR in INSOLVENTA - LICHIDATORI si ADMINISTRATORI JUDICIARI de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • Asiguratorul va suporta inclusiv prejudiciile provocate societatii in cadrul careia asiguratul isi desfasoara activitatea de Lichidator, prin orice noi operatiuni comerciale angajate cu buna - credinta in numele acesteia, care ulterior s-au dovedit ca nu au servit scopului lichidarii. Aceasta isi produce efectele in conditiile in care actele provocatoare de prejudicii nu au fost comise ca urmare a vreunui interes actual sau viitor al comitentului in respectivele operatiuni comerciale si ca nu au servit scopului lichidarii.
 • Asiguratorul acorda despagubiri pentru:
  • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de desdaunare pentru prejudicii provocate societatii pe care o administreaza sau o lichideaza ori, dupa caz, creditorilor sociali;
  • prejudicii produse, de asigurat, societatii pe care o administreaza sau lichideaza ori, dupa caz, creditorilor sociali ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorarii documentelor originale (acte, procese-verbale, rapoarte, certificate, orice alte documente fie ele scrise, tiparite sau reproduse prin orice alta metoda) si/sau suporturi magnetice predate de acestia asiguratului in vederea inregistrarii si prelucrarii datelor financiar-contabile;
  • sume ce reprezinta cheltuieli facute de asigurat sau clientul prejudiciat pentru reconstituirea, refacerea sau inlocuirea documentelor mai sus mentionate, cu acordul scris al asiguratorul si in limita a 10% din suma asigurata pe eveniment pentru pagube materiale.
  • cheltuielile de judecata facute de reclamant pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirii, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora.
 • Toate pretentiile de despagubiri pentru cheltuielile suportate de catre asigurat vor fi sustinute prin facturi fiscale, chitante fiscale sau alte documente originale ca dovada a cheltuielilor efectuate pentru scopul mentionat.
 • despagubirile ce se vor acorda ca urmare a unui risc asigurat prin polita vor fi diminuate cu fransiza.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Profesionala a PRACTICIENILOR in INSOLVENTA - LICHIDATORI si ADMINISTRATORI JUDICIARI de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • prejudicii rezultate ca urmare a neexecutarii sau executarii partiale a angajamentelor contractuale, sau in urma desemnarii de catre tribunal cum ar fi intarzierea in executarea prestatiei, cheltuieli prezentate in vederea reinceperii sau corectarii lucrarilor prost executate;
 • orice prejudicii derivand din nerespectarea cu buna - stiinta sau din incompetenta, a prevederilor legale referitoare la (dupa caz): atributiile administratorului, atributiile lichidatorului, sau orice atributii stabilite prin incheiere de catre judecatorul - sindic (inclusiv inchiderea procedurii);
 • prejudicii rezultate din desfasurarea de actiuni si activitati care nu fac obiectul autorizarii de Administrator judiciar, Lichidator sau incalca prevederile legii sau care depasesc sfera calificarii sau competentei profesionale;
 • prejudicii rezultate din contracte care privesc o proprietate, sau o afacere pentru care asiguratul are un interes actual sau de perspectiva;
 • prejudicii aparute ca urmare a divulgarii secretului profesional cu privire la orice aspect al activitatii care le-a fost incredintata, cu exceptia cazurilor prevazute de lege, precum si prejudicii provocate de cazurile de incompatibilitate cu calitatea de Administrator judiciar sau Lichidator judiciar;
 • prejudicii ce decurg din nerespectarea dispozitiilor privitoare la organizarea si tinerea licitatiilor de vanzare a bunurilor sociale si a distribuirii sumelor realizate in urma lichidarii;
 • prejudicii ca urmare a stabilirii valorii bunurilor, in cazul in care pentru acest scop a fost angajat un expert contabil;
 • prejudicii care decurg din orice amenzi sau penalitati;
 • prejudicii provocate prin exercitarea profesiei de Administrator judiciar sau Lichidator de catre asiguratul aflat sub influenta narcoticelor, excitantelor sau alcoolului;
 • prejudicii ce decurg din neindeplinirea obiectivelor propuse prin planul de reorganizare sau lichidare;
 • prejudicii provocate prin fapte sau acte juridice care nu au legatura cu exercitarea functiei incredintate;
 • prejudicii care sunt rezultatul prezentei unui flux magnetic sau al pierderii magnetismului unui suport informational;
 • prejudicii aparute ca o consecinta a oricarei circumstante notificate anterior intrarii in vigoare a politei si care era in mod rezonabil susceptibila a produce un eventual prejudiciu;
 • orice dauna avizata dupa incheierea perioadei de asigurare, chiar daca evenimentul a avut loc in perioada de valabilitate a politei;
 • fransiza, respectiv retinerea proprie a asiguratului din fiecare eveniment asigurat;
 • cazuri de forta majora (imprejurare externa, imprevizibila si extraordinara fara relatie cu evenimentul care a provocat paguba) sau in cazul producerii de catastrofe naturale, precum cutremure de pamant cu magnitudinea mai mare de 6 grade pe scara Richter, inundatii si furtuni, eruptii vulcanice, valuri mareice, si alte asemenea cum ar fi trasnetul, inundatiile, avalanse de zapada, uragan sau alte evenimente naturale;

              In cazul societatilor comerciale profesionale de administrare judiciara si lichidare, asiguratorul nu acopera si prejudiciile cauzate de activitatea de consultanta economico-financiara, astfel de raspundere facand obiectul unei polite separate.

Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila Profesionala a PRACTICIENILOR in INSOLVENTA - LICHIDATORI si ADMINISTRATORI JUDICIARI de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila Profesionala a PRACTICIENILOR in INSOLVENTA - LICHIDATORI si ADMINISTRATORI JUDICIARI de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • Asiguratul are obligatia:
  • sa raspunda corect si exact la intrebarile cuprinse in “Chestionarul de asigurare” ce face parte integranta din polita de asigurare;
  • sa tina o evidenta corecta si stricta a tuturor serviciilor profesionale si sa pastreze aceste evidente astfel incat ele sa poata fi puse la dispozitia asiguratorului sau a reprezentantilor numiti de acesta ori de cate ori este necesara in determinarea cauzelor si cuantumului oricarei pretentii de despagubire;
  • sa comunice in scris asiguratorului, in termen de 10 zile, de la descoperirea oricarui prejudiciu susceptibil de a se constitui baza unei reclamatii impotriva sa;
  • sa comunice in scris asiguratorului orice modificare privind calitatea de practician cu legitimatie de membru al U.N.P.R.L. (Uniunea Nationala a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare).
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila Profesionala a PRACTICIENILOR in INSOLVENTA - LICHIDATORI si ADMINISTRATORI JUDICIARI pentru asigurarea prejudiciilor de care asiguratul raspunde in baza contractului fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte savarsite din culpa si in legatura cu care asiguratul a primit o cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea si evaluarea pagubelor se fac de catre asigurator, impreuna cu asiguratul, direct sau prin imputerniciti, inclusiv prin experti, daca s-a convenit in acest mod de cele doua parti.
 • despagubirile se stabilesc pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator (pe cale amiabila) sau prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata conform legislatiei din Romania.
 • Culpa poate fi determinata si printr-o expertiza extrajudiciara efectuata de un expert autorizat in conditiile legii.
 • Stabilirea despagubirilor pe baza intelegerii dintre parti (pe cale amiabila) se poate face numai daca, din actele intocmite de cel care executa expertiza si / sau din documentele prezentate de asigurat si / sau cele existente in dosarul de dauna, rezulta cu certitudine atat raspunderea civila a acestuia pentru producerea pagubelor cat si cauzele si intinderea prejudiciului si persoana pagubita.
 • In cazul producerii riscului asigurat, in situatia in care partile nu se inteleg asupra cuantumului despagubirii, suma din despagubire care nu face obiectul litigiului va fi platita de asigurator inainte ca litigiul sa se fi solutionat prin negocieri sau de catre instanta judecatoreasca.
 • Despagubirea nu poate depasi suma asigurata, nici cuantumul pagubei, stabilit in baza actelor justificative.
 • Daca asigurarea s-a incheiat cu fransiza, asiguratorul este raspunzator numai pentru partea ce depaseste cuantumul fransizei.
 • In cazul platii unei despagubiri, asiguratorul are dreptul de a compensa ratele de prima ce i se datoreaza pana la sfarsitul perioadei de asigurare prin scaderea acestora din valoarea despagubirilor cuvenite.
 • In toate cazurile in care au fost prejudiciate mai multe persoane si suma prejudiciilor acestora depaseste Limita raspunderii asiguratorului pe cererea de despagubire mentionata in polita, despagubirile se acorda in limita acestei sume, proportional cu prejudiciul suferit de fiecare persoana, daca asiguratul si asiguratorul nu convin altfel cu ocazia solutionarii daunei.
 • Daca prejudiciul s-a produs din culpa mai multor persoane, asiguratorul va acorda despagubire numai pentru partea din paguba de care se face raspunzator asiguratul. In astfel de situatii, in cazul in care nu se poate stabili masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale in raport cu numarul partilor implicate in eveniment sau va rezulta din documentele intocmite de experti sau instanta.
 • Asiguratorul este indreptatit sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu realitatea daunei a fost instituita o cercetare penala, pana la finalizarea acesteia, sau atunci cand exista neconcordante / afirmatii contradictorii intre declaratiile asiguratului / persoanei pagubite si situatia de fapt.
 • Asiguratorul plateste despagubirea nemijlocit celui pagubit cu acordul scris al asiguratului, in masura in care cel pagubit nu a fost despagubit de asigurat. Despagubirea nu poate fi urmarita de creditorii asiguratului.
 • Despagubirea se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit, cu conditia ca despagubirea sa fie justificata si recunoscuta de asigurator.
 • Prin plata despagubirii, pe baza de intelegere dintre parti (cale amiabila) sau prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata in Romania se sting orice pretentii ale asiguratului si ale persoanelor prejudiciate fata de asigurator.
 • Odata cu plata despagubirii, beneficiarul despagubirii va mentiona, in scris, ca a fost despagubit de asigurator pentru prejudiciile suferite si ca nu mai are nici o pretentie, in legatura cu prejudiciul respectiv fata de asigurator.
 • Drepturile persoanelor prejudiciate impotriva celor raspunzatori de producerea prejudiciilor raman nestirbite, potrivit dreptului comun, pentru tot ceea ce depaseste sumele platite de asigurator.
 • Asiguratorul poate fi chemat in judecata de persoanele pagubite in limitele obligatiilor ce-i revin acestuia din polita de asigurare.
 • Dupa fiecare plata de despagubire limita raspunderii asiguratorului pe intreaga perioada de asigurare prevazuta in polita se diminueaza cu suma platita. Asigurarea continua pentru limita raspunderii asiguratorului astfel diminuata.
 • Asiguratorul nu datoreaza despagubire din asigurare daca riscul asigurat a fost produs cu intentie de asigurat, de beneficiarul despagubirii ori de catre un membru din conducerea asiguratului, care lucreaza in aceasta calitate.
 • Daca la data producerii evenimentului asigurat exista si alte polite de asigurare incheiate de asigurat la asiguratori diferiti, care acopera prejudicii ce intra sub incidenta politei de asigurare, asiguratorul plateste despagubiri in baza politei proportional cu Limita raspunderii mentionata pe polita.
 • Termenul de plata a despagubirii este de 15 zile de la data depunerii la asigurator a ultimului document necesar constatarii si evaluarii prejudiciului.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 021.207.00.02 - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

Diverse: 
 • Asiguratorul este indreptatit sa nu plateasca despagubirea daca cererea de despagubire este frauduloasa ori are la baza declaratii false;
 • Daca asiguratul incearca sa induca in eroare asiguratorul, in mod fraudulos sau prin uz de fals, in ceea ce priveste cuantumul despagubirii sau a altor date, aceasta din urma este indreptatit sa refuze plata despagubirii.
 • In vederea protejarii asiguratilor, beneficiarilor asigurarii si tertelor persoane pagubite, prin contributia asiguratorilor se constituie Fondul de Garantare, destinat platilor de indemnizatii rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii incheiate in conditiile Codului civil si Legii nr.136 / 1995 privind asigurarile și reasigurarile in Romania, in cazul constatarii insolvabilitatii asiguratorului.
 • Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu aceasta polita de asigurare, inclusiv referitor la valabilitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea sa, se va solutiona potrivit legii romane, de catre instantele de judecata competente din Romania.