RASPUNDERE IT si COMUNICATII 2024 - ABC Asigurari - Reasigurari - Pitesti - Arges

asigurari abc proiectare furnizare dezvoltare reparare intretinere software hardware internet servicii consultanta pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Scoala Floreasca, nr. 24.

abc.asigreasig@abcasigurari.ro

Tel:    021-230.51.51 021-230.51.81 021-230.53.55 021-230.56.66

Fax:   021-230.59.99 

               ABC Asigurari - Reasigurari S.A. este o companie de asigurari, cu capital privat romanesc, infiintata in 1997 de catre un grup de companii de constructii si persoane fizice si a carei activitate a inceput in Octombrie 2000. Printre actionarii sai se numara companii de renume si prestigiu ale mediului de afaceri romanesc, cum ar fi: Hidroconstructia S.A., Iridex Group S.R.L., Energoconstructia S.A., Stizo S.A., Frigotehnica S.A., Comico S.A., Apasco S.A., Imsat S.A. etc. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ABC Asigurari - Reasigurari S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia. Compania este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-035-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ABC Asigurari - Reasigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai polita de raspundere Civila Profesionala a Furnizorului de servicii de Tehnologie a Informatiei si Comunicatiilor IT&C pentru asigurarea raspunderii civile profesionale a asiguratului decurgand dintr-un contract de furnizare produse, servicii sau lucrari, ca urmare a faptelor sau actelor de neglijenta, erori si omisiuni produse in timpul desfasurarii activitatii specifice domeniului IT&C respectiv proiectare, furnizare, dezvoltare, reparare si intretinere - software, hardware, internet, servicii de consultanta.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de raspundere Civila Profesionala a Furnizorului de servicii de Tehnologie a Informatiei si Comunicatiilor IT&C de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. il constituie, preluarea raspunderii civile profesionale a asiguratului pentru actele de neglijenta, erori si omisiuni produse in timpul desfasurarii activitatii specifice domeniului IT&C respectiv proiectare, furnizare, dezvoltare, reparare si intretinere - software, hardware, internet, servicii de consultanta.

              Sunt acoperite prin asigurare prejudiciile reclamate asiguratului / asiguratorului, in scris, pentru prima oara in perioada asigurata, rezultand din fapte ilicite culpabile comise in perioada asigurata

              De asemenea, asiguratorul acopera si cererile de despagubire transmise asiguratului / asiguratorului, ulterior expirarii politei de asigurare, intr-un termen de maximum 36 de luni cu aplicarea dupa caz a prevederilor privind termenul de prescriptie prevazut de Codul Civil Roman, dar generate de fapte culpabile notificate asiguratorului de catre asigurat in perioada asigurata (precizand serviciile furnizate, descrierea faptelor culpabile, data luarii la cunostinta, partile implicate, natura prejudiciilor potentiale).

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de raspundere Civila Profesionala a Furnizorului de servicii de Tehnologie a Informatiei si Comunicatiilor IT&C de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea raspunderii civile profesionale a asiguratului ca urmare a faptelor sau actelor de neglijenta, erori si omisiuni produse in timpul desfasurarii activitatii specifice domeniului IT&C, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica autorizata, testata, certificata si specializata in furnizarea de produse informatice, prestarea de servicii si executarea de lucrari profesionale IT si comunicatii, la sediul clientului sau la propriul sediu, pentru operatiuni de instalare, montare, reparare, prelucrare, intretinere, remediere, reconditionare, dezvoltare etc. la bunurile ce fac obiectul contractului dintre prestator si clientul acestuia.
  • Bunuri care fac obiectul contractului sunt orice software, aplicatie informatica, hardware, firmware, cablu sau echipament electronic.
  • servicii profesionale / lucrari profesionale IT constau in mentenanta sistemelor informatice, externalizarea activitatii, Asistenta, consultanta in domeniul tehnologiei informatice, instalarea, configurarea, optimizarea sistemelor informatice, furnizarea de echipamente si solutii informatice, administrarea sistemelor informatice, auditare sisteme informatice.
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare care contine informatii esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului, avize, autorizatii, licente;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • informatii despre natura si volumul activitatii;
 • numarul si structura angajatilor;
 • principalii clienti;
 • modalitatea de derulare a activitatii;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • limitele de raspundere:
  • pe perioada asigurata;
  • pe eveniment;
 • perioada asigurata;
 • fransize;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de raspundere Civila Profesionala a Furnizorului de servicii de Tehnologie a Informatiei si Comunicatiilor IT&C de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea raspunderii civile profesionale a asiguratului ca urmare a faptelor sau actelor de neglijenta, erori si omisiuni produse in timpul desfasurarii activitatii specifice domeniului IT&C, poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • la data in care s-a platit intreaga limita de raspundere inainte de data expirarii politei de asigurare;
 • prin suspendarea sau anularea autorizatiilor de functionare ale asiguratului;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de raspundere Civila Profesionala a Furnizorului de servicii de Tehnologie a Informatiei si Comunicatiilor IT&C de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea raspunderii civile profesionale a asiguratului ca urmare a faptelor sau actelor de neglijenta, erori si omisiuni produse in timpul desfasurarii activitatii specifice domeniului IT&C, isi exercita acoperirea doar pentru riscurile asigurate intamplate ca urmare a activitatii desfasurate de asigurat exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de raspundere Civila Profesionala a Furnizorului de servicii de Tehnologie a Informatiei si Comunicatiilor IT&C de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea raspunderii civile profesionale a asiguratului ca urmare a faptelor sau actelor de neglijenta, erori si omisiuni produse in timpul desfasurarii activitatii specifice domeniului IT&C, poate sa fie:

 • persoana juridica autorizata, testata, certificata si specializata in furnizarea de produse informatice, prestarea de servicii si executarea de lucrari profesionale IT si comunicatii, la sediul clientului sau la propriul sediu, pentru operatiuni de instalare, montare, reparare, prelucrare, intretinere, remediere, reconditionare, dezvoltare etc. la bunurile ce fac obiectul contractului dintre prestator si clientul acestuia.
  • Bunuri care fac obiectul contractului sunt orice software, aplicatie informatica, hardware, firmware, cablu sau echipament electronic.
  • servicii profesionale / lucrari profesionale IT constau in mentenanta sistemelor informatice, externalizarea activitatii, Asistenta, consultanta in domeniul tehnologiei informatice, instalarea, configurarea, optimizarea sistemelor informatice, furnizarea de echipamente si solutii informatice, administrarea sistemelor informatice, auditare sisteme informatice.

               Contractant poate fi entitate publica sau privata, parte care se angajeaza juridic in numele asiguratului, prin incheierea politei de asigurare cu asiguratorul.

               Beneficiar al asigurarii (client):

 • Orice persoana care beneficiaza de serviciile asiguratului, conform activitatii de furnizarea de produse informatice, prestarea de servicii si executarea de lucrari profesionale IT si comunicatii si care a incheiat un contract de prestari de servicii profesionale cu asiguratul, in scopul efectuarii de catre acesta a prestatiilor specifice.
Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Raspunderea asiguratorului se angajeaza numai ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, decurgand numai din desfasurarea activitatii specifice mentionate in polita de asigurare.

              Limita raspunderii asiguratorului (inclusiv cheltuielile de judecata) este:

 • pe perioada asigurata (agregat): limita maxima de raspundere a asiguratorului, pentru orice sume compensatorii si/sau cheltuieli acoperite, indiferent de numarul evenimentelor asigurate produse si de cuantumul despagubirii solicitate pentru un eveniment asigurat;
 • pe eveniment: limita maxima de raspundere a asiguratorului, pentru orice sume compensatorii si/sau cheltuieli acoperite, decurgand din producerea unui eveniment asigurat; in functie de conventia partilor, se pot stabili sublimite per persoana sau in functie de natura prejudiciului.

              Dupa fiecare despagubire acordata, limita raspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirarea politei ramanand neschimbata.

              La cererea asiguratului, limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare, cu acordul asiguratorului.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                In cazul in care limita de raspundere asigurata este stabilita:

 • in lei, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
 • in valuta convertibila, primele / ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau, in lei la cursul de schimb BNR din data platii.

                Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru perioada de asigurare mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele pana la datele scadente mentionate in aceasta. Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                In cazurile in care asiguratul nu a platit o rata de prima, urmatoare celei dintai, pana la data scadenta, ea poate fi achitata in termenul de pasuire de 20 (douazeci) zile calendaristice de la scadenta ratei respective. In acest caz primele 15 (cincisprezece) zile sunt considerate perioada de gratie, drepturile si obligatiile partilor nefiind afectate. Pentru urmatoarele 5 (cinci) zile asiguratorul nu acorda despagubiri asiguratului pentru eventualele daune produse in termenul de pasuire. Perioada de asigurare in aceste conditii ramane neschimbata. Daca in termen de 20 (douazeci) zile de la data scadenta a ratei asiguratul nu face plata, polita de asigurare se reziliaza automat.

                Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de raspundere Civila Profesionala a Furnizorului de servicii de Tehnologie a Informatiei si Comunicatiilor IT&C de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea raspunderii civile profesionale a asiguratului ca urmare a faptelor sau actelor de neglijenta, erori si omisiuni produse in timpul desfasurarii activitatii specifice domeniului IT&C, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Profesionala a Furnizorului de servicii de Tehnologie a Informatiei si Comunicatiilor IT&C de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea raspunderii civile profesionale a asiguratului ca urmare a faptelor sau actelor de neglijenta, erori si omisiuni produse in timpul desfasurarii activitatii specifice domeniului IT&C, sunt:

 • sumele pe care asiguratul este obligat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila sa le plateasca persoanelor pagubite ca urrnare a producerii evenimentelor asigurate doar daca asiguratul a stat in proces cu informarea scrisa a asiguratorului anterior termenului la care s-a realizat judecarea pe fond a cauzei de catre prima instanta;
 • cheltuielile de judecata facute de persoana pagubita pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat la despagubire prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila; doar daca asiguratul a stat in proces cu informarea scrisa a asiguratorului anterior termenului la care s-a realizat judecarea pe fond a cauzei de catre prima instanta;
 • cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil, stabilite de lege ori de catre instantele de judecata, daca asiguratul a fost obligat la plata despagubirilor doar daca asiguratul a stat in proces cu informarea scrisa a asiguratorului anterior termenului la care s-a realizat judecarea pe fond a cauzei de catre prima instanta;
 • In plus fata de acoperirea anteriora si in schimbul unei prime de asigurare aditionale, asiguratorul extinde acoperirea, in limitele special prevazute in polita de asigurare, fara insa a depasi 10.000 euro sau echivalent lei, si pentru:
  • cheltuielile rezonabile efectuate, cu acordul prealabil al asiguratorului, pentru refacerea sau inlocuirea documentelor (pe orice tip de suport) aflate in grija, custodia, sub controlul asiguratului in scopul desfasurarii activitatii specifice, ca urmare a pierderii sau distrugerii acestora in perioada asigurata;
  • costurile si cheltuielile rezonabile si necesare investigarii, expertizarii, apararii impotriva oricarei cereri de despagubire transmisa sau a carei transmitere este iminenta, efectuate de asigurat, cu acordul prealabil scris al asiguratorului, pentru serviciile prestate in acest scop de terte persoane si dovedite cu documente justificative.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de raspundere Civila Profesionala a Furnizorului de servicii de Tehnologie a Informatiei si Comunicatiilor IT&C de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea raspunderii civile profesionale a asiguratului ca urmare a faptelor sau actelor de neglijenta, erori si omisiuni produse in timpul desfasurarii activitatii specifice domeniului IT&C, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri in legatura cu:
  • prejudicii produse ca urrnare a nerespectarii de catre persoana pagubita a specificatiilor tehnice sau a procedurilor de lucru furnizate de asigurat, modificarii mediului de instalare (platforme / sisteme interne cu care se interconecteaza produsele - program furnizate);
  • orice raspunderi pentru vatamari corporale si / sau pagube materiale, cu exceptia celor care rezulta din prestarea serviciilor profesionale;
  • fapte, defecte sau deficiente care le-ar putea genera, cunoscute asiguratului (indiferent daca au fost declarate sau nu asiguratorului in cererea chestionar) sau pe care trebuia sa le cunoasca inainte de data intrarii in vigoare a politei de asigurare;
  • declansarea procedurii de insolventa / falimentul asiguratului;
  • garantii exprese date contractual de asigurat (ex. perioada executiei proiectului), angajamentele acestuia de a exercita o grija / diligenta suplimentara, penalitati, daune moratorii si compensatorii stabilite contractual cu persoana pagubita care n-ar fi existat in lipsa contractului;
  • inabilitatea oricarui sistem de a recunoaste corect informatii legate de data calendaristica si / sau de a opera in baza unei comenzi programate prin utilizarea unei date calendaristice;
  • raspunderi derivand, direct sau indirect, din operatiuni realizate prin internet in legatura cu gestiunea mijloacelor de plata, materiale obscene / pornografice, materiale continand blasfemii, materiale apartinand sau create de terte persoane in forumuri / grupuri interactive sau cele rezultand din folosirea gresita a datelor personale de identificare;
  • prejudicii rezultand, direct sau indirect, din transmiterea virusilor informatici;
  • prejudicii rezultand din retragerea de pe piata a produselor sau serviciilor care fac obiectul activitatii specifice a asiguratului;
  • pierderea sau distrugerea documentelor rezultand, direct sau indirect, din accesul sau folosirea neautorizata a sistemelor sau programelor informatice utilizate de asigurat in desfasurarea activitatii specifice;
  • prejudicii generate de produse - program dezvoltate sau implementate pentru industria aeronautica, militara.
  • raspunderea incrucisata, respectiv reclamatiile inaintate de oricare parte asigurata fata de o alta parte asigurata in baza politei;
  • prejudicii produse de catre asigurat ca urrnare a faptelor ilicite intentionate (lipsa de onestitate, frauda etc.) ale acestuia si confirmate de autoritatile competente;
  • pretentii in legatura cu hartii de valoare, documente, baze de date / inregistrari electronice, registre sau titluri, acte, manuscrise, pietre scumpe, obiecte de platina, aur sau argint, marci postale si altele asemenea, colectii, tablouri, sculpturi sau alte obiecte avand o valoare artistica, stiintifica sau istorica, precum si pentru distrugerea sau disparitia banilor;
  • intarzierea in livrare sau nelivrarea integrala sau partiala a produsului sau serviciului contractat;
  • costuri si cheltuieli rezultate, direct sau indirect, sau in legatura cu corectarea, rectificarea, imbunatatirea oricarui produs, lucrari, activitati prestate sau serviciu furnizat de catre asigurat;
  • neatingerea de catre produsul sau serviciul furnizat, a parametrilor de functionare prevazuti, solicitati sau contractati de beneficiari;
  • riscuri care pot fi acoperite prin alte tipuri de asigurari specifice: (raspunderea angajatorului fata de angajati, asigurarea echipamentului electronic, asigurari de bunuri, alte asigurari de raspundere civila etc.);
  • elemente de risc imputabile asiguratului: discriminare de orice natura, privarea de oportunitate in cariera, evaluarea neglijenta sau training necorespunzator, concediere;
  • prejudicii morale sau rezultand din calomnie, defaimare, incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala;
  • prejudicii produse sau agravate direct sau indirect in caz de:
   • razboi, invazie, acte ale unui dusman extern, ostilitati (indiferent daca razboiul a fost sau nu declarat), razboi civil, revolta, greve, rebeliune, revolutie, insurectie, dictatura militara, instaurarea legii martiale, conspiratie, razvratire militara cu / sau fara uzurparea puterii, atacuri teroriste, dispozitii administrative, distrugere sau afectare a proprietatii din ordinul unui guvern de drept sau de fapt sau din partea oricarei autoritati publice, confiscare, expropriere, nationalizare, sechestrare, rechizitionare sau alte acte similare;
   • explozii atomice, radiatii sau infestari radioactive ca efect al folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile;
   • poluare sau contaminare (inclusiv virusi informatici) de orice natura si din orice cauza;
   • utilizarea / manipularea / depozitarea azbestului / produselor care contin azbest;
   • unde / campuri electromagnetice;
   • operatiuni ale asiguratului efectuate prin intermediul: internetului, intra / extra netului, website, transmisiilor / trasferurilor electronice;
   • HIV / SIDA, hepatita A, B, C / alti virusi asociati;
   • organisme patogene (mucegai, spori, ciuperci etc.).
  • amenzi, penalitati, cheltuieli judiciare penale sau de executare a hotararilor privind plata despagubirilor;
Clauze Suplimentare: 

              La polita de raspundere Civila Profesionala a Furnizorului de servicii de Tehnologie a Informatiei si Comunicatiilor IT&C de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea raspunderii civile profesionale a asiguratului ca urmare a faptelor sau actelor de neglijenta, erori si omisiuni produse in timpul desfasurarii activitatii specifice domeniului IT&C, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de raspundere Civila Profesionala a Furnizorului de servicii de Tehnologie a Informatiei si Comunicatiilor IT&C de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. pentru asigurarea raspunderii civile profesionale a asiguratului ca urmare a faptelor sau actelor de neglijenta, erori si omisiuni produse in timpul desfasurarii activitatii specifice domeniului IT&C, sunt:

 • sa ia pe cheltuiala sa toate masurile pentru prevenirea si/sau limitarea pagubelor urmand recomandarile asiguratorului, prevederile legale si / sau recomandarile producatorilor;
 • sa anunte imediat in scris asiguratorul in legatura cu orice modificare sau intentie de modificare a riscului fata de datele comunicate la incheierea asigurarii;
 • sa permita reprezentantilor asiguratorului sa inspecteze amplasamentul riscului asigurat, ori de cate ori considera necesar si sa puna la dispozitia reprezentantilor asiguratorului toate detaliile si informatiile necesare pentru evaluarea riscului.

                In cazul producerii unui eveniment asigurat, asiguratul are obligatiile:

 • sa instiinteze imediat, dupa caz, organele de politie, unitatile de pompieri sau alte organe de cercetare, cat mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat si la pagubele provocate;
 • sa avizeze in scris asiguratorul, in termenele prevazute in polita despre producerea evenimentului, dand informatii asupra naturii si marimii daunei;
 • sa colaboreze cu asiguratul la inspectarea avariilor produse la riscul asigurat;
 • sa furnizeze toate informatiile si probele documentare solicitate de asigurator si sa permita efectuarea de investigatii referitoare la cauza si marimea pagubei;
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care ABC Asigurari - Reasigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de raspundere Civila Profesionala a Furnizorului de servicii de Tehnologie a Informatiei si Comunicatiilor IT&C pentru asigurarea raspunderii civile profesionale a asiguratului ca urmare a faptelor sau actelor de neglijenta, erori si omisiuni produse in timpul desfasurarii activitatii specifice domeniului IT&C, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Asiguratorul are obligatia sa constate si sa evalueze prejudiciile prin reprezentantii sai, impreuna cu asiguratul si beneficiarul despagubirii precum si cu participarea expertilor, daca se convine in acest mod de catre partile implicate.
 • despagubirile se pot stabili pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator iar in caz de neintelegere, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata de instantele competente din Romania.
 • Daca la producerea unui eveniment au contribuit mai multe persoane, acestea raspund impreuna fata de cel pagubit, raspunderea fiecaruia fiind cea rezultata din actele incheiate de autoritatile competente / abilitate. Daca din actele incheiate nu rezulta partea de raspundere care-i revine fiecaruia, atunci cei raspunzatori vor raspunde in mod egal fata de persoana pagubita.
 • Valoarea despagubirii, inclusiv cheltuielile de judecata, nu va depasi limitele raspunderii mentionate in polita de asigurare si nici cuantumul prejudiciului stabilit in baza documentelor justificative / prevederilor politei.
 • In cazul in care cuantumul despagubirilor datorate mai multor persoane pagubite, inclusiv cheltuielile de judecata, depaseste limita raspunderii pe eveniment stabilita in polita de asigurare, despagubirile se platesc in limita acestei sume, proportional cu raportul dintre limita raspunderii si totalul cuantumului despagubirilor datorate.
 • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratorul are dreptul de a retine din despagubirea cuvenita ratele de prima datorate pana la expirarea politei de asigurare.
 • despagubirile se platesc de catre asigurator:
  • persoanei pagubite, daca aceasta nu a fost despagubita in prealabil de asigurat; daca asiguratul face dovada ca a despagubit persoana pagubita (cu acordul prealabil al asiguratorului), despagubirea i se va plati asiguratului;
  • in lei si, dupa caz, la cursul de schimb B.N.R. valabil la data platii, daca limitele de raspundere si respectiv primele de asigurare s-au inscris in valuta;
  • in maximum 30 de zile lucratoare de la depunerea ultimului document solicitat de asigurator / primirea hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
 • Asiguratorul are dreptul sa amane acordarea despagubirii pana la finalizarea anchetei declansata impotriva asiguratului din partea autoritatilor publice / procedurii penale, daca acestea sunt in legatura cu producerea evenimentului asigurat.
 • Despagubirea nu poate depasi cuantumul prejudiciilor efectiv suferite de persoanele pagubite si limitele raspunderii mentionate in polita de asigurare.
 • In cazul in care cuantumul prejudiciului depaseste limita raspunderii pe eveniment stabilita in polita de asigurare, valoarea despagubirii nu va putea depasi limita pe eveniment asumata.
 • Costurile si cheltuielile despagubite de asigurator inainte de stabilirea de catre organele abilitate ca prejudiciile au reprezentat consecinta directa a faptelor ilicite intentionate (inclusiv frauda) ale asiguratului, vor fi recuperate de la asigurat

Notificare daune:

Tel: 021-230.51.51; 021-230.51.81; 021-230.53.55 - de LUNI pana VINERI intre 09:00 - 16:00 

Fax: 021-230.59.99 - de LUNI pana VINERI intre 09:00 - 16:00

Diverse: 
 • Denuntarea politei de asigurare de catre una dintre parti se poate efectua numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti in conformitate cu prevederile legale in vigoare.