ROTR (Risc financiar - ARR) - Polita de garantare a capacitatii financiare si raspunderii operatorilor de transport rutier - ABC Asigurari-Reasigurari

asigurari rotr abc risc financiar arr transport pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Scoala Floreasca, nr. 24.

abc.asigreasig@abcasigurari.ro

Tel:    021-230.51.51 021-230.51.81 021-230.53.55 021-230.56.66

Fax:   021-230.59.99 

               ABC Asigurari - Reasigurari S.A. este o companie de asigurari, cu capital privat romanesc, infiintata in 1997 de catre un grup de companii de constructii si persoane fizice si a carei activitate a inceput in Octombrie 2000. Printre actionarii sai se numara companii de renume si prestigiu ale mediului de afaceri romanesc, cum ar fi: Hidroconstructia S.A., Iridex Group S.R.L., Energoconstructia S.A., Stizo S.A., Frigotehnica S.A., Comico S.A., Apasco S.A., Imsat S.A. etc. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ABC Asigurari - Reasigurari S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia. Compania este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-035-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ABC Asigurari - Reasigurari S.A. detine in portofoliu, asa numita polita de Risc financiar sau capacitate financiara, pe care operatorii de transport persoane si transportatorii de marfuri o incheie, in vederea acoperirii plafoanelor valorice reglementate de autoritatea romana de reglementare in domeniul transporturilor, polita care este solicitata de Autoritatea Rutiera Romana A.R.R. in vederea obtinerii sau prelungirii valabilitatii licentelor de transport rutier.

Obiectul Asigurarii: 

               ABC Asigurari - Reasigurari S.A., in baza politei de asigurare de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR), preia raspunderea asiguratului pentru prejudicii materiale produse prin erori sau omisiuni comise fara intentie, unei terte persoane si, ca urmare a finalizãrii procedurilor judiciare de lichidare a asiguratului, debitul acestuia catre persoana prejudiciata nu s-a stins.

               Polita acopera daunele cauzate clientilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa de catre asigurat:

 • prin imprudenta - autorul prevede posibilitatea producerii rezultatului pagubitor al faptei ilicite, dar nu il accepta, considerand in mod nejustificat ca acel rezultat nu se va produce;
 • prin neglijenta - autorul faptei pagubitoare nu prevede rezultatul conduitei sale, desi trebuia si putea sa il prevada;

               pentru care acesta raspunde civil, conform legii, daune in legăaura cu care asiguratul a primit o plangere / cerere scrisa de despagubire.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR), solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa desfasoare activitate de transport rutier de persoane sau de marfuri si sa indeplineasca reglementarile legale pentru autorizarea ca operator de transport rutier;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solicitant, despre capacitatea sa financiara si despre capitalurile proprii, despre activitatea de transport pe care doreste sa o desfasoare si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului Cartea de Identitate a Vehiculului asigurat sau Certificatul de Inmatriculare al acestuia si Certificatul de Inregistrare al firmei;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;
Perioada Asigurata: 

               Asigurarea de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR) de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. se incheie, de regula, pe o perioada de un an, iar perioada respectiva va fi specificata in polita. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita.

               Asigurarea acopera numai evenimente produse si anuntate in scris asiguratorului in timpul perioadei de valabilitate a asigurarii. Instiintarea scrisa a asiguratorului despre evenimentul asigurat si cererea de reparare a prejudiciului material produs de asigurat trebuie sa fie facute in timpul perioadei de valabilitate a asigurarii.

               Polita de asigurare isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24.00 a datei de scadenta a ratei de prima daca dupa expirarea termenului de pasuire de 20 zile, nu s-a achitat rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomanDate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR) de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. este valabila in cazul urmatoarelor tipuri de transporturi:

 • Transporturi interne de marfuri si persoane, efectuate numai pe teritoriul Romaniei;
 • Transporturi internationale de marfuri si persoane, efectuate in afara teritoriului Romaniei;
 • Transporturi combinate, adica atat transport intern cat si transport international;
Asiguratul: 

              Asiguratul in cadrul politei de asigurare de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR) de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. este orice operator de transport rutier care desfasoara activitati comerciale de transport rutier in baza autorizatiei de exercitare a ocupatiei de operator de transport, emisa de autoritatile competente.

              Ocupatia de operator de transport rutier consta in:

 • ocupatia de transport rutier de persoane: activitatea unei intreprinderi care efectueaza cu ajutorul unor autovehicule construite si echipate astfel incat sa fie potrivite pentru transportul a mai mult de noua persoane, inclusiv conducatorul auto, si destinate acestui scop, servicii de transport persoane pentru public sau pentru anumite categorii de utilizatori, contra cost, platite de persoana transportata sau de catre organizatorul transportului;

              sau

 • ocupatia de transport rutier de marfa: activitatea oricarei intreprinderi care efectueaza cu ajutorul fie al unor autovehicule, fie al unei combinatii de vehicule, transportul de marfa contra cost in numele unui tert;
Suma Asigurata: 

               Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, este acea valoare globala mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima, per eveniment si per intreaga perioada asigurata, in limita careia ABC Asigurari - Reasigurari S.A. poate acorda despagubiri celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, indiferent de numarul cererilor de despagubire formulate sau de numarul persoanelor prejudiciate. Suma asigurata poate fi exprimata in RON sau EURO.
              Suma asigurata / Limita raspunderii este rezultatul diferentei dintre capacitatea financiara minima (raportat la numarul de autovehicule detinute), prevazuta in Ordinul Ministerului Transportului si Infrastructurii nr. 980/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Regulamentul (CE) 1071/2009 la art. 7 alin.1 si ”capitalurile proprii” ale operatorului de transport rutier, asa dupa cum sunt ele evidentiate in ultimul bilant contabil intocmit si inregistrat la autoritatea financiara de domiciliu fiscal.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe polita de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR) reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma ABC Asigurari - Reasigurari S.A., de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON sau EURO si se achita integral si anticipat inainte de intrarea in vigoare a asigurarii. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. se incheie fara fransize deductibile pe eveniment.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile standard asigurate prin polita de asigurare de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. sunt:

 • Se acopera daunele cauzate clientilor, in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa de catre asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, daune in legatura cu care asiguratul a primit o plangere / cerere scrisa de despagubire in timpul aceleiasi perioade sau ulterior acesteia, dar inainte de a fi operat prescriptia extinctiva referitoare la dreptul pagubitului de a solicita repararea prejudiciului suferit.
 • Riscul asigurat in legatura cu care valideaza asigurarea este acela de producere de catre asigurat a unui prejudiciu patrimonial, efectiv, direct si actual la data la care se solicita repararea lui.
 • Cheltuielile acoperite sunt:
  • cele efectuate de catre asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale), decurgand din evenimente asigurate produse in perioada de valabilitate a politei;
  • cele efectuate de catre tertul pagubit in procesul civil, in scopul obligarii asiguratului la plata unor despagubiri, ca urmare a producerii unor evenimente asigurate, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva la plata acestora (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale).
Riscuri Excluse: 

              Riscurile excluse in polita de asigurare de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. sunt:

 • orice cerere de despagubire decurgand din producerea unui eveniment avand drept consecinta: pagube materiale sau vatamari corporale provocate tertelor persoane, precum si niciun risc care este sau ar trebui acoperit pe baza unei (unor) polite specifice riscului respectiv, ca de exemplu, dar fara a se limita la: asigurarile de proprietate, asigurarea obligatorie auto (RCA), raspundere civila sau profesionala, a ANGAJATORULUI etc.;
 • orice sume datorate pentru facturi de reparatii, achizitii de piese, carburanti sau servicii necesare in timpul transportului fie ca sunt sau nu, urmarea unui eveniment rutier;
 • taxe, drepturi de vama si amenzi aplicate de autoritati vamale ca urmare a incalcarii prevederilor Conventiei TIR, precum si orice consecinte ale incalcarii prevederilor Conventiei TIR;
 • orice pretentii in legatura cu prejudicii de imagine aduse oricarei persoane;
 • orice amenzi, taxe, impozite si penalizari de intarziere pretinse de orice autoritate;
 • orice prejudiciu produs cu intentie sau in timpul savarsirii unor fapte ce constituie infractiuni potrivit legislatiei in vigoare;
 • orice pretentie din partea unui asigurator care exercita dreptul de regres impotriva asiguratului;
 • orice prejudicii produse de asigurat ca urmare a neincasarii oricaror creante;
 • rate de leasing, rate de credit, fractiuni de pret datorate din contracte de vanzare – cumparare cu plata fractionata si penalizarile de intarziere aferente;
 • orice prejudicii produse ca urmare a razboiului, invaziei, revoltelor populare, grevelor, insurectiei, actelor de terorism, embargoului;
 • asiguratorul nu va raspunde in nici un caz in situatiile in care pentru asigurat s-a declansat procedura lichidarii judiciare sau a falimentului inainte de intrarea in vigoare a politei sau din cauze existente inainte de intrarea in vigoare a politei;
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. nu exista clauze aditionale care sa poata fi atasate.

  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. sunt:

  • sa plateasca prima de asigurare in modul prevazut in polita de asigurare;
  • sa completeze cererea de asigurare cu informatiile solicitate de formular;
  • sa-si administreze cu profesionalism afacerile pe tot timpul valabilitatii politei, respectand legislatia in vigoare si sa adopte masuri economice care sa duca la prevenirea aparitiei evenimentelor asigurate;
  • sa tina o evidenta contabila clara din care sa se poata verifica oricand cu usurinta situatia facturilor achitate, neachitate, termenele scadente si ordinele de plata cu care s-au achitat facturi catre furnizori ori alte debite;
  • sa permita reprezentantilor autorizati ai asiguratorului, accesul la evidentele si documentele ce au legatura cu activitatea de operator de transport rutier, acoperita prin asigurare, pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare precum si atat timp cat asiguratorul are de recuperat sume platite ca despagubiri. Nerealizarea acestei obligatii duce la denuntarea cu efect imediat a politei de asigurare prin simpla notificare scrisa transmisa asiguratului si Autoritatii Rutiere Romane A.R.R.. Primele de asigurare incasate nu se restituie;
  • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul/contractantul trebuie sa:
   • sa anunte in scris asiguratorul, in termen de 3 zile calendaristice de la primirea cerererii la sediul social, despre suma pretinsa si despre evenimentul care a dat nastere respectivei cereri;
   • sa prezinte asiguratorului orice documente relevante in legatura cu evenimentul care a dat nastere cerererii de reparare a prejudiciului;
   • sa permita reprezentantilor autorizati ai asiguratorului sa faca propriile investigatii in legatura cu evenimentul care a dat nastere cerererii de reparare a prejudiciului si cu marimea prejudiciului;
  • sa intreprinda toate demersurile legale necesare recuperarii prejudiciului de la cel/cei raspunzator/raspunzatori de producerea daunei, in situatia in care evenimentul care a dat nastere cererii de reparare a prejudiciului este imputabil unei persoane fizice sau juridice (care prin omisiuni sau rea credinta a ascuns informatii ce puteau duce la evitarea producerii evenimentului);
  • sa intreprinda toate actiunile judiciare si extrajudiciare necesare pentru a conserva dreptul de regres al asiguratorului;
  • sa restituie asiguratorului, dupa efectuarea platii despagubirii de catre acesta conform clauzelor contractuale, eventualele sume recuperate in total sau in parte direct de la persoana sau persoanele raspunzatoare de producerea prejudiciului sau in alt mod, in termen de 5 zile lucratoare de la incasarea lor;
  • sa respecte cu strictete obligatiile asumate prin semnarea politei de asigurare;

               Respectarea stricta a tuturor obligatiilor asumate prin polita de asigurare, reprezinta o conditie esentiala ce precede orice raspundere din partea asiguratorului, incalcarea oricareia dintre ele ducand la exonerarea de raspundere a asiguratorului.

  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care ABC Asigurari - Reasigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, sunt:

  • sa constate, sa evalueze si sa plateasca despagubirile cuvenite pe baza informatiilor si documentelor primite de la asigurat si persoana prejudiciata, la aparitia evenimentului asigurat;
  • sa preia sarcina platii sumelor datorate de asigurat in conditiile respectarii de catre acesta a tuturor clauzelor contractuale si a valabilitatii politei de asigurare, in termen de 15 zile lucratoare de la primirea documentatiei complete transmise de persoana prejudiciata;
  • sa achite persoanei prejudiciate suma pretinsa sau, o suma mai mica, dupa caz, fara a depasi insa suma asigurata, daca documentele prezentate justifica solicitarea de despagubire;
  Procedura Daune: 
  • Constatarea daunelor se face de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul ori imputernicitii sai si/sau beneficiarul ori imputernicitii sai;
  • Evaluarea daunelor se face de catre asigurator, inclusiv prin experti, in baza documentelor si informatiilor furnizate de asigurat;
  • despagubirile se stabilesc pe baza intelegerii tripartite dintre asigurat, beneficiar si asigurator, sau prin hotarare judecatoreasca definitiva, investita cu formula executorie. Tranzactia incheiata intre asigurat si beneficiar cu privire la plata despagubirilor nu obliga pe asigurator la nici un fel la plata, nefiindu-i opozabila;
  • Stabilirea despagubirilor pe baza intelegerii dintre parti (pe cale amiabila) se poate face numai daca din actele intocmite de organele competente si din instiintarea asiguratului rezulta cu certitudine raspunderea civila a acestuia pentru producerea daunelor, iar persoana pagubita face dovada prejudiciului suferit;
  • despagubirile nu pot fi stabilite pe baza intelegerii dintre parti, in cazul in care nu pot fi eluciDate cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat, persoana raspunzatoare de producerea daunelor, sau cuantumul acestora;
  • In cazul in care producerea unui eveniment asigurat se datoreaza actiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, asiguratorul acorda despagubiri conform procentului de culpa al asiguratului rezultat din documentele emise de organele competente si/sau declaratii de martori;
  • In situatiile de culpa comuna masura raspunderii fiecarei persoane vinovate de producerea evenimentelor asigurate va fi cea rezultata din actele emise de organele competente. In cazul in care din aceste acte nu rezulta masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale in raport cu numarul partilor implicate in producerea evenimentului asigurat;
  • In cazul in care beneficiarul a contribuit din culpa la producerea evenimentului asigurat sau la marirea daunei, asiguratul va fi tinut raspunzator numai pentru partea din dauna pe care a produs-o;
  • Asiguratorul plateste despagubirea cuvenita nemijlocit beneficiarului, instiintand despre aceasta in scris pe asigurat, in masura in care beneficiarul nu a fost despagubit de asigurat. Despagubirea se plateste asiguratului, cu conditia ca aceasta sa fie justificata de acesta si recunoscuta de asigurator, in cazul in care asiguratul dovedeste ca a despagubit pe beneficiar;
  • Prin plata despagubirii se sting orice pretentii ale asiguratului fata de asigurator;
  • In cazul daunelor materiale asiguratorul nu despagubeste taxele platite de asigurat in strainatate sau in Romania si pe care acesta are dreptul sa le recupereze conform legii (ex: TVA, etc.);
  • Daca organele competente nu au emis acte privitoare la cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul susceptibil a genera o cerere de despagubire, acestea pot fi dovedite prin orice mijloace legale de proba, inclusiv declaratii ale martorilor catre asigurator;
  • In caz de deces al beneficiarului, asiguratorul se obliga sa plateasca despagubirea cuvenita persoanelor indreptatite, mostenitorilor care isi dovedesc calitatea cu certificatul de mostenitor;
  • Daca legea nu prevede altfel, despagubirea va fi platita in termen de maxim 15 zile de la data finalizarii instrumentarii dosarului de dauna;
  • Asiguratorul este indreptatit:
   • sa nu acorde despagubiri daca:
    • asiguratul/contractantul nu si-a indeplinit in buna stiinta obligatiile decurgand din polita;
    • dauna s-a produs in perioada de suspendare efectelor juridice ale politei;
    • se constata reaua credinta a asiguratului sau a beneficiarului in legatura cu producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat;
    • in declaratiile asiguratului sau ale reprezentantilor acestuia ori ale beneficiarului, care au stat la baza incheierii contractului de asigurare sau care sunt facute cu ocazia cererii de despagubire ori cu oricare alt prilej, se constata neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase, omisiuni sau in mod evident exagerari care conduc la inducerea in eroare a asiguratorului;
    • asiguratul nu a comunicat de indata schimbarea imprejurarilor privind riscul;
    • asiguratul nu a respectat recomandarile asiguratorului, iar din constatarile facute ulterior producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat rezulta ca, din acest motiv, dauna nu a putut fi evitata sau a fost favorizata, ori ca dauna s-a marit, pentru partea de dauna care s-a marit;
    • asiguratul, sau, dupa caz, beneficiarul, nu prezinta dovezi suficiente pentru justificarea dreptului sau la plata despagubirii;
    • in legatura cu producerea sau aparitia oricarui eveniment susceptibil a genera o cerere de despagubire s-a declansat procesul penal impotriva asiguratului sau reprezentantului legal, administratorilor, directorilor, actionariilor / asociatiilor sau altor prepusi ai asiguratului, pana la finalizarea procesului penal;
   • sa initieze, dupa plata despagubirii si in limita acesteia, actiune de recuperare impotriva persoanelor vinovate de producerea sau marirea daunei, pentru partea de dauna care s-a marit, in situatia in care ulterior platii despagubirii se constata ca, in baza prevederilor politei, aceasta nu trebuia acordata, inclusiv in situatia in care hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila in temeiul careia s-au acordat despagubiri este schimbata, in tot sau in parte, prin promovarea unei cai extraordinare de atac;
  • Despagubirea cuvenita se plateste dupa cum urmeaza:
   • pentru politele la care prima de asigurare a fost platita in Lei (RON), despagubirea se plateste in Lei (RON). In situatia in care documentele de plata sunt in valuta despagubirea cuvenita se va determina prin aplicarea cursului valutar de referinta din ziua incheierii instrumentarii dosarului de dauna, daca depunerea tuturor documentelor necesare instrumentarii acestuia s-a efectuat in termen de 60 zile de la data producerii sau aparitiei evenimentului asigurat. In cazul depasirii acestui termen despagubirile se vor calcula in functie de cursul valutar de referinta valabil in cea de-a 60-a zi de la data producerii sau aparitiei evenimentului asigurat;
   • pentru politele la care prima a fost platita in valuta:
    • pentru cazul in care despagubirea nu se stabileste pe baza de documente de plata, despagubirea cuvenita se plateste in aceeasi valuta in care s-a platit prima de asigurare sau in alta valuta agreata de parti;
    • pentru cazul in care despagubirea se stabileste pe baza de documente de plata, despagubirea cuvenita se plateste in valuta rezultata din documentele de plata sau in alta valuta agreata de parti.

  Notificare daune:

  Tel: 021-230.51.51 - de LUNI pana VINERI intre 09:00 - 16:00 

  Fax: 021-230.59.99 - de LUNI pana VINERI intre 09:00 - 16:00

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Dreptul la actiune privind solicitarea de despagubire in baza politei de asigurare se stinge in termen de 2 ani de la data expirarii termenului stabilit pentru plata despagubirii.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in 15 de zile si in conditiile expres mentionate.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.