ROTR (Risc financiar - ARR) - Polita de garantare a capacitatii financiare si raspunderii operatorilor de transport rutier - CERTASIG Asigurare Reasigurare

asigurari rotr certasig risc financiar arr transport pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, str. Nicolae Caramfil, 61B.

office@certasig.ro

Tel:    021.311.91.04

Fax:   021.311.50.56

               Actuala societate de asigurari CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. a luat fiinta si si-a inceput activitatea in anul 2003 in urma fuziunii dintre compania Fortuna SA si societatea de Asigurare Romano-Canadiana Aroca SA Bucuresti. Din decembrie 2007, compania CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este detinuta majoritar (89%) de Royalton Capital Investors II, un fond european de investitii specializat pe achizitionarea si dezvoltarea companiilor orientate spre segmentul de servicii din cadrul statelor Uniunii Europene, din Europa Centrala si de Est. Printre investitorii Royalton Capital Investors II se afla Alpha Associates, Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (EBRD) si Fondul European de Investitii (EIF). In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria. CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-021-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pune la dispozitia transportatorilor, asa numita polita de Risc financiar sau capacitate financiara, pe care operatorii de transport persoane si transportatorii de marfuri o incheie, in vederea acoperirii plafoanelor valorice reglementate de autoritatea romana de reglementare in domeniul transporturilor, polita care este solicitata de Autoritatea Rutiera Romana A.R.R. in vederea obtinerii sau prelungirii valabilitatii licentelor de transport rutier.

Obiectul Asigurarii: 

               CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., in baza politei de asigurare de raspundere civila privind capacitatea financiara a operatorilor de transport rutier (ROTR), preia raspunderea civila a asiguratului in vederea acoperirii prejudiciilor produse beneficiarilor, ca urmare a neexecutarii obligatiilor contractuale in cazul aparitiei in perioada asigurata a starii de insolventa urmata de faliment.

               Asiguratorul raspunde doar pentru daunele materiale produse beneficiarilor in legatura cu derularea contractelor de transport rutier incheiate in perioada asigurata.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de raspundere civila privind capacitatea financiara a operatorilor de transport rutier (ROTR), solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa desfasoare activitate de transport rutier de persoane sau de marfuri si sa indeplineasca reglementarile legale pentru autorizarea ca operator de transport rutier;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solicitant, despre capacitatea sa financiara si despre capitalurile proprii, despre activitatea de transport pe care doreste sa o desfasoare si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului Cartea de Identitate a Vehiculului asigurat sau Certificatul de Inmatriculare al acestuia si Certificatul de Inregistrare al firmei;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;
Perioada Asigurata: 

               Asigurarea de raspundere civila privind capacitatea financiara a operatorilor de transport rutier (ROTR) de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. se incheie, de regula, pe o perioada de un an dar in baza unei aprobari speciale de la asigurator si pe perioade subanuale, iar perioada respectiva va fi specificata in polita. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita.

               Asigurarea acopera numai evenimente produse si anuntate in scris asiguratorului in timpul perioadei de valabilitate a asigurarii. Instiintarea scrisa a asiguratorului despre evenimentul asigurat si cererea de reparare a prejudiciului material produs de asigurat trebuie sa fie facute in timpul perioadei de valabilitate a asigurarii.

               Polita de asigurare se supenda automat in cazul retragerii sau suspendarii autorizarilor si licentelor de operator de transport rutier obtinute in conditiile legii de catre asigurat, fara a mai fi necesara o notificare scrisa. Asiguratorul nu raspunde pentru prejudiciile produse de asigurat pe perioada cat polita de asigurare a fost suspendata.

               Polita de asigurare isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24.00 a datei de scadenta a ratei de prima daca s-a depasit si perioada de gratie de 7 zile si nu s-a achitat rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 30 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare de raspundere civila privind capacitatea financiara a operatorilor de transport rutier (ROTR) de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este valabila in cazul urmatoarelor tipuri de transporturi:

 • Transporturi interne de marfuri si persoane, efectuate numai pe teritoriul Romaniei;
 • Transporturi internationale de marfuri si persoane, efectuate in afara teritoriului Romaniei;
 • Transporturi combinate, adica atat transport intern cat si transport international;
Asiguratul: 

              Asiguratul in cadrul politei de asigurare de raspundere civila privind capacitatea financiara a operatorilor de transport rutier (ROTR) de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este orice operator de transport rutier care desfasoara activitati comerciale de transport rutier in baza autorizatiei de exercitare a ocupatiei de operator de transport, emisa de autoritatile competente.

              Ocupatia de operator de transport rutier consta in:

 • ocupatia de transport rutier de persoane: activitatea unei intreprinderi care efectueaza cu ajutorul unor autovehicule construite si echipate astfel incat sa fie potrivite pentru transportul a mai mult de noua persoane, inclusiv conducatorul auto, si destinate acestui scop, servicii de transport persoane pentru public sau pentru anumite categorii de utilizatori, contra cost, platite de persoana transportata sau de catre organizatorul transportului;

              sau

 • ocupatia de transport rutier de marfa: activitatea oricarei intreprinderi care efectueaza cu ajutorul fie al unor autovehicule, fie al unei combinatii de vehicule, transportul de marfa contra cost in numele unui tert;

              Nu se incheie asigurare pentru urmatoarele persoane juridice:

 • persoane juridice care preconizeaza declansarea unei proceduri de insolventa/faliment (conform precizare cerere chestionar);
 • persoane juridice pentru care este in desfasurare procedura de insolventa/faliment (conform precizare cerere chestionar);
Suma Asigurata: 

               Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, este acea valoare globala mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima, per eveniment si per intreaga perioada asigurata, in limita careia CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. poate acorda despagubiri celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, indiferent de numarul cererilor de despagubire formulate sau de numarul persoanelor prejudiciate. Suma asigurata poate fi exprimata in RON sau EURO.
              Suma asigurata / Limita raspunderii este rezultatul diferentei dintre capacitatea financiara minima (raportat la numarul de autovehicule detinute), prevazuta in Ordinul Ministerului Transportului si Infrastructurii nr. 980/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Regulamentul (CE) 1071/2009 la art. 7 alin.1 si ”capitalurile proprii” ale operatorului de transport rutier, asa dupa cum sunt ele evidentiate in ultimul bilant contabil intocmit si inregistrat la autoritatea financiara de domiciliu fiscal.

              Dupa fiecare despagubire acordata, suma asigurata se va diminua cu valoarea despagubirilor astfel acordate si va fi valabila la acest nivel pana la expirarea politei.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe polita de raspundere civila privind capacitatea financiara a operatorilor de transport rutier (ROTR) reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON sau EURO si se achita integral si anticipat inainte de intrarea in vigoare a asigurarii. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

             Pentru politele de asigurare incheiate pe o perioada mai mica de un an, prima de asigurare se calculeaza prin aplicarea pentru fiecare fractiune de luna a 1/10 din prima anuala.

             In cazul platii primei anuale in rate, ratele urmatoare primei rate (care se incaseaza obligatoriu in ziua emiterii politei) beneficiaza de un termen de pasuire de 7 zile. Neachitarea unei rate de primă la data scadenta are drept consecinta rezilierea automata a politei de asigurare incepand cu ora 24:00 a datei de scadenta, fara restituirea ratelor deja achitate, fara punere in intarziere sau alta formalitate.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de raspundere civila privind capacitatea financiara a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. se incheie cu sau fara fransize deductibile pe eveniment.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile standard asigurate prin polita de asigurare de raspundere civila privind capacitatea financiara a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. sunt:

 • daune materiale (contravaloarea transportului inclusiv bilet de Calatorie si alte daune conexe transportului neefectuat), inregistrate de beneficiar;
 • cheltuieli suplimentare efectuate cu acordul asiguratorului pentru organizarea unor transporturi similare in vederea onorarii comenzilor sau contractelor de transport incheiate;
 • cheltuieli pentru expertize efectuate cu acordul asiguratorului;
 • cheltuieli de judecata facute de asigurat in procesul civil, stabilite de lege ori de catre instantele de judecata, daca asiguratul a fost obligat la plata despagubirilor;
Riscuri Excluse: 

              Riscurile excluse in polita de asigurare de raspundere civila privind capacitatea financiara a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. sunt:

 • cereri de despagubire pentru pagube cauzate de razboi (declarat sau nu), invazie sau actiune a unui dusman extern, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, dictatura militara, terorism, confiscare, expropriere, nationalizare, sechestrare din ordinul unui guvern de drept sau de fapt sau a oricarei autoritati publice, revolta, tulburari civile, greve, greve patronale sau alte evenimente similare;
 • cereri de despagubire pentru pagube cauzate de explozii atomice, radiatii sau infestari radioactive ca urmare a utilizarii energiei nucleare sau materialelor nucleare, poluare sau contaminare din orice cauza, inclusiv prin utilizarea azbestului;
 • violare a embargoului, contrabanda, comert prohibit sau clandestin, confiscare, punere sub sechestru, cautiune sau alte garantii financiare;
 • amenzi sau penalitati de orice natura;
 • prejudicii produse cu intentie sau in timpul savarsirii unor fapte ce constituie infractiuni potrivit legislatiei in vigoare de catre prepusii asiguratului sau de catre beneficiar sau prepusii acestuia;
 • prejudicii produse prin accidente de autovehicule;
 • prejudicii produse marfurilor/persoanelor transportate pe timpul transportului, la incarcare, descarcare sau pe timpul depozitarii in depozitele operatorului de transport;
 • folosirea de mijloace de transport neadaptate specificului marfurilor transportate;
 • prejudicii produse prin incalcarea clauzelor contractuale prevazute in contractele de alta natura decat contractele de transport;
 • pretentie de despagubire pentru daune de consecinta, chiar daca acestea sunt urmarea neindeplinirii obligatiilor contractuale;
 • rate de leasing sau rate de credit datorate din contracte de vanzare-cumparare precum si dobanzile si penalizarile de intarziere aferente;
 • daunele generate de forta majora invocata si dovedita de asigurat;
 • prejudicii produse din culpa exclusiva a persoanei pagubite sau a unei terte persoane;
 • cereri de despagubire formulate de terte persoane care beneficiaza de serviciile asiguratului daca nu se face dovada existentei relatiilor contractuale;
 • cheltuieli aferente procedurii de lichidare judiciara a asiguratului;
 • datoriile asiguratului fata de angajatii sai, bugetul de stat, contracte bancare sau de leasing, alti beneficiari cu exceptia serviciilor de transport;
 • cererile frauduloase de despagubire sau cererile de despagubiri bazate pe declaratii false;
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare de raspundere civila privind capacitatea financiara a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. nu exista clauze aditionale care sa poata fi atasate.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de raspundere civila privind capacitatea financiara a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. sunt:

 • sa plateasca prima de asigurare in suma si la termenele stabilite in polita de asigurare;
 • sa ia toate masurile necesare pentru a preveni producerea unui eveniment asigurat;
 • sa informeze asiguratorul cu privire la conditiile pe care le cunoaste pentru evaluarea riscului asigurat;
 • sa informeze asiguratorul, in scris, cu privire la orice modificare a datelor personale;
 • sa informeze asiguratorul, in scris, cu privire la orice modificari ale imprejurarilor referitoare la risc deindata ce a luat cunostinta de acestea, atat inainte cat si dupa inceperea raspunderii asiguratorului, acoperirea prin asigurare si/sau prima de asigurare urmand a fi, daca este cazul, ajustata corespunzator;
 • sa respecte si sa aplice in orice imprejurare normele/principiile deontologiei profesionale;
 • sa tina o evidenta corecta a tuturor serviciilor prestate si sa pastreze aceste evidente astfel incat ele sa poata fi puse la dispozitia asiguratorului sau a reprezentantilor numiti ai acestuia, in masura in acre ele pot avea o legatura cu eventualele pretentii de despagubire;
 • in cazul in care se produce un eveniment asigurat, asiguratul este obligat:
  • sa notifice asiguratorul in termen de 48 de ore de la data la care a luat la cunostinta despre existenta oricarei actiuni promovata de instanta impotriva sa de terte persoane pagubite, avand ca obiect pretentii in legatura cu activitatea desfasurata de asigurat, sub sanctiunea neplatii eventualelor despagubiri cuvenite;
  • sa nu faca nicio oferta, promisiune sau plata fara a avea consimtamantul scris al asiguratorului, sub sanctiunea ca acestea nu vor produce efecte fata de asigurator;
 • in cazul nerespectarii acestor obligatii, asiguratorul are dreptul inaintea producerii evenimentului asigurat, de a denunta polita de asigurare, iar dupa aparitia evenimentului asigurat, de a refuza plata despagubirii.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de raspundere civila privind capacitatea financiara a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, sunt:

 • asiguratorul se obliga ca la producerea evenimentului asigurat, sa-l despagubeasca pe asigurat in forma si in cuantumul prevazut in contractul de asigurare;
 • asiguratorul va instiinta in scris pe asigurat si/sau beneficiar cu privire la motivele privind neacoperirea totala sau partiala a daunei;
 • asiguratorul isi rezerva dreptul:
  • sa amane plata indemnizatiei daca in legatura cu evenimentul care a produs dauna, a fost instituita impotriva asiguratului sau a prepusilor acestuia o procedura penala, pana la finalizarea acesteia;
  • sa refuze plata despagubirii daca:
   • asiguratul nu si-a indeplinit obligatiile din contract, in masura in care din acest motiv nu a putut determina cauza producerii riscului asigurat, marimea daunei sau cuantumul indemnizatiei datorate;
   • cererea de indemnizatie este frauduloasa sau are la baza declaratii false;
Procedura Daune: 
 • Evaluarea daunei si plata despagubirii se face de catre asigurator pe baza documentatiei complete primite la sediul acestuia, privind cauzele si circumstantele producerii evenimentului asigurat, precum si a documentatiei care certifica efectele acestuia;
 • Dupa efectuarea platii fiecarei despagubiri, suma asigurata este redusa cu suma despagubirii, polita de asigurare ramanand valabila pentru limita raspunderii redusa in acest mod;
 • Daca la producerea unei pagube au contribuit doua sau mai multe persoane, acestea raspund impreuna fata de cel pagubit, raspunderea fiecaruia fiind cea rezultata din actele incheiate. Daca din actele incheiate nu rezulta partea de raspundere care-i revine fiecaruia, atunci cei raspunzatori de producerea pagubei vor raspunde in mod egal fata de cel pagubit;
 • Sumele datorate drept despagubire se platesc pagubitului, in masura in care nu a fost despagubit de catre asigurat. Daca asiguratul face dovada ca l-a despagubit pe cel pagubit, cu acordul asiguratorului, despagubirea i se va plati asiguratului;
 • Din cuantumul fiecarei despagubiri acordate pentru pagube materiale se scade fransiza stabilita prin polita de asigurare;
 • Asiguratorul are dreptul:
  • sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu dauna, a fost declansata, impotriva asiguratului, o ancheta din partea autoritatilor publice sau o procedura penala, pana la finalizarea acestora;
  • sa nu plateasca despagubirea daca, cererea de despagubire este intocmita in scopul fraudarii ori are la baza declaratii false;
 • despagubirile nu pot fi stabilite pe baza intelegerii dintre asigurat, persoanele pagubite si asigurator, in cazul in care:
  • persoanele care formuleaza pretentii de despagubire sunt rudele asiguratului;
  • se formuleaza pretentii de despagubiri ce se cuvin sub forma de prestatii banesti  periodice;
  • nu se pot trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea pagubelor, cauzele, imprejurarile si cuantumul acestora;
 • In cazul unui proces penal, despagubirile pot fi stabilite in baza intelegerii dintre asigurat, pagubit si asigurator daca:
  • actiunea poate fi stinsa prin impacarea partilor;
  • s-a dat rechizitoriu de trimitere in judecata de unde rezulta cu certitudine atat raspunderea, pagubele produse cat si vinovatia lor penala;

Notificare daune:

Telefon: +40 21 311 91 04 / Fax +40 21 311 50 56
E-mail: daune@certasig.ro

Diverse: 

              Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

              Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

              Dreptul la actiune privind solicitarea de despagubire in baza politei de asigurare se stinge in termen de 2 ani de la data expirarii termenului stabilit pentru plata despagubirii.

              Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

              Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in 20 de zile si in conditiile expres mentionate.

              Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

              Asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.