ROTR (Risc financiar - ARR) - Polita de garantare a capacitatii financiare si raspunderii operatorilor de transport rutier - CITY INSURANCE

asigurari rotr city insurance risc financiar arr transport pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Constantin Aricescu, Nr. 5-7, Parter-Demisol.

office@cityinsurance.ro

Tel:    021.231.0090, 021.231.0079, 021.230.3248, 021.231.0054, 021.231.0713

Fax:   021.231.0442

             Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. este o companie de asigurari generale, 100% romaneasca. Conferind incredere si performanta clientilor sai compania pune accentul, de 15 ani incoace, pe transparenta, stabilitate si coerenta. In 2008 City Insurance devine prima companie de asigurari din Romania care isi dezvolta activitatea in tari membre UE si vinde produse specifice la nivel international pe baza dreptului de libera circulatie a serviciilor. Incepand cu anul 2010, societatea a inceput sa ofere un portofoliu de produse si de servicii de asigurare complet, pe piata romaneasca. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", CITY INSURANCE S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Bulgaria, Grecia, Spania, Lituania, Italia. CITY INSURANCE S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-008-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pune la dispozitia transportatorilor, asa numita polita de Risc financiar sau capacitate financiara, pe care operatorii de transport persoane si transportatorii de marfuri o incheie, in vederea acoperirii plafoanelor valorice reglementate de autoritatea romana de reglementare in domeniul transporturilor, polita care este solicitata de Autoritatea Rutiera Romana A.R.R. in vederea obtinerii sau prelungirii valabilitatii licentelor de transport rutier.

Obiectul Asigurarii: 

               Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A., in baza politei de asigurare de raspundere legala contractuala a operatorilor de transport rutier (ROTR), acopera raspunderea ce ii revine asiguratului pentru prejudicii materiale produse unor terte persoane care au calitatea de beneficiari a serviciilor de transport prestate de asigurat, in derularea contractelor de transport rutier incheiate, ca urmare a finalizarii procedurilor judiciare de lichidare a asiguratului, daca debitul catre tertul prejudiciat nu s-a stins in urma consumarii capacitatii financiare proprii a asiguratului prin plati facute catre debitorii sai.

               Polita de asigurare acopera raspunderea operatorilor de transport rutier de marfuri si persoane, exclusiv raspunderea pentru activitati conexe.

               Orice alta polita de asigurare acoperind aceleasi riscuri/evenimente ori scrisoare de garantie are intaietate fata de aceasta polita de asigurare.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de raspundere legala contractuala a operatorilor de transport rutier (ROTR), solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa desfasoare activitate de transport rutier de persoane sau de marfuri si sa indeplineasca reglementarile legale pentru autorizarea ca operator de transport rutier;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solicitant, despre capacitatea sa financiara si despre capitalurile proprii, despre activitatea de transport pe care doreste sa o desfasoare si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului Cartea de Identitate a Vehiculului asigurat sau Certificatul de Inmatriculare al acestuia si Certificatul de Inregistrare al firmei;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;
Perioada Asigurata: 

               Asigurarea de raspundere legala contractuala a operatorilor de transport rutier (ROTR) de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. se incheie, de regula, pe o perioada de un an dar in baza unei aprobari speciale de la asigurator si pe perioade subanuale, iar perioada respectiva va fi specificata in polita. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita.

               Asigurarea acopera numai evenimente produse si anuntate in scris asiguratorului in timpul perioadei de valabilitate a asigurarii. Instiintarea scrisa a asiguratorului despre evenimentul asigurat si cererea de reparare a prejudiciului material produs de asigurat trebuie sa fie facute in timpul perioadei de valabilitate a asigurarii.

               Polita de asigurare se supenda automat in cazul retragerii sau suspendarii autorizarilor si licentelor de operator de transport rutier obtinute in conditiile legii de catre asigurat, fara a mai fi necesara o notificare scrisa. Asiguratorul nu raspunde pentru prejudiciile produse de asigurat pe perioada cat polita de asigurare a fost suspendata.

               Polita de asigurare isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24.00 a datei de scadenta a ratei de prima daca dupa expirarea termenului de pasuire de 15 zile nu s-a achitat rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 30 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;

              Polita de asigurare se reziliaza de drept si fara indeplinirea altor formalitati si nu produce efecte in urmatoarele situatii:

 • cand vehiculele din administrarea operatorului de transport rutier sunt utilizate la transportul de produse de contrabanda, droguri, arme si munitii, materiale radioactive, treceri ilegale de persoane peste frontiera, din vina dovedita a administratorului acestuia sau a persoanei desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier;
 • in cazurile de accidente rutiere grave, soldate cu victime omenesti sau cu deteriorarea grava a mediului inconjurator, datorate nerespectarii de catre operatorul de transport rutier a normelor legale de organizare si desfasurare a activitatii sau a normelor tehnice de intretinere a vehiculelor din administrarea sa;
 • cand se constata falsificarea documentelor de transport de catre administratorul operatorului de transport rutier sau de catre persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier si utilizarea lor la efectuarea transporturilor;
 • cand se constata ca operatorul de transport rutier a obtinut licenta de transport rutier public sau licenta de transport rutier in interes propriu in baza unor documente falsificate sau ca urmare a prezentarii unor date eronate;
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare de raspundere legala contractuala a operatorilor de transport rutier (ROTR) de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. este valabila, in cazul urmatoarelor tipuri de transporturi:

 • Transporturi interne de marfuri si persoane, efectuate numai pe teritoriul Romaniei;
 • Transporturi internationale de marfuri si persoane, efectuate in afara teritoriului Romaniei;
 • Transporturi combinate, adica atat transport intern cat si transport international;
Asiguratul: 

              Asiguratul in cadrul politei de asigurare de raspundere legala contractuala a operatorilor de transport rutier (ROTR) de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. este orice operator de transport rutier inregistrat in Registrul Operatorilor de transport rutier, ce a obtinut licenta sa desfasoare activitati de transport rutier cu vehicule omologate pentru care s-a efectuat inspectia tehnica periodica si pentru care s-a eliberat licenta de executie pentru vehicul/le.

              Ocupatia de operator de transport rutier consta in:

 • ocupatia de transport rutier de persoane: activitatea unei intreprinderi care efectueaza cu ajutorul unor autovehicule construite si echipate astfel incat sa fie potrivite pentru transportul a mai mult de noua persoane, inclusiv conducatorul auto, si destinate acestui scop, servicii de transport persoane pentru public sau pentru anumite categorii de utilizatori, contra cost, platite de persoana transportata sau de catre organizatorul transportului;

              sau

 • ocupatia de transport rutier de marfa: activitatea oricarei intreprinderi care efectueaza cu ajutorul fie al unor autovehicule, fie al unei combinatii de vehicule, transportul de marfa contra cost in numele unui tert;

              Nu se incheie asigurare pentru urmatoarele persoane juridice:

 • persoane juridice care preconizeaza declansarea unei proceduri de insolventa/faliment (conform precizare cerere chestionar);
 • persoane juridice pentru care este in desfasurare procedura de insolventa/faliment (conform precizare cerere chestionar);
Suma Asigurata: 

               Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, este acea valoare globala mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima, per eveniment si per intreaga perioada asigurata, in limita careia Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. poate acorda despagubiri celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, indiferent de numarul cererilor de despagubire formulate sau de numarul persoanelor prejudiciate. Suma asigurata poate fi exprimata in RON sau EURO.
              Suma asigurata / Limita raspunderii este rezultatul diferentei dintre capacitatea financiara minima (raportat la numarul de autovehicule detinute), prevazuta in Ordinul Ministerului Transportului si Infrastructurii nr. 980/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Regulamentul (CE) 1071/2009 la art. 7 alin.1 si ”capitalurile proprii” ale operatorului de transport rutier, asa dupa cum sunt ele evidentiate in ultimul bilant contabil intocmit si inregistrat la autoritatea financiara de domiciliu fiscal.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe polita de raspundere legala contractuala a operatorilor de transport rutier (ROTR) reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A., de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON sau EURO si se achita integral si anticipat inainte de intrarea in vigoare a asigurarii. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de raspundere legala contractuala a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. se incheie fara fransize deductibile pe eveniment.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile standard asigurate prin polita de asigurare de raspundere legala contractuala a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. sunt:

 • prejudicii materiale aduse unor terte persoane ca urmare a neonorarii unor comenzi sau contracte de transport, cauzate de declansarea procedurilor judiciare de lichidare a asiguratului;
 • cheltuieli suplimentare facute cu acordul asiguratorului pentru organizarea unor transporturi in vederea onorarii comenzilor sau contractelor de transport incheiate;
 • cheltuieli cu apararea impotriva unor pretentii nejustificate ale unor terte persoane, facute cu acordul asiguratorului;
 • cheltuieli de judecata la care este obligat asiguratul in procesul civil;
 • cheltuieli cu expertize facute cu acordul asiguratorului;

              Sumele prevazute anterior fac obiectul acoperirii daca acestea se datoreaza unor raspunderi contractuale ale asiguratului izvorate din comenzile sau contractele de transport neonorate ca urmare a finalizarii procedurilor judiciare de lichidare a operatorului de transport rutier asigurat nominalizat in polita de asigurare.

  Riscuri Excluse: 

                Riscurile excluse in polita de asigurare de raspundere legala contractuala a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. sunt:

  • razboi (indiferent daca razboiul a fost sau nu declarat), razboi civil, invazie, actiune a unui dusman extern, ostilitati, insurectie, putere militara (dictatura) sau uzurpare de putere, actiune a unor grupuri de persoane rauvoitoare sau persoane care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, conspiratie, represalii, actiunea torpilelor, prezenta minelor si a altor mijloace de lupta similare si in general a tuturor evenimentelor de razboi, cat si a actelor de sabotaj si terorism avand un caracter politic sau asimilate razboiului;
  • capturare, sechestrare, rechizitionare, expropriere cu forta sau detinere, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau a oricarei autoritati publice;
  • revolta, tulburari civile, greve, greve patronale sau alte evenimente similare;
  • efectele directe sau indirecte ale exploziei atomice, ale radiatiilor sau infestarii radioactive, ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile;
  • violare a embargoului, contrabanda, comert prohibit sau clandestin, confiscare, punere sub sechestru sau rechizitionare;
  • orice forma de sechestru, cautiune sau alte garantii financiare;
  • amenzi de orice fel, cheltuieli penale;
  • orice pagube indirecte ca de exemplu: diferentele de curs valutar si in general orice obstacole ridicate in cursul unei exploatari sau operari comerciale;
  • carantina, dezinsectie, masuri sanitare;
  • vinovatia asiguratului precum si a oricarui prepus al acestuia in timpul savarsirii unor acte ilegale ori unor fapte incriminate de Codul Penal ca infractiuni;
  • pagubele produse ca urmare a actiunii sau inactiunii cu caracter fraudulos sau penal a unui membru din conducerea asiguratului, precum si a prepusilor sai;
  • infestarea marfurilor transportate, ca urmare a amestecarii sau a schimbarii gustului si/sau a mirosului, fie o depreciere a continutului, fie cheltuieli pentru readucerea in stare normala a marfurilor transportate;
  • poluarea de orice fel;
  • folosirea de mijloace de transport neadaptate specificului marfurilor transportate;
  • pretentiile de despagubire formulate de terte persoane care beneficiaza de serviciile asiguratului, daca nu se face dovada existentei relatiei contractuale;
  • orice alte cheltuieli sau recunoasteri ale raspunderii facute de asigurat fara acceptul scris al asiguratorului;
  • nu sunt acoperite cazurile in care asiguratul este exonerat de raspundere, cum ar fi:
   • cazurile de forta majora (imprejurare externa, imprevizibila, extraordinara si invincibila, fara relatie cu lucrul care a provocat paguba sau cu insusirile sale naturale);
   • producerea de catastrofe naturale (evenimentele provocate de manifestarea unor calamitati naturale, precum: cutremure de pamant cu magnitudinea mai mare de 6 grade pe scara Richter, inundatii si furtuni, eruptii vulcanice, valuri mareice, si alte asemenea);
   • prejudiciile produse din culpa exclusiva a unei terte persoane;
   • prejudiciile produse din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
  • nu sunt acoperite cererile de despagubire formulate pentru prejudicii produse inainte de intrarea in vigoare a politei de asigurare, chiar daca descoperirea acestora ori a legaturii de cauzalitate dintre prejudiciu si serviciile prestate de asigurat s-au produs dupa intrarea in vigoare a asigurarii;
  • in orice actiune, proces sau alta procedura judecatoreasca, in care asiguratorul pretinde ca, in conformitate cu excluderile de mai sus, raspunderea nu este asigurata prin polita de asigurare, sarcina probei de acoperire prin asigurare revine asiguratului;
  • prejudicii produse prin accidente de autovehicule;
  • prejudicii produse marfurilor transportate pe timpul transportului, la incarcare, descarcare sau pe timpul depozitarii in depozitele operatorului de transport;
  • prejudicii produse prin vatamari corporale;
  • taxe, drepturi de vama si amenzi aplicate de autoritati vamale ca urmare a incalcarii prevederilor Conventiei TIR;
  • pretentii in legatura cu prejudicii de imagine aduse oricarei persoane sau daune morale;
  • rate de leasing, rate de credit si penalizarile de intarziere aferente, asigurari;
  • orice pretentie de despagubire pentru daune de consecinta, chiar daca acestea sunt urmare neindeplinirii obligatiilor contractuale;
  • nu sunt acoperite prin asigurare raspunderile asiguratului pentru creantele aparute in caz de faliment pentru:
   • taxele, timbrele si orice alte cheltuieli aferente procedurii de lichidare judiciara a asiguratului, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului, precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate;
   • creantele reprezentand creditele, cu dobanzile si cheltuielile aferente, acordate de societatile bancare, precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii;
   • creantele izvorate din raporturi de munca;
   • creantele bugetare;
   • creantele garantate cu ipoteci, gajuri sau alte garantii reale mobiliare, ori drepturi de retentie, de orice fel;
   • creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti in baza unor obligatii de intretinere, alocatii sau obligatii de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta, precum si eventuale creante reprezentand sumele stabilite de judecatorul-sindic pentru intretinerea debitorului si a familiei sale, daca acesta este persoana fizica;
   • creantele reprezentand credite bancare, cu cheltuielile si dobanzile aferente, precum si din chirii;
   • alte creante chirografare cu exceptia celor izvorate din raporturile contractuale cu beneficiarii serviciilor de transport prestate de asigurat;
  • nu sunt acoperite prin asigurare raspunderile asiguratului pentru prejudicii aduse unor terte persoane, chiar ca urmare a neonorarii unor comenzi sau contracte de transport, daca aceste prejudicii au aparut in urma unor transporturi efectuate de asigurat cu vehicule rutiere care nu se regasesc inscrise in specificatia anexata politei de asigurare;
  Clauze Suplimentare: 

                La polita de asigurare de raspundere legala contractuala a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. nu exista clauze aditionale care sa poata fi atasate.

  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de raspundere legala contractuala a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. sunt:

  • sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator, cu privire la imprejurarile esentiale referitoare la risc, pe care le cunoaste. Daca imprejurarile esentiale referitoare la risc se modifica in perioada de valabilitate a politei, asiguratul este obligat sa comunice in scris asiguratorului schimbarile respective;
  • va administra cu profesionalism si prudenta derularea comenzilor si contractelor de transport, respectand legislatia in vigoare si luand toate masurile de prevenire a aparitiei evenimentului asigurat;
  • sa comunice in scris asiguratorului, imediat ce a luat cunostinta dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare, orice schimbare sau modificare a riscului, cum ar fi: suspendarea sau retragerea licentei, starea de insolventa (prin insolventa intelegandu-se acea stare a patrimoniului debitorului, caracterizata prin incapacitatea vadita de plata a datoriilor exigibile cu sumele de bani disponibile), declansarea procedurii de reorganizare judiciara si a falimentului etc.;
  • va tine o evidenta contabila clara, din care sa se poata verifica oricand situatia facturilor achitate, neachitate, termenele scadente si ordinele de plata cu care s-au facut platile catre furnizori ori alte debite;
  • in cazul producerii evenimentului asigurat orice solicitare de reparare a unui prejudiciu cauzat unei terte persoane, ca urmare a derularii contractelor de transport,
   • va fi avizata in scris asiguratorului in termen de 24 ore de la primirea cererii si va cuprinde informatii privind suma pretinsa precum si informatii referitoare la evenimentul care a dat nastere respectivei cereri;
   • va prezenta asiguratorului orice documente relevante in legatura cu evenimentul care a generat cererea de despagubire;
   • va permite asiguratorului sa faca propriile investigatii in legatura cu evenimentul care a dat nastere pretentiei de despagubire;
   • nu va recunoaste nici o raspundere si nu va face nici o oferta, promisiune sau plata fara acordul prealabil al asiguratorului;
   • se va apara in proces tinand seama de recomandarile facute de asigurator. Asiguratorul este indreptatit, in cazurile in care apreciaza ca este necesar, in procesul civil, sa indice asiguratului sa-si angajeze aparator atat in prima instanta cat si in caile de atac;
   • sa conserve dreptul de regres impotriva tertilor vinovati de producerea pagubei, in caz contrar asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii;
  • sub sanctiunea pierderii dreptului la despagubire, asiguratul nu se va implica in procese care ii pun in cauza raspunderile asigurate prin prezentul contract, fara instiintarea si acordul scris prealabil a asiguratorului;
  • sa declare existenta altor asigurari pentru aceeasi raspundere la asiguratori diferiti, atat la incheierea politei de asigurare cat si pe parcursul valabilitatii acesteia;
  • nerespectarea oricareia din obligatiile asiguratului in derularea politei de asigurare, atrage pierderea dreptului la despagubire, daca din acest motiv nu s-a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si intinderea pagubei.
  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de raspundere legala contractuala a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, sunt:

  • Asiguratorul are obligatia sa constate si sa evalueze pagubele prin reprezentantii sai sau prin experti agreati si/sau numiti de acesta;
  • Asiguratorul are obligatia sa stabileasca si sa plateasca despagubirile cuvenite, in baza documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs riscul asigurat, in urma finalizarii procedurii judiciare de lichidare a asiguratului, in limitele raspunderilor preluate prin polita de asigurare;
  • Obligatiile si raspunderile asiguratorului se limiteaza numai pentru prejudiciile produse tertelor persoane ce au calitatea de beneficiari ai serviciilor prestate de asigurat, pentru care atât evenimentul asigurat cat si cererea de despagubire formulata de terta persoana prejudiciata au aparut in timpul perioadei asigurate;
  Procedura Daune: 
  • Stabilirea si plata despagubirilor, se face de catre asigurator in baza documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul asigurat si a documentelor din care sa rezulte cuantumul prejudiciului cauzat;
  • Despagubirea nu poate depasi suma asigurata, acoperita prin polita de asigurare, nici cuantumul pagubei si nici valoarea prejudiciului din momentul producerii evenimentului asigurat precum si a cheltuielilor justificate;
  • Nimeni nu poate beneficia de acoperirea oferita de polita de asigurare daca nu justifica faptul ca a suferit un prejudiciu, acesta fiind cauzat de un eveniment acoperit prin polita;
  • despagubirile se acorda de asigurator numai dupa ce asiguratul face dovada ca in prealabil a efectuat plati de despagubire fata de terti al caror cuantum sa fie cel putin egal cu capitalul propriu (capacitatea financiara proprie) al asiguratului, mentionata in polita de asigurare;
  • Asiguratorul este, de asemenea, indreptatit:
   • sa amane acordarea despagubirii daca exista instituita impotriva asiguratului o ancheta sau procedura penala in legatura cu prejudiciul cauzat, pana la finalizarea anchetei sau, respectiv, a procedurii penale;
   • sa nu plateasca despagubiri in cazul in care cererea de despagubire are la baza declaratii false sau daca asiguratul (sau oricare alta persoana care actioneaza in numele sau) a contribuit in mod deliberat ori prin neglijenta grava la producerea sau marirea prejudiciului;
   • sa nu plateasca despagubiri pentru prejudicii aduse unor terte persoane, chiar ca urmare a neonorarii unor comenzi sau contracte de transport, daca aceste prejudicii au aparut in urma unor transporturi efectuate de asigurat cu vehicule rutiere care nu se regasesc inscrise in Specificatia anexata politei de asigurare;
  • Asiguratorul poate decide efectuarea unor cheltuieli care ar putea conduce la micsorarea cuantumului despagubirii, inainte de finalizarea procedurilor de lichidare judiciara a asiguratului, decizie care are la baza comunicarile facute de asigurat cu privire la modificarea riscului;
  • Daca asiguratul a comunicat date inexacte sau incomplete referitoare la riscuri ori daca nu a facut imediat comunicarea cu privire la modificarile aparute, asiguratorul are dreptul sa denunte contractul de asigurare, in cazul in care cunoscand exact imprejurarile, nu l-ar fi incheiat, si sa refuze acordarea de despagubiri;

  Notificare daune:

  Call Center Constatare daune

  Tel: 021.207.00.02 - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Dreptul la actiune privind solicitarea de despagubire in baza politei de asigurare se stinge in termen de 2 ani de la data expirarii termenului stabilit pentru plata despagubirii.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in 20 de zile si in conditiile expres mentionate.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.