ROTR (Risc financiar - ARR) - Polita de garantare a capacitatii financiare si raspunderii operatorilor de transport rutier - EUROINS Romania Asigurare-Reasigurare

asigurari rotr euroins romania risc financiar arr transport pitesti arges

ROMANIA, ILFOV, Voluntari, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park, Cladirea O23, etaj 4.

office@euroins.ro

Tel:   021.317.07.41, 021.317.07.31, 021.317.07.11,

021.233.34.74, 021.317.07.35, 021.317.07.12,

021.317.07.40, 021.317.07.42

Fax:   021.317.07.18, 021.317.07.14

               SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA a fost fondata in 1994 de catre compania bulgara Euroins Insurance Group (EIG) care este de altfel actionarul majoritar. Fiind unul dintre cele mai mari si independente grupuri din regiune, EIG isi propune pe piata de asigurari din Romania, prin Euroins Romania, sa se pozitioneze in top 5 cei mai buni asiguratori si sa devina unul dintre cele mai respectate brand-uri. Propunandu-si o gama completa de riscuri acoperite, simplitate si transparenta, EUROINS Romania actioneaza pentru a se dezvolta pe linia corectitudinii si promptitudinii în prestarea fiecarui serviciu catre clientii sai.  In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Gibraltar, Franta, Italia, Austria, Germania, Ungaria. SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-010-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA detine in portofoliu, asa numita polita de Risc financiar sau capacitate financiara, pe care operatorii de transport persoane si transportatorii de marfuri o incheie, in vederea acoperirii plafoanelor valorice reglementate de autoritatea romana de reglementare in domeniul transporturilor, polita care este solicitata de Autoritatea Rutiera Romana A.R.R. in vederea obtinerii sau prelungirii valabilitatii licentelor de transport rutier.

Obiectul Asigurarii: 

               Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, in baza politei de asigurare de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR), preia raspunderea asiguratului pentru prejudicii materiale produse unor terte persoane in derularea contractelor de transport rutier incheiate conform legii.

              Asigurarea se poate incheia cu persoane juridice romane si este valabilă pe teritoriul Uniunii Europene.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR), solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa desfasoare activitate de transport rutier de persoane sau de marfuri si sa indeplineasca reglementarile legale pentru autorizarea ca operator de transport rutier;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solicitant, despre capacitatea sa financiara si despre capitalurile proprii, despre activitatea de transport pe care doreste sa o desfasoare si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului Cartea de Identitate a Vehiculului asigurat sau Certificatul de Inmatriculare al acestuia si Certificatul de Inregistrare al firmei;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;
Perioada Asigurata: 

               Asigurarea de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR) de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA se incheie, pe o perioada de un an, iar perioada respectiva va fi specificata in polita. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita.

               Asigurarea acopera numai evenimente produse si anuntate in scris asiguratorului in timpul perioadei de valabilitate a asigurarii. Instiintarea scrisa a asiguratorului despre evenimentul asigurat si cererea de reparare a prejudiciului material produs de asigurat trebuie sa fie facute in timpul perioadei de valabilitate a asigurarii.

               Polita de asigurare se supenda automat in cazul retragerii sau suspendarii autorizarilor si licentelor de operator de transport rutier obtinute in conditiile legii de catre asigurat, fara a mai fi necesara o notificare scrisa. Asiguratorul nu raspunde pentru prejudiciile produse de asigurat pe perioada cat polita de asigurare a fost suspendata.

               Polita de asigurare isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR) de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este valabila, pe teritoriul Uniunii Europene, in cazul urmatoarelor tipuri de transporturi:

 • Transporturi interne de marfuri si persoane, efectuate numai pe teritoriul Romaniei;
 • Transporturi internationale de marfuri si persoane, efectuate in afara teritoriului Romaniei;
 • Transporturi combinate, adica atat transport intern cat si transport international;
Asiguratul: 

              Asiguratul in cadrul politei de asigurare de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR) de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este orice operator de transport rutier care desfasoara activitati comerciale de transport rutier in baza autorizatiei de exercitare a ocupatiei de operator de transport, emisa de autoritatile competente.

              Ocupatia de operator de transport rutier consta in:

 • ocupatia de transport rutier de persoane: activitatea unei intreprinderi care efectueaza cu ajutorul unor autovehicule construite si echipate astfel incat sa fie potrivite pentru transportul a mai mult de noua persoane, inclusiv conducatorul auto, si destinate acestui scop, servicii de transport persoane pentru public sau pentru anumite categorii de utilizatori, contra cost, platite de persoana transportata sau de catre organizatorul transportului;

              sau

 • ocupatia de transport rutier de marfa: activitatea oricarei intreprinderi care efectueaza cu ajutorul fie al unor autovehicule, fie al unei combinatii de vehicule, transportul de marfa contra cost in numele unui tert;

              Nu se incheie asigurare pentru urmatoarele persoane juridice:

 • persoane juridice care preconizeaza declansarea unei proceduri de insolventa/faliment (conform precizare cerere chestionar);
 • persoane juridice pentru care este in desfasurare procedura de insolventa/faliment (conform precizare cerere chestionar);
Suma Asigurata: 

               Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, este acea valoare globala mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima, per eveniment si per intreaga perioada asigurata, in limita careia Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA poate acorda despagubiri celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, indiferent de numarul cererilor de despagubire formulate sau de numarul persoanelor prejudiciate. Suma asigurata poate fi exprimata in RON sau EURO.
              Suma asigurata / Limita raspunderii este rezultatul diferentei dintre capacitatea financiara minima (raportat la numarul de autovehicule detinute), prevazuta in Ordinul Ministerului Transportului si Infrastructurii nr. 980/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Regulamentul (CE) 1071/2009 la art. 7 alin.1 si ”capitalurile proprii” ale operatorului de transport rutier, asa dupa cum sunt ele evidentiate in ultimul bilant contabil intocmit si inregistrat la autoritatea financiara de domiciliu fiscal.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe polita de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR) reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON sau EURO si se achita integral si anticipat inainte de intrarea in vigoare a asigurarii. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA se incheie fara fransize deductibile pe eveniment.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile standard asigurate prin polita de asigurare de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA sunt:

 • Asiguratorul asigura indemnizarea (despagubirea) unor terte persoane ca urmare a finalizarii procedurilor judiciare de lichidare a asiguratului daca debitul catre persoana prejudiciata nu s-a stins in urma consumarii capacitatii financiare proprii asiguratului, prin plati efectuate de catre debitorii sai;
Riscuri Excluse: 

              Riscurile excluse in polita de asigurare de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA sunt:

 • prejudicii produse prin accidente de vehicule;
 • prejudicii produse marfurilor/persoanelor pe timpul efectuarii transportului;
 • prejudicii produse marfurilor la incarcare, la descarcare sau pe timpul depozitarii in incaperi utilizate sau aflate in exploatarea operatorului de transport;
 • prejudicii produse prin vatamari corporale;
 • facturi de reparatii, achizitii de piese, carburanti sau servicii necesare in timpul transportului fie ca sunt sau nu, urmarea unui eveniment rutier;
 • taxe, drepturi de vama si amenzi aplicate de autoritati vamale ca urmare a incalcarii prevederilor Conventiei TIR sau Conventiei C.M.R.;
 • pretentii in legatura cu prejudicii de imagine aduse oricarei persoane;
 • amenzi, taxe, impozite si penalizari de intarziere pretinse de orice autoritate;
 • prejudiciu produs cu intentie sau in timpul savarsirii unor fapte ce constituie infractiuni potrivit legislatiei in vigoare;
 • pretentie din partea unui asigurator care exercita dreptul de regres impotriva asiguratului;
 • prejudicii produse prin incalcarea clauzelor contractuale prevazute in contractele incheiate cu terte persoane;
 • prejudicii produse de asigurat ca urmare a neincasarii oricaror creante;
 • prejudicii produse angajatilor proprii;
 • prejudicii produse proprietatilor invecinate cu sediul / sediile in care asiguratul isi desfasoara activitati conexe transportului (activitate administrativa, depozitare, reparatii auto, alte activitati);
 • prejudicii produse prin poluare;
 • rate de leasing, rate de credit, fractiuni de pret datorate din contracte de vanzare – cumparare cu plata fractionata si penalizarile de intarziere aferente;
 • prejudicii care au ca urmare pretentii pentru daune morale;
 • prejudicii produse ca urmare a razboiului, invaziei, revoltelor populare, grevelor, insurectiei, actelor de terorism, embargoului;
 • prejudicii produse ca urmare a cutremurului de pamant, eruptiilor vulcanice, furtunilor, revarsarii apelor, ruperii podurilor, alunecarilor de teren;

              Asiguratorul nu va raspunde in niciun caz in situatiile in care pentru asigurat s-a declansat procedura lichidarii judiciare sau a falimentului inainte de intrarea in vigoare a politei de asigurare sau pentru cauze existente inainte de intrarea in vigoare a politei de asigurare.

  Clauze Suplimentare: 

                La polita de asigurare de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA nu exista clauze aditionale care sa poata fi atasate.

  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA sunt:

  • sa plateasca prima de asigurare anticipat si integral inainte in intrarea in vigoare a politei de asigurare sau la termenele convenite in polita de asigurare;
  • sa dea o declaratie scrisa, inainte de incheierea politei de asigurare, in care va mentiona experienta in domeniul transportului rutier, valoarea capitalurilor proprii, creditele si contractele de leasing pe care le are in derulare, cifra de afaceri anuala si starea actuala a firmei;
  • sa administreze cu profesionalism si prudenta afacerile pe tot timpul derularii politei de asigurare, respectand legislatia in vigoare si sa adopte masuri economice care sa duca la prevenirea aparitiei evenimentelor asigurate;
  • sa tina o evidenta contabila clara din care sa se poata verifica oricand cu usurinta situatia facturilor achitate, neachitate, termenele scadente si ordinele de plata cu care s-au achitat facturi catre furnizori ori alte debite;
  • sa permita reprezentantilor autorizati ai asiguratorului accesul la evidentele si documentele ce au legatura cu activitatea de operator de transport rutier, acoperita prin asigurare, pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare precum si atat timp cat asiguratorul are de recuperat sume platite ca despagubiri conform acestui contract. Nerealizarea acestei obligatii duce la rezilierea cu efect imediat a politei de asigurare prin simpla notificare scrisa transmisa asiguratului si Autoritatii Rutiere Romane;
  • in cazul producerii evenimentului asigurat, solicitarea repararii unui prejudiciu produs unei persoane fizice sau juridice, cu ocazia efectuarii unui transport rutier:
   • sa anunte in scris asiguratorul, in termen de 3 zile calendaristice de la primirea cerererii la sediul social, despre suma pretinsa si despre evenimentul care a dat nastere respectivei cereri;
   • sa prezinte asiguratorului orice documente relevante in legatura cu evenimentul care a dat nastere cerererii de reparare a prejudiciului ( documente de insotire a marfurilor, orice documente de transport, foi de parcurs, facturi, liste de colete, corespondenta cu persoana prejudiciata, etc);
   • sa permita reprezentantilor autorizati ai asiguratorului sa faca propriile investigatii in legatura cu evenimentul care a dat nastere cerererii de reparare a prejudiciului si cu marimea prejudiciului;
  • sa intreprinda toate demersurile legale necesare recuperarii prejudiciului de la cel/cei raspunzator/raspunzatori de producerea daunei, in situatia in care evenimentul care a dat nastere cererii de reparare a prejudiciului este imputabil unei persoane fizice sau juridice (care prin omisiuni sau rea credinta a ascuns informatii ce puteau duce la evitarea producerii evenimentului);
  • sa permita asiguratorului sa se subroge in drepturile sale in caz de plata a unor sume;
  • sa intreprinda toate actiunile judiciare si extrajudiciare necesare pentru a conserva dreptul de regres al asiguratorului;
  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, sunt:

  • asiguratorul se obliga ca la producerea evenimentului asigurat, sa-l despagubeasca pe asigurat in forma si in cuantumul prevazut in contractul de asigurare;
  • asiguratorul va instiinta in scris pe asigurat si/sau beneficiar cu privire la motivele privind neacoperirea totala sau partiala a daunei;
  • asiguratorul isi rezerva dreptul:
   • sa amane plata indemnizatiei daca in legatura cu evenimentul care a produs dauna, a fost instituita impotriva asiguratului sau a prepusilor acestuia o procedura penala, pana la finalizarea acesteia;
   • sa refuze plata despagubirii daca:
    • asiguratul nu si-a indeplinit obligatiile din contract, in masura in care din acest motiv nu a putut determina cauza producerii riscului asigurat, marimea daunei sau cuantumul indemnizatiei datorate;
    • cererea de indemnizatie este frauduloasa sau are la baza declaratii false;
   Procedura Daune: 
   • Constatarea prejudiciului se face de catre asigurator in baza documentatiei depuse de catre asigurat sau de catre persoana prejudiciata;
   • Daca evenimentul care a dus la aparitia prejudiciului se inscrie in cele descrise de conditii din polita de asigurare, asiguratorul va achita despagubirea cuvenita celor in drept, in termen de 15 zile de la depunerea documentelor care probeaza producerea evenimentului asigurat si valoarea prejudiciului;
   • Cuantumul despagubirii se va calcula ca diferenta intre valoarea prejudiciului si suma realizata prin lichidarea societatii asigurate;

   Notificare daune:

   Call Center Constatare daune

   Tel: 031.9107, 031.9108

   Email: daune.tara@euroins.rodaune.bucuresti@euroins.ro

    - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

   Diverse: 

                 Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                 Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                 Dreptul la actiune privind solicitarea de despagubire in baza politei de asigurare se stinge in termen de 2 ani de la data expirarii termenului stabilit pentru plata despagubirii.

                 Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                 Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in 20 de zile si in conditiile expres mentionate.

                 Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                 Asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.