ROTR (Risc financiar - ARR) - Polita de garantare a capacitatii financiare si raspunderii operatorilor de transport rutier - UNIQA Asigurari

asigurari rotr uniqa risc financiar arr transport pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Str. Nicolae Caramfil, nr. 25.

secretary@uniqa.ro

Tel:   021.212.08.82, 0725.568.400

Fax:   021.212.08.41, 021.212.08.42, 021.212.08.43

                  UNIQA Asigurari S.A. a luat fiinta la finele anului 2008 cand UNIQA Insurance Group a preluat prima companie cu capital privat din Romania, respectiv UNITA, fondata la Timisoara in 1990. In 2002 Wiener Stadtische a devenit actionar majoritar al societatii, in 2004 este mutat sediul central la Bucuresti pentru ca in 2008 UNIQA Insurance Group sa achizitioneze 100% din actiuni. UNIQA Asigurari S.A. se preocupa permanent si acorda o mare importanta dezvoltarii de produse si de solutii de asigurari integrate, adaptate nevoilor actuale si stilului de viata modern si dinamic. UNIQA Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-007-10.04.2003. 

Aspecte Generale: 

UNIQA Asigurari S.A. ofera clientilor sai, asa numita polita de Risc financiar sau capacitate financiara, pe care operatorii de transport persoane si transportatorii de marfuri o incheie, in vederea acoperirii plafoanelor valorice reglementate de autoritatea romana de reglementare in domeniul transporturilor, polita care este solicitata de Autoritatea Rutiera Romana A.R.R. in vederea obtinerii sau prelungirii valabilitatii licentelor de transport rutier.

Obiectul Asigurarii: 

               UNIQA Asigurari S.A., in baza politei de asigurare de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR), preia raspunderea asiguratului pentru prejudicii materiale produse unor persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in timpul derularii unui transport rutier efectuat in conditiile legii.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR), solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa desfasoare activitate de transport rutier de persoane sau de marfuri si sa indeplineasca reglementarile legale pentru autorizarea ca operator de transport rutier;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solicitant, despre capacitatea sa financiara si despre capitalurile proprii, despre activitatea de transport pe care doreste sa o desfasoare si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului Cartea de Identitate a Vehiculului asigurat sau Certificatul de Inmatriculare al acestuia si Certificatul de Inregistrare al firmei;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;
Perioada Asigurata: 

               Asigurarea de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR) de la UNIQA Asigurari S.A. se incheie, de regula, pe o perioada de un an dar in baza unei aprobari speciale de la asigurator si pe perioade subanuale, iar perioada respectiva va fi specificata in polita. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita.

               Asigurarea acopera numai evenimente produse si anuntate in scris asiguratorului in timpul perioadei de valabilitate a asigurarii. Instiintarea scrisa a asiguratorului despre evenimentul asigurat si cererea de reparare a prejudiciului material produs de asigurat trebuie sa fie facute in timpul perioadei de valabilitate a asigurarii.

               Polita de asigurare se supenda automat in cazul retragerii sau suspendarii autorizarilor si licentelor de operator de transport rutier obtinute in conditiile legii de catre asigurat, fara a mai fi necesara o notificare scrisa. Asiguratorul nu raspunde pentru prejudiciile produse de asigurat pe perioada cat polita de asigurare a fost suspendata.

               Polita de asigurare isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24.00 a datei de scadenta a ratei de prima daca nu s-a achitat rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 30 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR) de la UNIQA Asigurari S.A. este valabila, numai pe teritoriul Romaniei, in cazul urmatoarelor tipuri de transporturi:

 • Transporturi interne de marfuri si persoane, efectuate numai pe teritoriul Romaniei;
 • Transporturi internationale de marfuri si persoane, efectuate in afara teritoriului Romaniei;
 • Transporturi combinate, adica atat transport intern cat si transport international;
Asiguratul: 

              Asiguratul in cadrul politei de asigurare de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR) de la UNIQA Asigurari S.A. este orice operator de transport rutier care desfasoara activitati comerciale de transport rutier in baza autorizatiei de exercitare a ocupatiei de operator de transport, emisa de autoritatile competente.

              Ocupatia de operator de transport rutier consta in:

 • ocupatia de transport rutier de persoane: activitatea unei intreprinderi care efectueaza cu ajutorul unor autovehicule construite si echipate astfel incat sa fie potrivite pentru transportul a mai mult de noua persoane, inclusiv conducatorul auto, si destinate acestui scop, servicii de transport persoane pentru public sau pentru anumite categorii de utilizatori, contra cost, platite de persoana transportata sau de catre organizatorul transportului;

              sau

 • ocupatia de transport rutier de marfa: activitatea oricarei intreprinderi care efectueaza cu ajutorul fie al unor autovehicule, fie al unei combinatii de vehicule, transportul de marfa contra cost in numele unui tert;

              Nu se incheie asigurare pentru urmatoarele persoane juridice:

 • persoane juridice care preconizeaza declansarea unei proceduri de insolventa/faliment (conform precizare cerere chestionar);
 • persoane juridice pentru care este in desfasurare procedura de insolventa/faliment (conform precizare cerere chestionar);
Suma Asigurata: 

               Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, este acea valoare globala mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima, per eveniment si per intreaga perioada asigurata, in limita careia UNIQA Asigurari S.A. poate acorda despagubiri celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, indiferent de numarul cererilor de despagubire formulate sau de numarul persoanelor prejudiciate. Suma asigurata poate fi exprimata in RON sau EURO.
              Suma asigurata / Limita raspunderii este rezultatul diferentei dintre capacitatea financiara minima (raportat la numarul de autovehicule detinute), prevazuta in Ordinul Ministerului Transportului si Infrastructurii nr. 980/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Regulamentul (CE) 1071/2009 la art. 7 alin.1 si ”capitalurile proprii” ale operatorului de transport rutier, asa dupa cum sunt ele evidentiate in ultimul bilant contabil intocmit si inregistrat la autoritatea financiara de domiciliu fiscal.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe polita de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR) reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma UNIQA Asigurari S.A., de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON sau EURO si se achita integral si anticipat inainte de intrarea in vigoare a asigurarii. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la UNIQA Asigurari S.A. se incheie fara fransize deductibile pe eveniment.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile standard asigurate prin polita de asigurare de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la UNIQA Asigurari S.A. sunt:

 • In baza conditiilor de asigurare si in limitele sumei asigurate asiguratorul acorda despagubiri beneficiarilor de transport pentru debitele asiguratului, nestinse in urma finalizarii procedurii de faliment a acestuia si care constau in:
  • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de despagubiri pentru prejudicii materiale cauzate tertilor ca urmare a neexecutarii (total sau partial) a unor comenzi sau contracte de transport, datorita insolvabilitatii sau falimentului asiguratului;
  • cheltuieli de judecata facute de persoana pagubita in scopul obligarii asiguratului la plata despagubirilor (daca acesta din urma a fost obligat la plata lor prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila);
  • cheltuieli de judecata facute de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare;
 • Asigurarea acopera raspunderea asiguratului pentru prejudicii cauzate in timpul exercitarii activitatii de operator de transport, ca activitate de baza. Asigurarea nu acopera raspunderea civila a asiguratului pentru activitati conexe.
 • Asiguratorul acopera prejudiciile cauzate tertilor pentru contracte de transport incheiate si neonorate in perioada de valabilitate a politei de asigurare, ca urmare a finalizarii procedurii judiciare de lichidare a asiguratului si numai daca pagubitul (sau asiguratul daca a despagubit pe pagubit) isi valorifica pretentiile in cadrul termenului de prescriptie;
Riscuri Excluse: 

              Riscurile excluse in polita de asigurare de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la UNIQA Asigurari S.A. sunt:

 • orice prejudicii produse prin accidente de autovehicule;
 • orice prejudicii produse marfurilor transportate pe timpul transportului, la incarcare, descarcare sau pe timpul depozitarii in depozitele operatorului de transport;
 • orice prejudicii produse prin vatamari corporale;
 • orice facturi de reparatii, achizitii de piese, carburanti sau servicii necesare in timpul transportului fie ca sunt sau nu, urmarea unui eveniment rutier;
 • taxe, drepturi de vama si amenzi aplicate de autoritati vamale ca urmare a incalcarii prevederilor Conventiei TIR;
 • orice pretentii in legatura cu prejudicii de imagine aduse oricarei persoane;
 • orice amenzi, taxe, impozite si penalizari de intarziere pretinse de orice autoritate;
 • orice prejudiciu produs cu intentie sau in timpul savarsirii unor fapte ce constituie infractiuni potrivit legislatiei in vigoare;
 • orice pretentie din partea unui alt asigurator care exercita dreptul de regres impotriva asiguratului;
 • orice prejudicii produse prin incalcarea clauzelor contractuale prevazute in contractele de alta natura decat cele de transport;
 • orice prejudicii produse de asigurat ca urmare a neincasarii oricaror creante;
 • orice prejudicii produse angajatilor proprii;
 • orice prejudicii produse proprietatilor invecinate cu sediul/sediile din care asiguratul isi desfasoara activitati conexe transportului (reparatii auto, depozitare etc.);
 • orice prejudicii produse prin poluare;
 • redevente de leasing, rate de credit, fractiuni din pret datorate din contracte de vanzare-cumparare cu plata fractionata si penalizarile de intarziere aferente;
 • orice prejudicii care au ca urmare pretentii pentru daune morale;
 • orice prejudicii produse ca urmare a razboiului, invaziilor, revoltelor populare, grevelor, insurectiei, actelor de terorism, embargoului;
 • orice prejudicii produse ca urmare a cutremurelor de pamant, eruptiilor vulcanice, furtunilor, revarsarii apelor, ruperii podurilor, alunecarilor de teren;
 • situatiile in care pentru asigurat s-a declansat procedura lichidarii judiciare sau a falimentului inainte de intrarea in vigoare a politei sau din cauze existente inainte de intrarea in vigoare a politei;
 • daunele generate de forta majora invocata si dovedita de asigurat;
 • frauda, reaua credinta sau reaua intentie din partea operatorului de transport rutier sau a reprezentantilor acestuia;
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la UNIQA Asigurari S.A. nu exista clauze aditionale care sa poata fi atasate.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la UNIQA Asigurari S.A. sunt:

 • sa plateasca prima de asigurare, integral si anticipat, inainte de intrarea in vigoare a politei;
 • sa furnizeze corect toate informatiile si datele cerute de cererea de asigurare si de orice alta declaratie scrisa;
 • sa dea o declaratie scrisa, inainte de incheierea politei de asigurare, in care va mentiona experienta in domeniul transportului rutier, valoarea capitalurilor proprii, valoarea patrimoniului la data solicitarii asigurarii, creditele si contractele de leasing pe care le are in derulare, cifra de afaceri anuala si starea actuala a firmei;
 • sa administreze cu profesionalism si prudenta afacerile pe tot parcursul derularii prezentului contract cu respectarea legislatiei in vigoare si cu adoptarea unor masuri economice care sa duca la prevenirea aparitiei evenimentelor asigurate;
 • sa tina o evidenta contabila clara din care sa se poata verifica oricand cu usurinta situatia facturilor achitate, neachitate, termenele scadente si ordinele de plata cu care s-au achitat facturi catre furnizori ori alte debite;
 • asiguratul este obligat sa permita reprezentatilor autorizati ai asiguratorului, accesul la evidentele si documentele ce au legatura cu activitatea de operator de transport rutier, acoperita prin asigurare, pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare precum si atat timp cat asiguratorul are de recuperat sume platite ca despagubiri conform politei. Nerealizarea acestei obligatii duce la rezilierea cu efect imediat a politei de asigurare prin simpla notificare scrisa, transmisa asiguratului si Autoritatii Rutiere Romane. Primele de asigurare incasate nu se mai restituie;
 • in cazul producerii unui eveniment asigurat, asiguratul este obligat:
  • sa notifice in scris asiguratorul, in termen de 3 (trei) zile calendaristice de la primirea cererii la sediul social, suma pretinsa si evenimentul care a dat nastere respectivei cereri;
  • sa prezinte asiguratorului orice documente relevante in legatura cu evenimentul care a dat nastere cererii de reparare a prejudiciului (documente de insotirea a marfii, documente de transport, foi de parcurs, facturi, liste de colete, corespondenta cu persoana prejudiciata, etc);
  • sa permita reprezentantilor autorizati ai asiguratorului sa faca propriile investigatii in legatura cu evenimentul care a dat nastere cererii de reparare a prejudiciului si cu marimea prejudiciului;
 • sa intreprinda toate demersurile legale necesare recuperarii prejudiciului de la cel/cei raspunzator/raspunzatori de producerea daunei, in situatia in care evenimentul care a dat nastere cererii de despagubire este imputabil unei persoane fizice sau juridice (care prin omisiuni sau rea credinta a ascuns informatii care puteau duce la evitarea producerii evenimentului asigurat);
 • sa permita asiguratorului sa se subroge in drepturile sale in caz de plata a unor sume;
 • sa intreprinda toate actiunile judiciare si extrajudiciare necesare pentru a conserva dreptul de regres al asiguratorului;
 • sa restituie asiguratorului, dupa efectuarea platii despagubirii de catre acesta, sumele recuperate in total sau in parte direct de la persoana sau persoanele raspunzatoare de producerea evenimentului asigurat sau in alt mod, in termen de 5 zile lucratoare de la incasarea lor;
 • in cazul neindeplinirii prevederilor de mai sus, asiguratorul este in drept sa refuze plata despagubirilor, daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului si intinderea pagubei;
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care UNIQA Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de raspundere a operatorilor de transport rutier (ROTR), pentru persoanele si marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, sunt:

 • sa constate, sa evalueze si sa plateasca despagubirile cuvenite pe baza informatiilor si documentelor primite de la asigurat si persoana prejudiciata, la aparitia evenimentului asigurat;
 • sa preia sarcina platii sumelor datorate de asigurat in conditiile respectarii de catre acesta a tuturor clauzelor contractuale si a valabilitatii politei de asigurare, in termen de 15 zile lucratoare de la primirea documentatiei complete transmise de persoana prejudiciata;
 • sa achite persoanei prejudiciate suma pretinsa sau, o suma mai mica, dupa caz, fara a depasi insa suma asigurata, daca documentele prezentate justifica solicitarea de despagubire;
Procedura Daune: 
 • Asiguratorul are obligatia sa plateasca despagubirea in cuantumul si conditiile prevazute in contract la producerea riscului asigurat;
 • Asiguratorul are obligatia sa constate si sa evalueze pagubele prin reprezentantii sai sau prin experti ageati si/sau numiti de acesta;
 • Asiguratorul are obligatia sa stabileasca si sa plateasca despagubirile cuvenite, in baza documentatiei complete care face dovada producerii riscului asigurat, precum si a cauzelor si imprejurarilor in care s-a produs acesta, in termen de 15 zile de la data depunerii la dosar a ultimului document de catre persoana care indeplineste calitatea de beneficiar si a solicitat plata despagubirii in termenul legal de prescriptie;
 • Despagubirea nu poate depasi suma asigurata, nici cuantumul pagubei, stabilit in baza actelor justificative;
 • In nici un caz, asiguratorul nu va plati vreo suma ca despagubire inainte sa fi fost finalizata procedura de faliment;
 • In caz de dauna, beneficiarul asigurarii va primi de la asigurator partea corespunzatoare de despagubire, mai putin fransiza;
 • Despagubirea va fi platita in aceeasi moneda in care a fost platita prima de asigurare;
 • Asiguratorul este indreptatit sa amane acordarea despagubirii daca exista instituita impotriva asiguratului o ancheta sau procedura penala in legatura cu dauna, pana la finalizarea anchetei sau, respectiv, a procedurii penale;
 • In limitele despagubirilor platite in baza politei de asigurare, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului sau beneficiarilor de despagubiri contra celor raspunzatori de producerea pagubelor. Asiguratul raspunde de prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care ar impiedica realizarea acestui drept. In cazul in care membrii organelor de conducere ai asiguratului au contribuit prin una sau mai multe din faptele prevazute la art. 124 din Legea nr. 64/1994, republicata cu modificarile ulterioare, la ajungerea Asiguratului in stare de insolventa asiguratorul va exercita actiunea de regres prin subrogare in drepturile asiguratului si impotriva respectivelor persoane;

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 0374.400.400​

Email: info@uniqa.ro

 - de LUNI pana VINERI, intre 8:00 – 20:00 -

Diverse: 

              Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

              Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

              Dreptul la actiune privind solicitarea de despagubire in baza politei de asigurare se stinge in termen de 2 ani de la data expirarii termenului stabilit pentru plata despagubirii.

              Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

              Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in 30 de zile si in conditiile expres mentionate.

              Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

              Asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.